SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2"

Transkript

1 SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2

2 Noen ord fra styrer. Ja, så var vi i starten på et nytt barnehage år. Velkommen alle sammen. Vi er alle godt rustet etter en deilig sommerferie. Nå er vi klare til å ta fatt på et nytt år sammen med dere og barna. Vi gleder oss. Jeg ser frem til et nytt spennende år, med et tett og godt samarbeid med dere. Nytt i fjor var den nye arbeidstidsavtalen for pedagogisk personale i barnehagen. Det var et prøveprosjekt og bare for kommunale barnehager. Vi valgte å begynne arbeidet med det i fjor. Vi ble enige om at fra 1. august skulle pedagogisk lederne være på huset i 7 timer pr. dag, og ha en ½ time til administrative oppgaver uten barn. Inne i de 7 timene ligger det 15 min til arbeid uten barn på huset. Resten av arbeidstiden (6,75 t) skal være sammen med barna. Det vil si at det de ikke får gjort innenfor sin planleggingstid, ikke vil bli gjort. Hvis en pedagogisk leder har korte fravær vil det ikke bli gjennomført pedagogiske arbeid/oppgaver. De som er igjen på avdelingen har ansvar for gjennomføring av allerede planlagte aktiviteter. Årsplanen leses og godkjennes av samarbeidsutvalget. Sandmo Studentbarnehage. Jannicke Holtekjølen 2

3 Personalet ser slik ut i år. Styrer: Jannicke Holtekjølen Mobil: PÅSAN: Pedagogisk leder: Tom Arild Glenne 100 % Assistent: Iris Renate Eide 100 % Assistent: Dijana Kragulj 100 % Leder i SU: Camilla Anderson (mor Christopher) Tlf til barnehagen: / Vaktsystem Personalet går i et felles vaktlistesystem med 3 forskjellige vakter, som rullerer gjennom en uke. Vikarer Vi prøver å bruke de faste vikarene våre så langt det går. Dette slik at det skal føles kjent og trygt for barna våre. Underveis er vi også nødt til å knytte til oss nye ansatte. Vi legger til rette for at disse skal få en best mulig oppstart og tilvenning til barna og jobben. Vikarene jobber vanligvis i tidsrommet 7.30 til Førstehjelp Alle ansatte og faste vikarer deltar på førstehjelpskurs 1. gang pr år. Her kurses de ansatte i livreddende førstehjelp på spedbarn, barn og voksne. Vi prøver oss på dukker i ulike aldere, også spedbarn. Dette er obligatorisk for alle og er i regi av bedriftshelsetjenesten. Barnehagen mottar kursbevis som henges opp i garderoben. Taushetsplikt Personalet og alle vikarer har avlagt taushetsløfte i forhold til informasjon som man får kjennskap til gjennom arbeidet og som gjelder barna og deres hjem. Dette gjelder også medlemmene av samarbeidsutvalget. (Jf. Forvaltningsloven 13) Åpningstider Pr. i dag er barnehagen åpen fra kl til alle hverdager. Husk å gi beskjed når dere tar med barnet hjem. Barnehagen holder stengt i romjulen. Barnehagen holder stengt de tre siste ukene i juli måned. Barnehagen har utvidet åpningstid for studenter som er i praksis. Ved for sent henting vil det bli krevd inn gebyr for å dekke den ansattes overtid. (se neste punkt) Beløpet legges til på neste regning. OBS! Det er veldig viktig for barnas sikkerhet at portene e holdes lukket!!! For seint henting. Hvis barnet av en eller grunn ikke blir hentet før etter barnehagens stengetid, vil det bli krevd et gebyr på kr 150 pr påbegynte ½ time(fra 1. gang). Dette skal dekke hele den ansattes lønn + overtiden den ansatte får. 3

4 Det er viktig å ha respekt for de ansatte fritid. Dere skal være ute av barnehagen til kl Husk å beregne tid til påkledning. Priser Hel plass koster pr mnd. kr 2330,- + kostpenger kr 225,- Kostpenger inkl. lunsj hver dag, varmmat 1 dag pr uke, frukt, grønnsaker og drikke(melk/vann) hver dag. Kjøp av ekstra dager kr 180,- Søskenmoderasjon 30 % fra barn nr 2-50 % fra barn nr 3. Dagsrytmen Kl Barnehagen åpner Kl Frokost med medbrakt matpakke. Kl Fri lek ute/inne Kl Lek, samling, musikk, spill, turer, div. aktiviteter. (kommer dere senere enn kl 10 MÅ dere gi beskjed) Ca. Kl Lunsj barnehagen lager mat. Varm mat på fredag. Kl Hviling, soving, lek ute/inne Ca Kl Frukt Fra ca Kl Vi leker ute. Kl Barnehagen stenger. Møter i barnehagen Avdelingsmøter: Det har vi evt. når barna sover. Eller så slås det sammen med personalmøtet. Ped. Leder møter: Ved behov Personalmøter: 1 gang i måneden (à 2-3 timer) Foreldremøter: 2 ganger i året. Høst og vår. Planleggingsdager: 5 dager pr. barnehage år. I år er dagene 8/11, 23/12, 2/5, 23/6 og 11/7. VIKTIG!!! Den 20. juni reiser de ansatte på tur med hele SiH. Barnehagen vil stenge tidligere denne dagen. (mer info kommer nærmere) Tilvenning August måned er satt av til tilvenning. Under tilvenningsperioden må det gis mye tid til omsorg. De nye barna trenger en rolig barnehageoppstart. Noen av de gamle barna trenger også litt tilvenning etter en lang ferie. Vi ønsker at barna skal bli kjent med hverandre, trygge på personalet og bli kjent med barnehagen sosiale og fysiske miljø. Alle skal føle seg velkommen. I denne perioden jobber vi samtidig med innkjøring av faste rutiner og regler. Vi tilbringer tid både ute og inne for å bli kjent med hele barnehagen og hva den har å by på. 4

5 Barnets klær og utstyr. Merking av barnas klær og utstyr er kjempeviktig, både med tanke på at det ikke skal bli borte, men også med tanke på at de ansatte og spesielt nye og vikarer skal kunne finne ut hvem som eier hva. Så MERK KLÆR, SKO OG annet UTSTYR. Barnehagen har ikke erstatningsansvar for utstyr som blir borte. Hva vi i Sandmo studentbarnehage ønsker av klær og utstyr til barna. Truser (mange ved avvenning av bleie) Ullsokker tynne og tykke (tips sokker strikket i angora kanin ull eller alpakka ull er ekstra varme og gode) Ullundertøy (vi ønsker IKKE strømpebukser på barna) Fleece evt. tykkere ull sett Lange votter Gode luer som sitter godt rundt ansiktet (halslue eller hals/bøff og lue, ull er best ) Regntøy NB! Bukser som er lange nok i beina slik at de ikke sklir over støvlene, og strikk i beina som er hel. Tynn dress, evt. bukse og jakke Vinterdress (vann og vindtett, god vidde i armer og bein) Støvler / cherrox / Doc Boots Vintersko (gode sko som tåler bløt snø og hvor det er plass til en ekstra sokk) Vi ønsker at det til en hver tid ligger minst to skift ( fra innerst til ytterst) i barnehagen. Det er viktig at barna alltid har klær etter forholdene ute. Vi har ikke mulighet til å bli igjen inne i barnehagen pga barn som ikke har klær etter vær. Det er viktig at alle rydder og holder orden på plassene sine. Pass på at det er tøy som passer til årstiden / passer i størrelse, som ligger på plassene/kassene. Barn som er tørre og varme - VIL være ute å leke. Sykdom og medisinering Det er viktig at foreldrene holder barna hjemme når de er smittebærere eller har dårlig allmenntilstand. Dette slik at vi begrenser smitten mest mulig, og at barna får ro og tid til å bli frisk. Syke barn har dårlig utbytte av å være i barnehagen. Barnehagen gir IKKE barna febernedsettende og smertestillende preparater. Ved annen medisinering skal det skrives avtale mellom barnehagen og foreldrene om hva slags medisin barnet skal ha og hvordan den skal gis. Dette av sikkerhetsgrunner. PROSJEKT I år har vi valgt TID som paraplytema / årsprosjekt. Dette har vi valgt fordi dette er et viktig tema for barna, og kan romme så mangt. Vi skal bruke det i barnehagen, inne og ute, når vi er ute på tur, utenfor gjerdet, i skogen, i trafikken osv. Mer info på månesplanen. Gjennom et barnehageår har vi også flere prosjekter/temaer. De vil ha forskjellige lengde. Noen varer en uke, noen en måned eller kanskje lenger. Disse vil være i tråd med paraplytemaet vårt, men også i forhold til barnas interesser. Vi ønsker å bruke mer tid på hvert prosjekt, fordi barna liker og trenger tid på å bli kjent med, ta det inn over seg og nyte det vi driver med. Alle fagområdene vil være en naturlig del av dette prosjektet. 5

6 Månedsplaner vil inneholde mer detaljert informasjon. VÅRE SATSNINGSOMRÅDER Dette er områder som vi vektlegger ekstra i løpet av året fordi dette er så viktig for barnas utvikling. De voksne skal legge til rette og veilede barna gjennom hele dagen. FYSISK HELSE Vi har fysisk helse som satsningsområde. Dette fordi personalet er opptatt av dette og fordi vi mener det er en veldig viktig del av barna oppvekst. Begrunnelse: Kroppen vår er hele livet vårt, og fysisk helse er viktig fra første levedag. Fysisk helse omfavner alt. Kontakten mot andre mennesker starter med kroppslige signaler og etter hvert kroppskontakt og deretter språket, dette er starten på utvikling av sosial kompetanse. Godt og variert kosthold, veksling mellom aktivitet og hvile er med og utvikler en sunn kropp. Fysisk aktivitet er viktig for utvikling av motoriske ferdighet, kroppsbeherskelse og styrke. I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er aktive og de uttrykker seg gjennom hele kroppen. Dermed synes vi det er et viktig satsingsområde å jobbe med. Vi har store muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv med flere gode turområder i nærmiljøet. Vi ønsker at: Barna våre får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Barna skal utvikle glede og fantasi ved å bruke naturen. Vi voksne skal legge til rette for at barna utvikler kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk. Vi skal gi barna kunnskap om menneskekroppen og viktigheten med god hygiene. Vi skal lære barna betydningen av gode vaner og sunt og næringsrikt kosthold. Barna skal få kjenne gleden ved å spise matpakke på tur. Lag spennende matpakker. (Unngå kjeks og søte saker, barna elsker frukt og grønt) Tips Middagsrester(kjøtt, fisk, salater) fra dagen før er flott å ha i matpakka. Vi skal gjøre barna kjent med nærmiljøet sitt og hva det har å by på. Vi skaper gode vaner som barna tar med seg videre i livet. Vi kan fremme barns fysiske helse ved å ta i bruk naturen til kroppslige utfordringer. Voksne skal være gode modeller. SPRÅK Språk er også en veldig viktig del av barns liv og oppvekst. For å tilegne seg kunnskap, informasjon, kommunisere, bli kjent med andre mennesker osv. må man ha en form for språklig utrykk. Begrunnelse: Vi ser - og det er også oppe i media at en del barn sliter språklig. Dette føler vi at vi må være med å ta tak i. Vi ønsker derfor å legge ekstra vekt på språkutviklingen. Dette gjøres bl.a. ved at vi deler inn i mindre grupper, som jobber for å utvikle språket hos hvert enkelt barn. Her er den gode samtalen/dialogen viktig for læringen. De voksne er bevisste på å svare barna i hele og utfyllende 6

7 setninger. Vi navnsetter alle ting istedenfor å si den og det. For eksempel sier vi: Vil du ha bilen? Istedenfor å si: Vil du ha den? Spill er også viktig. Sang, rim og regler er også noe vi bruker mye. Barn elsker sang, musikk og bevegelse. Formidling av litteratur gjennom å lese bøker er også veldig viktig, og en del av hverdagen vår. Vi bruker Snakkepakken som et arbeidsverktøy. LOKALE KULTURDAGER Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskapning og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap. Barnehagen har sine egne kulturdager som markeres i barnehagen. Sammen med kommunens dager blir dette en flott samling med aktiviteter: Bursdager Høstfest Nissefest i desember Julebord i desember Kirkebesøk til jul og påske Karneval i februar Fastelavn Vinteraktivitetsuke Påskefrokost m/foreldre Ruskendag i mai 17. mai feiring Sommertur i juni Sommerfest Avslutning for 5 åringene Forskjellige teater /forestillinger/utstillinger Barnehagen vil minne foreldrene på at når det er arrangementer hvor foreldrene deltar, anses barnet som hentet når foreldrene kommer. De ansatte har egne oppgaver de har ansvaret for, slik at det skal bli et flott arrangement for alle store og små. OVERGANG BARNEHAGE OG SKOLE Det er utarbeidet retningslinjer for overgangen mellom barnehage og skole. Barnehage skal ha klubb for 5-åringene. Her trener de på å sitte i ro, konsentrere seg, samarbeide, vente på tur, skrive navnet sitt, telle, trafikkopplæring og mye annet moro. Vi har også samtaler med skole, helsesøster, PPT og lignende hvis det er behov for det før skolestart (overgangsmøte). 7

8 AVDELINGSVISE PLANER BØR INNEHOLDE: Satsningsområdene for perioden. Hvordan jobbe med barnehagens satsningsområder? Hvordan jobbe med avdelingens satsningsområder? - begrunnelse - plan (mål, tiltak) - dokumentasjon - vurdering Prosjekter Vi legger opp aktiviteter og temaer etter årstidene, siden disse danner et naturlig utgangspunkt for planlegging av barnehagens innhold. Årstidene kommer til å være en del av barnas tilværelse resten av livet. Å gi barna et godt forhold til disse, må ses som verdifull læring, som er knyttet til opplevelsen og kunnskap. Noe av det som skjer hvert år kan du se under punkt lokale kulturdager. Månedsplaner: Vi har valgt å informere foreldre om hva som skal skje i barnehagen ved å levere ut månedsplaner i starten av her måned. Her skal det blant annet stå litt om hva som skjedde i forrige måned, hva som skal skje denne måneden, samt viktige datoer for hendelser. Det vil også stå litt informasjon og/eller ønsker fra personalet. Som alle vet er det ikke bestandig at det vi bestemmer er hva vi får til. Dette gjelder også barnehagen. Men da tar vi det med et og gjør det en annen dag. Pedagogisk leder er ansvarlig for dette. Implementering av fagområdene: Fagområdene skal flettes inn som en naturlig del av barnehagehverdagen, og de skal vises i arbeidet vårt, planene våre og i våres dokumentasjon. ØNSKER ALLE ET FLOTT ÅR! 8

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen Barnehage 1 Generelle opplysninger om Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen barnehage Jarlsbergveien

Detaljer

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 1 Innhold Velkommen s. 3 Vår visjon s. 3 Vårt menneskesyn/læringssyn s. 3 Våre verdier s.4 Tilvenning

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016 1 Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar 2. januar -Planleggingsdag, barnehagen stengt. Ny årsplan godkjennes av SU. Februar Uke 6-Vinteraktivitetsdag. 11. februar Karneval. Mars 10. mars-barnehagedagen.

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Hauglegda og Øvre Bergmo

Hauglegda og Øvre Bergmo Hauglegda og Øvre Bergmo INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon av Høbb barnehager s. 3 Barnehagens styringsdokument s. 5 I barnehagen for alle første gang, tilvenning s. 6 Hva er viktig å ha med seg i barnehagen

Detaljer

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE»

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» «MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» Godkjent i samarbeidsutvalget 10.09.2014 Innhold Om Nordkjosbotn barnehage...........3 Mål og innhold for hverdagsaktiviteter i barnehagen vår...5 Førskoleklubb...

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage 1 Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage Innhold 1.INNLEDNING... 3 2. HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 Plan for utarbeidelse og evaluering av årsplanen... 4 3. KONGSVEGEN BARNEHAGE... 4 4. PRIMA AS... 5 4.1 HOVEDMÅL

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Brannposten naturbarnehage

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Brannposten naturbarnehage Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Brannposten naturbarnehage Bragernes barnehageområde Historikk og drift Barnehagen drives i et gammelt bevaringsverdig hus med en lang historie.

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

INFORMASJONASHEFTE. Brunes naturbarnehage. Trivelig og annerledes - en herlig barndom

INFORMASJONASHEFTE. Brunes naturbarnehage. Trivelig og annerledes - en herlig barndom INFORMASJONASHEFTE Brunes naturbarnehage Trivelig og annerledes - en herlig barndom Informasjonshefte Brunes naturbarnehage, redigert mai 2014 INNHOLD: Velkommen til Brunes s. 3 Visjon og målsetting s.

Detaljer

2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 66 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Velkommen til Bakkebygrenda barnehage Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Innholdsfortegnelse Velkommen, side 3 Vår visjon, side 3 En hilsen fra oss, side 4 Åpningstider, side 5 Kontaktliste,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE Lilleløkka barnehage Amtmand Bangssgt.8 3019 Drammen Tlf: 32 04 47 70 Epost: lillelokka.barnehage@drmk.no Historikk, drift

Detaljer