Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund"

Transkript

1 Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Referat fra møte i Landsstyret Referent: Camilla G. Røed Møtedeltagere: Audun Westad Hege Bergjord Maia Blomhoff Holm Frøydis Eline Isnes Camilla G. Røed Anders Fladeby Frøydis Grinna* Vidar S. Bjerkseth* *Deltok på fredagen Møtested: Metodistkirken på Øståsen Ikke tilstede: Solveig Elise Broback Åse-Beate Hinderaker Gard Kjølholdt Bente Engenes Eirik Jørstad Referat til: MBUs Landsstyre Vidar S. Bjerkseth Gunnar Bradley Knut Olav Seland Møte nr: 2/2011 Dato: LS 1/2011 Innledning og velkommen Innledning ved Audun Westad LS 2/2011 Valg av ordstyrer og referent Forslag ordstyrer: Audun Westad Vedtatt Forslag referent: Camilla G. Røed Vedtatt Ansvar/Frist AW LS 3/2011 Godkjenning av innkalling og referat Referat LS 1 Referat og innkalling Innkalling og referat godkjent LS 4/2011 Økonomi Godkjenning av regnskap og årsmelding for 2010 Årsrapport: Det ble gitt kommentarer og bemerkninger på språk og formuleringer i årsrapporten. Glemt å ta med MBUs Landsmøte Må forklare underskudd i regnskapet Skrive forkortelser helt ut AW/CGR HB/CGR Budsjett Frifond organisasjon til lokallagene budsjettert som egen post inn

2 og ut. Større underskudd enn budsjettert på konfirmantleir, grunnet stor andel til reisestøtte til Nord-Norges konfirmanter. Underbudsjettert med kr i forhold til lønnskostnader. Momskompensasjon er første gang utdelt i 2010 og dermed ikke budsjettert. Regnskap Årsresultatet viser et underskudd på kr ,27. Poster som skulle vært ført i 2009 er blitt ført i Salg av Solløkka er ikke en reell inntekt. Kostnadene er økt i forhold til budsjetteringene. Stort underskudd på konfirmantleir Må spare inn mye på kostnader. Camilla Røed gir beskjed til Gunnar Bradley om at det kommer en ny årsrapport i løpet av neste uke. Årsrapporten ferdigstilles og sendes styret på mail før den vedtas endelig og signeres. Camilla Røed og Hege Bergjord lager et budsjett med ny mal til neste styremøte i september. Regnskap vedtatt. MBU støtter trosopplæringen for 2011 med kr LS 5/2011 Leirene Påskeleir 2011 Leiren ble avlyst på grunn av for få påmeldte. Må ha ledere og sted, og informasjonen bør komme ut tidlig nok. Bør kanskje samle leiren der det er størst andel av folk. LS "Unge voksne"-leir med Hilde Marie Movafagh Poenget med en slik nysatsing er det å kunne undervise/videreutdanne blant annet dem som har vært på Timoteus og andre i alderen år. Undervisningen kan for eksempel dreie seg om metodistkirkens teologi. LS ønsker å utfordre Hilde Marie Movafagh til å bidra i undervisningen. Konseptet kan være alt fra en helg i Norge, til en langhelg i London. Da dette kan karakteriseres som videreutdanning, er det mulighet for å søke på ulike fond og Betanien. LS ønsker at dette blir en realitet da MBU ikke har noen tilbud til aldersgruppen 18-35år. Sommerfesten Juniorleir: De i komiteen som bor i Østfold: Mona Trømborg, Hilde Kopperud, Kristine Larsen og Håvard Larsen hadde ett flott møte i Eidsberg 1. mai. Her ble det satt opp program for leiren og grovt fordelt ansvar for leiren. Programmet er sendt ut til de andre lederne slik at de kan kommentere innholdet eller komme med forslag til andre program poster. Følgende ledere på juniorleiren: Mona Trømborg, Hilde Kopperud, Hege Bergjord, Annelise Drange, Benjamin Ngoie, Stephanie Buadu, Håvard Larsen og Kristine Larsen. Samt at de får litt hjelp av to gutter som ligger i unge/voksne leiren: Daniel Hannestad og Sigurd Hjerpseth. Det har vært noen uklarheter når det gjelder aldersgrense på Sommerfestens leirer, men de kan ikke endres nå. Dette må tas i en bredere evaluering til høsten. Juniorleirens behov:

3 Trenger likevel navn på flere gutteledere. Mangler leirprest, men har spurt MBU prest Frøydis Grinna. Tenleir: Tenleir har fortsatt endel løsetråder, men har laget et forslag til program. Tenleiren har følgende ledere: Inger Olsen, Wenche Asmundtveit, Dag Martin Østevold Harald Olsen, Jørgen Odén Myhr, Åse Beate Hinderaker og Cecilie Lyshoel. Tenleiren mangler musikk: Pride og Joy er spurt og har takket nei. Lina Løvland har sagt nei. De har prøvd å få tak i Jon Løvland men ikke lykkes ennå. Har heller ikke ordnet noe med lys, lyd, instrumenter ol. Tenleiren mangler gutter/ unge menn som har et tydelig Jesus vitnesbyrd, er over 20 år og gode på sport og "kreativ galskap". Tenleirens behov, og tips fra LS: Ønsker tips til navn på gutter over 20 år og lurer på om de kan gå ned i alder. Aktuell leder: Joachim Tveter. Lyd, lys, instrumenter o Ta kontakt med Michael Davey i Arendal når det gjelder lydanlegg. Kan også høre med Flekkefjord, Sarons Dal og Kristiansand. o Daniel Hinderaker når det gjelder musikk. o Kåre Øgreid kan også spørres når det gjelder musikk. Konfirmantleir: Svein Tore Sinnes vil bli spurt om å være leirsjef. Frøydis Grinna er leirprest. Ledere: Svein Tore Sinnes, Andreas Øksnes, Maia Blomhoff Holm, Åse- Beate Hinderaker og muligens Hege Bergjord. Aktuelle ledere: Doris Telhaug, Einar Drange, Sigurd Hjerpseth, Frøydis Isnes, Ole Martin Andreassen, Linda Halvorsen og Egil Bradley. Når det er større kull bør de ha med reiseleder som også er leder. Bør være et mål å ha med folk fra Timoteus. Kan få med noen av de voksne fra nyttårsleiren. Forslag til sted: Fossheim Leirsted, Solåsen Leirsted, Strand Leirsted( Sandefjord). Inspirasjonssamling Frøydis Grinna trenger å ha med noen personer som kan være med å planlegge inspirasjonssamlingen. Hilde Marie Movafagh kan brukes. Er det aktuelt å ta det denne høsten, eller bør det utsettes til neste vår eller høst? Kan samkjøres med Timoteus jubileum våren Økonomien vil ha mye å si for interessen. Rammer for økonomi. Mulighet til å søke støtte fra menigheten. Differensiert betaling. Målgruppe for inspirasjonssamlingen: De som har vært med på Timoteus, studenter og eventuelt ledere i barne- og ungdomsarbeidet. Påskeleir 2012 LS bør finne et sted på sentralt østland til påskeleiren neste år. Unge voksne leir med Hilde Marie Movafagh: MBU spiller ballen tilbake til Hilde Marie Movafagh når det

4 gjelder Unge Voksne leir. LS satser på høsten Juniorleir, Sommerfesten. MBU holder fast på vedtaket ang. aldersgrense på leir som ble gjort på LS På LS 3 vil det bli tatt ytterligere stilling til aldersgrensene og hva man ønsker å gjøre videre. Frøydis Grinna blir leirprest på juniorleiren. Tenleir, Sommerfesten MBU konsulenten tar kontakt med Inger Aa. Olsen om muligheter for lån av lyd og lys. Konfirmantleir: Audun Westad spør Svein Tore Sinnes om å være leirsjef på konfirmantleiren. Det må finnes et sted så fort som mulig. Inspirasjonssamling: MBU konsulenten søker Betanien om støtte til inspirasjonshelgen LS ønsker å budsjettere i null, med maks grense for underskudd på kr Inspirasjonshelgen flyttes til våren 2012, og tas opp som sak på neste styremøte. Audun Westad lager søknadsskjema som leirdeltakere kan bruke når de søker støtte i egen menighet. Frøydis Grinna ser i gamle referater om retningslinjer for ledere på leir. Audun Westad og Camilla Røed ser på retningslinjer for ledere på leir dokumentet. Dokumentet revideres og oppdateres til LS 3 eller 4 Camilla Røed undersøker med Vigdis-Merete Rønning om MBU stand på Sommerfesten. Camilla sjekker også pris på roll-up til MBU LS 6/2011 MBU prestens saker MBU prest Frøydis Grinna orienterte om arbeidet sitt og takket for tillitten fra Landsstyret og Korpsstyret. Frøydis er stolt og ydmyk for det arbeidet hun får gjøre for barn og ungdom. Menighetsbesøk på Finnsnes Ferdig med Timoteus 2010/11 Har deltatt på korpsting Besøkt ungdomsgruppa i Halden MBU presten virker samlende i de menighetene hun besøker, skaper møtepunkter. Evalueringsmøte med felles AU relasjonsbygging og MBUs ansikt utad. Blir sett like mye som mbu-prest som prest på Kjølberg. Speiderkorpset må også føle et eierforhold, og må ta initiativ til arbeidsoppgaver Frøydis kan gjøre for korpset. Frøydis skal ikke lede, men være en ressurs for utvalget for kristen trening i korpset. Jobbe med og videreutvikle Timoteus FG

5 Skal gjenoppta mastergraden, og tar dermed permisjon i oktober, men er tilbake til konfirmantleir. Permisjon blir også tatt ut i to måneder fra midten av januar til midten av mars. Etterlyser muligheten for MBU å legge ut saker på You Tube Anders Fladeby lager You Tube konto for MBU Informasjon tatt til orientering LS 7/2011 MBU sekretærens saker Samling med kabinettet Kabinettet (Biskop og tilsynsmenn) inviterte personer som er aktive og ikke aktive i alderen år for å snakke om metodistkirken i dag og i fermtiden. Det kom 7 av de inviterte og det ble en flott samtale med mange gode svar. Kabinettet jobber videre med svarene og tilbakemeldingene de fikk fra de inviterte. CGR Barne-og Ungdomstinget til LNU (Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner): på Sundvolden Hotell Det ble vedtatt et 3-årig langtidsprogram for LNU LNU ønsket å ha ett satsingsområde i stedet for fire. BUT vedtok følgende satsingsområde: Gamle organisasjoner, nytt engasjement Besøk av barne-og likestillingsminister Audun Lysbakken, og finansminister Sigbjørn Johnsen. Gunhild Grande Stærk fra Frikirkens Barn og Unge valgt til nye leder for LNU i to år. Kontingentsatsen for 2012 forandres ikke. Flere organisasjoner tatt opp som medlemmer i LNU FBU (Frikirkelig Barne og Ungdomsunion): Vedtatt å bevilge kr til hver medlemsorganisasjon til trosopplæring. Egne arbeidsoppgaver: Revisjon av medlemstall OMF årsmøte og revisjon Søknader Momskompensasjon Rydding Oppdatering av MBUs hjemmeside Tatt til orientering LS tar en dugnad og rydder i kassene på MBU kontoret mandag 6.juni kl. 17 LS 8/2011 Speiderkorpset Orientering fra korpstinget Korpstinget fant sted på Solåsen Leirsted mellom Larvik og Sandefjord og Larvik MS var teknisk arrangør. Det var både forhandlinger samt spennende gjester: Ekspedisjon til Himalaya ved Jon Gangdal og vitenskapsshow ved Andreas Wahl. Spontaninnsamling til speidergruppa i Mutambara, Zimbabwe. Lovendringer vedtatt, blir oversendt til MBU-landsmøte for endelig godkjenning. Det er ikke så mye som er planlagt ennå, men noe ligger mer eller mindre fast: : korpsstyremøte (nytt og gammelt styre) CGR/BRE

6 : lederløft (NSF-arr.) : JOTA/JOTI : korpsstyret vil be peffutvalget og roverutvalget om å arrangere treff for hver sin målgruppe, har ikke fått bekreftet dette ennå : BeSmåUt tipshelg i Oslo Nytt styre valgt på korpstinget med virkning fra : Korpsleder: Berit Roll Elgsaas, Molde, direktemedlem Visekorpsleder: Bjørn Arne Olsen, Larvik MS Korpssekretær: Ingrid Stene, Oslo Central MS Korpskasserer: Martin Lillethun Johansen, Bergen MS Styremedlem: Cecilie Thompson Stokke, Grünerløkka MS 1.Varamedlem: Mathias Smittil, direktemedlem 2.Varamedlem: Markus Jønnvoll Eriksen, Kjølberg MS Det ble også valgt tilleggsdelegat til Speidertinget 2012, samt til Speiderforum og Roverforum. Det ble også valgt ny valgkomite. Tatt til orientering LS 9/2011 Landsmøte 2012 LS må bestemme dato for landsmøtet Det må avklares i forhold til overnattingsmuligheter FEI Landsmøtet blir april Camilla Røed sender dato for landsmøtet til Gunnar Bradley og Karl-Anders Ellingsen for å kunne oppdatere kalender på hovedsiden. Maia B. Holm inviterer koret Signatur til konsert på lørdagen Camilla Røed inviterer LNU til seminar, samt leder for LNU Gunhild Grande Stærk. Audun Westad inviterer biskop Christian Alsted til å holde seminar. Camilla Røed snakker med Bjørn Arne Olsen i Larvik MS angående program på fredag eller lørdag kveld fra Larvik MS Larvik må ordne privat overnatting til delegatene. LS fordeler menigheter seg imellom for å ringe og gi informasjon, på LS 3 LS 10/2011 Felles AU: evaluering av MBU prest prosjektet Felles AU har hatt to møter. Anbefalinger til speiderkorpset og Landsstyret: Felles Au anbefaler at MBU preststillingen fortsetter med minst 50% Frøydis Grinna fortsetter som MBU prest Betalingen fra MBU og korpset forblir slik den er pr.idag Stillingsinstruksen blir gjennomgått med jevne mellomrom av MBUs leder, korpsleder, tilsynsmann og MBU prest. Når prosjektet er ferdig går det over i fast stilling Audun Westad skriver en innstilling om prestestillingen til tilsynsmann Vidar S. Bjerkseth. Anbefalingene fra felles-au vedtatt LS 11/2011 Trosopplæring Orientering om arbeidet AW CGR

7 Har jobbet mye med det og det har vært mye uenighet i gruppa, samtidig som det er et meget spennende prosjekt å jobbe med. Skal sette sammen det vi har og sende det ut på høring til menigheter og enkeltpersoner Trosopplæringen skal presenteres på Årskonferansen i år og skal være ferdig til Årskonferansen neste år. Dokumentet som sendes ut på høring blir også sendt til MBU styret. LS 12/2011 MBU banken Kjersti Ellingsen har laget to forslag som Landsstyret skal velge mellom. Styret diskuterte behovet for avtalegiro og hadde flere ønsker om hvordan kortet skal se ut. Kortene vil bli delt ut på Årskonferansen og Sommerfesten og vil bli sendt til menigheter. LS har som mål å få 100 givere innen utgangen av 2011 Det skal også gis mulighet til å fylle ut informasjonen på kortet på nettet. AW/CGR MBU vil benytte avtalegiroen til kirken og kjøpe den tjenesten av hovedkontoret. Vi må ha skjema også elektronisk. Styret velger versjonen på 10x15 cm med endringer. Kortet blir sendt ut til alle menighetene. Når forslaget fra Kjersti Ellingsen er ferdig, sendes det ut på mail til styret med frist for tilbakemelding. Camilla Røed sjekker med ulike trykkerier for prisoverslag. Kortene må være klart til ÅK. LS 13/2011 Årskonferansen juni på Kjølberg Frøydis ønsket velkommen til Kjølberg. Tema: Gi det videre. Om MBU kan engasjere seg i å sette Jesus på dagsorden. Audun Westad tok opp med styret hvilke temaer han skulle snakke om. MBU vil neste år forespørre arrangementskomiteen om tilbud om alternativ overnatting. LS 14/2011 School of Congregational Development 1.-4.september i Gøteborg Nordisk menighetsutviklingskonferanse Oppfordrer flere fra styret å dra Landsstyret CGR Camilla Røed og Hege Bergjord reiser på SCOD. LS 15/2011 Post LNUs Lederskole Mulighet for medlemmer og tillitsvalgte å delta på ulike kurs i regi av LNU. Mulighet for å være med i en kursrekke, enkeltkurs og nettkurs. Utdeling av kursplan for 2011 Skjærgårds juli 2011 på Risøya CGR

8 Anbefale for lokallagene Camilla Røed hører med Eirik Jørstad om han vil ta ansvar for en "metodistcamp" på Skjærgårds, og om han kan sende informasjon om dette til menighetene. LS 16/2011 Neste styremøte Sted for neste styremøte september Dato og sted for siste styremøte i september i Halden Siste styremøte i 2011 blir november, og LS ønsker å besøke Bjølsen menighet. Audun Westad hører med Bjølsen om å komme dit i november. LS 17/2011 Profilering og nettsiden Profilering Lett å samarbeide med leverandør Må klage på dårlig trykk Når man skal få nye varer levert, bør de komme til det stedet hvor arrangementet skal være. Man bør også ha like betalingsmåter på arrangementer LS AF/EJ Nettsiden Viktig med jevnlig oppdatering Anders Fladeby bestiller barne-t-skjorter til Årskonferansen og Sommerfesten. Camilla Røed sender endringsforslag på nettsiden til Jo Lyshoel LS 18/2011 Eventuelt Mobiltelefon og mobilt bredbånd LS ønsker å ha en egen mobiltelefon og mobilt bredbånd til bruk for leirsjef og ledere på leir. Dette er kun for nødbruk. Hege Bergjord la frem prisoverslag på mobilabonnement og mobilt bredbånd. Diskusjon i styret om det egentlig lønner seg å ha en egen leirtelefon, eller om leirsjef skal bruke egen telefon mot et beløp som dekker utgiftene. EMYC sept Tor-Anders Lillås har trukket seg som representant i EMYC, og Frøydis Eline Isnes har ikke mulighet til å reise. Ukraina leiren Det mangler litt penger, men får støtte fra Tistedal og Larvik. Hvis ikke resterende beløp blir dekket inn vil MBU dekke resten. Funnet leirsted som ligger nærmere Kiev, og kan dermed halvere reiseutgifter. Leirkomiteen ønsker å bestille like t-skjorter til alle. Da MBU ha rmang like t-skjorter, undersøker Frøydis E. Isnes hva som er på MBU kontoret. 2 av deltakerne reiser ned tidligere Caravan: det har vært liten oppslutning rundt å få Caravan deltakere på besøk, derfor kommer ikke Caravan til Norge. NEECCMYC: gjelden er nå innfridd. Det blir et nytt møte i Oslo. HB/CGR/AW/FEI Camilla Røed reiser på EMYC møte i Wien i Østerrike 23.-

9 25.september LS satser på mobilt bredbånd, og bevilger et beløp på kr. 50 til dekking av telefonutgifter for leirsjefen på hver leir.

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Referat fra møte i Landsstyret Referent: Camilla G. Røed Møtedeltagere: Audun Westad Hege Bergjord Maia Blomhoff Holm Frøydis Eline Isnes Eirik Jørstad Camilla G.

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 03.02.2012 Hemsedal Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, KA, VK, PK, Fag, MA, VK2, KVK, KVK2, SP, NA,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 År 2009, 5.-7. Juni ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Molde folkehøgskole i Molde. Deltagere. Det var totalt 215 personer tilstede, fordelt

Detaljer

Metodistkirkens Menighetsblad. Desember 2013 Januar 2014

Metodistkirkens Menighetsblad. Desember 2013 Januar 2014 Metodistkirkens Menighetsblad Desember 2013 Januar 2014 Sandnes Nr. 5-62. Årgang www.metodistkirken.no/sandnes Stavanger Nr. 5-90. Årgang www.metodistkirken.no/stavanger 1 Sandnes Metodistmenighet Flintergt.

Detaljer

Nr. 1-2015 - 144. årgang

Nr. 1-2015 - 144. årgang Nr. 1-2015 - 144. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Misjonsleder Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Ebola-epidemien Postadresse: P.B. 2744 St.

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK

NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK Dette arbeidsdokumentet er delt inn i tre seksjoner. NYTT er en oversikt over kort- og langtidsoppgaver organisasjonen skal jobbe med fremover, etter ønske fra Landsmøtet.

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

Vekst 2020. Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting

Vekst 2020. Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting Vekst 2020 Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting Arendal 9.-11.mars 2012 0 Dato: 19.november 2011 Sted: Skien Innkalling til det 27. ordinære korpstinget! Den 9.-11. mars 2012 arrangeres

Detaljer