FREMTIDENS OPERASJONSROM FAGSEMINAR. Røros, 23 januar PRESENTASJON AV INNOMEDs VIRKSOMHET. Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver SINTEF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREMTIDENS OPERASJONSROM FAGSEMINAR. Røros, 23 januar 2015. PRESENTASJON AV INNOMEDs VIRKSOMHET. Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver SINTEF"

Transkript

1 FREMTIDENS OPERASJONSROM FAGSEMINAR Røros, 23 januar 2015 PRESENTASJON AV INNOMEDs VIRKSOMHET Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver SINTEF

2 HVEM ER INNOMED? HVA GJØR INNOMED? HVOR GÅR VI? Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver SINTEF

3

4 Eg vil leve livet heile livet Nikka Myhren, 97 år fra Valldal

5 BÆREKRAFTIG HELSETJENESTE I dag går hver 6. elev fra ungdomsskolen inn i helse og omsorgsarbeid Med samme nivå på tjenestetilbudet, vil vi i 2025 ha behov for at hver 4. elev fra ungdomsskolen blir helse og sosialarbeider.. og i 2035 må hver 3. elev velge helse- og sosialfag utdanning

6 BÆREKRAFTIG HELSETJENESTE

7 HORIZON 2020: Forskning og innovasjon på helseområdet er satt i sentrum EU har pekt på helsesektoren som et av de viktigste områdene hvor det finnes grad challenges som må møtes gjennom økt innovasjon, forskning og internasjonalt samarbeid (*) Helsesektoren har fått en betydelig plass i EUs 8 rammeprogram (fra 2014) (*) Kilde: Europe 2020 Flagship Initiative, Innovation Union, EU-kommissionen, 2010

8 IKTPLUSS INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR: Følgende kriterier i prioritert rekkefølge er særlig viktige: 1. Innovasjonsgrad 2. Verdiskapingspotensial for partnerne, i offentlig sektor, for brukere og/eller andre målgrupper 3. Gjennomføringsevne 4. Forskningsgrad

9 Regionalt Nasjonalt Internasjonalt

10 InnoMed TROMSØ Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren TRONDHEIM BERGEN STAVANGER OSLO

11 InnoMed Eier: Helsedirektoratet Styringsgruppe: Helsedirektoratet, RHFene, Kommunesektoren, KS, NAV, Forskningsrådet, Innovasjon Norge Ledelse: SINTEF Innovasjonsrådgivere: Forsknings- og innovasjonsaktører: Norinnova, SINTEF, Innovest, Prekubator, Inven2 Samarbeidspartnere: Prosjektdeltakere

12 HelseOmsorg21 1. Økt brukermedvirkning 2. Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde 3. Kunnskapsløft for kommunene 4. Helsedata som nasjonalt fortrinn 5. Bedre klinisk behandling 6. Effektive og lærende tjenester 7. Møte de globale helseutfordringene 8. Høy kvalitet og sterkere internasjonalisering 9. Utvikling av de menneskelige ressursene 10. Strategisk og kunnskapsbasert styring Tiltakene innenfor de ti satsingene skal bidra til HelseOmsorg21s visjon: Kunnskap, innovasjon og næringsutvikling for bedre folkehelse Strategiprosessen er forankret i Topplederforumet, ledet av Bjørn Inge Larsen, departementsråd i HOD

13 InnoMed 4 bein å stå på Innovasjonskultur Møteplasser Innovasjonsprosjekter Kunnskapsutvikling og formidling

14 Fokus: InnoMed skal stimulere til innovasjonsprosjekter både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og i samhandling mellom 1. og 2. linje tjenesten InnoMed skal stimulere både til tjenesteutvikling og produktutvikling

15 1 Hva er behovsdrevet tjenesteinnovasjon? Behovsdrevet tjenesteinnovasjon handler om å kartlegge og forstå brukerens eksisterende og ikke-erkjente behov, for deretter å bruke kunnskapen som grunnlag for utvikling av nye produkter, prosesser og organisasjonsformer. - Brukeren er den viktigste kilden til inspirasjon!

16 2 Hva er behovsdrevet tjenesteinnovasjon? Hvem er brukeren? - Ulike brukere / aktører har ulike behov - Viktig å forstå kompleksiteten i offentlig sektor - Hva skal til for å skape en robust innovasjonsprosess?

17 Behovsdreven Innovasjonsprosess Innsikt Omdanne Verdi

18 Gjennomgang av mulig løsning med dagens system

19 3 10 kategorier for innovasjon Teknologi for et bedre samfunn

20 4 VIDEREFØRING HOVEDPROSJEKTER OFU-kontrakter Innovasjon Norge FoU-prosjekter - Forskningsråd/Horizon2020/RHF/RFF Anskaffelser - Egendrevet utvikling / implementering -

21 RUS - Rehabilitering "STINE" Ikke sosialt nettverk Ingen penger Ingen bolig Ingen jobb eller skole Gjeld Behov for et nytt miljø Hva gjør jeg?

22 Digital støttespiller Verktøy til sømløse tjenester i sårbare overgangsfaser Prosjekteier: St. Olavs Hospital, klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Trondheim kommune v/ Stavne Arbeid og Kompetanse, KF Behovsområde: Pasientstøtte og rus

23 Legemiddelgjennomgang i sykehjem Prosjekteier: Hemne og Meldal kommuner, HMN, Sykehusapoteket Behovsområde: Legemidler - Feilmedisingering

24 BARN OG OVERVEKT VERKTØY FOR BEGEISTRING Prosjekteiere: St. Olavs Hospital HF og Overhalla kommune

25

26 Håndbok

27 Kartlegging av behov Metoder for tjenestedesign

28 Årlig Innovasjonskonferanse på Værnes: Den røde tråden innovasjonsprosessen Få innsikt Skap kultur Tenk nytt Skap verdi Fokus på sentrale tema og konkrete innovasjonshistorier Inspirere, engasjere, forankre og skape nettverk for økt satsing på forskning og innovasjon i helse- og omsorgssektoren

29

30 Drivere og barrierer for innovasjon i offentlig sektor HVA ER DE VIKTIGSTE DRIVERNE? En lang rekke studier viser at interne faktorer så som ledelse og medarbeidere utgjør de viktigste driverne for innovasjon i offentlig sektor. Deretter kommer politiske drivkrefter som budsjettforandringer, lovgivning og prioritering. Disse drivkreftene anses for viktigere for offentlig innovasjon enn bedriftenes (som leverandører og brukere) og borgernes adferd og etterspørsel. Ifølge en nordisk måling av offentlig innovasjon er det de samme drivkreftene som har størst betydning på tvers av de nordiske land. Teknologi for et bedre samfunn

31 Drivere og barrierer for innovasjon i offentlig sektor HVA ER DE VIKTIGSTE DRIVERNE? Lederskap Medarbeiderskap God organisering av innovasjonsarbeidet Teknologi for et bedre samfunn

32 Drivere og barrierer for innovasjon i offentlig sektor HVA ER DE VIKTIGSTE BARRIERENE? Realisering av offentlig innovasjoner i dag foregår alt for tilfeldig og personavhengig. Det er generelt stor usikkerhet om hvem som tar ansvar for offentlig innovasjon i Norge. Nullfeilkultur - Nytenking og innovasjon belønnes ikke - men mer kontroll og regelverk. Betingelsene for innovasjon er annerledes i offentlig sektor; i privat sektor får du konkurransefordeler, mens i offentlig sektor får du økte kostnader og økt risiko Offentlige aktører mangler interesse for innovasjon og forskerne har ikke interesse for offentlig sektor fordi det ikke gir incitamenter for publisering. Årlige budsjetter medfører kortsiktige innkjøpsprosser i offentlig sektor fordi man ønsker å kunne disponere og sette i gang innenfor samme budsjettår Det mangler aktører som kan sikre et generelt fokus og som tar ansvar for den tidlige fase i offentlige innkjøp, når innovasjonsbidraget skal planlegges Norge har særlige problemer med å sikre at bare noen av de mange pilotprosjekter i offentlig sektor også kan bli implementert Teknologi for et bedre samfunn

33

34 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

35 DET ER ETABLERT 2 VERKTØY FOR HELSESEKTOREN FOR Å FASILITERE INNOVASJON: TTOene kommersialisering av forskningsresultater InnoMed behovsdrevet innovasjon

VIRKSOMHETSPLAN 2010

VIRKSOMHETSPLAN 2010 VIRKSOMHETSPLAN 2010 1 Nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoen 1.1 Helsedirektoratet - Eier og oppdragsgiver På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), er videreført som

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12 1 SAMMENDRAG...3 2 SATSING PÅ INNOVASJON - BETYDELIG POTENSIAL FOR NORSK VERDISKAPING...4 2.1 ØKT KVALITET OG EFFEKTIVITET I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN OG FLERE KONKURRANSEDYKTIGE BEDRIFTER...4 2.1.1 Innovasjon

Detaljer

Prosjekter i InnoMed 2006-2014

Prosjekter i InnoMed 2006-2014 Prosjekter i InnoMed 2006-2014 InnoMeds styringsgruppe har representanter fra følgende organisasjoner Helsedirektoratet Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Helseforetakenes

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg Meld. St. 29 (2012 2013) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 11 1.1 Mulighetene... 11 1.1.1 Den nye eldregenerasjonen... 11 1.1.2 Hele livsløpet... 11 1.1.3 En moderne pårørendepolitikk...

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Statusrapport. Prosjektutvikling i InnoMed 2006-2010

Statusrapport. Prosjektutvikling i InnoMed 2006-2010 Statusrapport Prosjektutvikling i InnoMed 2006-2010 InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon: InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.

Detaljer

Idépoliklinikken Oslo universitetssykehus

Idépoliklinikken Oslo universitetssykehus Idépoliklinikken Oslo universitetssykehus Presentasjon på Studietur 28. 29. august 2013 «imedtech for fremtidig velferd» v/christoffer Ellingsen, Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Oslo

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

NHD/HODS ARBEIDSGRUPPE MED INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTELLIGENT OFFENTLIG ANSKAFFELSE PÅ LEGEMIDDELOMRÅDET

NHD/HODS ARBEIDSGRUPPE MED INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTELLIGENT OFFENTLIG ANSKAFFELSE PÅ LEGEMIDDELOMRÅDET NOTAT TIL: EMNE: FRA: NHD/HODS ARBEIDSGRUPPE MED INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTELLIGENT OFFENTLIG ANSKAFFELSE PÅ LEGEMIDDELOMRÅDET LEGEMIDDELINDUSTRIFORENINGEN (LMI) DATO: 21.11.2012 Legemiddelindustrien

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Adressatene bes videresende til underliggende etater, avdelinger el underforeninger iflg liste.

Adressatene bes videresende til underliggende etater, avdelinger el underforeninger iflg liste. file://c:\ephorte\pdfdocprodir\ephorte\355013_fix.html Side 1 av 3 19.04.2013 Fra: Postmottak HOD[postmottak@hod.dep.no] Dato: 19.04.2013 14:35:16 Til: Namsos kommune (postmottak@namsos.kommune.no); Namsskogan

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og begrepsavklaringer...

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Strategisk plan 2014-2016

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Strategisk plan 2014-2016 Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Strategisk plan 2014-2016 Vedtatt 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 1.1. FONDETS FORMÅL... 2 1.2. VISJON... 2 1.3. OVERORDNEDE MÅL... 2 1.4.

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

Teknologisk utvikling og muligheter for næringsutvikling

Teknologisk utvikling og muligheter for næringsutvikling I arbeidet med å utrede nærlokalisasjon har vi også flere ganger når vi har vurdert mulighetene også sett at teknologisk utvikling gir muligheter for næringsutvikling. Som et tillegg til grunnlagsdokumentet

Detaljer

Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi

Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi Nasjonal samling i Oslo Referat fra den første nasjonale samlingen i programmet. Alle prosjektene var tilstede over to dager som en

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra KREM. Fra: KREM Kreativt og Mangfoldig Arbeidsliv, ved Hilde Dalen. www.krem-norge.

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra KREM. Fra: KREM Kreativt og Mangfoldig Arbeidsliv, ved Hilde Dalen. www.krem-norge. Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra KREM Fra: KREM Kreativt og Mangfoldig Arbeidsliv, ved Hilde Dalen www.krem-norge.no Oslo 5. mai 2015 Innledningsvis vil vi benytte anledning til å

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer

Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder

Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder Utkast per 24. april Innhold 1 BAKGRUNN OG PROSESS.... 2 1.1 HVORFOR EN FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR AGDER... 2 2 DEFINISJON OG AVGRENSNINGER I DOKUMENTET....

Detaljer