Data Governance i Hafslund. Mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Data Governance i Hafslund. Mars 2014"

Transkript

1 Data Governance i Hafslund Mars 2014

2 Agenda Selskapspresentasjon Hafslunds Data Governance reise Data Governace i Hafslund i dag Utfordringer Fokus på verdi og interesse

3 Visjon, forretningsidé og kjerneverdier Visjon Vi gjør hverdagen tryggere og bedre. Forretningsidé Vi leverer framtidens energiløsninger. Enkelt og effektivt. Kjerneverdier Redelighet, mot og humør Hafslund skal kjennetegnes ved redelighet, mot og humør overfor medarbeidere, kunder, leverandører og samarbeidspartnere. s.3

4 Operasjonell struktur Produksjon Varme Nett Marked Bioenergi Regionalnett Vannkraftproduksjon Fjernvarmeproduksjon Fjernvarmedistribusjon Distribusjonsnett Driftssentral Strøm Kundesenter Fakturaservice s.4

5 Hafslund konsernet Forretningsområde Produksjon Hafslund har tre kraftverksområder i Østfold (Kykkelsrud, Vamma og Sarpsborg) og fire småkraftverk i Eidsvoll. Er Norges 11. største kraftprodusent. Forretningsområde Varme Distribuerer fjernvarme til sine kunder i Oslo og Akershus. Varmeproduksjonen er basert på forbrenning av restavfall, biobrensel og bio-olje samt varmepumpe som henter ut varme fra kloakk. Forretningsområde Nett Hafslund eier og drifter Norges største strømnett og har lenge hatt en av landets laveste nettleier med anlegg. Hafslund Marked Består av: Strømsalg Norges største strømleverandør med 1 mill kunder Kundesenter Håndterer kundebehandling for konsernet Fakturaservice Forvalter kjernesystemer og fakturerer kundene s.5

6 Agenda Selskapspresentasjon Hafslunds Data Governance reise Data Governace i Hafslund i dag Utfordringer Fokus på verdi og interesse

7 Hafslunds Data Governance reise Implementering av nye kjernesystemer i Hafslund Implementering av nye systemløsninger for Måleravlesning, fakturering og arbeidsordrehåndtering. Prosjektperiode La grunnlaget for å etablere ny datavarehusløsning Startet en BI strategi prosess

8 Hafslunds Data Governance reise Datidens situasjon Datakvalitet og retting håndtert i selskapssiloer med forskjellig fokus Ingen målsettinger eller visualisering av verdi Reaktivt DQ nedprioritert Prosesseier og informasjonseier blir sette på som samme rolle Etablerte en Data Governance modell Flere runder med forankring Startet med å sette opp et sett med utvalgte målinger Modningsprosess Fokus på verdi

9 Hafslunds Data Governance modell Struktur Dataforvaltningsstøtte Informasjonsarkitekt Dataforvaltningseier Innhold Forretningseierskap Informasjonsforvaltere Datakvalitets analytiker Dataforvaltningskoordinator Informasjonseiere Datakvalitets tekniker Teamleder Datavedlikehold Data Operatør

10 Informasjonsforvalter(e) ROLLE Informasjonsforvaltere TIDSBRUK Ca 8 timer per måned ANSVAR Løpende forvalte definisjoner av de attributt man er ansvarlig for Løpende forvalte og kontrollere datakvalitets ambisjonsnivå for de attributt man er ansvarlig for Gi råd og anbefalinger i konsekvens av endring eller tillegg av nye attributt og/eller ambisjonsnivå for datakvalitets Vurdere de innspill som kommer fra Datakvalitetsanalytikere ifht hvordan datakvalitetsavvik bør rettes Gi innspill til nivå av ressursbruk for å nå og opprettholde satt ambisjonsnivå for datakvalitet Gi forslag til prosessforbedringstiltak for å unngå fremtidige datakvalitetsavvik kontinuerlig forbedring! TYPISKE AKTIVITETER Periodisk monitorere datakvalitetsrapporter og vurdere / beslutte rammer for anbefalte tiltak Periodisk vurdere og beslutte anbefalte tiltak for å unnvike fremtidige datakvalitetsavvik Løpende definere og vedlikeholde definisjoner av attributter og forretningsregler Løpende vurdere ambisjonsnivå og definisjon av datakvalitet for definerte attributter Involvere seg med prosesseiere og prosjektarkitekter når datadefinisjoner trengs å legges til / justeres / endres Guide prosjekter og forretningsbrukere i bruk av og analyse av informasjon med spesielt fokus på å sikre at man unnviker misforståelser. Anbefale tiltak til informasjonseieren for å forbedre datakvalitet på mellomlang og lang sikt både proaktivt og reaktivt. Aktivt bruke og foreslå forbedringer til datakvalitetsrapportering Avklare og løse saker som er meldt fra dataforvaltningsorganisasjon og sluttbrukere / forretning MANDAT (Utarbeide &) Godkjenne definisjoner av attributt, begreper og forretningsregler, med tilhørende datakvalitetskrav Initiere aktiviteter for å analysere og finne tiltak for å forhindre datakvalitetsavvik KVALIFIKASJONER Profesjonelt Kjennskap til prosess og informasjonsmodellering Grunnleggende forståelse for datakvalitet Inngående kompetanse I sin egen forretning Kjennskap til MDM arkitektur Personlig Gode kommunikasjons evner, både muntlig og skriftlig Ha sans for detaljer RAPPORTERER TIL Informasjonseier MÅLES PÅ Datakvalitets KPIer skal være definert og brukes aktivt Aktiv oppfølging av datakvalitetsavvik Alle attributt og begrep skal være gjennomgått og godkjent Alle attributt skal ha definert ambisjonsnivå for datakvalitet

11 Definerte og etablerte prosesser og roller

12 Agenda Selskapspresentasjon Hafslunds Data Governance reise Data Governace i Hafslund i dag Utfordringer Fokus på verdi og interesse

13 Data Governance i hafslund Dagens forhold 5 selskaper med forskjellige behov rundt datakvalitet som skal koordineres. Overlappende prosesser mellom selskapene der samme informasjon brukes til forskjellige formål Begrepsforvirring Mange systemer med forskjellig krav til datavalidering Mange integrasjoner som oppdaterer informasjon uten krav til validering

14 Datakvalitetsløsningen en del av totalløsningen Symposium (telefoni) Datavarehus Rapportering Excel pivotering Ad-hoc / self service rapportering HaBIL Portal Nøkkeltall/KPI, dashboards CAB (Fakturering) Telefoni GeoNis (Anlegg) WMS (Arbeidsordre) HaBIL datavarehus Kunde Faktura Reskontro m.m. Generis (Måleravlesning) Datakvalitet TRM og Pomax AMS BI Web statistikk Datakilder HaBIL-løsningen

15 Datakvalitet ulike typer! Et datasett inneholder ulike former for datakvalitetsavvik HaBIL har benyttet følgende modell: Fra Datakvalitetsrapport Utfylt: Har feltet kundetype noen verdi? 2. Validert: Er kundetype utfylt og har riktig format? 3. Verifisert: Er kundetype i henhold til referansetabell? 4. Unik: Er Bedriftskunder unikt identifisert? (med eller uten konsernhierarki?) 5. Integritet: Har alle kilder med anleggsdata samme Anlegg med lik status, kode og etc? 6. Spesifikk: Er alle «Aktive kunder» tilknyttet et Aktivt målepunkt?

16 Dashboard eksempler

17 Analyse og arbeidslister

18 DQ i AMS AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer) Et av hafslund største prosjekter Alle målere i Hafslund Netts område skal bytters ut ( målere) Går fra 4-12 avlesninger i året til en gang i timen Sikre god datakvalitet på eksisterende data Sikre god datakvalitet på inkomende data fra prosjektet

19 Agenda Selskapspresentasjon Hafslunds Data Governance reise Data Governace i Hafslund i dag Utfordringer Fokus på verdi og interesse

20 Utfordringer Forankring Finne riktige ressurser til etablerte roller Skape interesse Framdrift i Data Governance og utnyttelse av modellen Hva er god nok datakvalitet

21 Agenda Selskapspresentasjon Hafslunds Data Governance reise Data Governace i Hafslund i dag Utfordringer Fokus på verdi og interesse

22 Kontinuerlig oppfølging Eierskap og forretnings behov Implementere og oppfølging Forretnings definisjoner Data forvaltning

23 Verdi i fokus Risk Kost Verdi drivere Vekst Innovasjon

24 Skape interesse Finne de riktige personene Teknisk løsning: Enkel å bruke Alt på et sted Visuelt innbydende Vise målinger og resultater kontinuerlig Fokus på verdi

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Hafslund har i 2012 fokusert på å videreutvikle posisjonen som et ledende energikonsern, med hovedfokus på kjerneområdene produksjon, nett, varme og marked. Konsernet vokser organisk

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Prosjektrapport for gruppe 5 EIT - Smarte Nett 4. mai 2011 Andrea Sundby Langvik Arne-Olav Thuestad Terje Skrede Torstein

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Sluttrapport. 10. september 2012

Sluttrapport. 10. september 2012 Utrulling Demo Steinkjer BYAFOSSEN Sluttrapport 10. september 2012 Sluttrapporten er en oppsummering av inntrykk etter endt montasje. Det er fokus på hva som har fungert bra og hva som har fungert mindre

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Ny nasjonal geoportal

Ny nasjonal geoportal Designdokument Ny nasjonal geoportal En dør til all relevant informasjon om Norge digitalt infrastrukturen Prosjekt for analyse, design og implementering av ny nasjonal geoportal med tilhørende teknologier

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

Dette er Hafslund. Forretningsidé. Kjerneverdier. Strategiske prioriteringer og innsatsområder

Dette er Hafslund. Forretningsidé. Kjerneverdier. Strategiske prioriteringer og innsatsområder Dette er Hafslund Hafslund utvikler, bygger ut og leverer fornybar energi, og er en ledende aktør innenfor utbygging og drift av infrastruktur for elektrisitet og fjernvarme. Hafslund ser det som en viktig

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer