Frikirkens speiderkorps 19. ordinære korpsting. Grimstad februar Referat fra Frikirkens Speiderkorps 19.korpsting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frikirkens speiderkorps 19. ordinære korpsting. Grimstad 11-13 februar 2011. Referat fra Frikirkens Speiderkorps 19.korpsting"

Transkript

1 Frikirkens speiderkorps 19. ordinære korpsting. Grimstad februar Referat fra Frikirkens Speiderkorps 19.korpsting Sak 1: Åpning. Korpsleders tale v/ Marianne Knudsen Sak 2: Konstituering 2.1 Valg av møteledere Korpsstyret innstiller: Svein Åge Johanson, Vågsbygd FSK Bjørn Gabrielsen, Fredrikstad FSK Valgt ved akklamasjon 2.2 Valg av møtesekretærer Korpsstyret innstiller: Elin Andersen, Grimstad FSK Sjø Trine H Syvertsen, Grimstad Valgt ved akklamasjon 2.3 Godkjenning av representantene Antall delegater ved oppstart: 39, 7 gjester og observatører 2.4 Godkjenning av innkalling og saksliste - Skrivefeil i sak 7: Istedenfor punkt 1,6 skal det stå 1, Godkjenning av forretningsorden 2.6 Valg av to personer til å underskrive protokollen Forslag: Vibeke Lillestølen, Riska Marianne Njølstad, Grimstad 2.7 Oppnevning av tellekorps Ole Andreas Augland, Kristiansand Linn Elise Gulliksen, Trondheim Sak 3: Korpsstyrets toårsmelding v/eli Johanne Eiksund. Rolf Øystein Andersen, Arendal Vedtak: Toårsmeldingen for godkjent. Vedtatt med 38 stemmer, 1 blank. Sak 4: Regnskap for korpsets fond for 2009 og 2010 v/rolf Øystein Andersen. Leif Gunnar Sandvand, Synodestyret

2 Vedtak: Regnskapene for 2009 og 2010 godkjent. Vedtatt med 39 stemmer (enstemmig). Sak 5: Regnskap og budsjett for korpsets konto i Frikirkens felleskasse v/ speiderkonsulent Børge Greaker. 5.1 Regnskap for 2009 og Vedtak: Regnskapene for 2009 og 2010 godkjent. Vedtatt med 38 stemmer (enstemmig). 5.2 Budsjett for 2011 og 2012 Einar Rødland, Vågsbygd Finn-Arne Johansen, Grimstad, fremmet forslag til budsjettendring Finn-Arne Johansen, Grimstad Vedtak: Budsjett for 2011 og 2012 godkjent med følgende endring: Øke arr til (post 7720 i budsjettet). Vedtatt med 38 stemmer (enstemmig). Sak 6: Påvirkningstorg. Under påvirkningstorget ble sakene diskutert på poster rundt om i lokalet. Sakene ble først presentert kort i plenum. Diskusjonen på postene ble oppsummert kort i plenum etter torget. 6.1: Felles korpsleir (tidligst i 2014/2016) Orientering v/ Marianne Knudsen. Gjennomgang fra påvirkningstorget v/børge Greaker. Tor-Erik Holt Paulsen, Grimstad Vibeke T Lillestølen, Riska Vedtak: Korpsstyret gis fullmakt til å vurdere og eventuelt gjennomføre dette sammen med ett eller flere av de andre korps tilsluttet NSF. Vedtatt med 31 stemmer, mot 5 stemmer. 2 blanke. 6.2: Korpsleir 2012 Orientering v/sveinung Eiksund. Gjennomgang fra påvirkningstorget v/ Eli Johanne Eiksund. Vedtak: Det besluttes å legge leiren til Tautra, med start 23. juni Vedtatt med 37 stemmer (enstemmig). 6.3: Handlingsplanen for perioden Vedtak gjeldende handlingsplanen gjøres i sak nr. 8. Gjennomgang fra påvirkningstorget v/ Karen Elise Espeland. 6.4: Vandrersamlinger. Orientering v/bjørn Gabrielsen.

3 Gjennomgang fra påvirkningstorget v/ Nils Tore Augland. Svein Åge Johanson, Vågsbygd. Vedtak: Korpstinget takker for gode innspill og ber styret jobbe videre med å få til vandrersamlinger i alle regionene. Vedtatt med 37 stemmer (enstemmig). Sak 7: Endringer i retningslinjer for korpsting. Punkt 1.3 og 1.6: Ansatte i FriBU har skiftet tittel fra sekretær til konsulent Punkt 3: Valg av representanter til speiderforum og roverforum legges til, og nummerering endres. Punkt 3.6: Representasjon på FriBU landsmøte. Rita Midtbø, Grimstad Marianne Knudsen, Sarpsborg Vedtak: Endringene godkjennes. Vedtatt med 38 stemmer (enstemmig). Sak 8: Handlingsplanen for perioden v/korpsleder Marianne Knudsen. Vedtak: Handlingsplanen godkjennes. Vedtatt med 38 stemmer (enstemmig). Sak 9: Orienteringssaker 9.1 Rapport fra speidertinget 2010 v/karen Elise Espeland. Noen av sakene: Speiderløftet tilpasset forskjellige religioner? (Nedstemt på speidertinget) Aldersendring for delegater til gruppetinget til 12 år. Endringer i fordelingsnøkkel for antall delegater per krets/korps. Endringer i retningslinjer for kontingent. Ingelsrud speidersenter skal avhendes, andre senter skal opprustes. Forslag om endring av 1 i speiderloven. Ikke vedtatt, men skal behandles i Speidernes Fellesorganisasjon. Leif Gunnar Sandvand, Synodestyret 9.2 Oppstart av familiespeiding i Nedre Glomma Frikirke v/børge Greaker. annet gjennom speidergudstjenester/ friluftsgudstjenester: 4 6 i året. Det vil bli for dyrt med vanlig medlemskap gjennom NSF når dette er beregnet på hele familien og med den modellen man har valgt. Dette er derfor nå organisert som et lag i FriBU som kun har kontingentminstekrav på 50 kroner per medlem. NSF er orientert om saken. Ingjerd Andersen, 1. Oslo Vestre Odd Arild Nessa, FriBU

4 v/odd Arild Nessa. FriBU har vedtatt en omstrukturering der de ansatte i større grad skal være ute i de lokale menighetene man bygger ned staben på hovedkontoret. Fokus på nærmiljøet gjennom relasjoner, prosesser og nettverk. 9.4 FSKs æreskniv v/ Nils Tore Augland, Songdalen. Tildeles personer som har gjort en særlig stor innsats for speiderarbeid i FSK enten i egen gruppe eller i korpssammenheng. Til nå er den tildelt til to personer: Bjørn Harald Hamre og Siri Sandåker. 9.5 FSK på Facebook v/karen Elise Espeland. Oppstart september Foreløpig ikke så mange tilhengere, men viktig å være synlige også i denne sammenheng. 9.6 Nye retningslinjer for frifondmidlene (AIR) v/eli Dorthea Taunton FriBU. Støtten er inndelt i direktestøtte (grunntilskudd + per antall medlemmer) som utbetales i august, og prosjektstøtte. Nytt nå er at det ikke lenger er øremerket hvilke prosjekter som kan søke støtte utover at det må gjelde lokal aktivitet. Minst 50% må man finansiere selv, og et lag kan motta maksimalt i løpet av et år, og maks per prosjekt. Nils Tore Augland, Songdalen Finn Arne Johansen, Grimstad Vibeke T Lillestølen, Riska Tor-Erik Holt Paulsen, Grimstad 9.7 Ny praktisk ordning for føring av budsjett og regnskap v/børge Greaker. Bruker nå samme tjenester som FriBU forøvrig. 9.8 Rovertreff 2011 v/børge Greaker. 9.9 Jubileumsåret v/johanne Prestegård, Speiderstyret. Speiding i Norge 100 år i år. Sak 10: Valg 10.1 Korpsleder for 2 år: Ingjerd Knutsen, 1. Oslo Vestre FSK 10.2 Visekorpsleder for 2 år: Erik Grøtnes, Vågsbygd FSK 10.3 Tre styremedlemmer for 2 år: - Sebastian Skjetne, Trondheim FSK - May Helene Jacobsen, Arendal FSK - Vibeke Trenum Lillestølen, Riska FSK

5 10.4 Varamedlem for 2 år: - Halldis Flækken, Nordseter FSK 10.5 Speidertinget i 2012: - Korpsleder - Halldis Flækken; Nordseter FSK - Karen Elise Espeland, Fredrikstad FSK - 3 personlige varamenn for representantene: - Visekorpsleder - Gro Anita Vehus, Arendal FSK - Fredrik Gustavsen, Sarpsborg FSK Enstemmig valg ved akklamasjon. - 3 varamenn for varamennene: - Ole Andreas Augland; Kristiansand FSK 10.6 Speiderforum 2012: Veslemøy Auberg,Sarpsborg FSK med personlig vara: Marlene Langvik-Hansen, Sarpsborg FSK Vedtak: Korpsstyret gis fullmakt til å finne to til representanter. Vedtatt med 38 stemmer Roverforum 2012: Thea Finn, Sarpsborg FSK med personlig vara: Therese Guttormsen, Sarpsborg FSK Vedtak: Korpsstyret gis fullmakt til å finne to til representanter. Vedtatt med 38 stemmer Leder for valgkomite for 2 år: - Nils-Tore Augland, Songdalen FSK 10.9 To medlemmer av valgkomite for 2 år: - Eli Johanne Eiksund, Trondheim FSK - Karen Elise Espeland, Fredrikstad FSK Sak 11: Åpent forum Korpsstyret ønsket tilbakemelding fra korpstinget i følgende saker: 1. Det ble på speidertinget 2010 vedtatt å fremme et forslag for speidernes fellesorganisasjon (SpF) om å forandr Orientering ved Marianne Knutsen. Nils Tore Augland, Songdalen Ingjerd Knutsen, 1. Oslo Vestre Daniel Eriksen, Fredrikstad Karen Elise Espeland, Fredrikstad Børge Greaker, Sarpsborg Leif Gunnar Sandvand, Synodestyret Sebastian Skjetne, Trondheim

6 Lars Hjelseng, Sarpsborg Marianne Knudsen, Sarpsborg Einar Rødland, Vågsbygd Linda Holt Paulsen, Grimstad Forslag til vedtak: Korpstinget i FSK har diskutert forslag til endring av 1. Korpstinget er negativ til en endring. Vedtatt med 37 stemmer, 2 blanke. 2. FriBU planlegger nye nettsider, og ønsker å integrere FSK sine sider i dette prosjektet. Orientering ved Børge Greaker. Finn-Arne Johansen, Grimstad. Lederløftet 2011 orientering v/ Ingjerd Knutsen. Korpsleir 2016 i Sveits? v/bjørn Gabrielsen. Takk v/marianne Knudsen. Avslutning: Speiderbønnen Grimstad : Svein Åge Johanson Møteleder Bjørn Gabrielsen Møteleder Elin Andersen Møtesekretær Trine Syvertsen Møtesekretær Vibeke Lillestølen Protokollunderskriver Marianne Njølstad Protokollunderskriver

Referat fra Korpsting Hove, 14. februar 2009.

Referat fra Korpsting Hove, 14. februar 2009. Referat fra Korpsting Hove, 14. februar 2009. Sak 1: Åpning Sveinung Eiksund åpnet korpstinget. Arendal FSK har vært arrangementskomite. Korpset fikk en hilsen fra synodeformann Arnfinn Løyning. Sak 2:

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og Generalforsamling i Trondheim 29 oktober 2000 Ved møtestart var det 49 stemmeberettigede. 1. Anne Sigstad startet med å ønske velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av innkallelse Godkjent Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 15 fremmøtte - hvorav alle var stemmeberettiget. 1. Godkjenning av innkallingen/dagsorden. Godkjent. Ønske om å få innkallingen til årsmøtet pr. post

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

FOLLO KRETS. Kretsting

FOLLO KRETS. Kretsting FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting Kretsstyret i Follo krets har gleden av å innkalle til kretsting på Breidablikk grendehus Sproveien 35b - Fagerstrand - den 01032009 klokken 1300. 1.1 Godkjenning

Detaljer

Årsmøtereferat SMFK 2006

Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtet ble holdt i Soldatheimen på Værnes Flystasjon 14 mars kl 1900. Det var 14 medlemmer tilstedet. Godkjenning av stemmeberettigede: Samtlige oppmøtte var stemmeberettige

Detaljer

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

REFERAT HANSAKATTENS GENERALFORSAMLING 28.10.2014

REFERAT HANSAKATTENS GENERALFORSAMLING 28.10.2014 REFERAT HANSAKATTENS GENERALFORSAMLING 28.10.2014 Sted: Møtelokalet i Alvøen kl. 19.30 Generalforsamlingen skulle starte kl.19.30. Det er ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00 starter

Detaljer

Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012

Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012 Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012 TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Gunvor Meling Dag Espolin Johnson Siri Bremdal Øystein Sørgjerd Eline Marie Grøholt Øyvind Øygarden

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Synoden 2008 Fredtun

Synoden 2008 Fredtun Synoden 2008 Fredtun 6.-10. november 08 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Treårsmeldinger og saksdokumenter SAKSDOKUMENTER DEL 2 TREÅRSMELDING OG SAKSDOKUMENTER TIL SYNODEN 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar 2011 1

Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar 2011 1 Årsmøte i Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar 2011 Dagsorden for årsmøte: 1. Konstituering Åpning Navneopprop Godkjenne innkalling Godkjenne dagsorden Velge møteleder og møtesekretær Velge to

Detaljer