FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:"

Transkript

1 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag kl og fredag kl Bevertning: Pizza på torsdag kl Baguetter kl på fredag. Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Eva Ohna/Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt / Gro Jørandrud Tilstede: Geir Evensen, Astrid Danbolt, Gro Jørandrud, Tone Sønslien, Eva Ohna, Kjersti Thommesen, Bjørn Morgan Hansen, Trond Hamsdokka, Øystein Mørkesdal, Karina Markussen (torsdag), Charlott Eidbo-Hansen Forfall: Torsdag ingen Fredag: Karina Markussen Sak 51-14/15 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte Vedtak: Godkjent FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: Sak 52-14/15 Økonomi Status pr. DD. Vi har grei økonomi fram til første overføring av kontigentmidler. Vi har søkt Fylkesleddet om 45%-midler til å dekke utgifter vi hadde til lokallagstyreseminaret i Oslo i januar. Vi kommer også til å søke om støtte til honoraret Marsdal skal ha i forbindelse med medlemsmøtet hvor alle lokallagene er invitert. Til Årsmøtet: Resultat 2014 med kommmntarer v/ Astrid Årsresultatet for 2014 utgjorde et underskudd på ,62 Budsjettetert underskudd var ,- Innestående på konto pr var ,38 Streiken kostet ca ,- dette fikk vi refundert i desember Lokallagstyreseminaret ble utsatt fra september 2014 til januar 2015 Vi handla inn profileringsutstyr for refunderte kostnader til streiken, utgifter vi ikke hadde på lokallagseminaret og de allerede budsjetterte kostnadene til profileringsutstyr. Konklusjon fra revisor er at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter, med regnskapslovens regler og god regnskapskikk. Revisor mener at styret har oppfyllt sin plikt for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

2 Budsjett 2015 med merknader v/ Astrid En økning på møtegodtgjøring for styremedlemmene fra kr 300 pr møte til kr 500 inntil kr 6000,- Dekking av bredbånd og mobil for nestleder og bredbånd for leder Frikjøp av tillitsvalgte = barnehageansvarlig en dag i uka Budsjettert med utgifter til lokallagstyreseminar m/flyreise Lite profileringsmateriell i forhold til reelle utgifter for 2014 Budsjettert underskudd på kr ,- som tilsier ca kr ,- på konto Forbehold om omdisponeringer v/evt Canadatur Hva legges frem av kommentarer om dette på årsmøtet? Punktene som beskrevet over. Utover det kan spørsmål besvares. Hva er gjort av innkjøp av gaver etc så langt? Hva gjenstår? Innkjøp av vin til div.personer i forbindelse med årsmøtet ble gjort i løpet av styremøtedagene. Profileringsutstyr tas med til utdeling til deltakerne under åsrmøtet. Sak 53-14/15 Valg av referenter / dirigenter / Nye medlemmer til valgkomitèen 2 stk. referenter: Eva Ohna + Bjørn Morgan Hansen 2 stk. dirigenter: Tone Smemo Stølen og Birger Giskehaug Til valgkomitèen: Anita Hagen Kirketjernet barnehage, Hilde Arnesen Liane barnehage, Tov Maardalen Tveten u.skole (ledermedlem) Vedtak: Styrets forslag til valgkomite legges inn i årsmøtepapirene til valg på årsmøtet. Sak 54-14/15 Valgkomitèens innstilling Gjennomgang av valgkomitèns innstilling Alle i styret som står på valg ønsker å fortsette. De to møtende varamedlemmene ønsker å fortsette. Valgkomiteen innstiller alle til styret for 2015/16. I tillegg foreslås Birger Giskehaug Kjølnes u.skole som personlig vara for ledermedlem Bjørn Morgan Hansen og Unni Haugen Klevstrand skole foreslås som 4.vara. Vedtak: Innstillingen fra valgkomiteen tas til orientering og legges inn i årsmøtepapirene til avstemming under årsmøtet. Sak 55 14/15 Gjennomgang av årsmeldinger 2014 Årsmelding fra pensjonistene 2014 Pensjonistene har årsmøtet i dag årsmelding kommer når årsmøtet er ferdig. Årsmelding fra lokallaget 2014 Geir jobber med årsmeldingen som etter hvert legges fram for styret og korrekturleses før det legges i årsmøtepapirene.

3 Vedtak: Årsmeldingen fra pensjonistene tas til orientering og legges i årsmøtepapirene. Årsmeldingen fra lokallaget godkjennes og legges i årsmøteåapirene. Sak 56 14/15 Handlingsprogrammet 2015 Evaluere Handlingsplanen for 2014 m/ tiltak. Gjennomgå endringsforslag. Vi går gjennom handlingsplanen og legger inn endringer. Vedtak: Handlingsplanen for 2015/16 godkjennes og legges inn i årsmøtepapirene til godkjenning av årsmøtet. Sak 57 14/15 Årsmøtesaker 2015 Innkomne forslag. 15 Lage egne forslag. - 5 Vedtak: Det blir 14 årsmøtesaker fra forskjellige klubber (to klubber slått sammen da saken var lik) og 5 saker fra lokallagstyret. Sak 58 14/15 Praktiske oppgaver i forbindelse med Årsmøtet Se på ark ang. arbeidsfordelingen. Hvem legger frem hva? Skal vi lage en presentasjon? Se vedlegg om arbeidsfordeling.

4 STYREMØTEDEL på fredag: Orienteringssaker: Sak 59 14/15 Barnehagesaker Orienteringer v/gro, Astrid og Geir. Barnehageoffensiven fortsetter.. Sak 60 14/15 Orientering fra diverse møter HTV-møte 24.2 Mye snakk om strategisk plan og årsmøtesaker. Fellesskolering SFS Inger Lysa og Geir Evensen deltok. Fellesskolering av ledere og tillitsvalgte i Porsgrunn er det neste som skjer. Det skal være % fokus på oppgaver, hva slags oppgaver skal gjøres. Mindre fokus på styring og kontroll. Skal være en oversiktlig plan på når man begynner på jobb og hva man skal gjøre på jobb. Punkt 4.a og b, og 5.1 i avtalen, skal det forhandles om. Medbestemmelse 24.2 Utsatt til mandag 2.3 Kontaktmøte med rådmannen Temaet var mest økonomi. Porsgrunn kommune leverte en resultatrapport med et underskudd på 23.millioner som dekkes av resultatfond. Skoler og barnehager er i pluss, mens underskuddet kommer fra blant annet barnevern og helse/omsorg. Kostra - tall kommer i mars. Kommende møter: Møte med Porsgrunn AP 2.3. Astrid og Geir sammen med Fagforbundet og Sykepleierforbundet. Skal ta opp 3 ting: tidstyver, ressurser til skole og barnehager og pedagogtett i barnehager og pedagognorm i skole. Kan også nevne Hovedavtale. Møte grunnskoleforum Telemark 2.3. Møte i KVABU 2.3. Skal oppsummere evalueringa av «Klart vi kan». Årskonferanse Manifest 3.3. Fylkesstyremøte 4. og 5.3. Jobber mot årsmøtet og årsmøtesaker. Talenter for fremtiden 6.3. Hoved essensen i siste delen er tidlig innsats. Lokale forhandlinger 12. og Levert inn første krav som tilsammen kom på ca. 4 %..

5 Vedtakssaker: Sak 61 14/15 ATV kurs Opplegg og program v/geir. Begynner med lunsj kl.12. Eget program for skole og barnehage. Felles del kl om kommunereformen. Blir middag kl på Peppes for de som skal på medlemsmøtet kl Sak 62 14/15 Fylkesårsmøtet 2015 Jobbe med delegatlista Jobbe med kandidatskjema til nytt fylkesstyre Eventuelt.

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

NMCUs årsmøte i klubbhuset til Born To Be Free MC Bergen, Bergen lørdag 4 september 2010 kl.13.00

NMCUs årsmøte i klubbhuset til Born To Be Free MC Bergen, Bergen lørdag 4 september 2010 kl.13.00 NMCUs årsmøte i klubbhuset til Born To Be Free MC Bergen, Bergen lørdag 4 september 2010 kl.13.00 Tilstede: Sentralstyret v/bent Ording, Erik Eriksson, Tor-Arne Ljunggren, Cecilie Dundas, Bjørn Vigen,

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 4.-5. mai 2011 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: Erling Bratsberg og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 04.05.11 kl 10.30-16.00 05.05.11

Detaljer

Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell

Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell 1. Godkjenning av innkallingen til årsmøtet Årsmøtet 2010 i Tekna Trondheim avdeling

Detaljer

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004.

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004. Styremøte nr. 6 2004 Tilstede : Kari Austenå, Brede Kristiansen (pkt. 1 og 2), Eva Kr. Lian, Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Toril Reitan Kopi : Jan Petter Bergan, Liva Aronsen, Olav Dombu Referat :

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00.

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00. Kontrollutvalget i Larvik kommune MØTEPROTOKOLL Dato: 28.04.2015 Møtested: Romberg.gt 4, Møterom Brunlanes Disse møtte: Ingar Døler, leder Live Jetlund, nestleder Kjersti Michaelsen, medlem Janne Ekmann,

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer