KursAdmin. Gjennomgang av tilleggsfunksjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KursAdmin. Gjennomgang av tilleggsfunksjoner"

Transkript

1 KursAdmin Gjennomgang av tilleggsfunksjoner

2 September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

3 Innhold Innledning. side 4 1 Kopiere kurs.. side 5 2 «Kopiere deltakere... side 7 3 Knytte navn/kursdeltaker til organisasjon. side 9 4 Kursplan. Side12 5 Kursbevis - innhold... side 15 6 Læremidler til kurs... side 15 7 Innhold i kurset side 16 8 Andre opplysninger til kurset side 16 9 Kurssteder.. side Kursserier og maler... side Ressurser til kurset. side Kommunikasjon med deltakere. side Logg/aktivitet i kurset.. side Kursbevis utdeling side Rapporter for kurset. side Lagets bankkonto. side Tilretteleggingstilskudd side Symboler du ofte møter i KursAdmin. side 31 September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

4 Innledning KursAdmin er et program utviklet av Senitel i samarbeid med Voksenopplæringsforbundet, VOFO. Programmet er nettbasert og alltid tilgjengelig på din pc når du har tilgang til internett. Heftet «Gjennomgang av basisfunksjoner» tar for seg grunnleggende funksjonene som må til for å komme i gang og gjennomføre de enkleste rutinene for å avslutte kurs og få tilskudd. Dette heftet; «Gjennomgang av tilleggsfunksjoner» gir en innføring i funksjoner som kan gjøre arbeidet mer effektivt. Det kan også gi deg mulighet til å utføre handlinger og samle opplysninger som kan være meget nyttig for en kursarrangør. Det er viktig å være klar over at KursAdmin ennå ikke har alle funksjoner vi ønsker på plass i denne versjonen. Derfor vil det være funksjoner som ikke er valgbare, eller de fungere mangelfullt. Utvikling av funksjoner i KursAdmin vil fortsette i Vi vil omtale nye funksjoner etter hvert som de fungerer tilfredsstillende. Du bør alltid sjekke på vår hjemmeside, om du har siste utgave av dette heftet. Hvilken utgave du har ser du i bunnteksten. Dette heftet har teksten «September 2012». September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

5 1 Kopiere kurs Mange kursarrangører gjentar samme kurs fra vår til høst og fra år til år. Da kan du spare mye arbeid i KursAdmin ved å kopiere forrige kurs. Du slipper å velge mange detaljer til det nye kurset. Klikk på fanen «Kopiere kurs» i kurssenteret. Deretter velger du hvilket kurs du skal kopiere. Etter valgt kurs klikker du på knappen «Kopiere og endre». Nå kan du redigere kursdetaljene; kurstittel, dato, klokkeslett, timetall og lignende slik at disse stemmer for det nye kurset. September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

6 Den nye kurstittelen har alltid med «Kopi av» foran original tittel. Dette sletter du. Det er også lurt å legge til litt kursopplysning i tittelen slik at du lett skiller dette kurset fra det forrige. Her har vi valgt å ta med måned og årstall for kursets gjennomføring. Du lagrer de nye opplysningene med klikk på knappen «Lagre og tilpass». Nå kan du velge å kopiere ulike detaljer knyttet til forrige kurs. (Noen valg her har ikke betydning i Funkis sin versjon av KursAdmin) Her velger vi å kopiere alt og klikker på «Kopiere kurs». basisfunksjoner). Nå kommer vi tilbake til bildet hvor vi har opprettet kurs. Du kan endre flere detaljer her om noe er glemt. Klikk på «Lagre»-knappen og kurset kan sendes til godkjenning (se side 17 i «Gjennomgang av September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

7 2 Kopiere deltakere Du kan kopiere deltakere fra et kurs til et nytt kurs. Når dette passer sparer det deg for masse tid og mange tastetrykk. Klikk på knappen «Kopier deltakere fra annet kurs». Velg kurset du ønsker å kopiere deltakere fra, og du kan velge bort deltakere som ikke skal kopieres. Klikk på «Legg til deltakere»-knappen fører til at valgte deltakere kommer på ditt nye kurs (se neste side). September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

8 Deltakerne har status «Påmeldt». Merk deg at dersom du har merket av et tall for «max deltakere» på kurset, vil noen kursdeltakere kunne få status «Venteliste». September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

9 3 Knytte navn/kursdeltaker til medlemsorganisasjon Du kan knytte en person til en medlemsorganisasjon i KursAdmin. Da vil dette automatisk komme med som informasjon ved påmelding til kurs. Du klikker på fanen «Navn og adresser», søker fram aktuell person ved å skrive i feltet for «Søketekst». Klikk på symbolet for redigering når personen kommer fram. Du velger fanen «Fagorganisering» (Denne fanen skal selvsagt endre navn i neste versjon av KursAdmin og vil ha følgende tekst «Organisasjon»). Klikk på «Ny registrering». September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

10 I dette skjermbildet åpner du dialogboks organisasjonsledd ved å klikke på symbolet til høyre for «medlemsorganisasjon» I dialogboksen klikker du på riktig organisasjons-ledd eller skriver inn organisasjonsleddet i søkefeltet og klikker på «Search»-knappen Personen er nå knyttet til medlemsorganisasjon og du klikker på «Lagre»-knappen. September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

11 Når du legger deltaker til et kurs (se hefte for basisfunksjoner, side 19) vil du nå se at valgt medlemsorganisasjon automatisk følger med som deltakerinformasjon. På kurset er deltakeren knyttet til medlemsorganisasjonen sin. Tips! 1 Du kan velge å knytte en kursdeltaker til medlemsorganisasjon når du legger deltakeren til kurset. Da vil denne informasjonen gjelde for kun dette kurset ikke ved senere kurs. 2 Medlemmer i frivillige organisasjoner har alltid tilhørighet i et lokallag. Det er tilhørigheten i lokallaget som bør legges inn på personen i KursAdmin. Dersom en deltaker på et kurs skal representere ett annet ledd enn sitt lokallag, kan organisasjonstilhørighet endres ved påmelding til dette kurset. September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

12 4 Kursplan Når du oppretter et nytt kurs eller redigerer kursdetaljene får du muligheten til å arbeide mer flere detaljer for kurset. Dette kan være effektivt og du lagrer mange detaljer på kurset som du senere kan ha nytte av. I heftet «Gjennomgang av basisfunksjoner» viste vi hvordan du legger inn frammøtedager, en og en av gangen (side 22 i heftet om «Basisfunksjoner»). Nå ser vi på hvordan du raskt kan lage en kursplan med alle kursdagene. Du klikker på «Kursplan» i Veiviser for kurset. Dette kurset har samlinger på mandager med varighet 3 timer. Du skriver inn antall timer pr dag for riktig ukedag. Deretter klikker du på «Lag Kursplan». Du får skjermbilde med kursplan se neste side. Frammøtedagene er beregnet ut fra startdato og sluttdato for kurset. Du kan få noen tilleggsopplysninger: Timer med mulig konflikter oppstår fordi noen har lagt et annet kurs til det samme rommet og tidspunkt hvor du har dette kurset. Det kan være en nyttig opplysning. Om du vet at dette er tilfeldig fordi andre har brukt samme beskrivelse på rommet sitt, kan du selvsagt overse denne opplysningen. September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

13 Du kan redigere kursdagene om du avviker fra den automatiske beregningen, og du kan legge inn beskrivelse av innholdet for samlingen. Du kan slette dager som er feil lagt inn og du kan legge til «Ny dag» slik det passer for kurset ditt. Du kan også laste ned kursplanen (pdf-fil) med innholdsbeskrivelse ved å klikke på «Last Ned»-knappen, se eksempel neste side. September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

14 Kursplanen du har laget medfører at frammøtedagene automatisk er tilgjengelig når du skal registrere frammøte (se side 22 i heftet om «Basisfunksjoner»). Kursplan for kurs i helger og kurs på ulike ukedager lager du ved legge inn timer for noen passende ukedager, klikke på «Lag kursplan»-knappen. Du redigerer dager og legger til dager slik at dette passer til ditt kurs. Om du endrer antall timer for kurset underveis må du. redigere/endre timetallet for kurset redigere kursplanen September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

15 5 Kursbevis - innhold Du kan legge arbeid i flere funksjoner til kurset du arbeider med. Her klikker du videre på «kursbevis» når vi er inne og redigerer detaljer for kurset. Kursdeltaker har, etter lovverket, en rett til å få utdelt kursbevis etter gjennomført kurs. Funksjonen med å lage og sende ut kursbevis gjennom KursAdmin er foreløpig mangelfull. Derfor beskriver vi ikke detaljer nå. Kursbeviset skal inneholde mål og innhold fra studieplanen. Innholdet kan redigeres her slik at kursbeviset passer til dette kurset. Kursbevis deles foreløpig ut som tidligere. 6 Læremidler til kurset Når du klikker på «Læremidler» kan du redigere og legge inn utfyllende opplysninger om læremidler du bruker til dette kurset. Dersom det er knyttet læremidler til den studieplanen du har valgt, vil feltet her være utfylt med dette. Du kan redigere slik at dette passer til dette kurset. Funksjonen med å redigere læremidler i KursAdmin er foreløpig mangelfull. Derfor beskriver vi ikke detaljer nå. September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

16 7 Innhold i kurset Når du klikker videre på «Innhold» får du fram skjermbildet under. Innholdet fra studieplanen er i utgangspunktet fylt inn. Du kan redigere slik at innholdsbeskrivelsen passer til ditt kurs. Dette kan være nyttige opplysninger når du senere kanskje skal gjenta suksessen og arrangere kurset på nytt. Husk å lagre opplysningene når du er ferdig. 8 Andre opplysninger til kurset Klikk på «Annet» Her har du mulighet til å legge inn dine nyttige opplysninger om kurset. Dette kan du senere «slå opp» og ta hensyn til ved ny.gjennomføring av dette kurset. September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

17 9 Kurssteder Du kan legge inn nye og redigere gamle kurssteder under denne fanen. Disse vil være tilgjengelige når du oppretter nye kurs. (Se heftet «Basisfunksjoner» side 14.)Klikk på fanen «Kurssteder. Du ser dine egne kurssteder og kan redigere opplysningene og legge til nye steder. Et kurssted kan ha flere rom. Her er det opprettet 4 rom som brukes til kursaktivitet. KursAdmin gir deg mulighet til å notere mange nyttige detaljer om stedet du arrangerer kurs på. Det er opp til deg hvor detaljert du vil beskrive dette. «Rom» for kurset kan fylles ut etter ditt behov. Merk: Rom krever minimum et tegn, for eksempel «1» Arrangere kurs utenfor Norge. September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

18 Mange organisasjoner arrangerer kurs utenfor Norge. Årsaken kan være at klima påvirker symptomer og plager som en funksjonshemming medfører. De samme regler for kurs og tilskudd gjelder utenfor Norge. KursAdmin kan foreløpig ikke registrere utenlandske postnummer og det anbefales derfor at arrangørens postnummer føres opp. Du velger landet hvor kurset arrangeres og legger eventuelt inn opplysninger om adresse og annet under «Notater». «Postnummerkoden» må fylles ut med gyldig norsk postnummer. 10 Kursserier og maler Disse fanene er foreløpig ikke aktive. September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

19 11 Ressurser til kurset (lærer, veiledere ) I «Kurssenteret» ser du faner for ulike funksjoner knyttet til kurset du har valgt. Nå du skal knytte en person til kurset som en ressurs, klikker du på «Legg til ressurs»-knappen. Fjern «haken» i ruten etter «Bare innen fagområdet». Nå kan du søke fram navnet på den personen du skal knytte til kurset. September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

20 Velg personen ved å klikke på «Legg til»-symbolet, den gule pilen. Du kan nå merke av om rollen er en fagrolle eller ikke. Deretter velger du rolle for personen. Klikk på knappen «Legg til på kurset». Foredragsholder er knyttet til kurset. Personen blir lagret som fagperson på dette kursområdet og kan velges direkte til senere kurs i samme kursområde (se «kursområde» på fig, side 19). September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

21 12 Kommunikasjon med deltakere Du kan kommunisere med deltakerne på kurs via e-post og brev (sms er foreløpig ikke lagt inn). Når du velger denne fanen kan du krysse av for de rollene du vil kommunisere med. Om kurset har deltakere med ulike status, kan du velge hvilke type status som skal ha melding. Klikk på knappen «Send meldinger». Nå kommer du til skjermbildet hvor du kan lage meldingen du skal sende, se neste side. Du kan sende ulike meldinger (SMS er ikke aktiv) og se historikk over hvilke meldinger som er sendt. Du kan velge type hendelse og velge faste maler når disse er lagt inn. Du får også opplysninger om deltakere som ikke har e-post. September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

22 I emnefeltet kan du flette inn felt fra listen under emnefeltet. Det samme kan du gjøre i meldingsfeltet fra listen under meldingsfeltet. Når meldingen er ferdig, klikker du på «send»-knappen. Du får en melding om personer som mangler e-post og du kommer direkte til fanen for «Brev». Her kan du lage samme melding, skrive ut og sende papir med posten. Meldinger som er sendt lagres under fanen «Historikk». September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

23 Du kan også kommunisere med enkeltdeltakere på kurset. Du klikker på symbolet for kommunikasjon/handling på linjen for valgt person. Du får mulighet til å sende e-post og se historikk for meldinger til denne personen fra «Meldingssenter» (se fig. side 22). September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

24 13 Logg/aktivitet Under fanen «Logg/aktivitet» finner du igjen historikk for meldinger du har sendt knyttet til dette kurset. Under rapport «Kurslogg» er det lagret hvem som har utført ulike hendelser for kurset. September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

25 14 Kursbevis utdeling Du skal kunne skrive ut kursbevis til deltakerne når kurset hat status «Åpnet» eller Avsluttet. Du skal selv kunne tilpasse en mal for kursbeviset ditt lag deler ut. I denne malen vil følgende felt automatisk fylles ut: Navn på deltaker Navn på kurs Navn på arrangør Fra dato til dato Antall timer Tekst med info fra studieplanen/kursets mål og innhold (se side 15) NB denne funksjonen er ikke ferdig utviklet. Kursbevis lages foreløpig etter vanlig rutine utenfor kursadmin September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

26 15 Rapporter for kurset Du kan skrive ut ulike rapporter for kurset ditt under fanen «Rapporter». Her kommer du egentlig til det vi kaller en rapportgenerator. Det betyr at du selv kan velge hva du vil ha med i rapporten og rekkefølge på opplysningene du vil ha med. Disse valgene får du fram når du klikker «Select columns» (se figur nederst på denne siden). Du kan lagre rapporter du skal bruke på andre kurs. Utskriftene er tilgjengelig når du laster dem ned til et word-dokument, excel-dokument eller annet format. September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

27 16 Lagets bankkonto FUNKIS utbetaler tilskudd til kursarrangørens bankkonto. Denne kontoen må legges inn i KursAdmin. Under fanene «Administrasjon og «Organisasjon» kan du høyre-klikke på ditt organisasjonsledd. Du velger «Administer». I dette skjermbilder klikker du på fanen «Økonomi», legger inn lagets kontonummer og trykker på Lagre»-knappen. Nå går du tilbake til «Kurssenter» og kan avslutte kurset. September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

28 17 Tilretteleggingstilskudd Tilretteleggingstilskudd tildeles kurs som kursarrangører i Funkis gjennomfører. Dette gjøres gjennom 2 ulike ordninger: 1 Kurssats TRT. Dette er en sats på kr 500 pr kurs. Den tildeles automatisk og utbetales dersom kurset har deltakere med behov for tilrettelegging. Det skal ikke søkes spesielt om denne kurssatsen. 2 Skjønnsmessig (manuell) tildeling av TRT til enkelte kurs. Hver medlemsorganisasjon disponerer en viss sum av TRT hvert år. Medlemsorganisasjonene får melding om disponibelt beløp TRT i starten på året. Dette beløpet kommer i tillegg til kurssats TRT på kr 500. Medlemsorganisasjonene tildeler selv skjønnsmessig beløp TRT til kursarrangører i egen organisasjon. Dette begrunnes med organisasjonens dokumentasjon for bruk av tilretteleggingstilskudd for sine målgrupper. Denne dokumentasjonen får du fra din organisasjon sentralt eller på hjemmesiden til Studieforbundet Funkis. Kursarrangør legger inn tildelt beløp fra sin egen medlemsorganisasjon. (Ta kontakt med din egen organisasjon sentralt for orientering om rutiner for tildeling av TRT i organisasjonen.) Når du starter rutinen med å legge inn tildelt TRT i KursAdmin har du allerede avklart beløp med sentralleddet i din organisasjon. Utbetaling av beløpet blir sjekket med bakgrunn i kursets totale kostnader og deltakelse av personer med behov for tilrettelegging I KursAdmin legger du inn tildelt beløp TRT ved å klikke på forstørrelsesglasset/lupen under fanen «Økonomi» September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

29 Du får fram dette bildet og klikker på den gule pilen under «Leggtil». Du får nå fram skjermbildet hvor du skal legge inn tildelt beløp. TRT krever dokumentasjon. Denne dokumentasjonen har din organisasjon utarbeidet for sine målgrupper knyttet til diagnoser og pårørendeproblematikk. Du skal vise til denne dokumentasjonen og skriver dette i kommentarfeltet. NB! Organisasjonenes dokumentasjon for bruk av TRT vil, i senere versjoner av KursAdmin, ligge automatisk tilgjengelig i kommentarfeltet slik at dette er forhåndsutfylt. Da skal du ikke skrive i dette feltet. Du klikker på «Lagre»-knappen og kommer tilbake til kurssenteret, se skjermbilde neste side. September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

30 Beløpet for Tilretteleggingstilskudd, TRT er lagt inn for kurset. Beløpet må godkjennes og du klikker på «Send til godkjenning»-knappen Når beløpet blir godkjent vil dette synes i skjermbildet ved at beløpet har blitt merket med symbolet for godkjent: September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

31 18 Symboler du ofte møter i KursAdmin: mer informasjon-dette vil gi deg ekstra informasjon om emnet det er knyttet til. Søk/finn du klikker f.eks på denne for å velge studieplan til kurset ditt. Kalender velg dato for start på kurset ditt. Legg til (ny). Slett/velg bort f.eks. ta bort en deltaker på kurset ditt. Velg f.eks velg studieplan til kurset ditt.. Rediger f.eks. gjøre endringer på timetallet på kurset ditt. Velg kommunikasjon/handling f.eks velg å sende en e-post til en deltaker. Favoritt f.eks. merk en studieplan du bruker ofte som din favoritt Primærvalg f.eks. vises den ved den e-posten som er din primær epost. Den velges automatisk når det skal sendes e-post til deg. Søknad er sendt f.eks, du har sendt kurset til godkjenning Godkjent/gjennomført f.eks vises dette når tilskudd er godkjent. Må utføres valg må gjøres eller felt må fylles ut for å bli godtatt KursØve er et fiktivt navn på et lokalt organisasjonsledd. September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

32 KursAdmin er «ferskvare». Som i alle start-versjoner, oppdager vi overraskende detaljer og mangler. Vi er takknemlig for mange gode tilbakemeldinger som har bidratt til utvikling av KursAdmin. KursAdmin vil bli utviklet videre i Vi er meget takknemlig for den tålmodighet dere har vist så langt gjennom dette første året med bruk KursAdmin. Mange har tatt i bruk programmet. Flere medlemsorganisasjoner har KursAdmin med som tema på samlinger for sine studieansvarlige. Takk for at også dere satser tid og ressurser for innføring av programmet. LYKKE TIL! Vennlig hilsen September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon

KursAdmin. Gjennomgang av basisfunksjoner

KursAdmin. Gjennomgang av basisfunksjoner KursAdmin Gjennomgang av basisfunksjoner September 2012 Basisfunksjoner versjon 0.4.9.9 2 Innhold Innledning. side 4 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord side 5 2 «Hjem»-siden startbildet.. side

Detaljer

KursAdmin. Basisfunksjoner

KursAdmin. Basisfunksjoner KursAdmin Basisfunksjoner Innhold side 1 Innledning. 4 2 Hvordan komme i gang brukernavn og passord. 5 3 Start-siden 7 4 Symboler du ofte møter i KursAdmin... 8 5 Godkjente studieplaner.. 9 6 Kurs-senteret

Detaljer

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring. Oppgaver. Lage kursplan. Legge inn deltakere. Registrere frammøte.

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring. Oppgaver. Lage kursplan. Legge inn deltakere. Registrere frammøte. KursAdmin Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring Oppgaver Lage kursplan Legge inn deltakere Registrere frammøte 3 Kopiere kurs Kopiere deltakere Illustrasjon av fanen «Kurs» i KursAdmin 20.februar

Detaljer

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører Kursgjennomføring avslutte kurs. Oppgaver. Legge inn deltakere. Legge inn regnskap.

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører Kursgjennomføring avslutte kurs. Oppgaver. Legge inn deltakere. Legge inn regnskap. KursAdmin Veiledning 3 for kursarrangører Kursgjennomføring avslutte kurs Oppgaver Legge inn deltakere Legge inn regnskap Lagets bankkonto Avslutte kurs 3 Illustrasjon av fanen «Kurs» i KursAdmin 15.mai

Detaljer

KursAdmin. Godkjenning av kurs. Føring av fremmøte - Avslutning av kurs. ny rutine. Midlertidig veiledning pr 24. april, 2012)

KursAdmin. Godkjenning av kurs. Føring av fremmøte - Avslutning av kurs. ny rutine. Midlertidig veiledning pr 24. april, 2012) KursAdmin Midlertidig veiledning pr 24. april, 2012) Godkjenning av kurs ny rutine Føring av fremmøte - Avslutning av kurs Illustrasjon av fanen «Kurssenter» i KursAdmin 1 Innhold Godkjenning av kurs ny

Detaljer

KursAdmin. Et web-basert program for registrering og rapportering av kursaktiviteten i Funkis. Basisfunksjoner

KursAdmin. Et web-basert program for registrering og rapportering av kursaktiviteten i Funkis. Basisfunksjoner KursAdmin Et web-basert program for registrering og rapportering av kursaktiviteten i Funkis Basisfunksjoner Innhold side 1 Innledning. 4 2 Hvordan komme i gang brukernavn og passord. 5 3 Hjem-siden 7

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

KursAdmin. Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs. Søk i studieplaner. Opprette kurs. Oppgaver/rettigheter

KursAdmin. Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs. Søk i studieplaner. Opprette kurs. Oppgaver/rettigheter KursAdmin Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs Oppgaver/rettigheter Søk i studieplaner Opprette kurs 2 Illustrasjon av fanen «Studieplaner» i KursAdmin 1 Innhold Bruk av KursAdmin.

Detaljer

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund KursAdmin Brukerveiledning Musikkens Studieforbund Innhold KursAdmin... 1 Brukerveiledning... 1 Musikkens Studieforbund... 1 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord... 4 2 «Hjem»-siden - startbildet...

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

KursAdmin. Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs. Oppgaver/rettigheter. Søk i studieplaner. Opprette kurs

KursAdmin. Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs. Oppgaver/rettigheter. Søk i studieplaner. Opprette kurs KursAdmin Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs 2 Oppgaver/rettigheter Søk i studieplaner Opprette kurs Sende til godkjenning Illustrasjon av fanen «Studieplaner» i KursAdmin 1 Innhold

Detaljer

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Klikk Kopier kurs og lage en kopi av et kurs

Detaljer

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund KursAdmin Brukerveiledning Musikkens Studieforbund Innhold Innledningside side 3 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord side 4 2 «Hjem»-siden startbildetside side 5 3 Symboler du ofte møter i KursAdmin

Detaljer

Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs vårsemesteret 2013

Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs vårsemesteret 2013 Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs vårsemesteret 2013 Våren 2013 tar Musikkens studieforbund i bruk KursAdmin for søking og rapportering av voksenopplæringsaktivitet. Dette første semesteret

Detaljer

KursAdmin. Veiledning 1 for Kursarrangører administrative oppgaver. Oppgaver. Vedlikeholde personopplysninger

KursAdmin. Veiledning 1 for Kursarrangører administrative oppgaver. Oppgaver. Vedlikeholde personopplysninger KursAdmin Veiledning 1 for Kursarrangører administrative oppgaver Oppgaver Vedlikeholde personopplysninger Vedlikeholde informasjon på eget organisasjonsledd 1 Illustrasjon av fanen «Navn og adresser»

Detaljer

Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs høstsemesteret 2013

Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs høstsemesteret 2013 Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs høstsemesteret 2013 Våren 2013 tok Musikkens studieforbund i bruk KursAdmin for søking og rapportering av voksenopplæringsaktivitet. Denne veilederen

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

Hvordan få oversikt over utbetalt tilskudd fra Funkis.

Hvordan få oversikt over utbetalt tilskudd fra Funkis. Hvordan få oversikt over utbetalt tilskudd fra Funkis. Foreløpig får vi ikke lagt inn forhåndsdefinerte rapporter for avsluttede kurs i KursAdmin. Derfor er det en litt mer omstendelig prosess for deg

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

Læring. GUIDE: Opprette arrangementer. Registrere kurssted. Redigere dine innstillinger

Læring. GUIDE: Opprette arrangementer. Registrere kurssted. Redigere dine innstillinger Du må ha rollen Superbruker eller rollen Kursoppretter for å opprette kurs i KS Læring. Dette vil være synlig gjennom at du har en meny som heter Kursveiviseren øverst i venstre del av skjermen. Den som

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

MANUAL Pr jan 2013. Rapportering av fellesidrettslige tiltak i Sportsadmin. Målgruppe: Ansatte med ansvar for utvikling / utdanning

MANUAL Pr jan 2013. Rapportering av fellesidrettslige tiltak i Sportsadmin. Målgruppe: Ansatte med ansvar for utvikling / utdanning MANUAL Pr jan 2013 Rapportering av fellesidrettslige tiltak i Sportsadmin Målgruppe: Ansatte med ansvar for utvikling / utdanning Rapporteringen i Sportsadmin brukes til rapporter på all aktivitet innen

Detaljer

Veiledning til kursstøtte

Veiledning til kursstøtte Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati BOKMÅL Veiledning til kursstøtte

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Instruksjon om hvordan registrere kurs og arrangement i medlemsregisteret

Instruksjon om hvordan registrere kurs og arrangement i medlemsregisteret Instruksjon om hvordan registrere kurs og arrangement i medlemsregisteret For å registrere kurs, arrangement, temakvelder og annen aktivitet i laget ditt, må dette registreres i medlemsregisteret av hvert

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Brukerveiledning Brukerveiledning Kurs- og konferansemodul for NFK http://www.nfk.no/kurs Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Sist oppdatert. 24.01.2012 Innhold Oversikt

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF NSF har laget en brukerveiledning for registrering av kurs, som vi håper vil være til god hjelp. Er det noe som er uforståelig er det fint om vi får

Detaljer

GUIDE: Opprette arrangementer

GUIDE: Opprette arrangementer Du må ha rettigheter som superbruker eller som kursoppretter for å opprette kurs i ailæring. Dette vil være synlig gjennom at du har en meny som heter Kursveiviseren øverst i venstre del av skjermen. Registrere

Detaljer

Innhold. ailæring Lage/endre leksjon. Innledning Lage en leksjon Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6

Innhold. ailæring Lage/endre leksjon. Innledning Lage en leksjon Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6 Lage/endre leksjon 1 Innhold Innledning... 2 Lage en leksjon... 3 Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6 Kopiere og lime inn tekst fra andre programmer... 10 Bygge inn en video... 10 Sette inn hyperkobling...

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF Det er laget en maler for opprettelse av nye kurs, til hjelp for arrangører og kurslærere. Fig 1 Trykk Søk kurs. Skriv inn prosjektnr. i feltet Prosjektnummer

Detaljer

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail.

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail. NY PÅ NETT E-post, med Gmail. 180311 ELEKTRONISK POST : E-POST... 3 Registrering av konto... 3 Bruk av gmail... 7 Innboksen lese e-post... 7 Skrive e-post... 8 Vil du sende samme e-post til flere mottagere?...

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF Det er laget en maler for opprettelse av nye kurs, til hjelp for arrangører og kurslærere. Innlogging for klubber: Klubber og grupper logger seg inn

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Læring. GUIDE: Opprette arrangementer. Registrere kurssted. Redigere dine innstillinger

Læring. GUIDE: Opprette arrangementer. Registrere kurssted. Redigere dine innstillinger Du må ha rettigheter som superbruker eller som kursoppretter for å opprette kurs i KS Læring. Dette vil være synlig gjennom at du har en meny som heter Kursveiviseren øverst i venstre del av skjermen.

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

FREMGANGSMÅTER FOR 9 ULIKE BRUKSOMRÅDER. Microsoft Outlook

FREMGANGSMÅTER FOR 9 ULIKE BRUKSOMRÅDER. Microsoft Outlook FREMGANGSMÅTER FOR 9 ULIKE BRUKSOMRÅDER Microsoft Outlook INNHOLDSFORTEGNELSE: Oppgaver: Legge inn oppgaver man må huske på. Oppgaveforespørsler: Gi oppgaver til kollegaer / elever. Oppgaver: Omgjøre e-poster

Detaljer

Hvordan bruke Øyane Sykehjem sitt varslingssystem for kvalitetsdokumenter

Hvordan bruke Øyane Sykehjem sitt varslingssystem for kvalitetsdokumenter Hvordan bruke Øyane Sykehjem sitt varslingssystem for kvalitetsdokumenter 1. Bla i mapper 2. Åpne dokumenter 3. Legge til varsler for et dokument 4. Se på varsler for et dokument 5. Oversikt over alle

Detaljer

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding.

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding. Brukerveiledning; Versjon 1.0, oppdatert: 24.04.2012. Innhold 1. Registrere stevne... 2 2. Sette opp påmelding på stevne.... 4 Opprette påmelding på 200m.... 8 Sette opp ekstralag... 11 3. Fane 3. mer

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Finne reisenummer Se på reiseregning Status for reiseregning Utestående reiseregning Endre reiseregning Kopiere reiseregning Slette reiseregning Finne reisenummer

Detaljer

Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands

Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands Regelverk Innsending av bilag Registrere dagsreise innenlands Vedlegg Fradrag for måltider Registrere kilometer Registrere utgiftsbilag Lagre og sende til godkjenning

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

VEILEDNING I BRUK IDRETTSKURS.NO FOR KURSARRANGØR. Norges Svømmeforbund. Brinchmann, Caroline

VEILEDNING I BRUK IDRETTSKURS.NO FOR KURSARRANGØR. Norges Svømmeforbund. Brinchmann, Caroline VEILEDNING I BRUK IDRETTSKURS.NO FOR KURSARRANGØR Norges Svømmeforbund Brinchmann, Caroline caroline@svomming.no Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Innlogging... 3 Opprette kurs med bakgrunn i kursmal...

Detaljer

Håndtering av FOs kursvirksomhet kursportalen

Håndtering av FOs kursvirksomhet kursportalen Håndtering av FOs kursvirksomhet kursportalen Registrering av kurs i kursportalen Publisering på nettet Annonse i Fontene Her er et forsøk på å skissere arbeidsflyt og ansvarsområder. Som dere vet er store

Detaljer

Ny generell påmelding fra Agrando

Ny generell påmelding fra Agrando Ny generell påmelding fra Agrando Hva er nytt? Mye er nytt. Dette er det viktigste: Påmeldingen er nå delt mellom to moduler. 1. «Oppsett av påmelding». Denne modulen settes inn på menigheten/fellesrådets

Detaljer

Visma.net Expense. Lederne sitt reiseregningsprogram

Visma.net Expense. Lederne sitt reiseregningsprogram Visma.net Expense Lederne sitt reiseregningsprogram Førstegangsinnlogging Du har mottatt en epost fra do.not.reply@visma.com med tittel: Visma.net Rolletildeling. Her skal du trykke på Klikk her for å

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hva er MinIdrett MinIdrett er Norges Idrettsforbund sin internett-portal for idretts-norge. Det vil si både deg, meg og alle andre som i en eller annen forbindelse:

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP «Min side»

Brukerdokumentasjon FrP «Min side» Brukerdokumentasjon FrP «Min side» INNHOLDSFORTEGNELSE MIN SIDE 3. Min side 2 3.1. Rediger mine opplysninger 3 3.2. Betal kontingent 4 3.3. Verv et medlem 5 3.4. Meld på arrangement 6 4. Diverse 7 5. Notater

Detaljer

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED Sogndal 13. 15. februar 2015 Røde Kors Hjelpekorps inviterer til veileder- metodesamling skred fredag 13. søndag 15. februar 2015 i Sogndal. Ressursgruppe Skred

Detaljer

Brukerveiledning. Mine kurs og Kurskatalog

Brukerveiledning. Mine kurs og Kurskatalog Brukerveiledning Mine kurs og Kurskatalog fra SmartLearn versjon 13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 MIN SIDE 3 2.1 MINE KURS, FANEN «OVERSIKT» 3 2.2 AKTIVE KURS OG VISNINGSMULIGHETER 4 2.3 AKTIVE

Detaljer

Hjelp til tjenesten Personlig profil

Hjelp til tjenesten Personlig profil Hjelp til tjenesten Personlig profil Endre, legge til og slette data i personlig profil Endre e-postadresse og legge inn telefonnummer Legge inn ny adresse Legge inn nytt bankkontonummer Legge inn en egen

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Office 365 for bedrifter gir deg 2 muligheter for å lagre og dele dokumenter, OneDrive for Business og SharePoint Nettsteder. Her

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

Hvordan legge inn en aktivitet i kalenderen i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en aktivitet i kalenderen i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en aktivitet i kalenderen i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 31.01.2013 I Hageselskapets nye portal er kalenderen sentralt plassert og et viktig element.

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner.

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. Lag din fotobok i 10 enkle trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. 1 Velg ut de beste bildene dine. Velg ut bildene du vil bruke i fotoboken og legg dem i en separat mappe på PC en. (Minimum

Detaljer

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte Gjennomføre et møte MeetAt Datamøte MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen, slik at det

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Sørum i Kunnskapsskyen

Sørum i Kunnskapsskyen Sørum i Kunnskapsskyen Alle elever i Sørum kommune har fått tilgang til Office 365. Her kan elevene lagre og dele dokumenter, sende e-post og bruke programmer som Windows Office tilbyr. Med denne skylagringstjenesten

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 17.09.13 Skjermbildet Registrer arbeidstider Fargekoder i Kalender Registrere timer Fravær i kolonnen Kort informasjon Feilmeldinger Lagre og slette mal Slette

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

(brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon)

(brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon) Logg inn og start KLF effektivitetskontrollen (brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon) Du logger deg inn i systemet via www.kjottbransjen.no, der det står en link til høyre,

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Bruk av oppgaver og grupper i

Bruk av oppgaver og grupper i Bruk av oppgaver og grupper i Versjon 02.07.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimedisenteret/NTNU Innhold Innhold...1 Komme i gang med oppgaver...2 Legge til en oppgave...2 En oppgaves egenskaper...2 For

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjonen

Brukerveiledning for administrasjonen Brukerveiledning for administrasjonen Nedenfor finner du en brukerveiledning for barnehagenmin.no. Barnehagens admin-passord og brukernavn gir adgang til redigeringssidene. Passord må oppbevares på et

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Konfirmantmodul integrert i LabOra Portal

Konfirmantmodul integrert i LabOra Portal Konfirmantmodul integrert i LabOra Portal Denne modulen gjør det mulig at konfirmantene SELV kan registrere informasjon om seg selv og sine foresatte ved påmelding til konfirmasjon. I tillegg kan det defineres

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

(brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon)

(brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon) Sist oppdatert: 28.11.2013 07:36 Logg inn og start KLF effektivitetskontrollen (brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon) Du logger deg inn i systemet via www.kjottbransjen.no,

Detaljer

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv Rutinebeskrivelse Registrere søknader Beskrivelsen inneholder: 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader 2. Når en person søker på to eller flere stillinger i ett søknadsbrev 3. Registrering av CV/søkerliste

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider 1. Innloggingsbildet... 3 2. Navigering... 4 2.1 Hvordan navigere til ditt lags sider?... 5 3. Hvordan lage sider på rett sted og publisere de...

Detaljer

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere»

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» ELFU FAQ: 1. Hvordan opprettet jeg brukernavn for mine grupper? Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» 2. Jeg har lagt til

Detaljer