Agenda Forbrukerombudets prioriteringer for 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agenda 2015. Forbrukerombudets prioriteringer for 2015"

Transkript

1 Agenda 2015 Forbrukerombudets prioriteringer for 2015

2 Forord Hvor stor del av dagen er du forbruker? Det er kanskje vanskelig å svare på. Men helt sikkert er det at du i løpet av dagen er forbruker i mange svært forskjellige markeder. Du har løpende kontrakter på bankkonto, lån, forsikringer, internettilknytning, TV, telefoner og strøm. Kanskje også på avis, trening, utdanning, kollektivtransport og bompenger. I 2014 fikk mange dessuten ufrivillig abonnement på helsekostprodukter og undertøy. Ellers er du også selvfølgelig forbruker når du går i butikken og handler dagligvarer, elektronikk, kjøkkenutstyr, maling og sportsutstyr. En sjelden gang når du kjøper bolig, litt oftere når du kjøper bil, og hver gang du fyller bensin. Når du handler klær, kosmetikk, reiser, kinobilletter, bøker og musikk på nett. Når du laster ned spill, underholdning, nyheter og andre digitale ytelser til mobiltelefonen. Når du spiser på restaurant, når du går i operaen, når du er hos tannlegen eller må ta kontakt med advokat. Når betaler for vask av hus, levering av mat på døren, oppussing av badet, hårklipp, en ny tatovering eller botox. Når du kjøper en ekstra ultralydundersøkelse for å passe på et nytt liv, og når du kjøper en gravferd for å ta et fint farvel med et levd liv. Forbrukerombudet fører tilsyn med markedsføringsloven, som stiller krav til markedsføringen, avtaleinngåelsen og kontraktsvilkårene på alle disse markedene. Ved å passe på at reklamen ikke villeder, at avtaleinngåelsen er ryddig og at det ikke er liten skrift eller urimelige vilkår i kontraktene forbrukerne inngår, forsøker vi å forhindre at forbrukerne får problemer. Vi jobber for at det skal bli enklere og tryggere for forbrukerne å ferdes i disse markedene, for at forbrukerne ikke skal bli lurt. Det er preventivt arbeid vi driver med. Hvis gode (ikke urimelige) boligkontrakter kan bidra til å forhindre at det oppstår tvister mellom kjøper og selger i etterkant, er det god økonomi både for forbrukerne det angår og for samfunnet. For forbrukerne er vi derfor et ombud et forvaltningsorgan som ivaretar forbrukernes kollektive interesser i markedene. Dette gjør vi ved at vi overfor de næringsdrivende er en tilsynsmyndighet, som påpeker lovbrudd. Vi forsøker å påvirke dem til å endre ulovlig virksomhet, men markedsføringsloven har også sanksjoner som kan benyttes dersom den ulovlige virksomheten ikke stanses. Selv om vi gjerne ville, er det dessverre - men åpenbart - at Forbrukerombudet med 28 ansatte ikke kan være like godt tilstede på alle markedene som er problematiske for forbrukerne. Vi prioriterer høyest de områdene som har økonomisk størst betydning for flest forbrukere. Derfor er det ulike problemstillinger innen finans, bolig og IKT som står øverst på lista vår. Men det er også flere andre markeder vi skal jobbe på neste år, og som du kan lese mer om på de kommende sidene. 2

3 På grunn av innstramminger i budsjettet, har vi dessverre sett oss nødt til å planlegge lavere aktivitet på internasjonalt arbeid i 2015 enn tidligere år. Vi jobber hele tiden for å bli et enda bedre ombud og tilsyn. Verdiene våre er kvalitet, effektivitet og troverdighet, og jeg håper vi at vi også i 2015 følger opp den mangeårige tradisjonen med å være på andreplass blant statlige virksomheter på den årlige offentlige omdømmemålingen. Nydalen, Forbrukerombud Gry Nergård 3

4 Finansielle tjenester Finansielle tjenester omfatter blant annet lån og kreditt, betaling, forsikring og sparing. Kostnadene ved tjenestene er ofte omfattende, og de kan være vanskelige å sette seg inn i. Uriktig markedsføring eller urimelige vilkår kan føre til at forbrukere blir påført økonomiske tap. Forbrukerombudet jobber derfor for at forbrukerne skal få god nok informasjon til å foreta trygge valg, og at standardavtaler skal være rimelige og balanserte. Nye betalingsløsninger, som mobiltelefon og kontaktløs NFC-teknologi, er på fremmarsj. Men tilgang til kontantbetaling er fremdeles nødvendig for en del eldre og barn. Forbrukerombudet jobber for at forbrukernes rettigheter ikke skal svekkes som følge av utviklingen. Vi skal blant annet forhandle videre om trygge vilkår med tilbyderne. Norge har en historisk høy gjeldsbelastning som følge av lån og kreditt. Andelen forbrukslån øker og er den gjelden folk sliter mest med å håndtere. På nettet er kreditten bare et fristende tastetrykk unna, og mange butikker lokker med kredittbetaling av forbruksvarer. Gjeld kan få store konsekvenser for enkeltmennesker og deres familier. Forbrukerombudet skal i 2015 derfor jobbe spesielt med å hindre villedende kredittreklame i ulike medier og sikre at bransjen gir god nok informasjon. Det tilbys en mengde ulike spareprodukter til forbrukerne, og markedet er verdt mange milliarder kroner. Tjenestene har stor økonomisk betydning, men kan være vanskelige å forstå, blant annet når det gjelder bindingstid og risiko. Selgerens kompetanse er ofte mye større enn forbrukerens, noe som gjør at det må stilles strenge krav til rådgivning og markedsføring. Forbrukerombudet følger sparemarkedet i samarbeid med Finanstilsynet. Norske forbrukere vil bli påvirket av store omleggelser i pensjonssystemet fremover. Forbrukerne får større valgfrihet, men kan også eksponeres for større økonomisk risiko. Valget man tar, kan påvirke levestandarden i pensjonsalderen. Derfor er balansert markedsføring og god rådgivning essensielt. Forbrukerombudet skal i 2015 kartlegge fremgangsmåtene i markedet og stoppe villedende markedsføring av pensjonsspareprodukter. Privatleasing av bil kan på sikt utgjøre prosent av bilsalget til privatpersoner. Urimelige og uklare vilkår i leasingavtaler kan føre til betydelige kostnader som er vanskelige å forutse. Forbrukerombudet vil gå i forhandling med Finansieringsselskapenes Forening om balanserte og oversiktlige leasingavtaler, føre tilsyn med markedet og ta opp enkeltsaker ved behov. De fleste av oss inngår en rekke forbrukeravtaler med banker og kredittytere i løpet av livet. Men forbrukeren har liten innflytelse på vilkårene. Forbrukerombudet påser at avtalene mellom bank og forbruker 4

5 er rimelige og balanserte. Vi jobber blant annet videre med trygge vilkår for mindreårige bankkunder, og vil opprette tilsynssak mot banker som benytter dårligere vilkår enn det som er fremforhandlet i Finans Norges mønsteravtale for bankkort til barn under 13 år. Forbrukerombudet vil også fokusere på forsikringsprodukter og elektronisk signatur og identifikasjon i Forsikringsprodukter tilbys ofte samtidig som forbrukeren inngår en kjøpsavtale. Vi vil kartlegge og føre tilsyn med markedsføringen av forsikringsavtaler samt informasjonen forbrukeren får på kjøpstidspunktet, for å forhindre at forbrukerne gis inntrykk av at forsikringene dekker mer enn de egentlig gjør. Elektronisk signatur og identifikasjon benyttes ved flere og flere avtaleinngåelser, men kan øke risikoen for identitetstyveri og økonomiske tap. Vi vil derfor påse at tilbydere gir forbrukerne tydelig og god informasjon ved utstedelse av elektronisk ID, gjennom dialog og tilsyn med bransjen. 5

6 Bolig Boligmarkedet er komplekst, og de fleste forbrukerne opptrer på denne arenaen bare noen få ganger. Ved å føre et aktivt tilsyn med boligmarkedet kan Forbrukerombudet bidra til et trygt marked og begrense sivile tvister i etterkant av et kjøp eller leieforhold. Befolkningsveksten vil føre til stor utbygging av nye boliger i årene som kommer. Forbrukerombudet har de senere årene ført aktivt tilsyn med forbrukerkontrakter ved kjøp av prosjektert bolig. Mange av kontraktene vi har sett på har hatt en uklar ferdigstillelsesfrist, noe som etter ombudets syn gjør avtalen urimelig. Også i 2015 vil ombudet kartlegge kjøpekontrakter og kreve endring av urimelige vilkår. Når en forbruker kjøper en bolig som ennå ikke er bygd, er han i stor grad prisgitt den informasjonen utbygger og megler gir i markedsføringen av prosjektert bolig. Det er derfor behov for utfyllende og nøytral informasjon om boligens kvaliteter, omgivelser og kostnader. Forbrukerombudet ser ofte at viktig informasjon om boligene og utearealene drukner i bilder av mindre vesentlige detaljer. Ombudet vil føre tilsyn med at prosjekterte boliger blir markedsført i samsvar med markedsføringsloven. Høye boligpriser og et strengt krav til egenkapital gjør at mange må leie bolig fremfor å eie. Tidligere tilsyn med utleieres boligkontrakter viste at flere aktører hadde urimelige vilkår om vedlikeholdsansvar. Vi har tatt opp sak med flere utleiere, hvor vi krever endringer i kontraktene. Forhandling med disse aktørene vil fortsette i Vi vil også gjennomgå kontrakter fra flere utleiere og vurdere om de opererer med urimelige vilkår. Bruk av lokkepriser, hvor prisantydninger er satt lavere enn reell forventning for å trekke potensielle kjøpere til visning, er et forbrukerproblem. Forbrukerombudet skal bidra til å forhindre bruk av lokkepris på boligmarkedet. Tidligere tilsyn med prismarkedsføringen har hatt god effekt. Dersom vi ser tendenser til at problemet med lokkepriser kommer tilbake, vil Forbrukerombudet derfor prioritere tilsyn med dette også i I 2014 ble bransjenormen for markedsføring av bolig sluttført. Her stilles det blant annet krav om at standardisert nøkkelinformasjon om boligen skal gis tidlig i salgsoppgaven, og at salgsoppgavene skal ligge enkelt tilgjengelig på Internett. Forbrukerombudet vil i 2015 kartlegge om kravene i normen etterleves av eiendomsmeglerbransjen. 6

7 IKT informasjons- og kommunikasjonsteknologi IKT-markedet omfatter en rekke forskjellige produkter og tjenester, fra nødvendighetsgoder som Internett-tilknytning og telefoni, til underholdningsprodukter som strømming av musikk og nedlasting av apper. Forbrukerombudet har flere ganger pekt på forbrukerutfordringer knyttet til tvungent koblingssalg. Når bredbånd, TV og telefoni selges i pakker hvor forbrukerne ikke selv kan bestemme hvilke tjenester som ønskes, blir det vanskeligere å velge de tilbudene som passer best for forbrukerens behov. I 2014 mente Forbrukerombudet at tvungent koblingssalg av TV til kunder som kjøper Internett over kabel-tv-nettet, er ulovlig etter markedsføringsloven. Forhandlingene med de store kabel-operatørene om dette fortsetter i Vi vil dessuten føre tilsyn for å påse at det ikke brukes andre urimelige innelåsende mekanismer i markedene for TV, mobiltelefoni og Internett-aksess. Stadig flere tjenester og enheter kobles mot nettet og snakker sammen uten direkte involvering av en fysisk person, såkalt M2M, maskin-tilmaskin. Markedet for tjenester knyttet til smarthus og tingenes Internett, utvikles raskt. Eldre og syke er blant dem som kan få en enklere og tryggere hverdag ved hjelp av den teknologiske utviklingen. Det er viktig at smarte hjem og tingenes Internett markedsføres på riktig måte, og at de ikke tilbys på urimelige vilkår med innelåsende mekanismer. Forbrukerombudet vil følge nøye med på utviklingen og aktivt forhindre at det etableres lovstridig og forbrukerskadelig praksis på disse nye markedene. Dekning, hastighet og pris er sentrale faktorer når forbrukere skal velge mellom forskjellige tilbydere av telefoni og Internett-tilgang. Tradisjonelt har pris vært viktigst for forbrukerne, men vi ser at dekning og hastighet blir stadig mer avgjørende i valg av tilbyder. Forbrukerombudet vil også i 2015 føre tilsyn med at aktørenes markedsføring ikke gir villedende informasjon om disse faktorene. Endringer i mediebransjen medfører at næringsdrivende finner nye kanaler for å markedsføre seg. Flere næringsdrivende bruker blogger og sosiale medier som markedsføringskanal. Forbrukerombudet har utarbeidet en veiledning om merking av reklame i sosiale medier, og vil i 2015 gjennomføre tilsynsaksjoner i dette markedet. I tillegg til Facebook forventes det at mer reklame flyttes over til sosiale medier som Instagram, Snapchat og Twitter. 7

8 Brukeromtaler gir oss muligheter til å være aktive forbrukere gjennom å anbefale eller advare mot produkter, tjenester og næringsdrivende. Mange stoler dessuten mer på omtaler fra andre forbrukere enn informasjon direkte fra selgeren. Om anbefalingene ikke gir uttrykk for forbrukernes oppriktige vurdering, men i realiteten er betalt eller skjult reklame, vil metoden kunne være i strid med markedsføringsloven. Både kjøpte, premierte, redigerte og falske omtaler kan være problematiske. Forbrukerombudet vil i 2015 opprette tilsynssaker der det benyttes ulovlige brukeromtaler. 8

9 Fjernsalg og direktemarkedsføring Forbrukerombudet mottar stadig flere klager på fjernsalg og direktemarkedsføring. De fleste klagene gjelder telefonsalg og såkalte abonnementsfeller. I 2014 mottok Forbrukerombudet over 2500 klager på telefonsalg. Over 2 millioner nordmenn er reservert i Reservasjonsregisteret, men mange får likevel telefoner de ikke skulle hatt. Klager viser at særlig mange blir kontaktet av selgere fordi de angivelig har deltatt i konkurranser eller spørreundersøkelser på Internett, og dermed skal ha anmodet om å bli oppringt til tross for reservasjon. I løpet av 2015 vil det bli foreslått endringer i markedsføringslovens regler om telefonsalg. Forbrukerombudet vil gi innspill i høringsprosessen, arbeide for bedre regelverk for å beskytte forbrukere, samt behandle enkeltsaker der det foreligger sterke forbrukerhensyn. Mange firmaer påstår at de gir bort gratisprøver av ulikt slag, blant annet helsekost, undertøy, slankepiller eller prøvemedlemsskap på nettdating. Markedsføringen skjer ofte gjennom konkurranser, angivelige spørreundersøkelser på nett eller ved telefonsalg. Slik markedsføring virker forlokkende på forbrukerne, som får inntrykk av at de kan prøve et produkt eller en tjeneste gratis og uforpliktende i en viss periode. Problemet oppstår i det forbrukerne mottar varer og krav om betaling utover prøvepakken eller prøvemedlemskapet, og dermed innser at de ufrivillig har havnet i et abonnement. Ytterligere problemer oppstår når forbrukere mottar betalingskrav og inkassovarsler for varer og tjenester de ikke har ment å bestille, eller opplever at store beløp alt er trukket fra kontoen. Problemet med abonnementsfeller er også utbredt i resten av Europa. I 2015 vil derfor Forbrukerombudet arbeide både nasjonalt og internasjonalt for å få stoppet lovstridig praksis. Vi vil gjennomføre tilsynsaksjoner for å avdekke abonnementsfeller på nett og slå ned på lovbrudd. Skolefotografer reiser hvert år rundt i Norge for å ta bilder av landets elever og selge skolefotopakker. Mange forbrukere klager på for dårlig informasjon i bestillingsprosessen noe som medfører at forbrukere ender opp med skolefotopakker de ikke har ment å bestille. Forbrukerombudet har tidligere utarbeidet krav til bransjens handelspraksis. Med stadig mer digitaliserte bestillingsmetoder og flere forbrukerklager ser vi nå behovet for igjen å vurdere lovligheten av markedsføringen og avtalevilkårene til disse aktørene. E-handel er blitt en naturlig del av hverdagen for de fleste forbrukere. Forbrukerombudet bistår forretninger som driver e-handel ved å tilby bruk av et standardisert sett med salgsbetingelser. Ombudet vil oppdatere standard salgsbetingelser og tilhørende veiledning i

10 Internasjonalt arbeid Forbrukerombudet har i mange år prioritert å jobbe internasjonalt for å finne effektive løsninger. Dette gjelder både behandling av og samarbeid om enkeltsaker, og overordnet arbeid med viktige problemstillinger. Gjennom EØS-avtalen får rettsutviklingen i EU stadig større betydning for Norge. En stor del av regelverket Forbrukerombudet forvalter, har sitt opphav i forordninger og direktiver fra EU. Den norske forbrukerpolitiske agendaen blir også i stor grad preget av pågående EU-prosesser. EU vedtok i 2004 den såkalte samarbeidsforordningen (CPCforordningen) som pålegger samtlige EU- og EØS-land å samarbeide i saker hvor det drives lovstridig markedsføring over landegrensene. Forbrukerombudet skal bidra til å stanse lovstridig markedsføring eller urimelige avtalevilkår i tilfeller hvor utenlandske selskaper rammer norske forbrukere, eller hvor norske selskaper rammer forbrukere i andre EU/EØSland. ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network) er et internasjonalt og verdensomspennende nettverk for myndigheter som håndhever regler om ulovlig markedsføring og forbrukerbeskyttelse. Formålet er å bidra til økt internasjonalt samarbeid og kunnskapsdeling, samt bedre rutiner for håndtering av grenseoverskridende saker. I 2015 vil Forbrukerombudet blant annet delta i internasjonalt samarbeid mot svindel av forbrukere. Nordisk samarbeid er en viktig del av Forbrukerombudets arbeid. De nordiske landene har alle organisert tilsynet med markedsføring og standardkontrakter i forbrukerombudsmodellen. Det er tradisjonelt mye lik lovgivning, og lik forståelse av hvor forbrukerbeskyttelsesnivået bør ligge. I mange bransjer er det et felles nordisk marked, og dermed blir samarbeidet mellom ombudene særlig viktig. Forbrukerombudet vil opprettholde det tette samarbeidet med nordiske forbrukermyndigheter også i

11 Barn og unge Det er eit særskilt behov for vern mot ulovleg marknadsføring retta mot barn og unge. Marknadsføringslova har strenge avgrensingar for reklame retta mot barn, og forbyr også direkte kjøpsoppmodingar retta mot barn, og maseoppmodingar som legg kjøpepress på verjer. Vi blir forbrukarar i stadig yngre alder, og dermed også attraktive for næringsdrivande. Rundt åtte av ti norske barn mellom 9 og 16 år nyttar Internett dagleg, og om lag like mange har smarttelefon. Og barn blir i aukande grad eksponert for problematisk marknadsføring, gjerne skjult i spel og sosiale medium. I 2014 greip Forbrukarombodet i fleire tilfelle inn mot ulovlege kjøpsoppmodingar til barn. Vi skal i 2015 føre aktivt tilsyn med marknadsføring retta mot barn og unge i ulike medium, på bakgrunn av klager og eigne observasjonar. Vi skal også informere næringsdrivande om reglane for reklame retta mot barn, gjennom rettleiing og foredrag. Mange unge vel utdanning ved privatskular framfor meir tradisjonelle studium. Utradisjonelle og nye utdanningar som appellerer til målgruppa, spelar inn, men også mykje og kreativ marknadsføring frå private utdanningsinstitusjonar. Det kan vere kostbart å studere privat. Eit vanleg treårig bachelorprogram kan nærme seg kroner i studieavgift. Forbrukarombodet har ved fleire tilfelle oppretta sak mot skular som nyttar urimelege vilkår. Problemstillingar som går att er krav om forskotsbetaling, gebyr ved avslutning av studiar og manglande høve til avbrot grunna til dømes sjukdom. For å hindre sivile tvistar er det viktig å sjå til at kontraktane som studentane inngår, er rimelege. 11

12 Reise og transport Norske forbrukere benytter i stor grad ulike reiseformidlingstjenester når de skal kjøpe reiser. Problemene oppstår når tilbudene mangler vesentlige opplysninger som totalpris, hvem som leverer tjenesten og hva som er inkludert. Urimelig høye gebyrer er heller ikke uvanlig. I 2015 skal vi føre tilsyn med salg og formidling av pakkereiser og flybilletter på nettet. Det er lett å bli overrumplet av tilleggstjenester i en kompleks bestillingsprosess, og forbrukeren kan bli ledet til å kjøpe eksempelvis forsikringer eller servicepakker han verken ønsker eller behøver. Forbrukerombudet skal føre tilsyn med markedsføring og vilkår for slike tilleggsytelser. I tillegg følger ombudet nøye med på nye tjenester knyttet til delingsøkonomi, for å sikre forbrukernes rettigheter. Forbrukernes lovbestemte rettigheter følges ikke alltid opp i flyselskapenes vilkår og praksis, og resultatet kan bli at passasjerer som har problemer med reiser, ikke får den oppfølging og kompensasjon de har rett på. Forbrukerombudet deltar derfor i et europeisk samarbeid som har avdekket flere urimelige vilkår, og arbeider med å følge opp disse problemene videre. En pakkereise kan ofte være en relativt stor utgift for familien, og reisene betales normalt lang tid i forveien. En hyppig begrunnelse for å velge et slikt reiseprodukt er at det er trygt og enkelt, og at andre tar seg av mye av det praktiske ved reiseplanleggingen. Men oppstår det problemer, kan ferieinvesteringen bli en ren frustrasjon. Forbrukerombudet skal i 2015 arbeide videre med å sikre at avtalene til pakkereisearrangørene er rimelige og balanserte, og at aktørene som markedsfører slike reiser, ikke lover mer enn de kan holde. Leiebil er en mye brukt tjeneste blant norske forbrukere, særlig i utlandet, enten gjennom agenter eller internasjonale leiebilselskaper. Men på tvers av landegrensene kan det oppstå uenigheter og ekstrakostnader knyttet til uklare avtaler. Blant annet har forbrukere blitt møtt med krav om betaling for ekstra tjenester, selv om vedkommende oppfattet at alt var forhåndsbetalt. Forbrukerombudet skal i 2015 føre tilsyn med leieavtalene på bakgrunn av felleseuropeiske krav, samt føre aktiv dialog med aktører for å hindre villedende markedsføring og mangelfull informasjon til forbrukerne. Forbrukerombudet skal i tiden fremover også føre tilsyn med at kollektivtransportselskapene retter seg etter nye europeiske krav til passasjerrettigheter. Vi skal gripe inn mot ulovlig handelspraksis eller urimelige vilkår, dersom sakens alvorsgrad tilsier det. Vi vil også sørge for at teknologiske omlegginger i billettsystemer ikke urettmessig medfører gebyrer eller økt forbrukeransvar. 12

13 Prisopplysninger Tydelig prismerking og god prisinformasjon er vesentlig for å kunne orientere seg i markedet og ta bevisste valg. Forbrukerombudet har gjennomført flere tilsyn for å påse at tjenesteytere legger ut tilstrekkelig prisinformasjon på nettet. Vi har blant annet undersøkt advokatbransjen, banker og private helsetjenester. Funnene tyder på at mange ikke følger regelverket. Derfor fortsetter vi arbeidet i 2015 med spesielt fokus på bransjer som er viktige for forbrukerne, som for eksempel bilverksteder og treningssentre. Vi jobber også videre med å sørge for riktig prismerking i detaljhandelen, på bakgrunn av forbrukerklager. Løfter om prisnedsettelser er et populært og effektivt reklamebudskap. Men villedende salgsmarkedsføring kan gi forbrukeren inntrykk av en besparelse som ikke er reell, og friste oss til forhastede kjøpsbeslutninger. Forbrukerombudet har tidligere jobbet aktivt med å stanse villedende salgsmarkedsføring hos blant annet møbel- og sportskjedene, med tydelig positiv effekt. Aktører som tidligere har fått pålegg og nå bryter loven på nytt, kan få forbudsvedtak og bøter. I 2015 vil ombudet, fremfor å fokusere på spesielle bransjer, behandle enkeltsaker med tydelige brudd på markedsføringsloven. Områder med størst økonomisk skadevirkning prioriteres, og det blir brukt sanksjoner der dette er nødvendig. Vi vil også veilede næringsdrivende som ønsker å innrette sin markedsføring etter loven. Billigstpåstander, prisgarantier og prisløfter er mye brukt i konkurransepregede bransjer, og kan ha stor påvirkningskraft på forbrukerne. Feilaktige påstander vil være sterkt villedende og kan føre til at forbrukerne ikke undersøker og sammenligner priser i markedet. Vi stiller derfor strenge krav til slik markedsføring. Aktører som hevder at de er billigst, må kunne dokumentere at de har varene eller tjenestene med lavest pris i markedet. Forbrukerombudet skal i 2015 kontrollere at billigstpåstander og prisgarantier ikke er villedende, og stanse villedende markedsføring. Ombudet vil også veilede bransjen på dette området for å hindre at forbrukerne utsettes for feilaktig informasjon. 13

14 Straum Straum er eit naudsynt gode for dei aller fleste norske forbrukarar. For mange utgjer også dette ein relativt stor del av hushaldsbudsjettet. Straummarknaden har mange aktørar med ulike og til dels kompliserte produkttypar. Det kan vere vanskeleg for forbrukaren å skaffe seg oversikt over marknaden, noko som betyr at det er ekstra viktig å få god og riktig informasjon før ein teiknar ein avtale. Det er stor konkurranse blant aktørane på marknaden, og Forbrukarombodet har i 2014 sett ei utvikling der fleire leverandørar søkjer å auke fortenesta si ved mellom anna å leggje til tilleggsprodukt til straumavtalen utan å hente inn tilstrekkeleg aksept frå kundane. Ombodet har òg merka seg døme på marknadsføring av prisfordelar og rabattar, mellom anna i butikklokale, der det kan stillast spørsmål ved om marknadsføringa er villeiande. Forbrukarombodet vil i 2015, som tidlegare, vurdere å gripe inn mot urimelege vilkår om forskotsbetaling og bindingstid i straumavtalar. Ombodet vil òg sjå nærare på einsidige endringar i avtalar mellom forbrukar og kraftleverandør der forbrukaren ikkje har eksplisitt godteke endringane. Fleire lovendringar krev at standardavtalane for kraftlevering må oppdaterast. Forbrukarombodet skal gjennom dialog med bransjeorganisasjonane sikre at vilkåra blir rimelege og balanserte. Ombodet går også i dialog med bransjen for å hindre urimeleg koplingshandel knytt til nye løysingar med «smarte» straummålarar. Der forbrukaromsyn tilseier det, kjem vi til å ta opp enkeltsaker mot næringsaktørar. 14

15 Kontaktpersoner i Forbrukerombudet Forbrukerombud Gry Nergård Tlf: E-post: Finansielle tjenester, reise og transport, prisopplysninger Fagdirektør Jo Gjedrem Tlf E-post: Bolig, barn og unge, fjernsalg og direktemarkedsføring Fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad Tlf E-post: IKT informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nestleder Bente Øverli Tlf E-post: Internasjonalt arbeid Forbrukerombud Gry Nergård Straum Juridisk direktør Frode Elton Haug Tlf E-post: Kommunikasjonsenheten Kommunikasjonsrådgiver Trine Aaen Tlf E-post: Kommunikasjonsrådgjevar Steinarr Sommerset Tlf.: E-post: Kontakinfo til øvrige ansatte finnes på 15

AGENDA 2016. Forbrukerombudets prioriteringer for 2016

AGENDA 2016. Forbrukerombudets prioriteringer for 2016 AGENDA 2016 Forbrukerombudets prioriteringer for 2016 Forord Som en liten tilsynsmyndighet med et stort tilsynsområde, er det viktig å prioritere de viktigste sakene, og å finne de beste arbeidsmetodene,

Detaljer

Agenda 2014 Forbrukerombudets prioriteringer for 2014

Agenda 2014 Forbrukerombudets prioriteringer for 2014 Agenda 2014 Forbrukerombudets prioriteringer for 2014 2 Forord Forbruk er en bærebjelke i moderne økonomi. Det gjør forbrukerne til viktige aktører i samfunnsøkonomien. Derfor er det også stor konkurranse

Detaljer

Delingsøkonomi: Nye tjenester samme lovkrav 2. februar 2016, GRY NERGÅRD forbrukerombud

Delingsøkonomi: Nye tjenester samme lovkrav 2. februar 2016, GRY NERGÅRD forbrukerombud Delingsøkonomi: Nye tjenester samme lovkrav 2. februar 2016, GRY NERGÅRD forbrukerombud Nye fenomener lovtomt rom? Telefonsalg Timeshare Internett Musikkdelingstjenester Kjøp av ringetoner og logoer Betaling

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess Juni 2002, sist endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av internettaksess Innhold 1. INNLEDNING 2. LOVGIVNING 3. GENERELT 4. PRISOPPLYSNINGER 4.1 SPESIELT OM OPPRINGT INTERNETT

Detaljer

SRF Bergen. 27. januar 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD

SRF Bergen. 27. januar 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD SRF Bergen 27. januar 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD Innhold 1. Om Forbrukerombudet og markedsføringsloven 2. Villedende, aggressiv og urimelig markedsføring 3. Reklame til barn 4. Direktemarkedsføring

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Et forbrukermarked i endring

Et forbrukermarked i endring Agenda 2017 Et forbrukermarked i endring Nye digitale tjenester kan gjøre hverdagen enklere for mange. Du kan handle reiser, tjenester og varer på nett, forvalte boligsalget ditt selv og sjekke helsen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2015 FORBRUKEROMBUDET 1 FORORD... 4 1 FINANSIELLE TJENESTER... 6 1.1 GENERELT... 6 1.2 NYE BETALINGSMETODER... 7 1.3 LÅN OG KREDITT... 9 1.4 SPARING... 11 1.5 PENSJONSSPARING... 13 1.6

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

AGENDA 2016. Forbrukarombodets prioriteringar for 2016

AGENDA 2016. Forbrukarombodets prioriteringar for 2016 AGENDA 2016 Forbrukarombodets prioriteringar for 2016 Forord Som eit lite tilsynsorgan med eit stort tilsynsområde er det viktig å prioritere dei viktigaste sakene og finne dei beste arbeidsmetodane for

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

6 forord. Oslo, 1. juli 2016 Morten Grandal og Frode Elton Haug

6 forord. Oslo, 1. juli 2016 Morten Grandal og Frode Elton Haug Forord Markedsføringsretten oppstiller bestemmelser for næringsdrivendes handelspraksis og markedsføring overfor forbrukere og konkurrenter. Formålet med denne boken er å gi en innføring i markedsføringslovens

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Blivakker.no AS Postboks 8104 4675 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1396-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.blivakker.no

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8 Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2074-1 12.10.2015 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6,

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata Spaceworld Norge AS Postboks 6219 Etterstad 0603 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1100-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Finansielle tjenester

Finansielle tjenester Agenda 2012 1 Finansielle tjenester Finansielle tjenester omfatter blant annet lån og kreditt, betalingstjenester, forsikring og sparing. Dette er tjenester alle forbrukere benytter seg av. Kostnader knyttet

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02.

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02. 2 B FEB 2012 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201107199 EP PSW/HEA/mk 201104452-/ANUARK,Z

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på

Tilsyn med brukeromtaler på Stormberg AS Barstølveien 86 4636 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1422-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på http://www.stormberg.com/no/

Detaljer

Agenda 2008. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag

Agenda 2008. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Agenda 2008 For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Forbrukerombudet for en enklere og tryggere forbrukerhverdag En klok mann har sagt at Den bevisste forbruker er dømt til å leve et miserabelt liv.

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Ellos Norway AS Postboks 210 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1399-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.ellos.no 1. Innledning

Detaljer

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42 Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Paal G. Simonsen Sak nr: 15/1199-30 24.06.2016 Saksbehandler: Gustav Norman Dir.tlf: 93 08 10 40 Varsel om sak for Markedsrådet

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier Juni 2014 Innhold Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier... 1 1. Formål og virkeområde... 3 2. Hovedpunkter

Detaljer

Brukeromtaler i markedsføring

Brukeromtaler i markedsføring Forbrukertilsynets tilsyn etter markedsføringsloven: Brukeromtaler i markedsføring Veiledning, januar 2018 1 1. Innledning Forbrukertilsynet fører tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring, handelspraksis

Detaljer

Agenda 2013. Forbrukerombudet enklere og tryggere marked for forbrukerne

Agenda 2013. Forbrukerombudet enklere og tryggere marked for forbrukerne Agenda 2013 Forbrukerombudet enklere og tryggere marked for forbrukerne Forord Et nytt år, med nye utfordringer for oss forbrukere. Nye produkter og tjenester som vi kan eller må forholde oss til. Nye

Detaljer

Orienteringsbrev om regelverket ved sal av abonnementsavtalar

Orienteringsbrev om regelverket ved sal av abonnementsavtalar Inkassoselskap etter adresseliste Dykkar ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1337-1 29.06.2016 Sakshandsamar: Aline Schøn Papetti Dir.tlf: 45 49 00 81 Orienteringsbrev om regelverket ved sal av abonnementsavtalar

Detaljer

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler Til ansvarlig redaktør Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1151-2 28.06.2012 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2012 FORBRUKEROMBUDET FORORD... 4 1. FINANSIELLE TJENESTER... 8 1.1 Generelt... 8 1.2 Markedsføring av lån og kreditt... 8 1.3 Kontraktsvilkår... 10 1.4 Betalingstjenester... 10 1.4.1 Generelt...10

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker Lefdal Elektromarked AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1097-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

MARKEDSFØRING AV KREDITTKORT OG FORBRUKSLÅN

MARKEDSFØRING AV KREDITTKORT OG FORBRUKSLÅN Bransjenorm MARKEDSFØRING AV KREDITTKORT OG FORBRUKSLÅN 1. Innledning Tilgang på kreditt er et gode for forbruker. Kredittkort og forbrukslån kan være hensiktsmessige produkter for mange forbrukere i og

Detaljer

Forbrukerombudets merknader til forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring

Forbrukerombudets merknader til forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Sendt elektronisk via regjeringen.no Deres ref. Vår ref. Dato: 17/1544 EP HEA/bj Sak nr: 17/706-3 23.03.2017 Saksbehandler: Miriam Karlsen

Detaljer

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet OncoloMed AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Sendt per e-post til: info@oncolomed.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1324-2 06.06.2017 Saksbehandler: Nina Elise Dietzel Dir.tlf: 45 49 00 31 Markedsføring

Detaljer

Ekstern VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

Ekstern VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET Ekstern VIRKSOMHETSPLAN 2011 FORBRUKEROMBUDET 1 ... 1 FORORD TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2011... 4 1. FINANSIELLE TJENESTER... 7 1.1 GENERELT... 7 1.2 MARKEDSFØRING AV LÅN OG KREDITT... 8 1.3 KONTRAKTSVILKÅR...

Detaljer

SRF Bergen. 31. mai 2016 forbrukerombud GRY NERGÅRD

SRF Bergen. 31. mai 2016 forbrukerombud GRY NERGÅRD SRF Bergen 31. mai 2016 forbrukerombud GRY NERGÅRD Forbrukerombudet Forbrukerombudet Tilsynsmyndighet 28 ansatte Tilsyn med markedsføringsloven (og noen andre lover) Formål: unngå at forbrukerne blir lurt,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2014 FORBRUKEROMBUDET 1 FORORD... 4 1 FINANSIELLE TJENESTER... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Nye betalingsmetoder... 6 1.2.1 Mobilbetaling... 6 1.2.2 Kontantløse betalingssystemer (e-penger)...

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv.

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv. Utgående - Elektronisk post Til: Max Berg Partners Limited, AG@maxbergpartners.com, Fra: Helge Blyberg Dato: 02.10.2012 Saksnummer: 12/1518-12 Vedrørende urimelig handelspraksis og negativt salg av Nordicbabestv

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016 FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN 2016 FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2016 FORBRUKEROMBUDET 1 Forord... 4 1 Finans... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Betalingstjenester... 7 1.3 Lån og kreditt... 8 1.4 Markedsføring av leasing... 11 1.5 Avtalevilkår for leasing...

Detaljer

Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft. jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no

Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft. jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no Disposisjon Kort om Forbrukerombudet Hvorfor er Forbrukerombudet opptatt av miljø? Bransjenormen -

Detaljer

Agenda 2010. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag

Agenda 2010. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Agenda 2010 For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Forbrukeråret 2010 For ganske nøyaktig ett år siden satt jeg foran PC en og fulgte onlineoppdateringene fra MacWorld 2009; selve høymessen i Apple-menighetens

Detaljer

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 c-~ FORBRUKERO MB UD ET Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 Dato: 12.02.2016 Høring - forslag

Detaljer

- for en enklere og tryggere forbrukerhverdag

- for en enklere og tryggere forbrukerhverdag - for en enklere og tryggere forbrukerhverdag Agenda 2011 FORBRUKERÅRET 2011 I forbindelse med at jeg ble utnevnt til forbrukerombud i november 2010, fikk jeg flere ganger dette spørsmålet fra journalister:

Detaljer

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen Nidar AS postboks 4483 Nydalen 0403 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1548-2 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Detaljer

Agenda 2009. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag

Agenda 2009. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Agenda 2009 For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Forbrukeråret 2009 Året har startet med to viktige forbrukerseiere; itunes ga etter for flere års press og fjernet kopisperrene på sin musikkbutikk

Detaljer

Bransjenorm - og forskrift om god kredittmarkedsføringsskikk

Bransjenorm - og forskrift om god kredittmarkedsføringsskikk Bransjenorm - og forskrift om god kredittmarkedsføringsskikk 16. mars 2017 Gry Nergård, Finans Norge «Hvem er det som tar opp forbrukslån»? Den «typiske» låntager er over 40 år Han/hun har middels til

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better Days

Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better Days For Better Days Pb 7073 0130 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/2018 22 06.12.2011 Saksbehandler: Ida Torgersdotter Øygard Dir.tlf: 93 08 10 40 Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Markesføringsforeningen i Kristiansand. 30. april 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD

Markesføringsforeningen i Kristiansand. 30. april 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD Markesføringsforeningen i Kristiansand 30. april 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD Innhold 1. Om Forbrukerombudet og markedsføringsloven 2. Villedende, aggressiv og urimelig markedsføring 3. Reklame til

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT Comtive AS og Andreas Christensen Postboks 400 Sand Gård 3201 SANDEFJORD 3233 SANDEFJORD Cocell AS Postboks 217 3201 SANDEFJORD Sak nr.: 04-0160 Saksbeh.:

Detaljer

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame Verdens Gang AS Postboks 1185 Sentrum 0107 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1123-1 20.05.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 468 18 063 Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet Likelydende orienteringsbrev til bilbransjen Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Trondheim Sak nr: 2002-0977 juni 2002 Saksbehandler Jan Berg / Tord Kopreitan 73 54 65 64 / 73 54 65 66 Markedsføring

Detaljer

Standardvilkår for bruk av fasttelefon

Standardvilkår for bruk av fasttelefon Teleoperatører etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/2179 2 23.11.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Standardvilkår for bruk av fasttelefon 1. Innledning Forbrukerombudet

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 07/1209-43 Sakstittel Dok.dato 22.04.2009 Samlesak for standardkontrakter - vilkår for bredbånd og telefoni nnklaget 1-SF-510; 2-BRA-01 BØ- -MT Standardvilkår og markedsføring av

Detaljer

Forbrukertilsynets veileder om merking av reklame i sosiale medier Oppdatert januar 2018

Forbrukertilsynets veileder om merking av reklame i sosiale medier Oppdatert januar 2018 Forbrukertilsynets veileder om merking av reklame i sosiale medier Oppdatert januar 2018 Denne veiledningen handler om hvordan du som legger ut reklame i sosiale medier må merke innleggene slik at du følger

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 10/684-2 Sakstittel Dok.dato 29.04.2010 Markedsføring av elektrisk kraft - villedende nnklaget NorgesEnergi 1-SF-410; Marknadsføring av straumtenester FEH_GRP- -BRR Arkivsak/doknr.

Detaljer

Markedsføring og telefonsalg fra ideelle- og humanitære organisasjoner forholdet til markedsføringsloven

Markedsføring og telefonsalg fra ideelle- og humanitære organisasjoner forholdet til markedsføringsloven Likelydende brev til ideelle - og humanitære organisasjoner iht. adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/1881 12.09.2005 Saksbehandler Jens Erik Romslo Markedsføring og

Detaljer

Forbrukervern og Conduct risk

Forbrukervern og Conduct risk Forbrukervern og Conduct risk Kurs Operasjonell risiko, 5. september 2017 Gry Nergård, Finans Norge Hvorfor er Finans Norge opptatt av dette? Og hva gjør vi? Finansnæringens samfunnsrolle: Finansnæringen

Detaljer

Forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring. 16. mars 2017 Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth

Forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring. 16. mars 2017 Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth Forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring 16. mars 2017 Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth Kjent statistikk Husholdningenes gjeldsbelastning har lenge vært på et historisk høyt nivå, og fortsetter

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

Forbrukerombudets veileder om merking av reklame i sosiale medier. mai 2017

Forbrukerombudets veileder om merking av reklame i sosiale medier. mai 2017 Forbrukerombudets veileder om merking av reklame i sosiale medier mai 2017 Denne veiledningen handler om hvordan du som legger ut reklame i sosiale medier må merke innleggene slik at du følger markedsføringsloven.

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester

Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester Mars 2005 Felles nordisk holdning Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester 1. Innledning De nordiske forbrukerombud/konsumentombud fører, ut fra hensynet

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 10/348-2 Sakstittel Dok.dato 09.02.2010 Markedsføring av kredittkjøp - mangelfulle opplysninger nnklaget Lefdal Elektromarked 1-SF-830; 2-BRA-02 JTG_GRP- -MFK Markedsføring av kredittkjøp

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester Januar 2011 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester 1 2 1 Innledning og rettslig grunnlag 4 1.1 Bakgrunn og formål 4 1.2 Lovgrunnlag 4 1.3 Forhold til tidligere praksis

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 10/1500-10 Sakstittel Dok.dato 07.10.2010 Markedsføring av prisgaranti nnklaget Rezidor Hotels Norway AS 1-SF-413; 2-BRA-18.7 Bruk av prisgaranti i markedsføring JTG_GRP- -TER Arkivsak/doknr.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2013 FORBRUKEROMBUDET FORORD... 4 1. NYE BETALINGSMETODER... 6 1.1 Mobilbetaling... 6 1.2 Kontantløse betalingssystemer... 8 2. FINANSIELLE TJENESTER... 9 2.1 Generelt... 9 2.2 Lån og kreditt...

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1154-7 Sakstittel Dok.dato 15.09.2009 Samlesak for standardkontrakter - vilkår for bredbånd og telefoni nnklaget 1-SF-601; BØ_GRP- -PRB Bransjenorm for markedsføring av og innholdet

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Likelydende brev iht. adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Vilkår om bindingstid ved kjøp

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1145-1 Sakstittel Dok.dato 23.06.2009 Markedsføring av kanalpakker - manglende informasjon om totalpris nnklaget Riks TV 1-SF-410; 2-BRA-01.5 BØ- -CT Markedsføring av tv-tilbud

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 10/1073-34 Sakstittel Dok.dato 11.06.2010 Markedsføring av sportsmagasin - uanmodet SMS nnklaget Ericsson PX - 2402 - Sportsworld illustrated 1-SF-532; 2-BRA-03.3 SV: Vedrørende

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker Elkjøp Norge AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1096-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1229-1 Sakstittel Dok.dato 26.05.2009 Markedsføring av helseprodukter - negativ salg nnklaget Palm Research AS 1-SF-500; 2-BRA-24.4 Klage på uønsket abonnement - kopi av brev

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Morten Foss Sak nr: 08/ Høring - Forslag til forskrift om ny flyklagenemnd

Deres ref. Vår ref. Dato: Morten Foss Sak nr: 08/ Høring - Forslag til forskrift om ny flyklagenemnd Eforbrukerombudet SAMFEFibSEESØbPARTE NTET AVD./SEK.: S.BEH.: Samferdselsdepa rtementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO S.NFt.: - 2 JUNI 2008 AVSKREVET: Deres ref. Vår ref. Dato: Morten Foss Sak nr: 08/529-2

Detaljer

Choose an item. TeliaSonera er også medlem av bransjeorganisasjonen NORDMA, Norsk Direkte Markedsføringsforening.

Choose an item. TeliaSonera er også medlem av bransjeorganisasjonen NORDMA, Norsk Direkte Markedsføringsforening. 1 (6) Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Oslo, 8.10.2015 Høring Forslag til endringer i reglene for telefonsalg TeliaSonera Norge AS (TeliaSonera) viser til

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 10/1594-2 Sakstittel Dok.dato 06.07.2010 Obligatoriske forsikringer med reservasjonsrett gjennom fagforeninger nnklaget 1-SF-501; 2-SF-400; 3-SF-420; 4-BRA-17.5; 5-BRA-25 BØ_GRP-

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

I det følgende vil vi kommentere ulike forslag som vi mener er av særlig betydning for våre klienter.

I det følgende vil vi kommentere ulike forslag som vi mener er av særlig betydning for våre klienter. Justis- og beredskapsdepartementet Oslo, 15. desember 2017 HØRING FORSLAG TIL NY FINANSAVTALELOV Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) viser til høringsbrev av 07.09.2017 vedrørende forslag til ny finansavtalelov.

Detaljer

Høringssvar - EU-kommisjonens forslag til ny forordning om forbrukervernsamarbeid

Høringssvar - EU-kommisjonens forslag til ny forordning om forbrukervernsamarbeid Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1252-4 30.06.2016 Saksbehandler: Frode Elton Haug Dir.tlf: 98 66 05 66 Høringssvar - EU-kommisjonens

Detaljer

Frokostmøte: Barn og reklame. 16. september 2014 GRY NERGÅRD, FORBRUKEROMBUD

Frokostmøte: Barn og reklame. 16. september 2014 GRY NERGÅRD, FORBRUKEROMBUD Frokostmøte: Barn og reklame 16. september 2014 GRY NERGÅRD, FORBRUKEROMBUD Tema i dag Om Forbrukerombudet og markedsføringsloven Markedsføringsloven Regler om urimelig handelspraksis Forbud mot direkte

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

SV: Utsendelse av e-post uten samtykke - forts. av saken Saksansv. FEH_GRP- -CT Unntatt offentlighet:

SV: Utsendelse av e-post uten samtykke - forts. av saken Saksansv. FEH_GRP- -CT Unntatt offentlighet: Side 1 Arkivsak/doknr. 10/14-4 Sakstittel Dok.dato 02.03.2010 Markedsføring av madrasser - best i test påstand nnklaget Skeidar 1-SF-415; 2-BRA-06.3 Sammendrag til Markedsrådet JTG_GRP- -CT Arkivsak/doknr.

Detaljer

Nasjonal høring - forslag til forordning om rettigheter for båtpassasjerer til sjøs og på innenlandske vannveier om endring av forordning 2006/2004

Nasjonal høring - forslag til forordning om rettigheter for båtpassasjerer til sjøs og på innenlandske vannveier om endring av forordning 2006/2004 Sjøfartsdirektoratet Postboks 4104 2307 HAMAR Deres ref. Vår ref. Dato: 200836753-17 Sak nr: 10/112-2 15.02.2010 Saksbehandler: Frøydis Gjems-Onstad Dir.tlf: 46 62 80 01 Nasjonal høring - forslag til forordning

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no Baez Limited 192, Old Bakery Street Valletta, VA VLT 1455, Malta Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/404 14 25.02.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Detaljer

Arkivsak/doknr. 10/1798-2 Sakstittel Dok.dato 21.07.2010 Markedsføring nettjenester på digitale magasiner - manglende totalpris Innklaget Zinio U

Arkivsak/doknr. 10/1798-2 Sakstittel Dok.dato 21.07.2010 Markedsføring nettjenester på digitale magasiner - manglende totalpris Innklaget Zinio U Side 1 Arkivsak/doknr. 09/2449-44 Sakstittel Dok.dato 18.03.2010 Barne- og helseforsikring nnklaget 1-BRA-17.5; 2-SF-300 BØ_GRP- -MFK Svar på FOs brev av 03.03.10 Arkivsak/doknr. 10/1775-2 Sakstittel Dok.dato

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1152-2 06.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1209-10 Sakstittel Dok.dato 25.11.2009 rimelig handelspraksis ved bruk av bindingstid på mobilabonnement nnklaget NetCom 1-SF-601; 2-SF-400; 3-BRA-01.1 BØ_GRP- -CT rimelig handelspraksis

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1844-2 Sakstittel Dok.dato 22.09.2009 Markedsføring av pakkereiser - annonserer med plasser de ikke har nnklaget travellink.no 1-SF-414; 2-BRA-18.1 Markedsføring av begrensede

Detaljer

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår PepCall AS Bryggegata 9 0250 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/2387-2 18.10.2017 Saksbehandler: Marc Stuppi Dir.tlf: 476 35 721 GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår 1. Innledning

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1649-2 Sakstittel Dok.dato 12.08.2009 Markedsføring av sportsutstyr - manglende førpris nnklaget Sport 1 - Sentrum 1-SF-412; 2-BRA-08 Vedrørende markedsføring av salg JTG_GRP-

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet Canal Digital Norge AS Action Center Postboks 150 0619 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/917-1 Saksbehandler: Helge Blyberg 24.05.2013 Dir.tlf: 45230006 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring

Detaljer