Teknisk salg mars 2012 Trond Ivar Hammer og Richard Moltzau

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk salg 27-28. mars 2012 Trond Ivar Hammer og Richard Moltzau"

Transkript

1 Teknisk salg mars 2012 Trond Ivar Hammer og Richard Moltzau Velkommen til kurs Tidsplan Dag 1 Start 0930 Lunch Avslutning 1630 Dag 2 Start 0900 Lunch Avslutning

2 Praktiske opplysninger Kursledere Trond Ivar Hammer Richard Moltzau Kursform Bakgrunn Trond Ivar Hammer Befalsskole og plikttjeneste BI NLP coach Erfaring Diverse salgsbedrifter siden 1976, selger, salgssjef, markedssjef og daglig leder Norske Skogindustrier Tybring Gjedde Div firmaer innen audiovisult utstyr 2

3 Mercuri International, konsulent innen kursing og utvikling m-group, kursing/utvikling, coaching og rekruttering/headhunting Noen kunder Brødrene Dahl Glava Optimera Det Norske Oljeselskap Tekna Bakgrunn Richard Moltzau Sykepleier og Økonom NLP coach, Master NLP og Instruktør i NLP + Medlem av Experts Industry Association Erfaring Jobbet med lederutvikling, salgstrening, coaching og mentoring siden 2001 Jobbet i rekrutterings bransjen siden 2001 Diverse salgs og lederjobber i farmasøytisk industri og software bransjen siden

4 Presentasjon deltakere Navn Firma Stilling arbeidsoppgaver Hensikt med kurset Tilføre grunnleggende salgsteori Få nye ideer, gjøre endringer i eget salgsarbeid og økt motivasjon Erfaringsutveksling 4

5 5 Læring Kunnskap Ferdigheter Holdning-innstilling Læring = endret atferd Utvikling er et fint ord. Men forandring er dens drivkraft, og forandringen har sine fiender. (Robert Kennedy)

6 6 Motstand i markedet Kompetanse Motstand Dagens kompetanse Dagens volum Volum Antall enheter Faktorer som påvirker resultatet Ytre faktorer: Resultat Indre faktorer: MEG SELV

7 7 Kommunikasjon & kroppsspråk V/Richard Moltzau Gullnøkkelen til en bedre kommunikasjon! Interesse og vilje til Å lære mer om kommunikasjon!

8 Smil 8

9 9 Entusiasme Craig Bellamy og Frank Lampard Liverpool vs Chelsea

10 Hva legger du merke til? Bevisst Ubevisst Kongruens og Inkongruens: Kongruens = Samsvar mellom det verbale og det nonverbale Inkongruens = Når noen sier noe med kroppen og noe annet med sine ord 10

11 Helt fra vi nesten er nyfødt lærer vi å lese ansikter m.m. 11

12 Siv visste i 17 måneder! 12

13 4 Steg i læringsprosessen 1. Ubevisst inkompetanse 2. Bevisst inkompetanse 3. Bevisst kompetanse 4. Ubevisst kompetanse Hvor oppmerksom er du? Hva gir du oppmerksomhet? 13

14 14 Hva ser du? Hvordan snakker vi til hverandre?

15 15 Håndhilsing! Vær direkte!

16 16 Hva sier et håndtrykk om deg? Førsteinntrykket/ de første sekundene: 1. Tar et overblikk over ansiktet og øynene deres 2. Ser på kroppen deres. 3. Undersøker hva de har på. 4. Lytter til tonefallet deres. 5. Tar dem i hånden, om det passer seg slik. 6. Lytter til ordene deres.

17 17 Kommunikasjonens Sirkel: Kropps språk 55% 7% 38% Ord Tonefall * Psykolog: Mehrabian sin kjente statistikk over effektiv kommunikasjon. Posisjoner i kommunikasjon : Empati/innlevelse 1. posisjon: Være hjemme i seg selv 2. posisjon: Være hos å leve seg inn i 3. posisjon: Utenfor begge

18 Visuell Auditive Kinestetisk 55 % av oss SER verden = Visuell 15 % av oss HØRER den = Auditive 30 % av oss FØLER = Kinestetisk 18

19 Øyebevegelser hos normalt organiserte høyrehendte personer Visuelt konstruerte bilder Visuelt memorerte bilder Auditivt konstruerte Lyder og Ord Auditivt memorerte Lyder og Ord Føleleser (også lukt og smak) Indre dialog Hendene: 19

20 20 En ring av selvtillit! Jim Rogers: Euroen forsvinner de neste 20 årene!

21 21 Åpne gester! Pekefinger gir økt motstand Jeg befaler deg til å..!

22 22 Holder på munnen/ Vil si noe eller er bekymret Usikker Sikker

23 23 Hendene i lommene med tomlene utenfor pekende mot..? Skeptisk!

24 24 Mer åpen og positiv Lyttende/Interessert/Fremoverlent

25 25 Ser andre deg slik du gjør? Neppe! Rapport: = God kontakt på mange plan = Når to mennesker har god kontakt, så ligner de hverandre i bl.a. kroppsspråk tonefall, språklig uttrykk m.m.

26 26 Matching: For å skape god rapport er det forskjellige ting hos den andre personen vi kan matche. Sittestilling, snakke like fort eller sakte som den andre og mimikk + +. Miss-Matching: Se mulighetene, tenk positivt, sett i gang, gjennomfør og lev med lidenskap! Sitat og leveregel: Richard Moltzau, HR-Group

27 27 Husk snøkorn regelen: Ingen er like! Lykke til!

28 28 Questions & Answers! Salgssamtalens trinn

29 Målrettet salgsplanlegging Selv den mest langsomme som ikke mister sitt mål av syne, går likevel fortere enn den som svimer omkring uten mål. Lessing M Å L Målrettet planlegging Målstyring Strategisk Taktisk Operativ Retning Ledelse Innsats Visjon Forretningside Overordnede mål Langsiktige mål Strategier Å sette mål Å planlegge Å følge opp Å utvikle Å avvikle Å rekruttere Kvantitet Kvalitet Styring Kapasitet-Resursplattform Resultat Omsetning DB Markedsand. Produktmiks Kunnskap, Ferdigheter, Personlige egenskaper, Motivasjon og Holdninger 29

30 30 KUNDENS BESLUTNINGSBILDE SOM UTGANGSPUNKT FOR SALGSSAMTALEN KJØPSSITUASJONEN I PRINSIPP HVA PÅVIRKER KUNDENS BESLUTNING? Salgssituasjoner Produktsalg Kunden kjenner behovet og valget står mer på hvilken leverandør. Idéen er solgt tidligere og det er det fysiske produktet i seg selv som skaper nytteverdi. Løsningssalg Kunden har et problem han ønsker å løse og/eller en mulighet han ønsker å utnytte. Kunden kjenner ikke alle løsningsmulighetene. Din oppgave er å få kunden til å velge din løsning. Krever normalt at selger bruker lang tid på å sette seg inn i kundens situasjon. Idésalg Hjelpe kunden til å innse et behov/nye muligheter/løse et problem. Salgssituasjoner mot beslutningsbildet

31 31 Bikube Hvordan ser din hverdag ut i forhold til salg? Egen plattform

32 32 Kundeplattform Nye kunder Kunder i bearbeiding Kjøpende kunder

33 33 Kundekategorisering A B C D Kjøpende kunder Kjøp Totalt Ant Kundenavn Potensiale Kategori Vår andel Tiltak

34 34 Nye kunder Ant Kundenavn Totalt potensiale Kategori Tiltak Forankring-plattform Eget selskap Kunde Leder Leder Mellomledere Mellomledere Medarbeidere Medarbeidere

35 Relasjonsbygging Hvilke motiver ligger bak beslutningene på de forskjellige nivåer? Hvordan bygge nødvendige relasjoner? Key account management 35

36 Overordnet strategi Sikre samarbeidet med eksisterende Key Accounts Etablere samarbeid med nye potensielle Key Accounts Utvide samarbeidet i dybden slik at man blir bedre kjent med de personer man har kontakt med, samt de rutiner og samarbeidsformer som eksisterer Utvide samarbeidet i bredden slik at man lærer flere viktige personer hos kunden å kjenne, samt vurdere å utarbeide nye og bedre rutiner og samarbeidsformer fortsettelse Utgjøre kundens totale samarbeidspartner innen din bransje, slik at ditt firma er kundens naturlige valg 36

37 Utvalgskriterier Langsiktig lønnsomhet Omsetningspotensialet Produktpotensialet Finansiell styrke og stabilitet Referansekunde Kompleksistet Vilje fra ledelsen og frigjøring av resurser Myndighet Kontaktpunkter, ensidig og gjensidig Strategisk Operativt Salg/innkjøp/økonomi Brukere Har vi spurt kundens kunde? 37

38 38 Hva kejnnetegner en Key Account Manager? En KAM må ta ansvar for å bygge og utvikle relasjoner til eksisterende kunder, ha eget salgs- og budsjettansvar samt forhandle kontrakter på høyt nivå. Videre må han kunne utforme og gjennomføre strategier, salgsplaner og kampanjer. Det vektlegges at KAM har evne til å arbeide selvstendig og er resultat- og forretningsorientert. Forretninger gjøres ikke mellom bedrifter, men mellom mennesker. Viser du tillit, får du tillit tilbake.

39 Målrettet utvikling Se kunden i et langsiktig perspektiv Jobb målrettet for å oppnå en strategisk relasjon til kunden Det handler om ansvar, myndighet, oversikt og kontroll Du må vite når kunden skal forhandle/reforhandle avtalene, uavhengig om det er du eller din konkurrent som har avtalen i dag Ditt arbeid går ut på å bli kjent med kunden, komme i posisjon og deretter påvirke kundens referanserammer Du skal være med på å legge premissene Skaff deg informasjon, sett mål, planlegg og gjennomfør ROI 39

40 40 Kundeanalyse Kundens årsrapport Kundens hjemmeside Brønnøysund, D&B Kollegaer og kjente, nettverk Kundearkiv/database-CRM verktøy Kundens informasjonsavdeling Pressemeldinger Aviser, magasiner, fagpresse PR og annonser Kundens egne aviser, nyhetsbrev Kundens kunder Kundens leverandører GOOGLE Hvilken bransje er kunden i? Produserer, markedsfører? Hvor stor er virksomheten? Antall ansatte? Organisasjon? Avdelingskontorer? Oppbygning sentralt og regionalt, hvem er hvem? Beslutningsprosesser? Kundens fremtidige planer og strategier? Latente problemområder?

41 Verdikjeden Min leverandør Min bedrift Min kunde Min kundes kunde Krav-behov-prioriteringer Varer-tjenester-priser-relasjoner Kjøreregler ved relasjonsbygging Vis oppriktig interesse Behandle den andre part rettferdig, likeverdig og med respekt Vær åpen og ærlig Vis tillit og at du er til å stole på 41

42 Bygg ditt eget nettverk Beslutningstakere Anbefalere Påvirkere Brukere Gruppearbeid Hvordan ser din kundeplattform ut? Hvilke tiltak kan du gjøre for å øke antall kjøpende kunder? Hvilke tanker har du rundt kategorisering og forankring? Hvordan bli bedre på egen målstyring? 42

43 Kontaktfase Førsteinntrykket Atferd De første ordene Presentasjon av firma Ca 3 min Firmapresentasjon Innhold: deg selv, firma og produkt/ tjeneste 43

44 Intervjufase Avdekke kundens behov, ønsker, krav og problemstillinger Suksesskriterier Hva er vi gode på? Hvilke USP er har vi? Kronblader? Diskuter i grupper 44

45 45 POWER QUESTIONS V/Richard Moltzau Hvordan reagerer du på de spørsmålene du får? Bevisst Ubevisst

46 46 Det finnes både: Positive & Negative Spørsmål «Du får ikke bedre svar enn det spørsmålet du stiller!» Sitat: Richard Moltzau!

47 Åpne spørsmål Hvem Hva Hvor Hvorfor Hvilke Hvordan Gode åpne spørsmål + Kroppsspråket = Minimalisere negative reaksjoner

48 Vær optimistiske og positive når du spør! + Et positivt og åpent kroppsspråk = En positiv respons 48

49 49 Argumentasjonsfase Argumenter for løsninger som dekker kundens behov Hvordan presentere et tilbud

50 Egenskap Fordel Utbytte EFU analyse Innvendinger Hvorfor får vi innvendinger? Hvilke innvendinger får vi? 50

51 Hvordan takle innvendinger? Før de kommer Når de kommer Still spørsmål om årsak Tøm og lås Ikke gå i forsvar Beslutningsfase Få kunden til å ta en beslutning som er positiv for begge parter 51

52 Avslutningsteknikk Prøveavslutning Motspørsmål ved nei Tømming Låsing Problemløsning Alternativmetoden Tidsplanlegging Når Oppfølgingsfasen 52

53 Attitude Oppsummering Kroppsspråk og kommunikasjon Egen plattform og kundeplattform Salgsteknikker PQ Personlige mål og tiltaksplan Nå situasjon, fremtidige mål og tiltak Lykke til videre 53

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

FORHANDLINGSTEKNIKK MED ADFERDSPSYKOLOGI OG NEVROLOGISKE NIVÅER

FORHANDLINGSTEKNIKK MED ADFERDSPSYKOLOGI OG NEVROLOGISKE NIVÅER FORHANDLINGSTEKNIKK MED ADFERDSPSYKOLOGI OG NEVROLOGISKE NIVÅER KURSPROGRAM... 2 GRUNNREGLER FOR FORHANDLINGS- OG MØTETEKNIKK... 3 FORHANDLINGENS GRUNNFAKTORER... 4 GRUNNREGLER FOR FORHANDLINGSTEKNIKK...

Detaljer

Salgsledelse i tøffe tider

Salgsledelse i tøffe tider Salgsledelse i tøffe tider & AVENIR arrangerer frokostseminar i Bergen 11. november 2009 med førstelektor Gorm Kunøe, Handelshøyskolen BI og seniorrådgiver i ScanForum AS gorm.kunoe@bi.no mobil +47 90

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER

KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER Opplevelsesrike veier til en bedre, morsommere og mer lønnsom arbeidsdag for deg og teamet ditt. Vi i Puzzle Learning inviterer deg til å tilbringe noen dager

Detaljer

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON 2015 - SALG,FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS SALG ER PROSESS DE 12 SALGS SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Velkommen til fagsamling for LMS fagnettverk Nord. Vega 23 mai 2012 Ved Trond Parelius Johnsen Collusor Management Consulting og Norsk Dialog

Velkommen til fagsamling for LMS fagnettverk Nord. Vega 23 mai 2012 Ved Trond Parelius Johnsen Collusor Management Consulting og Norsk Dialog Velkommen til fagsamling for LMS fagnettverk Nord Vega 23 mai 2012 Ved Trond Parelius Johnsen Collusor Management Consulting og Norsk Dialog Om Norsk Dialog Etablert i 2009 av Dag Andersen, Astrid Bjerke

Detaljer

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no Tips til jobbsøking Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group Søknad Søknaden er viktig og krever grundig forarbeid. Den bestemmer om du vil komme videre i søknadsprosessen. Innholdet vil

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

sitt valg om de er villige til å ta de nødvendige stegene som skal til for å lykkes. Jeg vet at det krever noe og at det for mange derfor er et

sitt valg om de er villige til å ta de nødvendige stegene som skal til for å lykkes. Jeg vet at det krever noe og at det for mange derfor er et NEWSLETTER Mai 2015 Uten endring ingen fremgang og utvikling Vår mission i Evan-Jones er å utvikle bedrifter og mennesker gjennom rådgiving, coaching og praktisk trening. Vi opplever at suksessformelen

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen, Oslo Våren 2011

Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen, Oslo Våren 2011 Hotelregionen Gardermoen har hatt en kapasitetsøkning på 37,5 % siden 2006. Hva er optimal planlegging og drift av revenue management for regionen? Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen,

Detaljer

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS 1 Arbeidsglede virker Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS Arbeidsglede smitter! 3 Hvorfor arbeidsglede? Vi har alle hatt mandager hvor det har vært tøft å stå opp og gå på jobben. Likevel svarer faktisk

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Tema i dag: Motivasjon Personalmøter Medarbeidersamtaler Kommunikasjon Lederstil Oppgave i mersalg til neste samling: Finn fram til et hovedprodukt: Bestem dere

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer