Rica Hell Hotel, Værnes 20. november 2013 INNOVASJONSKONFERANSEN 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rica Hell Hotel, Værnes 20. november 2013 INNOVASJONSKONFERANSEN 2013"

Transkript

1 Rica Hell Hotel, Værnes 20. november 2013 INNOVASJONSKONFERANSEN 2013

2 Program Registrering og kaffe Få innsikt Kunstnerisk innslag Innovasjon i helse- og omsorgssektoren - hvordan utnytter vi potensialet? Service Thinking for Healthcare Brugercentreret og medarbejderdreven innovation i en højt specialiseret hospitalsnhed Pause og mingling Skap kultur Eg vil leve livet - heile livet Tre ledere har ordet - om hva som engasjerer Vi kan skape radikal innovasjon! Kunstnerisk innslag Lunsj

3 Tenk nytt Vårddokumentation - ett dyrbart kaos och en säkerhetsrisk! Med nettbrett som bølgebryter Helsegründer med mål i sikte En ny generasjon hoftebeskyttere - utviklet med brukerfokusert design Pause og mingling Skap verdi Mot, ydmykhet og galskap Operaeventyret i Nordfjord - en suksesshistorie Kunstnerisk innslag Avslutning Tapas og hyggelig samvær

4 Få innsikt

5 Registrering og kaffe Møteleder Marte Lauvsnes, SINTEF Marte har lang klinisk erfaring som intensivsykepleier og leder ved St. Olavs Hospital. De siste 15 årene har hun arbeidet med forholdet mellom virksomhet og bygg i helsetjenesten KUNSTNERISK INNSLAG Ganges Nordal, vokal og gitar. Ansatt på Rockheim, Det nasjonale museum for populærmusikk Innovasjon i helse- og omsorgssektoren hvordan utnytter vi potensialet? Bjørn Guldvog, helsedirektør, Helsedirektoratet Helse- og omsorgstjenestene har ansatte, som utgjør et stort potensiale i forhold til å skape nye løsninger i møte med framtidas behov og utfordringer. Det er mye bra som er på gang, men Helsedirektoratet mener potensialet for nyskaping gjennom de ansatte må utnyttes enda bedre. Helsedirektør Bjørn Guldvog vil fortelle hvordan Helsedirektoratet mener helse- og omsorgstjenestene i større grad bør utnytte dette potensialet hos de ansatte til å utvikle smarte løsninger i samarbeid med pasienter, brukere og næringslivet.

6 Inspirasjon fra England Service Thinking for Healthcare Ben Reason, founding partner, Livework, UK Ben Reason will introduce the concept of Service Thinking - arguing that organisations, even in service sectors such as health, do not truely think of what they do as a service to people. If they did, this would be a radical innovation that would bring significant benefit to healthcare. By truly thinking service and therefore viewing the patient and their family as fundamental to the performance and success of the service, we open up the possibility to re-design healthcare to be more efficient and effective. Although this is radical thinking, it is also very straightforward. Ben will make the case that the benefits available are actually not hard to achieve and that quick-wins are achievable by addressing basic service needs that are not medically sensitive and therefore low risk and high potential. Inspirasjon fra Danmark Brugercentreret og medarbejderdreven innovation i en højt specialiseret hospitalsenhed Mette Rosendal Darmer, ledende oversygeplejerske, Hjertemedicinsk klinikk, Hjertecentret, Rigshospitalet i København, Danmark Sundhedsvæsenet er udfordret. Patienterne forventer kvalitet og individuel service, samtidig med at udgifterne skal reduceres og produktiviteten øges. Kan patienterne hjælpe os med at tænke nyt i forhold til dette krydspres? På Rigshospitalet afprøvede vi en Brugercentreret Innovationsproces for at forbedre patienternes oplevelse af kvalitet og udvikle vores tilgang til pleje og behandling. Projektet var et ledelseseksperiment i samarbejde med Innovationsenheden MindLab. Indsigterne blev skabt gennem patienternes stemmer og ændrede de fagprofessionelles syn på dem selv, på faglighed og på patienterne. Vi konkluderede, at innovationsprocessen kan bruges som ledelsesværktøj til en ændret organisatorisk meningsdannelse, og forstod, at det er mennesker i organisationen der innoverer, ikke organisationen PAUSE OG MINGLING

7 Skap kultur

8 Eg vil leve livet - heile livet Nikka Myren Grønning frå Valldal i samtale med Sissel Brunstad, NRK Møre og Romsdal Lukka i livet er å vere 97 år, bu i eigen heim, klare seg mest mogleg sjølv, ha ein meiningsfull kvardag og føle at livet enno har mykje å gi. Det meiner Nikka Myren Grønning i Valldalen på Sunnmøre og drøymer om å bli 110 år. Ho arbeider ved bakstebordet kvar einaste dag, dyrkar vennskap og naboskap, engasjerer seg i det sosiale livet i bygda og kvir seg ikkje for å bu åleine. Nikka er ein ressurs for lokalsamfunnet. Gjennom NRK-dokumentaren Leve livet - heile livet imponerte ho mange. Nikka deler sine tankar om kva helse- og omsorgssektoren kan bidra med for at dagens og morgondagens eldre kan bu heime heile livet og samtidig kjenne seg trygge og ivaretatt Tre ledere har ordet - om hva som engasjerer Tone Marie Solheim Nybø, avdelingsleder Helse og Velferd, KS Anne-Kari Bratten, adm. direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter Vigdis Harsvik, styremedlem i Helse Midt- Norge RHF og direktør i Innovasjon Norge, Sør-Trøndelag Innovasjon er ett av de viktigste verktøyene for å møte de store utfordringene i helse- og omsorgssektoren. Dette er det bred enighet om, og innovasjon er for fullt satt på dagsorden. Men hvordan skape innovasjonskultur? Og ikke minst: Hvordan oppnå bred implementering av nye løsninger og unngå pilotgraven? Etter 15 min. innlegg fra hver av de tre lederne vil de stille i et panel der Paul Chaffey utfordrer dem: Hva skal til for å utløse innovasjonsbølgen i helse- og omsorgssektoren?

9 Vi kan skape radikal innovasjon Paul Chaffey, administrerende direktør, Abelia Kombinasjonen av kunnskap, teknologi og smarte arbeidsprosesser er i ferd med å totalforandre måten brukerne forholder seg til helse- og omsorgssektoren. Hvordan skal sektoren tilpasse seg disse endringene? Trengs helt nye aktører inn i sektoren? Hva er erfaringen fra andre bransjer når det skjer store endringer? Paul Chaffey vil se på noen områder som er særlig egnet for radikale innovasjoner i sektoren, se på drivkreftene og motkreftene for endringer og reflektere over hva slags strategi, organisering og ledelse som kreves for å mestre store forandringer KUNSTNERISK INNSLAG Nidaroskvartetten med 10 medlemmer LUNSJ

10 Tenk nytt

11 Inspirasjon fra Sverige Vårddokumentation ett dyrbart kaos och en säkerhetsrisk! Carina Zetterberg, legitimerad läkare, specialist i Obstetrik og Gynekologi, samt utredare på Socialstyrelsen i Sverige Vårddokumentationen bygger på principer och vårdrutiner som är nästan 100 år gamla, men också på de hierarkier som vården har men inte vill kännas vid. Den finns inte heller med som en fråga för vårdens ledande grupperingar trots att kostnaden för dokumentationen ständigt ökar både vad gäller arbetsinsatser och inköp av system och hårdvara. Nya system kan heller aldrig lösa de problem som finns om vi inte omedelbart börjar arbeta med dokumentationens innehåll och struktur och anpassar detta till modern sjukvård och dagens vårdorganisationer. Det är dags att vi inser att ett omfattande förändringsarbete behövs, och att det i detta arbete också ingår förändringar i attityder hos vårdens professioner. professioner. Carina Zetterberg forteller oss historien Med nettbrett som bølgebryter Synnøve Hopsø, bruker, Kirsti Fossland Brørs, prosjektmedarbeider i Trondheim kommune og Jarl Reitan, forskningsleder i SINTEF Nettbrettet har kommet for å bli, og en stor del av den teknologiske utviklingen i norsk omsorgssektor vil dreie seg om å utvikle nye tjenester med tilhørende nye applikasjoner. I Trondheim samarbeider kommunen, St. Olavs Hospital og SINTEF om HelsaMi - prosjektet. Målet er å gi økt kvalitet for brukere med kroniske lidelser, bedre den hjemmebaserte behandlingen og redusere antall innleggelser i sykehus. Første steg har vært å utvikle en applikasjon for nettbrett, til støtte for registrering av egen sykdomsopplevelse. I tillegg utvikles et nytt tjenesteforløp der kompetanse om sykdommen og hvordan riktig behandling skal gis, inngår. Det vil bli gitt en presentasjon fra deltakende bruker, kommunen og FoU.

12 Helsegründer med mål i sikte Astrid Skredosen, daglig leder i ASAP Norway AS. Etter mange, lange og travle nattevakter ble ideen om et tynt superabsorberende laken, tilpasset fødesenger, født. Fra idéen kom i aug til fødelaken-maskinen sto klar i 2012, skulle det gå 9 år. Siste del av reisen er startet - det som begynte som en ide på nattevakt er på vei tilbake til avdelingen som et produkt. Astrid Skredosen, som ble nominert til Årets gründerkvinne 2012, forteller historien En ny generasjon hoftebeskyttere utviklet med brukerfokusert design Margrethe Engan Gjære, administrerende direktør, Protex AS, Tore Christian B. Storholmen, designer, SINTEF Årlig har vi rundt 9000 tilfeller av hoftebrudd i Norge, og kostnadene knyttet til behandling, rehabilitering og sykehjem kommer seg på mellom 1,5 og 2,5 milliarder. Produkter som forebygger brudd ved fall har potensiale til å spare samfunnet for enorme summer, i tillegg til økt livskvalitet for dem det angår. Realiteten er at eksisterende produkter i svært liten grad benyttes. Hvorfor er det slik? Dette spørsmålet stilte Protex og SINTEF, og resultatet ble et utviklingssamarbeid og en ny innovativ hoftebeskytter som tar brukernes behov på alvor. Produktet har mottatt mye ros blant sluttbrukerne, og nøkkelen til suksess ligger i tett brukerinvolvering, samarbeid mellom spesialister og inspirasjon fra helt andre bransjer enn helsesektoren. Margrethe Engan Gjære og Tore Christian B. Storholmen gir deg historien fra idé til ferdig produkt PAUSE OG MINGLING

13 Skap verdi

14 Mot, ydmykhet og galskap Kristine Borvik, leder for Søbakken sykehjem, Larvik kommune Helen Norlin, assisterende avdelingsleder, Larvik kommune Mot til å være annerledes. Ydmykhet for mennesket. Galskap for inspirasjon og glede. Tør å drømme... Måtte aldri noen brenne inne med en god idé. Fra en sprø idé til en fantastisk opplevelse kan veien være forbausende kort. En fortelling om vår minnerike reise Operaeventyret i Nordfjord en suksesshistorie Kari Standal Pavelich, Operasjef i Opera Nordfjord Det begynte med kjærlighet til opera og en vill idé om å sette opp en opera bare én eneste gang, til glede for innbyggerne i Nordfjord. I år feirer Opera Nordfjord 15 år med operaglede; publikummere har sett 181 enkeltforestillinger av opera, operette, musikaler og konserter gjennom disse årene. Profesjonelle kunstnere, lojale dugnadsarbeidere og lokal kunstnerisk ledelse og forankring er nøkkelen til operasuksessen og selvsagt et eget operahus! KUNSTNERISK INNSLAG Noen svisker fra Kari Standal Pavelich (bildet over) på fiolin og Eva Holm Foosnæs på piano AVSLUTNING TAPAS OG HYGGELIG SAMVÆR

15 Besøk oss på innomed.no Les aktuelle nyhetssaker Få oversikt over arrangementer Søk i InnoMeds prosjektdatabase Finn relevante prosjekter og prosjektrapporter Se og lær av hva andre har gjort Få tips til metoder og verktøy i innovasjonsarbeid

16 Design og layout: Tore Chr. B. Storholmen og Ole Petter Næsgaard

INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN

INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det er hjernekraft og forskning som skal sikre Norges fremtid. Hjernekraftverk er en kampanje fra Anerkjenn våre virkelige superstjerner på hjernekraftverk.no

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet innovasjonogforskning.no Nr. 5 september 2014 PATENT & VAREMERKE Les om Piratkopiering Import av falske varer er et voksende problem immaterielle verdier

Detaljer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer Magasin om ledelse, strategi og teknologi fra SAS Institute Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer i Danske Bank Adm.

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Katinka G. Leiner. Ressurser på rett vei

Katinka G. Leiner. Ressurser på rett vei Ferd Sosiale Entreprenører Resultater 2012 Side 4 Johan H. Andresen Sosialt entreprenørskap har stor effekt, men kan vi nå si noe er om hvor stor? Vi ønsker å vise det vi har målt siste året. Side 5 Katinka

Detaljer

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning.

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning. 01/2011 Årgang 10. Et magasin fra KVALItets- LØFTET Seks direktører og deres prioriteringer. Side 4 6 pasienter setter karakter Revmatologisk avdeling prøver ut Bruker Spør Bruker-modellen. Side 22 Styrmann

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE Fokus på adferd Adferdsøkonomiske styringssystemer forbedrer prestasjoner DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Self service Enterprise BI i skjønn forening med selvbetjent BI BUSINESS No. 8 /

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg Meld. St. 29 (2012 2013) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 11 1.1 Mulighetene... 11 1.1.1 Den nye eldregenerasjonen... 11 1.1.2 Hele livsløpet... 11 1.1.3 En moderne pårørendepolitikk...

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

Aalborg Universitet. Women in Business - meningsfulde værdier - relationer i vækst Saghaug, Kristin Margrethe; Lindgren, Peter. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Women in Business - meningsfulde værdier - relationer i vækst Saghaug, Kristin Margrethe; Lindgren, Peter. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Women in Business - meningsfulde værdier - relationer i vækst Saghaug, Kristin Margrethe; Lindgren, Peter Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University Citation

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Nytt verktøy i tradisjonell næring

Nytt verktøy i tradisjonell næring 6/2011 Nytt verktøy i tradisjonell næring Om likestillingsarbeid i tre kystnæringsbedrifter Marte Taylor Bye og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Nytt verktøy

Detaljer

- Få de beste ut i butikk!

- Få de beste ut i butikk! update: consumer 04. Norsk merkevarebygging trender, sære nordmenn og innovasjon. 09. - Få de beste ut i butikk! Nøkkelen til suksess for dagligvarekjedene er ikke bare enda klokere kategorisjefer som

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Interreg IV A-prosjekt 2011-2014

SLUTTRAPPORT. Interreg IV A-prosjekt 2011-2014 SLUTTRAPPORT Interreg IV A-prosjekt 20-204 2 Forord Økt andel eldre og mangel på arbeidskraft er utfordringer samfunnet møter om få år. Dette gjør at vi må tenke nytt i forhold til måten vi jobber på og

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

Refleksjoner over tverrprofesjonell deltakelse og læring i prosjektet Å ta opp uroen

Refleksjoner over tverrprofesjonell deltakelse og læring i prosjektet Å ta opp uroen 1 Å ta opp uroen paper oktober 2012 Refleksjoner over tverrprofesjonell deltakelse og læring i prosjektet Å ta opp uroen Aslaug Kristiansen Institutt for pedagogikk Universitetet i Agder (Utkast) I dette

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Prosjektrapport SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Forord «Dette var kjempegøy! Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så gøy.» Dette sitatet fra en mannlig bowler oppsummerer godt hva

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer