SRF Bergen. 27. januar 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SRF Bergen. 27. januar 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD"

Transkript

1 SRF Bergen 27. januar 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD

2 Innhold 1. Om Forbrukerombudet og markedsføringsloven 2. Villedende, aggressiv og urimelig markedsføring 3. Reklame til barn 4. Direktemarkedsføring 5. Markedsføring i sosiale medier 6. Etterligning av andres produkt

3 1. Generelt Om loven og håndhevingen

4 Forbrukerombudet Tilsynsmyndighet 28 ansatte Tilsyn med markedsføringsloven

5 Markedsføringsloven Offentligrettslig lov Handelspraksis, markedsføring, reklame «alle» uttrykksformer, for alle bransjer, i alle kanaler Kommer i tillegg til spesiallover om produkter (alkohol, mat f.eks.) og medier (kringkasting f.eks.) To deler: B2C og B2B Det meste basert på EU-direktiver

6 Lovens innhold B2C - Forbud mot urimelig, villedende og aggressiv markedsføring - Forbud mot skjult reklame - Egne regler om markedsføring til barn - Forbud mot uetisk reklame og kjønnsdiskriminerende reklame - Regler om direktereklame og salg

7 B2B God forretningsskikk Villedende reklame Sammenlignende reklame Bedriftshemmeligheter Etterligning av andres produkter

8 Saksgang hos FO Henvendelser fra forbrukere, næringsdrivende, andre Kan ta opp saker selv Forhandlingsmodell oppnå frivillig ordning Markedsrådet Sanksjoner

9 Sanksjonene i markedsføringsloven Vedtak om forbud og/eller påbud Tvangsmulkt Overtredelsesgebyr

10 Medvirkningsansvar Annonsør (firma) har hovedansvar Også andre firma eller personer som bidrar til den ulovlige handlingen kan holdes ansvarlig Erstatningsansvar overfor annonsør?

11 Behandling av «Næringsdrivendes interesser» kap 6 Næringslivets konkurranseutvalg Ikke bindende uttalelser Ingen sanksjoner kr i behandlingsgebyr

12 2. Villedende, aggressiv og urimelig Hvor går grensene for villedende reklame? Aggressiv reklame? Skjult reklame? Urimelig reklame?

13 Villedende, mfl 7-8 Uriktig, forvirrer Utelater eller skjuler vesentlige opplysninger Uklar, uforståelig, tvetydig eller uhensiktsmessig måte, liten skrift Hva som er villedende vil kunne avhenge av medievalg

14 Villedende påstander? Påstander om «best» og «billigst» må kunne dokumenteres Unntak: smak og behag Særlig strenge krav til påstander om virkning om faktiske forhold, herunder om ytelsers egenskaper eller virkning Unntak: overdrevne påstander som ikke er ment å tas bokstavelig

15 Villedende om pris: salg Det må fremgå hvor stort avslag det er tale om ved tydelig angivelse av før- og nåpris eller ved annen like tydelig angivelse Det må kunne dokumenteres at den samme varen har blitt solgt i et visst antall, for førprisen, i den forretningen markedsføringstiltaket gjelder, i perioden like før salget

16

17

18 Forsiktig med «gratis» Forbudt å si «gratis» hvis det koster noe å få «gratisytelsen»

19

20

21 Ikke utelate eller skjule vesentlige opplysninger Sier du litt om pris, må du si alt Og det må sies så tydelig at mottakeren får det med seg

22

23 Forskjellige utfordringer ved ulike medier: Reklameaviser flere sider TV korte bilder, kombinert med lyd Radio bare lyd, fort forbi Internett flere lag med sider Utendørsreklame avstand

24

25

26

27 Pushing av dyre tilleggstjenester Problemstilling: du er i elektronikkbutikken for å kjøpe en billig annonsert vaskemaskin. Når du kommer til kassen blir du spurt: vil du ha tre måneders betalingsutsettelse? vil du ha forsikring på denne? vil du bytte strømleverandør?

28 Villedende? Selgers initiativ - overrumplende Vaskemaskinselger er formidler Ansvar: har forbrukeren forstått hva avtalen innebærer, herunder kostnader? Strenge krav til informasjon følges de?

29 Pushing av dyre tilleggstjenester Stedlig tilsyn med markedsføring og salg av kreditt i butikker som opptrer som kredittformidlere Stille krav til kredittytere/forsikringsselskap/ strømselskap om opplysninger ved salg der butikker opptrer som kredittformidler

30 Pushing av kreditt Problemstilling i nettbutikker: Lån og kreditt markedsføres i et stort omfang, på internett er kreditten bare er et par tastetrykk unna Kartlegge tilbydere av handlekonto o.l. i nettbutikker, og ta opp saker ved lovbrudd Særlig fokus på billån

31 Aggressiv reklame, mfl 9 Ord fra 9: trakassering, tvang, herunder bruk av fysisk makt, eller utilbørlig påvirkning begrense forbrukernes valgmuligheter eller atferd i forbindelse med en ytelse utnytting av en maktposisjon i forhold til forbrukere for å utøve press Som regel i en til en-kommunikasjon

32 Skjult reklame «Utformes og presenteres slik at den tydelig fremstår som markedsføring» Vær varsom-plakaten Regler om produktplassering i kringkastingsloven

33 Brukeromtaler Problemstilling: du skal kjøpe en vare eller tjeneste, og vil ha informasjon om denne. Hvor søker du informasjon? Personlige anbefalinger (blogg, instagram, facebook ) fremfor reklame Brukeromtaler får stadig større betydning Brukeromtaler er positivt Si hva man mener om et produkt God informasjon til andre potensielle kjøpere Bygger omdømme

34 Falske brukeromtaler Men hva hvis brukeromtalene er Falske (virksomheten skriver omtaler selv) Redigerte (virksomhetene fjerner negative omtaler eller kommentarer) Kjøpt (virksomheten kjøper omtaler med produkter eller penger) Premierte (virksomheten arrangerer konkurranser om å skrive omtaler) Skjult reklame Urimelig handelspraksis Omdømmeproblem

35

36

37

38

39

40

41 Brukeromtaler Kartlegge omfanget av brukeromtaler Gjennomføre tilsynssaker der det benyttes brukeromtaler i strid med markedsføringsloven Utarbeide veiledning til næringsdrivende om brukeromtaler Internasjonalt samarbeid

42 3. Barn og reklame Reglene i markedsføringsloven som beskytter barn TV-reklame Reklame på kino Reklame i skolen Barn og usunn mat

43 Barn og reklame Eget kapittel om beskyttelse av barn i markedsføringsloven kap. 4 Barn i prinsippet opp til 18 år Ikke noe forbud mot reklame til barn Men: høyere aktsomhetsnorm

44 Forbud mot direkte kjøpsoppfordringer Ved vurderingen av om en handelspraksis er «direkte kjøpsoppfordring til barn», vil FO legge vekt på følgende momenter: Hvilke ord og uttrykk som benyttes («kom og kjøp») Om reklamen er direkte rettet til barnet Hvor enkelt det er å følge kjøpsoppfordringen (netthandel, sms)

45

46 Ulovlige kjøpsoppfordringer fra Atomic: "SURPRISE: Våkn opp alle beliebers!!! Om 10 minutter (klokken 07:00) vil det legges ut et begrenset antall kodekort hos alle landets 308 Rimi-butikker ( ). Det kan brukes til å kjøpe to Justin Bieber billetter allerede I DAG. Maks ett kort pr person" "Beliebers det finnes fortsatt RIMI-kodekort igjen i mange butikker. Løp, kast deg på sykkelen eller få noen til å kjøre deg til " "Bieberfever rundt på Rimibutikker i hele Norge i dag. Halvparten av kodekortene ligger fortsatt hos landets 308 Rimi-butikker ( ) så LØP beliebers. Maks ett kort pr person" "HUSK å kjøp billett til Bieberexpressen samtidig som dere kjøper billetter via RIMI i dag"

47 Donald Duck, Egmont

48

49 Barn og TV-reklame Det kan ikke sendes reklameinnslag i tilknytning til barneprogram eller reklameinnslag som særlig er rettet mot barn Ikke tillatt med produktplassering i programmer rettet mot barn

50 Reklame på kino Ikke forbud mot reklame på barneforestilling Reklamen må tilpasses målgruppe Markedsføringslovens øvrige regler gjelder

51 Reklame i skolen og barnehagen Skoleeieren skal sørge for at barna ikke blir utsatt for reklame i skolen Ikke noen regulering av barnehagen

52 Barn og usunn mat etisk regelverk

53

54 MFUs vurdering av kampanjen

55 4. Direktemarkedsføring Telefonsalg og adressert reklame E-post- og SMS-markedsføring Uadressert reklame

56 Telefonsalg Utgangspunkt: kan bare ringe forbrukere som ikke er reservert mot telefonsalg Unntak: Eksisterende kundeforhold Der forbrukeren uttrykkelig har anmodet om å bli oppringt hva er «utrykkelig anmodning»? Regler om skriftlig avtaleinngåelse SMS/e-post med vesentlige betingelser Regler om når man kan ringe

57 «Abonnementsfeller» Problemstilling: Markedsfører gratisprodukt Mottar varer og faktura utover prøvepakken (eller beløp er reservert eller trukket fra konto) Lurt inn i abonnement Helsekost, undertøy, slankepiller På telefon eller internett

58 «Abonnementsfeller» Forbud mot «negativt salg» mfl 11 Forbud mot a) å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale b) å levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten etter avtale

59 UNO Life

60

61 Adressert reklame Tilsvarende som for telefonsalg: Kan kun sende ut adressert reklame til forbrukere som ikke er reservert mot dette

62 Markedsføring på e-post og SMS Utgangspunkt: Krever forhåndssamtykke fra forbrukeren Frivillig må kunne kalles tilbake Uttrykkelig krever aktiv handling fra forbrukeren Informert må vite hva man samtykker til

63 Samtykkedatabaser? Massiv innsamling av e-postadresser Selges til næringsdrivende

64 Inngangsport: konkurranser på nett

65 Ikke bra nok: Forsøker å innhente fra for mange som vil sende for mye om mange ulike produkter Tilfredsstiller ikke kravene til frivillig, uttrykkelig og informert samtykke

66 Markedsføring på e-post og SMS Unntak fra hovedregelen om samtykke: Eksisterende kundeforhold Abonnent, løpende avtaleforhold I utgpkt. ikke nok med enkeltkjøp men kanskje bil? Hva er forbrukerens forventning?

67 Uadressert reklame og gratis aviser Forbudt å levere ut uadressert reklame eller gratis aviser til forbrukere som klart har tilkjennegitt at de ikke ønsker dette I praksis: merke både postkasse og inngangsdør

68

69 5. Reklame i sosiale medier Markedsføringsloven er medie-, bransjeog teknologinøytral Reglene for markedsføring gjelder også i sosiale medier Aktuelle problemstillinger: Skjult reklame Direkte kjøpsoppfordringer til barn

70 Merking av reklame på blogg og instagram Reklame i blogg og på instagram må merkes Hva må merkes? Rene produktomtaler man får betalt for Innlegg der man omtaler/lenker til produkt man har fått gratis Innlegg der man lenkar via affiliatenettverk Annonsør også ansvarlig

71

72

73 Direktemarkedsføring i SoMe Ta inn et eksempel på facebookreklame. Er dette lov? Diskuter 1 min hva kan være problematisk?

74 Forbrukerombudets veiledning Merking av reklame i sosiale media: blogg, instagram, Facebook For annonsører: råd om hvilke krav som gjelder for personer som markedsfører dine produkter og tjenester i sosiale media 18/1/5018_1.pdf

75 Direkte kjøpsoppfordring til barn? Rettes reklamen til barn? Hvem har ansvaret?

76

77 6. Etterligning, mfl 30 Forbudt å etterligne kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler osv som utnytter andres innsats eller resultater på en urimelig måte, og som fører med seg fare for forveksling Hovedsakelig vern om næringsinteresser, finnes i kap. 6 Næringslivets konkurranseutvalg vurderer

78

79 Vurderingsmomenter: Innarbeidet i markedet? Kombinasjoner av kjente trekk? Variasjonsplikten Utnyttelse av andres arbeid og goodwill Klanderverdighet? Forvekslingsfare?

80

81

82

83 ENKLERE OG TRYGGERE MARKED FOR FORBRUKERNE