Årsmelding for Metodistkirkens speiderkorps 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Metodistkirkens speiderkorps 2010"

Transkript

1 Årsmelding for Metodistkirkens speiderkorps 2010 LEDELSE Korpsstyrets sammensetning: Korpsleder: Knut Olav Seland, Fredrikstad MS Visekorpsleder: Berit Roll Elgsaas, direktemedlem Sekretær: Ingrid Stene, Oslo Central MS Kasserer: Martin Lillethun Johansen, Bergen MS Cecilie Thompson Stokke, Grünerløkka MS 1. vararepresentant: Anne Hammerstrøm, Harstadbotn MS 2. vararepresentant: Tormod Bjørnhaug Pedersen, direktemedlem UTVALGENE Bever- og småspeiderutvalget: John Steinar Aske, Hundvåg MS (leder) Berit Roll Elgsaas, direktemedlem i korpset Jon Anders Arntzen, Kjølberg MS (til 31.5.) Wenche Irene Aasland, 6. Drammen MS (fra 1.8.) Peffutvalget: Mathias Smittil, Fredrikstad MS (leder) Jonathan Helfjord Jacobsen, Horten MS Hanne Marie Richenberg, Halden MS Doris A. Telhaug, Oslo Central MS Lise Knutsen, Bergen MS Roverutvalget: Tormod Bjørnhaug Pedersen, Bergen MS (leder) Åsne Karolius, Finnsnes MS Karina Endresen, Bergen MS Sigurd Hjerpseth, Lillestrøm MS (fra 1.8.) Nexus utvalget for informasjon og profilering/kløverliljenredaksjon: Leif Tore Markman, Solløkka MS (leder) Bjørn J. Neef, Oslo Central MS Årsmelding for Metodistkirkens speiderkorps - side 1

2 Utvalget for kristen trening: Anne-Brit Lillethun Johansen, Øståsen MS (leder) Ole Martin Andreassen, direktemedlem Camilla Gaarn Røed, Øståsen MS TILLITSVALGTE Revisor Bjørn Baklid, Ernst & Young Valgkomiteens sammensetning: Knut E. Aasmundtveit, Horten MS Elisabeth Aure, Kjølberg MS Bernt Karolius, Finnsnes MS REPRESENTASJON Verv/oppgaver i Metodistkirkens barne- og ungdomsforbunds landsstyre (MBU): Speiderkorpsets representant: Berit Roll Elgsaas, DM Leder av MBUs landsstyre: Marte Odén Halvorsen, Finnsnes MS (til 19.4.) Maia Blomhoff Holm, Oslo Central MS Frøydis Eline Isnes, Oslo Central MS Verv/oppgaver i NSF: Styremedlem Speider-Sport: Svein Otto Aure, Kjølberg MS Styremedlem Speider-Sport: Cecilie Stokke, Grünerløkka MS (til 30.6.) KORPSSTYRET Korpsstyret har hatt fire møter i løpet av året, to på våren og to på høsten. Det ble arrangert korpsleir 26. juni 3. juli på Øysand utenfor Trondheim. Leirsjef var Rune Lillethun Hoggen. Til sammen ca 320 deltakere var fordelt i grupper, rover-, stabs- og familieleir. Korpsstyret stod for mimretreff i Nordmarkskapellet i Oslo. Det var i alt 50 deltakere, hvorav ca 25 på pefftreff, resterende var ledere og rovere. Korpsstyret har én representant i MBUs landsstyre, for å tale speiderkorpsets sak og holde seg oppdatert på MBUs arbeid. Landsstyret og korpsstyret hadde ett møte sammen. Fra korpsstyret er korpsleder, visekorpsleder og kasserer representert i et felles arbeidsutvalg (AU) sammen med de tilsvarende representanter i MBUs landsstyre. Felles AU har i løpet av året hatt løpende kontakt. De viktigste sakene har dreid seg om økonomi, fordeling av midler, samarbeid mellom styrene og MBU-prest. Korpsleder deltok på KL/KS-samling i vårsemesteret. Høsten 2010 var korpsleder og visekorpsleder på Speidertinget. Som observatør deltok Camilla Gaarn Røed, MBU-sekretær. Korpsleder deltok ikke på Metodistkirkens årskonferanse, da dette fant sted parallelt med korpsleir. Korpsstyret har bidratt med stoff til Kløverliljen og til ms-speider.no. BEVER- OG SMÅSPEIDERUTVALGET Utvalget arrangerte tipshelg i Oslo januar. Det var 11 deltakere pluss tre fra utvalget. Tema denne gangen var fugl. Deltakerne lagde bl.a. fuglekasse og mat, samt lærte om artsbestemmelse. Utvalget hadde oktober et planleggingsmøte i Drammen. Årsmelding for Metodistkirkens speiderkorps - side 2

3 PEFFUTVALGET Peffutvalget arrangerte peffsamling under korpsleiren på Øysand. Samlingen var lagt opp som strandfest med god mat og underholdning rundt leirbålet. Peffutvalget arrangerte pefftreff under mimretreffet MS:10 i Nordmarka i Oslo Det var i alt ca 25 peffer og asser som deltok på treffet. Den første natten overnattet deltakerne inne på Nordmarkskapellet, mens siste natten ble tilbrakt under åpen himmel. Alle deltok i sportsgudstjeneste i Nordmarkskapellet på søndag formiddag. ROVERUTVALGET Roverutvalget arrangerte roverleir under korpsleiren på Øysand. Det var ca 30 rovere i leiren. Roverleirsjef var Tormod B. Pedersen. Roverne hadde eget program under leiruka og bidro også som øktansvarlige og -hjelpere, samt som haikemannskap. Roverutvalget inviterte også til rovertreff som del av mimretreffet MS:10 i Nordmarka i Oslo. Rovere og ledere var sammen om programmet gjennom helgen og overnattet inne på Nordmarkskapellet. Alle bidro som vertskap i forbindelse med kafeteria og sportsgudstjeneste på søndagen. NEXUS UTVALGET FOR INFORMASJON OG PROFILERING Nexus utvalget for informasjon og profilering har ansvaret for korpsets hjemmeside og Kløverliljen. Kløverliljen kom med ett nummer i løpet av året, mens målet var fire utgaver. Bakgrunnen er manglende ressurser og bidrag til utgivelsene. Nexus har aktivt forsøkt å få flere bidragsytere til Kløverliljen og websiden. Dette er et arbeid som fortsatt pågår. Strategien videre vil være å styrke utvalget, samt i tillegg utnytte de ressurser og bidrag som finnes på speidergruppenes egne websider. UTVALGET FOR KRISTEN TRENING Utvalget har bidratt med både andakter og bokomtaler på korpsets webside. Under korpsleiren bistod utvalget med leirprest, gudstjenester og andaktsopplegg. Utvalget har sett det som en styrke at MBU har ansatt egen MBU-prest. Samarbeid med MBU-presten er tenkt utviklet gjennom programopplegg, deltakelse under MS-arrangementer, og artikler og bidrag til Kløverliljen og websider. BARNE- OG UNGDOMSSEKRETÆR Camilla Gaarn Røed har vært MBU-sekretær og har håndtert post og gjort forefallende kontorarbeid for korpset. Hun har også hatt jevnlig kontaktmøter med de andre korpsene. MBU-sekretær er en betydelig ressurs i korpsstyrets arbeid og som bindeledd mot speidergrupper og andre samarbeidspartnere. Årsmelding for Metodistkirkens speiderkorps - side 3

4 ARRANGEMENTER Følgende arrangementer er gjennomført i korpsets regi: BeSmåUt, tipshelg i Oslo Korpsleir på Øysand, Trondheim Mimretreff, MS10, Oslo I tillegg kommer peff- og rovertreff under leir og Mimretreff. ØKONOMI OG EIENDELER Årsresultatet for 2010 er på kr ,-. Overskuddet er høyere enn budsjettert, noe som hovedsakelig skyldes færre utgivelser av Kløverliljen enn beregnet, samt økt tilskudd av offentlige midler. Det er god økonomi i korpset og trygge rammer for videre drift. Korpsets regnskapsførsel er ivaretatt internt i korpsstyret ved egen kasserer. Det er engasjert ekstern revisor for kontroll av regnskapsførselen. Speiderkorpsets datautstyr disponeres av Kløverliljen/Nexus. Korpsets eiendeler for øvrig er samlet på lager på Metodistkirkens hovedkontor i Oslo samt en del historisk materiale hos Karin Thompson. GRUPPER OG MEDLEMMER Korpset hadde 26 aktive grupper per Fem av gruppene har ikke aktivt speiderarbeid (kun 1-4 medlemmer). Antall registrerte medlemmer var 891, mens antall betalende medlemmer var 829. For året 2009 var tallene henholdsvis 879 og 788. Andelen registrerte medlemmer under 26 år er 664, mens 617 er betalende (636 i 2009). OPPSUMMERING Korpset har i 2010 arrangert korpsleir på Øysand utenfor Trondheim. Gjennomgående tema for leiren var luft. Korpsleir utgjør det største arrangementet for korpset og arrangeres hvert fjerde år. Leirkomiteen ble ledet av Rune L. Hoggen fra Trondheim MS. Leirkomiteen støttet seg gjennom leiruka til en rekke medhjelpere fra de ulike speidergruppene. Korpsstyret ser verdien av at mange bidrar og trekkes med i arbeidet med korpsleiren. I forkant av leiren var det også denne gangen såkalt kortkurs, hvor en rekke unge speidere var invitert til idedugnad. Korpsleiren har i stor grad bidratt til å skape ny kontakt mellom MS-speidere, så vel som å vedlikeholde vennskap. Korpsleder, visekorpsleder og MBU-sekretæren var i oktober på Speiderting i Lyngdal. I tillegg var korpssekretæren med i sekretariatet under tinget. Speidertinget forhandlet blant annet om endring av speiderløftet og -loven, et arbeid som vil fortsette inn i neste tingperiode. Korpsstyret har lagt opp strategi for å følge opp saken og gi konstruktive innspill til debatten om endringene. Korpsstyret har hatt nær dialog med Nexus om prioriteringer og satsninger for Kløverliljen og websidene for korpset. Det er en utfordring å finne frem til speidere og ledere som kan gi faste bidrag til Kløverliljen og websidene. Styret mener at korpset står overfor et veivalg, hvor ressursbruk og prioriteringer taler for at Kløverliljen går over til å være en referat- og årbok, mens websidene benyttes til å presentere nyhetssaker. Saken vil bli drøftet og lagt frem for korpstinget Korpsstyret er takknemlig for all pågangsmot og iver som er vist gjennom året, særlig hva gjelder gjennomføring av korpsleiren. Det er positivt å se at vi har vekst i medlemstallet og mange engasjerte speidere. En inspirasjon ligger også i MS Gildet og deres utrettelige arbeid til det beste for korpset. Takk for innsatsen i speidergrupper, utvalg og prosjektgrupper! Årsmelding for Metodistkirkens speiderkorps - side 4

5 Årsmelding for Metodistkirkens speiderkorps - side 5

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2009

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2009 ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2009 LEDELSE Korpsstyrets sammensetning t.o.m. 31. juli: Korpsleder: Knut Olav Seland, Fredrikstad MS Visekorpsleder: Berit Roll Elgsaas, direktemedlem Sekretær:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2011

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2011 ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2011 KORPSSTYRET Korpsleder (til 31. juli): Knut Olav Seland, Fredrikstad MS Korpsleder (fra 1. august): Berit Roll Elgsaas, 6. Drammen MS Visekorpsleder (til

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2004

ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2004 ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2004 LEDELSE: Korpsstyrets sammensetning: Korpsleder: Elisabeth Thorbjørnsen, 11. Trondheim MS Visekorpsleder: Sverre Sivertsen, Oslo Central MS Sekretær: Bjørn

Detaljer

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2007

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2007 ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2007 LEDELSE Korpsstyrets sammensetning t.o.m. 31.7.07: Korpsleder: Elisabeth Aure, 11. Trondheim MS Visekorpsleder: Sverre Sivertsen, DM Sekretær: Bjørn J.

Detaljer

PROTOKOLL KORPSTING 2009

PROTOKOLL KORPSTING 2009 PROTOKOLL KORPSTING 2009 Fredrikstad 27.-29.3.09 Åpning/hilsener Korpsleder ønsket velkommen til korpsting og MS-treff. Hilsen fra varaordfører i Fredrikstad, Ingrid Willoch Hilsen fra tilsynsmann i Metodistkirken,

Detaljer

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Åpning Åpning av Korpstinget ved Vidar Hermansen, gruppeleder i Fredrikstad MS, og visekorpsleder Sverre Sivertsen. Velkomsthilsener Varaordfører

Detaljer

ÅRSRAPPORT KORPSETS VIRKSOMHET 2001

ÅRSRAPPORT KORPSETS VIRKSOMHET 2001 ÅRSRAPPORT KORPSETS VIRKSOMHET 2001 LEDELSE Korpsstyrets sammensetning 01.01 01.08: Korpsleder: Karin R. Thompson, Oslo 1. MS Visekorpsleder: Sekretær: Kasserer: Tone E. Nerland, Lillestrøm MS Styremedlem:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2012

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2012 ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2012 LEDELSE Korpsstyrets sammensetning: Korpsleder: Berit Roll Elgsaas, 6. Drammen MS Visekorpsleder: Bjørn Arne Olsen, Larvik MS Sekretær: Ingrid Stene, Oslo

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2006

ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2006 ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2006 LEDELSE: Korpsstyrets sammensetning: Korpsleder: Elisabeth Thorbjørnsen, 11. Trondheim MS Visekorpsleder: Sverre Sivertsen, DM Sekretær: Bjørn Neef, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE 30.01. - 31.01.04

PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE 30.01. - 31.01.04 PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE 30.01. - 31.01.04 Tilstede: Forfall: Elisabeth Thorbjørnsen, Sverre Sivertsen, Bjørn Neef, Bjørg Burkeland, Kristine Marie Monsen, Beate Westad Thormodsæter. Ole Martin Andreassen,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2003

ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2003 ÅRSRAPPORT FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2003 LEDELSE: Korpsstyrets sammensetning 01.01.2003 31.07.2003: Korpsleder: Visekorpsleder: Knut Olav Seland, Fredrikstad MS Sekretær: Kasserer: Bjørg Burkeland,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2014

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2014 2 Årsmelding ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2014 KORPSSTYRET Korpsleder: Berit Roll Elgsaas, 6. Drammen MS Visekorpsleder: Bjørn Arne Olsen, Larvik MS Sekretær: Markus Jønnvoll Eriksen, Kjølberg

Detaljer

Protokoll fra Korpstinget april 2007 i Drammen

Protokoll fra Korpstinget april 2007 i Drammen Protokoll fra Korpstinget 28.-29.april 2007 i Drammen Åpning Gruppeleder i 6. Drammens MS Bent Guttormsen åpnet korpstinget med en liten presentasjon av gruppen. Wenche Aasland, 6. Drammen MS, som var

Detaljer

Årsrapport for Metodistkirkens Barneog Ungdomsforbund 2010

Årsrapport for Metodistkirkens Barneog Ungdomsforbund 2010 Årsrapport for Metodistkirkens Barneog Ungdomsforbund 2010 Styrets sammensetning fra 1.1. 31.07. 2010 Leder: Marte Odén Halvorsen, Finnsnes Nestleder: Frøydis Eline Isnes, Oslo Styremedlem: Per Bradley,

Detaljer

PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE 16.04. - 17.04.04 Tilstede: Forfall: Elisabeth Thorbjørnsen, Sverre Sivertsen, Bjørn Neef, Bjørg Burkeland, Ole Martin Andreassen. Kristine Marie Monsen, Beate Westad Thormodsæter,

Detaljer

Minior: 9 ledere + leirprest Ole Martin Andreassen. 31 deltakere.

Minior: 9 ledere + leirprest Ole Martin Andreassen. 31 deltakere. Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Referat LS 5 22. 24.august, Oslo Tilstede: Audun Westad, Maia Blomhoff Holm, Stephanie Buadu (lørdag), Bjørn Martin Broback (lørdag), Hege Bergjord, Magnus Løvland,

Detaljer

45. årgang Nr 1-2010 KLØVERLILJEN

45. årgang Nr 1-2010 KLØVERLILJEN 45. årgang Nr 1-2010 KLØVERLILJEN Informasjonsorgan for Metodistkirkens speiderkorps Kløverliljen Informasjonsorgan for Metodistkirkens speiderkorps Tilsluttet Norges speiderforbund 45. årgang Nr 1-2010

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

ÅRSRAPPORT KORPSETS VIRKSOMHET 2002

ÅRSRAPPORT KORPSETS VIRKSOMHET 2002 ÅRSRAPPORT KORPSETS VIRKSOMHET 2002 LEDELSE Korpsstyrets sammensetning: Korpsleder: Karin R. Thompson, Oslo 1. MS Visekorpsleder: Knut Olav Seland, Fredrikstad MS Sekretær: Elisabeth Thorbjørnsen, 11.

Detaljer

PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE 28.11. - 29.11.03 Tilstede: Forfall: Elisabeth Thorbjørnsen, Sverre Sivertsen, Bjørn Neef, Bjørg Burkeland, Ole Martin Andreassen, Kristine Marie Monsen, Beate Westad Thormodsæter.

Detaljer

Rettningslinjer: legg de ut på facebooksiden for ledere- Christel

Rettningslinjer: legg de ut på facebooksiden for ledere- Christel Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Referat LS 2 20 22. mars, Øståsen Tilstede: Audun Westad, Maia, Jonas, Camilla (fredag) Hege, Marie, Stephanie og Christel. Sak 1 Godkjenning av innkalling og referat

Detaljer

Sakspapirer Korpsting 2014

Sakspapirer Korpsting 2014 Sakspapirer Korpsting 2014 Lillestrøm 11. - 12. oktober 1 KONSTITUERING 1.1 Korpstingets representanter Fremmøtte representanter leses opp av ordstyrerne. Oversikt over antall medlemmer per 31.12.2013

Detaljer

Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016

Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016 fl fli Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016 i Konstituering Landsmøtet åpnes av MBUs leder Audun Westad Hilsener ved: Biskop Christian Alsted Hovedstyrets leder Per Endre Bjørnevik

Detaljer

Metodistkirkens speiderkorps

Metodistkirkens speiderkorps Metodistkirkens speiderkorps 1 KONSTITUERING 1.1 Korpstingets representanter Fremmøtte representanter leses opp av ordstyrerne. Oversikt over antall medlemmer per 31.12.2012 ligger vedlagt sakspapirene.

Detaljer

Årsmelding for Metodistkirkens Barneog Ungdomsforbund 2009

Årsmelding for Metodistkirkens Barneog Ungdomsforbund 2009 Årsmelding for Metodistkirkens Barneog Ungdomsforbund 2009 Styrets sammensetning fra 1.1. 31.12 2009 Leder: Marte Odén Halvorsen, Finnsnes Nestleder: Frøydis Eline Isnes, Oslo Styremedlem: Per Bradley,

Detaljer

Hva skjer i 2005? Korpsting i Fredrikstad. 15.-17. april. Gildesamling i Halden. 11.-12. juni

Hva skjer i 2005? Korpsting i Fredrikstad. 15.-17. april. Gildesamling i Halden. 11.-12. juni Hva skjer i 2005? 15.-17. april Korpsting i Fredrikstad Gildesamling i Halden 11.-12. juni 2.-9. juli Fri:05 - Landsleir på Ingelsrud med korpstreff for peffer og ledere/rovere Aug./september Rovertreff

Detaljer

6.1 Lovendringsforslag - 7 punkt 1

6.1 Lovendringsforslag - 7 punkt 1 6.1 Lovendringsforslag - 7 punkt 1 Metodistkirkens speiderkorps - Flekkefjord 12. - 14. april 2013 Nåværende ordlyd: Korpsstyret består av korpsleder, visekorpsleder, sekretær, kasserer, og ett styremedlem.

Detaljer

6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått:

6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått: 6 LOVENDRINGER 6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått: Nåværende overskrifter vises etter følgende mal: 1. Navn Forslag til ny visning av overskrifter:

Detaljer

KLØVERLILJEN INFORMASJONSORGAN FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS

KLØVERLILJEN INFORMASJONSORGAN FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS INFORMASJONSORGAN FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 43. Årgang Nr 1-2008 Andakt Korpsleders spalte Nytt fra Korpsstyret Pefftreff BeSmåUt Intervjuer Årsmelding Gildet Finnsnes

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

ÅRSMELDING 2003 SØR-TRØNDELAG KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

ÅRSMELDING 2003 SØR-TRØNDELAG KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSMELDING 2003 SØR-TRØNDELAG KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND 1. TILLITSVERV I KRETSEN Kretsstyret 01.01-08.02 Kretsleder : Kristin Grimstad, Kattem Visekretsleder : Jonas Holme, 10.Trondheim Styremedlemmer

Detaljer

KLØVER-LILJEN. 37. årgang 1-2002. Metodistkirkens speiderkorps. tilsluttet Norges speiderforbund

KLØVER-LILJEN. 37. årgang 1-2002. Metodistkirkens speiderkorps. tilsluttet Norges speiderforbund KLØVER-LILJEN Metodistkirkens speiderkorps 37. årgang tilsluttet Norges speiderforbund 1-2002 REDAKTØRENS HJØRNE Godt nytt år til alle lesere av Kløverliljen! Jeg håper dere vil nyte dette nummeret, for

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Staffettpinnen. er overlevert... KLØVERLILJEN INFORMASJONSORGAN FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS

Staffettpinnen. er overlevert... KLØVERLILJEN INFORMASJONSORGAN FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS Staffettpinnen 42. Årgang Nr 2-2007 INFORMASJONSORGAN FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS er overlevert... Protokoll fra Korpstinget Bilder fra Korpstinget Nytt fra Gildet Andakt

Detaljer

Protokoll MBU Landsmøte Larvik april 2012

Protokoll MBU Landsmøte Larvik april 2012 Protokoll MBU Landsmøte Larvik 20.-22.april 2012 1 Konstituering Landsmøtet ble åpnet av MBUs nestleder Maia Blomhoff Holm Åpningshilsen fra Audun Westad presentert av Maia Blomhoff Holm Hilsen fra Tom

Detaljer

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Referat fra møte i Landsstyret Referent: Camilla G. Røed Møtedeltagere: Audun Westad Hege Bergjord Maia Blomhoff Holm Frøydis Eline Isnes Camilla G. Røed Anders

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

3 Opprop Opprop ved korpsekretær Knut Olav Seland. Det var til sammen 41 stemmeberettigede ved åpningen av tinget.

3 Opprop Opprop ved korpsekretær Knut Olav Seland. Det var til sammen 41 stemmeberettigede ved åpningen av tinget. Protokoll fra Korpsting 28. 29. april 2001 i Larvik 1 Åpning Åpning av tinget ved Rigmor Greaker, Larvik MS, Korpsleder Karin R. Thompson og MUleder Hilde Marie Øgreid. 2 Velkomsthilsener Korpsleder Karin

Detaljer

Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Speideråret vi har lagt bak oss siden forrige årsmøte har vært et begivenhetsrikt år med mye aktivitet i gruppene og mange

Detaljer

KLØVER-LILJEN. Metodistkirkens speiderkorps tilsluttet Norges speiderforbund. Alle dokumenter til MS KORPSTING I LARVIK 28. 29.

KLØVER-LILJEN. Metodistkirkens speiderkorps tilsluttet Norges speiderforbund. Alle dokumenter til MS KORPSTING I LARVIK 28. 29. KLØVER-LILJEN Metodistkirkens speiderkorps tilsluttet Norges speiderforbund 36. årgang 1-2001 Alle dokumenter til MS KORPSTING I LARVIK 28. 29. APRIL 2001 2001 URBAN: EGET MS KVARTAL I LEIREN REDAKTØRENS

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Referat fra møte i Landsstyret Referent: Camilla G. Røed Møtedeltagere: Audun Westad Hege Bergjord Maia Blomhoff Holm Frøydis Eline Isnes Camilla G. Røed Anders

Detaljer

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Referat LS3 09.05.15, Oslo- Centralkirken- kl. 09:00. Velkommen- Godkjenning av innkalling og referat

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Referat LS3 09.05.15, Oslo- Centralkirken- kl. 09:00. Velkommen- Godkjenning av innkalling og referat Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Referat LS3 09.05.15, Oslo- Centralkirken- kl. 09:00 Sak 1 Sak 2 Velkommen- Godkjenning av innkalling og referat Åpning- Hege Leirgjennomgang: Sommerfesten: Minor:

Detaljer

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 70/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. 26. AUGUST 2007

Norges speiderforbund Dok. nr. 70/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. 26. AUGUST 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 70/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. 26. AUGUST 2007 Møtet ble holdt på Havbraatt med start i Tønsberg, overnatting ved Son og avslutning ved Lysaker. Skipper var

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

KLØVER-LILJEN. Metodistkirkens speiderkorps. tilsluttet Norges speiderforbund. Alle dokumenter til MS KORPSTING I BERGEN 26. 27.

KLØVER-LILJEN. Metodistkirkens speiderkorps. tilsluttet Norges speiderforbund. Alle dokumenter til MS KORPSTING I BERGEN 26. 27. KLØVER-LILJEN Metodistkirkens speiderkorps 38. årgang tilsluttet Norges speiderforbund 1-2003 Alle dokumenter til MS KORPSTING I BERGEN 26. 27. APRIL 2003 NYTT NETTSTED: www.ms-speider.no REDAKTØRENS HJØRNE

Detaljer

Kjenner du noen som kjenner noen som kunne tenke seg? Du skal vel dra på byen i 2001 hvem blir med? Rovere på gyngende grunn meld fra snarest!

Kjenner du noen som kjenner noen som kunne tenke seg? Du skal vel dra på byen i 2001 hvem blir med? Rovere på gyngende grunn meld fra snarest! KLØVER-LILJEN Metodistkirkens speiderkorps tilsluttet Norges speiderforbund 35. årgang 4-2000 Kjenner du noen som kjenner noen som kunne tenke seg? Se side 7 Du skal vel dra på byen i 2001 hvem blir med?

Detaljer

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Styrets sammensetning Leder: Gunnar Steen Nestleder A: Bente Johansen Nestleder B: Leif Tore Isaksen Sekretær: Ann Kristin Aannerud Kasserer:

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

KLØVERLILJEN. Hei til du! V REDAKTØRENS HJØRNE

KLØVERLILJEN. Hei til du! V REDAKTØRENS HJØRNE D en ene dag bærer bud til den andre, en natt gir sin kunnskap til den neste. Det er ikke tale, det lyder ingen ord og ingen røst som kan høres. Men budskapet går over hele jorden, vitnesbyrdet når til

Detaljer

Sak 1 Innledning og velkommen Audun Sak 2 Godkjenning av innkalling og referat. Audun - Godkjent Sak 3

Sak 1 Innledning og velkommen Audun Sak 2 Godkjenning av innkalling og referat. Audun - Godkjent Sak 3 Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Saksliste LS 1 16. 18. januar 2015, Oslo- Hovedkontoret Tilstede: Audun Westad, Bjørn Martin Broback, Frøydis Grinna (fredag), Hege Bergjord, Marie Eikemo Larsen,

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL KORPSTINGET 2016 SOLBUKTA

SAKSPAPIRER TIL KORPSTINGET 2016 SOLBUKTA SAKSPAPIRER TIL KORPSTINGET 2016 SOLBUKTA 1 KONSTITUERING 1.1 Korpstingets representanter Fremmøtte delegater leses opp av ordstyrerne. Oversikt over antall medlemmer per 31.12.2015 ligger vedlagt sakspapirene.

Detaljer

SAK 8 VALG. Speidertinget 2006 Sak 8 Valg. Følgende kandidater stiller til valg: 8.3 Valg av fem medlemmer til Speiderstyret for to år Kandidater er:

SAK 8 VALG. Speidertinget 2006 Sak 8 Valg. Følgende kandidater stiller til valg: 8.3 Valg av fem medlemmer til Speiderstyret for to år Kandidater er: Sak 8: Valg Speidertinget 2006 Sak 8 Valg SAK 8 VALG Speidertinget inviteres til valg. Speidertinget skal velge speidersjef, visespeidersjef og fem medlemmer til Speiderstyret for to år, ett medlem til

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Saksnr. Sak Merknad 1 Velkommen til nytt styre og nytt arbeidsår

Saksnr. Sak Merknad 1 Velkommen til nytt styre og nytt arbeidsår Zimbabwe Saksnr. Sak Merknad 1 Velkommen til nytt styre og nytt arbeidsår Bli kjent med: Hverandre (nye og gamle i styret) Presentasjonsrunde. MBU Camilla og Frøydis presenterte MBU og trosopplæring 2

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

Frikirkens speiderkorps 19. ordinære korpsting. Grimstad 11-13 februar 2011. Referat fra Frikirkens Speiderkorps 19.korpsting

Frikirkens speiderkorps 19. ordinære korpsting. Grimstad 11-13 februar 2011. Referat fra Frikirkens Speiderkorps 19.korpsting Frikirkens speiderkorps 19. ordinære korpsting. Grimstad 11-13 februar 2011. Referat fra Frikirkens Speiderkorps 19.korpsting Sak 1: Åpning. Korpsleders tale v/ Marianne Knudsen Sak 2: Konstituering 2.1

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Referat fra møte i Landsstyret Referent: Camilla G. Røed Møtedeltagere: Audun Westad Hege Bergjord Frøydis Eline Isnes Berit Roll Elgsaas* Camilla G. Røed Steinar

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Referat fra møte i Landsstyret Referent: Camilla G. Røed Møtedeltagere: Audun Westad Hege Bergjord Frøydis Eline Isnes Anders Fladeby Berit Roll Elgsaas Camilla

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 20/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 9 10. FEBRUAR 2007 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i St. Olavs gate 25, Oslo. Følgende deltok: Fra Speiderstyret: Fra Forbundskontoret:

Detaljer

Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen og Jens Morsø (sekretær)

Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen og Jens Morsø (sekretær) REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 12. APRIL 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen og Jens Morsø (sekretær)

Detaljer

KLØVER-LILJEN. 38. årgang 2-2003. Vårt nye korpsstyre GOD SOMMER! Bilder og protokoll fra korpstinget Masse godt stoff fra Afrika

KLØVER-LILJEN. 38. årgang 2-2003. Vårt nye korpsstyre GOD SOMMER! Bilder og protokoll fra korpstinget Masse godt stoff fra Afrika KLØVER-LILJEN Metodistkirkens speiderkorps 38. årgang tilsluttet Norges speiderforbund 2-2003 Vårt nye korpsstyre Bilder og protokoll fra korpstinget Masse godt stoff fra Afrika GOD SOMMER! REDAKTØRENS

Detaljer

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30 Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Åfoss idrettshus 16. oktober 2012 kl. 18:30 Gruppeleder i 1. Skotfoss ønsker oss velkommen til Åfoss idrettshus. Hanne Birte forteller litt

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

KLØVERLILJEN. Solhaug 06 Kart. Leirsjefen taler.. Familieleir. Minner fra leiren. Tivoli. Leirsangen Leirprestene. Ukeprogram

KLØVERLILJEN. Solhaug 06 Kart. Leirsjefen taler.. Familieleir. Minner fra leiren. Tivoli. Leirsangen Leirprestene. Ukeprogram KLØVERLILJEN Metodistkirkens speiderkorps 41. årgang tilsluttet Norges speiderforbund 2-2006 Solhaug 06 Kart. Leirsjefen taler.. Familieleir. Minner fra leiren. Tivoli. Leirsangen Leirprestene. Ukeprogram

Detaljer

MBU valg LM 2014. Ungdomsdelegater til årskonferansen: Simon Telhaug Irene Lohne Westad Morgan Buckholm Pettersen Andreas Rasmussen Hege Bergjord

MBU valg LM 2014. Ungdomsdelegater til årskonferansen: Simon Telhaug Irene Lohne Westad Morgan Buckholm Pettersen Andreas Rasmussen Hege Bergjord MBU valg LM 2014 Kandidater til landsstyret: Leder: Audun Westad Økonomiansvarlig: Hege Bergjord Styremedlem: Bjørn Martin Broback Styremedlem: Jonas Buckholm Pettersen Styremedlem: Stephanie Buadu Styremedlem:

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte mandag 07. april 2014 på kretskontoret

Referat fra kretsstyremøte mandag 07. april 2014 på kretskontoret Referat fra kretsstyremøte mandag 07. april 2014 på kretskontoret Til stede: Kurt Vidar Gundersen, Tone Klufthaugen, Sven Erik Gunnerød, Alf-Arne Kristoffersen, Jonas Fredriksen, Ingrid Edvardsen, Håvar

Detaljer

Protokollen fra Speiderstyrets møte 11. mars 2015 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort

Protokollen fra Speiderstyrets møte 11. mars 2015 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort Sak nr: 50/5/15/V Dok. nr: 20/15 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 22. APRIL 2015 Til stede: Speidersjef May-Britt Roald Visespeidersjef Karl-Erik Onstad Styremedlem Mats Brunsvik

Detaljer

Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 119/03. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo

Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 119/03. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 119/03. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 12-13. SEPTEMBER 2003. Til stede: Forfall: Hanne Mette Lundberg (leder), Marte

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KORPSENE I NORGES SPEIDERFORBUND

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KORPSENE I NORGES SPEIDERFORBUND SPØRREUNDERSØKELSE TIL KORPSENE I NORGES SPEIDERFORBUND KORT ORIENTERING: OBS! Undersøkelsen har 30 spørsmål og må besvares i sin helhet. Dere kan ikke lagre og gå tilbake til undersøkelsen senere. Bruk

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

Friskis&Svettis Bergen

Friskis&Svettis Bergen Årsberetning Friskis&Svettis Bergen Organisert i Norges Fleridrettsforbund (NIF) og Friskis&Svettis Norge og Riks 2015 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Valgkomité:

Detaljer

Referat fra styremøte 19.02.2013

Referat fra styremøte 19.02.2013 Referat fra styremøte 19.02.2013 Innkallingen godkjent. Til stede: Michael de Vibe, Even Halland, Anne Sælebakke, Anne Bolstad, Mattias Victor og Jon Vøllestad Sekretær: Torbjørn H. Sandvik Orienteringssaker

Detaljer

Referat fra Korpstinget 2013 Gardermoen Aerport Hotel 02.02.13

Referat fra Korpstinget 2013 Gardermoen Aerport Hotel 02.02.13 Referat fra Korpstinget 2013 Gardermoen Aerport Hotel 02.02.13 Sak1: Korpsleders tale Sak 2: Konstituering Sak 2.1 Valg av møteleder Sak 2.2 Valg av møtesekretærer Sak 2.3 Godkjenning av representantene

Detaljer

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS).

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS). VEDTEKTER FOR FRELSESARMEENS SPEIDERE «Vedtektene for Frelsesarmeens speidere (FAS) gjelder i tillegg til Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge (FAbU), FAbU-håndboka og Grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Komite speiding REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 9 10. FEBRUAR 2007 Til stede: Hanne Mette Lundberg (leder), Inger Bjørshol, Kirsten

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

Toårsmelding 2009 2010 for Korpsstyret i Frikirkens Speiderkorps

Toårsmelding 2009 2010 for Korpsstyret i Frikirkens Speiderkorps 1 Toårsmelding 2009 2010 for Korpsstyret i Frikirkens Speiderkorps Innledning Frikirkens Speiderkorps driver et stort og flott arbeid blant barn og unge i Norge. Over 1000 medlemmer møtes ukentlig på møter

Detaljer

Referat fra gruppeting i GibGob RL og allmøte TSSG 4. mai 2010 kl. 18:00. Kuhaugen, Trondheim

Referat fra gruppeting i GibGob RL og allmøte TSSG 4. mai 2010 kl. 18:00. Kuhaugen, Trondheim Referat fra gruppeting i GibGob RL og allmøte TSSG 4. mai 2010 kl. 18:00. Kuhaugen, Trondheim Tilstede: Petter Eystein Kristine Erlend Gudrun Andreas Steinar Håvard Jon Martin Anne Anne-Siri Priska Trygve

Detaljer

REFERAT Frikirkens Speiderkorps 21.korpsting. Dvergsnestangen 7.februar 2015.

REFERAT Frikirkens Speiderkorps 21.korpsting. Dvergsnestangen 7.februar 2015. REFERAT Frikirkens Speiderkorps 21.korpsting. Dvergsnestangen 7.februar 2015. Sak 1: Åpning. Korpsleders tale. Veldig bra rungende applaus Sak 2: Konstituering 2.1 Valg av møteledere Daniel Eriksen og

Detaljer

Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik

Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik NOTAT Til stede: Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik Dato: 29. november 1. desember 2013 Tid: i

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Tilskudd 1 507 966 1 345 726 Kontingenter og gaver 84 882 68 285 Leirinntekter 217 155 326 957 Annen driftsinntekt 204 198 109 550 Sum

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2003.9. årgang. Januar. 000000000000 Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 25. februar 2003, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Toårsmelding 2007-08 for korpsstyret i Frikirkens Speiderkorps

Toårsmelding 2007-08 for korpsstyret i Frikirkens Speiderkorps Frikirkens speiderkorps 18. ordinære korpsting. Arendal 13-15 februar 2009. Vedlegg C4 Sak 3 Toårsmelding 2007-08 for korpsstyret i Frikirkens Speiderkorps 1. Innleiing Vi har lagt bak oss ein ny torårsperiode.

Detaljer

MBU valg Landsmøte 2016

MBU valg Landsmøte 2016 MBU valg Landsmøte 2016 Kandidater til landsstyret: Leder: Stephanie Buadu Økonomiansvarlig: Åse Karen Mortensen Styremedlem: Kristin Halvorsen Styremedlem: Kristin Tvedt Styremedlem: Marthe Katrine Larsen

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 1 Termik Rana Årsmelding for 2011 Innhold Styrets sammensetning side 3 Ansatte side 3 Aktiviteter Rapporter/evaluering Helseparken Ytteren Sykehjem Andre oppdrag Prosjekt Markedsføring

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/M-speidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke

Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/M-speidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/Mspeidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke Tilstede: Meldt forfall: Totalt 19 personer, hvorav 16 stemmeberetigede

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/127-2 Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - LVKS ORGANISERING OG VEDTEKTER

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/127-2 Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - LVKS ORGANISERING OG VEDTEKTER Saksfremlegg Saksnr.: 12/127-2 Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - LVKS ORGANISERING OG VEDTEKTER Planlagt behandling: Formannskapet Rådmannens innstilling: Alta kommune mener de foreslåtte

Detaljer

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Referat fra møte i Landsstyret Referent: Camilla G. Røed Møtedeltagere: Audun Westad Hege Bergjord Maia Blomhoff Holm Frøydis Eline Isnes Eirik Jørstad Camilla G.

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer