VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2012 FORBRUKEROMBUDET

2 FORORD FINANSIELLE TJENESTER Generelt Markedsføring av lån og kreditt Kontraktsvilkår Betalingstjenester Generelt Betaling ved hjelp av mobiltelefon Kontantløse betalingssystemer Sparing BUSTAD Generelt Kontraktarbeid oppføring av ny bustad Marknadsføring av bustad Utleige av fritidsbustader Handverkartenester Marknadsføring av eigedomsmeklartenester IKT INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI Generell del Spesiell del Mobilbetaling Kontraktsvilkår IKT Prisopplysninger på IKT E-handel TV Spam og svindel UNGE VAKSNE Generelt Finansielle tenester Netthandel Bustadmarknaden Skulekontraktar Blogging Russ Treningsbransjen BARN OG UNGE PRISOPPLYSNINGER Generelt Særlige problemområder Prismerking Lokketilbud og begrensede tilbud Salgsmarkedsføring og bruk av veiledende priser Nærmere om spesielle bransjer Sport Garderober Møbler, dun og tekstil Drosjetjenester Elektrobransjen Behandlingskirurgi STRAUM TRANSPORT Generell Pakkereisearrangørers og formidleres markeds-føring og avtalevilkår Markedsføring av flybilletter Parkering

3 8.5 Kollektivtransport Markedsføring av fergebilletter Flyselskapenes avtalevilkår INTERNASJONALT ARBEID Innledning EU-EØS Samarbeidsforordningen ICPEN OECD Nordisk samarbeid MILJØ OG ETIKK FJERNSALG Generelt Telefonsalg Negativt salg og svindel Uadressert reklame og gratis aviser Svartebørs HELSE

4 Forord Forbrukerombudets oppgave er å føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår ikke er i strid med markedsføringsloven. Det er en omfattende oppgave med tanke på at loven er både bransjenøytral og medienøytral. Det er så mye markedsføring som rettes til forbrukere i alle typer medier, og så mange livsområder vi forbrukere må og kan inngå avtaler på, at jobben med å føre tilsyn med alt dette kan synes uoverkommelig for 30 personer. Dette krever at Forbrukerombudet må foreta harde prioriteringer med hensyn til hva vi skal jobbe med til enhver tid. I denne virksomhetsplanen vil vi synliggjøre hva vi ønsker å prioritere i Det er beskrevet hvorfor vi vil jobbe med de enkelte områdene, hvilke mål vi har for arbeidet vårt, og hvilke tiltak vi vil gjøre for å nå de målene vi har satt. Planen er ambisiøs, men gjenspeiler det vi mener vi rekker over i Erfaringsmessig vil det imidlertid skje ting underveis som gjør at planen må justeres. Det kan være prosesser som tar kortere eller lenger tid enn forventet. Eller saker som dukker opp som vi ikke hadde forutsett, men som er så viktige at de må prioriteres. Uansett vil vi ikke starte opp alle prosessene samtidig, slik at noe av dette er planlagt å gjøres først mot slutten av året. Hovedprioriteringer Forbrukerombudet vil også i 2012 prioritere å jobbe på de livsområdene som har økonomisk størst betydning for flest forbrukere. Det betyr at vi vil jobbe mest med avtalevilkår og markedsføring innen finans, bolig og IKT. De kontraktene vi forbrukere inngår på disse områdene er til dels store og kompliserte, de involverer mye penger, det er avtaler som gjerne er helt nødvendige å inngå og konsekvensene dersom noe går galt kan bli store. Det er derfor viktig at kontraktene i seg selv ikke er urimelige, og det er viktig at markedsføringen ikke lurer noen til å gå inn på avtaler på feil premisser. Vi vil også fortsatt ha et særlig fokus på målgruppen unge voksne, det vil si unge mellom 18 og 25. I denne perioden må den unge forbrukeren ta valg i livet som for mange vil ha store økonomiske konsekvenser. Dette kan for eksempel være valg av utdanning, kjøp eller leie av bolig, utenlandsopphold og finans- og forsikringsspørsmål. De fleste har liten eller ingen erfaring med å inngå større kontrakter. Mange er derfor ofte ikke bevisste på hvilke konsekvenser en avtaleinngåelse kan få, og hvilke rettigheter de har som part i et avtaleforhold. Tryggere elektronisk handel Som et gjennomgangstema i våre prioriteringer for 2012 er også arbeidet for tryggere elektronisk handel. Bakgrunnen er at vi handler stadig mer via internett og nå også via mobiltelefon. I tillegg til å kjøpe produkter, kjøper vi også stadig mer tjenester. Både markedsføringen, avtaleinngåelsen og betalingen skjer gjerne via elektroniske plattformer, og etter hvert kjøper vi også stadig fler tjenester som leveres via elektronisk kommunikasjon (digitale ytelser). Da er det viktig at rammene for slik handel er sikre, at forbrukerne kan ha tiltro til systemene, slik at de trygt kan delta i den elektroniske hverdagen. 4

5 Kontraktsvilkår Undersøkelser vi har foretatt har vist at mange nettbutikker gir for dårlig informasjon til forbrukerne om hvilke rettigheter forbrukerne har ved netthandel. Forbrukerombudet har utarbeidet et forslag til standardvilkår som butikkene kan ta i bruk for å oppfylle lovens krav til klare og balanserte kontrakter. Vi vil arbeide videre for at flere nettbutikker skal ta i bruk disse vilkårene, eller like gode vilkår. Enkelte nettbutikker, og da særlig internasjonale aktører som selger digitale ytelser som spill, applikasjoner, musikk, film etc, har så omfattende og kompliserte vilkår at det er umulig for en enkelt forbruker å sette seg inn i vilkårene. Forbrukerombudet ønsker å arbeide for å forenkle og trekke ut de viktigste vilkårene i slike avtaler. Stadig oftere ser vi at forbrukere lokkes til å handle på nettbutikker som tilbyr kjente merkevarer til priser langt under normale utsalgspriser. De risikerer å få levert falske varer, eller at varene ikke blir levert i det hele tatt. Forbrukerombudet kan bidra med advarsler, informasjon og tips til forbrukerne om dette. Vi vil også samarbeide med andre myndigheter for å forsøke å motarbeide slik svindel. I 2012 er det OL i London, og i den forbindelse venter vi enda flere klager på norske selskaper som selger billetter på svartebørs via nett. Forbrukerombudet vil behandle saker etter markedsføringsloven så langt det anses hensiktsmessig. I 2011 opplevde ombudet en økning i antallet henvendelser fra forbrukere om negativt salg, eller negativ avtalebinding. Opprinnelsen til disse avtalene er nå bannerannonser på nett, hvor forbrukerne blir lokket til å bestille gratis prøvepakninger av et produkt. I etterkant får de typisk beskjed om at de har inngått et abonnement på levering av dette produktet, og faktura og etter hvert inkassokrav for betaling av abonnementet. Forbrukerombudet vil ta opp saker med annonsørene, og også eventuelt med nettsteder som formidler annonsene, og inkassoselskapene som forsøker å drive inn omtvistede krav. Betalingsløsninger De siste årene har vi også sett en utvikling av elektroniske betalingsløsninger. Den største endringen er at nå kan også mobiltelefonen flere steder benyttes som betalingsinstrument, enten ved at betalingskort knyttes til telefonen eller ved at betalingen belastes telefonregningen. Forbrukerombudet mener det er viktig at forbrukernes sikkerhet er den samme uavhengig av om det er banken eller telefonoperatøren som formidler penger mellom kjøper og selger. Forbrukerombudet vil jobbe for at teleoperatørenes vilkår gjenspeiler dette. Forbrukerombudet samarbeider med banknæringen om bankenes standardavtaler for blant annet kort. Bakgrunnen for dette er at bankenes standardavtaler er endret som følge av lovendringer, blant annet i finansavtaleloven. Forbrukerombudet vil sikre at forbrukernes rettigheter er godt ivaretatt i disse kontraktene. Blant annet vil vi arbeide for at det utarbeides en egen standardisert kontoavtale for mindreårige. Forbrukerombudet vil også se nærmere på vilkårene for andre kontantløse betalingssystemer. Et eksempel på slike systemer er kort man fyller penger på for å handle på en festival eller på et konsertområde. I slike situasjoner kan forbrukerne bli fratatt muligheten til å betale med kontanter eller betalingskort. Forbrukerombudet anser det som viktig at slike systemer innrettes på en slik måte at hensynet til forbrukerne ivaretas på en god måte 5

6 Hensynet til unge voksne og barn Unge voksne handler det meste de trenger og ønsker seg i nettbutikker alt fra klær, sko og sminke, til spill og kosttilskudd. Nettbutikkene markedsføres i stort omfang på sosiale nettverk som Facebook. I tillegg har mange av de mest populære bloggene egne nettbutikker knyttet opp mot seg. De aller fleste nettbutikkene tilbyr kjøp på kreditt og ulike avbetalingsløsninger. Disse løsningene ser gunstige ut, men har ofte svært høy effektiv rente. Forbrukerombudet vil gjennomføre flere kontrollaksjoner for å se om det gis god nok informasjon om kostnadene ved slike løsninger. Vi vil også se nærmere på markedsføringen og vilkårene til noen av tilbyderne av slike tjenester. Bruk av digitale medier er i dag en sentral del av barn og unges hverdag. Med økt bruk av digitale medier følger også økt eksponering for nye markedsføringsmetoder på nye arenaer. Det er særlig viktig at det i markedsføring og salg til denne målgruppen trekkes opp trygge grenser, slik at ikke barn og unges påvirkelighet, godtroenhet, tillit og manglende erfaring utnyttes i kommersiell hensikt. På den annen side er det viktig at også mindreårige kan ha tilgang til de fordelene som elektronisk handel har. Markedsføring på ulike elektroniske plattformer Uønsket markedsføring på e-post og SMS er en kilde til stor irritasjon for mange forbrukerne, og Forbrukerombudet mottar årlig hundrevis av klager på dette. Forbrukerombudet vil fortsette å bruke lovens sanksjoner på en effektiv måte mot aktører som ikke overholder forbudet mot uanmodet markedsføring i slike kanaler. Det er mye og ulike typer reklame på sosiale nettverk som Facebook. Forbrukerombudene i Norden vil i starten av 2012 lansere en veiledning om hvordan annonsører må forholde seg til loven når de annonserer på sosiale medier. Markedsføring på sosiale medier er i stor grad målrettet ut fra brukerens profil. Dette kan særlig være problematisk når det gjelder forbudet mot direkte kjøpsoppfordringer til barn. Ofte blandes også markedsføringen sammen med spill og konkurranser, noe som kan reise problemstillinger knyttet til skjult markedsføring. En del av markedsføringen på sosiale medier er elektronisk markedsføring, og må forholde seg til forbudet mot uanmodet markedsføring. Forbrukerombudet har de siste årene sett en stor økning av bloggere som får betalt for å markedsføre ulike produkter og tjenester. Det er heller ikke uvanlig at det er lenker direkte til nettbutikker fra bloggen. Reklamen er likevel gjerne framstilt som bloggeren sine egne personlige ytringer, og er ikke merket som reklame. Forbrukerombudet har utarbeidet en veiledning om markedsføring på blogg, som vi vil følge opp i Internasjonalt arbeid Internasjonalt arbeid og samarbeid blir stadig viktigere for Forbrukerombudet. Dette skyldes flere forhold, blant annet at handel over landegrensene er økende, særlig innen EU, og at forbrukersvindel øker i omfang og blir mer sofistikert. Høsten 2011 la EU-kommisjonen fram sitt forslag til en forordning om en felleseuropeisk salgslov, for å fremme elektronisk handel over landegrensene. Forslaget vil potensielt kunne få stor betydning for norske forbrukere. Forbrukerombudet vil jobbe aktivt for å få gjennomslag for forbrukerinteresser i behandlingen av forslaget i EU. 6

7 Elektroniske betalingsløsninger er et tema ikke bare i Norge, men også i resten av verden. Forbrukerombudet skal i 2012 lede et internasjonalt prosjekt om forbrukerbeskyttelse ved mobilbetaling. Bekjempelse av spam er en viktig oppgave, og et godt og forpliktende internasjonalt samarbeid er en nøkkel til å lykkes. Forbrukerombudet deltar i det europeiske samarbeidet for bekjempelse av spam, CNSA, samt London Action Plan, som er et internasjonalt samarbeidsforum der både offentlige organer, interesseorganisasjoner og enkeltbedrifter deltar. I tillegg til disse konkrete prosjektene vil vi også delta i ulike prosesser i OECD som også dreier seg om elektronisk handel og betaling. Vi vil ha et nært samarbeid med våre nordiske kollegaer. Alt dette for å bidra til en enklere og tryggere forbrukerhverdag! 7

8 1. Finansielle tjenester Kontaktpersoner: Jo Gjedrem, fagdirektør, tlf Miriam Karlsen, tlf Simen Grønn Kleveland, tlf Morten Grandal, tlf Jan Berg, tlf Generelt Finansielle tjenester omfatter blant annet lån og kreditt, betalingstjenester, forsikring og sparing. Dette er tjenester alle forbrukere benytter seg av. Kostnader knyttet til disse tjenestene legger ofte beslag på store deler av forbrukernes husholdningsbudsjett. Finansielle tjenester kan også være kompliserte og vanskelig for forbrukerne å sette seg inn i og forstå. Forbrukerombudet anser det derfor som viktig at opplysninger som blir gitt i markedsføring er egnet til å gi forbrukerne et riktig bilde av innholdet i og kostnadene knyttet til tjenestene. Forbrukerne må få opplysninger som setter dem i stand til å foreta veloverveide valg. Videre er det viktig at de næringsdrivende opererer med rimelige og balanserte avtalevilkår. Forbrukerombudet satte i 2010 i gang en omfattende gjennomgang av standardavtaler for banktjenester for å sikre at forbrukernes rettigheter er ivaretatt. Bakgrunnen for dette er at det i 2009 og 2010 ble gjennomført en rekke lovendringer i bl.a. finansavtaleloven som fører til endringer i bankenes forbrukeravtaler bl.a. innen lån, innskudd og betalingstjenester. Lovendringer har gitt nye krav til markedsføring av kreditt. Dette arbeidet har kommet langt i 2011, men fortsatt gjenstår det enkelte problemstillinger knyttet til enkelte avtaler. Arbeidet vil derfor fortsette i Flere pågående EU-prosesser vil lede til lovendringer på området for finansielle tjenester. For å søke å påvirke utformingen av nye regler til forbrukernes beste, forventer Forbrukerombudet i 2012 å bruke ressurser på høringsuttalelser og andre innspill til disse prosessene. Nye regler på området vil også utløse et behov for å gi informasjon til så vel næringsdrivende som forbrukere. Forbrukerombudet vil også i 2012 ha fast representant i Banklovkommisjonen, som lager forslag til lovregulering på feltet. 1.2 Markedsføring av lån og kreditt Som følge av implementeringen av betalingstjenestedirektivet og forbrukerkredittdirektivet ble det i 2009 og 2010 gjennomført en rekke endringer i finansavtaleloven, herunder endrede opplysningsplikter ved markedsføring av låne- og kredittavtaler. Forbrukerombudet anser det som 8

9 svært viktig at kravene til opplysninger som skal gis forut for avtaleinngåelsen oppfylles ved markedsføring av låne- og kredittavtaler. Opplysningskravene i finansavtaleloven er omfattende, og det har vist seg et behov for å finne en felles standard for bl.a. pålagte prisopplysninger som effektiv rente i markedsføring av lån og kreditt. Forbrukerombudet inngikk derfor et samarbeid med bransjen i 2010, med mål om å finne en felles standard for hvordan opplysningene som kreves etter finansavtaleloven skal gis i praksis. Dette resulterte i en veiledning til finansavtaleloven 46, som ble lansert av Forbrukerombudet i Den standarden som legges til grunn i veiledningen kan også benyttes i medier med liten plass, slik at prisopplysningene blir tilfredsstillende også i annonser med begrenset plass. På denne måten håper Forbrukerombudet på å bidra til at det blir enklere for forbrukere å sammenligne ulike låne- og kredittilbud. For å sikre en enhetlig praksis i bransjen vil Forbrukerombudet i 2012 følge opp aktører som ikke forholder seg til veiledningen. Uavhengig av markedsføringskanal kan også spesielle virkemidler som brukes i markedsføringen være lovstridige. Eksempelvis kan fokus på hvor raskt man kan få kreditt ha stor påvirkningskraft og bidra til å tilsløre viktige sider ved den aktuelle finansielle tjenesten. Dessuten kan bruk av rabatter og konkurranser bidra til å lede forbrukere inn i kredittavtaler de ellers ikke ville eller burde inngå. Forbrukerombudet vil hindre at forbrukere blir utsatt for aggressiv markedsføring av finansielle tjenester. Ombudet vil i denne forbindelse ha spesiell fokus på markedsføring som rettes mot unge forbrukergrupper (se punkt 4.2). Formål: Påse at markedsføring av kredittavtaler skjer i henhold til gjeldende regler, og forebygge villedende markedsføring av kreditt. Arbeide for en enhetlig praksis i bransjen ved markedsføring av kreditt, slik at det blir enklere for forbrukerne å sammenligne ulike lånetilbud. Evaluere Forbrukerombudets veiledning til finansavtaleloven 46 Gjennomføre kontrollaksjoner med særlig fokus på prisopplysninger, nye låneprodukter og på løfter om raske kreditter. Behandle enkeltsaker basert på mottatte klager og kontrollaksjoner. Følge opp med håndhevelsesfasen av CPC-sweepen på finansielle tjenester som ble gjennomført høsten 2011 Fortsette dialogen med Finansportalen for å fremme gode, sammenlignbare prisopplysninger. Se nærmere på hvordan kreditt tilbys i butikker, for eksempel gjennom kontrollaksjoner Undersøke muligheter for å styrke forbrukerbeskyttelsen ved markedsføring av kreditt 9

10 1.3 Kontraktsvilkår Forbrukerombudet har gjennom sitt tilsyn med de næringsdrivendes avtalevilkår adgang til å pålegge endringer i avtalevilkår som fremstår som urimelige overfor forbrukere. Endringer i lovreglene på et område vil normalt fremtvinge endringer i standardavtalene mellom de næringsdrivende og forbrukerne. Forbrukerombudet ønsker å sikre at nye avtalevilkår utformes i samsvar med nye regler på området og at vilkårene ikke er urimelige. Forbrukerombudet satte i 2010 i gang en omfattende gjennomgang av bankenes standardavtaler for blant annet lån, konto og kort. Bakgrunnen for dette er at bankenes standardavtaler er endret som følge av lovendringer, blant annet i finansavtaleloven. Forbrukerombudet vil sikre at forbrukernes rettigheter er godt ivaretatt i disse kontraktene. Gjennom 2011 ble gjennomgangen av de fleste avtalene fullført, men fortsatt gjenstår enkelte avtaler. I forbindelse med gjennomgangen av standardavtalene har Forbrukerombudet identifisert enkelte områder med forbedringspotensial. Blant annet vil vi arbeide for at det utarbeides en egen standardisert kontoavtale for mindreårige. Dette arbeidet vil fortsette i Endringer i forbrukernes rettigheter og endringer i reglene for markedsføring fører til et behov for oppfølging og informasjon overfor næringsdrivende. Samtidig er det viktig med informasjon til forbrukere om deres rettighetssituasjon. Formål: Sikre gode forbrukerrettigheter på finansområdet, sikre rimelige avtalevilkår og bidra til at forbruker får informasjon om sine rettigheter. Fullføre forhandlinger med bransjen om utforming av nye standardvilkår for blant annet lån, kontoavtaler og betalingstjenester. Bidra til å sikre forbrukernes interesser gjennom høringsarbeid og deltakelse i Banklovkommisjonen. Gi informasjon til næringsdrivende og forbrukere 1.4 Betalingstjenester Generelt Betaling for varer og tjenester har en sentral plass i forbrukernes hverdag. Betalingstjenester er derfor en av de tjenestene forbrukerne bruker hyppigst. Nye digitale løsninger åpner for stadig nye måter å tilby betalingstjenester på. Foruten betaling med kontanter og betalingskort, kan mobiltelefon flere steder benyttes som betalingsinstrument, enten ved at betalingskort knyttes til telefonen eller ved at betalingen belastes telefonregningen, se pkt under. 10

11 Videre finnes det en rekke ulike måter å betale for varer og tjenester på internett. Eksempelvis har Forbrukerombudet sett at enkelte abonnementstjenester betales ved at betalingskort belastes periodisk, uten at enkelttransaksjoner godkjennes av forbrukeren. Dette er på mange måter en uheldig praksis som Forbrukerombudet vil kartlegge nærmere. Forbrukerombudet ønsker videre å kartlegge bruksområder og tilgang til slike systemer ut fra mindreåriges beskyttelsesbehov. Gir eksempelvis visse betalingsløsninger mindreårige tilgang til å handle varer eller tjenester på internett som de ellers ville vært avskåret fra? Finansavtaleloven har regler for betalingstjenester som sikrer forbrukerne et minimumsnivå av beskyttelse. Det er viktig at forbrukerne nyter godt av denne beskyttelsen uavhengig av hvilken betalingsløsning man velger. Formål: Sikre at forbrukere har den lovbestemte beskyttelse uansett hvilket betalingsinstrument de benytter Bidra til at vilkårene for bruk av betalingstjenester er balanserte og klare og at markedsføringen er balansert og ikke villedende. Kartlegge utbredelsen av ulike betalingsløsninger, med særlig fokus på nettbasert betaling og se nærmere på eventuelle forbrukerproblemer knyttet til disse Betaling ved hjelp av mobiltelefon Det har i lang tid vært vanlig å betale for mobile innholdstjenester ved hjelp av mobiltelefonen. Mobiltelefonen kan også i stadig større grad benyttes til å betale for varer og tjenester, eksempelvis parkering og forskjellige billetter. De største mobiltelefontilbyderne har opprettet en egen avtale, CPA Goods and Services (CPA GAS), som skal benyttes mellom vareleverandør og operatør ved betaling av varer og tjenester ved hjelp av mobiltelefon. Forbrukerne har krav på trygge og gode betalingstjenester uavhengig av hvilket betalingsinstrument som brukes. Dette følger blant annet av betalingstjenestedirektivet og finansavtaleloven. Det faktum at forbruker kan bruke mobiltelefonen som betalingsinstrument, nødvendiggjør at det utvikles sikkerhetsmekanismer som hindrer misbruk. Det er også viktig med trygge og gode avtaleinngåelsesprosedyrer. Forbrukerombudet har i 2011 etablert en dialog med Finanstilsynet med det formål å klarlegge grensene for regelverket for betalingstjenester. Forbrukerombudet har også sendt en henvendelse til operatørene i mobilbransjen hvor det ble stilt krav til avtalevilkårene disse opererer med overfor forbrukere. I 2012 vil Forbrukerombudet arbeide videre med disse prosessene i den hensikt å sikre forbrukerne den samme beskyttelsen ved betaling med mobiltelefon som ved betaling med kort. 11

12 Betaling ved hjelp av mobiltelefon reiser også spesielle problemstillinger med tanke på barn og unge som brukergruppe. For mer om dette, se pkt. 7. Barn og unge Formål: Bidra til større trygghet for forbrukere som bruker mobiltelefon som betalingsinstrument ved å kreve tilstrekkelige sikkerhetsmekanismer, gode avtaleinngåelsesprosedyrer og bedre klagemuligheter. Følge opp igangsatte prosesser, herunder; Klargjøre hvilke betalinger som faller inn under finansavtaleloven i dialog med Finanstilsynet Stille krav overfor mobiloperatørene om sikre prosedyrer ved bestilling og betaling av varer og tjenester ved hjelp av mobiltelefon. Fortløpende vurdere hvilke problemstillinger som eventuelt hører under Finanstilsynet eller andre organ, eksempelvis Post- og Teletilsynet og opprettholde dialogen med disse organene. Videre dialog og eventuelt samarbeid med forbrukermyndighetene i andre nordiske land Kontantløse betalingssystemer Med kontantløse betalingssystemer mener Forbrukerombudet her kort eller kontoer, annet enn ordinære bankkontoer og betalingskort. Et eksempel på slike systemer er kort man fyller penger på for å handle på en festival eller på et konsertområde. I slike situasjoner kan forbrukerne bli fratatt muligheten til å betale med kontanter eller betalingskort. Forbrukerombudet anser det som viktig at slike systemer innrettes på en slik måte at hensynet til forbrukerne ivaretas på en god måte. Bruk av egne kontantkort som eneste betalingsmiddel kan representere en fordel for den næringsdrivende i form av reduserte kostander og redusert risiko med tanke på kontanthåndtering. I en balansert avtale kan disse fordelene ikke gå på bekostning av forbrukernes rettigheter. Eksempelvis vil adgangen til å få refundert midler som ikke er benyttet være viktig. Formål: Bidra til større trygghet, gjennom rimelige og balanserte avtalevilkår for forbrukere som bruker kontantløse betalingsløsninger. Kartlegge og gjennomgå avtalevilkår for kontantløse betalingsløsninger Cashcards. Ta opp enkeltsaker ved behov 12

13 1.5 Sparing Det har de siste årene vært flere eksempler på forbrukere som har lidt store tap som følge av kjøp av ulike spareprodukter. Utfordringene knyttet til markedsføring av spareprodukter er delvis knyttet til den informasjonen som gis om spareproduktenes egenskaper som risiko, avkastningsmuligheter, omsettelighet og kostnader. Selgerne av produktene har heller ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til kundenes ønsker og behov ved anbefaling av ulike produkter. Forbrukerombudets inntrykk i 2011 er at spareproduktene som markedsføres i all hovedsak er lite kompliserte. De potensielle forbrukerproblemene antas derfor å være mer begrenset enn i de foregående årene. Utviklingen de siste årene har likevel vist at det er behov for kontinuerlig å følge med på markedet og gripe tak i problemer før de vokser seg store. Forbrukerombudets arbeid på dette området er delvis overlappende med Finanstilsynets tilsynsoppgaver. Dette innebærer at Forbrukerombudet må føre en løpende dialog med Finanstilsynet om de saker som tas opp til behandling for å oppnå et mest mulig effektivt tilsyn. Forbrukerombudets tilsyn vil i første rekke være fokusert på skriftlig markedsføringsmateriell rettet mot forbrukere eller markedsføring i media og over internett. Formål: Bidra til en balansert og forståelig markedsføring av spare- og pensjonsprodukter, herunder å påse at det gis korrekt og veiledende informasjon om risiko, avkastningsmuligheter og kostnader. Følge med på utviklingen i markedsføring av spare- og pensjonsprodukter. Ta opp enkeltsaker der forbrukerhensyn tilsier behandling Rette fokus på/informere om forhold som forbrukere bør være særlig oppmerksom på ved valg av ulike spareløsninger herunder produkter rettet mot pensjonssparing 13

14 2. Bustad Kontaktpersoner: Jo Gjedrem, fagdirektør, tlf Brit Røthe, tlf Morten Grandal, tlf Ida Torgersdotter Øygard, tlf Snorre Pedersen, tlf Generelt Kjøp av bustad er for dei fleste forbrukarar den største økonomiske investeringa i løpet av livet. Forbrukarombodet ser det difor som svært viktig at marknadsføring både av nye og brukte bustadar ikkje inneheld uriktige eller villeiande opplysingar. Vidare er det av avgjerande vekt for forbrukaren at kontraktane på bustadmarknaden er klare og balanserte, og i samsvar med gjeldande regelverk. Forbrukarombodet har i 2011 ført eit aktivt tilsyn med marknadsføringa av bustad og eigedomsmeklartenester. Vi har også delteke i utvalsarbeid for standardisering av arealomgrepa og for å utvikkle betre standardkontraktar for oppføring av, og byggearbeid på, bustad. Arbeidet i enkelte av utvala held fram i 2012, og Forbrukarombodet vil framleis delta i desse. I 2012 skal Forbrukarombodet også delta i Samarbeidsforum for forbrukerundersøkelser, som er eit samarbeid mellom eigedoms- og takstbransjen og forbrukarstyresmaktene. Forumet skal arbeide for å forbetre reglar og praksis for omsetjing av bustad. Det er oppnemnd tre arbeidsutval, som i hovudsak skal utarbeide forslag til reglar for tryggare bustadkjøp, standard prisinformasjon for meklar- og taksttenester, i tillegg til betre informasjon om bustadar. 2.2 Kontraktarbeid oppføring av ny bustad Utgifter til bustad utgjer ein stor del av forbrukarar sin økonomi, og den praktiske og økonomiske verknaden av ein avtale om kjøp av bustad er stor. Det er difor viktig at kontraktane på bustadmarknaden følgjer krava i lova, og at dei er rimelege, klare og balanserte. Bustadoppføringslova er ufråvikeleg i forbrukarforhold. Forbrukarombodet meiner difor at det er sentralt at partane sine viktigaste rettar etter lova kjem klart fram av kontrakten forbrukaren nyttar ved avtale om oppføring av ny bustad. Dette er viktig både av omsyn til forbrukar og entreprenør, då kjennskap til innhaldet i kontrakten er ein føresetnad for at samarbeidet skal gå smertefritt. Forbrukarombodet var i 1998 med på å utforme standardkontraktar for oppføring av bustad, basert på reglane i bustadoppføringslova. Kontraktane har dei siste åra vore under revisjon i regi av Standard Norge, Forbrukar- 14

15 ombodet, Forbrukarrådet og representantar frå byggebransjen. Det er eit felles mål at kontraktane skal vere eit enkelt og nyttig verktøy for alle partar, og at dei skal vere kostnadsfrie og lett tilgjengelege på internett. Revisjonsarbeidet av elektroniske byggblankettar tilpassa dei store utbyggarane vart ferdig i løpet av vinteren og våren 2011, og dei er no tilgjengelege. Forbrukarombodet har i 2011 hatt fokus på å arbeide for at byggblankettane vert tekne i bruk, og at det ikkje skal nyttast kontraktar som gir forbrukaren dårlegare rettar enn det blanketten gir. Forbrukarombodet har i 2011 gjennomført ein omfattande gjennomgang av dei største utbyggarane sine standardkontraktar. Gjennomgangen viste blant anna at mange opererer med ein uklar frist for ferdigstilling. Ombodet har skrive brev til aktørane som nyttar eigne kontraktar, og oppmoda desse om å ta i bruk byggblanketten (NS 3427). Dette arbeidet vil halde fram i Føremål: Sikre at kontraktar som vert nytta i samband med oppføring av nye bustadar er klare, rimelege og balanserte Arbeide for at bransjen tek i bruk blanketten, eller har kontraktar som gir forbrukaren minst like gode rettar som blanketten gir Informasjonsarbeid både overfor bransjen og forbrukarar 2.3 Marknadsføring av bustad Det er svært viktig at opplysingar i annonser, prospekt og anna marknadsføring ikkje inneheld uriktige eller villeiande opplysingar. Korrekt og utfyllande informasjon er særleg viktig ved marknadsføring av nye bustader, i og med at marknadsføringa då skjer før bustaden kan synfarast. Bransjenorma for marknadsføring av bustad vart sist revidert i 2008, og det er i 2012 nødvendig med ein ny gjennomgang og oppdatering av denne. Marknaden er på veg oppover, og Forbrukarombodet har sett tendensar til bruk av lokkepris. Dette er noko som var meir vanleg for eit par år sidan, og Forbrukarombodet ynskjer å slå ned på dette før denne praksisen igjen vert innarbeidd i bransjen. Ombodet vil også sjå på moglegheita for å få utført ein undersøking som visar omfanget av lokkeprisar. Ombodet har vidare sett tomter som vert annonsert til kr. 1, sjølv om den reelle prisen er vesentleg høgre. Ombodet vil vurdere tiltak mot denne praksisen. Forbrukarombodet har også sett døme på at totale felleskostnadar ikkje vert oppgjevne innleiingsvis i nettannonsar. Ombodet vil vurdere behovet for kontrollaksjonar på FINN.no og andre tilbydarar av nettannonsar. Forbrukarombodet har i 2011 samarbeidd med meklarbransjen og FINN.no om ein mal for kva opplysningar som skal være obligatoriske å ta med i bustadannonsar på nett. Denne malen vil gjelde både for meklarar og for 15

16 privatpersonar som skal selja bustaden sin sjølv. Ombodet vil i 2012 arbeide for at også andre tilbydarar av bustadannonsar på nett skal følgje denne malen. I 2012 vil Forbrukarombodet, som nemnt ovanfor i pkt. 2.1, delta i Samarbeidsforum for forbrukerundersøkelser. Arbeidsutval nr. 1 skal blant anna utarbeide forslag til standardisert nøkkelinformasjon som skal presenterast i salsoppgåva og på nett. I tillegg skal bransjenorma for marknadsføring av bustad endrast slik at alt salsmateriell, under dette salsoppgåve og tilstandsrapport, skal gjerast tilgjengeleg når bustaden vert annonsert på nett. Kjøp av ferdighus er aktuelt for mange forbrukarar, og det er etter kvart mange aktørar i denne bransjen. Forbrukarombodet har avdekka at det er vanskeleg for forbrukaren å få fullstendig oversikt over pris og kva som er inkludert i tilbod når ein ynskjer å undersøke kor mykje det vil koste å bygge eit ferdighus. Føremål: Sjå til at marknadsføringa er i tråd med marknadsføringslova og krava i bransjenorma, slik at kjøp av bustad skjer på bakgrunn av korrekte opplysingar. Oppdatere bransjenorma for marknadsføring av bustad Kontaktmøter med bransjen Delta i Samarbeidsforum for forbrukerundersøkelser Behandle enkeltsakar der forbrukerhensyn tilsier dette Kartlegge bransjen for ferdighus, sjå på marknadsføringa og om dei reviderte standardkontraktane frå Standard Norge nyttast Vurdere å utarbeide standardmal for opplysingar tel forbrukar ved kjøp av ferdighus 2.4 Utleige av fritidsbustader Forbrukarombodet gjennomgjekk i 2010 vilkår for utleige av fritidsbustad, og avdekka at mange aktørar opererer med dels urimelege betalings- og avbestillingsvilkår. Dette gjeld særleg vilkåra til aktørane på dei store vintersportsdestinasjonane. Fritidsbustad på fjellet er populært, og mange forbrukarar leiger hytter og leilegheiter langt fram i tid. Forbrukarombodet er skeptiske til at det ser ut til å vere ein trend blant store utleigarar å krevje forskotsbetaling samtidig som at ein må avbestille svært lang tid på førehand dersom ein likevel ikkje kan nytte seg av hytta/leilegheita det aktuelle tidspunktet. Leige av hytte/ leilegheit på fjellet er dyrt, og mange forbrukarar tapar heile forskotsbetalinga dersom dei avbestiller etter at fristane er gått ut. Når betaling i mange tilfelle utan unntak skjer forskotsvis, medfører dette at balanseforholdet mellom utleigar og forbrukar er svært skeivt. 16

17 Forbrukarombodet har i 2011 tatt opp sak med den største aktøren på den norske marknaden når det gjeld deira betalings- og avbestillingsvilkår. Dette arbeidet vil halde fram i Føremål: Sikre at utleigarar av fritidsbustadar har rimelege og balanserte kontraktar Arbeide vidare med saka mot den største aktøren på marknaden Følgje opp resten av bransjen 2.5 Handverkartenester Tidlegare undersøkingar, seinast SIFO sin Forbrukartilfredsheitsindeks for 2008, har vist at forbrukarar har låg tillit til handverkarbransjen. Problema er samansette, og eit offentleg nedsett utval som Forbrukarombodet er ein del av har foreslått tiltak for å auke bruken av skriftlege anbodsskjema og kontraktar. Dette vil kunne gi forbrukarane større tryggleik når dei inngår avtalar om handverkartenester. Arbeidet i utvalet vil truleg halde fram i 2012, og Forbrukarombodet ynskjer å delta vidare i dette for å kunne påverke bransjen slik at forbrukarane sine rettar vert ivaretekne. Avhengig av utfallet i utvalsarbeidet, vil Forbrukarombodet vurdere behovet for å lage ein standardkontrakt for handverkartenester. Bruken av anbodstenester på nettet har økt i omgang. Forbrukarombodet vil i 2012 orientere seg nærare om desse aktørane og deira marknadsføring. Føremål: Sikre ein trygg handel av handverkartenester og sjå til at marknadsføringa i størst mogleg grad gir korrekte og informative opplysingar. Halde fram med arbeidet i utvalet Ta opp sakar der forbrukaromsyn tilseier handsaming 2.6 Marknadsføring av eigedomsmeklartenester Forbrukarombodet har utarbeidd retningslinjer for marknadsføring av eigedomsmeklartenester. Desse retningslinjene vart revidert i Vi har i 2011 ikkje motteke mange klager på marknadsføring av eigedomsmeklartenester, og det ser ut til at bransjen stort sett har innretta seg etter dei krava som vert stilt gjennom retningslinjene. 17

18 I 2012 er det forventa at den nye prisopplysningsforskrifta trer i kraft. Det er ventet at denne inneheld enkelte endringar som vil få innverknad for eigedomsmeklarane. Det er foreslått at tenesteytarar, under dette eigedomsmeklarar, pliktar å leggje ut prislistene sine på heimesida. Ombodet vil bidra til å orientere bransjen om forskrifta, og kontrollere at prislister faktisk vert lagt ut. I 2012 vil Forbrukarombodet, som nemnt ovanfor i pkt. 2.1, delta i Samarbeidsforum for forbrukerundersøkelser. Arbeidsutval nr. 2 skal blant anna utgreie moglegheita for standard prisinformasjon for meklar- og taksttenester til forbrukarar, og utarbeide eit anbodsskjema som forbrukarar kan bruke ved kjøp av meklar- og taksttenester. Føremål: Sikre at marknadsføringa av eigedomsmeklartenester er i tråd med gjeldande lover og retningslinjer. Ta opp saker der forbrukaromsyn tilseier handsaming Delta i Samarbeidsforum for forbrukerundersøkelser 18

19 3. IKT informasjons- og kommunikasjonsteknologi 3.1 Generell del Kontaktpersoner: Petter Ravne Bugten, fagdirektør, tlf Bård Solem, tlf Tage Eriksen, tlf Sara Holthe Jaklin, tlf (fra 1. mars) IKT er en forkortelse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og omfatter en rekke tjenester og produkter av teknologisk karakter. Slike produkter og tjenester har stor praktisk, økonomisk og sosial betydning for forbrukerne, og Forbrukerombudet mottar hvert år et stort antall klager på dette området. Eksempel på slike tjenester med stor betydning for forbrukerne er elektroniske kommunikasjonstjenester som mobilt og fast bredbånd, mobiltelefoni, TV og diverse innholdstjenester. IKT er et høyt prioritert område for Forbrukerombudet, fordi alle forbrukere eksponeres for markedsføring av, og inngår avtaler om, kjøp av IKTtjenester og -produkter. Disse tjenestene og produktene kan være teknisk kompliserte, og dette skaper et særlig behov for riktig og veiledende markedsføring og klare, rimelige og balanserte kontrakter. Teknologi blir stadig en større og viktigere del av forbrukernes hverdag, og det legges opp til bruk av teknologiske hjelpemidler for flere og flere tjenester, både fra private aktører og det offentlige. Den positive siden av dette er at det kan gjøre hverdagen enklere for de som mestrer de teknologiske hjelpemidlene, mens de som ikke gjør det sakker akterut og det digitale skillet blant forbrukerne øker. Dette gjelder alt fra bestilling og innsjekking på flyreiser til bruk av digitalboks for å kunne se på tv. Forbrukerombudet vil legge vekt på dette ved vurderingen av markedsføring og avtalevilkår innenfor dette området. Etter hvert som mobiltelefonen i større grad kan brukes som betalingsinstrument for andre varer og tjenester, er det ekstra viktig med klare, rimelige og balanserte standardkontrakter. Kjøp av tjenester til mobilen og betaling med mobiltelefonen blir stadig mer aktuelt, og betalingen foregår enten ved at et betalingskort knyttes til telefonen eller ved at betalingen belastes telefonregningen. Det er viktig at forbrukerne har like rettigheter når de betaler med mobiltelefonen som når de betaler med bankkort. Se punkt I 2012 vil vi fortsette det arbeidet som ble startet i 2011 med å se nærmere på enkelte vilkår som benyttes i standardkontrakter for telefoni, spesielt når det gjelder ansvar for bruk og misbruk. Urimelige ansvarsvilkår innenfor telefoni vil derfor stå på agendaen for Se punkt

20 Forbrukerombudet har i mange år hatt fokus på prisopplysninger i ekombransjen. Spesielt innenfor mobilbransjen er det mange aktører som tilbyr en rekke forskjellige abonnementstyper med forskjellige prisstrukturer og prispakker. Økt bruk av data på mobiltelefonen og nettbrett, gjør at det blir viktig med god informasjon om pris for datatrafikk og andre sentrale forutsetninger i markedsføringen. Mange forbrukere laster ned og bruker applikasjoner på mobiltelefonen og nettbrett, og markedsføring og opplysninger om pris på disse tjenestene er derfor er fokusområde for Forbrukerombudet. Se punkt Nordmenn er europamestere i netthandel, og dette gjør at det er viktig å kontrollere at de næringsdrivende benytter avtalevilkår som er rimelige og balanserte. Elektronisk handel blir videre i stadig større grad internasjonal, og Forbrukerombudet vil derfor delta aktivt i internasjonale fora for å fremme forbrukerrettigheter internasjonalt. I tillegg er det viktig at forbrukerne blir klar over hvilke rettigheter de har når de handler elektronisk. Se punkt TV er viktig for de fleste forbrukere, og TV-markedet har i løpet av de siste årene blitt til et område med større konkurranse og noe bedre valgfrihet for forbrukerne enn tidligere. Valgfriheten er imidlertid ikke på et tilfredsstillende nivå, og det er fortsatt flere, aktuelle problemstillinger innenfor denne bransjen. Et bredt sammensatt utvalg som ble nedsatt i 2009 har sett nærmere på hva som kan gjøres for å forbedre denne valgfriheten. Forbrukerombudet deltok i utvalget, som la frem sin rapport i I 2012 vil Forbrukerombudet bidra til å gjennomføre de tiltakene som ble foreslått i arbeidsgruppens rapport. Se punkt Uønsket markedsføring på e-post og SMS er en kilde til stor irritasjon for mange forbrukerne, og Forbrukerombudet mottar årlig hundrevis av klager på dette. Forbrukerombudet ser også at uønsket markedsføring kommer på sosiale medier. Markedsføringen oppfattes ofte som svært påtrengende, fordi den mottas direkte til kanaler der forbrukerne normalt er svært tilgjengelige. Forbrukerombudets arbeid og samarbeid med en rekke aktuelle aktører mot spam vil fortsette i Forbrukerombudet mottar også mange klager fra forbrukere som har blitt lurt til å gi fra seg personopplysninger og annen sensitiv informasjon på svindelnettsteder, eller som er blitt lurt til å handle på useriøse nettsteder som enten selger falske produkter eller ikke leverer de kjøpte varene. Forbrukerombudet vil derfor ha fokus på å advare mot ulike typer nettsvindler i Se punkt Barn og unge bruker digitale medier som en selvfølgelig del av sin hverdag, og de begynner å bruke disse i lav alder. Dette reiser en rekke problemstillinger blant annet når det gjelder sikkerhet, eksponering for uegnet innhold, markedsføring, avtalekompetanse, forbruk, kildekritikk, personvern osv. Barns forståelse av og interesse for teknologiske tjenester har blant annet ført til at mange applikasjoner til mobiltelefoner og nettbrett markedsføres til barn. Dette er ofte tjenester som har lange og kompliserte vilkår for bruk, og tjenester hvor det legges opp til at barnet skal kjøpe tilleggstjenester etter at det har kjøpt eller lastet ned hovedtjenesten. Da barn har et større behov for beskyttelse mot markedsføring, og de ikke har 20

21 de samme forutsetninger som voksne til å vurdere et tilbud og overskue konsekvensene av en eventuell avtaleinngåelse, er digitale tjenester rettet mot barn et særlig fokusområde for Forbrukerombudet i Det er særlig viktig at det i markedsføring og salg til denne målgruppen trekkes opp trygge grenser, slik at ikke barn og unges påvirkelighet, godtroenhet, tillit og manglende erfaring utnyttes i kommersiell hensikt. Se for øvrig kapittel 7 om Barn og unge. Under punkt 3.2 nedenfor retter vi oppmerksomheten mot noen konkrete områder som Forbrukerombudet har planlagt å konsentrere arbeidet om i Fordi det kan inntreffe hendelser i løpet av et år som krever vår oppmerksomhet, eller markedet kan utvikle seg annerledes enn forutsatt, kan det tenkes at vi underveis må forandre på våre prioriteringer på bekostning av de opprinnelig prioriterte områdene. Målsetting: Forbrukerombudet skal skape et enkelt og trygt IKT-marked for forbrukerne, ved å sørge for at markedsføringen er i samsvar med markedsføringsloven og at avtalevilkårene er rimelige, klare og balanserte. 3.2 Spesiell del Mobilbetaling Det har i lang tid vært vanlig å betale for mobile innholdstjenester ved hjelp av mobiltelefonen. Mobiltelefonen kan også i stadig større grad benyttes til å betale for varer og tjenester, eksempelvis i automater, for parkering og forskjellige billetter. De største mobiltelefontilbyderne har opprettet en egen avtale, CPA Goods and Services (CPA GAS), som skal benyttes mellom vareleverandør og operatør ved betaling av varer og tjenester ved hjelp av mobiltelefon. Sammen med mange forbrukere og næringsdrivende stiller Forbrukerombudet seg positive til utviklingen med økt mobilbetaling. Det er imidlertid en forutsetning at forbrukerne sikres like gode avtalevilkår og betingelser for betaling med mobilen, som de har når de betaler med bankkort. Den samme problemstillingen er også aktuell for fasttelefonen. Se også punkt 1.4 om betalingstjenester. I tillegg til betaling med mobiltelefonen, kan betaling for tjenester til mobiltelefonen skape utfordringer for forbrukerne. Tilbydere av digitale ytelser som applikasjoner, nettspill, virusprogram etc. legger stadig opp til nye betalingsmetoder. Det er derfor viktig at vilkårene for betalingen er rimelige og tilfredsstiller ufravikelige forbrukerrettigheter. Den danske Forbrugerombudsmanden er i dialog med Apple om deres betalingsløsning for applikasjoner, og Forbrukerombudet vil bistå i dette arbeidet. Problemstillingene knyttet til betalingstjenester er aktuelle også gjennom internasjonalt samarbeid i blant annet EU, OECD og ICPEN for å få til 21

22 tryggere e-handel for forbrukere. Forbrukerombudet er aktive i dette arbeidet og skal lede et ICPEN-prosjekt om mobilbetaling. Dette innebærer å lede en arbeidsgruppe som skal foreta en internasjonal kartlegging av ulike problemstillinger knyttet til mobilbetaling. Forbrukerombudet mottar fortsatt mange klager fra forbrukere som har blitt belastet på mobilregningen for mobile innholdstjenester. Problemet for forbrukerne er at de enten blir lurt eller ikke har fått gode nok opplysninger om at det dreier seg om en abonnementstjeneste. En mulig løsning på dette problemet er å sørge for en bedre avtaleinngåelsesmekanisme og tydeligere prisinformasjon. Forbrukerombudet vil derfor samarbeide videre med Post- og teletilsynet og bransjen for å bedre forbrukernes rettigheter på dette området. Formål: Forbrukerombudet vil bidra til tryggere mobilbetaling og tryggere kjøp av tjenester til mobiltelefonen. Fortsette forhandlinger med teleoperatørene om deres standardvilkår om ansvar og misbruk ved bruk av mobiltelefonen som betalingsinstrument som ble startet i 2011, herunder stille krav overfor mobiloperatørene om sikre prosedyrer ved bestilling og betaling av varer og tjenester ved hjelp av mobiltelefon. Lede ICPEN-arbeidsgruppe om mobilbetaling. Arbeide for bedre rettigheter og sikrere avtaleinngåelse ved kjøp av mobile innholdstjenester Kontraktsvilkår IKT IKT omfatter kjøp av mange ulike tjenester og produkter, og innebærer blant annet at forbrukere må forholde seg til avtaler om internettilgang, kjøp av mobiltelefoner og abonnementer, innholdstjenester og applikasjoner, nettbrett, osv. Produktenes og tjenestenes kompleksitet gjør at det er ekstra viktig at Forbrukerombudet jobber for å sikre forbrukerne klare, rimelige og balanserte standardkontrakter. Forbrukerombudet har tidligere laget en bransjenorm for internettaksess i samarbeid med bransjen. Det ble sjekket at bransjenormen ble etterlevet i 2011, og vi vil følge med på denne utviklingen i Forbrukerombudet ser at enkelte kontraktsvilkår kan være problematiske for forbrukerne. Eksempelvis pålegger norske mobiloperatører forbrukere et stort ansvar ved andres misbruk av tjenesten, og dette kan få store konsekvenser ved misbruk som innebærer bruk av datatrafikk, overtaksert innhold, dyre utenlandssamtaler og kjøp av varer og tjenester etc. Den teknologiske utviklingen fører også til at stadig flere tjenester tilbys som såkalte skytjenester. Dette innebærer at tjenestene tilbys over nettet og ikke lagres på forbrukernes datamaskin, mobiltelefon, nettbrett osv. Forbrukerombudet vil undersøke nærmere hvilke utfordringer bruk av slike 22

23 tjenester reiser for forbrukerne, og eventuelt vurdere å se nærmere på standardvilkårene for slike tjenester. Tilbydere av IKT-tjenester og produkter knytter seg i stadig større grad til forbrukerne gjennom bruk av sosiale medier som Facebook og Twitter, og dette medfører enklere tilgang til tilbyderens kundeservice for en del forbrukere. Det kan også føre til at ressurser blir flyttet fra de ordinære kundeservice-kanalene, sånn at tilbudet blir dårligere der. God skikk - reglene for kundeservice i tele-, bredbånd- og kabeltv-bransjen ble etablert i 2007, og det kan derfor uansett være behov for å oppdatere disse reglene. Endringene i ekomregelverket som følge av implementeringen av EUs telekompakke kan få stor betydning for ekombransjen. Forbrukerombudet har tidligere levert høringssvar og vil følge med når endringene kommer i Formål: Forbrukerombudet vil bidra til klare og balanserte kontrakter ved levering av ytelser innenfor IKT. Fortsette forhandlinger med teleoperatørene om deres standardvilkår om ansvar og misbruk ved bruk av mobiltelefonen som ble startet i Arbeide for å forenkle og trekke ut høydepunkter i lange og kompliserte standardavtaler. Holde oss oppdatert på problemstillinger knyttet til vilkår for bruk av skytjenester. Holde oss orientert om endringene i ekomregelverket som følge av implementeringen av EUs telekompakke, og oppdatere bransjenorm for internettaksess i samsvar med dette og øvrig praksis. Behandle saker der hensynet til forbrukerne og sakens alvorlighet tilsier inngrep fra Forbrukerombudet. Følge med på utviklingen innen kundeservice og vurdere behovet for oppdatering av God skikk -reglene for kundeservice i tele-, bredbåndog kabeltv-bransjen Prisopplysninger på IKT Riktige og veiledende prisopplysninger på IKT er viktig for å sørge for en enklere og tryggere forbrukerhverdag på dette området, fordi forbrukerne skal kunne ta et informert og riktig valg ved kjøp av slike tjenester og produkter. Forbrukerombudet mottar mange klager både fra forbrukere og næringsdrivende innenfor dette området, og disse tjenestene og produktene får stadig større økonomisk, praktisk og sosial betydning for forbrukerne. Prisopplysninger på IKT blir derfor sentralt også i TNS gallups undersøkelse viser at gjennomsnittsfamilien i Norge bruker 30000,- kroner per år på IKT-tjenester og medier, noe som gjør dette til den største posten på et gjennomsnittlig husholdningsbudsjett. Det har 23

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2013 FORBRUKEROMBUDET FORORD... 4 1. NYE BETALINGSMETODER... 6 1.1 Mobilbetaling... 6 1.2 Kontantløse betalingssystemer... 8 2. FINANSIELLE TJENESTER... 9 2.1 Generelt... 9 2.2 Lån og kreditt...

Detaljer

Agenda 2013. Forbrukerombudet enklere og tryggere marked for forbrukerne

Agenda 2013. Forbrukerombudet enklere og tryggere marked for forbrukerne Agenda 2013 Forbrukerombudet enklere og tryggere marked for forbrukerne Forord Et nytt år, med nye utfordringer for oss forbrukere. Nye produkter og tjenester som vi kan eller må forholde oss til. Nye

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2010 FORBRUKEROMBUDET 1 1. FINANSIELLE TJENESTER... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 OPPFØLGNING AV NY LOVGIVNING OM BETALINGSTJENESTER, LÅN OG KREDITT... 5 1.3 SPARING... 6 1.3.1 Spareprodukter

Detaljer

Agenda 2014 Forbrukerombudets prioriteringer for 2014

Agenda 2014 Forbrukerombudets prioriteringer for 2014 Agenda 2014 Forbrukerombudets prioriteringer for 2014 2 Forord Forbruk er en bærebjelke i moderne økonomi. Det gjør forbrukerne til viktige aktører i samfunnsøkonomien. Derfor er det også stor konkurranse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2009 FORBRUKEROMBUDET 1. FINANSIELLE TJENESTER... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 LÅN OG KREDITT... 5 1.3 SPARING... 6 1.3.1 Generelt... 6 1.3.2 Individuell pensjonssparing (IPS) og pensjonsforsikring...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2015 FORBRUKEROMBUDET 1 FORORD... 4 1 FINANSIELLE TJENESTER... 6 1.1 GENERELT... 6 1.2 NYE BETALINGSMETODER... 7 1.3 LÅN OG KREDITT... 9 1.4 SPARING... 11 1.5 PENSJONSSPARING... 13 1.6

Detaljer

Agenda 2008. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag

Agenda 2008. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Agenda 2008 For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Forbrukerombudet for en enklere og tryggere forbrukerhverdag En klok mann har sagt at Den bevisste forbruker er dømt til å leve et miserabelt liv.

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk Oppdatert versjon Mars 2010 Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

mobile innholdstjenester

mobile innholdstjenester Februar 2009 Forbrukerombudets retningslinjer for mobile innholdstjenester Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 LOVGIVNING OG AVTALEVERK... 4 2.1 GENERELT... 4 2.2 MARKEDSFØRINGSLOVEN... 4 2.3 VERGEMÅLSLOVEN...5

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

1. INNLEDNING. 2. Vi mener at regjeringenbør lage en ny og omfattende , og at. Çà!:'.,,... rl,,'iombudet

1. INNLEDNING. 2. Vi mener at regjeringenbør lage en ny og omfattende <Forbrukerklagenemnd>, og at. Çà!:'.,,... rl,,'iombudet Çà!:'.,,... rl,,'iombudet Barne-, I i kesti ll i n gs- og i n kl uderi n gsdepartementet Sendt via www. reqierinqen. no Deres ref Vår ref. Sak nr: 1511219-2 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf:46 62

Detaljer

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere 14. desember 2009 1. Innledning Bransjenormen er utviklet av Forbrukerombudet i samarbeid med sentrale tilbydere i bransjen,

Detaljer

Tiltak for å bedre informasjonstilbudet til sluttbrukerne i finansmarkedet

Tiltak for å bedre informasjonstilbudet til sluttbrukerne i finansmarkedet Tiltak for å bedre informasjonstilbudet til sluttbrukerne i finansmarkedet Rapport fra en arbeidsgruppe 18. august 2004 Forbrukerrådet Forbrukerombudet Kredittilsynet 1 2 Innhold 1 Innledning... 5 1.1

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Markedsføring av mobile innholdstjenester

Markedsføring av mobile innholdstjenester Mars 2006 Felles nordisk holdning til: Markedsføring av mobile innholdstjenester 1 Innledning De nordiske forbrukerombud/konsumentombud fører, ut fra hensynet til forbrukerne, tilsyn med at de næringsdrivendes

Detaljer

Felles nordisk holdning til: Markedsføring av. mobile innholdstjenester

Felles nordisk holdning til: Markedsføring av. mobile innholdstjenester Felles nordisk holdning til: Markedsføring av mobile innholdstjenester 1 Innledning De nordiske forbrukerombud/konsumentombud fører, ut fra hensynet til forbrukerne, tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Meld. St. 6. Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2010. (2011 2012) Melding til Stortinget AVISEN

Meld. St. 6. Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2010. (2011 2012) Melding til Stortinget AVISEN Meld. St. 6 (2011 2012) Melding til Stortinget Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2010 KR KR KR AVISEN Innhold 1 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets innledning... 5 2

Detaljer

Innst. O. nr. 18 (2000-2001)

Innst. O. nr. 18 (2000-2001) Innst. O. nr. 18 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) Ot.prp.

Detaljer

Forbrukerrådet Årsmelding 2001

Forbrukerrådet Årsmelding 2001 Forbrukerrådet Årsmelding 2001 forbrukerrådets leder 2 3 FORBRUKERMAKT Forbrukerrådet Opplag: 2000 2/2002 Design: SCRIPTORIET, grafisk formgiving Trykk: Grønland Grafiske Man møter av og til mennesker

Detaljer

Om individuell kundebehandling i forbrukerforhold - med særlig vekt på veilednings- og tilpasningsplikt etter pakkereiseloven.

Om individuell kundebehandling i forbrukerforhold - med særlig vekt på veilednings- og tilpasningsplikt etter pakkereiseloven. Om individuell kundebehandling i forbrukerforhold - med særlig vekt på veilednings- og tilpasningsplikt etter pakkereiseloven. Kandidatnr: 145590 Veileder: professor dr.juris Kai Krüger Antall ord: 12457

Detaljer

prismarkedsføring av ekomtjenester

prismarkedsføring av ekomtjenester Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring av ekomtjenester Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Psykologiske virkemidler ved reklame for forbrukslån

Psykologiske virkemidler ved reklame for forbrukslån Psykologiske virkemidler ved reklame for forbrukslån En studie av individuelle forskjeller i personlige egenskaper som påvirker forbrukerne i valget mellom ulike kredittilbud Caroline Hansen og Monica

Detaljer

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m.

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. 1.juli 2003 MARKEDSFØRING Generelt Kravene til markedsføring ved handel på Internett følger av bl.a ehandelsoven og angrerettloven, i tillegg til de generelle kravene

Detaljer