EBL, Toveiskommunikasjon i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EBL, Toveiskommunikasjon i Norge"

Transkript

1 EBL, Toveiskommunikasjon i Norge Utskifting og drift, metode tilpasset det enkelte nettselskap Tom Wirkola Tlf Copyright EnergiCompagniet AS 1

2 Om presentasjonen Kort om EC Utskifting og drift, metode tilpasset det enkelte nettselskap Bred representasjon Arbeidsform/metode og struktur Utskiftingsprosessen Driftsprosessen Oppsummering Copyright EnergiCompagniet AS 2

3 Kort om EC Copyright EnergiCompagniet AS 3

4 Forretningsidé. Mange energiverk har ennå betydelige forbedringspotensialer gjennom: å ta i bruk mer effektive / rasjonelle systemløsninger å forbedre / koordinere eksisterende arbeidsprosesser bedre kapitalutnyttelse systemstøtte for nye strategier og forretningsområder Vi har god innsikt i disse områdene, unik kunnskap om aktuelle løsninger og et stort kontaktnett. Vi ønsker å utnytte dette til å levere unike tjenester med høy nytteverdi for kundene våre (enklere bedre ) Copyright EnergiCompagniet AS 4

5 Målsetting Å skape et unikt miljø for å samle og utvikle kompetanse: Om energirelaterte virksomheter, deres organisasjoner, arbeidsprosesser og ITsystemløsninger. Copyright EnergiCompagniet AS 5

6 Tjenesteoversikt Analysemetoder, styringsmål og oppfølging 1. Analyse og beslutning 2. Strategi og gjennomføring 3. System og prosesser 4. ITanskaffelse 5. ITimplementering 6 Endring og utvikling Mål Planer Aktiviteter og gjennomføring Balansere prosesser og systemer Kontinuerlig forbedring Målsetting Krav Valg Kontrakt Gevinster Tilrettelegging Opplæring Overføre til linje Omforene mål Forankring Tverrfaglighet Gjennomføring 7. Kompetanseutvikling og opplæring Bygge / sikre kompetanse relatert til aktuelle behov Copyright EnergiCompagniet AS 6

7 Unik kompetanse Vi har: 360 o erfaringsbakgrunn fra energi og Utility-sektoren; som ansatte, ledere, brukere og leverandører. Bred erfaring fra en lang rekke ulike IT-prosjekter. Unik kunnskap om utvikling, salg, implementering og drift av IT-systemer generelt. Skarp fokus på samspillet mellom arbeidsprosesser, IT-systemer og organisasjonen (PSO-modell). Teamorientert arbeidsform med helhetsperspektiv, gjennomføringsevne og resultatfokus. Copyright EnergiCompagniet AS 7

8 Prosjekterfaring - noen referanser Copyright EnergiCompagniet AS 8

9 Konsulentressurser Magnar Bjørk (f. 1960): Are W. Andersen (f. 1972) Tom Wirkola (f. 1961) Siv ing. daglig leder Fredrik Bjørk (f. 1968): Ingeniør. Seniorrådgiver Siv. ing. Seniorrådgiver Siv. øk. Seniorrådgiver Jan Erik Hestad (f. 1965) Bjarte Hvidsten(f. 1973) Stig Aulid (f. 1970): Siv. øk. Seniorrådgiver Siv. øk. Seniorrådgiver Diplom øk. Seniorrådgiver Copyright EnergiCompagniet AS 9

10 Arbeidsform og struktur Copyright EnergiCompagniet AS 10

11 Gjennomgangstema Alt bør gjøres så enkelt som mulig, men ikke enklere. Albert Einstein Copyright EnergiCompagniet AS 11

12 Generell tilnærming Illustrasjon Kartlegging Analyser Beslutninger Nå Tiltak Målsettinger 1. Omforent beskrivelse av Nå-situasjonen 3.Tiltaksplan. 1 n tiltak 2.Målsettinger Copyright EnergiCompagniet AS 12

13 Organisering Viktige forutsetninger: Omforene start- og mål for å iverksette presise tiltak Følgende sentrale funksjoner må være ivaretatt: Forankring / ledelse Planlegging Gjennomføring / montasje Kundeservice Systemsiden / systemstøtte Andre konsernfunksjoner Andre tjenesteområder Copyright EnergiCompagniet AS 13

14 Utskiftingsprosessen Copyright EnergiCompagniet AS 14

15 Kjerneoppgaven Skifte en måler med en annen! + Noen eksterne faktorer / krav NVE Dataforvaltning Marked Logistikk Konsern Utskifting Utførere Standarder Materiell Drift Copyright EnergiCompagniet AS 15

16 Hovedfaser - system-illustrasjoner Illustrasjon System X ERP GIS Andre KIS AMS Eksisterende drift og utskifting Planfase Prosjektfase Driftsfase Copyright EnergiCompagniet AS 16

17 Systemstøtte for utskifting Implementere Stabilisere Etablere Anskaffe KRITERIER VALG SETTE OPP TESTE OPPLÆRING Etablere krav Kartlegging AS-IS MÅLBILDE TEKNISKE KRAV Funksjonelle Ikke funksjonelle Use case Oppstart ETABLERE FORANKRE Oppstartmøte Omforent beskrivelse av nåsituasjon og målbilde Krav etablert og dokumentert Kravspesifikasjon Kontrakter Løsning testet og godkjent dd.mm. dd.mm. dd.mm. dd.mm. dd.mm. Copyright EnergiCompagniet AS 17

18 Praktisk tilnærming - PSO modell Det er 3 sentrale dimensjoner i dette: Hvordan jobber man? (P) Hvordan støttes prosessen? (S) Hvordan forholder aktørene (interne og eksterne) til prosessen og systemer? (O) Org E Utskifting Opprette Planlegge Tildele Oppstart Utføre Avrapp. Sys På hva, og hvordan styres prosessen? Copyright EnergiCompagniet AS 18

19 Helhetsperspektiv - AMS,- mer enn bare et system Beslutte og sikre enkel / enhetlig prosess Prosess System Sikre ny funksjonalitet / hovedkrav (Re)Definere systemstrategi Etablere styringsmodell Hva skal man styre på Hvordan styre, måle og rapportere Etablere mekanismer for kont. forbedring Måling og styring Organisering og brukere Organisering, ansvar og rutiner Øke bevissthet og kompetanse om oppgaven Copyright EnergiCompagniet AS 19

20 Oppsummert - generell basis og prosjekt En utskifting av omtrent samtlige målere representerer en STOR og KOMPLEKS oppgave. Det er mange viktige forhold man må ta stilling til før man foretar utskiftingen. Vi har i det foregående materialet pekt på noen sentrale elementer, som fordrer en bred og sammensatt representasjon, slik at det enkelte selskap kan dekke de behov, ønsker og krav de har i forbindelse med AMS Når man har tatt stilling til dette, må man vurdere hvordan dette kan realiseres. Stikkord her er organisering, systemstøtte og tilhørende måling/styring. Copyright EnergiCompagniet AS 20

21 Driftsprosessen Copyright EnergiCompagniet AS 21

22 Hovedfaser - drift Illustrasjon System X ERP GIS Andre KIS AMS Eksisterende drift og utskifting Planleggingsfase Prosjektfase Driftsfase Organisering 1 Organisering 2 Organisering 3 Milepæler Koordinering / måling / styring Produkt- og tjenesteutvikling Metode / dokumentasjon / styringsprinsipper Finansiering Kontinuerlig forbedring Anskaffelser Produkt- og tjenesteutvikling Tilgjengelighet Kundetilfredshet Kapasitet og kompetanse vs. tidshorisont Copyright EnergiCompagniet AS 22

23 Hovedscenario - hva kan/bør settes ut? Full Aktuelle modeller Internt Delvis Copyright EnergiCompagniet AS 23

24 Vurderingskriterier - aktuelle funksjonsområder for drift Innsamling Systemdrift Montasje / teknisk Faktura / innfordring Kundeservice Nyttetjenester Kjerneområde Kompetanse N/J N/J J/N N/J N/J N/J ± ± ± ± ± ± Kapasitet ± ± ± ± ± ± Copyright EnergiCompagniet AS 24

25 Tre hovedmodeller - for funksjonsområdene Internt Kjerne j Kompetanse ± Kapasitet ± Sammen Kjerne j/n Kompetanse ± Kapasitet ± Eksternt Kjerne n Kompetanse ± Kapasitet ± Copyright EnergiCompagniet AS 25

26 Oppsummert - drift De ulike funksjonsområdene knyttet til drift og organisasjonsmodell må vurderes og besluttes ut fra: Strategi (kjernefunksjon eller ikke) Kapasitet Kompetanse Andre viktige forhold: Overgang og veksling mellom prosjekt og drift Ny drift vs gammel drift Copyright EnergiCompagniet AS 26

27 Veien videre Copyright EnergiCompagniet AS 27

28 Planskisse - Viktige hovedelementer og avhengigheter Planlegging, organisering, systemstrategi, opphandling, utvikling og testing Gjennomføring og drift: Organisering, QA/QC mekanismer Krav - eksternt Krav og føringer konsern Standarder Dataforvaltning Datakvalitet Data - utskifting Data - drift Kundeinfo - Strategi - Kundeinfo - Plan - Kundeinfo utskifting System X Kravspesifikasjon System X Utvikling og implementering Utskifting AMS-system Kravspesifikasjon Entreprenører Krav og føringer AMS-løsning Valg og kontraktsfesting Entreprenører Valg og kontraktsfesting DRIFT Copyright EnergiCompagniet AS 28

29 Masterplan Strategisk prosess Mål /retning Beslutninger Forankring Full drift ny AMS Fase 1 - Forprosjekt Nå-situasjon Målbilde Systemstøtte Fase 2 Plan Etablere plan Organisering Ansettelse vs. innleie Standardisering Anskaffelse Systemstrategi Fase 3 Gjennomføring Organisere Måling/styring Data og informasjon Overgang til drift Evaluering Fase 4 Drift Organisering UTFASING Drift av ny løsning Videreutvikling av nyttetjenester Etablere konkrete målsetninger; Kvalitet / kostnader Omdømme Kompetanse Nyttetjenester Scope Tid Kommunikasjon Implementering/ Prosjektledelse Kost QA/QC Rapportering Copyright EnergiCompagniet AS 29

30 Til ettertanke. Illustrasjon Kartlegging Analyser Beslutninger Nå Tiltak Målsettinger 1. Omforent beskrivelse av Nå-situasjonen 3.Tiltaksplan. 1 n tiltak 2.Målsettinger Tenke det, ønske det, ville det med,- men gjøre det? Copyright EnergiCompagniet AS 30

31 Takk for oppmerksomheten Copyright EnergiCompagniet AS 31

Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere. Arve Haugseth

Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere. Arve Haugseth Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere Arve Haugseth Hvorfor er det viktig å starte opp i tide for å være klar frem mot 2016/17? Hva bør jobben bestå i, og hvilke steg bør tas i hvilken rekkefølge?

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

MPS som styringsverktøy for både økt topp- og bunnlinje.

MPS som styringsverktøy for både økt topp- og bunnlinje. www.pwc.no MPS som styringsverktøy for både økt topp- og bunnlinje., Vidar A. Løken 21. september 2011 Innhold 1. Innledning 2. Virksomhetsstyring 3. MPS-systemets rolle 4. Skifte av system, hva innebærer

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Hjelp vi skal i gang med prosesstyring

Hjelp vi skal i gang med prosesstyring Hjelp vi skal i gang med prosesstyring Hvordan komme i gang med prosessorientering Trond Bendiksen Director, Deloitte Consulting Bergen Bibliografi - eksempler -2- Agenda Prosess. Grunnbegreper Prosessmodenhet

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Kjetil Watne, direktør, Avdeling for interbankoppgjør 1 Norges Bank er trolig den første sentralbanken som både har gjennomført en utkontraktering av IT-driften av oppgjørssystemet

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem?

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem? Prosjekt Orkidè Rapport fra delprosjekt: Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest Prosjekteier: Herlof Nilssen Prosjektleder: Per Karlsen Dato for godkjenning av rapporten:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer