Håkons inntrykk av klubben: OSI er et bra tiltak, særlig for studenthelse. Lavterskel tilbud. Fremstår som en proff forening.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håkons inntrykk av klubben: OSI er et bra tiltak, særlig for studenthelse. Lavterskel tilbud. Fremstår som en proff forening."

Transkript

1 Saksliste Møte i hovedstyret torsdag klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Kenneth, Øyvind, Marlene, Anne, Anette, Eric, Kristbjørn (Håkon) 1. Godkjenning av innkalling og saksliste a) OK 2. Informasjon/diskusjon a) Sekretær HS (Marlene) Anette tar over som sekretær a) Håkon Søiland (Håkon) Nyansatt i SiO-foreninger (Kompetanseorgan for foreningene i Oslo). Studerer juss, Bakgrunn fra leger uten grenser og Chaut Neuf. Prosjektstilling på 50 % ut i året i SiO. 30 av 50 % er prosjekt skal knyttes til OSI. Har satt av mye tid til å jobbe med prosjektet. Håkons inntrykk av klubben: OSI er et bra tiltak, særlig for studenthelse. Lavterskel tilbud. Fremstår som en proff forening. Hvordan skal Håkon jobbe videre med oss? Er ingen snarvei opp til SiO, men kan finne ut informasjon. Er ikke SiO sin representant i OSI. Har ikke mandat til å gjøre noe selv, men skal gi oss tips til hva vi bør gjøre. b) Kurs med Oslo Idrettskrets (Marlene) Daglig leder-samling om anlegg 11.mars. Koster 200 k. Ina har vært på det tidligere, og synes det ikke var spesielt bra. c) Mottatt klage angående ikke-godkjent forespørsel om ikke-studentmedlemsskap (Marlene) En person har klaget inn at vedkommende ikke har fått plass som ikke-student. Ønsker at Hovedstyret skal vurdere prosessen rundt dette. Gruppestyrene har selv mulighet til å bestemme hvem som skal være med i klubben av ikkestudenter. Stemmer over at man ikke overprøver gruppestyrets vedtak i denne saken: Enstemmig vedtatt av styret. d) SiO Athletica Samarbeidsavtale: Status og veien videre (Marlene) Er ett steg videre med samarbeidsavtalen. Fredrik har kommet med lite til oss, han har sagt at vi kan få overført penger nå om vi trenger. Før samarbeidsavtalen er ferdig. Usikkert hvor mye penger det er snakk om, mulig rundt Vi må klargjøre hvor mye vi skal ha.

2 Avregning av trening er komplisert e) Premier spørreundersøkelse (Marlene) Spørreundersøkelsen er klar til å sendes ut. Skal vi ha premie? Hvor mye skal vi bruke på det? Håper at 800 av 1300 svarer. Sender den til alle medlemmer som har betalt, sende til gruppestyrene og legge ut på Facebook slik at flest mulig får. Vedtak: Bruke 2000 kr på premie, med mindre annet har blitt vedtatt på tidligere styremøter enstemmig vedtatt styret Kommentar: Fra møtereferat fra dato, ble det vedtatt at premien skulle være gavekort på til sammen 1000 kroner hos Oslo Sportslager. Tidligere vedtak overstyrer nytt vedtak. Oppdatering av medlemstall f) Bestilling av nye flyers (Marlene) Ønsker å bestille flere flyers, er tomt. Brosjyrene har vi en kasse igjen av, og de er veldig dyre. Anne forhører seg om priser for nye bestilling av flyers. Anne bestiller nye. g) VT-kontrakt (Kenneth) Eric skal signere kontrakt slik at vi får overført tildelingssummen. h) Innstilling av kandidater til kontrollkomiteen, valgkomiteen og driftsstyret (Kenneth) Kenneth har snakket med Wai ang kandidater til disse styrene. Wai og valgkomiteen hadde ikke tid til å finne folk til disse vervene. HS eller Marlene kan komme med en innstilling, deretter velges det på årsmøtet i april. De må være medlemmer, men de kan ikke ha andre verv i gruppene. Marlene: sender ut en mail til gruppene og høre om noen vil. Forklare at det ikke er spesielt mye jobb. Driftsstyret: Et problem er at denne gruppen har få møter. Er satt, men må skje noen endringer. Valgkomiteen: Vi må ha en reel innstilling til vervene. Finne ut hvem som ikke stemmer til gjenvalg i den nåværende komiteen i) Stattutter ala NTNUI (Kenneth) Vi kan trenge noen statuetter som ligger under lovene, som for eksempel fungerer som arbeidsinstrukser for de ulike vervene. Vi må lese statuttene til neste møte. Lage en statuttkomite? j) Nettverkssamling (Marlene)

3 mars på Ullevål. Påmeldingsfrist på mandag. Vi har åtte plasser. Utbyttet av samlingene har vært noe varierende. Kenneth, Kristbjørn og Eric kan. Marlene: Høre om det er noen fra undergruppene som er interessert i å delta. k) Godkjenning av OSI som forening ved HiOA (Marlene) Hvordan er vi blitt godkjent som forening hos HiOA? Håkon Eriksson er den som har kontaktet og lurer på dette. Vi kommer frem til at godkjenning av foreninger ikke er en prosedyre vi har vært igjennom på noe studiested og forstår ikke helt forespørselen. l) Økonomistatus (Marlene) Marlene har hatt en oppstrammingssamtale med regnskapsfirma fordi de har opptrådd utilgjengelig. Disse beklaget og ting flyter bedre nå. Har tilbakeført alle feilene fra 2013, sliter med å legge inn ting. Dette fordi alle månedene er låst i systemet, unntatt de to siste. Hatt telefon med revisor, sier at det skal være klart til april. Bruker den revisoren vi har hatt i utgangspunktet. Så fort tallene er ferdig skal Marlene og Kenneth sette seg ned og sammenligne med de tallene som gruppene tror de har. Kalle inn møte med de enkelte gruppestyrene som får størst endringer i sine regnskap for å legge frem tallene og diskutere eventuelle tiltak. m) Kontoplanen (Marlene) Regnskapsfirmaet vil endre kontoplanen slik at vi er litt annerledes idrettslag. FORDEL: Får bedre oversikt og det blir tydeligere hvordan økonomien skal føres for undergruppene. Vi får også en kontoplan som passer våre aktiviteter bedre enn dagens. Enstemmig vedtatt at kontoplan endres. n) Økonomikurs (Marlene) Se på B vedtakssaker o) Gjeninnføre lover som i 2012/ 13 ble slettet under revidering av lovnorm (Kenneth) Eric: skal høre hvorfor deler av lovnormen ble slettet under revidering i 12/13. p) Salg av BAMA-frukt på trening (Marlene) Hvis man sender kvittering på kjøpt frukt inn til Bama kan man få igjen 60 %. En fra fotball har foreslått at man kan selge frukt på trening for å tjene inn til klubbkassa. Kan man lage et fruktabonnement slik at de som ønsker kan kjøpe frukt etter trening? Vi sier ja. q) Årsmøtedato (Marlene) Se vedtakssak

4 r) Forskyvning av årshjul (Marlene) Siden vi forskyver årsmøtet blir også årshjulet forskjøvet. Innebærer mye jobb i mars. s) Marlene hjemmekontor 1 og 2 (Marlene/Eric) Marlene ønsker å ha hjemmekontor to uker etter påske pga. valp, pluss at hun ønsker å ha en dag hjemmekontor i uka. Etter påske vil være rett før årsmøtet. Det er også litt dumt at hun ikke er på kontoret ettersom det er oppgitt kontortid for medlemmer. Vedtak - Innvilger at hun får to uker, men at hun må være her en dag i uka: enstemmig vedtatt Vedtak - En dag fast i uka, kan velge enten onsdag eller torsdag. Starter etter påske prøveordning i to måneder: enstemmig vedtatt. t) Presentasjon av nyhetsbrev (Anne) Anne viser et forslag som hun og Anette har utarbeidet om hvordan mailen kan se ut. Lettlest info, bilder og linker til videre lesing. u) Møte med gruppestyre Hvem: Marlene, Eric, Lars og Anne. Ønsker å bedre dialogen med nettopp dette gruppestyret av diverse årsaker. v) OIK-tilskudd (Kristbjørn) Søknadsfristen (01.02) bør inn i årshjulet. Man kan søke om 2A bane og anlegg for å få noe refundert etter søknadsfristen. Man kan fortsatt søke etter fristen, men det vil bli reduksjon innvilget søknadssum : frist for å sende inn alle papirer. Marlene ser på lovene. Kenneth bidrar med det han har fra VT-søknaden. Kristbjørn fikser selve søknaden. w) Begrense oppbygning av egenkapital i gruppene (Kenneth og Øyvind) samt Sparefond for større innkjøp Venter med saken til vi er vedtaksdyktige x) Klubbpakka (Kenneth) (folk skulle se på dette til dette møtet) Dette kan vi bruke Håkon på. Eric ser litt mer på klubbpakka og ber Håkon arbeide noe med det. y) Rutiner rundt uttak til lag Skal vi lage noen rutiner for uttak?

5 Marlene skal ta en kikk på rutinene. Kontakter grupper for å høre hvordan de organiserer uttaksperioden. Vedtakssaker b) Kurs i mars: Økonomikurs med fokus på det praktiske og lover. Sikre at økonomien blir korrekt i Regnskapsfirmaet mener det kan ta rundt 2-3 timer. Vil koste 5000 kr. Bør komme to fra hvert styret og alle fra hovedstyret. Foreslåtte datoer er onsdag eller mandag Mandag passer best. Best å ha det med regnskapsfirmaet ettersom de kjenner best til våre systemer. Vil gjøre det mulig for dem å arbeide fortere om vi hever kvaliteten på det vi leverer dit av bilag. Vi vil da på sikt kunne spare penger på antall timer regnskapsfirmaet jobber. Enstemmig vedtatt at kurset skal holdes mandag til prisen c) Dato årsmøtet møtet mandag 20.april er enstemmig vedtatt. Marlene sender ut forløpig innkallelse til undergruppene. Eventuelt d) Søknad om penger Kendo og fotball Marlene legger ut saken på Facebook siden HS ikke er vedtaksdyktige. Kendo søker om 1500 kr til hodebånd Fotball søker om 3000 kr til deltakeravgift til en cup. Oppsummering av oppgaver til neste gang: Marlene Legge ut søknad fra Kendo og fotball. Sjekke opp rutiner rundt laguttak. Høre om noen fra gruppestyrer vil delta på nettverkssamling. Lese gjennom NTNUI-statuttene til neste møte. Sjekke lover OIK-tilskudd. Sende ut mail til gruppene angående kontrollkomite. Sjekke om vi vedtok sum innkjøp av premier spørreundersøkelse tidligere. Skrive svar til Rolf. Møte Rønningstad. Anne - Lese gjennom NTNUI-statuttene til neste møte. Bestille nye pamplets. Møte Rønningstad. Sende ut innkalling årsmøtet. Sende ut innkalling økonomikurs. Eric Lage doodle møte med Rønningstad. Sjekke hvorfor lover ble slettet i 2012/13. Lese gjennom NTNUI-statuttene til neste møte. Se på klubbpakka, snakke med Håkon om den. Møte Rønningstad. Kenneth - Lese gjennom NTNUI-statuttene til neste møte. Sjekke søknad OIK-tilskudd Kristbjørn - Lese gjennom NTNUI-statuttene til neste møte. Søknad OIK-tilskudd Kristine Lese gjennom NTNUI-statuttene til neste møte Lars - Lese gjennom NTNUI-statuttene til neste møte. Møte Rønningstad. Philippe - Lese gjennom NTNUI-statuttene til neste møte Øyvind Lese gjennom NTNUI-statuttene til neste møte Anette Lese gjennom NTNUI-statuttene til neste møte

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Tilstede fra HS:, Bjarne,, Birgit, Louise og Daniel. Ekstrerne: Bjørn fra Studentidretten, Lars fra TSI Basketball, Alf-Konrad fra Idrettsrådet 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra det konstituerende

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer