KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund"

Transkript

1 KursAdmin Brukerveiledning Musikkens Studieforbund

2 Innhold KursAdmin... 1 Brukerveiledning... 1 Musikkens Studieforbund Hvordan komme i gang brukernavn og passord «Hjem»-siden - startbildet Symboler du ofte møter i KursAdmin: Godkjent studieplan Kurs - kurssenter Opprette nytt kurs Sende kurs til godkjenning Kopiere kurs Registrere deltagere på kurs Kopiere deltagere fra annet kurs Importere deltagere Frammøteregistrering Avslutning og rapportering av kurs

3 Innledning KursAdmin er et program utviklet av Senitel i samarbeid med Voksenopplæringsforbundet, VOFO. Programmet er nettbasert og alltid tilgjengelig på din pc når du har tilgang til internett. Organisasjonens kursaktivitet og tilskudd blir presentert oversiktlig og oppdatert til enhver tid. Ulike former for statistikk og rapporter er tilgjengelig. KursAdmin sparer tid, papir og postgang. Denne veiledningen er basert på Studieforbundet Funkis veiledning. Hvor finner du KursAdmin? For å få tilgang til KursAdmin må fylkesmusikkrådet/studieforbundet opprette deg som bruker i systemet. Når du er opprettet som bruker vil få tilsendt en link til pålogging til KursAdmin. Denne kan du bokmerke på egen pc. Du kan også komme til påloggingssiden via Pr. august 2013 fins det en testversjon og en produksjonsversjon. Hvordan kommer du i gang? For å ta i bruk KursAdmin må du få tildelt en rolle med rettigheter fra fylkesmusikkrådet/musikkens studieforbund. Deretter kan du logge deg inn og begynne å registrere kursaktivitet. Du får kurs godkjent, gjennomfører frammøteregistrering og avslutter kurset. Tilslutt blir tilskudd overført fra Musikkens studieforbund. Alt kan skje på nettet til den tid som passer for deg. Denne veiledningen inneholder basisfunksjoner for å kunne registrere og ferdigmelde kurs i KursAdmin. Beskrivelse for tilleggsfunksjoner finner du i egen veiledning. Veiledningene er tilgjengelig på 3

4 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord Når fylkesmusikkrådet/musikkens studieforbund har opprettet deg som bruker får tilsendt en e-post med innloggingsopplysninger. (Har du ikke fått innloggingsopplysninger, må du kontakte fylkesmusikkrådet eller Musikkens studieforbund. Klikk på linken; «du kan logge inn via..---» og du kommer til dette innloggingsbildet. Sett inn brukernavn (e-post) og passord: fører deg til bildet under. Her skriver du inn selvvalgt passord og velger et sikkerhetsspørsmål med ditt svar. Sikkerhetsspørsmålet brukes om du senere har glemt passordet du lager og ber om nytt. Klikk på «Lagre» for å komme videre. 4

5 Har du roller/rettigheter i flere organisasjonsledd/kursarrangører må velge korrekt organisasjonsledd. Du kan også søke ved å skrive organisasjonsleddets navn inn i søkefeltet.. Organisasjonsleddet kommer fram og du klikker på det for endelig valg. Nå kommer din startside Hjem fram. Senere vil siden inneholde aktuelle gjøremål som venter deg når du logger inn. 2 «Hjem»-siden - startbildet Dette er en side som etter hvert skal inneholde nyttig informasjon og gjøremål for deg som bruker av KursAdmin. Siden er under utvikling og innholdet vil kunne endres. Meny-linjen viser fanene for de ulike sentrene i KursAdmin. Venstre side: Hjem: startsiden Studieplan: alle registrerte studieplaner i studieforbundet. Kurs: opprette kurs, legge til deltakere, føre frammøte og regnskap. Navn og adresser: søke etter- eller legge inn opplysninger om nye personer. Rapporter: ta ut faste rapporter om kurs og lage egne rapporter. Administrasjon: Knapp som kun vises for administrative brukere på studieforbundsnivå. Menylinjen høyre side Her finner du mer informasjon og muligheter du kan kjenne til: Brukernavn: Welcome: ditt brukernavn. Meldinger(0): om du har fått noen meldinger knyttet til det du jobber med i KursAdmin. (Får etter hvert utvidet funksjonalitet) Testkoret : navn på ditt organisasjonsledd/ kursarrangør vises først på linjen. Mine detaljer: brukerinformasjon om deg selv; du kan endre passord, se hvilke roller du er tildelt, legge inn et bilde av deg selv med mere. Feedback: tilbakemeldinger om programmet. Logg ut: klikke her for å avslutte arbeidsøkten din i KursAdmin 5

6 3 Symboler du ofte møter i KursAdmin: mer informasjon-dette vil gi deg ekstra informasjon om emnet det er knyttet til. Søk/finn du klikker f.eks på denne for å velge studieplan til kurset ditt. Kalender velg dato for start på kurset ditt. Legg til (ny). Slett/velg bort f.eks. ta bort en deltaker på kurset ditt. Velg f.eks velg studieplan til kurset ditt.. Rediger f.eks. gjøre endringer på timetallet på kurset ditt. Velg kommunikasjon/handling f.eks velg å sende en e-post til en deltaker. Favoritt f.eks. merk en studieplan du bruker ofte som din favoritt Primærvalg f.eks. vises den ved den e-posten som er din primær epost. Den velges automatisk når det skal sendes e-post til deg. Søknad er sendt f.eks, du har sendt kurset til godkjenning Godkjent/gjennomført f.eks vises dette når tilskudd er godkjent. Må utføres valg må gjøres eller felt må fylles ut for å bli godtatt 6

7 4 Godkjent studieplan Alle kurs må ha en godkjent studieplan for å bli godkjent og få tilskudd. I Musikkens studieforbund har vi godkjente studieplaner til de fleste typer kurs. Om du ikke finner en studieplan kan du skrive en egen plan. Veiledning for dette fins i veiledningen for tillegsfunksjoner. Når du klikker på menyvalget «Studieplan» kommer du til en side hvor du kan søke og se på alle studieplanene som er godkjent. Normalt trenger du ikke å bruke mye tid i denne menyen. Når du skal registrere et nytt kurs velger du studieplan i kursmodulen, se side 9. Har du klart for deg hvilken studieplan du skal bruke til kurset, velger du denne når du registrerer kurset i kursmodulen. Du kan gjøre et søk f.eks. etter ordet kor for å se hvilke studieplaner som inneholder ordet. 7

8 Du kan også velge planer etter hovedområde og kursområde, f.eks: Hovedområde Kor/sang og kursområde Repertoarinnøving : 5 Kurs - kurssenter Menyvalget «Kurs» fører deg til «Kurssenter». Det er her du arbeider men kursene dine og avslutter kursene slik at tilskudd kan utbetales. Bildet over kan være et typisk bilde fra et «kurssenter». Vi kan dele kurssenteret i 7 deler: 1. Du kan søke blant dine kurs. Søk med kursnr. (kurs-id) eller kursets navn. 2. Tilgjengelig kurs; «aktive kurs». Du kan velge hvilke kurs som skal vises ved å endre status i punkt 3 3. Ulike «filter» for bestemte kurs du vil se på eller arbeide med. 4. Eget menyvalg for «kurssenter». I denne veiledningen omtaler vi kun «Nytt kurs» og kopier kurs Punkt 5-7 framkommer når man har valgt et kurs i lista til venstre. 5. Kurs-ID (kursnummer), kursets tittel og kursets status. 6. Detaljer for kurset du har valgt. Nede til høyre finner du funksjonsknapper for å redigere detaljene og sende kurset til godkjenning. 7. Her kan du arbeide med kurset. Handlingene du vil utføre har egne faner. I denne veiledningen omtaler vi fanene; «Deltakere» og «Frammøtereg» 8

9 6 Opprette nytt kurs I kurssenteret kan du klikke Nytt kurs. Da kommer dette skjermbildet fram. Dette er første skritt i en veiviser for registrering/søking av kurs. Feltene som er markert med rød stjerne må fylles ut. MSF krever også at feltet fagansvarlig fylles ut. *6.1 Studieplan Ved å klikke på lupen ved Studieplan velger du den studieplanen som er aktuell for ditt kurs. Her kan du gjøre de samme søkene som er nevnt i kapittel 4. Klikk på den gule pilen for å velge studieplan. Du får så se litt om innhold fra studieplanen før du bekrefter valget. 9

10 *6.2 Kursnavn I feltet kursnavn gir du kurset et navn. Vi ønsker at du bruker følgende form på navnet: Navn på laget - semester - kurstype. Eks: Testkoret - h13 - felles *6.3 Dato, tidspunkt, varighet Fyll ut start- og slutt-tidspunkt for kurset og antall timer med eller uten lærerkostnader. Disse verdiene må legges inn, men kan endres senere ved behov. NB! Kursets timetall (timer med lærer + timer uten lærer) må være innenfor timerammen som gjelder for studieplanen du har valgt. Denne timerammen står i parentes: Timer online er timer der opplæringen skjer via felles tilstedeværelse via internett, f.eks på Skype eller andre programmer for nettmøter. Individuelt arbeid med oppgaver regnes ikke som timer online. Frammøte skal registreres på samme vis som for fysiske møter. *6.4 Kurssted - kursrom Kurssted må legges inn for hvert kurs. Du skal ikke skrive inn i feltet etter «Sted». Du skal klikke på lupen. Da får du fram skjermbildet hvor du legger inn kurssted og kursrom. Første gang du skal legge inn et kurs finner du ingen kurssteder. Du må klikke på Ny sted. I dette skjermbildet må du fylle ut opplysninger i felt merket med stjerne. Du må registrere både bygg og rom. Klikke så på «lagre»-knappen..kurssted er lgret for dette kurset. 10

11 Det er svært viktig at Postkode (postnummer) registreres korrekt. Dette identifiserer hvilken kommune kurset arrangeres i, noe studieforbundet skal rapporteres til myndighetene. Så må du velge bygg og rom ved å klikke på de gule pilene. Når man registrerer kurs og tidligere har registrert sted kommer du rett til dette vinduet. Når du har fylt ut alle felt med stjerne avslutter du med å trykke Lagre. Om dere gjennomfører undervisningen på flere sted fører dere opp det stedet der hoveddelen av undervisningen gjennomføres. 11

12 *6.5 Kursansvarlig/Arrangør/Fagansvarlig/Lærer (musikalsk leder) Du er logget inn som kursadministrator i KursAdmin for ditt organisasjonsledd. Derfor kommer ditt navn automatisk opp. Det samme gjelder opplysning om hvem som er arrangør og «kurs-eier». Du kan velge annen kursansvarlig dersom det er flere i ditt organisasjonsledd som deler på denne rollen. Fagansvarlig er den som er lærer/dirigent/instruktør/musikalsk leder/veileder på dette kurset. Klikk på lupen og søk opp personen som er lærer. Foreløpig (2/5-2013) er det ikke mulig å registrere nye personer i dette vinduet. Om personen ikke ligger i persondatabasen må man gå til Navn og adresser og opprette personen der. *6.6. Lagre Når du nå har fylt ut alle obligatoriske felt kan du trykke på lagreknappen. Når du har lagret får kurset automatisk tildelt et kursnummer/kursid. Når du har lagret kommer det også nye knapper nede til venstre: Trykker du nå på fortsett kommer du til neste skritt i veiviseren. Om du ikke ønsker å gå gjennom resten av veiviseren, trykker du på lagre og avslutt, og du kan komme tilbake til kurset ved en senere anledning. Det er kun skritt 5 i veiviseren Læremidler som er obligatorisk å fylle ut. 12

13 6.7 Kursplan I skritt nr. 2 i kursveiviseren kan du utarbeide en kursplan, dvs. en oversikt over hvilke dager kurset skal avholdes. Her kan du legge inn de kurskveldene/ øvelsene dere har planlagt. Dette forenkler arbeidet med å registrere frammøte elektronisk. I dette skrittet i veiviseren er det kun mulig å legge inn de faste ukentlige øvelsene. Ekstra frammøter må evt. legges inn når man registrerer frammøte. Legg inn hvor lenge kurset varer på de faste ukentlige kurskveldene/øvelsene og klikk lag kursplan. Om antall timer ikke passer til sluttdatoen som er lagt inn under skritt 1 i veiviseren oppdateres denne. Det er nå mulig å legge inn kurskvleder/øvelser på andre ukedager ved å klikke på ny dag. Dette kan også gjøres ved fraværsregistrering. Ved å klikke på last ned er det mulig å laste ned en PDF-versjon av kursplanen. 13

14 Klikk så fortsett for å komme til neste steg i veiviseren 6.8 Økonomi Her får du se hvilke tilskudd som er standard for denne type kurs. I dette tilfelle timer med lærer og timer uten lærer. Klikk så for å komme til neste steg i veiviseren 6.9 Kursbevis Her kan du redigere teksten som fremkommer på kursbevisene som kan genereres fra KursAdmin. I utgangspunktet ligger det en standard tekst inne, som er hentet fra studieplanen. Les mer om utskrift av kursbevis i veilederen for tilleggsfunksjoner. Klikk så for å komme til neste steg i veiviseren *6.10 Læremidler Fra og med høsten 2013 skal opplysninger om læremidler ikke legges inn i kursveiviseren 5 læremidler, men lastes opp som fil/vedlegg til kurset. Hvordan man laster opp fil er beskrevet under Alternativ 1 for frammøteregistrering fra side

15 Nå er du gjennom veiviseren og kan klikke lagre og avslutt 7. Sende kurs til godkjenning Når du er ferdig med å opperette kurset dukker det opp en ny knapp i vinduet for kursdetaljer Send til godkjenning. Klikk på knappen og studieforbundet blir varslet om at dere planlegger et kurs. En saksbehandler i studieforbundet vurderer om kurset oppfyller kravene til å kunne motta tilskudd. Når du har trykket på knappen forsvinner den. Om kurset blir godkjent vil status for kurset bli endret til planlagt, og du vil få en beskjed i Meldinger helt øverst til høyre. Når kurset er godkjent må du sette status til Åpnet. Klikk Rediger i kurssenteret og endre status til åpnet. 15

16 Etter hvert vil du også få beskjed på hjemsiden når kurset er godkjent. 8. Kopiere kurs Når du tidligere har registrert kurs i databasen kan du kopiere dette, og dermed forenkle registreringsprosessen. Gå til kurssenteret og klikk Kopier kurs. 16

17 Velg det kurset du ønsker å kopiere i lista over kurs til venstre, og velg Kopier og endre i det nye vinduet som dukker opp. Legg så inn oppdaterte opplysninger om startdato, sluttdato, sted og evt. kursplan (Timer pr. ukedag). Klikk så lagre og tilpass. Du kan så velge hvilke detaljer du vil kopiere fra kurset: 17

18 Så må kurset sendes til godkjenning slik det er beskrevet i punkt 7. 18

19 9. Registrere deltagere på kurs. For at et kurs skal kunne motta tilskudd må det ha minst tre deltagere. Klikk på fanen Deltagere for å komme til deltagerregistrering. Alle deltagere må registreres i navnedatabasen, som er felles for hele Musikkens studieforbund. Første gang du registrerer et kurs, må du sannsynligvis legge inn flesteparten av deltagerne i navnedatabasen. Har du lagt inn et kurs tidligere, ligger sannsynligvis flesteparten av deltagerne i navnedatabasen fra før. For å legge til en deltager på kurset klikker du på knappen Legg til deltager. Du får da opp dette vinduet: For å unngå dobbeltregistreringer må man først gjøre et søk for å se om personen er registrert tidligere. Skriv inn hele, eller deler av navnet, i søkefeltet og trykk søk. 19

20 Om det er Per Pettersen, Nøtterøy, du ønsker å legge til på kurset trykker du på den gule pilen. Om personen du ønsker å legge til på kurset ikke kommer opp i lista trykker du Ny registrering. Du må minst legge inn følgende opplysninger(feltene som er markert med rød stjerne): Kjønn Fornavn Etternavn Kryss av i ruten for Kun Fødselsår og legg inn Fødselsår. NB: Om du legger inn hele fødselsdatoen, og evt. også personnummeret vil dette være synlig for alle brukere i hele Musikkens studieforbund. Postnummer Poststed (Framkommer automatisk på bakgrunn av postnummer) Om man også registrerer telefonnumre og e-postadresser kan man også benytte seg av mulighetene for å kommunisere med deltagerne direkte fra KursAdmin. Dette er ikke obligatorisk. Trykk lagre. Du får så mulighet til å lagre notater, adresser osv om deltageren. Klikk lagre en gang til, og til slutt legg til på kurset : 20

21 Slik ser Kursmodulen ut når det er registrert deltagere på kurset. Dette må gjentas for hver deltager. 10. Kopiere deltagere fra annet kurs Når du har registrert deltagere på et kurs er det mulig å kopiere disse over på et nytt kurs. Klikk Kopier deltagere fra annet kurs : Velg kurs i listen til venstre (klikk på det) og dette vinduet dukker opp: Fjern haken på de deltagerne du ikke ønsker å kopiere og klikk Legg til deltagere. 21

22 11 Importere deltagere Denne funksjonen krever noe datakunskap, videreutvikling/forenkling vil komme, men det er mulig å bruke den slik den nå er. Se egen brukerveiledning, som kan lastes ned fra 12. Frammøteregistrering Frammøte på kurset kan registreres på to ulike måte, enten fullstendig elektronisk eller ved å scanne en undertegnet frammøteliste på papir og laste den opp som fil til kurset. Alt 1: Forenklet frammøteregistrering Det er mulig å registrere frammøte manuelt. Man registrerer da frammøte på papir/excel-dokument i løpet av semesteret. Mal for frammøteliste kan lastes ned fra Frammøtelisten som dokumenterer antall timer deltagelse kan enten lastes opp som et vedlegg til kurset, eller sendes til studieforbundet pr. post. Opplasting av frammøteliste En frammøteliste (fil) som er ført elektronisk eller en frammøteliste på papir som er skannet kan lastes opp som vedlegg til kurset. Klikk Rediger i Kurssenteret. 22

23 Velg deretter last opp fil (Klikk på det grønne krysset): 23

24 klikk velg fil: og velg deretter korrekt fil fra din PC og klikk Åpne : Når man avslutter kurset må samlet antall timer deltagelse for hver enkelt deltager legges inn. Alt 2: Elektronisk frammøteregistrering Det er mulig å registrere frammøte elektronisk via KursAdmin. Ved innlogging med brukernavn og personlig passord gir man en personlig bekreftelse på hvem som har registrert frammøte, slik at dette erstatter underskriften/ signaturen på frammøtelista. Velg fanen Frammøtereg under kursdetaljene. Om du tidligere har lagd kursplan finner du nå datoene for kurskveldene i nedtrekksmenyen. Du kan også registrere nye kurskvelder/øvelser ved å trykke Ny dag. 24

25 Registrer dato og varighet og trykk Lagre. Legg inn antall timer hver enkelt deltager har vært tilstede denne kursdagen (Trykk på alle for å registrere at alle deltagere har vært tilstede alle timene, og sett 0 på de som ikke har vært tilstede) 25

26 Etter at man har registrert frammøte er det mulig å se en oppsummering av hvor mange timer som er lagt inn: Dette må gjentas for hver enkelt kurskveld/øving. Kolonnen prosent til nå viser hvor stor andel deltagelsen er i forhold til antall kurskvelder som er opprettet (i kursplan eller manuelt). Prosent av timer totalt viser hvor stort frammøte deltageren har i forhold til hvor mange timer kurset er registrert med totalt. 26

27 14. Avslutning og rapportering av kurs Når kursets sluttdato er passert (og status er satt til Åpnet og det er registrert deltagere på kurset) er det mulig å avslutte kurset. Før du avslutter kurset ber vi deg sjekke at opplysningene i kurssenteret er korrekt, og at det er registrert korrekt repertoar på fanen læremidler. Klikk Rediger i Kurssenteret: På steg 1 Kursfakta oppdateres antall timer på kurset og kursets avslutningsdato. 27

28 Klikk på Lagre og klikk på fane 5 Læremidler. Her ble det lagt inn opplysninger om repertoar og lærestoff når kurset ble opprettet. Denne oversikten må oppdateres før kursavslutning med det repertoar og lærestoff som faktisk ble gjennomgått på kurset: Klikk Lagre og avslutt Når det er registrert korrekte opplysninger klikker du på knappen Avslutt kurs i Kurssenteret for å starte avslutningsprosedyren 28

29 Kursavslutning steg 1 av 3 Her må det registreres hvor mange timer hver enkelt deltager har vært tilstede, og evt. fordelingen mellom timer med og uten lærer hvor dette er aktuelt. Foreløpig må dette også gjøres selv om man har ført frammøte elektronisk. Klikk neste for å komme videre til steg 2 Kursavslutning steg 2 av 3 Her må du registrere om kurset er arrangert på dagtid, kveldstid eller kombinert dag/kveld. Om deltagerne er registrert uten kjønn, må dette oppgis her. Klikk så neste 29

30 Steg 3 av 3 Her får du en oversikt over hvor mye tilskudd kurset ligger an til å bli tildelt: Når du klikker på Avslutt kurs kan du ikke lenger endre på noe på kurset. Om du er sikker på at alt er korrekt registrert klikker du Avslutt kurs. Etter at du har avsluttet kurset vil du kunne finne det igjen ved å klikke på Rapporter og velge fanen Avsluttede kurs. Du vil også kunne finne kurset ved å søke etter avsluttede kurs i kurssenteret: Når du har avsluttet kurset har du også sendt rapport til fylkesmusikkrådet. Det foretar så videre saksbehandling og tilskuddet vil utbetales som tidligere, ca november for kurs gjennomført i vårhalvåret og mai for kurs gjennomført i høsthalvåret. LYKKE TIL 30

KursAdmin. Basisfunksjoner

KursAdmin. Basisfunksjoner KursAdmin Basisfunksjoner Innhold side 1 Innledning. 4 2 Hvordan komme i gang brukernavn og passord. 5 3 Start-siden 7 4 Symboler du ofte møter i KursAdmin... 8 5 Godkjente studieplaner.. 9 6 Kurs-senteret

Detaljer

KursAdmin. Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs. Søk i studieplaner. Opprette kurs. Oppgaver/rettigheter

KursAdmin. Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs. Søk i studieplaner. Opprette kurs. Oppgaver/rettigheter KursAdmin Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs Oppgaver/rettigheter Søk i studieplaner Opprette kurs 2 Illustrasjon av fanen «Studieplaner» i KursAdmin 1 Innhold Bruk av KursAdmin.

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Brukerveiledning Brukerveiledning Kurs- og konferansemodul for NFK http://www.nfk.no/kurs Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Sist oppdatert. 24.01.2012 Innhold Oversikt

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

NIR-HÅNDBOKA. Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister

NIR-HÅNDBOKA. Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister NIR-HÅNDBOKA Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister Sist oppdatert 18.03.2015 Håndboka vil bli løpende oppdatert etter behov. Innhold Introduksjon til NIR... 3 Hva er NIR?...

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Røde Kors. Ressurssystemet. Øvelser i bruk av ressurssystemet

Røde Kors. Ressurssystemet. Øvelser i bruk av ressurssystemet Røde Kors Ressurssystemet Øvelser i bruk av ressurssystemet Innhold 1. Ta Ressurssystemet i bruk Instruks for å opprette en bruker... 4 2. Har du glemt ditt passord?... 7 3. Hva finner du under menyene?...

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer