2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING"

Transkript

1 2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING

2 Norges største helsereform etter krigen gir fortrinn og muligheter! Eldre Forebyggende Kronisk syke

3 Bakgrunn for Samhandlingsreformen (Stortingsmelding nr, ) Samhandlingsreformen tar sikte på å møte 3 hovedutfordringer i helsevesenet: I. Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet: - Eldre befolkning med større behov for helsetjenester (samt færre yrkesaktive/eldre) - Stor økning i sykdom knyttet til våre levevaner; kols, kreft, diabetes og psykiske lidelser Pasientgruppene med kroniske lidelser eller langvarige/sammensatte sykdommer har større behov for mer differensierte helse-og omsorgstjenester som fører til økte utgifter for samfunnet. II. Fragmenterte og lite koordinerte helsetjenester: Dårlig samhandling mellom spesialist-og primærhelsetjenesten Ineffektiv bruk av offentlige ressurser (eks. sykehus) og dårligere livskvalitet for pasientene III. Behovet for å forebygge utvikling av sykdom: - Dagens helsetjenester er i dag i stor grad fokusert på behandling og reparasjon - Kommunal oppgave, men kommunene mangler kompetanse, kapasitet og andre ressurser Forebygging gir store samfunnsøkonomiske gevinster og bedre livskvalitet for befolkningen

4 Avisoverskrifter vi ikke ønsker

5 Utfordring: Vi kommer til å mangle helsearbeidere i 2035! Aftenposten 4.oktober 2013

6 Utfordring: Eksplosiv økning i behovet for helsetjenester

7 Utfordring: flytting av oppgaver og ansvar truer pasientsikkerheten

8 Utfordring: Større krav til hurtig diagnose og behandling

9 Løsning: 2-steg-foran innovasjon og samhandlingssenter Hvor utfordringer i samhandlingsreformen omsettes til løsninger!

10 Et fullskala innovasjons- og samhandlingssenter an? H vilke skal med? bygning som skaper den fysiske rammen for å utvikle s produkter Brukere/pasienter og tjenester og deres pasientorganisasjoner Et senter som tar samfunnsansvar ved a videreutvikle det mest komplekse omra det innen fremtidens velferdssamfunn; helse- og omsorgssektoren ljø i en Primær- skala som (kommuner) ikke prøvd og spesialisthelsetjenester før i Norge Autentiske miljø i en skala som ikke er prøvd før i Norge elles arena Universiteter skape og nye høgskoler løsninger (forskere sammen og med studenter) brukerne v løsninger Leverandører til helse- og omsorgssektoren irtuell lab for reelle øvelser og uttesting av morgendagens Møtested og felles arena - skape nye løsninger sammen med brukerne inkl. Pasienter/pårørende Fokus på samarbeid mellom mennesker, understøttet av teknologi Stimulere til privat og offentlig samarbeid eknologi blir det viktigste verktøyet for å realisere løsningene Styrke bestiller kompetansen til aktørene innen offentlig sektor werment mer fokus på pasient og brukermedvirkning Samhandlingsmønstre slik at en pasient opplever et sammenhengende behandlingsforløp

11 Hvorfor Østfold? Har allerede kommet relativt langt med samhandling - Begynte å ta tak i samhandling lenge før samhandlingsreformen ble lansert. - Fylket delt inn i 5 helseregioner alle 17 kommunene har avtaler med SØ - Begynner å se resultater; lavere kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester (betyr at kommunene håndtere flere pasienter ved sine LMS) Nye SØ blir Norges mest moderne sykehus - Ambisjoner om å bli 48-timer produksjonssykehus - Vil bli Europas beste på tjenesteinnovasjon

12 Tenk hvilket potensiale som kan utløses dersom høyskolen, sykehuset, primærhelsetjenesten og næringslivet går sammen for å skape kunnskap som fører til nye produkter, tjenester og prosesser innenfor helse?

13 Mulig innhold i 2 Steg Foran Sammen designes de sømløse pasientforløp Et vindu inn i fremtidens helsevesen Et sted hvor produkter og tjenester skapes Kunnskapsoverføring og ny læring Simulering, trening og demonstrasjon Husrom for bedrifter og prosjekter

14 Kunnskapsoverføring & ny læring

15 H vilke inter essen Kompetanseheving hos helsepersonell Visualisering av løsninger Verksted og virtuell lab for reelle øvelser og uttesting av morgendagens løsninger Utstillinger og mini-messer for å vise frem ny teknologi Produktplassering Konferanser og kurs Pasientforeninger Undervisning; studenter i Østfold og andre fylker Teknologileverandører MTU Profesjonsorganisasjoner Byggebransjen Trygghetssektoren Spesialisthelsetjenesten Primærhelsetjenesten Sykehus turisme arrangere omvisning på Østfold sykehuset Teknol Teknol Kommu Høgsko Private Test-faciliteter ( flysimulator for sykehuset)

16 Simulering, trening og demonstrasjon

17 Utvikling av pasientvennlige produkter og tjenester

18 Et vindu inn i fremtidens helsevesen?

19 Husrom for bedrifter og FoU aktiviteter

20 Sømløse pasientforløp

21 Ventetid for brystdiagnose: Fra opp til 12 uker til 48-timer Det nytter!

22 Samhandling flere steder... 2 steg foran

23 No more!

24 2 steg foran

25