Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff"

Transkript

1 Februar 1978 Revidert juni 1986, mai 1994 Orientering om praksis Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Denne orienteringen er et ledd i den informasjonsplikt Forbrukerombudet (FO) er pålagt etter 6 i forskrifter for institusjonens virksomhet. FO har med hjemmel i markedsføringsloven behandlet et stort antall saker om prisopplysninger i markedsføringen. FOs praksis bygger på 1, 2 og 3 i markedsføringsloven. Det er utarbeidet en generell orientering om denne praksis som kan fås ved henvendelse til FO. Orienteringen om praksis når det gjelder prisopplysning ved markedsføring av drivstoff er ment som en veiledning om hvordan de generelle regler for prisopplysninger i markedsføringen blir anvendt ved markedsføring av drivstoff. Orienteringen erstatter således ikke de generelle reglene, men supplerer disse. Orienteringen tar sikte på å gi informasjon om den praksis som har utviklet seg på grunnlag av loven og må ikke forveksles med bindende forskrifter. Orienteringen er heller ikke uttømmende. Ved å følge de retningslinjene som er trukket opp i orienteringen, vil imidlertid den næringsdrivende ha rimelig sikkerhet for ikke å komme i konflikt med markedsføringslovens bestemmelser. Hvor uttrykket bør er brukt, gir dette uttrykk for en anbefaling. FO har i slike tilfeller ikke tatt endelig standpunkt til om det i alle tilfeller vil være i strid med loven ikke å følge en slik anbefaling. I denne orientering gis opplysninger om de krav som stilles til prisinformasjon i annonser for drivstoff, inne på selve stasjonsområdet og langs veikanten. I tillegg gis utfyllende informasjon om de krav som spesielt stilles ved bruk av prissammenligning og rabattilbud i markedsføringen.

2 Klarhet Oppslag Kontantpris uten bruk av kort 1. GENERELT OM PRISINFORMASJON Ved all markedsføring av drivstoff bør det klart og tydelig gis opplysninger om prisene for de ulike typer drivstoff og kvaliteter som tilbys. Dette gjelder markedsføring både via annonser, brosjyrer og plakater inne på stasjonsområdet og eventuelle skilt plassert langs vei/i nærheten av vei. I sistnevnte tilfelle må man ta hensyn til gjeldende retningslinjer fra Vegdirektoratet og eventuelle lokale bestemmelser. I alle tilfelle må man ved utforming/plassering av plakater og skilt ta hensyn til trafikksikkerheten. I tillegg til opplysninger om prisene på selve drivstoffpumpene, skal plakater eller andre oppslag inne på selve stasjonsområdet på en iøynefallende måte gi opplysninger om kontantprisene på de ulike typer drivstoff som tilbys. (Krav fra Konkurransetilsynet, etter konkurranseloven). FOs orientering supplerer disse krav, og tar utgangspunkt i at den prisinformasjon som gis langs landeveien og ved annen markedsføring av drivstoff også skal være reell og klar. Primært er det kontantprisen uten bruk av kort som skal oppgis for representative typer drivstoff. Representative eksempler 2. STASJONENS VANLIGE PRISNIVÅ Man må ikke framstille prisene som gjelder for et betjeningsalternativ eller en type drivstoff (eksempelvis lavoktan bensin) som representativt for stasjonens prisnivå for øvrig, dersom dette ikke er sant, se også pkt 4, siste ledd og pkt. 5, nest siste ledd. Uttrykk som lavpris, lave priser e.l. må bare benyttes dersom man kan sannsynliggjøre at stasjonen holder et ikke uvesentlig lavere prisnivå enn konkurrentene innen markedsområdet. 3. PRISSAMMENLIGNINGER Eksakte sammenligninger Prisnedslag 3.1 Opplysninger om hva sammenligningen gjelder Når det benyttes eksakte prissammenligninger i markedsføringen må det anføres hvilken pris (egen førpris, veiledende pris, pris hos navngitt konkurrent, e.l.) som er oppgitt til sammenligning med den lavere pris. Ved markedsføring av at drivstoffprisene er satt ned, må det samtidig, eventuelt ved typiske eksempler, klart tilkjennegis hvor store prisavslag det er tale om og hvilke priser som gjelder. 2

3 Prissammenligninger må gjelde likeverdige produkter. (Ved pris- sammenligning av blyfri bensin og blybensin, må det klart fremgå at det dreier seg om ulike produkter. Det samme vil gjelde dersom prissammenligningen gjelder bensin m/ulike oktantall.) Likeverdige produkter Man må heller ikke sammenligne priser basert på ulike tjenester uten eventuelt klart å gjøre oppmerksom på hva de forskjellige tjenester består i (eksempelvis. priser ved levering fra betjent/ubetjent pumpe, og priser ved bruk av betalingskort ved pumpene sammenlignet med kontant betaling.) Markedsområde Sparpåstander Dersom man vil sammenligne egen pris med prisen hos en eller flere bestemte konkurrenter, må disse ligge innenfor samme markedsområde. Brukes påstander som av forbrukerne kan oppfattes å være et uttrykk for at man "sparer kr..." eller "minus... øre pr. liter" ved å kjøpe på vedkommende stasjon i forhold til kjøp på andre stasjoner, må det klart fremgå hva besparelsen er regnet i forhold til. Spar kr... må ikke benyttes ved sammenligning med egen førpris, med mindre egen førpris lå minst like lavt som konkurrentene før nedslaget. Gjennomsnittspris Egen førpris Vanlig prisendring Veiledende pris 3.2 Krav til sammenligningspriser Egen pris må ikke sammenlignes med en eller annen form for gjennomsnittspris for det markedet reklamen omfatter. Publikum blir ikke korrekt orientert ved sammenligning med en beregnet pris som er et gjennomsnitt av både gode og mindre gode tilbud i markedet, eller som baserer seg på tilbud på stasjoner som ligger slik til at de ikke er nærliggende alternativer til annonsøren. Ved sammenligning med egen førpris må stasjonen ha holdt denne prisen i regulært salg over lengre tid før nedslaget. Dersom markedssituasjonen endrer seg slik at prisene for en hel bransje blir varig nedsatt, må man ikke fremstille denne type prisnedsettelse som et spesielt gunstig tilbud ved egen stasjon. For å kunne sammenligne med en veiledende pris, må en ikke uvesentlig del av omsetningen innen det aktuelle markedsområdet skje til veiledende pris. I praksis har Forbrukerombudet antatt at minst 1/3 av omsetningen innen markedsområdet må skje til veiledende priser for å kunne sammenligne egne priser med veiledende priser. 3

4 Rabatt + kontantpris 4. RABATTENS STØRRELSE Oppgis rabatten i kroner og øre (f.eks øre) skal det samtidig og med samme meddelelseseffekt (dvs. samme størrelse på tall og tegn) gis opplysning om den kontantprisen som forlanges, jf pkt. 1, siste ledd. Opplysninger om den nye kontantprisen må gis på en slik måte at kundene ikke kan forveksle denne med tidligere førpris: Eksempelvis: 95 oktan blyfri -15 øre, nå kr. 7,54 Det godtas også å angi førpris og nåpris på samme plakat som alternativ til å oppgi rabattens størrelse og den nye kontantprisen: Eksempelvis: 95 oktan blyfri, før kr. 7,69 nå kr. 7,54 Dersom lik rabatt gis på alle typer/kvaliteter drivstoff, kan rabatt uten bruk av kort angis slik: Nå -15 øre, pris fra kr. 7,54. Er "avslaget" regnet i forhold til veiledende pris, må dette klart opplyses. Spesifikasjon Gjelder ikke rabatten alle typer drivstoff stasjonen selger, må det med samme meddelelseseffekt som prisene oppgis hvilke typer drivstoff og kvaliteter (bly/blyfritt - ulike oktantall) rabatten gjelder for, jf også pkt. 2, første ledd. Kontantpris ved kortbruk 5. BRUK AV BETALINGSKORT O.L. Dersom det gis rabatt ved bruk av betalingskort o.l., inklusiv de såkalte "kontantkortene", kan rabattens størrelse fremheves i markedsføringsøyemed bare når kontantprisen, uten bruk av noen typer kort, oppgis med samme meddelelseseffekt. Angivelse av "- 15 øre" med store bokstaver og knapt synlige opplysninger om selve kontantprisene godtas ikke. Eksempel på akseptabel fremstilling: Alternativ 1: 95 oktan blyfri, kontantpris: kr. 7,69 Ved bruk av kontantkort/minibankkort: - 15 øre Alternativ 2: 95 oktan blyfri, kontantpris: kr. 7,69 Ved bruk av kontantkort/minibankkort: kr. 7,54 4

5 Fås rabattene bare ved bruk av stasjonens egne kort, må dette komme klart til uttrykk. Dersom en kortvarig, større rabatt delvis gis på pumpeprisen og delvis ved bruk av betalingskort, må det verken fremstilles som om hele rabatten gis uten bruk av kort eller at hele rabatten gis ved bruk av kort, (eksempelvis 65 øre rabatt totalt, 40 øre på pumpen og 25 øre ved bruk av kort). Eksempel på akseptabel fremstilling: Alternativ 1: 95 oktan blyfri, - 40 øre Kontantpris nå kr. 7,29 Ved bruk av "korttype": - 25 øre Pris nå kr. 7,04 Alternativ 2: 95 oktan blyfri, kontantpris før: kr. 7,69 Kontantpris nå: kr. 7,29 Bruk av "korttype": nå kr. 7,04 Den eventuelt lavere prisen ved bruk av kort må alltid regnes i forhold til kontantprisen uten bruk av noen type kort og fremstå som et tillegg til eventuell annen reell rabatt. Ytterligere eksemplarer av denne og andre orienteringer kan fås fra Forbrukerombudet Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo Tlf.: Fax: E-post: 5

Prisopplysninger markedsføringsloven

Prisopplysninger markedsføringsloven 4. november 1977 Revidert juni 1983, januar 1991 og mars 1999 Orientering om praksis Prisopplysninger markedsføringsloven Forbrukerombudet (FO) behandler et stort antall saker om prisopplysninger i markedsføringen.

Detaljer

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet Trondheim

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

mobile innholdstjenester

mobile innholdstjenester Februar 2009 Forbrukerombudets retningslinjer for mobile innholdstjenester Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 LOVGIVNING OG AVTALEVERK... 4 2.1 GENERELT... 4 2.2 MARKEDSFØRINGSLOVEN... 4 2.3 VERGEMÅLSLOVEN...5

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

Veiledning til finansavtaleloven 46

Veiledning til finansavtaleloven 46 September 2013 Veiledning til finansavtaleloven 46 - krav til opplysninger ved markedsføring av lån og kreditt 1 Side 1. Innledning 3 2. Markedsføring av låne- og kredittavtaler generelt 3 2.1. Finansavtaleloven

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Veiledning til finansavtaleloven 46

Veiledning til finansavtaleloven 46 Mars 2011 Veiledning til finansavtaleloven 46 krav til opplysninger ved markedsføring av lån og kreditt 1 Side 1. Innledning 3 2. Markedsføring av låne og kredittavtaler generelt 3 2.1. Finansavtalelovens

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker Elkjøp Norge AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1096-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: #264144/1 Vår ref.: 2003/441 MA1-M2 ALMO 528.0 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Nordialog AS - konkurranseloven

Detaljer

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring SIBA Norge Liertoppen Kjøpesenter 3420 LIERSKOGEN Sendes også til kundeservice@siba.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1099-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013 Bransjenorm for markedsføring av bolig September 2013 Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Formål 3. Generell del 3.1. Eierforhold 3.2. Pris 3.2.1. Generelle krav til prismarkedsføring 3.2.2. Særkrav til markedsføring

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

DIREKTE MARKEDSFØRING

DIREKTE MARKEDSFØRING DIREKTE MARKEDSFØRING Datatilsynets tolkning med utgangspunkt i personopplysningsloven 26, INNLEDNING Med utgangspunkt i personopplysningsloven 26 følger her en gjennomgang av hvilken reservasjonsrett

Detaljer

Felles nordisk holdning til: Markedsføring av. mobile innholdstjenester

Felles nordisk holdning til: Markedsføring av. mobile innholdstjenester Felles nordisk holdning til: Markedsføring av mobile innholdstjenester 1 Innledning De nordiske forbrukerombud/konsumentombud fører, ut fra hensynet til forbrukerne, tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02191-A, (sak nr. 2010/1003), sivil sak, anke over dom, (advokat Erik Ulvesæter til prøve) (advokat Steinar Thomassen)

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02191-A, (sak nr. 2010/1003), sivil sak, anke over dom, (advokat Erik Ulvesæter til prøve) (advokat Steinar Thomassen) NORGES HØYESTERETT Den 21. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02191-A, (sak nr. 2010/1003), sivil sak, anke over dom, Sandven AS (advokat Erik Ulvesæter til prøve) mot Tore Westrum (advokat Steinar

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

rapport Din bil ditt verkstedsvalg

rapport Din bil ditt verkstedsvalg rapport Din bil ditt verkstedsvalg RAPPORT Din bil ditt verkstedsvalg Prosjektgruppe Ingrid Gullaksen (prosjekteier) Hanne Aanstad Lund (prosjektleder) Rebekka Søvik Ruth Øijordsbakken Foto: Helge Skodvin

Detaljer

V1999-60 09.09.99 Esso Norge AS - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 for prisreguleringer ved salg fra varmeforhandlere

V1999-60 09.09.99 Esso Norge AS - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 for prisreguleringer ved salg fra varmeforhandlere V1999-60 09.09.99 Esso Norge AS - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 for prisreguleringer ved salg fra varmeforhandlere Sammendrag: Esso Norge AS (Esso) søkte om dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL Deres ref.: Vår ref.: 2002/780 M5/528.1 Saksbeh.: Dato: 3. oktober 2003 Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL V2003-58 1. Bakgrunn Konkurransetilsynet

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om bruk av påstander som klimanøytral o.l. i markedsføring

Forbrukerombudets veiledning om bruk av påstander som klimanøytral o.l. i markedsføring Desember 2009 Forbrukerombudets veiledning om bruk av påstander som klimanøytral o.l. i markedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

De norske bensinprisene 1

De norske bensinprisene 1 De norske bensinprisene 1 EIRIK NORVALD CHRISTENSEN Seniorrådgiver, Konkurransetilsynet JAN PETTER VERLO FEDJE Seniorrådgiver, Konkurransetilsynet GJERMUND NESE Fungerende seksjonsleder, Konkurransetilsynet

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven Likelydende brev i henhold til adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/2449-6 03.09.2007 Saksbehandler: Ole Andre Tveit Dir.tlf: 45 23 00 06 Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler

Detaljer