DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG"

Transkript

1 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil Vesteraas Camilla Bogetun Johansen, prosjektleder FORFALL Liv Hauge Norheim Christina Helena Hilsen SAKER BEHANDLET LS 53-62/13 VEDLEGG 1. Sakspapirene Side 1 av 7

2 SAKSLISTE LS 53/13 Godkjenning av innkalling og saksliste... 3 LS 54/13 P-referert... 3 LS 55/13 Prosjektutvikling... 3 LS 56/13 Politisk strategi... 4 LS 57/13 Budsjettrevidering... 5 LS 58/13 Regnskap... 5 LS 59/13 DNT og FORUT... 5 LS 60/13 Orientering om mulig flytting... 6 LS 61/13 Kulturverksted... 6 LS 62/13 P-referert... 6 Side 2 av 7

3 LS 53/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling ble sendt ut 19. mars. Sakslisten var også med i denne innkallingen, men sakspapirene var sene. Det ble lagt til tre saker: LS 60/13 Orientering om mulig flytting, LS 61/13 Kulturverksted og LS 62/13 som er p-referert. Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med endringene. LS 54/13 P-REFERERT Denne saken er ført i et eget p-referat som ikke er offentlig. LS 55/13 PROSJEKTUTVIKLING Amanda orienterte om prosjektutvikling. Juvente har mange hester å satse på, noe som er bra, og vi burde satse på flere av dem. Styret burde derfor gi administrasjonen et klart signal om hva som skal satses på og hvordan. Camilla orienterte om administrasjonens tanker om prosjektutvikling, og særlig om deres påbegynte arbeid med å finne prosjekt(er) som kan erstatte Fristil fra høsten. Prosjektene har fått navnene Eightball, Epic weekend/helgefyll, Prosjektskolen og Kreaksjon. Disse skal ses i sammenheng og følge opp hverandre. Det ble i tillegg orientert om de allerede eksisterende prosjektene. Kompis har ikke blitt utviklet, og det er vanskelig å se for seg at dette skal iverksettes nå. Jubas prosjekt Trygg Oppvekst har satt av penger for å holde Kompiskurs for sine deltakere. Å bidra med disse kursene er mulig, da vi har materiell og ledere, og det vil samtidig bidra til at vi beholder kompetansen om sosialt miljø i organisasjonen. Når det gjelder Skjenkekontrollen må det gås aktivt inn for å videreutvikle prosjektet. Det må blant annet jobbes med hvordan lokallagene kan jobbe mer og bedre med dette i lokallagene. Det er for eksempel mulig å holde et kurs i forbindelse med presseslipp der deltakerne læres opp i lobbyarbeid og politisk påvirkning, i tråd med Fristilkonferansen med eksklusiv deltakelse. Kolon er per i dag dårlig forankret i medlemsmassen og få vet hva det handler om. Derfor bør det gis en skikkelig gjennomgang av Kolon der opplegget vises fram slik at det kan gis innspill til hvordan det kan videreutvikles til å rettes mot flere målgrupper. Side 3 av 7

4 Vedtak: 1. Vi satser på å få inn Eightball som et erstatning for Fristil fra høsten av. På høsten starter arbeidet med å utvikle et nytt prosjekt fra bunnen av, og dette må bygges på ting vi vet har effekt og som har forankring i medlemsmassen. 2. Vi søker om midler til Edruss, Kolon og videreutvikling av Skjenkekontrollen fra Helsedirektoratet, og Eightball og tilhørende prosjekter skal søkes penger til fra andre potter, eksempelvis Gjensidigestiftelsen og Danske Banks stiftelse. 3. Det er greit å gjennomføre Kompis-kurs for Trygg Oppvekst-deltakere, men styret ønsker ikke å videreføre det som et prosjekt. 4. Styret synes at det skal søkes om videre støtte til Kolon, men styret ønsker en grundig gjennomgang av prosjektet på møtet i mai, slik at det kan videreutvikles til å rette seg mot flere arenaer. 5. Administrasjonen har ansvar for å skrive og sende søknader. LS 56/13 POLITISK STRATEGI Amanda orienterte om politisk strategi for å redde Fristil og prosessen rundt det. Vedtak: Strategien vedtas. 1. Mål 1 er å redde Fristil, noe administrasjonen jobber med fram til mai. 2. Mål 2 er å skaffe penger til forebygging i skolen. Dette arbeidet må jobbes med fram til høsten, og særlig under valgkampen for å gjøre dette til en sak. Dette må jobbes med både på stortingsnivå og på lokalpolitisk nivå. Amanda og administrasjonen jobber mot Stortinget, resten av styret opp mot medlemmer for lage en strategi for lokal påvirkning. 3. Mål 3 er at vi skal sette krav til hva som er god forebygging. Dette jobbes med i forebyggingsutvalget hvor Juvente er representert. Resultatet av dette tas med under arbeidet med punkt 2. Side 4 av 7

5 LS 57/13 BUDSJETTREVIDERING Kjetil orienterte om budsjettet. Budsjett er på vei til ØAU. Det er basert på tilskudd til Fristil slik det ser nå, og kan endres dersom tilskuddet endres. Det er lagt opp til et budsjett som går i null. Det ser per nå ut som om Juvente kommer til å ha en omsetning på omkring 7 millioner. Det er også viktig at vi holder øyne og ører åpne for fond og stiftelser vi kan søke penger fra. Vedtak: Budsjettet godkjennes. LS 58/13 REGNSKAP Kjetil orienterte om regnskapet for Juvente som helhet har overskudd på kroner. Det skyldes at Godtemplarfondet ble avviklet i 2012, som er bokført som inntekt. Kommende uke blir det gjennomført kostnadsvurdering og revisor kommer. Vi ender opp der vi forutså at vi kommer til å ende opp. Vedtak: Tatt til orientering. Det endelige regnskapet kommer som e-postsak til styret så snart revisor har godkjent. LS 59/13 DNT OG FORUT DNT har søkt om medeierskap i FORUT. Etter FORUTs vedtekter kom søknaden egentlig for sent, men det kan likevel bli aktuelt å ta saken opp på årsmøtet. Amanda orienterte om møter som har vært der denne saken har vært oppe. Vedtak: Juventes landsstyre anbefaler at det innledes forhandlinger mellom Forut og eierorganisasjonene og DNT om eierskap til Forut. Disse premissene må ligge til grunn: 1. DNTs medeierskap skal styrke Foruts virksomhet og bidra til internasjonalt engasjement i DNT. 2. En plan for hvordan DNT øknsker å bidra til Fout og internasjonalt arbeid må forankres på høyt plan i organisasjonen. 3. Foruts eierorganisasjoner skal være medlemmer i IOGT International dette bør vedtektsfestes. Side 5 av 7

6 Nye organisasjoner må skyte inn et økonomisk inngangsbidrag som tilsvarer Foruts egenkapital ved siste årsskifte delt på antallet eierorganisasjoner. Foruts årsmøte orienteres om vedtaket. LS 60/13 ORIENTERING OM MULIG FLYTTING Sara orienterte om en mulig flytting av kontorer. Per i dag bruker vi mye penger på å ha kontorer i Torggata 1, men nå finnes det en koalisjon bestående av Hyperion, Unicornis, Elevorganisasjonen og Operasjon Dagsverk som søker etter flere ungdomsorganisasjoner som ønsker å være med på en flytting. Det kan derfor være aktuelt for Juvente å utrede om vi ønsker å være med på en slik flytting, under forutsetningen at det blir billigere for organisasjonen. Vedtak: Daglig leder oppretter kontakt med husstyret i Akersbakken 12 og utreder mulighet for utflytting sammen med disse organisasjonene. LS 61/13 KULTURVERKSTED På landsstyremøtet i mars ble det vedtatt at Sigrid skulle sette sammen en gruppe som skal jobbe med Kulturverksted fram mot høsten. Det ble samtidig bestemt at denne gruppa skal suppleres med en til fra landsstyret. I tillegg er det også på tide å sette en dato for når dette skal gjennomføres. Vedtak: 1. På første styremøte etter landsmøtet får et styremedlem i oppgave å supplere Sigrid i Kulturverkstedskomiteen. 2. Kulturverksted gjennomføres november. Kontoret begynner å lete etter egnet sted. LS 62/13 P-REFERERT Denne saken er ført i et eget p-referat som ikke er offentlig. Side 6 av 7

7 Ved referatet Øyvind Kind Robertsen sekretær Side 7 av 7

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund.

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. På vegne av varslerne i Norges Velforbund i den såkalte moms saken ønskes det å redegjøre for noen sentrale forhold. Bakgrunnen for

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R.

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer