Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund"

Transkript

1 Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Referat fra møte i Landsstyret Referent: Camilla G. Røed Møtedeltagere: Audun Westad Hege Bergjord Maia Blomhoff Holm Frøydis Eline Isnes Camilla G. Røed Anders Fladeby Frøydis Grinna* Vidar S. Bjerkseth* *Deltok på fredagen Møtested: Metodistkirken på Øståsen Ikke tilstede: Solveig Elise Broback Åse-Beate Hinderaker Gard Kjølholdt Bente Engenes Eirik Jørstad Referat til: MBUs Landsstyre Vidar S. Bjerkseth Gunnar Bradley Knut Olav Seland Møte nr: 2/2011 Dato: LS 1/2011 Innledning og velkommen Innledning ved Audun Westad LS 2/2011 Valg av ordstyrer og referent Forslag ordstyrer: Audun Westad Vedtatt Forslag referent: Camilla G. Røed Vedtatt Ansvar/Frist AW LS 3/2011 Godkjenning av innkalling og referat Referat LS 1 Referat og innkalling Innkalling og referat godkjent LS 4/2011 Økonomi Godkjenning av regnskap og årsmelding for 2010 Årsrapport: Det ble gitt kommentarer og bemerkninger på språk og formuleringer i årsrapporten. Glemt å ta med MBUs Landsmøte Må forklare underskudd i regnskapet Skrive forkortelser helt ut AW/CGR HB/CGR Budsjett Frifond organisasjon til lokallagene budsjettert som egen post inn

2 og ut. Større underskudd enn budsjettert på konfirmantleir, grunnet stor andel til reisestøtte til Nord-Norges konfirmanter. Underbudsjettert med kr i forhold til lønnskostnader. Momskompensasjon er første gang utdelt i 2010 og dermed ikke budsjettert. Regnskap Årsresultatet viser et underskudd på kr ,27. Poster som skulle vært ført i 2009 er blitt ført i Salg av Solløkka er ikke en reell inntekt. Kostnadene er økt i forhold til budsjetteringene. Stort underskudd på konfirmantleir Må spare inn mye på kostnader. Camilla Røed gir beskjed til Gunnar Bradley om at det kommer en ny årsrapport i løpet av neste uke. Årsrapporten ferdigstilles og sendes styret på mail før den vedtas endelig og signeres. Camilla Røed og Hege Bergjord lager et budsjett med ny mal til neste styremøte i september. Regnskap vedtatt. MBU støtter trosopplæringen for 2011 med kr LS 5/2011 Leirene Påskeleir 2011 Leiren ble avlyst på grunn av for få påmeldte. Må ha ledere og sted, og informasjonen bør komme ut tidlig nok. Bør kanskje samle leiren der det er størst andel av folk. LS "Unge voksne"-leir med Hilde Marie Movafagh Poenget med en slik nysatsing er det å kunne undervise/videreutdanne blant annet dem som har vært på Timoteus og andre i alderen år. Undervisningen kan for eksempel dreie seg om metodistkirkens teologi. LS ønsker å utfordre Hilde Marie Movafagh til å bidra i undervisningen. Konseptet kan være alt fra en helg i Norge, til en langhelg i London. Da dette kan karakteriseres som videreutdanning, er det mulighet for å søke på ulike fond og Betanien. LS ønsker at dette blir en realitet da MBU ikke har noen tilbud til aldersgruppen 18-35år. Sommerfesten Juniorleir: De i komiteen som bor i Østfold: Mona Trømborg, Hilde Kopperud, Kristine Larsen og Håvard Larsen hadde ett flott møte i Eidsberg 1. mai. Her ble det satt opp program for leiren og grovt fordelt ansvar for leiren. Programmet er sendt ut til de andre lederne slik at de kan kommentere innholdet eller komme med forslag til andre program poster. Følgende ledere på juniorleiren: Mona Trømborg, Hilde Kopperud, Hege Bergjord, Annelise Drange, Benjamin Ngoie, Stephanie Buadu, Håvard Larsen og Kristine Larsen. Samt at de får litt hjelp av to gutter som ligger i unge/voksne leiren: Daniel Hannestad og Sigurd Hjerpseth. Det har vært noen uklarheter når det gjelder aldersgrense på Sommerfestens leirer, men de kan ikke endres nå. Dette må tas i en bredere evaluering til høsten. Juniorleirens behov:

3 Trenger likevel navn på flere gutteledere. Mangler leirprest, men har spurt MBU prest Frøydis Grinna. Tenleir: Tenleir har fortsatt endel løsetråder, men har laget et forslag til program. Tenleiren har følgende ledere: Inger Olsen, Wenche Asmundtveit, Dag Martin Østevold Harald Olsen, Jørgen Odén Myhr, Åse Beate Hinderaker og Cecilie Lyshoel. Tenleiren mangler musikk: Pride og Joy er spurt og har takket nei. Lina Løvland har sagt nei. De har prøvd å få tak i Jon Løvland men ikke lykkes ennå. Har heller ikke ordnet noe med lys, lyd, instrumenter ol. Tenleiren mangler gutter/ unge menn som har et tydelig Jesus vitnesbyrd, er over 20 år og gode på sport og "kreativ galskap". Tenleirens behov, og tips fra LS: Ønsker tips til navn på gutter over 20 år og lurer på om de kan gå ned i alder. Aktuell leder: Joachim Tveter. Lyd, lys, instrumenter o Ta kontakt med Michael Davey i Arendal når det gjelder lydanlegg. Kan også høre med Flekkefjord, Sarons Dal og Kristiansand. o Daniel Hinderaker når det gjelder musikk. o Kåre Øgreid kan også spørres når det gjelder musikk. Konfirmantleir: Svein Tore Sinnes vil bli spurt om å være leirsjef. Frøydis Grinna er leirprest. Ledere: Svein Tore Sinnes, Andreas Øksnes, Maia Blomhoff Holm, Åse- Beate Hinderaker og muligens Hege Bergjord. Aktuelle ledere: Doris Telhaug, Einar Drange, Sigurd Hjerpseth, Frøydis Isnes, Ole Martin Andreassen, Linda Halvorsen og Egil Bradley. Når det er større kull bør de ha med reiseleder som også er leder. Bør være et mål å ha med folk fra Timoteus. Kan få med noen av de voksne fra nyttårsleiren. Forslag til sted: Fossheim Leirsted, Solåsen Leirsted, Strand Leirsted( Sandefjord). Inspirasjonssamling Frøydis Grinna trenger å ha med noen personer som kan være med å planlegge inspirasjonssamlingen. Hilde Marie Movafagh kan brukes. Er det aktuelt å ta det denne høsten, eller bør det utsettes til neste vår eller høst? Kan samkjøres med Timoteus jubileum våren Økonomien vil ha mye å si for interessen. Rammer for økonomi. Mulighet til å søke støtte fra menigheten. Differensiert betaling. Målgruppe for inspirasjonssamlingen: De som har vært med på Timoteus, studenter og eventuelt ledere i barne- og ungdomsarbeidet. Påskeleir 2012 LS bør finne et sted på sentralt østland til påskeleiren neste år. Unge voksne leir med Hilde Marie Movafagh: MBU spiller ballen tilbake til Hilde Marie Movafagh når det

4 gjelder Unge Voksne leir. LS satser på høsten Juniorleir, Sommerfesten. MBU holder fast på vedtaket ang. aldersgrense på leir som ble gjort på LS På LS 3 vil det bli tatt ytterligere stilling til aldersgrensene og hva man ønsker å gjøre videre. Frøydis Grinna blir leirprest på juniorleiren. Tenleir, Sommerfesten MBU konsulenten tar kontakt med Inger Aa. Olsen om muligheter for lån av lyd og lys. Konfirmantleir: Audun Westad spør Svein Tore Sinnes om å være leirsjef på konfirmantleiren. Det må finnes et sted så fort som mulig. Inspirasjonssamling: MBU konsulenten søker Betanien om støtte til inspirasjonshelgen LS ønsker å budsjettere i null, med maks grense for underskudd på kr Inspirasjonshelgen flyttes til våren 2012, og tas opp som sak på neste styremøte. Audun Westad lager søknadsskjema som leirdeltakere kan bruke når de søker støtte i egen menighet. Frøydis Grinna ser i gamle referater om retningslinjer for ledere på leir. Audun Westad og Camilla Røed ser på retningslinjer for ledere på leir dokumentet. Dokumentet revideres og oppdateres til LS 3 eller 4 Camilla Røed undersøker med Vigdis-Merete Rønning om MBU stand på Sommerfesten. Camilla sjekker også pris på roll-up til MBU LS 6/2011 MBU prestens saker MBU prest Frøydis Grinna orienterte om arbeidet sitt og takket for tillitten fra Landsstyret og Korpsstyret. Frøydis er stolt og ydmyk for det arbeidet hun får gjøre for barn og ungdom. Menighetsbesøk på Finnsnes Ferdig med Timoteus 2010/11 Har deltatt på korpsting Besøkt ungdomsgruppa i Halden MBU presten virker samlende i de menighetene hun besøker, skaper møtepunkter. Evalueringsmøte med felles AU relasjonsbygging og MBUs ansikt utad. Blir sett like mye som mbu-prest som prest på Kjølberg. Speiderkorpset må også føle et eierforhold, og må ta initiativ til arbeidsoppgaver Frøydis kan gjøre for korpset. Frøydis skal ikke lede, men være en ressurs for utvalget for kristen trening i korpset. Jobbe med og videreutvikle Timoteus FG

5 Skal gjenoppta mastergraden, og tar dermed permisjon i oktober, men er tilbake til konfirmantleir. Permisjon blir også tatt ut i to måneder fra midten av januar til midten av mars. Etterlyser muligheten for MBU å legge ut saker på You Tube Anders Fladeby lager You Tube konto for MBU Informasjon tatt til orientering LS 7/2011 MBU sekretærens saker Samling med kabinettet Kabinettet (Biskop og tilsynsmenn) inviterte personer som er aktive og ikke aktive i alderen år for å snakke om metodistkirken i dag og i fermtiden. Det kom 7 av de inviterte og det ble en flott samtale med mange gode svar. Kabinettet jobber videre med svarene og tilbakemeldingene de fikk fra de inviterte. CGR Barne-og Ungdomstinget til LNU (Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner): på Sundvolden Hotell Det ble vedtatt et 3-årig langtidsprogram for LNU LNU ønsket å ha ett satsingsområde i stedet for fire. BUT vedtok følgende satsingsområde: Gamle organisasjoner, nytt engasjement Besøk av barne-og likestillingsminister Audun Lysbakken, og finansminister Sigbjørn Johnsen. Gunhild Grande Stærk fra Frikirkens Barn og Unge valgt til nye leder for LNU i to år. Kontingentsatsen for 2012 forandres ikke. Flere organisasjoner tatt opp som medlemmer i LNU FBU (Frikirkelig Barne og Ungdomsunion): Vedtatt å bevilge kr til hver medlemsorganisasjon til trosopplæring. Egne arbeidsoppgaver: Revisjon av medlemstall OMF årsmøte og revisjon Søknader Momskompensasjon Rydding Oppdatering av MBUs hjemmeside Tatt til orientering LS tar en dugnad og rydder i kassene på MBU kontoret mandag 6.juni kl. 17 LS 8/2011 Speiderkorpset Orientering fra korpstinget Korpstinget fant sted på Solåsen Leirsted mellom Larvik og Sandefjord og Larvik MS var teknisk arrangør. Det var både forhandlinger samt spennende gjester: Ekspedisjon til Himalaya ved Jon Gangdal og vitenskapsshow ved Andreas Wahl. Spontaninnsamling til speidergruppa i Mutambara, Zimbabwe. Lovendringer vedtatt, blir oversendt til MBU-landsmøte for endelig godkjenning. Det er ikke så mye som er planlagt ennå, men noe ligger mer eller mindre fast: : korpsstyremøte (nytt og gammelt styre) CGR/BRE

6 : lederløft (NSF-arr.) : JOTA/JOTI : korpsstyret vil be peffutvalget og roverutvalget om å arrangere treff for hver sin målgruppe, har ikke fått bekreftet dette ennå : BeSmåUt tipshelg i Oslo Nytt styre valgt på korpstinget med virkning fra : Korpsleder: Berit Roll Elgsaas, Molde, direktemedlem Visekorpsleder: Bjørn Arne Olsen, Larvik MS Korpssekretær: Ingrid Stene, Oslo Central MS Korpskasserer: Martin Lillethun Johansen, Bergen MS Styremedlem: Cecilie Thompson Stokke, Grünerløkka MS 1.Varamedlem: Mathias Smittil, direktemedlem 2.Varamedlem: Markus Jønnvoll Eriksen, Kjølberg MS Det ble også valgt tilleggsdelegat til Speidertinget 2012, samt til Speiderforum og Roverforum. Det ble også valgt ny valgkomite. Tatt til orientering LS 9/2011 Landsmøte 2012 LS må bestemme dato for landsmøtet Det må avklares i forhold til overnattingsmuligheter FEI Landsmøtet blir april Camilla Røed sender dato for landsmøtet til Gunnar Bradley og Karl-Anders Ellingsen for å kunne oppdatere kalender på hovedsiden. Maia B. Holm inviterer koret Signatur til konsert på lørdagen Camilla Røed inviterer LNU til seminar, samt leder for LNU Gunhild Grande Stærk. Audun Westad inviterer biskop Christian Alsted til å holde seminar. Camilla Røed snakker med Bjørn Arne Olsen i Larvik MS angående program på fredag eller lørdag kveld fra Larvik MS Larvik må ordne privat overnatting til delegatene. LS fordeler menigheter seg imellom for å ringe og gi informasjon, på LS 3 LS 10/2011 Felles AU: evaluering av MBU prest prosjektet Felles AU har hatt to møter. Anbefalinger til speiderkorpset og Landsstyret: Felles Au anbefaler at MBU preststillingen fortsetter med minst 50% Frøydis Grinna fortsetter som MBU prest Betalingen fra MBU og korpset forblir slik den er pr.idag Stillingsinstruksen blir gjennomgått med jevne mellomrom av MBUs leder, korpsleder, tilsynsmann og MBU prest. Når prosjektet er ferdig går det over i fast stilling Audun Westad skriver en innstilling om prestestillingen til tilsynsmann Vidar S. Bjerkseth. Anbefalingene fra felles-au vedtatt LS 11/2011 Trosopplæring Orientering om arbeidet AW CGR

7 Har jobbet mye med det og det har vært mye uenighet i gruppa, samtidig som det er et meget spennende prosjekt å jobbe med. Skal sette sammen det vi har og sende det ut på høring til menigheter og enkeltpersoner Trosopplæringen skal presenteres på Årskonferansen i år og skal være ferdig til Årskonferansen neste år. Dokumentet som sendes ut på høring blir også sendt til MBU styret. LS 12/2011 MBU banken Kjersti Ellingsen har laget to forslag som Landsstyret skal velge mellom. Styret diskuterte behovet for avtalegiro og hadde flere ønsker om hvordan kortet skal se ut. Kortene vil bli delt ut på Årskonferansen og Sommerfesten og vil bli sendt til menigheter. LS har som mål å få 100 givere innen utgangen av 2011 Det skal også gis mulighet til å fylle ut informasjonen på kortet på nettet. AW/CGR MBU vil benytte avtalegiroen til kirken og kjøpe den tjenesten av hovedkontoret. Vi må ha skjema også elektronisk. Styret velger versjonen på 10x15 cm med endringer. Kortet blir sendt ut til alle menighetene. Når forslaget fra Kjersti Ellingsen er ferdig, sendes det ut på mail til styret med frist for tilbakemelding. Camilla Røed sjekker med ulike trykkerier for prisoverslag. Kortene må være klart til ÅK. LS 13/2011 Årskonferansen juni på Kjølberg Frøydis ønsket velkommen til Kjølberg. Tema: Gi det videre. Om MBU kan engasjere seg i å sette Jesus på dagsorden. Audun Westad tok opp med styret hvilke temaer han skulle snakke om. MBU vil neste år forespørre arrangementskomiteen om tilbud om alternativ overnatting. LS 14/2011 School of Congregational Development 1.-4.september i Gøteborg Nordisk menighetsutviklingskonferanse Oppfordrer flere fra styret å dra Landsstyret CGR Camilla Røed og Hege Bergjord reiser på SCOD. LS 15/2011 Post LNUs Lederskole Mulighet for medlemmer og tillitsvalgte å delta på ulike kurs i regi av LNU. Mulighet for å være med i en kursrekke, enkeltkurs og nettkurs. Utdeling av kursplan for 2011 Skjærgårds juli 2011 på Risøya CGR

8 Anbefale for lokallagene Camilla Røed hører med Eirik Jørstad om han vil ta ansvar for en "metodistcamp" på Skjærgårds, og om han kan sende informasjon om dette til menighetene. LS 16/2011 Neste styremøte Sted for neste styremøte september Dato og sted for siste styremøte i september i Halden Siste styremøte i 2011 blir november, og LS ønsker å besøke Bjølsen menighet. Audun Westad hører med Bjølsen om å komme dit i november. LS 17/2011 Profilering og nettsiden Profilering Lett å samarbeide med leverandør Må klage på dårlig trykk Når man skal få nye varer levert, bør de komme til det stedet hvor arrangementet skal være. Man bør også ha like betalingsmåter på arrangementer LS AF/EJ Nettsiden Viktig med jevnlig oppdatering Anders Fladeby bestiller barne-t-skjorter til Årskonferansen og Sommerfesten. Camilla Røed sender endringsforslag på nettsiden til Jo Lyshoel LS 18/2011 Eventuelt Mobiltelefon og mobilt bredbånd LS ønsker å ha en egen mobiltelefon og mobilt bredbånd til bruk for leirsjef og ledere på leir. Dette er kun for nødbruk. Hege Bergjord la frem prisoverslag på mobilabonnement og mobilt bredbånd. Diskusjon i styret om det egentlig lønner seg å ha en egen leirtelefon, eller om leirsjef skal bruke egen telefon mot et beløp som dekker utgiftene. EMYC sept Tor-Anders Lillås har trukket seg som representant i EMYC, og Frøydis Eline Isnes har ikke mulighet til å reise. Ukraina leiren Det mangler litt penger, men får støtte fra Tistedal og Larvik. Hvis ikke resterende beløp blir dekket inn vil MBU dekke resten. Funnet leirsted som ligger nærmere Kiev, og kan dermed halvere reiseutgifter. Leirkomiteen ønsker å bestille like t-skjorter til alle. Da MBU ha rmang like t-skjorter, undersøker Frøydis E. Isnes hva som er på MBU kontoret. 2 av deltakerne reiser ned tidligere Caravan: det har vært liten oppslutning rundt å få Caravan deltakere på besøk, derfor kommer ikke Caravan til Norge. NEECCMYC: gjelden er nå innfridd. Det blir et nytt møte i Oslo. HB/CGR/AW/FEI Camilla Røed reiser på EMYC møte i Wien i Østerrike 23.-

9 25.september LS satser på mobilt bredbånd, og bevilger et beløp på kr. 50 til dekking av telefonutgifter for leirsjefen på hver leir.

Årsrapport for Metodistkirkens Barneog Ungdomsforbund 2010

Årsrapport for Metodistkirkens Barneog Ungdomsforbund 2010 Årsrapport for Metodistkirkens Barneog Ungdomsforbund 2010 Styrets sammensetning fra 1.1. 31.07. 2010 Leder: Marte Odén Halvorsen, Finnsnes Nestleder: Frøydis Eline Isnes, Oslo Styremedlem: Per Bradley,

Detaljer

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Referat fra møte i Landsstyret Referent: Camilla G. Røed Møtedeltagere: Audun Westad Hege Bergjord Maia Blomhoff Holm Frøydis Eline Isnes Eirik Jørstad Camilla G.

Detaljer

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Referat fra møte i Landsstyret Referent: Camilla G. Røed Møtedeltagere: Audun Westad Hege Bergjord Maia Blomhoff Holm Frøydis Eline Isnes Camilla G. Røed Anders

Detaljer

Minior: 9 ledere + leirprest Ole Martin Andreassen. 31 deltakere.

Minior: 9 ledere + leirprest Ole Martin Andreassen. 31 deltakere. Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Referat LS 5 22. 24.august, Oslo Tilstede: Audun Westad, Maia Blomhoff Holm, Stephanie Buadu (lørdag), Bjørn Martin Broback (lørdag), Hege Bergjord, Magnus Løvland,

Detaljer

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Referat fra møte i Landsstyret Referent: Camilla G. Røed Møtedeltagere: Audun Westad Hege Bergjord Frøydis Eline Isnes Anders Fladeby Berit Roll Elgsaas Camilla

Detaljer

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Referat fra møte i Landsstyret Referent: Camilla G. Røed Møtedeltagere: Audun Westad Hege Bergjord Frøydis Eline Isnes Berit Roll Elgsaas* Camilla G. Røed Steinar

Detaljer

Årsmelding for Metodistkirkens Barneog Ungdomsforbund 2009

Årsmelding for Metodistkirkens Barneog Ungdomsforbund 2009 Årsmelding for Metodistkirkens Barneog Ungdomsforbund 2009 Styrets sammensetning fra 1.1. 31.12 2009 Leder: Marte Odén Halvorsen, Finnsnes Nestleder: Frøydis Eline Isnes, Oslo Styremedlem: Per Bradley,

Detaljer

Sak 1 Innledning og velkommen Audun Sak 2 Godkjenning av innkalling og referat. Audun - Godkjent Sak 3

Sak 1 Innledning og velkommen Audun Sak 2 Godkjenning av innkalling og referat. Audun - Godkjent Sak 3 Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Saksliste LS 1 16. 18. januar 2015, Oslo- Hovedkontoret Tilstede: Audun Westad, Bjørn Martin Broback, Frøydis Grinna (fredag), Hege Bergjord, Marie Eikemo Larsen,

Detaljer

Saksnr. Sak Merknad 1 Velkommen til nytt styre og nytt arbeidsår

Saksnr. Sak Merknad 1 Velkommen til nytt styre og nytt arbeidsår Zimbabwe Saksnr. Sak Merknad 1 Velkommen til nytt styre og nytt arbeidsår Bli kjent med: Hverandre (nye og gamle i styret) Presentasjonsrunde. MBU Camilla og Frøydis presenterte MBU og trosopplæring 2

Detaljer

Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016

Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016 fl fli Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016 i Konstituering Landsmøtet åpnes av MBUs leder Audun Westad Hilsener ved: Biskop Christian Alsted Hovedstyrets leder Per Endre Bjørnevik

Detaljer

Alle presenterte seg selv. Godkjenning av innkalling og referat. Godkjent ALLE

Alle presenterte seg selv. Godkjenning av innkalling og referat. Godkjent ALLE Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund Saksliste LS 4 19-20. august 2016 Metodistkirkens Hovedkontor Tilstede: Marie E. Larsen (lørdag), Bjørn Martin Broback, Stephanie Buadu, Frank Botnevik, Magnus

Detaljer

Årsmelding for Metodistkirkens speiderkorps 2010

Årsmelding for Metodistkirkens speiderkorps 2010 Årsmelding for Metodistkirkens speiderkorps 2010 LEDELSE Korpsstyrets sammensetning: Korpsleder: Knut Olav Seland, Fredrikstad MS Visekorpsleder: Berit Roll Elgsaas, direktemedlem Sekretær: Ingrid Stene,

Detaljer

Rettningslinjer: legg de ut på facebooksiden for ledere- Christel

Rettningslinjer: legg de ut på facebooksiden for ledere- Christel Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Referat LS 2 20 22. mars, Øståsen Tilstede: Audun Westad, Maia, Jonas, Camilla (fredag) Hege, Marie, Stephanie og Christel. Sak 1 Godkjenning av innkalling og referat

Detaljer

Protokoll MBU Landsmøte Larvik april 2012

Protokoll MBU Landsmøte Larvik april 2012 Protokoll MBU Landsmøte Larvik 20.-22.april 2012 1 Konstituering Landsmøtet ble åpnet av MBUs nestleder Maia Blomhoff Holm Åpningshilsen fra Audun Westad presentert av Maia Blomhoff Holm Hilsen fra Tom

Detaljer

PROTOKOLL KORPSTING 2009

PROTOKOLL KORPSTING 2009 PROTOKOLL KORPSTING 2009 Fredrikstad 27.-29.3.09 Åpning/hilsener Korpsleder ønsket velkommen til korpsting og MS-treff. Hilsen fra varaordfører i Fredrikstad, Ingrid Willoch Hilsen fra tilsynsmann i Metodistkirken,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2011

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2011 ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2011 KORPSSTYRET Korpsleder (til 31. juli): Knut Olav Seland, Fredrikstad MS Korpsleder (fra 1. august): Berit Roll Elgsaas, 6. Drammen MS Visekorpsleder (til

Detaljer

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Referat LS3 09.05.15, Oslo- Centralkirken- kl. 09:00. Velkommen- Godkjenning av innkalling og referat

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Referat LS3 09.05.15, Oslo- Centralkirken- kl. 09:00. Velkommen- Godkjenning av innkalling og referat Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Referat LS3 09.05.15, Oslo- Centralkirken- kl. 09:00 Sak 1 Sak 2 Velkommen- Godkjenning av innkalling og referat Åpning- Hege Leirgjennomgang: Sommerfesten: Minor:

Detaljer

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Sak 1 Sak 2 Velkommen- Godkjenning av innkalling og referat Bønn av Marie. Godkjent innkalling og referat. Leirgjennomgåelse Sommerfesten Minior: Alt i orden. Har innvilget en ekstra leder for ledertreningen.

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Tilskudd 1 507 966 1 345 726 Kontingenter og gaver 84 882 68 285 Leirinntekter 217 155 326 957 Annen driftsinntekt 204 198 109 550 Sum

Detaljer

Metodistkirkens Barne- og ungdomsforbund Saksliste LS Mars 2017 Bjølsen

Metodistkirkens Barne- og ungdomsforbund Saksliste LS Mars 2017 Bjølsen Metodistkirkens Barne- og ungdomsforbund Saksliste LS 2 24-25. Mars 2017 Bjølsen Tilstede: Kristin Odén Halvorsen, Bjørn Martin Broback, Åse-Karen Mortensen, Marte Kristiansen, Marie Eikemo Larsen, Frank

Detaljer

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2009

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2009 ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2009 LEDELSE Korpsstyrets sammensetning t.o.m. 31. juli: Korpsleder: Knut Olav Seland, Fredrikstad MS Visekorpsleder: Berit Roll Elgsaas, direktemedlem Sekretær:

Detaljer

MBU valg Landsmøte 2016

MBU valg Landsmøte 2016 MBU valg Landsmøte 2016 Kandidater til landsstyret: Leder: Stephanie Buadu Økonomiansvarlig: Åse Karen Mortensen Styremedlem: Kristin Halvorsen Styremedlem: Kristin Tvedt Styremedlem: Marthe Katrine Larsen

Detaljer

MBU valg LM 2014. Ungdomsdelegater til årskonferansen: Simon Telhaug Irene Lohne Westad Morgan Buckholm Pettersen Andreas Rasmussen Hege Bergjord

MBU valg LM 2014. Ungdomsdelegater til årskonferansen: Simon Telhaug Irene Lohne Westad Morgan Buckholm Pettersen Andreas Rasmussen Hege Bergjord MBU valg LM 2014 Kandidater til landsstyret: Leder: Audun Westad Økonomiansvarlig: Hege Bergjord Styremedlem: Bjørn Martin Broback Styremedlem: Jonas Buckholm Pettersen Styremedlem: Stephanie Buadu Styremedlem:

Detaljer

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Åpning Åpning av Korpstinget ved Vidar Hermansen, gruppeleder i Fredrikstad MS, og visekorpsleder Sverre Sivertsen. Velkomsthilsener Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE 16.04. - 17.04.04 Tilstede: Forfall: Elisabeth Thorbjørnsen, Sverre Sivertsen, Bjørn Neef, Bjørg Burkeland, Ole Martin Andreassen. Kristine Marie Monsen, Beate Westad Thormodsæter,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2007

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2007 ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2007 LEDELSE Korpsstyrets sammensetning t.o.m. 31.7.07: Korpsleder: Elisabeth Aure, 11. Trondheim MS Visekorpsleder: Sverre Sivertsen, DM Sekretær: Bjørn J.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2004

ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2004 ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2004 LEDELSE: Korpsstyrets sammensetning: Korpsleder: Elisabeth Thorbjørnsen, 11. Trondheim MS Visekorpsleder: Sverre Sivertsen, Oslo Central MS Sekretær: Bjørn

Detaljer

PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE 30.01. - 31.01.04

PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE 30.01. - 31.01.04 PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE 30.01. - 31.01.04 Tilstede: Forfall: Elisabeth Thorbjørnsen, Sverre Sivertsen, Bjørn Neef, Bjørg Burkeland, Kristine Marie Monsen, Beate Westad Thormodsæter. Ole Martin Andreassen,

Detaljer

Saksnr. Sak Merknad Sak 1 Innledning og velkommen. Christel Otterlei Bjerkeseth undersøker post 5401 i regnskapet, den er høyere enn vanlig.

Saksnr. Sak Merknad Sak 1 Innledning og velkommen. Christel Otterlei Bjerkeseth undersøker post 5401 i regnskapet, den er høyere enn vanlig. Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund Referat LS 1 13-15. Januar 2017 Petrikirken Tilstede: Bjørn Martin Broback, Marte Kristiansen (fredagen), Kristin Odén Halvorsen, Thor Erik Pedersen, Christel Otterlei

Detaljer

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2012

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2012 ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2012 LEDELSE Korpsstyrets sammensetning: Korpsleder: Berit Roll Elgsaas, 6. Drammen MS Visekorpsleder: Bjørn Arne Olsen, Larvik MS Sekretær: Ingrid Stene, Oslo

Detaljer

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2014

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2014 2 Årsmelding ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2014 KORPSSTYRET Korpsleder: Berit Roll Elgsaas, 6. Drammen MS Visekorpsleder: Bjørn Arne Olsen, Larvik MS Sekretær: Markus Jønnvoll Eriksen, Kjølberg

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2003

ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2003 ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2003 LEDELSE: Korpsstyrets sammensetning 01.01.2003 31.07.2003: Korpsleder: Visekorpsleder: Knut Olav Seland, Fredrikstad MS Sekretær: Kasserer: Bjørg Burkeland,

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Pb. 2744, St. Hanshaugen 0131 Oslo Tlf. 23 33 27 18 Epost: mbu@metodistkirken.no

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Pb. 2744, St. Hanshaugen 0131 Oslo Tlf. 23 33 27 18 Epost: mbu@metodistkirken.no Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Pb. 2744, St. Hanshaugen 0131 Oslo Tlf. 23 33 27 18 Epost: mbu@metodistkirken.no LOVER Vedtatt på MBUs ordinære Landsmøte 16. april 1994, og erstatter tidligere

Detaljer

ÅRSRAPPORT KORPSETS VIRKSOMHET 2001

ÅRSRAPPORT KORPSETS VIRKSOMHET 2001 ÅRSRAPPORT KORPSETS VIRKSOMHET 2001 LEDELSE Korpsstyrets sammensetning 01.01 01.08: Korpsleder: Karin R. Thompson, Oslo 1. MS Visekorpsleder: Sekretær: Kasserer: Tone E. Nerland, Lillestrøm MS Styremedlem:

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

6.1 Lovendringsforslag - 7 punkt 1

6.1 Lovendringsforslag - 7 punkt 1 6.1 Lovendringsforslag - 7 punkt 1 Metodistkirkens speiderkorps - Flekkefjord 12. - 14. april 2013 Nåværende ordlyd: Korpsstyret består av korpsleder, visekorpsleder, sekretær, kasserer, og ett styremedlem.

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2006

ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2006 ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2006 LEDELSE: Korpsstyrets sammensetning: Korpsleder: Elisabeth Thorbjørnsen, 11. Trondheim MS Visekorpsleder: Sverre Sivertsen, DM Sekretær: Bjørn Neef, Oslo

Detaljer

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen Til Lokallagene, NCF Dato 31.10.2015 Sted: Brisk A/S sine lokaler, Ålesund Referat Landsmøte i NCFU Tilstede: 20 delegater 18 observatører Seks fra sentralstyret Tre fra sekretariatet Se vedlegg 1 for

Detaljer

Protokoll fra forhandlingene, lørdag 25/6

Protokoll fra forhandlingene, lørdag 25/6 Protokoll fra forhandlingene, lørdag 25/6 Sak 6 og 7. Hilsener og Presentasjon av gjester. Hilsen ble mottatt fra generalsekretæren i Norges Kristne Råd, Knut Refsdal. Hilsener ble mottatt fra Gustav Søiland,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått:

6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått: 6 LOVENDRINGER 6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått: Nåværende overskrifter vises etter følgende mal: 1. Navn Forslag til ny visning av overskrifter:

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Jenny har laget en konsertinstruks. Sammen med korforbundet sitt forslag er dette til hjelp for de komiteene som skal arrangere konserter.

Jenny har laget en konsertinstruks. Sammen med korforbundet sitt forslag er dette til hjelp for de komiteene som skal arrangere konserter. Referat fra styremøte Dato: 13.01.11 Sted: Hjemme hos Åse Til stede: Ina, Jenny, Turid, Åse, Lisbeth og Nina Sak 1 Gjennomgang av referat fra forrige styremøte Hege M, ikke Heidi M som det står i referatet,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke, Vikingveien 9 Møtedato: 16.10.14 Tid: Kl. 19-23 SAKSLISTE NR: 8-2014 SAKSNUMMER...

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Protokoll fra Korpstinget april 2007 i Drammen

Protokoll fra Korpstinget april 2007 i Drammen Protokoll fra Korpstinget 28.-29.april 2007 i Drammen Åpning Gruppeleder i 6. Drammens MS Bent Guttormsen åpnet korpstinget med en liten presentasjon av gruppen. Wenche Aasland, 6. Drammen MS, som var

Detaljer

REFERAT Frikirkens Speiderkorps 21.korpsting. Dvergsnestangen 7.februar 2015.

REFERAT Frikirkens Speiderkorps 21.korpsting. Dvergsnestangen 7.februar 2015. REFERAT Frikirkens Speiderkorps 21.korpsting. Dvergsnestangen 7.februar 2015. Sak 1: Åpning. Korpsleders tale. Veldig bra rungende applaus Sak 2: Konstituering 2.1 Valg av møteledere Daniel Eriksen og

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad TIDSRAMME Torsdag 10.03.2016 17.30 20.30 Arbeidsutvalget (AU) 2016 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Maria Gulbrandsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE 28.11. - 29.11.03 Tilstede: Forfall: Elisabeth Thorbjørnsen, Sverre Sivertsen, Bjørn Neef, Bjørg Burkeland, Ole Martin Andreassen, Kristine Marie Monsen, Beate Westad Thormodsæter.

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Sted: Tollboden Hotell Dato: 16.01.16 Tid: Kl. 10.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Møtedato : 20.03.13 Møtested: Menighetssenteret Saksbehandler: tn Side: 1 DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighetsråd Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

Protokoll fra forhandlingene, torsdag 22/6

Protokoll fra forhandlingene, torsdag 22/6 Protokoll fra forhandlingene, torsdag 22/6 Åpningsgudstjeneste med nattverd i Indremisjonsforbundets møtelokale Betlehem. Tilsynsmann Svein J. Veland ledet og biskop Christian Alsted talte over temaet

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Tid: Fredag 21. mars 2014 senest kl 18:00 Sted: Mjuklia, Berkåk, Rennebu Tilstede: Elisabeth Hasselvold, Ragnhild Dahl, Solveig Kvidal, Anbjørg Vold Doorman og Helene Tiller Fravær:

Detaljer

Saks Sak Vedtak Ansvar Tidsfrist. Faste saker. 11/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. 12/15 Godkjenning av referat.

Saks Sak Vedtak Ansvar Tidsfrist. Faste saker. 11/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. 12/15 Godkjenning av referat. Referat styremøte i Haukerød Skolekorps mandag 9. februar 2015 Tilstede: Tina- Kristin,, Marianne, Marion, Beate, Ketil,, Elin, Inger Merete, Øyvind, Per Einar og Vibeke Ikke tilstede: Weronica og Saks

Detaljer

Referat fra møte i Jenteutvalget

Referat fra møte i Jenteutvalget Referat fra møte i Jenteutvalget Mandag 9.mai 2005 på Sjakkontoret Tilstede: Bjørn Wold og Silje Bjerke. På telefon: Marte Egeland. 1. Søknader 1.1. Kriterier for støtte Utvalget har ikke tidligere hatt

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30 Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 07.03 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 03/2017 Tilstede: (1.vara) (2.vara) Sokneprest Daglig leder :Thor Ove

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Protokoll landsstyremøte 11.-12. februar 2012

Protokoll landsstyremøte 11.-12. februar 2012 Protokoll landsstyremøte 11.-12. februar 2012 Sted: Universitetsgata 20, Oslo Til stede med stemmerett: Andreas I. Berg (leder), Elisabeth Fongen (Oslo), Sindre Punsvik (Trondheim), Ingvar Tølløv Skjerve

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted:

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Møtereferat Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Klubbhuset Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: 31.03.2009 19.00 21.00 Kristin Sunde Eriksen Hans Martin Bærefjell Tilstede: Hans Martin Bærefjell,

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Legenes hus, Oslo kl

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Legenes hus, Oslo kl Til styret REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag 8.12.16 Legenes hus, Oslo kl 10.00 14.30 Tilstede i Legenes hus: Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Karin Rønning, Ole Johan Bakke, Inger Cecilia Uglenes,

Detaljer

Metodistkirkens speiderkorps

Metodistkirkens speiderkorps Metodistkirkens speiderkorps 1 KONSTITUERING 1.1 Korpstingets representanter Fremmøtte representanter leses opp av ordstyrerne. Oversikt over antall medlemmer per 31.12.2012 ligger vedlagt sakspapirene.

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 13.12.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Sola kirke TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn Gjørøy

Detaljer

Bodil B. Nilsen, prosjektkoordinator Psykisk helse og rus. Marianne Holmesland, Prosjektkoordinator

Bodil B. Nilsen, prosjektkoordinator Psykisk helse og rus. Marianne Holmesland, Prosjektkoordinator RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 22.01.15 Møtested Hægebostad Møte tidspunkt 09.30 14.00 Til stede Cecilie Karlsen, prosjektleder Camilla Gabrielsen,

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Sted: Jonas B Gundersen Dato: 25. mai 2016 Tid: Kl. 18.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11 Tid: Mandag 19. september, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stine W. Andresen, Tore Lirhus,

Detaljer

Frikirkens speiderkorps 19. ordinære korpsting. Grimstad 11-13 februar 2011. Referat fra Frikirkens Speiderkorps 19.korpsting

Frikirkens speiderkorps 19. ordinære korpsting. Grimstad 11-13 februar 2011. Referat fra Frikirkens Speiderkorps 19.korpsting Frikirkens speiderkorps 19. ordinære korpsting. Grimstad 11-13 februar 2011. Referat fra Frikirkens Speiderkorps 19.korpsting Sak 1: Åpning. Korpsleders tale v/ Marianne Knudsen Sak 2: Konstituering 2.1

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Styremøte Nmf Oslo!".$".%!

Styremøte Nmf Oslo!.$.%! Styremøte Nmf Oslo ".$".% Norsk Medisinstudentforening Styremøte i Nmf- Oslo Referat Rikshospitalet M- etasjen, Oslo Tirsdag 28. august 2012 kl 17.00 Styremøte Nmf Oslo ".$".% VEDTAK Vedtatt: 1500,- i

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

PROTOKOLL. Børge Tingstad, Wenche Sagøy, Lorents Gåsvær, Stig Sæther og Birgit Samstad Flaten SAKLISTE

PROTOKOLL. Børge Tingstad, Wenche Sagøy, Lorents Gåsvær, Stig Sæther og Birgit Samstad Flaten SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Levanger Brannstasjon Møtedato: 07.06.2017 Tid: 12:30-15:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Børge Tingstad, Wenche Sagøy, Lorents Gåsvær, Stig Sæther og

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer