Innovasjonskonferansen september 2009 Holmen Fjordhotell, Asker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjonskonferansen 09 30. september 2009 Holmen Fjordhotell, Asker"

Transkript

1 Innovasjonskonferansen september 2009 Holmen Fjordhotell, Asker

2 Innovasjon i helse- og omsorgssektoren på dagsorden 09:00-10:00 10:00-10:05 10:05-10:10 Registrering og kaffe Velkommen Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, leder i InnoMed Dette vil vi med dagen Synnøve Farstad, møteleder 10:10-10:30 Gjennom samhandlingsreformen skal vi møte fremtidens utfordringer i helsetjenesten, innovasjon vil være ett av flere viktige virkemidler Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen Helse- og omsorgssektoren står overfor betydelige utfordringer i årene som kommer. I 2030 har antall eldre over 80 år økt med 50 %. Antall pasienter som rammes av slag, demens, kreft, kols, diabetes og andre livsstilssykdommer vil øke dramatisk. Samtidig blir det færre hender til å yte helsetjenester. Dette krever at vi må samhandle mer og bedre, og finne nye måter å arbeide på. Innovasjon blir ett av flere viktige verktøy for å møte fremtidens utfordringer i helsetjenesten. Dette vil helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen fortelle mer om.

3 10:30-10:50 10:50-11:15 Regjeringens helseløft innovasjon i helse- og omsorgssektoren har høy prioritet i Norges første stortingsmelding om innovasjon Statssekretær Rikke Lind, Nærings- og handelsdepartementet Innovasjon i helse- og omsorgssektoren er prioritert i Regjeringens innovasjonspolitikk. Vi mener det er et betydelig uutnyttet potensial for verdiskaping. Vi ønsker å stimulere til et tettere innovasjonssamarbeid mellom helseforetak, kommuner og næringslivet og gjennom dette skape vinn-vinn situasjoner. Vi har ambisjoner og store forventninger, sier Rikke Lind. Dette vil statssekretæren fortelle mer om. Dialog - statsråden og statssekretæren svarer på spørsmål Møteleder og salen Historier - spennende innovasjonsprosjekter 11:15-12:00 Hjemmedialyse bedre for pasienten og bedre for helsetjenesten Marit Halvorsen, pasient Markus Rumpsfeld, klinikksjef ved UNN Eli Arild, NST, prosjektleder innovasjon De siste ti år er antall pasienter i dialyse fordoblet. Det er forventet en økning i antall personer som vil bli tilbudt livslang behandling for total nyresvikt, på ca 10 % per år i perioden 2005 til I dag foretas 84 % av behandlingen i sykehuset. Hjemmedialyse vil øke livskvaliteten til nyresviktpasienter betydelig, og samtidig redusere kostnader for helsetjenesten. Universitetssykehuset i Nord-Norge er i gang med et spennende innovasjonsprosjekt; Sykehus i stua nye løsninger for hjemmedialyse av nyresviktpasienter. Marit Halvorsen, Markus Rumpsfeld og Eli Arild gir oss hele historien.

4 Innovasjonsledelse og innovasjonskultur Flere historier 12:00-12:15 Pause 12:45-14:00 Lunsj 12:15-12:45 Innovasjonsledelse og innovasjonskultur her tror jeg helsesektoren kan ha noe å lære av TINE Eirik Selmer-Olsen, FoU-direktør, TINE 14:00-14:15 Underholdning Nytenking er en viktig faktor for å lykkes i underholdningsbransjen. Vi får en smakebit av et svært originalt og underholdende innslag. TINE har lang tradisjon for nyskaping og er kjent for å ha en høy innovasjonsaktivitet i hele verdikjeden fra jord til bord. Innovasjonssatsingen er knyttet opp til TINE sin strategiske retning mot 2020 Gode og sunnere matopplevelser, men også mot kostnadsreduksjon. Vi ser altså både på topp- og bunnlinjeinnovasjoner. De siste årene har TINE fokusert på strategisk innovasjon basert på innsikt og utfordring av etablerte sannheter. Vi jobber aktivt med å knytte flere innovasjonselementer til hver nyskaping, og målet er økt unikhet og robusthet. For å lykkes er innovasjonsledelse og -kultur helt nødvendige fokusområder. 14:15-14:45 Forebygging av slag nye løsninger rett rundt hjørnet David Russel, professor og overlege ved Oslo Universitetssykehus Benedicte Bakke, daglig leder Cerenor AS Hvert år rammes personer av hjerneslag i Norge. En tredjedel av disse dør. Hjerneslag er den nest vanligste dødsårsaken i verden, og er ansvarlig for rundt ti prosent av alle dødsfall i den industrielle verden. Nytt ultralydutstyr er nå under utvikling og vil kunne muliggjøre risikovurdering, rask diagnostisering og monitorering av behandling av hjerneslag, sier professor David Russell ved Oslo Universitetssykehus. David Russell og Benedicte Bakke gir oss hele historien.

5 14:45-15:15 15:15-16:00 Galskap for gründere å satse på helsesktoren? Petter Planke, nyskaper, Redcord AS Plager flest og koster mest er samfunnsutfordringen med muskel-/skjelettlidelser, (FORMI). Selv med 30 års erfaring som gründer, ble det langt mer krevende å utvikle ny virksomhet innen helsesektoren enn jeg forutså, sier Petter Planke. Med brennende engasjement for å bidra med nye og bedre løsninger og et helsevesen som etterspør behovsdrevet innovasjon, hadde han ventet mer åpenhet og bedre arenaer for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. Det er min erfaring etter 18 års utvikling med Redcord, sier Petter Planke, som sammen med sin bror startet industrieventyret Tomra. Brukerdrevet innovasjon snarvei til fremtidens sykehus Mette Mollerup, prosjektleder i Forsknings-og MTV-avdelingen, Odense Universitetshospital Kaja Misvær, Innovasjonskonsulent og servicedesigner, Designit 16:00-16:30 Med støtte fra den danske regjeringen, har Odense Universitetshospital satt brukerdrevet innovasjon på agendaen og flere innovasjonsprosjekter er etablert. Fokus er å identifisere erkjente og ikke-erkjente behov, som et grunnlag for å utvikle løsninger som gir økt verdi for brukeren. Patientens rejse i sundhedssektoren (PaRIS) skal sikre et sammenhengende pasientforløp, mens Pasienthuset integrerer pasienthotelltenkningen i en klinisk avdeling på sykehuset. Med et felles mål om å øke pasientens tilfredshet ved hjelp av brukerorienterte metoder, har disse prosjektene hatt stor nytte av hverandre. Prosjektleder i PaRIS, Mette Mollerup, og designer i Pasienthuset, Kaja Misvær, forteller om hvordan denne prosessen har bidratt til en ny sykehusstandard med økt verdi for pasienter, pårørende og helsepersonell. Pause

6 Betydelig potensial for verdiskaping kritiske suksessfaktorer Tore Tennøe Direktør, Teknologirådet 16:30-17:15 Refleksjon og diskusjon Regjeringen har satt innovasjon i helse- og omsorgssektoren på dagsorden. Potensialet for verdiskaping - for pasienter, pårørende, helsetjenesten og næringsliv - er betydelig. Paul Chaffey Adm.dir. Abelia, NHO Men hvordan får vi dette til i praksis? Hva skal til for å utløse innovasjonspotensialet i helse- og omsorgsektoren? Hva er de kritiske suksessfaktorene? Vi har utfordret sentrale personer til å gi oss sine tanker om dette viktige temaet. Tor Ingebrigtsen Adm.dir., UNN Trude Andresen Utviklingsdirektør, KS Annetine Staff FoU-direktør, Helse Sør-Øst RHF

7 17:15-17:50 17:50-18:00 Innovasjon og tradisjon hånd i hånd? Utviklingsarbeid i helse- og omsorgssektoren Tian Sørhaug, professor i sosialantropologi, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO En berømt konservativ maksime sier at man må forandre for å kunne bevare. Antakelig er det like riktig at man må bevare for å kunne forandre. Store deler av arbeidslivet har i de siste tiårene møtt og tilpasset seg skiftende og komplekse krav til kompetanse, teknologi og organisering. Hvordan kan og skal helse- og omsorgssektoren lære av dette? Avslutning Merete Rørvik, sekretariatsleder InnoMed 17:50-18:00 18:00-20:00 18:00-20:00 Bryggebuffet og mingling

8 Bruk oss! Nettside: Leder: Hans Petter Aarseth E-post: Telefon: Sekretariatsleder: Merete Rørvik E-post: Telefon: Innovasjonsrådgiver Helse Nord: Wenche Poppe E-post: Telefon: Innovasjonsrådgiver Helse Midt-Norge: Espen H. Aspnes E-post: Telefon: Innovasjonsrådgiver Helse Vest: Jens Reigstad E-post: Telefon: Innovasjonsrådgivere Helse Sør-Øst: Jonny Østensen E-post: Telefon: Jan Solberg E-post: Telefon:

Prosjekter i InnoMed 2006-2014

Prosjekter i InnoMed 2006-2014 Prosjekter i InnoMed 2006-2014 InnoMeds styringsgruppe har representanter fra følgende organisasjoner Helsedirektoratet Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Helseforetakenes

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg Meld. St. 29 (2012 2013) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 11 1.1 Mulighetene... 11 1.1.1 Den nye eldregenerasjonen... 11 1.1.2 Hele livsløpet... 11 1.1.3 En moderne pårørendepolitikk...

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

RAPPORT Forprosjekt: Slag konseptutvikling av nytt utstyr for diagnostikk og behandling 2008

RAPPORT Forprosjekt: Slag konseptutvikling av nytt utstyr for diagnostikk og behandling 2008 RAPPORT Forprosjekt: Slag konseptutvikling av nytt utstyr for diagnostikk og behandling 2008 Sluttrapport fra slagprosjektet Tittel: Slag En konseptutvikling for nytt utstyr til karakterisering av forsnevringer

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden

Detaljer

InnoMeds prosjektportefølje 2009

InnoMeds prosjektportefølje 2009 InnoMeds prosjektportefølje 2009 Møteplasser Møteplasser i 2009 Innovasjonskonferansen 09, Oslo Workshop om The Eden Alternative, Trondheim Møteplass om fall og lårhalsbrudd, Gardermoen Riktig ernæring,

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Innspill til stortingsmeldingen om innovasjon i omsorg - fra Næringslivets kontaktutvalg - innovasjon i helse- og velferdsteknologi

Innspill til stortingsmeldingen om innovasjon i omsorg - fra Næringslivets kontaktutvalg - innovasjon i helse- og velferdsteknologi Helse- og omsorgsdepartementet Att.: Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre Teatergata 9 Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Kopi: Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helsedirektoratet,

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vår ref: SMR Oslo 22. april 2013

Vår ref: SMR Oslo 22. april 2013 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Vår ref: SMR Oslo 22. april 2013 Høringssvar NOU 2013:2 Hindre for digital verdiskaping Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening organiserer over 62

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan Vedtatt 11. juni 2010 Om hvordan vi skal forene hjernekraft og handlekraft Foto: Carl-Erik Eriksson NTNU og de andre kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn. Næringsplanen

Detaljer

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen)

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen) Velferdsteknologi IS-1990 Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030 «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer