KursAdmin. Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs. Søk i studieplaner. Opprette kurs. Oppgaver/rettigheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KursAdmin. Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs. Søk i studieplaner. Opprette kurs. Oppgaver/rettigheter"

Transkript

1 KursAdmin Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs Oppgaver/rettigheter Søk i studieplaner Opprette kurs 2 Illustrasjon av fanen «Studieplaner» i KursAdmin 1

2 Innhold Bruk av KursAdmin. side 3 Studieplaner og opprette kurs... side 3 Noen symboler du møter i KursAdmin.... side 4 Studieplaner i KursAdmin.. side 4 Søk studieplan 1. Side 5 Søk studieplan 2. side 7 NB! Ny studieplan. side 9 Kurssenter.. side 10 Navigasjon, søk og valg... side 11 Nytt kurs.. side 12 1 Kursets studieplan side 12 2 Kursets dato, tidspunkt, varighet... side 15 3 Kurssted. side 15 4 Kurs til godkjenning.. side 18 Om veiledning 2 for kursarrangør side 19 KursAdmin er et program for administrasjon og rapportering av kursaktiviteter i studieforbund tilknyttet Voksenopplæringsforbundet, VOFO. Programmet er utviklet av Senitel Consulting i samarbeid med en arbeidsgruppe nedsatt av VOFO. Arbeidsgruppa har bestått av: William Evans Espen Holm Sonja Jacobsen Birgitte Johnsen Trond Markussen Jørn Rosland Rolv Stokka Kjell Meek VOFO Folkeuniversitetet Bygdefolkets Studieforbund Aftenskolen Akademisk Studieforbund Funksjonshemmedes Studieforbund Musikkens Studieforbund AOF 2

3 Bruk av KursAdmin KursAdmin er utviklet til bruk i alle studieforbund. Det inneholder derfor noen funksjoner som vi ikke er vant til. Kanskje vil dette vise seg å være nyttige verktøy som vi senere kan ta i bruk. Før vi starter med å bruke KursAdmin, må brukeradministrator gjøre en del forberedelser i egen organisasjon. Denne veiledningen konsentrerer seg om disse oppgavene og er foreløpig ikke dekkende for alle muligheter som programmet gir. FS vil etter hvert også få sine egne tilpassinger til deler av programmet. Du får tilgang til KursAdmin via en nettleser. Programmet skal virke i alle nettlesere, men vi anbefaler at du bruker Google Chrome eller Firefox. De kan lastes ned gratis fra nettet. Google Chrome krever stor datakapasitet, Firefox krever noe mindre. Her laster du ned Google Chrome Her laster du ned Firefox Dataskjermen bør ha en viss størrelse og vi anbefaler skjermstørrelse på 1280 x Det lønner seg å ha stor skjerm, men programmet kan tilpasses mindre skjermer. Før du starter opp må du lese Veildning 1 for Kursarrangør. Oppgaver om vedlikehold og sjekk av organisasjonsleddets (kursarrangørens) data og kursarrangørrollens data er omtalt i egen veiledning: Studieplaner og opprette kurs Denne veiledningen handler om: Studieplaner i KursAdmin Kurssenteret - oversikt Opprette kurs få godkjenning Alle kurs må følge en godkjent studieplan. Du må avklare hvilken studieplan du vil bruke før du starter oppretting av nytt kurs. Vi vil derfor først se på hvordan du finner fram til ulike studieplaner og eventuelt merker noen av dem som dine favoritt-studieplaner. Deretter ser vi på hvordan du oppretter og får godkjent kurs. Videre arbeid med kurset: lage kursplan, legge inn deltakere, føre frammøte og regnskap med mere finner du i: Veiledning 3 for kursarrangør kursplan, frammøte, regnskap og ferdigmelding av kurs Alle veiledninger kan lastes ned fra under fanen: 3

4 Noen symboler du møter i KursAdmin: mer informasjon-dette vil gi deg ekstra informasjon om emnet det er knyttet til. Søk/finn du klikker f.eks på denne for å velge studieplan til kurset ditt. Kalender velg dato for start på kurset ditt. Legg til (ny) f.eks legg til nytt kurssted. Slett/velg bort f.eks. ta bort en deltaker på kurset ditt. Velg f.eks velg studieplan til kurset ditt.. Rediger f.eks. gjøre endringer på timetallet på kurset ditt. Velg kommunikasjon/handling f.eks velg å sende en e-post til en deltaker. Favoritt f.eks. merk en studieplan du bruker ofte som din favoritt Primærvalg f.eks. vises den ved den e-posten som er din primær epost. Den velges automatisk når det skal sendes e-post til deg. KursØve er et fiktivt navn på et lokalt organisasjonsledd. Studieplaner i KursAdmin Studieplanene i FS finnes på vår hjemmeside Alle studieplanene finner du også i KursAdmin. Du skal velge en av disse til kurs du skal avvikle i Studieplanene er rammeplaner som kan passe til mange ulike kurs ut fra hvilke deler av studieplanen som vektlegges. Foreløpig får du best oversikt over en studieplan ved å laste den ned fra hjemmesiden vår. Senere vil en slik oversikt også være tilgjengelig i KursAdmin. Det skal ikke lages studieplaner til enkelt-kurs i KursAdmin. Dersom du ikke finner egnet studieplan skal du ta kontakt med din organisasjon sentralt eller FS sentralt. Sammen finner vi løsning med eventuell ny studieplan eller redigering av eksisterende studieplan. Vi har som mål å ha et rimelig oversiktlig antall studieplaner å velge mellom. Studieplanene er ikke helt ferdig redigert i KursAdmin, men du finner alle punktene i studieplanene utenom læremidler. Læremidler kommer senere. 4

5 Du kommer til studieplanene ved å klikke på Studieplaner i hovedmenyen. Skjermbildet under dukker opp. I dette bildet kan du søke opp studieplaner på mange forskjellige måter. Vi vil vise 2 måter å søke fram en godkjent studieplan i denne omgang. Søk studieplan 1 Studieplanene våre har stort sett et 5-sifret tall og en tittel. I søkefeltet kan du skrive tittelen eller det 5-sifrede nummeret til studieplanen. Her skriver vi inn og trykker Søk 5

6 Resultatet av søket kommer fram. Vi har valgt studieplanen « Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse». Ønsker du å se flere detaljer om studieplanen, kan du klikke på redigeringssymbolet Du får fram et skjermbilde som viser Veiviser for studieplan. «Veiviseren» viser de faste stegene i oppbygging av studieplanen. «9 Oppsummering» vises automatisk. Her finner du noen viktige opplysninger om studieplanen. Blant annet vises minimum og maximum for antall timer på kurs som følger denne studieplanen. Et kurs blir ikke godkjent om timetallet er utenfor disse grensene. Lenger ned i skjermbildet kan du få fram tekst tilhørende «stegene» i studieplanen. Vi har her valgt Læringsmål - se neste side. 6

7 Det er ulike tradisjoner i ulike studieforbund. Det finnes «steg» i veiviseren for studieplaner som ikke er aktuelle å fylle ut i FS. Senere vil disse «stegene» ikke være synlig i vår utgave av KursAdmin. Søk studieplan 2 I dette eksempelet klikker du på fanen Avansert søk og får fram tilhørende skjermbilde. Her kan du velge hvilke steg i studieplanen du vil søke i. Du kan velge/klikke på innhold og klikker på symbolet for å flytte «innhold» til søkeboksen. Nå skriver du inn ønsket søkeordet likemannsarbeid søk i boksen «søk i tekst» og klikker på 7

8 På studieplanene som kommer fram etter søket, ser du at du kan klikke på under innhold for studieplanene. Når du klikker på dette symbolet for studieplanen « Innføring i likemannsarbeid», får du fram innholdsbeskrivelsen. Her ser du punktvis beskrivelse. Du kan vurdere om denne studieplanen vil passe til kurs du skal arrangere. For å komme tilbake til søkeresultatet klikker du på studieplaner øverst til venstre. 8

9 Favoritt Studieplaner som du ofte bruker, kan du merke som dine favoritter ved å klikke på- /aktivisere stjerne-symbolet foran studieplannummeret. Disse studieplanene vil dukke opp først i listen når du skal knytte studieplan til kurset du vil opprette. NB! Ny studieplan Studieplanene i KursAdmin er rammeplaner som kan passe til ulike kurs. Samlingen av studieplaner som du finner i KursAdmin skal dekke de aller fleste kurs som er aktuelle i FS. Det skal ikke lages studieplan til hvert enkelt kurs. Dette innebærer at dersom du mener du ikke finner en passende studieplan, skal du ta kontakt med ditt sentrale organisasjonsledd eller FS sentralt. Sammen vil vi vurdere om det er behov for en ny studieplan som dekker ditt planlagte kurs og liknende kurs. Fanene Læremidler og Ny studieplan vil i senere utgaver kun gi en melding til deg om hva du gjør dersom du ikke finne passende studieplan. Du kan ikke lage ny studieplan eller legge til læremidler knyttet til studieplanen. Du skal IKKE lage ny studieplan til kurset ditt. Du skal IKKE legge inn læremidler (til ny studieplan) (Du kan legge læremidler til hvert enkelt kurs når du er i «kurssenteret») 9

10 Kurssenter Hovedaktiviteten i KursAdmin er å jobbe med kurs. Kurs skal planlegges, opprettes, godkjennes, gjennomføres og ferdigmeldes for å få utbetalt økonomisk støtte etter Lov om voksenopplæring. Fra hovedmenyen velger du å klikke på fanen «Kurs» og du kommer til det vi kaller «kurssenteret». Dette er det «arbeidsmiljøet» eller stedet du vil jobbe mest i. Her kan du løse de fleste oppgavene dine Bildet over kan være et typisk bilde fra et «kurssenter». Vi kan dele kurssenteret i 5 deler: 1 I denne venstre-kolonnen kan du søke fram de kursene du vil jobbe med ved å velge ulike søkekriterier 2 Faner med handlinger knyttet til kurs Kursets ID-nr, navn og status Informasjon om kurset datoer, arrangør, kursansvarlig/fagansvarlig, timetall m.m. Dette området har en rekke faner (skilleark) hvor du kan gjøre mange handlinger knytta til deltakere, lærere, kommunikasjon, tilskudd m.m. 10

11 Navigasjon, søk og valg Dette venstrefeltet i kurssenteret gir mulighet for navigasjon, søk og valg i kursene dine. Vi starter fra toppen og gir en kort beskrivelse av feltene: Her kan du skrive inn kursnavn og søke etter kurset. Du kan også velge «Mine kurs» eller «Alle kurs». Dette har betydning når det er flere kursmedarbeidere knyttet til en arrangør. 2. Her ser du kursene som stemmer med dine valg og søk. Du kan klikke på det kurset du vil jobbe med. Data om dette kurset vil komme fram i høyrefeltet (se siden foran). 3. Her velger du status for kurs du vil jobbe med. «Planlagt» eller «opprettet» vil være kurs du ennå ikke har fått godkjent. Godkjente kurs kan velges med status «godkjent». «Åpnet» vil være kurs du holder på å gjennomføre; kurs som har startet. Etter hvert kan du også velge andre status for kurs Alle kurs er knyttet til et hovedområde og et kursområde. Disse kommer fram når du ser på godkjente studieplaner. Eks.: du kan velge kurs i hovedområde: «organisasjonsog ledelsesfag» og kursområde «organisasjonskunnskap». 5. Hvis du ønsker å se kurs innenfor et bestemt datospenn, f.eks. vårhalvåret, kan du sette som startdato og som sluttdato. 6. Alle kurs får et 5-sifret id-nr når det blir opprettet. Noterer du dette, kan du søke fram kurset uavhengig av status, hovedområde eller andre kriterier. Hensikten med dette feltet er at du skal kunne søke fram ditt/dine kurs ut fra mange kriterier som gir deg et målrettet søk på ganske stort detaljeringsnivå om du ønsker det. 11

12 Nytt kurs Nå skal vi se på de ulike trinnene du må igjennom når du planlegger et kurs for godkjenning. Du klikker på fanen Nytt kurs. Skjermbildet for oppretting av nytt kurs kommer fram. Felt merket med * må fylles ut. Veiviseren for oppretting av kurs vises øverst. Denne inneholder steg for videre arbeid med kurset som du kan utføre før eller etter godkjenning av kurset. Innholdet i veiviseren vil bli endret og tilpasset rutinene vi er vant til i senere versjoner av KursAdmin. Nå inneholder den noen faner som ikke er aktuelt for vårt studieforbund. 1 Kursets studieplan Et kurs skal alltid knyttes til en godkjent studieplan. Du finner fram til studieplanen ved å klikke på I denne versjonen kommer skjermbilde med ditt organisasjonsledd fram slik se neste side. 12

13 Det vises ingen studieplaner fordi studieplaner i FS enten er felles studieplaner knyttet til sentralleddet i FS (FUNKIS), eller organisasjonsspesifikke studieplaner knyttet til en medlemsorganisasjons sentralledd. Derfor vises ingen studieplan i det første skjermbildet. Dette skal endres i senere versjoner av KursAdmin. Nå klikker du på Du får fram et skjermbilde hvor du skal velge-/klikke på- FUNKIS. Nå får du fram felles studieplaner i FS. 13

14 Her finner du felles studieplaner. Eventuelle favoritter du kan ha valgt kommer frem først. I tillegg til FUNKIS skal du også kunne velge studieplaner for din egen organisasjon og andre medlemsorganisasjoner med egne organisasjonsspesifikke studieplaner. Dette kommer på plass i en senere versjon av KursAdmin. Du kan søke fram en studieplan ved å skrive nummer eller tittel i feltet for navn. Du kan også søke fram studieplaner i aktuelle hovedområder eller kursområder. Du velger studieplan til kurset ditt ved å klikke på «velg-symbolet» Nå kommer du tilbake til skjermbildet for nytt kurs og studieplan er valgt for kurset. Det 5-sifrede nummeret foran forstørrelsesglasset er et unikt id-nummer for denne studieplanen i KursAdmin. Skal du benytte denne studieplanen til et senere kurs kan du skrive dette nummeret rett inn foran forstørrelsesglasset, trykke på «Tab»-tasten og studieplanen blir automatisk valgt uten å gjennomføre rutinen beskrevet foran. Kurset må ha et navn/tittel. Dette kan være det samme som for studieplanen, men du kan også velge et som kanskje passer bedre som beskrivelse. Du ser i dette skjermbildet at kurset har status opprettet. Type kurs viser «Standard kurs». Dette er det eneste valg for kurs i FS. 14

15 2 Kursets dato, tidspunkt, varighet Nå skal du fylle ut start- og slutt-tidspunkt for kurset og antall timer. Disse verdiene må legges inn, men kan endres senere ved behov. NB! Kursets timetall (timer med lærer + timer uten lærer) må være innenfor timerammen som gjelder for studieplanen du har valgt. Denne timerammen står i parentes - se under. «Timer online» er foreløpig lite i bruk i vårt studieforbund. Eksempelvis kan dette være kursdeltakere som møtes på nett (skype, tlf o.l.) før en fysisk samling. De kan gå gjennom en del forberedelser på disse samlingene slik at de møter på fysisk samling med tilnærmet like forberedelser. Timene fra «online»- samlinger legges til kursets totale timetall, men kan ikke utgjøre mer enn 50% av samlet timetall. 3 Kurssted Kurs skal alltid oppgis med sted/kommune hvor det arrangeres. En måte å gjøre dette på er å oppgi adressen til ditt organisasjonsledd(kursarrangør) og velge dette som kurssted. For mange kursarrangører vil dette allerede være lagt inn. Du kan klikke på forstørrelsesglasset og få fram kursteder som er lagt inn. Nå kan du klikke på «velg-symbolet» og få fram aktuelt rom. 15

16 Nå velger du rommet og kommer tilbake til skjermbildet for nytt kurs. Ønsker du å legge inn detaljer om ulike steder/rom som blir brukt til kursene du arrangerer, kan du få god oversikt med hensyn til kapasitet og eventuelt utstyr m. m. for aktuelle kurslokaler lokalt. Dersom du ikke finner at hjemkommunen din er oppgitt som kurssted må du klikke på symbolet for legg til og fylle ut tilstrekkelige opplysninger. * viser nødvendige opplysninger. NB! Dersom du velger å legge et kurs til et annet sted enn hjemkommunen må du opprette dette kursstedet. Blir kurs blir lagt til Scandic Hotel Tromsø, en helg, må dette legges til som et kurssted slik at riktig kommune (Tromsø) blir registrert for kurset. Se neste skjermbildet. 16

17 Noen data blir automatisk lagt inn når du oppretter et kurs. Du er logget inn som kursansvarlig i KursAdmin for ditt organisasjonsledd. Derfor kommer ditt navn automatisk opp. Det samme gjelder opplysning om hvem som er arrangør og «kurseier». I vårt studieforbund er det vanlig at arrangør og kurs-eier er samme organisasjonsledd. Du ka velge annen kursansvarlig dersom det er flere i ditt organisasjonsledd som deler på denne rollen. Fagansvarlig kan være den læreren eller veilederen dere skal ha på dette kurset (dette er valgfritt). Denne personen må være lagt inn med rolle (lærer/veileder) i kursadmin for å kunne velges her. Se mer om lærer og veileder til kurs i «Veiledning 3 for Kursarrangører». 17

18 Det kan legges inn flere data om kurset. Dette kan du vurdere om du vil ha med. Du kan få en nyttig oversikt for ulike ting knyttet kurset. «Kurs uten tilskudd». Kurs uten tilskudd etter lov om voksenopplæring kan også legges inn i KursAdmin. Dette er lite aktuelt i vårt studieforbund, men vi vil senere komme tilbake hvordan dette kan bli en nyttig mulighet for kursarrangører. «Del av kursserie». Dette kan være aktuelt dersom kurs bygger på hverandre. Deltakere må ta kurs i en bestemt rekkefølge. Da kan det angis hvilket kurs i serien som arrangeres, f.eks, «Engelsk 2 - for videregående» 4 Kurs til godkjenning Du lagrer data om dette kurset ved å klikke på Lagre. Fortsett vil bringe deg videre, steg for steg, i veiviseren for nytt kurs se side 12. NB! I denne versjonen av KursAdmin medfører klikk på Lagre også at kurset sendes til godkjenning. Kurset har status «Opprettet». Når det godkjennes får det automatisk status «Godkjent». I neste versjon av KursAdmin vil det, etter klikk på «Lagre», komme fram en knapp med tekst «Send til godkjenning». Da kan du lagre mens du arbeider med kurset og selv bestemme når det er klart for godkjenning. 18

19 Om Veiledning 2 for kursarrangører Denne veiledningen dekker foreløpig deler av de mulighetene og funksjonene som kursarrangør har. Den er tilpasset nåværende versjon av KursAdmin; Dette nummeret finner du når du scroller ned i høyre hjørne av skjermbildet når du er inne i programmet og ser slik ut: release Denne veiledningen har versjonsnummer og dato i bunnteksten. Der vil dere kunne sjekke om dere har riktig versjon av veiledning. KursAdmin er «ferskvare». Som i alle startversjoner, vil vi sikkert oppdage noen overraskende detaljer og mangler. Dette må vi bare tilpasse oss inntil utbedringer kommer på plass. Arbeidet med dette blir utført fortløpende gjennom året. Våre viktigste mål nå er å komme i gang, og vi legger derfor vekt på at følgende fungerer: Alle forhåndsgodkjente studieplaner kan velges til kurs Kurs kan opprettes og godkjennes med nødvendige data LYKKE TIL! Vennlig hilsen Funksjonshemmedes Studieforbund 19

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF NSF har laget en brukerveiledning for registrering av kurs, som vi håper vil være til god hjelp. Er det noe som er uforståelig er det fint om vi får

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Få din egen side på nettet

Få din egen side på nettet Få din egen side på nettet sånn! Få en flott hjemmeside helt gratis, og bygg videre på den side for side. dette trenger du Abonnentnummeret ditt (er du ikke abonnent på Komputer for alle, kan du prøve

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT 10. Trondheim speidergruppe Innholdsfortegnelse. Nr. Moment Side 1.0 Velkommen 2 Brukerstøtte 2.0 Vårt viktigste arbeidsredskap 4 3.0 Innlogging 5 4.0 4.1

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE AD-TRAVEL Elektronisk reise HORDALAND FYLKESKOMMUNE Brukerveiledning Elektronisk reise 1 Pålogging... 3 Brukerveiledning/brukerstøtte... 3 Hjelp-funksjonen i AD Travel... 3 E-læring... 4 Aktuelle dokumenter...

Detaljer