KursAdmin. Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs. Oppgaver/rettigheter. Søk i studieplaner. Opprette kurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KursAdmin. Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs. Oppgaver/rettigheter. Søk i studieplaner. Opprette kurs"

Transkript

1 KursAdmin Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs 2 Oppgaver/rettigheter Søk i studieplaner Opprette kurs Sende til godkjenning Illustrasjon av fanen «Studieplaner» i KursAdmin 1

2 Innhold Bruk av KursAdmin. side 3 Studieplaner og opprette kurs... side 3 Studieplaner på Funkis hjemmeside.... side 4 Studieplaner i KursAdmin.. side 4 Søk studieplan 1. Side 5 Søk studieplan 2. side 7 Kurssenter.. side 10 Navigasjon, søk og valg... side 11 Nytt kurs.. side 12 1 Kursets studieplan side 12 2 Kursets dato, tidspunkt, varighet... side 15 3 Kurssted. side 15 4 Kurs til godkjenning.. side 18 Om veiledning 2 for kursarrangør side 21 Oversikt symboler du møter i KursAdmin... side 22 KursAdmin er et program for administrasjon og rapportering av kursaktiviteter i studieforbund tilknyttet Voksenopplæringsforbundet, VOFO. Programmet er utviklet av Senitel Consulting i samarbeid med en arbeidsgruppe nedsatt av VOFO. Arbeidsgruppa har bestått av: William Evans Espen Holm Sonja Jacobsen Birgitte Johnsen Trond Markussen Jørn Rosland Rolv Stokka Kjell Meek VOFO Folkeuniversitetet Bygdefolkets Studieforbund Aftenskolen Akademisk Studieforbund Studieforbundet Funkis Musikkens Studieforbund AOF 2

3 Bruk av KursAdmin KursAdmin er utviklet til bruk i alle studieforbund. Det inneholder derfor noen funksjoner som vi ikke er vant til. Kanskje vil dette vise seg å være nyttige verktøy som vi senere kan ta i bruk. Før vi starter med å bruke KursAdmin, må brukeradministrator gjøre en del forberedelser i egen organisasjon. Denne veiledningen konsentrerer seg om disse oppgavene og er foreløpig ikke dekkende for alle muligheter som programmet gir. FS vil etter hvert også få sine egne tilpassinger til deler av programmet. Du får tilgang til KursAdmin via en nettleser. Programmet skal virke i alle nettlesere, men vi anbefaler at du bruker Google Chrome eller Firefox. De kan lastes ned gratis fra nettet. Google Chrome krever stor datakapasitet, Firefox krever noe mindre. Her laster du ned Google Chrome Her laster du ned Firefox Dataskjermen bør ha en viss størrelse og vi anbefaler skjermstørrelse på 1280 x Det lønner seg å ha stor skjerm, men programmet kan tilpasses mindre skjermer. Før du starter opp må du lese Veiledning 1 for Kursarrangør, «Administrative oppgaver»: oppgaver om vedlikehold og sjekk av organisasjonsleddets (kursarrangørens) data og kursarrangørrollens data er omtalt i Veiledning 1 for Kursarrangør. Studieplaner og opprette kurs Denne veiledningen handler om: Studieplaner i KursAdmin Kurssenteret - oversikt Opprette kurs få godkjenning Alle kurs må følge en godkjent studieplan. Du må avklare hvilken studieplan du vil bruke før du starter oppretting av nytt kurs. Vi vil derfor først se på hvordan du finner fram til ulike studieplaner og eventuelt merker noen av dem som dine favoritt-studieplaner. Deretter ser vi på hvordan du oppretter og får godkjent kurs. Videre arbeid med kurset: lage kursplan, legge inn deltakere, føre frammøte og regnskap med mere finner du i: Veiledning 3 for kursarrangør kursplan, frammøte, regnskap og avslutning av kurs Alle veiledninger kan lastes ned fra under fanen: 3

4 Studieplaner på Funkis hjemmeside, Studieplanene i Funkis er forhåndsgodkjent og finnes på vår hjemmeside under fanen: Du finner «Felles studieplaner» og «Organisasjonsspesifikke studieplaner» i menyen til venstre når du klikker på denne fanen. Det kan være lurt å se over aktuelle studieplaner i word-format fordi det foreløpig er mer oversiktlig her enn inne i KursAdmin. NB! Anbefalt materiell, lærebøker eller lignende. Denne delen av studieplanen er foreløpig ikke lagt inn i studieplaner i KursAdmin av tekniske grunner. Dette vil komme senere. Foreløpig må du se på materiell og lærebøker i studieplaner på hjemmesiden vår. Det skal ikke lages studieplaner til enkelt-kurs i Funkis. Dersom du ikke finner egnet studieplan skal du ta kontakt med din organisasjon sentralt eller Funkis. Sammen finner vi løsning med eventuell ny studieplan eller redigering av eksisterende studieplan. Vi har som mål å ha et rimelig oversiktlig antall studieplaner å velge mellom. Studieplanene er rammeplaner som kan passe til mange ulike kurs ut fra hvilke deler av studieplanen som vektlegges. Som nevnt kan du foreløpig få best oversikt over en studieplan ved å laste den ned fra hjemmesiden vår. Studieplaner i KursAdmin Alle studieplanene finner du også i KursAdmin. Du skal velge blant disse til kurs du avvikler i Studieplanene er inndelt etter organisasjon. Felles studieplaner finner du under Funkis. Organisasjonsspesifikke studieplaner finner du under aktuell organisasjons navn. Du kommer til studieplanene ved å klikke på Studieplan i hovedmenyen. Skjermbildet på neste side dukker opp. I dette bildet kan du søke opp studieplaner på mange forskjellige måter. 4

5 Vi vil vise 2 måter å søke fram en godkjent studieplan i denne omgang. Søk studieplan 1 Studieplanene våre har stort sett et 5-sifret tall og en tittel. I søkefeltet kan du skrive tittelen eller det 5-sifrede nummeret til studieplanen. Her skriver vi inn og trykker Søk Resultatet av søket kommer fram. Vi har valgt studieplanen « Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse». 5

6 Ønsker du å se flere detaljer om studieplanen, kan du klikke på redigeringssymbolet Du får fram et skjermbilde som viser Veiviser for studieplan. «Veiviseren» viser de faste stegene i oppbygging av studieplanen. «9 Oppsummering» vises automatisk. Her finner du noen viktige opplysninger om studieplanen. Blant annet vises minimum og maximum for antall timer på kurs som følger denne studieplanen. Et kurs blir ikke godkjent om timetallet er utenfor disse grensene. Lenger ned i skjermbildet kan du få fram tekst tilhørende «stegene» i studieplanen. Vi har her valgt Læringsmål - se neste side. 6

7 Det er ulike tradisjoner i ulike studieforbund. Det finnes «steg» i veiviseren for studieplaner som ikke er aktuelle å fylle ut i FS. Senere vil disse «stegene» ikke være synlig i vår utgave av KursAdmin. Søk studieplan 2 I dette eksempelet klikker du på fanen Avansert søk og får fram tilhørende skjermbilde. Her kan du velge hvilke steg i studieplanen du vil søke i. Du kan velge/klikke på innhold og klikker på symbolet for å flytte «innhold» til søkeboksen. Nå skriver du inn ønsket søkeordet på søk. likemannsarbeid i boksen «søk i tekst» og klikker 7

8 På studieplanene som kommer fram etter søket, ser du at du kan klikke på under innhold for studieplanene. Når du klikker på dette symbolet for studieplanen « Innføring i likemannsarbeid», får du fram innholdsbeskrivelsen. Her ser du punktvis beskrivelse. Du kan vurdere om denne studieplanen vil passe til kurs du skal arrangere. For å komme tilbake til søkeresultatet klikker du på studieplaner øverst til venstre. 8

9 Favoritt Studieplaner som du ofte bruker, kan du merke som dine favoritter ved å klikke på- /aktivisere stjerne-symbolet foran studieplannummeret. Disse studieplanene vil dukke opp først i listen når du skal knytte studieplan til kurset du vil opprette se eks side 14. Fanene Læremidler og Ny studieplan vil i senere utgaver kun gi en melding til deg om hva du gjør dersom du ikke finne passende studieplan. Du kan ikke lage ny studieplan eller legge til læremidler knyttet til studieplanen. Du skal IKKE lage ny studieplan til kurset ditt. Du skal IKKE legge inn læremidler (til ny studieplan) (Du kan legge læremidler til hvert enkelt kurs når du er i «kurssenteret») 9

10 Kurssenter Hovedaktiviteten i KursAdmin er å jobbe med kurs. Kurs skal planlegges, opprettes, godkjennes, gjennomføres og avsluttes for å få utbetalt økonomisk støtte etter Lov om voksenopplæring. Fra hovedmenyen velger du å klikke på fanen «Kurs» og du kommer til det vi kaller «kurssenteret». Dette er det «arbeidsmiljøet» eller stedet du vil jobbe mest i. Her kan du løse de fleste oppgavene dine Bildet over kan være et typisk bilde fra et «kurssenter». Vi kan dele kurssenteret i 5 deler: 1 I denne venstre-kolonnen kan du søke fram de kursene du vil jobbe med ved å velge ulike søkekriterier 2 Faner med handlinger knyttet til kurs Kursets ID-nr, navn og status Informasjon om kurset datoer, arrangør, kursansvarlig/fagansvarlig, timetall m.m. Dette området har en rekke faner (skilleark) hvor du kan gjøre mange handlinger knytta til deltakere, lærere, kommunikasjon, tilskudd m.m. 10

11 Navigasjon, søk og valg Dette venstrefeltet i kurssenteret gir mulighet for navigasjon, søk og valg i kursene dine. Vi starter fra toppen og gir en kort beskrivelse av feltene: Her kan du skrive inn kursnavn og søke etter kurset. Du kan også velge «Mine kurs» eller «Alle kurs». Dette har betydning når det er flere kursmedarbeidere knyttet til en arrangør. 2. Her ser du kursene som stemmer med dine valg og søk. Du kan klikke på det kurset du vil jobbe med. Data om dette kurset vil komme fram i høyrefeltet (se siden foran). 3. Her velger du status for kurs du vil jobbe med. «Planlagt» eller «opprettet» vil være kurs du ennå ikke har fått godkjent. Godkjente kurs kan velges med status «godkjent». «Åpnet» vil være kurs du holder på å gjennomføre; kurs som har startet. Etter hvert kan du også velge andre status for kurs Alle kurs er knyttet til et hovedområde og et kursområde. Disse kommer fram når du ser på godkjente studieplaner. Eks.: du kan velge kurs i hovedområde: «organisasjonsog ledelsesfag» og kursområde «organisasjonskunnskap». 5. Hvis du ønsker å se kurs innenfor et bestemt datospenn, f.eks. vårhalvåret, kan du sette som startdato og som sluttdato. 6. Alle kurs får et 5-sifret id-nr når det blir opprettet. Noterer du dette, kan du søke fram kurset uavhengig av status, hovedområde eller andre kriterier. Hensikten med dette feltet er at du skal kunne søke fram ditt/dine kurs ut fra mange kriterier som gir deg et målrettet søk på ganske stort detaljeringsnivå om du ønsker det. 11

12 Nytt kurs Nå skal vi se på de ulike trinnene du må igjennom når du planlegger et kurs for godkjenning. Du klikker på fanen Nytt kurs. Skjermbildet for oppretting av nytt kurs kommer fram. Felt merket med * må fylles ut. Veiviseren for oppretting av kurs vises øverst. Denne inneholder steg for videre arbeid med kurset som du kan utføre før eller etter godkjenning av kurset. Innholdet i veiviseren vil bli endret og tilpasset rutinene vi er vant til i senere versjoner av KursAdmin. Nå inneholder den noen faner som ikke er aktuelt for vårt studieforbund. 1 Kursets studieplan Et kurs skal alltid knyttes til en godkjent studieplan. Du finner fram til studieplanen ved å klikke på I denne versjonen kommer skjermbilde med ditt organisasjonsledd fram slik se neste side. 12

13 Det vises ingen studieplaner fordi studieplaner i Funkis enten er felles studieplaner knyttet til sentralleddet i Funkis, eller organisasjonsspesifikke studieplaner knyttet til en medlemsorganisasjons sentralledd. Derfor vises ingen studieplan i det første skjermbildet. Nå klikker du på Du får fram en dialogboks hvor du skal velge-/klikke på- FUNKIS. Nå får du fram felles studieplaner i FS. 13

14 Her finner du felles studieplaner. Eventuelle favoritter du kan ha valgt kommer frem først. I tillegg til FUNKIS kan du også velge studieplaner fra andre medlemsorganisasjoner. Du kan søke fram en studieplan ved å skrive nummer eller tittel i feltet for navn. Du kan også søke fram studieplaner i aktuelle hovedområder eller kursområder. Du velger studieplan til kurset ditt ved å klikke på «velg-symbolet» Nå kommer du tilbake til skjermbildet for nytt kurs og studieplan er valgt for kurset. Det 5-sifrede nummeret foran forstørrelsesglasset er et unikt id-nummer for denne studieplanen i KursAdmin. Skal du benytte denne studieplanen til et senere kurs kan du skrive dette nummeret rett inn foran forstørrelsesglasset, trykke på «Tab»-tasten og studieplanen blir automatisk valgt uten å gjennomføre rutinen beskrevet foran. Kurset må ha et navn/tittel. Dette kan være det samme som for studieplanen, men du kan også velge et som kanskje passer bedre som beskrivelse. Du ser i dette skjermbildet at kurset har status opprettet. Type kurs viser «Standard kurs». Dette er det eneste valg for kurs i Funkis. 14

15 2 Kursets dato, tidspunkt, varighet Nå skal du fylle ut start- og slutt-tidspunkt for kurset og antall timer. Disse verdiene må legges inn, men kan endres senere ved behov. NB! Kursets timetall (timer med lærer + timer uten lærer) må være innenfor timerammen som gjelder for studieplanen du har valgt. Denne timerammen står i parentes - se under. «Timer online» er foreløpig lite i bruk i vårt studieforbund. Eksempelvis kan dette være kursdeltakere som møtes på nett (skype, tlf o.l.) før en fysisk samling. De kan gå gjennom en del forberedelser på disse samlingene slik at de møter på fysisk samling med tilnærmet like forberedelser. Timene fra «online»- samlinger legges til kursets totale timetall, men kan ikke utgjøre mer enn 50% av samlet timetall. 3 Kurssted Kurs skal alltid oppgis med sted/kommune hvor det arrangeres. En måte å gjøre dette på er å oppgi adressen til ditt organisasjonsledd(kursarrangør) og velge dette som kurssted. For mange kursarrangører vil dette allerede være lagt inn. Du kan klikke på forstørrelsesglasset og få fram kursteder som er lagt inn. Nå kan du klikke på «velg-symbolet» og få fram aktuelt rom. 15

16 Nå velger du rommet og kommer tilbake til skjermbildet for nytt kurs. Ønsker du å legge inn detaljer om ulike steder/rom som blir brukt til kursene du arrangerer, kan du få god oversikt med hensyn til kapasitet og eventuelt utstyr m. m. for aktuelle kurslokaler lokalt. Dersom du ikke finner at hjemkommunen din er oppgitt som kurssted må du klikke på symbolet for legg til og fylle ut tilstrekkelige opplysninger. * viser nødvendige opplysninger. NB! Dersom du velger å legge et kurs til et annet sted enn hjemkommunen må du opprette dette kursstedet. Blir kurs blir lagt til Scandic Hotel Tromsø, en helg, må dette legges til som et kurssted slik at riktig kommune (Tromsø) blir registrert for kurset. Se neste skjermbildet. 16

17 Noen data blir automatisk lagt inn når du oppretter et kurs. Du er logget inn som kursansvarlig i KursAdmin for ditt organisasjonsledd. Derfor kommer ditt navn automatisk opp. Det samme gjelder opplysning om hvem som er arrangør og «kurseier». I vårt studieforbund er det vanlig at arrangør og kurs-eier er samme organisasjonsledd. Du ka velge annen kursansvarlig dersom det er flere i ditt organisasjonsledd som deler på denne rollen. Fagansvarlig kan være den læreren eller veilederen dere skal ha på dette kurset (dette er valgfritt). Denne personen må være lagt inn med rolle (lærer/veileder) i KursAdmin for å kunne velges her. 17

18 Opplysningene i denne boksen vil bli fjernet i senere versjon av KursAdmin. Sum Kurspris (deltakeravgift) kan du senere legge innn i egen boks i kursets regnskap. «Kurs uten tilskudd» vil fortsatt være tilgjengelig. Kurs uten tilskudd etter lov om voksenopplæring kan også legges inn i KursAdmin. Dette er lite aktuelt i vårt studieforbund, men vi vil senere komme tilbake hvordan dette kan bli en nyttig mulighet for kursarrangører mht til kommunikasjon med styrer og medlemmer i lokallag. «Del av kursserie». Dette kan være aktuelt dersom kurs bygger på hverandre. Deltakere må ta kurs i en bestemt rekkefølge. Da kan det angis hvilket kurs i serien som arrangeres, f.eks, «Engelsk 2 - for videregående» 4 Kurs til godkjenning Du lagrer data om dette kurset ved å klikke på Lagre. En ny knapp vil dukke opp: Fortsett. Ikke bruk denne knappen foreløpig. Vent på senere versjoner av KursAdmin.. Kurs opprettet Kurset har nå status «Opprette». Det må sendes til Funkis for godkjenning, og får status «Godkjent». Du vil finne knappen «send til godkjenning i «Kurssenter» ved å klikke på Kurs i hovedfanen se neste side. 18

19 Du kommer til «Kurssenter» hvor du kan se alle kursene dine. Husk kurs har forskjellige status og du kan sette på ulike «filter». Siden standard innstilling for filter er «Godkjent/ Åpnet» vil du ikke se et kurs i status «Opprettet» om du ikke sjøl har endret denne innstillingen. For å få fram fakta om kurset du har opprettet, endrer du statusfilteret til «Opprettet». Du kan også velge status «Vis alle». Begge kursfilterene vil vise kurset du skal sende til godkjenning. Knappen «Send til godkjenning» forsvinner etter at du har klikket på den. 19

20 Under fanen «Økonomi» vil du se at «Send til godkjenning» også innebærer at du har søkt om voksenopplæringstilskudd etter gjeldende satser. Når kurset er godkjent av FUNKIS sentralt, vil det automatisk få status «Godkjent». Kurset har også fått et eget kursnummer: Under fanen økonomi, ser du at beregnet tilskudd er godkjent med symbolet 20

21 Noen kurs kan søke om ekstra tilskudd, f.eks. tilretteleggingstilskudd, TRT. Dette skal alltid være avklart med sentralleddet i medlemsorganisasjonen på forhånd. Det søkes ved å klikke på forstørrelsesglasset se egen veiledning for å legge inn tildelt beløp for tilrettelegging, TRT. Nå kan du arbeide videre med kurset i KursAdmin. I «Veiledning 3 for kursarrangører» kan du se på hvordan du legger inn deltakere, setter inn regnskap og avslutter kurset. Om Veiledning 2 for kursarrangører Denne veiledningen dekker foreløpig deler av de mulighetene og funksjonene som kursarrangør har. Den er tilpasset nåværende versjon av KursAdmin; Dette nummeret finner du når du scroller ned i høyre hjørne av skjermbildet når du er inne i programmet og ser slik ut: release Denne veiledningen har versjonsnummer og dato i bunnteksten. Der vil dere kunne sjekke om dere har riktig versjon av veiledning. KursAdmin er «ferskvare». Som i alle startversjoner, vil vi sikkert oppdage noen overraskende detaljer og mangler. Dette må vi bare tilpasse oss inntil utbedringer kommer på plass. Arbeidet med dette blir utført fortløpende gjennom året. Våre viktigste mål nå er å komme i gang, og vi legger derfor vekt på at følgende fungerer: Alle forhåndsgodkjente studieplaner kan velges til kurs Kurs kan opprettes og godkjennes med nødvendige data Kurs kan gjennomføres og avsluttes slik at tilskudd utbetales LYKKE TIL! 21

22 Oversikt symboler du møter i KursAdmin: mer informasjon-dette vil gi deg ekstra informasjon om emnet det er knyttet til. Søk/finn du klikker f.eks på denne for å velge studieplan til kurset ditt. Kalender velg dato for start på kurset ditt. Legg til (ny) f.eks legg til nytt kurssted. Slett/velg bort f.eks. ta bort en deltaker på kurset ditt. Velg f.eks velg studieplan til kurset ditt.. Rediger f.eks. gjøre endringer på timetallet på kurset ditt. Velg kommunikasjon/handling f.eks velg å sende en e-post til en deltaker. Favoritt f.eks. merk en studieplan du bruker ofte som din favoritt Primærvalg f.eks. vises den ved den e-posten som er din primær epost. Den velges automatisk når det skal sendes e-post til deg. Godkjent/gjennomført f.eks vises dette når tilskudd er godkjent. KursØve er et fiktivt navn på et lokalt organisasjonsledd. Vennlig hilsen 22

KursAdmin. Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs. Søk i studieplaner. Opprette kurs. Oppgaver/rettigheter

KursAdmin. Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs. Søk i studieplaner. Opprette kurs. Oppgaver/rettigheter KursAdmin Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs Oppgaver/rettigheter Søk i studieplaner Opprette kurs 2 Illustrasjon av fanen «Studieplaner» i KursAdmin 1 Innhold Bruk av KursAdmin.

Detaljer

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører Kursgjennomføring avslutte kurs. Oppgaver. Legge inn deltakere. Legge inn regnskap.

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører Kursgjennomføring avslutte kurs. Oppgaver. Legge inn deltakere. Legge inn regnskap. KursAdmin Veiledning 3 for kursarrangører Kursgjennomføring avslutte kurs Oppgaver Legge inn deltakere Legge inn regnskap Lagets bankkonto Avslutte kurs 3 Illustrasjon av fanen «Kurs» i KursAdmin 15.mai

Detaljer

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring. Oppgaver. Lage kursplan. Legge inn deltakere. Registrere frammøte.

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring. Oppgaver. Lage kursplan. Legge inn deltakere. Registrere frammøte. KursAdmin Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring Oppgaver Lage kursplan Legge inn deltakere Registrere frammøte 3 Kopiere kurs Kopiere deltakere Illustrasjon av fanen «Kurs» i KursAdmin 20.februar

Detaljer

KursAdmin. Veiledning 1 for Kursarrangører administrative oppgaver. Oppgaver. Vedlikeholde personopplysninger

KursAdmin. Veiledning 1 for Kursarrangører administrative oppgaver. Oppgaver. Vedlikeholde personopplysninger KursAdmin Veiledning 1 for Kursarrangører administrative oppgaver Oppgaver Vedlikeholde personopplysninger Vedlikeholde informasjon på eget organisasjonsledd 1 Illustrasjon av fanen «Navn og adresser»

Detaljer

KursAdmin. Gjennomgang av basisfunksjoner

KursAdmin. Gjennomgang av basisfunksjoner KursAdmin Gjennomgang av basisfunksjoner September 2012 Basisfunksjoner versjon 0.4.9.9 2 Innhold Innledning. side 4 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord side 5 2 «Hjem»-siden startbildet.. side

Detaljer

KursAdmin. Godkjenning av kurs. Føring av fremmøte - Avslutning av kurs. ny rutine. Midlertidig veiledning pr 24. april, 2012)

KursAdmin. Godkjenning av kurs. Føring av fremmøte - Avslutning av kurs. ny rutine. Midlertidig veiledning pr 24. april, 2012) KursAdmin Midlertidig veiledning pr 24. april, 2012) Godkjenning av kurs ny rutine Føring av fremmøte - Avslutning av kurs Illustrasjon av fanen «Kurssenter» i KursAdmin 1 Innhold Godkjenning av kurs ny

Detaljer

KursAdmin. Et web-basert program for registrering og rapportering av kursaktiviteten i Funkis. Basisfunksjoner

KursAdmin. Et web-basert program for registrering og rapportering av kursaktiviteten i Funkis. Basisfunksjoner KursAdmin Et web-basert program for registrering og rapportering av kursaktiviteten i Funkis Basisfunksjoner Innhold side 1 Innledning. 4 2 Hvordan komme i gang brukernavn og passord. 5 3 Hjem-siden 7

Detaljer

KursAdmin. Basisfunksjoner

KursAdmin. Basisfunksjoner KursAdmin Basisfunksjoner Innhold side 1 Innledning. 4 2 Hvordan komme i gang brukernavn og passord. 5 3 Start-siden 7 4 Symboler du ofte møter i KursAdmin... 8 5 Godkjente studieplaner.. 9 6 Kurs-senteret

Detaljer

KursAdmin. Gjennomgang av tilleggsfunksjoner

KursAdmin. Gjennomgang av tilleggsfunksjoner KursAdmin Gjennomgang av tilleggsfunksjoner September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon 0.4.9.9 2 Innhold Innledning. side 4 1 Kopiere kurs.. side 5 2 «Kopiere deltakere... side 7 3 Knytte navn/kursdeltaker

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund KursAdmin Brukerveiledning Musikkens Studieforbund Innhold KursAdmin... 1 Brukerveiledning... 1 Musikkens Studieforbund... 1 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord... 4 2 «Hjem»-siden - startbildet...

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund KursAdmin Brukerveiledning Musikkens Studieforbund Innhold Innledningside side 3 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord side 4 2 «Hjem»-siden startbildetside side 5 3 Symboler du ofte møter i KursAdmin

Detaljer

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Klikk Kopier kurs og lage en kopi av et kurs

Detaljer

Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs vårsemesteret 2013

Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs vårsemesteret 2013 Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs vårsemesteret 2013 Våren 2013 tar Musikkens studieforbund i bruk KursAdmin for søking og rapportering av voksenopplæringsaktivitet. Dette første semesteret

Detaljer

Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs høstsemesteret 2013

Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs høstsemesteret 2013 Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs høstsemesteret 2013 Våren 2013 tok Musikkens studieforbund i bruk KursAdmin for søking og rapportering av voksenopplæringsaktivitet. Denne veilederen

Detaljer

Møteplassen. Til nyvalgte studieledere: Utfyllende informasjon og avklaringer i studiearbeidet. Støttet med midler fra Extrastiftelsen

Møteplassen. Til nyvalgte studieledere: Utfyllende informasjon og avklaringer i studiearbeidet. Støttet med midler fra Extrastiftelsen Møteplassen Til nyvalgte studieledere: Utfyllende informasjon og avklaringer i studiearbeidet Støttet med midler fra Extrastiftelsen Funkis er et Stiftet 17.september 1994 av 16 organisasjoner studieforbund

Detaljer

Økonomi i studiearbeidet

Økonomi i studiearbeidet Økonomi i studiearbeidet ulike typer tilskudd hvordan finansiere kursene LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Februar 2019, Ragnhild Rørvik For å få økonomisk støtte til et kurs må noen krav være

Detaljer

Hvordan få oversikt over utbetalt tilskudd fra Funkis.

Hvordan få oversikt over utbetalt tilskudd fra Funkis. Hvordan få oversikt over utbetalt tilskudd fra Funkis. Foreløpig får vi ikke lagt inn forhåndsdefinerte rapporter for avsluttede kurs i KursAdmin. Derfor er det en litt mer omstendelig prosess for deg

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

Brukerveiledning. Arbeidsvarsling

Brukerveiledning. Arbeidsvarsling Brukerveiledning Arbeidsvarsling fra SmartLearn versjon 14.1 Dato: 01.03.2018 Side 1 av 23 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Arbeidsvarslingsportalen... 3 2.1 Arbeidsvarslingsportalen - informasjon...

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Veiledning til kursstøtte

Veiledning til kursstøtte Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati BOKMÅL Veiledning til kursstøtte

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Hva er Kunnskap.no? 1 2. Kom i gang 3 3. Innlogging 4 4. Arbeidsmåte 1: Jobb med standard læremidler 5 5. Arbeidsmåte 2: Lage elevoppgaver og redigere læremidler 7 6. Rapporter

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Studiearbeid i NRF orientering og arbeidsflyt

Studiearbeid i NRF orientering og arbeidsflyt Studiearbeid i NRF orientering og arbeidsflyt Studiearbeid hva er det? Den opplæringsvirksomheten som foregår i frivillige organisasjoner, kalles studiearbeid (eventuelt kurs eller voksenopplæring). Alle

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF NSF har laget en brukerveiledning for registrering av kurs, som vi håper vil være til god hjelp. Er det noe som er uforståelig er det fint om vi får

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser.

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. 180311 Litt film Hva er internett? Verdensomspennende nettverk av datamaskiner Mange forskjellige typer tjenester Informasjon Kommunikasjon Først: litt om sikkerhet

Detaljer

Brukerguide + = Hva er ailæring? Logg deg på. Utstyr for lyd og bilde. Startsiden

Brukerguide + = Hva er ailæring? Logg deg på. Utstyr for lyd og bilde. Startsiden Brukerguide Hva er ailæring? ailæring er en felles læringsportal fra Arbeid & Inkludering i NHO Service for deling av kunnskap og kompetanseheving for alle som er tilknyttet våre medlemsbedrifter i hele

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer

Hvordan legge inn en aktivitet i kalenderen i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en aktivitet i kalenderen i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en aktivitet i kalenderen i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 31.01.2013 I Hageselskapets nye portal er kalenderen sentralt plassert og et viktig element.

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Innlogging 1 2. Endre passord 1 3. Mine mapper 2 4. Hvordan jobbe med læremidlene? 2 5. Hvordan jobbe med oppgaver fra lærer? 4 6. Kalender 8 7. Internpost 8 8. Maskinkrav 10

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen»

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Appen lastes ned og installeres ifra «App-store» på din smarttelefon eller lesebrett. Når appen er installert starteren appen ved å klikke på appens ikon. Første

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF Det er laget en maler for opprettelse av nye kurs, til hjelp for arrangører og kurslærere. Fig 1 Trykk Søk kurs. Skriv inn prosjektnr. i feltet Prosjektnummer

Detaljer

Unit4 Web Dokumentarkiv Dokumentarkiv og vedlegg i Unit4 Web

Unit4 Web Dokumentarkiv Dokumentarkiv og vedlegg i Unit4 Web Unit4 Web Dokumentarkiv Dokumentarkiv og vedlegg i Unit4 Web Økonomisenteret, august 2017 Innhold Om dokumentarkivet... 2 Dokumentarkivets hovedvindu... 3 Dokumenttyper... 4 Dokumentmaler... 5 Opprette

Detaljer

Læring. GUIDE: Opprette arrangementer. Registrere kurssted. Redigere dine innstillinger

Læring. GUIDE: Opprette arrangementer. Registrere kurssted. Redigere dine innstillinger Redigere dine innstillinger Første gang du skal opprette et kurs i KS læring, må du redigere dine innstillinger. I Kursveiviseren, velg Mine innstillinger. Du må ha rollen Superbruker eller rollen Kursoppretter

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Brukermanual for RefLex

Brukermanual for RefLex Brukermanual for RefLex Et oppslagsverk for skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) Fotograf Jannecke Sanne Normann Brukermanual for RefLex 1. HVA ER REFLEX?... 3 1.1 Tilgang og roller i RefLex... 3 1.2

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

Slik lager og redigerer du et arrangement i Facebook

Slik lager og redigerer du et arrangement i Facebook Slik lager og redigerer du et arrangement i Facebook 1. Klikk på arrangementer i venstre meny i din nyhetsfeed på Facebook 2. Klikk på opprett arrangement i toppen av høyre hjørne 3. Klikk om du vil velge

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

Senterpartiet - MinSide

Senterpartiet - MinSide Veiledning til nytt medlemssystem: Senterpartiet - MinSide https://minside.sp.no Oppdatert 30.01.2017 MinSide er Senterpartiets nye medlemssystem, og overtar for den gamle RMS-løsningen. Systemet er 100%

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for Ledere i Intern enhet

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for Ledere i Intern enhet Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om: 1. Registrering av tilbud i Visma forhandlingsmodul 2. Uttak av oversikt over lønnstilbud i Excel. REGISTRERING AV TILBUD Du finner forhandlingsmodulen

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF Det er laget en maler for opprettelse av nye kurs, til hjelp for arrangører og kurslærere. Innlogging for klubber: Klubber og grupper logger seg inn

Detaljer

Læring. GUIDE: Opprette arrangementer. Registrere kurssted. Redigere dine innstillinger

Læring. GUIDE: Opprette arrangementer. Registrere kurssted. Redigere dine innstillinger Du må ha rollen Superbruker eller rollen Kursoppretter for å opprette kurs i KS Læring. Dette vil være synlig gjennom at du har en meny som heter Kursveiviseren øverst i venstre del av skjermen. Den som

Detaljer

Sauekontrollen kurs i Hordaland

Sauekontrollen kurs i Hordaland Sauekontrollen kurs i Hordaland Innlogging Innlogging via www.animalia.no/husdyrproduksjon/sauekontrollen/ Felles brukernavn og passord i landbruket, administeres via Produsentregisterert. Er du ny medlem

Detaljer

Denne versjonen av Minetegn blir synkronisert med Minetegn-appen slik at du får se de samme tegnene i nettversjonen og i Minetegn-appen.

Denne versjonen av Minetegn blir synkronisert med Minetegn-appen slik at du får se de samme tegnene i nettversjonen og i Minetegn-appen. Mine tegn Dette er en HTML-versjon av Minetegn til bruk på PC, Mac og Chrome book. For å kunne spille inn egne tegn må du bruke Chrome, Firefox eller Opera som nettleser. Denne versjonen av Minetegn blir

Detaljer

(brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon)

(brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon) Logg inn og start KLF effektivitetskontrollen (brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon) Du logger deg inn i systemet via www.kjottbransjen.no, der det står en link til høyre,

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i de

Detaljer

BRUKERMANUAL (versjon 1.0)

BRUKERMANUAL (versjon 1.0) BRUKERMANUAL (versjon 1.0) 1. Innlogging Du må ha en egen bruker for å kunne logge inn på nettsidene. Du logger inn ved å scrolle helt nederst på forsiden av Forbundet.no, til det svarte feltet, og trykke

Detaljer

Sider for tillitsvalgte

Sider for tillitsvalgte Sider for tillitsvalgte For å administrere medlemslister og styret i hagelag og regioner, går dere inn på Min side på Hageselskapets hjemmeside http://www.hageselskapet.no/ 1 Logg inn med brukernavn (mobilnummer)

Detaljer

Læring. GUIDE: Opprette arrangementer. Registrere kurssted. Redigere dine innstillinger

Læring. GUIDE: Opprette arrangementer. Registrere kurssted. Redigere dine innstillinger Du må ha rettigheter som superbruker eller som kursoppretter for å opprette kurs i KS Læring. Dette vil være synlig gjennom at du har en meny som heter Kursveiviseren øverst i venstre del av skjermen.

Detaljer

Tilbakestill nettleser

Tilbakestill nettleser Tilbakestill nettleser Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din nettleser. Midlertidige filer er filer som lagres hver gang du besøker

Detaljer

Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett

Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett Versjon 2.0 / 19.01.2000 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...4 3. Tilgang til systemet...5 4. Navigering...5 5. Selskapsmelding...6 5.1 Selskap...6 5.2 Omhandler...6 5.3 Tittel på selskapsmelding...7

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

(brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon)

(brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon) Sist oppdatert: 28.11.2013 07:36 Logg inn og start KLF effektivitetskontrollen (brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon) Du logger deg inn i systemet via www.kjottbransjen.no,

Detaljer

Brukerveiledning Nytt grensesnitt

Brukerveiledning Nytt grensesnitt Brukerveiledning Nytt grensesnitt 1 - Hvordan søke? Du finner lenken til Oria på ditt biblioteks hjemmeside. Tast inn søkeordene for det du er på jakt etter i søkeboksen, f.eks. global warming. Søketips:

Detaljer

Senterpartiet - MinSide

Senterpartiet - MinSide Veiledning til nytt medlemssystem: Senterpartiet - MinSide For å få tilgang til MinSide Logg deg inn på https://minside.sp.no Oppdatert 01.12.2016 MinSide er Senterpartiets nye medlemssystem, og vil overta

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Innføring i vann-nett.no Hvordan finne fram til nødvendig informasjon?

Innføring i vann-nett.no Hvordan finne fram til nødvendig informasjon? Innføring i vann-nett.no Hvordan finne fram til nødvendig informasjon? www.vann-nett.no Startsiden tar deg til side med navigering i kart («kart» fanen) Her kan man bruke +/- til å zoome, mus til å forflytte

Detaljer

Enkel brukermanual for Nasjonalmuseets DKS- ressurs

Enkel brukermanual for Nasjonalmuseets DKS- ressurs Enkel brukermanual for Nasjonalmuseets DKS- ressurs Velkommen til DKS- ressursen. Dette er en enkel nettside for presentasjon og bestilling av utstillinger for den kulturelle skolesekk. Ressursen er under

Detaljer

HVORFOR GOOGLE FOTO?

HVORFOR GOOGLE FOTO? GOOGLE FOTO SKYLAGRING SIKKERHETSKOPI AV ALLE BILDENE DIN ALLE BILDER SAMLET PÅ ETT STED TILGANG TIL ALLE BILDENE DINE FRA ALLE ENHETER (DATAMASKIN,SMARTTELEFON, ETC.) ENKELT Å FINNE BILDER DU LETER ETTER

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: gå til Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell og brukere av omsorgstjenester,

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER BRUKERVEILEDNING Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER Generell informasjon Fra 01.11.16 tar Strand kommune i bruk det nettbaserte reiseregningsprogrammet

Detaljer

REVMATIKER. ORG - ADRESSER

REVMATIKER. ORG - ADRESSER BRUKERVEILEDNING EPOST FOR TILLITSVALGTE I NRF REVMATIKER. ORG - ADRESSER Norsk Revmatikerforbund har et eget epostsystem for tillitsvalgte i fylkeslag og lokallag. Disse adressene er «statiske» og følger

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013 Brukerveiledning Partnersiden Versjon 4.0 Desember 2013 Utdanning.nos partnersider Partnersiden er en tjeneste for innlegging av utdanningsinformasjon på utdanning.no. Tjenesten er tilgjengelig for alle

Detaljer

MANUAL Pr jan 2013. Rapportering av fellesidrettslige tiltak i Sportsadmin. Målgruppe: Ansatte med ansvar for utvikling / utdanning

MANUAL Pr jan 2013. Rapportering av fellesidrettslige tiltak i Sportsadmin. Målgruppe: Ansatte med ansvar for utvikling / utdanning MANUAL Pr jan 2013 Rapportering av fellesidrettslige tiltak i Sportsadmin Målgruppe: Ansatte med ansvar for utvikling / utdanning Rapporteringen i Sportsadmin brukes til rapporter på all aktivitet innen

Detaljer