AGENDA Forbrukerombudets prioriteringer for 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGENDA 2016. Forbrukerombudets prioriteringer for 2016"

Transkript

1 AGENDA 2016 Forbrukerombudets prioriteringer for 2016

2 Forord Som en liten tilsynsmyndighet med et stort tilsynsområde, er det viktig å prioritere de viktigste sakene, og å finne de beste arbeidsmetodene, for å oppnå størst mulig effekt for forbrukerne. Prioriteringene våre for 2016 går fram av dette dokumentet. Det har blitt til etter en samfunnsanalyse, som blant annet bygger på samtaler med og innspill fra sentrale aktører i norsk næringsliv, andre myndigheter, internasjonale tilsynsmyndigheter og EU-kommisjonen, forbrukere og norske medier. Ettersom Forbrukerombudets arbeid er av preventiv karakter, må vi så langt som mulig forsøke å forutse hvor de største forbrukerutfordringene kommer fremover. Forbrukerombudets overordnede prioritering står fast: vi bruker mest ressurser på bransjer og problemstillinger som har størst økonomisk betydning for folk flest. Det betyr at vi også i 2016 vil prioritere å jobbe med finansielle tjenester, bolig og IKT. Selv om Forbrukerombudet løser de fleste sakene gjennom forhandlinger med næringslivet, er det viktig å ha et godt og sterkt tilsyns- og håndhevingsapparat. Stortinget skal vurdere organiseringen av forbrukerapparatet i løpet av året. Departementet utreder samtidig hvilke virkemidler Forbrukerombudet skal ha til disposisjon i sitt tilsynsarbeid. Digitale muligheter og utfordringer Den digitale utviklingen går svært raskt. Etablerte produkter og tjenester videreutvikles, og nye kommer til. Mange av dem har stor betydning for forbrukernes dagligliv og for husholdningenes økonomi. Utviklingen gir oss forbrukere mange nye muligheter - men med dette følger også en del utfordringer. Disse utfordringene bidrar Forbrukerombudet til å minimere. Om og eventuelt hvor mye vi får anledning til å jobbe med følgende spørsmål vil avhenge av ressurssituasjonen og interne prioriteringer. De tradisjonelle mediehusenes økonomi er under press, og de søker nye måter å finansiere virksomheten på. De fleste har etablert egne avdelinger for innholdsmarkedsføring. Her produseres reklame i redaksjonell form. Når reklamen ser ut som redaksjonelt materiale, er det vanskeligere for leserne å legge merke til reklamen. Reklamen låner troverdigheten av journalistikken. Forbrukere kan bli villedet til å kjøpe noe de ikke ville kjøpt hvis de hadde skjønt at det de leste var reklame. Skjult reklame er også fremdeles en aktuell problemstilling i sosiale media. Delingsøkonomi har blitt et begrep. Her har noen tatt muligheten til å utfordre tradisjonelle næringer. Men hvem har ansvaret hvis noe går galt? Selv om det er forbrukere på begge sider, sitter det noen og har ansvar for plattformen, for formidlingen. Hvilket ansvar har de, eller bør de ha? Som forbrukere vil vi gjerne vite hva andre forbrukere mener om produkter og tjenester vi vurderer å kjøpe, og gjerne dele våre egne erfaringer. Det er utviklet egne portaler for å dele slike erfaringer, og mange nettbutikker legger til rette for brukeromtaler. Men hva om omtalene er kjøpte, falske eller redigerte?

3 Vi oppfordres til å handle mer på nett, også fra utlandet. Er det trygt? Hvilke rettigheter har vi? Hvordan få de rettighetene? Samtidig digitaliseres betalingen stadig mer. Flere unge vil betale med kort hvordan kan de gjøre det på en trygg måte? I den andre enden vil noen barn, eldre og andre fremdeles gjerne betale kontant - hvor lenge kan vi kreve at butikker og andre tar imot kontanter? Det lanseres nye enkle betalingsløsninger, gjerne med mobilen som instrument - hvor enkelt kan det være før det går ut over sikkerheten? Vi får tilbud om stadig raskere mobil og bredbånd, men hvordan vet du hva du bør velge? Går det så raskt som de sier? Hva er raskt nok for ditt bruk? Betaler du for mye i forhold til ditt behov? Hva trenger du om et år? Hva om borettslaget jeg bor i har inngått en femårsavtale, og det viser seg at vi trenger noe helt annet om to år? Mange snakker om "smarte hjem". Her ligger mange fine muligheter, men også utfordringer med hensyn til å velge riktig, og ikke bli tvunget inn i avtaler du ikke trenger eller ønsker, og muligheten for å komme ut av avtalene. Innelåsning i form av tvungne koblinger, bindingstider, oppsigelseshindringer er problemstillinger vi kjenner fra tidligere. Finansiell usikkerhet Selv om dette dokumentet inneholder omfattende planer for Forbrukerombudets tilsynsarbeid i 2016, vil planene kunne måtte forandres dersom det oppstår forhold underveis som krever omprioriteringer. Vi vet at vi går inn i et år med finansiell usikkerhet. Det er spådd rekordstor arbeidsledighet. Eiendomsmarkedet er ustabilt i deler av landet og ekspertene diskuterer om det er bobletendenser i regionene med fortsatt prisvekst. Vi må derfor følge nøye med hvilke problemstillinger som dukker opp, og fortløpende vurdere om det er noe vi kan bidra med ved hjelp av våre verktøy. Nordmenn har mye gjeld, først og fremst knytter til bolig. Mange har også forbrukslån. Med økt arbeidsledighet og fallende boligpriser kan gjeldsnivået få alvorlige konsekvenser for større forbrukergrupper. Nye produkter og tjenester kan dukke opp i usikre tider, og kjente problemstillinger kan komme tilbake med forsterket kraft: Private rådgivningstjenester, nye forsikringsprodukter, pågående kreditt- eller finansieringsformer, useriøse kredittvurderinger, utfordrende boligmarkedsføring, generelt mer aggressive salgsmetoder, nye mindre seriøse aktører på tilbydersiden i utsatte markeder for å nevne noe. Nydalen, Gry Nergård Forbrukerombud 3

4 Finansielle tjenester Finansielle tjenester omfatter blant annet lån og kreditt, betaling, forsikring og sparing. Kostnader knyttet til disse tjenestene legger ofte beslag på store deler av forbrukernes husholdningsbudsjett, og tjenestene kan være kompliserte og vanskelige å sette seg inn i og forstå. Forbrukerombudet jobber derfor for at forbrukerne skal få opplysninger som setter dem i stand til å foreta gode valg, og at standardavtalene de inngår skal være rimelige og balanserte. Nye digitale løsninger åpner for nye måter å tilby betalingstjenester på, blant annet med mobilen som plattform. Forbrukerombudet vil arbeide for at forbrukere får like gode rettigheter uansett hvilket elektronisk betalingsinstrument de benytter, bidra til at vilkårene for bruk av tjenestene er balanserte og klare, og at markedsføringen ikke er villedende. Den digitale utviklingen fører til at stadig flere finansielle avtaler signeres ved hjelp av godkjent elektronisk signatur og identifikasjon. Når den fysiske signaturen digitaliseres, øker risikoen for misbruk og identitetstyveri. Forbrukerombudet vil arbeide for at forbrukere som oppretter avtaler om elektronisk identifikasjon får tydelig og god informasjon som gjør dem i stand til å unngå denne risikoen. Lån og kreditt markedsføres i stort omfang, og gjelden i norske husholdninger øker raskere enn inntektene. Derfor er det særlig viktig at markedsføringen av slike tjenester ikke er villedende. Markedsføring av lån og kreditt rettes også direkte til enkeltpersoner via e-post, telefonsalg og direkteadressert reklame. Forbrukerombudet er opptatt av at markedsføringen inneholder relevant og saklig informasjon om produktene, og at selve markedsføringsformen ikke bør være for pågående. Privatleasing av bil er et komplisert og sammensatt produkt hvor flere forhold enn rente og månedsleie er med på å bestemme totalkostnadene for hele leieperioden. Manglende, uriktig eller villedende informasjon i markedsføringen kan føre til at forbrukeren inngår en avtale som er langt dårligere enn det han eller hun hadde sett for seg. Forbrukerombudet skal arbeide for at markedsføringen av privatleasing av bil er korrekt og balansert, og at forbrukerne får vesentlig informasjon om pris, vilkår, og betingelser ved tilbudet. Det tilbys en mengde ulike spareprodukter til forbrukere. Mange er vanskelig å forstå, både når det kommer til innhold og risiko. Det lave rentenivået kan føre til at flere plassere sparepengene andre steder enn i banken. Da er det særlig viktig at markedsføringen av spareprodukter er balansert og korrekt. Forbrukerombudet vil bidra til at sparemarkedet for forbrukerne er trygt ved å stoppe villedende og ulovlig markedsføring, og sørge for at det gis korrekt informasjon om risiko, avkastningsmuligheter og kostnader.

5 Mange opplever at det er krevende å forstå og orientere seg i markedet for pensjonssparing. Store endringer i det norske pensjonssystemet både i folketrygd og tjenestepensjon gjør at behovet for egensparing øker. Villedende markedsføring kan føre til at forbrukere kjøper uegnede pensjonsspareprodukter med for høy risiko, som gjør at pensjonen for den enkelte blir redusert. Det er derfor viktig å stoppe slik markedsføring. Forbrukerombudet skal, sammen med Finanstilsynet, koordinere tilsynet med markedsføring og rådgivning av pensjonsspareprodukter. De fleste forbrukere inngår i løpet av livet en rekke forbrukeravtaler med banker og kredittytere. Det er en viktig oppgave for Forbrukerombudet å påse at avtalevilkårene som presenteres for forbrukerne er rimelige og balanserte. I 2015 ble vilkår for kontaktløs betalingsfunksjon inntatt i mønsteravtalene for bankkort til både voksne og mindreårige kunder. Forbrukerombudet er opptatt av at forbrukere som ønsker det, skal få anledning til å velge vekk kontaktløs-funksjonen. Dette er noe ombudet vil følge opp i året som kommer. 5

6 Bolig Boligmarkedet er komplekst, og siden de fleste forbrukere sjelden opptrer på denne arenaen kan det være komplisert å sette seg inn i og forstå dette markedet. Ved å føre et aktivt tilsyn kan Forbrukerombudet bidra til et tryggere boligmarked, og forhindre at det oppstår sivile tvister i etterkant av et kjøp eller leieforhold. Forbrukerombudet har de senere årene ført aktivt tilsyn med forbrukerkontrakter for kjøp av prosjektert bolig. Mange av kontraktene vi har sett på har hatt en uklar ferdigstillelsesfrist, noe ombudet vurderer som urimelig. Eiendom Norge har varslet at de arbeider med å lage en standardkontrakt som eiendomsmeglere kan benytte ved salg av prosjektert bolig, og Norges Eiendomsmeglingsforbund reviderer også sin kontrakt. Ombudet vil arbeide for at kontraktene er rimelige og balanserte. Når en forbruker kjøper en bolig som ennå ikke er bygd, er han i stor grad prisgitt den informasjonen utbygger og megler gir i markedsføringen av prosjektert bolig. I enda større grad enn ved bruktsalg av bolig er det derfor behov for utfyllende og nøytral informasjon om boligens kvaliteter, omgivelser og kostnader. For å sikre at forbrukerne ikke blir villedet, vil Forbrukerombudet føre aktivt tilsyn, og gripe inn mot ulovlig markedsføring av prosjekterte boliger. Tvister i forbindelse med kjøp av bolig handler i hovedsak om at kjøper mener at boligen er i dårligere stand enn opplyst i markedsføringen. De fleste negative opplysninger om boligens tilstand står som regel kun beskrevet i salgsoppgaven dokumenter vi vet at forbrukere bruker svært begrenset tid på å sette seg inn i. Mange boligtvister kunne etter vår vurdering vært unngått dersom negative opplysninger hadde vært presentert for potensielle kjøpere på en lett forståelig måte i internettannonsen. Forbrukerombudet vil i 2016 arbeide for å senke konfliktnivået i bolighandelen, blant annet ved å se på muligheten for å kreve at vesentlige negative opplysninger om boligen også inntas i nettannonsen, typisk på finn.no. Det er stor konkurranse blant aktører som selger bolig, noe som fører til at det jevnlig dukker opp kampanjer og kreative markedsføringsmetoder. Dette kan skape et villedende inntrykk, og kan være i strid med markedsføringsloven. Forbrukerombudet vil føre et aktivt tilsyn med måten bolig blir markedsført på overfor forbrukere. Reelle prisantydninger er med på å gjøre boligmarkedet både tryggere og mer oversiktlig for forbrukerne. Bruk av lokkepris, hvor prisantydninger er satt lavere enn reell forventning for å trekke flere potensielle kjøpere til visning, er derfor et forbrukerproblem. Vi har i 2015 sett at grundige tilsyn har hatt god effekt, og vil derfor prioritere å gjennomføre dette også i

7 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Markedet for IKT-produkter omfatter en rekke produkter og tjenester, fra internettilgang og telefoni, til TV og underholdningsprodukter, strømming av musikk og bruk av apper. I tilsynet med markedet for IKT-produkter vil Forbrukerombudet prioritere internettilgang, mobiltelefoni og TV fordi disse ofte har løpende avtaler og er nødvendige goder for kundene. Mobiltelefonen tas i dag i stor grad i bruk for å tilby betalingstjenester uten at forbrukeren har fått tilsvarende vern mot tap og misbruk som de har for andre betalingsinstrument. Et kjerneproblem er at kunden holdes økonomisk ansvarlig for all bruk av ekomtjenester som leveres til mobilen med hjemmel i de generelle vilkårene, selv om de ikke har godkjent eller brukt tjenesten de er fakturert for. Forbrukerombudet vil i året som kommer blant annet føre tilsyn for å avdekke og vurdere om varslings- og kontrollmekanismer gir tilstrekkelig vern mot overforbruk. Forbrukere skal ikke bli utsatt for urimelige innelåsende mekanismer eller hindres fra å bytte eller si opp en tjenesteleverandør. Forbrukerombudet vil føre tilsyn med innelåsende mekanismer i markedet for TV, mobiltelefoni og internett-aksess og ta opp saker når næringsdrivende bryter loven. Vi vil prioritere å gripe inn mot urimelige krav til oppsigelse. Raske endringer i markedet gjør at tilbyderne kan ha behov for å gjøre endringer i produktsammensetning, priser og vilkår i løpende avtaler. Mange tilbydere av IKT-tjenester gjør det mulig å gjøre slike ensidige endringer ved at de opplyser om dette i avtalevilkårene. I en del tilfelle skaper dette forbrukerproblemer når tilbudet blir dårligere enn forventet. Forbrukerombudet vil informere tilbyderne om hvilke krav som må oppfylles for å gjøre endringer i løpende avtaler, og føre tilsyn for å sjekke at de følger kravene. Dekning og hastighet blir ofte fremhevet i markedsføringen av internett og telefoni, og er viktig for kunden. Forbrukerombudet hadde i 2015 flere tilsynsaksjoner på markedsføring av hastighet, og vil i året som kommer vurdere tiltak dersom tilbydere av mobiltelefoni og internettilgang ikke gir tilstrekkelige opplysninger om hastighet i markedsføringen. For enkelte typer IKT-produkter finnes det særregulering, som for eksempel ekom-tjenester. Forbrukerombudet bidrar derfor med å sikre at hensynet til forbrukerne og markedsføringsretten blir tatt med i utviklingen av ny regulering av ekommarkedet, for eksempel gjennom Nasjonal ekomplan og revisjon av EU sitt ekomregelverk. Informasjon om pris og andre vesentlige opplysninger skal være dekkende og hensiktsmessig presentert for at forbrukerne skal kunne ta informerte valg 7

8 mellom forskjellige tilbud. Forbrukerombudet vil derfor gripe inn mot og stanse villedende markedsføring. Det er flere problemstillinger rundt digitale muligheter og utfordringer som fremdeles er under utvikling. Forbrukerombudet har vært opptatt av skjult reklame i sosiale medier og på blogger, og har delvis arbeidet med innholdsmarkedsføring i redaksjonelle medier. Når de fleste mediebyråene nå har opprettet egne avdelinger for produksjon av innholdsmarkedsføring, må de sørge for å følge reglene i markedsføringsloven. For leseren skal det være tydelig hva som er reklame og hva som er journalistikk. Det etablerte næringslivet blir stadig utfordret av delingsøkonomien. Forbrukerne kjøper og selger tjenester med andre forbrukere. Forbrukerombudet er opptatt av at forbrukerne skal være like trygge når de kjøper eller leier en vare eller en tjeneste gjennom en delingsplattform som på mer tradisjonelle plattformer. Brukeromtaler er svært viktige for mange av de store tilbyderne i delingsøkonomien. Gjennom tilsyn i 2015 avdekket vi en rekke utfordringer med brukeromtaler på nett. Det er viktig at forbrukeren kan stole på omtalene. Vi har søkt departementet om prosjektmidler slik at vi kan være aktivt med i utformingen av disse områdene, føre tilsyn og eventuelt ta i bruk sanksjoner mot aktører som bryter loven. 8

9 E-handel og vern mot særlige former for markedsføring Internett og sosiale medier har blitt etablerte markedsføringskanaler, der forbrukere kan inngå avtaler om kjøp av varer og tjenester. Forbrukerombudet ser likevel at mange næringsdrivende ikke overholder alle forpliktelser de har etter angrerettloven og markedsføringsloven. Forbrukerombudet ser at svært mange forbrukere havner i såkalte abonnementsfeller på Internett, der mange ender opp med å måtte betale for varer eller tjenester de aldri har hatt til hensikt å inngå noen avtale om. Felles for abonnementsfeller er at opplysninger om selve abonnementsforpliktelsen underkommuniseres eller er helt utelatt i markedsføringen. Forbrukerombudet vil i 2016 forhindre negativt salg ved å sikre at forbrukerne får god og tilstrekkelig informasjon om alle vesentlige vilkår før de inngår avtaler på internett. I likhet med foregående år er det uønsket telefonsalg som topper klagestatistikken til Forbrukerombudet. Omfanget av klager de siste fem årene har vært rekordstort og det er mange problemer knyttet til salgsformen. Forbrukere utsettes også stadig for uønskede markedsføringshenvendelser i mer tradisjonelle og personlige kanaler som telefon, e-post og SMS. Selv om det er et etablert forbrukervern i reglene i markedsføringsloven ved direktemarkedsføring og fjernsalg mottar Forbrukerombudet stadig mange klager fra forbrukere som blir kontaktet selv om de har reservert seg i Reservasjonsregisteret eller ikke har samtykket til å motta markedsføring. Forbrukerombudet vil i året som kommer føre tilsyn med at telefonsalgsaktører overholder regelverket. Vi vil også følge opp ventede endringer i telefonsalgsregelverket. Vi har søkt departementet om prosjektmidler slik at vi kan videreføre vårt arbeid med å orientere og veilede aktører som driver netthandel om reglene i angrerettloven, samt følge opp arbeidet med aktivt tilsyn og eventuelle sanksjoner overfor de aktører som ikke innretter seg etter regelverket. 9

10 Prisopplysninger Prisen på en vare eller en tjeneste er vesentlig informasjon som forbrukerne er avhengige av for å kunne orientere seg i markedet og ta bevisste valg. Fravær av prisopplysninger gjør det tilsvarende vanskelig å unngå å betale mer enn nødvendig. Når stadig mer av handelen og informasjonssøket foregår på Internett, blir det viktig at man også finner prisinformasjonen på nett. Markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften krever prislister og prismerking på salgsstedet og på hjemmesidene til tjenesteytere. Forbrukerombudet har i 2015 gjennomført tilsynsaksjoner for å sjekke at tjenesteytere legger ut prisene sine på nett, og har avdekket manglende prisopplysning. Vi vil derfor fortsette arbeidet for at prisene er lett tilgjengelig på Internett, særlig i bransjer med relativt kostbare tjenester hvor forbrukerne kan spare penger på å sammenligne prisene. Forbrukerombudet mottar også klager fra forbrukere som opplever dårlig eller villedende prismerking i butikker. Særlig gjelder disse klagene dagligvarebransjen. Forbrukerombudet vil fortsatt arbeide for at kundene lett skal finne riktig pris på varene i detaljhandelen. Markedsføring av salg og prisnedsettelser er effektivt og benyttes ofte av de næringsdrivende. Det er viktig at de opplyste førprisene og sammenligningsprisene er reelle, slik at forbrukerne ikke blir lurt til å kjøpe varer og tjenester de ellers ikke ville kjøpt. Forbrukerombudet har lagt ned betydelige ressurser i å stanse villedende salgs- og rabattmarkedsføring, og vil i 2016 behandle enkeltsaker med tydelige brudd på markedsføringsloven. Billigst påstander, prisgarantier og prisløfter kan ha stor påvirkningskraft på forbrukerne, og gi en sterk villedende effekt dersom de ikke er riktige. I tillegg til å gi et feilaktig inntrykk av prisnivået, kan de føre til at forbrukerne ikke undersøker og sammenlikner priser i markedet. Forbrukerombudet vil fortsatt undersøke om billigstpåstander og prisgarantier holder det de lover. Selskap som hevder at de er billigst, må kunne dokumentere og vise at de har varene eller tjenestene med lavest pris i markedet. 10

11 Reise og transport Tall fra Virke viser at over 70 prosent av alle reiser kjøpes på Internett. Reisene kjøpes direkte fra nettsidene til flyselskap, hoteller og pakkereisearrangører, men også gjennom nettbaserte reisebyrå, hotelbookingssider, søkesider for flybilletter og lignende. Flere av disse aktørene anser seg derimot som formidlere av reiser, og de fraskriver seg ofte alt ansvar for reisens utførelse. En tilsynsaksjon som Forbrukerombudet utførte i 2015 avdekket at flere av disse i realiteten ser ut til å operere som pakkereisearrangører og dermed er underlagt pakkereiseloven. Ansvarsfraskrivelser som hindrer forbrukerne fra å få lovfestede forbrukerrettigheter er ulovlig. Forbrukerombudet vil i 2016 fortsette å arbeide for at tilbydernes avtalevilkår er i tråd med gjeldende lovgivning. Forbrukerombudet ser også at den nye «delingsøkonomien» er et voksende fenomen innenfor transport- og reiselivsbransjen. Airbnb er for eksempel en av verdens største hotellkjeder uten å eie et eneste rom. Det finnes også tilsvarende løsninger for transport. Forbrukerombudet følger aktivt med på utviklingen for å kunne gripe inn mot markedsføring og avtalevilkår som er i strid med loven. Antallet reisende med kollektivtransport øker, men passasjerrettigheter på dette området har tradisjonelt vært svakere enn fly og pakkereise, f.eks. når det gjelder rettigheter ved forsinkelse og kanselleringer. Det har i EU blitt vedtatt nye regler om båt- og busspassasjerers rettigheter. Forbrukerombudet skal også i tiden fremover føre tilsyn med kollektivtransportselskapene for å sikre at de følger reglene. Leiebil er en mye brukt tjeneste blant norske forbrukere. I tillegg til leie av bil i Norge, leier også forbrukere bil i utlandet, enten gjennom agenter eller internasjonale leiebilselskaper. Her er det flere problemområder, blant annet manglende åpenhet om priser, ansvarsfraskrivelse og tvister om skade på bilen. Forbrukerombudet skal føre tilsyn med standardavtalen for billeie fra norske aktører og påse at denne er rimelig og balansert. 11

12 Internasjonalt Internasjonalt samarbeid mellom forbrukermyndigheter er helt avgjørende for å kunne beskytte forbrukere mot grenseoverskridende brudd på forbrukervernlovene. Forbrukerombudet har i mange år arbeidet for at internasjonalt samarbeid blir mest mulig effektivt. Økende målrettede forsøk på å villede norske forbrukere i markedsføring på Internett, gjør det viktig for Forbrukerombudet å arbeide aktivt gjennom EU, ICPEN og med de nordiske ombudene. Nordisk samarbeid er viktig fordi det bidrar til et effektiv forbrukervern i Norden, og samarbeid om kontroll rundt markedsføring og avtalevilkår. EU vedtok i 2004 den såkalte samarbeidsforordningen (CPC-forordningen) som pålegger alle EU- og EØS-land å samarbeide i saker om ulovlig markedsføring over landegrensene. Forbrukerombudet skal, gjennom CPCforordningen, bidra til å stanse ulovlig markedsføring eller urimelige avtalevilkår i tilfeller der utenlandske selskaper rammer norske forbrukere eller norske selskaper rammer forbrukere i andre EU/EØS-land. Forbrukerombudet er medlem i ICPEN, (International Consumer Protection and Enforcement Network) som er et internasjonalt og verdsomspennende nettverk for myndigheter som håndhever regler om ulovlig markedsføring og forbrukervern. Nettverket gjør det enklere å dele kunnskap om markedsføring og forbrukervern mellom landene, og skaper bedre rutiner for å håndtere saker som krysser landegrensene. Det meste av regelverket Forbrukerombudet fører tilsyn med er forordninger og direktiver fra EU som er tatt inn i norsk rett. Den norske forbrukerpolitiske agendaen blir også i stor grad preget av pågående EU-prosesser. Forbrukerombudet prioriterer å gi innspill både til EU-kommisjonen og gjennom nasjonale prosesser for å sikre at lovgivningen fra EU ikke svekker norske forbrukeres rettigheter.

13 Barn og unge Norske barn har et særskilt vern mot urimelig handelspraksis, og reglene for markedsføring vurderes strengere når barn blir eksponert for reklame. Det er også forbudt å rette direkte kjøpsoppfordringer til barn eller mase på foresatte om å kjøpe annonserte ytelser. Forbrukerombudet skal samarbeide med andre tilsyn og organisasjoner for å bidra til at barn kan være trygge forbrukere. I tillegg skal Forbrukerombudet informere næringsdrivende om regelverket, for å forhindre ulovlig markedsføring. Ifølge Medietilsynets rapport «Barn og medier» fra 2014, benytter 77 % av barn mellom 9 og 16 år internett daglig. 86 % har smarttelefon. Direkte kjøpsoppfordringer i digitale medier kan være særlig alvorlige fordi det ofte er knyttet et betalingsinstrument til mediet som innholdet konsumeres på. Dette har i mange tilfelle resultert i at barn har kjøpt ytelser for tusenvis av kroner uten at foresatte har oppdaga det før de har sett kontoutskriften. Tilbydere av digitale medier må sørge for at barn ikke bruker penger utover sin rettslige handleevne. Mange unge velger utdanning ved en privat skole. Et vanlig teoretisk bachelorprogram på en av de mest populære private utdanningsinstitusjonene koster ca for tre år. Det er en stor kostnad, og kontrakten som den enkelte student inngår er derfor viktig. Det finnes ingen særlovgivning som regulerer skolekontrakter, og Forbrukerombudet har derfor gjennomgått flere kontrakter. Tilsynet har vist flere av dem inneholder det vi vurderer som urimelige vilkår. Problemstillinger som går igjen i skolekontrakter er krav om forskuddsbetaling, gebyr dersom du avbryter studiet og manglende mulighet til å avbryte studiet på grunn av sosiale prestasjonshinder som sykdom eller skade. Om en student må avbryte studiet på grunn av sykdom eller andre årsaker, kan dette potensielt få store økonomiske konsekvenser ved at han eller hun må betale mye av studieavgiften uten at vedkommende har mulighet til å fullføre studiet. Forbrukerombudet vil bidra til å sikre at vilkårene i kontrakter som studenter inngår med private utdanningsinstitusjoner er klare, og balanserte. 13

14 Strøm Strøm er et nødvendighetsgode som utgjør en relativt stor andel av husholdningsbudsjettet. Strømmarkedet har over 100 kraftleverandører og det er mange ulike produkttyper å velge mellom. Det er derfor ekstra viktig at forbrukeren gis god og riktig informasjon i forkant av avtaleinngåelse, slik at forbrukeren kan kjøpe det produktet som passer best til husholdningens forbruk. Forbrukerrådet lanserte en ny prisportal Strømpris.no i fjor. Der kan forbrukere få oversikt over alle avtaler som tilbys slik at de enklere kan orientere seg i markedet. Det er stor konkurranse mellom leverandørene om å komme godt ut på prisportalen, og Forbrukerombudet har allerede høsten 2015 sett at det dukker opp nye problemstillinger rundt markedsføring fra kraftleverandørene basert på resultater fra den nye prisportalen. Forbrukerombudet prioriterer å følge opp klare brudd på markedsføringsloven i tiden framover. Den nye angrerettloven inneholder skjerpede krav til å gi opplysninger forut for avtaleinngåelse på internett, ved telefonsalg og salg utenfor fast utsalgssted. Disse kravene er det viktig at kraftleverandørene oppfyller, og Forbrukerombudet orienterte i 2015 alle kraftleverandører om kravene som følger av det nye regelverket og vil i 2016 sørge for at leverandørene innretter seg. Det er også viktig at avtalevilkårene som benyttes av kraftleverandørene er rimelige og balanserte. Forbrukerombudet har i 2015 vært i dialog med bransjeorganisasjonen Energi Norge for å revidere standardvilkårene for kraftlevering til forbrukere. I 2016 vil ombudet følge opp dette arbeidet og sikre at nye vilkår tas i bruk av bransjen. 14

15 Kontaktpersoner i Forbrukerombudet Forbrukerombud Gry Nergård Tlf: E-post: Finansielle tjenester, reise og transport, prisopplysninger Fagdirektør Jo Gjedrem Tlf E-post: Bolig, e-handel og vern mot særlige former for markedsføring, barn og unge Fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad Tlf E-post: IKT informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nestleder Bente Øverli Tlf E-post: Strøm Juridisk direktør Frode Elton Haug Tlf E-post: Internasjonalt arbeid Forbrukerombud Gry Nergård Juridisk direktør Frode Elton Haug Kommunikasjonsenheten Kommunikasjonssjef Ingvild Sahl Tlf E-post: Kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs Tlf E-post: Kontaktinfo til øvrige ansatte finnes på 15

16

17

AGENDA 2016. Forbrukarombodets prioriteringar for 2016

AGENDA 2016. Forbrukarombodets prioriteringar for 2016 AGENDA 2016 Forbrukarombodets prioriteringar for 2016 Forord Som eit lite tilsynsorgan med eit stort tilsynsområde er det viktig å prioritere dei viktigaste sakene og finne dei beste arbeidsmetodane for

Detaljer

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 c-~ FORBRUKERO MB UD ET Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 Dato: 12.02.2016 Høring - forslag

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016 FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN 2016 FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2016 FORBRUKEROMBUDET 1 Forord... 4 1 Finans... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Betalingstjenester... 7 1.3 Lån og kreditt... 8 1.4 Markedsføring av leasing... 11 1.5 Avtalevilkår for leasing...

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

Delingsøkonomi: Nye tjenester samme lovkrav 2. februar 2016, GRY NERGÅRD forbrukerombud

Delingsøkonomi: Nye tjenester samme lovkrav 2. februar 2016, GRY NERGÅRD forbrukerombud Delingsøkonomi: Nye tjenester samme lovkrav 2. februar 2016, GRY NERGÅRD forbrukerombud Nye fenomener lovtomt rom? Telefonsalg Timeshare Internett Musikkdelingstjenester Kjøp av ringetoner og logoer Betaling

Detaljer

SRF Bergen. 31. mai 2016 forbrukerombud GRY NERGÅRD

SRF Bergen. 31. mai 2016 forbrukerombud GRY NERGÅRD SRF Bergen 31. mai 2016 forbrukerombud GRY NERGÅRD Forbrukerombudet Forbrukerombudet Tilsynsmyndighet 28 ansatte Tilsyn med markedsføringsloven (og noen andre lover) Formål: unngå at forbrukerne blir lurt,

Detaljer

Agenda 2015. Forbrukerombudets prioriteringer for 2015

Agenda 2015. Forbrukerombudets prioriteringer for 2015 Agenda 2015 Forbrukerombudets prioriteringer for 2015 Forord Hvor stor del av dagen er du forbruker? Det er kanskje vanskelig å svare på. Men helt sikkert er det at du i løpet av dagen er forbruker i mange

Detaljer

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet OncoloMed AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Sendt per e-post til: info@oncolomed.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1324-2 06.06.2017 Saksbehandler: Nina Elise Dietzel Dir.tlf: 45 49 00 31 Markedsføring

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Blivakker.no AS Postboks 8104 4675 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1396-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.blivakker.no

Detaljer

MARKEDSFØRING AV KREDITTKORT OG FORBRUKSLÅN

MARKEDSFØRING AV KREDITTKORT OG FORBRUKSLÅN Bransjenorm MARKEDSFØRING AV KREDITTKORT OG FORBRUKSLÅN 1. Innledning Tilgang på kreditt er et gode for forbruker. Kredittkort og forbrukslån kan være hensiktsmessige produkter for mange forbrukere i og

Detaljer

6 forord. Oslo, 1. juli 2016 Morten Grandal og Frode Elton Haug

6 forord. Oslo, 1. juli 2016 Morten Grandal og Frode Elton Haug Forord Markedsføringsretten oppstiller bestemmelser for næringsdrivendes handelspraksis og markedsføring overfor forbrukere og konkurrenter. Formålet med denne boken er å gi en innføring i markedsføringslovens

Detaljer

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8 Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2074-1 12.10.2015 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6,

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

Et forbrukermarked i endring

Et forbrukermarked i endring Agenda 2017 Et forbrukermarked i endring Nye digitale tjenester kan gjøre hverdagen enklere for mange. Du kan handle reiser, tjenester og varer på nett, forvalte boligsalget ditt selv og sjekke helsen

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring Expert AS Postboks 43 1483 SKYTTA Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1098-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt

Detaljer

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame Verdens Gang AS Postboks 1185 Sentrum 0107 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1123-1 20.05.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 468 18 063 Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på

Tilsyn med brukeromtaler på Stormberg AS Barstølveien 86 4636 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1422-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på http://www.stormberg.com/no/

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på www.expert.no

Tilsyn med brukeromtaler på www.expert.no Expert AS Postboks 43 1481 HAGAN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1402-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på www.expert.no 1. Innledning Forbrukerombudet

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Ellos Norway AS Postboks 210 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1399-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.ellos.no 1. Innledning

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til nytt direktiv om pakkereiser

Høringsuttalelse forslag til nytt direktiv om pakkereiser Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Forbrukeravdelingen Postboks 8036 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/1380-2 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk 30.08.2013 Dir.tlf: 45 21

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

Høringssvar Endringer i alkoholforskriften- Endringer i

Høringssvar Endringer i alkoholforskriften- Endringer i Høringssvar Endringer i alkoholforskriften- Endringer i reklamebestemmelsene Oslo 7.10.14 ANFO er positive til at forbudet mot alkoholreklame skal ligge fast og at endringer ikke skal innebære noen særlig

Detaljer

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess Juni 2002, sist endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av internettaksess Innhold 1. INNLEDNING 2. LOVGIVNING 3. GENERELT 4. PRISOPPLYSNINGER 4.1 SPESIELT OM OPPRINGT INTERNETT

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester Januar 2011 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester 1 2 1 Innledning og rettslig grunnlag 4 1.1 Bakgrunn og formål 4 1.2 Lovgrunnlag 4 1.3 Forhold til tidligere praksis

Detaljer

Side 1 av 10. Utgående - Elektronisk post. Til: Caroline Berg Eriksen/www.fotballfrue.no, presse@fotballfrue.no, Fra: Brit Røthe. Dato: 14.05.

Side 1 av 10. Utgående - Elektronisk post. Til: Caroline Berg Eriksen/www.fotballfrue.no, presse@fotballfrue.no, Fra: Brit Røthe. Dato: 14.05. Utgående - Elektronisk post Til: Caroline Berg Eriksen/www.fotballfrue.no, presse@fotballfrue.no, Fra: Brit Røthe Dato: 14.05.2013 Saksnummer: 13/940-1 Markedsføring på blogg - oppdatering av bloggveiledningen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2015 FORBRUKEROMBUDET 1 FORORD... 4 1 FINANSIELLE TJENESTER... 6 1.1 GENERELT... 6 1.2 NYE BETALINGSMETODER... 7 1.3 LÅN OG KREDITT... 9 1.4 SPARING... 11 1.5 PENSJONSSPARING... 13 1.6

Detaljer

Frokostmøte: Barn og reklame. 16. september 2014 GRY NERGÅRD, FORBRUKEROMBUD

Frokostmøte: Barn og reklame. 16. september 2014 GRY NERGÅRD, FORBRUKEROMBUD Frokostmøte: Barn og reklame 16. september 2014 GRY NERGÅRD, FORBRUKEROMBUD Tema i dag Om Forbrukerombudet og markedsføringsloven Markedsføringsloven Regler om urimelig handelspraksis Forbud mot direkte

Detaljer

Agenda 2009. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag

Agenda 2009. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Agenda 2009 For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Forbrukeråret 2009 Året har startet med to viktige forbrukerseiere; itunes ga etter for flere års press og fjernet kopisperrene på sin musikkbutikk

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: 13/3541 Sak nr: 13/1852-2 Saksbehandler: Miriam Karlsen

Deres ref. Vår ref. Dato: 13/3541 Sak nr: 13/1852-2 Saksbehandler: Miriam Karlsen Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Deres ref. Vår ref. Dato: 13/3541 Sak nr: 13/1852-2 Saksbehandler: Miriam Karlsen 27.11.2013 Dir.tlf: 45 49 00 29 Høringsuttalelse - EU-kommisjonens forslag til

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02.

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02. 2 B FEB 2012 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201107199 EP PSW/HEA/mk 201104452-/ANUARK,Z

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Bankklagenemndas uttalelse 2010-133 Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Klager hadde betalt en reise til Thailand med et reiseselskap

Detaljer

Agenda 2014 Forbrukerombudets prioriteringer for 2014

Agenda 2014 Forbrukerombudets prioriteringer for 2014 Agenda 2014 Forbrukerombudets prioriteringer for 2014 2 Forord Forbruk er en bærebjelke i moderne økonomi. Det gjør forbrukerne til viktige aktører i samfunnsøkonomien. Derfor er det også stor konkurranse

Detaljer

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 34 Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved

Detaljer

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no Baez Limited 192, Old Bakery Street Valletta, VA VLT 1455, Malta Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/404 14 25.02.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Forbrukervern og Conduct risk

Forbrukervern og Conduct risk Forbrukervern og Conduct risk Kurs Operasjonell risiko, 5. september 2017 Gry Nergård, Finans Norge Hvorfor er Finans Norge opptatt av dette? Og hva gjør vi? Finansnæringens samfunnsrolle: Finansnæringen

Detaljer

Betydningen av telefonsalg/telemarketing. Høring om forslag til endringer i reglene for telefonsalg

Betydningen av telefonsalg/telemarketing. Høring om forslag til endringer i reglene for telefonsalg Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Oslo, 09.10.2015 Vår ref: Robert Hval Straumann/ Høring om forslag til endringer i reglene for telefonsalg Vi viser til overnevnte

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015

Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015 Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015 Høring - forskrift om lenke til Finansportalen I vedlagte utkast til forskrift pålegges finansforetak å opprette lenke til Finansportalen

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen Nidar AS postboks 4483 Nydalen 0403 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1548-2 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Detaljer

Markedsføring av mobilnett - bruk av test

Markedsføring av mobilnett - bruk av test Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/796-10 10.06.2016 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Markedsføring av mobilnett - bruk av test Forbrukerombudet

Detaljer

Vilkår om bindingstid og oppsigelse ved kjøp av mobiltelefoner med abonnement, jf. markedsføringsloven 9a

Vilkår om bindingstid og oppsigelse ved kjøp av mobiltelefoner med abonnement, jf. markedsføringsloven 9a Tele 2 Sense Communication You Chess Communications Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 04.02.2004 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen 23 400 612 Vilkår om bindingstid og

Detaljer

SRF Bergen. 27. januar 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD

SRF Bergen. 27. januar 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD SRF Bergen 27. januar 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD Innhold 1. Om Forbrukerombudet og markedsføringsloven 2. Villedende, aggressiv og urimelig markedsføring 3. Reklame til barn 4. Direktemarkedsføring

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv.

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv. Utgående - Elektronisk post Til: Max Berg Partners Limited, AG@maxbergpartners.com, Fra: Helge Blyberg Dato: 02.10.2012 Saksnummer: 12/1518-12 Vedrørende urimelig handelspraksis og negativt salg av Nordicbabestv

Detaljer

Finansielle tjenester

Finansielle tjenester Agenda 2012 1 Finansielle tjenester Finansielle tjenester omfatter blant annet lån og kreditt, betalingstjenester, forsikring og sparing. Dette er tjenester alle forbrukere benytter seg av. Kostnader knyttet

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata Spaceworld Norge AS Postboks 6219 Etterstad 0603 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1100-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Brukeromtaler i markedsføring

Brukeromtaler i markedsføring Forbrukertilsynets tilsyn etter markedsføringsloven: Brukeromtaler i markedsføring Veiledning, januar 2018 1 1. Innledning Forbrukertilsynet fører tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring, handelspraksis

Detaljer

Forbrukerombudets merknader til forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring

Forbrukerombudets merknader til forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Sendt elektronisk via regjeringen.no Deres ref. Vår ref. Dato: 17/1544 EP HEA/bj Sak nr: 17/706-3 23.03.2017 Saksbehandler: Miriam Karlsen

Detaljer

Netthandel, kundene og fremtiden

Netthandel, kundene og fremtiden Netthandel, kundene og fremtiden klagebildet Norske forbrukere er generelt for naive ledes inn i «abonnementsfeller» Fraskriver seg angrerett uten å vite det Oppgir kortinformasjon og blir trukket ekstra

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1152-2 06.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Revidert Juli 2001 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder 1 Innledning 2 Krav til prisopplysninger 2.1 Generelt 2.2 Konkurransetilsynets forskrift

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker Lefdal Elektromarked AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1097-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

I det følgende vil vi kommentere ulike forslag som vi mener er av særlig betydning for våre klienter.

I det følgende vil vi kommentere ulike forslag som vi mener er av særlig betydning for våre klienter. Justis- og beredskapsdepartementet Oslo, 15. desember 2017 HØRING FORSLAG TIL NY FINANSAVTALELOV Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) viser til høringsbrev av 07.09.2017 vedrørende forslag til ny finansavtalelov.

Detaljer

Standardvilkår for bruk av fasttelefon

Standardvilkår for bruk av fasttelefon Teleoperatører etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/2179 2 23.11.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Standardvilkår for bruk av fasttelefon 1. Innledning Forbrukerombudet

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42 Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Paal G. Simonsen Sak nr: 15/1199-30 24.06.2016 Saksbehandler: Gustav Norman Dir.tlf: 93 08 10 40 Varsel om sak for Markedsrådet

Detaljer

Agenda 2010. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag

Agenda 2010. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Agenda 2010 For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Forbrukeråret 2010 For ganske nøyaktig ett år siden satt jeg foran PC en og fulgte onlineoppdateringene fra MacWorld 2009; selve høymessen i Apple-menighetens

Detaljer

Meld.St 17 (2012-2013)

Meld.St 17 (2012-2013) Meld.St 17 (2012-2013) Byggje-bu-leve Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar FFOs MERKNADER TIL STORTINGETS KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITÉ avgitt 30. april 2013 30.04.13

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 HØRING OM ENDRINGER I HUSLEIELOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

ZA5615. Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2) Country Questionnaire Norway

ZA5615. Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2) Country Questionnaire Norway ZA6 Flash Eurobarometer (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Norway FL - NW Forbrukeres holdninger til handel over landegrensene og forbrukerbeskyttelse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2013 FORBRUKEROMBUDET FORORD... 4 1. NYE BETALINGSMETODER... 6 1.1 Mobilbetaling... 6 1.2 Kontantløse betalingssystemer... 8 2. FINANSIELLE TJENESTER... 9 2.1 Generelt... 9 2.2 Lån og kreditt...

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2012 FORBRUKEROMBUDET FORORD... 4 1. FINANSIELLE TJENESTER... 8 1.1 Generelt... 8 1.2 Markedsføring av lån og kreditt... 8 1.3 Kontraktsvilkår... 10 1.4 Betalingstjenester... 10 1.4.1 Generelt...10

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier Juni 2014 Innhold Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier... 1 1. Formål og virkeområde... 3 2. Hovedpunkter

Detaljer

Forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring. 16. mars 2017 Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth

Forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring. 16. mars 2017 Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth Forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring 16. mars 2017 Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth Kjent statistikk Husholdningenes gjeldsbelastning har lenge vært på et historisk høyt nivå, og fortsetter

Detaljer

Agenda 2008. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag

Agenda 2008. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Agenda 2008 For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Forbrukerombudet for en enklere og tryggere forbrukerhverdag En klok mann har sagt at Den bevisste forbruker er dømt til å leve et miserabelt liv.

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT Comtive AS og Andreas Christensen Postboks 400 Sand Gård 3201 SANDEFJORD 3233 SANDEFJORD Cocell AS Postboks 217 3201 SANDEFJORD Sak nr.: 04-0160 Saksbeh.:

Detaljer

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk Oppdatert versjon Mars 2010 Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen

Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen . og en av grunnene er.. Arbeidsmarkedet Uannonserte arbeidsmarkedet

Detaljer

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser Svelviksposten Dag Wathne Vår ref.: 15/1118-5/LEK Deres ref.: Dato: 27.10.2015 Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Detaljer

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2 Kontrakten fylles ut og returneres fagskolen på adresse: Turistvegen 92, 2390 MOELV Merk: Studiekontrakt Returneringsfrist: 10 dager Studieprogram/klasse: (Fylles ut av fagskolen) Unntatt offentlighet

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf:

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Akupunktørene i Majorstukrysset Bogstadveien 51 0366 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Kontrollaksjon - Markedsføring av alternativ behandling 1. Innledning

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med avtalevilkår og markedsføring i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med avtalevilkår og markedsføring i TV-markedet Mubi.com 668 High St. Palo Alto USA Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/935-1 Saksbehandler: Helge Blyberg Helge Blyberg 24.05.2013 Dir.tlf: +47 45 23 00 06 Forbrukerombudets tilsyn med avtalevilkår og

Detaljer

Markedsføring av bolig - utelatelse av vesentlige opplysninger

Markedsføring av bolig - utelatelse av vesentlige opplysninger Utgående - Elektronisk post Til: Nordvik & Partners Majorstuen, jt@nordvikpartners.no, Fra: Nora Elise Wennberg Dato: 02.05.2017 Saksnummer: 17/1199-2 Markedsføring av bolig - utelatelse av vesentlige

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Brukeromtaler - villedende handelspraksis

Brukeromtaler - villedende handelspraksis Elkjøp Nordic AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 14/1930-11 20.04.2015 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 Brukeromtaler - villedende handelspraksis Vi viser til

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig!

Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig! 1 av 7 05.01.2016 21:50 medier24.com Gard L. Michalsen Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig! Tom

Detaljer

Forbrukerombudets veileder om merking av reklame i sosiale medier. mai 2017

Forbrukerombudets veileder om merking av reklame i sosiale medier. mai 2017 Forbrukerombudets veileder om merking av reklame i sosiale medier mai 2017 Denne veiledningen handler om hvordan du som legger ut reklame i sosiale medier må merke innleggene slik at du følger markedsføringsloven.

Detaljer

Bransjenorm - og forskrift om god kredittmarkedsføringsskikk

Bransjenorm - og forskrift om god kredittmarkedsføringsskikk Bransjenorm - og forskrift om god kredittmarkedsføringsskikk 16. mars 2017 Gry Nergård, Finans Norge «Hvem er det som tar opp forbrukslån»? Den «typiske» låntager er over 40 år Han/hun har middels til

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Bransjenorm ved salg av pakkereiser og formidling av flybilletter over internett

Bransjenorm ved salg av pakkereiser og formidling av flybilletter over internett Februar 2013 Bransjenorm ved salg av pakkereiser og formidling av flybilletter over internett Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Sandakerveien 138, 0484 Oslo Telefon 23 400 600

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

Har kunden alltid rett?

Har kunden alltid rett? Forbrukerrådet Har kunden alltid rett? Thomas Bartholdsen 14. Oktober 2011 NVE Energidagene Forbrukerrådets visjon: Vi gir forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg Virksomhetsidè Forbrukerrådet

Detaljer

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS PCB Sanering Postboks 28 3476 SÆTRE Deres ref. Vår ref. Dato 13/224-18. april 2013 Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Nå er det billig i Hellas

Nå er det billig i Hellas Nå er det billig i Hellas Eiendomsprisen har falt mye i Hellas de siste årene på grunn av finanskrisen. Det er også mye til salgs. Prisene kan fortsatt falle og det er usikkert hvordan økonomien blir i

Detaljer