Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund"

Transkript

1 Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Referat fra møte i Landsstyret Referent: Camilla G. Røed Møtedeltagere: Audun Westad Hege Bergjord Frøydis Eline Isnes Berit Roll Elgsaas* Camilla G. Røed Steinar Hjerpseth** Maia Blomhoff Holm *Deltok på sak 4 **Deltok på sak 4 Møtested: Metodistkirken på Grünerløkka Ikke tilstede: Solveig Elise Broback Åse-Beate Hinderaker Gard Kjølholdt Bente Engenes Eirik Jørstad Anders Fladeby Referat til: MBUs Landsstyre Steinar Hjerpseth Gunnar Bradley Korpsleder Møte nr: 1/2012 Dato: Forkortelser brukt i referat: NEECCYC: Northern Europe & Eurasia Central Conference Youth Council EMYC: European Methodist Youth Council DER: Diakoni og evangeliseringsrådet KRIK: Kristen Idrettskontakt LS 1/2012 Innledning og velkommen Innledning ved Audun Westad Ansvar/Frist LS 2/2012 Valg av ordstyrer og referent Ordstyrer: Audun Westad Vedtatt Referent: Camilla G. Røed. Hege Bergjord på sak: 1,2,3,5,10 og 11 Vedtatt AW LS 3/2012 Godkjenning av innkalling og referat Referat fra LS 4 Referat godkjent AW/CGR

2 LS 4/2012 Økonomi Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2011 Regnskapet for 2011 viser et underskudd på kr ,52 LS har ikke vært flinke nok til å budsjettere nok i utgifter. Det har vært en merkbar reduksjon i statsstøtte fra 2010 til 2011 på kr De interne inntektene er mindre enn budsjettert. Det er få poster i regnskapet som har store avvik i forhold til budsjettet. Leirene har gått med større underskudd enn ønsket. LS velger å se på underskuddet som en utfordring fremfor et nederlag. Det viser at leiraktiviteten har vært meget bra, og er et kvalitetsprodukt fra MBU. Utfordringer i videre budsjettering og regnskapsføring: LS må bli flinkere til å budsjettere Det må ikke budsjetteres med ekstrautgifter Storsatsing på MBU-banken Prøve å øke de interne inntektene Da MBU betaler mye til kirken, er det viktig å følge opp lovnadene fra ulike instanser i kirken om økonomisk støtte. Prisen på nyttårsleiren må settes opp Fornuftig reduksjon i reiseutgifter for ledere på leir. Hvilket betyr at man kan sette et maksbeløp for dekking av utgifter. CGR/HB/AW Budsjettforslag Behandlingen av budsjettforslag blir utsatt til neste styremøte. LS godkjenner regnskapet for revisjon, som legges frem for Landsmøtet. Camilla, Hege og Audun jobber med et budsjettforslag til neste styremøte. LS vedtar å ha en egenkapital på kr , som vil være retningsgivende for fremtidig budsjett og regnskap LS 5/2012 Leirene Alle Møte ang. Sommerfesten i Bergen 19.februar Frøydis Isnes deltar på møtet. Status sommerfesten: MINIOR: 7 ledere + leirsjefer. Frøydis Isnes og Kristian Isnes er ikke aktuelle som leirsjefer, men Tom og Marit Johnsen overtar. Frøydis I er med og planlegger og gir den hjelpen de trenger. JUNIOR: Mangler leirsjef. Audun skal spørre Joacim og Ina Tveter. Spørre en del av Halden ungdommen om å være med som ledere. TWEENS: Mangler leirsjef samt en del ledere. Frøydis hører med Svein Tore Sinnes om å være leirsjef. TENLEIR: Godt med ledere, men trenger fortsatt noen til.

3 Jonas og Morgan B. Pettersen og Jørgen Konradsen har sagt ja til å lage en filmsnutt om «Hvorfor dra på leir» Konfirmantleir - status for 2012 Frøydis Grinna og Andreas Øksnes har sagt ja til å være med som leirprestog sjef. Andreas får kanskje bruke litt av sin stilling i Centralkirken til å planlegge litt av leiren. Gir også beskjed ang behov for ledere. LS må begynne å tenke på leirsjef og ledere til nyttårsleir 2012/13. Dette sas opp som egen sak på neste LS. Frøydis Grinna blir spurt om å være leirprest. Nyttårsleir evaluering og status for 2012 Evalueringsskjema er sendt ut til alle ledere som sendes Camilla etter hvert. Leiren hadde 64 deltakere og 14 ledere, og gikk veldig fint. Det var flotte, fantastiske deltakere og ingen konflikter mellom deltakerne. 2 stk ble fraktet til sykehus m/ ambulanse og helikopter, men ingen ble alvorlig skade. Leirsjef Maia Blomhoff Holm ga foreldrene til de skadede en meget god oppfølging. Positivt at informasjon om leiren kom ut tidlig. MBU bør utforme noen kriterier for hva en ønsker leirprest skal snakke om i bibeltimene på leiren (prøve å få dem litt mer gudsfokuserte). Utenlandsleir 2013 Frøydis I. hører med misjonsrådet (Tove og Torill) ang. aktuelle land samt tidspunkt for leir, til neste styremøte. LS utfordres til å tenke på hvem som kan være aktuelle som leirsjefer/prester og vil forhøre seg med sine ansatte om dette kunne vært aktuelt for dem. Andreas, Frøydis G., Camilla og Audun oppdaterer og reviderer Retningslinjer for ledere på leir, som bør være ferdig til Landsmøtet. Det blir også utarbeidet et standard evalueringsskjema for ledere på leir. LS spør Frøydis Grinna og Camilla G. Røed om de vil ta ansvaret for en utenlandsleir i LS 6/2012 MBU prestens saker Intet å melde FG LS 7/2012 MBU konsulentens saker

4 Referat fra PULS på Geilo Camilla og Frøydis G. har vært på kurs på Geilo i regi av KRIK. Flott kurs med blanding av åndelig påfyll og fysisk aktivitet. Fin start på et nytt arbeidsår. EMYC 2013 Den nordeuropeiske sentralkonferanse skal i 2013 arrangere EMYC. LS vurderer om det kan være aktuelt å arrangere det i Oslo. LS er forelagt et budsjett på Euro, som tilsvarer ca. 420 Euro pr.pers. Ut fra dagens prisnivå i Norge vil det bli meget vanskelig å tilpasse seg dette budsjettet. Ulike overnattingsalternativer må sjekkes ut som det nye lavprishotellet ved siden av Centralkirken, eller privat overnatting. Man kan også høre med skoler da møtet sannsynligvis blir i begynnelsen av den norske høstferien. I tillegg må LS skaffe noen som kan lage mat. Det kan være en mulighet å samarrangere med Danmark eller et annet land, men det vil by på en del utfordringer. Et slikt arrangement vil koste LS og MBU konsulent en del mer arbeid. CGR Nominasjoner til ÅK MBU nominerer Frøydis Eline Isnes til legkvinne i Misjonsrådet i årsklasse MBU nominerer Camilla Gaarn Røed til legt varamedlem i årsklassen MBU nominerer Karl Anders Ellingsen til Familie og medier MBU sender en e-post til Einar Drange om evt. nominasjon til Blå Kors. MBU sender e-post til Øistein Sebastian Barmen-Johnsen om evt. nominasjon til Misjonsrådet leg mann MBU sender e-post til Hilde Marie Movafagh om evt. nominasjon til Hovedstyret som pastoralt medlem i årsklassen Audun sender mail til de foreslåtte kandidater. Camilla hører med Frøydis G. om tips til arrangering da hun har lang fartstid fra EMYC. LS gir tilbakemelding til ledelsen i EMYC om at det kan være interessant, men at vårt krav er at vi får større budsjett fordi det er dyrt i Norge. Ledelsen i EMYC må ta en diskusjon i forhold til å ha det i Norge. De må gi svar på hvor langt de kan strekke seg innen LS sitt neste styremøte i slutten av februar. LS 8/2012 Speiderkorpset Speiderkorpset Oppdatering av utvalgene Korpset setter fokus på økt aktivitet i sine utvalg, da spesielt peffutvalget og roverutvalget. Korpsleir 2014 Sted for korpsleiren: Trevæld spejdercenter i mellom Viborg og Holstebro i vest-danmark. Leirsjef: Wenche Aasland, 6.Drammen MS. Mye er tilrettelagt på forhånd. Satsing på unge ledere og flere nye fjes i leirkomiteen. Tatt til orientering LS 9/2012 Landsmøte 2012 Purre på påmeldingsfrist Styret må ta en runde til prester og Bur-ledere. Hvis ikke BUR-leder/kontakt kan komme så må de sende en erstatter. Fullmaktsskjema må sendes til MBU kontoret eller tas med på Landsmøtet. Camilla lager en fordeling på mail som sendes ut rett etter påmeldingsfristen BRE FEI/Alle Sakspapirer Sakspapirene sendes til LS før styremøtet i februar. Alle lovendringsforslag må være klare til neste styremøte.

5 Camilla, Audun og Maia klargjør lovendringsforslagene til neste styremøte. Status Larvik Da det har vært litt dårlige tilbakemeldinger fra Larvik prater Frøydis I. med Tom Johnsen angående status. PR Signatur Frøydis har sendt mail og purret i januar da det har vært litt dårlig kommunikasjon. Signatur må ta ansvar for å sende PR-materiell. Frøydis I. sender svaret fra Hilde-Marie til MBU konsulent. Maia tar ansvar for at Signatur gjør det de skal. Pr-materiellet skal være ferdig til utsending ca. 20.mars, og sendes til menigheter, på nett og facebook. Tidsfrister Valgkomiteens innstilling må være klar til utsending av sakspapirene. Frøydis I. hører med Beate W.Thormodsæter. Oppgavefordeling Fremlegging av regnskap 2010 og 2011: Hege Årsmelding 2010 og 2011: Frøydis I. Budsjett for 2013 og2014 og handlingsplan for : Hege og Maia. Frøydis G. legger frem sin egen årsmelding. Valgkomiteen må legge frem sin innstilling. Lovendringsforslag fra styret og andre. Steinar Hj. ordstyrer MBU konsulent er Landsmøtets sekretær Det forventes at alle i MBUs Landsstyre stiller på Landsmøtet. LS 10/2012 Profilering og nettsiden Anders Fladeby har sendt mail til Audun angående giveaways og gadgets. Nextsport har kun klær (tekstiler) som håndklær, caps o.l. Norsk profilreklame lager mye gøy som kan være aktuelle som artikler vi kan selge. De kan sette sammen rimelige pakkepriser vi kan bruke. Salg av klær har gått med underskudd da det ikke er blitt inntektsført ordentlig, men underskuddet er ikke like stort som det viser i budsjettet. CGR LS kjøper inn de første hettejakkene som delegatene fikk på LM i 2010 (logo på ryggen og giraff på hetten). Anders kommer med pris- og bestillingsforslag på artikler til neste LS. LS 11/2012 Til orientering Audun har grunnet generalkonferansen i USA ikke mulighet for å delta på landsmøtet. Det jobbes med å få til videooverføring via Skype i løpet av landsmøtet. Audun gjør alt forarbeidet han er pålagt som leder, og Maia fungerer som leder på landsmøtet. AF/EJ Audun tar en liten permisjon som MBU leder i forbindelse med Irenes fødsel. Maia overtar hans rolle i mellomtiden og går på eventuelle møter. Frøydis Grinna har studiepermisjon til 11.mars i forbindelse med masteroppgave.

6 Tatt til orientering LS 12/2012 Lederutvikling i Latvia og Litauen Referat fra møte med Helen Lovelace MBUs muligheter til å bidra i lederutviklingen Tidsramme Opplegget må utarbeides fra MBU sin side og sammen med misjonsrådet kunne det vært mulig å få til noe. LS spiller ballen tilbake til Helen og Bill for å få en bedre oversikt over hva de ønsker, og om de har noen bestemte temaer som skal tas opp. Da er det lettere for MBU å bidra, og lettere å sende folk og hva de skal bidra med og brukes til. Det kan være aktuelt å høre med Stig Jonny Jørstad om utarbeiding av ledereutviklingen. LS ønsker å søke Hovedstyret om støtte da dette er nysatsing. Camilla sender svar til Helen og Bill Lovelace, og får en klarere bestilling tilbake innen neste styremøte hvor saken blir diskutert. Sak 13/2012 Neste styremøte Datoer for våren og høsten: februar: Lillestrøm april: Landsmøte 31. aug 2.sept. Porsgrunn? Audun hører med Vidar Bjerkseth november Hvis økonomien tillater det så reiser man utenfor Oslo. Hvis ikke økonomien tillater det kan man satse på Drammen oktober 2012: Konfirmantleir 18.november:MBU dagen 28. des 1.januar: Nyttårsleir AW/CGR AW Camilla sender datoene til Karl Anders og Gunnar, og oppdaterer MBUs nettside. Sak 14/2012 Eventuelt Oppfølging av Timoteus ved Kjell Eriksen LS ved leder og konsulent fikk en presentasjon av Kjell Eriksen om et opplegg under utvikling som fokuserer på dem som har gått på Timoteus. LS stiller seg positive til forslaget, men under følgende forutsetninger: Det må være i tråd med ledertreningen til Stig Jonny Jørstad, som er ansatt som koordinator for ledertrening og menighetsplanting i kirken. Landsstyret vil at dette forankres i strategisatsingen fra kabinettet, og avventer svar på hvordan utviklingen forløper seg. Forespørsel om konsert på sommerfesten v/mathias Fjalsett MBU konsulent presenterte en konsertforespørsel angående Mathias Fjalsett som er en gutt på 8år. Styret diskuterte muligheten for at han kunne ha konsert på juniorleiren på sommerfesten. Rent budsjettmessig har vi ikke mulighet og det vil bli vanskelig i forhold til Jarle Waldemar sitt kveldsprogram på juniorleiren. Camilla hører om han kan synge på Landsmøtet. LS ønsker å booke Mathias til sommerfesten neste år. Trosopplæring

7 Forespørsel fra trosopplæringsgruppen om invitasjonskort til MBU-dagen.. LS liker tanken, og roser initiativet fra gruppen. Kortene må være være kule og fengende i lay-outen. Sjiraff, MBU logo og motto må være med på kortet. Det må være enkelt å fylle ut med navn og dato, og kirke. På kortet må det og stå: hilsen MBU og menigheten. Kortet skal være i postkortstørrelse. Camilla sender LS sine krav til gruppen, og det utarbeides kort til Årskonferansen MBU tar ansvaret for design, trykking og utsending av kort i Vinterfesten februar MBU har fått forespørsel om å ha noe program for barn og unge som melder seg på. Foreløpig er påmeldingen lav og MBU og Der har gjort følgende avtale: Dersom det er påmeldt mange barn og unge etter 10.februar så må MBU prøve å finne noen til å være med. Hvis ingen barn og unge melder seg på innen fristen så har ikke MBU noe ansvar. Det gjelder også om flere barn og unge melder seg på etter fristen. Stand på Skjærgårds Forespørsel fra Der om å være med å stå på stand og fronte kirken og MBU på Skjærgårds 3.-8.juli på Risøya. LS har diskutert hvem som kan være aktuelle å sende, og satt som et kriterie at den eller de som reiser er fokusert på stand oppgaven. LS er positive, men legger ikke alt i det. Vi har ikke økonomi til å være med å bestille effekter, men anbefaler å ha flere produkter med korset og flammen som også kan selges i fremtiden. Vi forutsetter at standavgiften deles på tre. Aktuelle personer man kan forhøre seg med: Åse-Beate Hinderaker MBU prest Frøydis G. MBU konsulent Camilla. Camilla gir tilbakemelding til Vigdis-Merete Rønning i DER om MBUs tanker. Elektronisk medlemssystem Styret ønsker ikke å gå for et elektronisk medlemssystem pr. i dag. Det kan kanskje være interessant i fremtiden. Brobyggeren Hege sender alle navn på givere i MBU banken til Karl Anders Ellingsen. Audun og Maia tar en prat i forhold til økonomi i forbindelse med landsmøte. Audun sender bilder fra nyttårsleir til Karl Anders Økonomien blir en Landsmøtesak i Brobyggeren, styret stiller opp og forklarer. Tipse om Signatur med nytt materiell

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Referat fra møte i Landsstyret Referent: Camilla G. Røed Møtedeltagere: Audun Westad Hege Bergjord Maia Blomhoff Holm Frøydis Eline Isnes Eirik Jørstad Camilla G.

Detaljer

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Referat fra møte i Landsstyret Referent: Camilla G. Røed Møtedeltagere: Audun Westad Hege Bergjord Maia Blomhoff Holm Frøydis Eline Isnes Camilla G. Røed Anders

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 03.02.2012 Hemsedal Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, KA, VK, PK, Fag, MA, VK2, KVK, KVK2, SP, NA,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØK, KA, KVK1, KVK2, Redaktør, Marked, Fag, Start BI, Revysjef, NU, p.t Leder, NLD, KA, NLD, KVK, Fag, SA, VK1

Detaljer

Norges Unge Katolikker Landsstyremøte 19. til 21. oktober 2012

Norges Unge Katolikker Landsstyremøte 19. til 21. oktober 2012 Landsstyremøte 19. til 21. oktober 2012 Tilstede fredag: Kristine Gran Martinsen (AUV) Stefan Peter Bivand (AUV) Thao Phoung Huynh (AUV) Benedikt Maria Bocek (AUV) Alexander Borg (AUV) Ann Louise Ledum

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 28.08.11/163.32 SENTRALSTYREMØTE 30.09-2.10.11 Saksbehandler: Marit Simonsen/Hege Winje Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 Tilstede: Helene Kleppestø,

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 1 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27. DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde (ikke LS 59 og 60/12) Amanda Rose Stratford Gamst Liv Hauge Norheim Martin Gjøen Maria Elizabet Aspen Øyvind Kind Robertsen DELTAKERE

Detaljer