*BEST BEST Headhunting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "*BEST BEST Headhunting"

Transkript

1 BEST Headhunting

2 Lederutvelgelse og Spesialistutvelgelse Ledelse Salg og Markedsføring Assosierte Partnere BEST Headhunting BEST Career Transition M A R K E D / K U N D E R *BEST samarbeider i teams. I rekrutteringsprosessen deltar rådgivere som har de beste kunnskapene om kundens produkt/markedsområde og som har de beste nettverkene for interessante talenter til stillingen. Flere kloke hoder sammen gir bedre resultater! 2

3 Presentasjon 1985 Headhunting og Annonserte oppdrag 2001 Samarbeider i flere globale searchnettverk 2002 Utvikling av Board Search 2004 Forsterket forankring av search i norske og internasjonale selskaper 2006 Fokus på Networking (også via internett), og utvikling av kandidatdatabaser i Norge og globalt 2008 Forankring i nære og langsiktige kundeforhold, videreutvikling og p enetrering av nye segmenter 2011 Organisasjonsutvikling, med fokus Headhunting i alle skandinvaiske land Norge, Sverige og Danmark Rekruttering av styremedlemmer, toppledere, linjeledere og spesialister. Vi følger opp kandidatene aktivt og kontinuerlig i 6 mnd etter ansettelse, i garantiperioden. Våre tjenester er priset fornuftig og nøkternt, samtidig som vi forsøker å gi en service bedre enn forventet. Dette har vært vår policy gjennom 26 år. 3

4 Rekrutteringsprosessen; Headhunting og Annonsert søk Slik velger BEST dine talenter Vi vet at det er nødvendig med en systematisk prosess for å oppnå størst mulig sikkerhet for et riktig valg. Det finnes ingen snarveier til å finne riktig person til riktig stilling BEDRIFTSPROFIL Gjennomgang av bedriften: Forretningsområder, strategi, målsetting. Føle bedriftens kultur, miljø og atmosfære på pulsen. KONTAKT MED KANDIDATER Telefonisk kontakt med utsendelse av informasjon. PRESENTASJON Presentasjon av sluttkandidater for kunde. STILLINGSPROFIL Definisjon av kundens spesifikke behov og krav, med formulering av stillingsbeskrivelse. SKRIFTLIGE SØKNADER Systematisk bearbeiding av søknadene. Alle søkere får en bekreftelse og skriftlig materiell om din bedrift. REFERANSER Utførlig referansekontroll etter avtale med kandidatene. KANDIDATPROFIL Ønskede faglige og personlige egenskaper, utdannelse, bakgrunn og erfaring INTERVJU Vårt intervjusystem gir et godt grunnlag for bedømming av potensielle kandidater til stillingen. BESLUTNING Beslutning om ansettelse - basert på bedømming av hvordan kandidaten vil fungere i den aktuelle stillingen. STRATEGISK SØK Omfattende søking gjennom personlig nettverk, i databaser og aktuelle bransjer og firmaer. Utarbeide/publisere annonse. VURDERING Vurdering av sluttkandidater med detaljert profilrapport. OPPFØLGING I 6 MND Vurdering av hvordan den nyansatte har lykkes. Både kandidat og klient skal ha tatt en riktig beslutning! Eventuelt kan vi anbefale en kursendring slik at begge parter trekker i samme retning. ng. 4

5 Intervju / Den gode samtalen Intervju / Samtale skal i hovedsak belyse: Utdannelsesbakgrunn Yrkeserfaring Spesielle evner og anlegg Spesielle erfaringer Sosial tilpasning Samarbeidsform Dømmekraft Følelsesmessig stabilitet Helse og fysikk Motivasjon for stillingen Økonomi / familieforhold / boligforhold Kompetanse målt opp mot krav Karakteregenskaper og modenhet Personlighet, atferd og interesser Vi benytter Intervjuguide I og II i utvelgelsesprosessen. Intervjuguide I inneholder 40 spørsmål. Intervjuguide II inneholder 170 spørsmål. Struktur og innhold blir spesialtilpasset de enkelte intervjuer og samtaler. 5

6 Profilanalyse DISCUS Personprofil Analyse ( Thomas-testen ) DISCUS måler en persons atferd (Må ikke sammenlignes med psykologiske personlighetsanalyser). Atferden beskrives i et to-akse system (x-y akse): Lukket Åpen og Pågående Avventende, som er grunnleggende for profileringssystemet. Atferden beskrives ut fra de grunnleggende atferdsmønstrene: Dominerende, Innflytelsesrik, Stabil og Grundig. DISCUS er sannsynligvis den mest solgte personprofilanalysen i verden. The Profile (360 ) The Profile er et verktøy som måler egenskaper for den "Totale person" - Tenkemåte og resonneringsevner, yrkesinteresser og atferdstendenser. Det tar ca. 60 minutter å svare på spørsmålene. Tilbakemelding og diskusjon ca. 1-3 timer, men varierer stort etter behov. The Profile brukes innen rekruttering, forfremmelser, egenutvikling, trening (coaching), strategisk planlegging, karriererådgivning med mer. 6

7 Referansekontroll Referansekontroll er en avansert kunst! Referansekontroll er en rutine for å sikre at opplysningene om kandidatens utdanning, erfaring og bakgrunn er korrekte. Gir utdypet informasjon om kandidatens sterke og svake sider, og gir mulighet til å vurdere begge mot bedriftens målsetting og behov. 22 spørsmål som del av standard prosedyre I tillegg blir spørsmål spesialtilpasset, for ytterligere å kontrollere nøkkelkompetanse. Referansekontroll er siste fase i arbeidet med å skille mellom sluttkandidatene. Bare når det er klart at kandidatene reelt blir overveiet ansatt, er det riktig å henvende seg til de personene som er oppgitt som referanser. Vi snakker med både over-, side- og underordnede, for å danne oss et totalt bilde rundt kandidatene. Etter avtale, kontakter vi både de referansene som blir oppgitt, samt at vi i tillegg benytter våre egne nettverk. I løpet av denne prosessen vil det skje ytterligere elimineringer, til det gjenstår noen få sluttkandidater som blir presentert kunden. 7

8 Eksempler på stillinger rekruttert de siste 5 år Eksempelvis: Styremedlemmer Adm. direktør Country Manager Regionssjef Finansdirektør Økonomisjef Controller Personalsjef Personalkonsulent Forretningsutvikling IT-sjef Javautviklere, arkitekter, systemerere, konsulenter, med mer til dataindustrien Salgsdirektør Salgssjef Key Account Manager Selgere Stormarkedssjef Sikkerhetssjef Stillinger de siste 5 årene er rekruttert til dataindustrien, telecom, high-tech, handel og tjenesteytende sektor. 8

9 Noen av våre kunder (med tillatelse) Fullstendig referanseliste viser 120 selskaper 9