Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett"

Transkript

1 Versjon 2.0 /

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Programvare Tilgang til systemet Navigering Selskapsmelding Selskap Omhandler Tittel på selskapsmelding Børs/Pressemelding Vedlegg Oversend Oversendt melding Oversikt over børsmeldinger Endre passord Ved feil...10 Oppdatert dato: : DOC Side 2 av 10

3 1. Innledning Utgangspunktet for oversendelse av selskapsmeldinger til Oslo Børs er låntakers oppfyllelse av informasjonsplikten. Det henvises i denne forbindelse til: Børsloven 4-7 Børsforskriften kapittel 10 «Informasjonsplikt overfor børsen» Børsforskriften 23-2 «Offentliggjøring av opplysninger». Oslo Børs ser at bruken av Internett har et stort potensiale både når det gjelder kommunikasjon med låntakerne og når det gjelder å spre informasjon fra låntakerne til markedet Hensikten med dokumentet er å beskrive hvordan låntakerne med børsnoterte lån kan sende selskapsmeldinger til Oslo Børs via Internett. Oppdatert dato: : DOC Side 3 av 10

4 2. Programvare Forutsetningene for å kunne bruke systemet er følgende: 1. PC en som benyttes må ha en Internett-tilknytning 2. Det må være installert en nettleser («WEB-browser») på denne maskinen Brukerne av systemet benytter denne nettleseren for å legge inn meldingene. Den samme nettleseren benyttes for å spørre på tidligere registrerte meldinger. For at systemet skal fungere må en av følgende WEB-lesere brukes: Netscape Communicator versjon 4.01 eller nyere Microsoft Internet Explorer versjon 4.0 eller nyere NB! Det er viktig at disse versjonene benyttes fordi systemet bruker funksjoner som ikke er støttet i eldre versjoner av disse nettleserne. Hvis man er i tvil om hvilken versjon som er installert på din maskin, kan dette sjekkes ved å velge menypunkt «Hjelp» og «Om Internet Explorer» (Microsoft Internet Explorer) eller «Om Communicator» (Netscape): Figur 1 - sjekking av nettleserversjon (Netscape) Oppdatert dato: : DOC Side 4 av 10

5 3. Tilgang til systemet For å få tilgang til systemet må låntaker benytte bruker-id og passord som blir tildelt av Oslo Børs, Markedsadministrasjon. Låntaker må rette skriftlig henvendelse til Oslo Børs om dette på en av følgende måter: 1) Postadresse: Oslo Børs, Markedsadministrasjon, Boks 460 Sentrum,0105 Oslo 2) Mail-adresse: 3) Fax nr.: , eventuelt telefon Man blir kun autorisert til å legge inn selskapsmeldinger for eget selskap. Dersom man bruker et eksternt selskap til å formidle informasjon til markedet, må det låntaker søke om bruker-id og passord på dette selskapets vegne, eventuelt opplyse om at både låntaker selv og det eksterne selskapet skal ha tilgang til systemet. Oslo Børs' meldingssystem har adresse: https://www.meldinger.ose.no/selskaper/login.jsp NB! For at meldingen skal sendes krypert, slik at den ikke enkelt kan avleses av uvedkommende før den er offentliggjort, skal https: benyttes. Når man går inn på denne adressen får man opp et "påloggingsbilde" hvor bruker-id og passord må tastes inn. Hvis man har glemt id eller passord, eller eventuelt er en ny bruker, kan man finne telefonnummeret til Markedsadministrasjon lett tilgjengelig på denne siden. 4. Navigering Det er alltid mulig å komme tilbake til hovedmenyen ved å "klikke" på Oslo Børs ikonet oppe i venstre hjørne. Etter pålogging får man et bilde med følgende valg: Ny selskapsmelding Oversikt over selskapsmeldinger Endre passord. Avslutt Man kommer til ønsket funksjon ved å "klikke" på det ønskede valg. Oppdatert dato: : DOC Side 5 av 10

6 5. Selskapsmelding En selskapsmelding består av en Børsmelding/Pressemelding, og eventuelt et Vedlegg. Disse er beskrevet i mer detalj nedenfor. Hvis låntaker ønsker det, kan man sende en selskapsmelding med både norsk og engelsk tekst. I så fall skal den engelske versjonen sendes som en separat selskapsmelding etter at den norske er sendt. Bildet "Ny selskapsmelding" inneholder følgende felter som er forklart nedenfor: Velg selskap Omhandler Tittel på selskapsmelding Børsmelding/pressemelding Velg vedlegg Neste 5.1 Velg selskap Man velger først selskapsticker. Man kan kun velge den selskapstickeren man er autorisert til å legge inn selskapsmeldinger for. Når man klikker på «Velg selskap» vil børssymbolet (tickerkoden) på de lånene man er autorisert for, komme frem. Noen vil ha mange tickere da alle lånene som er notert har sin egen ticker, men det er bare ett symbol det er plass til her. Man klikker på tickeren, og dersom meldingen gjelder ett bestemt lån, velger man tickeren for dette lånet. Dersom meldingen innholder informasjon om låntaker generelt, velger man fortrinnsvis ticker for det lånet som har lengst gjenværende løpetid. Dette symbolet vil da automatisk komme opp først i feltet «Tittel på selskapsmelding». Skriv deretter inn navnet på låntaker manuelt etter tickersymbolet, før man etter bindestreken skriver inn overskriften på selve meldingen. 5.2 Omhandler Hvis selskapsmeldingen også omhandler andre børsnoterte lån enn det/de man er autorisert for skal man også markere disse ved å «klikke» på «omhandler». Deretter velger man børssymbol for de aktuelle låntakerne. Flere børssymbol kan velges ved å holde ned ctrltasten og klikke på tickersymbolet. På grunn av begrensninger i dagens handelssystem kan man maksimalt angi totalt 4 børssymboler. (På en Macintosh må man holde inne "Apple-tasten", den ved siden av "Space"/mellomrom - tasten). "Vis forklaring" gir en liste over samtlige selskaper/låntakere med deres respektive børssymboler. Oppdatert dato: : DOC Side 6 av 10

7 5.3 Tittel på selskapsmelding Dette er det feltet som vil bli presentert som tittelen på selskapsmeldingen både i handelssystemet og på Internett. Feltet har en begrenset lengde på totalt 36 tegn. Tittelen skal alltid begynne med låntakers ticker, som regel det lånet som har lengst gjenværende løpetid, og navnet på utsteder. Deretter en tankestrek før selve tittelen kommer. Tittelen på selskapsmeldingen bør være betegnende for meldingens innhold. Eksempler: LNG4/SPAREBANK HEDMARK - ÅRSRESULTAT AG00/BNKREDITT - DEBITORSKIFTE HL24 NY RENTE 5.4 Børsmelding/pressemelding Her legges selve børs/pressemeldingen inn. Det er svært viktig at den delen av informasjonen som kan ha betydning for kursen på låntakers verdipapirer kommer frem her. Dersom det ikke er mulig å få med all kurssensitiv informasjon i børs/pressemeldingen, kan låntaker dele selskapsmeldingen i «temaer» og sende flere børsmeldinger. Det kan være hensiktsmessig å skrive meldingen i et vanlig teksbehandlingsprogram (f.eks. Word) og deretter kopiere den inn i feltet for børsmelding. Børsmeldingen er et rent tekstfelt og det kan ikke benyttes tekstbehandlingsfunksjoner, som f.eks tabulatorstoppere og tabeller, eller å inkludere grafikk (f.eks. logo). Tabeller og presentasjonsmateriale kan oversendes i vedlegget, se nedenfor. 5.5 Vedlegg Dersom man ønsker å legge ved et dokument i tillegg til/eventuelt istedenfor pressemeldingen, må dette være i Word 95, Word 97 eller Acrobat format. Man kan eventuelt legge ved Power Pointfiler eller Excel i 95 eller 97 versjon. Når man trykker på knappen "BROWSE", får man opp en dialogboks hvor man kan finne og velge det aktuelle dokumentet i filsystemet. Ved å klikke på "Åpne", legges dokumentet inn som vedlegg til selskapsmeldingen. Navnet på dokumentet og dets plassering i filsystemet vil bli vist i feltet til venstre for "BROWSE" knappen. Man har ikke mulighet til å legge flere enn ett vedlegg av gangen. Ønsker man å sende over flere, kan man lage flere meldinger å sende over til Oslo Børs en etter en. 5.6 Oversendelse Når selskapsmeldingen er ferdig, klikker man på pilen som det står Neste på. Man får opp et kvitteringsbilde, se punkt 6. Pressemeldingen offentliggjøres i Oslo Børs' handelssystem og Oslo Børs' hjemmesider på Internett. Den offentliggjøres også på Tekst-TV i enkelte TV-kanaler, hos flere nyhetsbyråer, og vil være offentlig tilgjengelig der sammen med mer informasjon. Oppdatert dato: : DOC Side 7 av 10

8 6. Oversendt melding Etter å ha klikket på pila med Neste, får man opp ett verifiseringsbildet som viser hvordan meldingen vil bli registrert i meldingssystemet. Her kan man kontrollere at meldingen ser slik ut som man hadde tenkt seg. Hvis alt er i orden klikker man på pila med teksten Send til Oslo Børs. Hele selskapsmeldingen blir da overført til Oslo Børs Velger man "Tilbake"-knappen kommer man tilbake til det forrige bildet hvor selskapsmeldingen ble registrert. Endringer kan foretas før selskapsmeldingen sendes på ny. NB(1)! Det anbefales å benytte "Tilbake"-knappen nederst i bildet. Bruk av nettleserens "Tilbake" (eller "Back") funksjon kan medføre at meldingen blir lagret to ganger. NB(2)! Hvis man bruker Explorer blir henvisningen til et vedlagt dokument borte etter at "Tilbake"- knappen er benyttet. Dokumentet må i så fall legges inn som vedlegg på ny. Når meldingen er mottatt av Oslo Børs, blir børsmeldingen gjennomgått av medarbeidere i Markedsadministrasjon før offentliggjøring. Oppdatert dato: : DOC Side 8 av 10

9 7. Oversikt over børsmeldinger Dette skjermbildet gjør det mulig å gjenfinne selskapsmeldinger som låntaker har oversendt til Oslo Børs. De nyeste meldingene ligger øverst. Det er meldingens tittel som kommer frem i listen, videre når meldingen ble registrert og hvilken status den har. Status kan være en av følgende: Status «Klargjort fra selskap» «Under arbeid» «Offentliggjort» «Refusert» Betydning Selskapsmeldingen er overført til Oslo Børs' meldingssystem, men er ikke behandlet eller offentliggjort. Selskapsmeldingen blir behandlet på Oslo Børs, men er ikke offentliggjort Selskapsmeldingen er ferdigbehandlet og offentliggjort Selskapsmeldingen er refusert av Oslo Børs. Selskapet må ta kontakt med Markedsadministrasjon. Låntaker kan ikke gjøre endringer på meldinger som er oversendt Oslo Børs. Mindre endringer kan i nødsfall foretas av Oslo Børs' medarbeidere etter avtale med låntaker. Dersom endringene er omfattende vil meldingen bli refusert, og ny melding må oversendes. Oversikten over selskapsmeldinger blir automatisk oppdatert med ca. 20 sekunders mellomrom. For å lese en av meldingene i oversikten, kan man "klikke" på meldingens tittel. Oppdatert dato: : DOC Side 9 av 10

10 8. Endre passord Låntaker får ved første gangs bruk oppgitt bruker-id og passord av Oslo Børs. Vi anbefaler at man selv endrer det oppgitte passordet. Man går inn på valget "Endre passord". Deretter må man registrere det nye passordet og verifisere det. Når man klikker på feltet for «oppdater» er det nye passordet registrert, og må benyttes ved neste gangs pålogging. 9. Ved feil Ved feil på linjer, system e.l. skal meldingene sendes på til eller eventuelt fax nr Oppdatert dato: : DOC Side 10 av 10

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Versjon 3.2 / 08.11.2001 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...3 3. Tilgang til systemet...4 4. Navigering...5 5. Børsmelding...5 5.1 Velg

Detaljer

Vedlegg: Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett. Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett. Versjon 2.0 / 06.04.

Vedlegg: Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett. Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett. Versjon 2.0 / 06.04. Vedlegg: Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett Versjon 2.0 / 06.04.98 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 6 2. Programvare... 6 3. Tilgang

Detaljer

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Versjon 4.0/09.10.2002 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...3 3. Tilgang til systemet...4 4. Navigering...5 5. Børsmelding...5 5.1 Velg

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014 Versjon 4.0/ Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Melding... 3 1.2 Selskapsopplysninger... 3 1.3 Finanskalender... 3 1.4 Innsidelister... 3 2. Tilgang til systemet... 3 3. Programvare... 4 4. Pålogging...

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

EN PRAKTISK INNFØRING I KRYPTERT E-POST FRA UDI

EN PRAKTISK INNFØRING I KRYPTERT E-POST FRA UDI EN PRAKTISK INNFØRING I KRYPTERT E-POST FRA UDI Asylavdelingen (ASA) i UDI forbereder seg til høsten 2010 der avdelingen skal begynne med fullelektronisk saksbehandling (esak). UDI har innført en løsning

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Business Online - Generelt Toppmeny I Business Online kan du navigere til programmets mange funksjoner på forskjellig måte. Du finner bl.a. inngangen til funksjonene i toppemenyen. Toppmenyen er delt i

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer