L T O T. LANGTIDS OKSYGENBEHANDLING Informasjon til helsepersonell fra lungepoliklinikken, Ålesund sjukehus, HF Helse Møre og Romsdal, september 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L T O T. LANGTIDS OKSYGENBEHANDLING Informasjon til helsepersonell fra lungepoliklinikken, Ålesund sjukehus, HF Helse Møre og Romsdal, september 2013."

Transkript

1 L T O T LANGTIDS OKSYGENBEHANDLING Informasjon til helsepersonell fra lungepoliklinikken, Ålesund sjukehus, HF Helse Møre og Romsdal, september OKSYGEN og OKSYGENBEHANDLING TILPASSING AV O2 og OKSYGENUTSTYR og annen nyttig informasjon om oksygen 1

2 INNHOLD Side 2 Innholdsoversikt 3 Hvordan dannes oksygen 3 Litt historikk 4 Bruk av og tilpassing av oksygen 4 Hvem får oksygenbehandling 5 Ulike typer oksygen: 5 Flytende oksygen 6 Oksygenkonsentratorer 7 Bilde av Inogen One G3 8 Oksygen på gassflasker 9 Konsentrator med kompressor for fylling av gassflasker 10 Valg av oksygenutsyr: 10 Kjennskap til behov og ferdigheter hos bruker 10 Kjennskap til behandlingshjelpemidler 10 Flytende oksygen kan passe for Oksygenkonsentrator kan passe for 11 Konsentrator med Home Fill system kan passe for 11 Gassflasker kan passe for 12 Andre bivirkninger ved bruk av oksygen Nyttig informasjon om oksygen 14 Vedlegg; 1) Ever Flo 15 2) Inogen One G3 16 3) Vagabond og Easy Pulse 2

3 Hvordan dannes O2? Ved fotosyntesen dannes det oksygen, som er nødvendig for respirasjonen hos alle levende organismer. Fotosyntese, grønne planters syntese av organiske forbindelser fra karbondioksid og vann, med lys som energikilde. En del av strålingsenergien som planten absorberer, omdannes til kjemisk energi, som igjen benyttes ved assimilasjon av karbondioksid til organiske forbindelser. Hvis karbohydrater (sukker, stivelse) er de eneste produktene ved fotosyntesen, kan prosessen karakteriseres slik: 6CO H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6H 2 O Litt historikk Oksygenet ble oppdaget i Under 1. verdenskrig oppdaget en at oksygen hjalp mot klorgassforgiftning. Fra tallet begynte man å benytte oksygen til hjemmebehandling av pasienter. Ble først utviklet i Denver, Colorado, USA. Store studier på 80-tallet (England og USA) viste at kontinuerlig bruk (det fleste av døgnets timer) virket gunstig på overlevelse på pasienter med lungesvikt. 1. april 1990 startet den første pasienten i Norge med flytendeoksygen (Tromsø). 3

4 Bruk og tilpassing av oksygen. Oksygen benyttes gjerne i sykehus og i akuttsituasjoner der pasienten har nedsatt respirasjon og metning (SpO2). Ofte kan svekkede og eldre pasienter ha behov for ekstra oksygentilførsel i forbindelse med luftveisinfeksjoner. Slikt behov kan være forbigående, og behovet kan opphøre når infeksjonen har blitt behandlet. Dersom pasienten har lungesvikt kan oksygenbehovet bli permanent. Vi snakker da om langtids oksygenbehandling (LTOT). Lungesvikt betyr at individet har nedsatt evne til gassutveksling i lungene. Dersom pasientene ved arteriell blodgass har lavt oksygeninnhold (hypoxemi) taler vi om lungesvikt type 1. Om en også har opphoping av karbondioksyd (hyperkapni) snakker vi om lungesvikt type 2. Kriteriet for å få oksygen (arteriell blodgass; målt på dagtid) er: - PaO2 < 7,3 kpa (SaO2 < 88 %) med eller uten hyperkapni, eller - PaO2 < 8 kpa ved samtidig tegn til pulmonal hypertensjon, høyresidig hjertesvikt eller polycytemi (EVF > 55 %). Før en får med oksygenutstyret hjem, må det stilles inn slik at en får en passe mengde oksygen både i hvile, i aktivitet og når en sover. Apparatet skal levere en passe mengde oksygen i forhold til den oksygenmangelen en har. Det blir foretatt målinger av oksygen og karbondioksid i blodet, dette skal også gjøres senere for å kontrollere utstyret. Oksygenmetningen i blodet skal stige opp mot normalt nivå, uten at karbondioksid-metningen øker unormalt mye. Hvem får oksygenbehandling? Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), cystisk fibrose (CF), interstitiell lungesykdom (ILS) og pulmonal hypertensjon er vanlige tilstander der en kan ha lungesvikt og oksygenbehandling blir aktuelt. Utenom dette benyttes oksygen som symptomatisk behandling hos kreftsyke med utbrett sykdom ved dyspnø. I slike tilfeller blir oksygen brukt ved behov. Hortons hodepine er en tilstand der store mengder oksygen (opp til 15 liter/minutt) benyttes i et kortere tidsrom ved hodepineanfall. I noen tilfeller kan oksygen også foreskrives til pasienten til bruk ved aktivitet, ved flyreiser eller om natten. LTOT forordnes av lungespesialist. Bruk av oksygen har potensielle farer: 1) Overdosering ved lungesvikt (type 2) kan i ytterste konsekvens føre til opphør av respirasjon. Hodepine, svimmelhet og sterk trøtthet er tegn på at mengden karbondioksid øker. Det kan skje dersom utluftingen av lungene er for dårlig. Dersom en ikke klarer å puste godt ut, kan karbondioksid bli fanget i lungene og konsentrasjonen i blodet øker (hyperkapni). 2) Oksygen gir også næring til brann. Kunnskap om disse forhold er nødvendig. Behandlingen følges derfor opp med kontroller ved sykehus. God opplæring i rett bruk er helt avgjørende for god og trygg behandling. Å gjenta informasjonen, og kontroll av at bruken er rett er påkrevd. Les mer om sikker bruk av oksygen på side 12 og 13. 4

5 Utstyrstyper for oksygen Oksygen kan administreres på flere måter: 1) Flytende oksygen. Oksygen fylles på store termoser (Companion) hjemme hos bruker. Flytende oksygenet holder minus 183 grader C. En liter flytende oksygen blir til om lag 800 liter gass. Oksygenslange kan kobles direkte på tanken brukes som regel om natten, eller en kan fylle dagtanker fra denne enheten. Typer: Det finnes dagtanker med kontinuerlig flow (Companion 1000) og dagtanker med besparer funksjon (Spirit 300/600). Plassering: Oksygentanken bør plasseres slik at adkomst for etterfylling er lett. Rommet bør ha både god ventilasjon, og en viss størrelse. Egnede rom for plassering kan være i trappegang, hall eller på soverom. Fordeler: En er ikke avhengig av strøm for at systemet skal kunne brukes. Lydløs behandling flytende oksygen ekspanderer til gass uten å lage lyd. En kan fylle oksygen over på mindre enheter (dagtank) om en skal ut, eller bevege seg innendørs. Slipper da å dra med seg lang slange fra hovedtank. Ulemper: Den store tanken er tung å forflytte, om det skulle være behov for det. En er avhengig at stadig etterfylling (kanskje ukentlig), dette medfører en del transportkostnader. Selv uten bruk vil innholdet fordampe gradvis. Potensiell fare for frostskade, eller lekkasje av gass til omgivelsene ved feil bruk. Bilde under: Spirit dagtanker i ulike størrelser. 5

6 Oksygen konsentrator. Stasjonære konsentratorer er ment for hjemmebruk. Stasjonære konsentratorer brukes som regel også om natten. Mobile (mindre og lettere) konsentratorer brukes når de er utendørs, eller når en ønsker å slippe å dra etter seg en slange inne. Mobile enheter kan kobles til 12 volts strømuttak i bilen, men kan ikke lades der når de samtidig er i bruk. Konsentratorene nyttiggjør seg romluft ved å holde tilbake nitrogen i et spesielt filter på denne måten kan de levere om lag 93 % oksygen. Stasjonær enhet; Ever Flo: Levering: 0,5-5 liter, Støy: 43 dba, Oxygen renhet: %, Vekt: 14 kg, Dimensjon: 58,4x38,1x24,1 cm, OPI alarm ved 82 % og < 70 %. Mobil enhet; Inogen One G3: Vekt: 2,2 kg (med lite batteri). Innstilling fra 1-4. Lite batteri: På stille 2 varer i 4 timer Stort batteri varer i 8 timer. Støy: 42 dba. Dimensjon: 18x27x7,5 cm. Merk: Den som kun har stasjonær oksygenkonsentrator får som regel gassflaske (Vagabond) i tillegg. Gassflaskene benyttes når de reiser på turer ut av hjemmet. Plassering: Oksygenkonsentratoren sugen inn luft fra omgivelsene. Derfor er det viktig at enheten plasseres på et rom med ett visst volum, eller med god ventilasjon. Den skal ikke plasseres på fuktige rom (eksempelvis bad eller vaskerom). Fordi disse enhetene lager noe støy, bør de plasseres i avstand fra soverom. Fordeler: En er selvforsynt så lenge en har nettilgang for strøm, eller har batteri. Mobile konsentratorer kan gjerne lades i bil. Enkle å vedlikeholde og å betjene. Husk å rengjøre filtre! Ulemper: Apparatene lager noe støy 40 desibel er ikke uvanlig. En er sårbar ved lengre strømbrudd. En må tenke på å ha alternativ leveranse/»backup». Slange som ligger på gulvet fra stasjonær konsentrator kan være til hinder. Ever Flo (blå enhet under), her også med Ultra Fill (kompressor og flaske). Se også vedlegg side 14. Inogen One G3 se bilde side 8, og vedlegg side 15. 6

7 7

8 1) Gassflasker. Komprimert gass (200 bar) på flasker i ulike størrelser. Typer: Vagabond (kort og vid) og Impulse (smal og høy). Disse flaskene er små og relativt lette. De leveres med besparer funksjon (Easy Pulse 5) som kan gi doser på inspirasjon gjennom nesebriller. Merk: Easy Pulse er forskjellig til de ulike flaskene (grønn skruring på Vagabond, og hvit skruring på Impulse). Vagabond er mest brukt hos oss de siste årene. Større flasker av typen LIV (se bilde under), finnes også, men disse har kun kontinuerlig flow. Passer best der O2 brukes i større doser over kortere tidsrom. Plassering: Uåpnede gassflaskene er tette og forseglet, og kan oppbevares i alle rom. Ved ekstrem oppvarming (for eksempel ved brann) kan gassflaskene eksplodere, i slike tilfeller må de da flyttes til ett trygt sted. Rom merkes: «Gass under trykk». Fordeler: Kan oppbevares over tid fordamper ikke. Støyfri. Lette å ta med. Kan vare i mange timer ved bruk av besparer funksjon. Ulemper: Når flaskene er tomme, må de suppleres med nye flasker. Ikke egnet til brukere som trenger større mengder oksygen over tid. Eksplosjonsfare ved brann (sterk oppvarming). LIV gassflasker (bilde under) er på 3 liter og veier 3,5 kg. Vagabond og Easy Pulse, se vedlegg side 16. 8

9 2) Konsentrator med kompressor for fylling av gassflasker. En kombinasjon av alternativene 2 og 3 (se punktene over). Stasjonær oksygenkonsentrator, kan levere overskytende oksygen til egen kompressor som kan fylle flasker med gass. Type: Perfect O2 konsentrator med kompressor og «Homefill-system». Det leveres 2 størrelser på flaskene. Fyller flaskene til 140 bar. Ever Flo har også egen kompressor som kan fylle flaskene til 200 bar (se bilde side 6). Plassering av konsentrator: Oksygenkonsentratoren sugen inn luft fra omgivelsene. Derfor er det viktig at enheten plasseres på et rom med ett visst volum, eller med god ventilasjon. Den skal ikke plasseres på fuktige rom (eksempelvis bad eller vaskerom). Fordi disse enhetene lager noe støy, bør de plasseres i avstand fra soverom. Plassering av gassflasker: Gassflasker kan oppbevares i alle rom. Ved ekstrem oppvarming (for eksempel ved brann) kan gassflaskene eksplodere, i slike tilfeller må de da flyttes til ett trygt sted. Rommet bør merkes: «Gass under trykk». Fordeler: Uavhengighet. Trenger ikke etterfylling og leveranse som ved flytende oksygen og ved abonnement på gassflasker. Rimelig alternativ for brukere som skal ha utstyr over noe tid. Flaskene er støyfrie. Har en fulle gassflasker er en hjulpet ved kortere strømbrudd. Ulemper: Krever ferdigheter og planlegging for å ha fylte flasker til enhver tid. Gjerne tyngre flasker (140 bar) for å ha samme mengde oksygen som ved ferdigfylte flasker (jfr. Vagabond). Støy fra konsentrator om den står plassert på rommet en oppholder seg. Ved høy dosering 4-5 liter kan en ikke fylle gassflaskene med ordinær konsentrator med samtidig bruk. Perfect O2 (til venstre under) kompressorenhet med gassflaske (til høyre under): 9

10 Valg av utstyr Kjennskap til behov og ferdigheter hos bruker. Å velge rett oksygenutstyr krever kjennskap til brukernes ferdigheter og ulike behov: - Aktivitetsnivå. Er pasienten aktiv og mye ute, eller er han mest inne? - Er det en bruker som stadig reiser med fly, eller utenlands? - Hvor mye oksygen skal pasienten ha (dose)? - Hvordan er ferdighetsnivået til brukeren fysisk og kognitivt? - Hvor lett er det aktuelle utstyret å betjene? - Krever utstyret godt syn, og/eller styrke i hendene? - Hvordan er prognosen til pasienten? Kan vi regne med at utstyret som velges skal brukes over år, eller er behovet begrenset i tid (uker/mnd.)? - Hvordan er boligen til brukeren liten leilighet, eller stort hus med trapper? Kjennskap til behandlingshjelpemidler Det er viktig å kjenne til hvilke alternativ en har å velge i (se beskrivelsene foran). Det finnes flere typer i hver kategori på markedet. Helse Midt Norge har som andre foretak anbudsavtaler på ulike utstyrspakker, men enkelte kan ha behov for behandlingshjelpemidler som går ut over disse avtalene. Kontakt lungepoliklinikken ved behov for mer informasjon. Flytende oksygen kan passe for: A: Astrid er aktiv på tross av KOLS diagnosen. Hun kjører selv bil, og er ukentlig på trening sammen med andre lungesyke. Hun er ofte i situasjoner der mange er samlet (på kino/i kirken). Fordel: Flytende oksygen lager ikke støy som en mobil konsentrator ville ha gjort. Ulempe: Dagtanken må etterfylles etter noen timer, men bruk av besparer funksjon kan øke tiden hun kan være hjemmefra. Det kan være krevende å skulle fylle dagtanken selv det krever litt styrke i armene. B: Bjørn har pulmonal hypertensjon og søvnapnø. Han bruker 3-4 liter O2 om natten i tillegg til Bipap. Fordel: Gasstanken kan plasseres på soverommet (ikke støy), og en kan gi større mengder oksygen når en benytter Bipap. Ulempe: Han liker å reise. Det er ett tiltak å skulle ordne med oksygenbestilling når han skal på tur. Må bestilles i god tid. Oksygenkonsentrator kan passe for: C: Cecilie har KOLS og trenger 1 liter oksygen kontinuerlig. Er sjelden ute. Supplement: Klarer seg med gassflasker (Vagabond) de gangene hun av og til skal til frisør, eller ut for å handle sammen med familie. D: Dag har interstitiell lungesykdom (fibrose) og er en aktiv mann. Kjører bil og er ute på kjøpesenter nesten daglig. Er også glad i å reise på turer sammen med ektefelle. Bruker stasjonær oksygenkonsentrator hjemme, og om natten. Når han er ute har han med Mobil konsentrator. Supplement: Ekstra batteri til mobil enhet og ekstern lader til batteriene. F: Fredrik har utbredt kreftsykdom og plages tidvis med dyspnø. Føler seg utrygg når han skal reise hjem fra kreftavdelingen. Trenger oksygen som symptomatisk behandling den siste tiden som de har planlagt at han skal få bo hjemme. 10

11 Konsentrator med Home Fill system kan passe for: G: Gunnar er en ung mann som bor i omsorgsbolig. Han har tilsyn fra hjemmesykepleien. Bruker oksygenkonsentrator når han er hjemme. Når han tar turer ut benytter han gassflaskene som hjemmesykepleien er behjelpelig med å etterfylle. Fordel: Rimelig alternativ på sikt. Slipper å bestille gassflasker når de går tomme, eller å etterfylle flytende oksygentank om han hadde hatt det. Utfordringer: Krever ferdighet og planlegging for å fylle flasker å for å ha de fulle ved behov. Eksempelvis er systemet sårbart om en får lengre strømbrudd. Må også huske å rengjøre filter ved luftinntaket, og skifte vann på fukteflaske (om han bruker en slik). Med gode rutiner og hjelp fra omsorgspersonell kan dette gå fint. H: Heidi er en middelaldrende dame, men KOLS sykdommen begrenser hennes aksjonsradius pga liten reservekapasitet. Hun har god nytte av oksygenkonsentratoren når hun er hjemme i leiligheten. Når hun tar korte turer ut for å handle, eller skal på bingo, bruker hun gassflaskene hun har fylt hjemme på forhånd. Fordel: Ingen støy fra flaskene, som ville ha vært en ulempe med mobil oksygenkonsentrator. Ulempe: Flaskene veier litt. Har en rullator trenger kan flasken stå der, istedenfor å henge i sekk på ryggen. Når hun skal på lengre turer må hun ha med flere flasker. Gassflasker kan passe for: I: Ingvald bor på bokollektiv for demente og har lungesvikt etter mange år med røyking. Han sitter mye i ro. Bruker oksygenkonsentrator inne. De gangene han blir tatt med ut på tur av familien benytter han Vagabond gassflaske. Fordel: Rimelig alternativ fordi han er sjelden ute. Ulempe: Ved munnpusting fungerer ikke besparer funksjonen, om han glemmer å puste med nesen. J: Johanne har av og til kraftig hodepine av Hortons type. Hun må ha oksygen i beredskap når anfallene kommer. Fordel: Flaskene kan oppbevares over tid. Praktisk og rimelig løsning. Ulempe: Flasken er stor å ha med på reise. Turer må planlegges om hun skal ha O2 med seg. Flyselskap må kontaktes tar dette selskapet med slik utstyr? Det finnes mange typer utstyr i hver klasse vekt, støynivå og volum varierer. 11

12 Andre bivirkninger* ved bruk av oksygen: Tørre slimhinner i nese og svelg. Sår fra slange bak ører, kinn og under nese. Tiltak: Fukte O2 (ikke med gass besparer). Saltvannsspray. For å fukte nese: RoEzlt (apotekvare). Observere hud polstre slange/dekke hud. *) Brannfare og CO2-retensjon er omtalt på side 4 og 13. INFORMASJON FRA INTERNETT: Oksygen i hjemmet Mange har kroniske lungesykdommer som for eksempel KOLS. Studier viser at langtids oksygenbehandling ved alvorlig KOLS gir forlenget levetid på flere år, økt fysisk kapasitet og forbedret livskvalitet. Ulike systemer for oksygenbehandling i hjemmet Det finnes tre forskjellige utstyrsalternativer for oksygenbehandling i hjemmet. Legen foreskriver et egnet system. System med flytende oksygen Oksygen på gassflaske Oksygenkonsentrator Dosering av oksygen Husk at oksygen er et legemiddel som skal brukes som forordnet av legen. Oksygen skal alltid doseres som foreskrevet av lege. Eksperimenter aldri med dosering på egen hånd. Utstyr for oksygenbehandling Bruk bare trykkregulatorer og flow-velgere som er beregnet på oksygenbehandling. Regulatoren på gassflasken gjør at det høye trykket i flasken reduseres. Det betyr at oksygenet man puster inn ikke står under høyt trykk. 12

13 Ved bruk av fukteflaske må man sørge for at vannet er rent og at flasken er i stående stilling. Sikker bruk av oksygen og oksygenutstyr Ved riktig bruk er det minimal fare forbundet med bruk og oppbevaring av oksygen og oksygenutstyr. Legg spesielt merke til følgende punkter: Les alltid gjennom instruksene før du bruker eller transporterer oksygenutstyret. Ikke ta på den kalde delen av oksygentanken. Flytende oksygen er svært kaldt ( 183 C) og kan forårsake skader på huden ved kontakt med bar hud. Ta kontakt med helsepersonell dersom du mistenker at utstyret ditt ikke fungerer som det skal. Prøv aldri å reparere utstyret selv. Utstyr som ikke er i bruk, skal være avstengt. Fett og olje kan selvantenne ved kontakt med oksygen under høyt trykk. Ventiler og koblinger skal derfor holdes frie for fett og olje. Pass på at det ikke kommer fett inn i ventilene når trykkregulatoren kobles til utstyret. Det er imidlertid trygt å bruke hudkremer og leppepomade under oksygenbehandling. Regelmessig vedlikehold er viktig. Brannfare ved bruk av oksygen Oksygen er ikke brannfarlig i seg selv, men økt oksygeninnhold i luften vil intensivere brannforløpet og føre til at materialer som ellers er brannsikre, antennes. Legg aldri en oksygenmaske eller et nesekateter direkte på/i tekstiler (klær, sengetøy) når utstyret er i bruk. Oksygen som strømmer ut kan "mette" tekstiler, hår og skjegg og gjøre dem lettantennelige og brannfarlige. Dersom du mistenker at tekstiler er "oksygenmettede", er det viktig at de blir ristet og luftet godt. Det er ikke tilstrekkelig å bare lufte dem. Røyking og åpen ild (f.eks. lys, ovn og kamin) er forbudt i nærheten av oksygenutstyr. Ikke bruk elektrisk utstyr som hårfønere eller brødristere når oksygenbehandling pågår. Slå av utstyret ved brann. Å reise med oksygen Det er fullt mulig å være mobil selv om man bruker oksygen. Vi anbefaler at du tar kontakt med legen for en kontroll før du planlegger å reise over lengre avstander. De fleste flyselskaper tillater at du tar med utstyr til medisinsk oksygen om bord på flyet. Det er ikke tillatt med flytende oksygen i fly. Du må alltid ta kontakt med flyselskapet før du skal reise. Det er mulig å bestille levering av oksygen på de fleste reisemål i inn- og utland men vær ute i god tid. 13

Organisering av sykehusets tilbud til LTOT-brukere

Organisering av sykehusets tilbud til LTOT-brukere Organisering av sykehusets tilbud til LTOT-brukere Lungeteamet ved Ahus Sykepleier 100% Fysioterapeut 30% Lungespesialist rådføres ved behov Hva gjør vi? Foretar hjemmebesøk Lege/sykepleier har poliklinisk

Detaljer

Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15. Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume

Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15. Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15 Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume Definisjoner Årsaker til respirasjonssvikt Respirasjonssvikt og langtidsoksygenbehandling:

Detaljer

Linde Healthcare, AGA AS

Linde Healthcare, AGA AS Linde Healthcare, AGA AS Helse Bergen 8.juni 2016 Oksygenbehandling i hjemmet Utstyr Sikkerhet Siv Holthe 1 Linde Healthcare Linde Healthcare Norge er ca 30 personer og er organisert med kvalitetsavdeling,

Detaljer

LTOT. Utredning og etterkontroll. Tore Rødølen Sykehuset Innlandet Granheim lungesykehus

LTOT. Utredning og etterkontroll. Tore Rødølen Sykehuset Innlandet Granheim lungesykehus LTOT Utredning og etterkontroll Tore Rødølen Sykehuset Innlandet Granheim lungesykehus Oksygen -behandling Akutt Astma / KOLS (obs CO2 - retensjon) Hjerteinfarkt Alvorlig anemi CO - forgiftning Operasjoner

Detaljer

Undervisning legeforum. 07.Mars

Undervisning legeforum. 07.Mars Undervisning legeforum 07.Mars Lungesykepleier 1. POLIKLINIKK 2. RØYKEAVVENNIN GSTILBUD 3. OKSYGENOPPLÆR ING 4. HJEMMEBESØK 5. KURS 6. LUNGETELEFON 74 21 52 16 O2 behandling i hjemmet. Kriterier og gjennomføring

Detaljer

Langtids oksygenbehandling (LTOT) Hvem trenger det og hvorfor? Sverre Lehmann Seksjonsoverlege Lungeavdelingen

Langtids oksygenbehandling (LTOT) Hvem trenger det og hvorfor? Sverre Lehmann Seksjonsoverlege Lungeavdelingen Langtids oksygenbehandling (LTOT) Hvem trenger det og hvorfor? Sverre Lehmann Seksjonsoverlege Lungeavdelingen Hvis oksygenbehandling skal tjene et formål bør den gi Et lengre liv Bedre livskvalitet Økonomisk

Detaljer

Praktisk tilnærming ved tilpasning av oksygenutstyr. Fordeler og fallgruver

Praktisk tilnærming ved tilpasning av oksygenutstyr. Fordeler og fallgruver Praktisk tilnærming ved tilpasning av oksygenutstyr. Fordeler og fallgruver Elise Austegard Lovisenberg Diakonale Sykehus Oslo Oksygenbehandling hjemme LTOT = Langtids oksygenbehandling Ambulant oksygenbehandling

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medisinsk Luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medisinsk Luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Medisinsk Luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Medisinsk luft 100 % ved et trykk på 200 bar (15 C). 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Fly og lungesyk hvorfor bry seg?

Fly og lungesyk hvorfor bry seg? Lungesykdom, respirasjonssvikt og flyreise 19. September 2014 Anne Edvardsen PhD Spesialbioingeniør, Seksjonsleder LHL-klinikkene Glittre Fly og lungesyk hvorfor bry seg? Lufttrykk i flykabinen kan tilsvare

Detaljer

Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols)

Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Bakgrunn Kols er et folkehelseproblem, og forekomsten er økende både i Norge og i resten av verden Siste 40 år er dødelighet av koronar hjertesykdom halvert, mens dødeligheten

Detaljer

CPAP ved respirasjonssvikt

CPAP ved respirasjonssvikt CPAP ved respirasjonssvikt Luftveiene omfatter Øvre luftvei omfatter: nese, munn og svelg. Har som oppgave årense luften for partikler større enn 5my. Nedre luftveier omfatter: luftrøret Trachea, bronkiene

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Airapy 100 % medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Airapy 100 % medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Airapy 100 % medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Medisinsk luft 100 % ved et trykk på 200 bar (15 C). 3. LEGEMIDDELFORM Medisinsk gass,

Detaljer

KOLS oksygen eller ikke?

KOLS oksygen eller ikke? KOLS oksygen eller ikke? Case 1; KOLS-exacerbasjon? Respirasjonsfysiologi/patofysiologi Respirasjonssvikt CO 2 -styrt respirasjon Oksygen -styrt respirasjon (hypoxic drive) Case 2; KOLS-pasient med FCF

Detaljer

Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune. Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015. Anita S.

Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune. Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015. Anita S. Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015 Anita S. Sandtangen Hva ble testet Elektroniske medisindispensere Daglig

Detaljer

Prosjekteriets dilemma:

Prosjekteriets dilemma: Prosjekteriets dilemma: om samhandling og læring i velferdsteknologiprosjekter med utgangspunkt i KOLS-kofferten Ingunn Moser og Hilde Thygesen Diakonhjemmet høyskole ehelseuka UiA/Grimstad, 4 juni 2014

Detaljer

Propanguide. Råd og regler.

Propanguide. Råd og regler. Propanguide. Råd og regler. 2 Propanguide Litt enklere med AGA propan. AGA propan kan gjøre hverdagen din litt enklere på jobb, hjemme og i fritiden. Propan er et sikkert, miljøvennlig og effektivt brennstoff

Detaljer

TRYGG på hytta LES MER PÅ

TRYGG på hytta LES MER PÅ TRYGG på hytta LES MER PÅ WWW.NRBR.NO Brannsikker hytte Visste du at det er samme krav til brannsikkerhet i hytter som i vanlige boliger? Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden

Detaljer

HÅNDBOK FOR BRUKERE AV RESPIRATOR

HÅNDBOK FOR BRUKERE AV RESPIRATOR Bjørn Bjørnstad Capralhaugen 70 1358 Jar 90727547 bjorn@alltidlittsterkere.org HÅNDBOK FOR BRUKERE AV RESPIRATOR Av Bjørn Bjørnstad VOL. II @Bjørnstad / Bruk av respirator / 2 Innledning. I 2010 var det

Detaljer

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM BRANNVERNPLAN BENTSEBAKKEN BORETTSLAG NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM Gjør deg kjent med: Hvor brannvarslere og slukkeutstyr

Detaljer

LUNGETEAMET SAB. Startet i august 1995 Prosjektmidler Innlemmet i sykehusets drift Organisert under Lungepol. Margit J Hansen 1

LUNGETEAMET SAB. Startet i august 1995 Prosjektmidler Innlemmet i sykehusets drift Organisert under Lungepol. Margit J Hansen 1 LUNGETEAMET SAB Startet i august 1995 Prosjektmidler Innlemmet i sykehusets drift Organisert under Lungepol Margit J Hansen 1 TVERRFAGLIG TEAM Lege: Erling Udjus Sykepleiere: Margit J Hansen, Ingrid S

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne forelesningen kan brukes i bedrifter hvor de benytter propantruck og/eller dieseltruck. Forelesningen tar for seg

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

KOLS. Overlege Øystein Almås

KOLS. Overlege Øystein Almås KOLS Overlege Øystein Almås KOLS Samlebegrep for sykdommer der luftveismotstanden ikke er fullt reversibel, vanligvis progredierende, og assosiert med en abnorm inflammatorisk respons på skadelige partikler

Detaljer

Bilkjøring og respirasjonssvikt

Bilkjøring og respirasjonssvikt Bilkjøring og respirasjonssvikt Tore Rødølen Sykehuset Innlandet Granheim lungesykehus Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort mv. 3.10.6 Respirasjonssvikt Respirasjonssvikt defineres

Detaljer

Nasjonalt register for LTMV (Langtids mekanisk ventilasjon) REGISTRERING AV NY BRUKER - BARN < 18 år

Nasjonalt register for LTMV (Langtids mekanisk ventilasjon) REGISTRERING AV NY BRUKER - BARN < 18 år 1 Nasjonalt register for LTMV (Langtids mekanisk ventilasjon) REGISTRERING AV NY BRUKER - BARN < 18 år Alle barn med langtids mekanisk ventilasjon utenfor sykehus (respirator/bipap/cpap og maske/munnstykke/trakeostomi).

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL HVORDAN DU BRUKER INSTANYL flerdosebeholder endosebeholder VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON OM INSTANYL Instanyl finnes både som endosebeholder og flerdosebeholder. Kontroller

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Medisinsk luft Yara Praxair 100 % medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Medisinsk luft Yara Praxair 100 % medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Medisinsk luft Yara Praxair 100 % medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Medisinsk luft 100 % ved et trykk på 200 bar (15 C). 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

FLYMEDISIN. Grunnleggende Flymedisin

FLYMEDISIN. Grunnleggende Flymedisin FLYMEDISIN Grunnleggende Flymedisin 1 MÅL Angi omtrentlig hvordan lufttrykk og temperatur endres oppover i atmosfæren Kjenne sammensetningen av luften i atmosfæren Kjenne begrepene partialtrykk og kunne

Detaljer

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Har disse tilstandene noe

Detaljer

Til deg som bruker oksygen

Til deg som bruker oksygen Til deg som bruker oksygen Til deg som bruker oksygen, pårørende og helsepersonell i førstelinjetjenesten Å få beskjed om at du har behov for daglig behandling med oksygen, reiser naturlig nok mange spørsmål.

Detaljer

Trygg med varsel i båt

Trygg med varsel i båt Trygg med varsel i båt 1.juli 2013 Brannvesenet Sør- Rogaland IKS anbefaler gassvarsler, CO-varsler og røykvarsler i båt med overnattingsmuligheter. Med dette om bord går du en trygg sommer i møte, enten

Detaljer

Hva gjør sykepleier på lungepoliklinikken? NSF`s Fagkafe torsdag 5 mai 2011 Ved Sykepleier: Janne Wolden og Anita Lindgren

Hva gjør sykepleier på lungepoliklinikken? NSF`s Fagkafe torsdag 5 mai 2011 Ved Sykepleier: Janne Wolden og Anita Lindgren Hva gjør sykepleier på lungepoliklinikken? NSF`s Fagkafe torsdag 5 mai 2011 Ved Sykepleier: Janne Wolden og Anita Lindgren LUNGESEKSJONEN Norges tryggeste arbeidsplass Presentasjon av Lungeseksjonen Lungepoliklinikk

Detaljer

KOLS KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYKDOM

KOLS KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYKDOM KOLS KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYKDOM SYKDOMSUTVIKLING AKUTTE FORVERRINGER- SYKEHUSINNLEGGELSE OBSERVASJON OG TILTAK VED AKUTTE FORVERRINGER MED FOKUS PÅP SYKEPLEIEPRAKSISS HVA ER KOLS DEFINISJON KOLS er

Detaljer

KOLS-kofferten Samhandling og teknologi

KOLS-kofferten Samhandling og teknologi KOLS-kofferten Samhandling og teknologi v/ prosjektsykepleier Torunn-Helen Røkenes van Silfhout Hva er egentlig problemet? Finnes der løsninger? Mål for prosjektet KOLS-kofferten Kontekst Geografisk plassering:

Detaljer

Visste du at. Medisiner kan også være medvirkende årsak l fall. Hva øker risikoen for fall? Hva kan du gjøre selv?

Visste du at. Medisiner kan også være medvirkende årsak l fall. Hva øker risikoen for fall? Hva kan du gjøre selv? Visste du at Faren for å falle øker med alderen. 1 av 3 over 65 år faller minst én gang i løpet av ett år Når du først har falt en gang, er det dobbel så stor risiko for at du faller igjen De leste fall

Detaljer

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet hjertet pumper ut blod, og trekker seg sammen etterpå. Hvis du kjenner på en arterie, kan du føle hvert hjerteslag, hjertet pulserer. Derfor kalles arteriene pulsårer. Det er disse pulsårene som frakter

Detaljer

Kombinert oksygenregulator og besparer

Kombinert oksygenregulator og besparer Precision Medical 5 Bruksanvisning Artikkel nr. 195405NG -Norsk Kombinert oksygenregulator og besparer INNHOLD INSPEKSJON... 2 TILTENKT BRUK... 2 BESKRIVELSE AV SIKKERHETSSYMBOLER... 3 SPESIFIKASJONER,

Detaljer

K O L S K = Kronisk O = Obstruktiv L = Lunge S = Sykdom

K O L S K = Kronisk O = Obstruktiv L = Lunge S = Sykdom K O L S K = Kronisk O = Obstruktiv L = Lunge S = Sykdom Årsak - Symptomer - Behandling KOLS = samlebetegnelse: KRONISK BRONKITT EMFYSEM KOLS Karakteristisk; Luftstrømsobstruksjon er ikke fullt ut reversibel.

Detaljer

Oksygenkonsentratoren som definerer en ny utstyrskategori

Oksygenkonsentratoren som definerer en ny utstyrskategori Oksygenkonsentratoren som definerer en ny utstyrskategori System for hjemmebasert oksygenbehandling (LTOT) «A single-source oxygen system» «Medicare coded» for bruk 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Refunderes

Detaljer

For en enklere hverdag. Philips Respironics SimplyGo bærbar oksygenkonsentrator

For en enklere hverdag. Philips Respironics SimplyGo bærbar oksygenkonsentrator For en enklere hverdag Philips Respironics SimplyGo bærbar oksygenkonsentrator SimplyGo - friheten pasienten fortjener! En kort handletur, et museumsbesøk, en trivelig helg eller en velfortjent ferie -

Detaljer

Velferds- og frihetsteknologi for et trygt og aktivt liv

Velferds- og frihetsteknologi for et trygt og aktivt liv IT S ALL ABOUT CARE IMPROVED BY TECHNOLOGY Velferds- og frihetsteknologi for et trygt og aktivt liv Løsninger som forenkler hverdagen for pasienter, pårørende og helsepersonell Aksel.Lindberg@lintech.no

Detaljer

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 - 1 - BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: Ringvegen 13-21 og Rådhusvegen 11-23 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: P-PLASS VED SLETVOLD MOT RINGVEGEN Gjør deg kjent

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

CAPRELSA. Vandetanib CAPRELSA (VANDETANIB) DOSERINGS- OG MONITORERINGSVEILEDNING FOR PASIENTER OG PASIENTENS OMSORGSPERSONER (PEDIATRISK BRUK)

CAPRELSA. Vandetanib CAPRELSA (VANDETANIB) DOSERINGS- OG MONITORERINGSVEILEDNING FOR PASIENTER OG PASIENTENS OMSORGSPERSONER (PEDIATRISK BRUK) CAPRELSA Vandetanib Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40 første leveår

Detaljer

Sykehusorganisert hjemmebehandling av lungesyke

Sykehusorganisert hjemmebehandling av lungesyke Sykehusorganisert hjemmebehandling av lungesyke Lege Ying Wang Stipendiat ved Helse Sør-Øst Kompetansesenter for Helsetjenesteforskning (HØHK) Akershus universitetssykehus (Ahus) Oversikt Definisjoner

Detaljer

06.06.2016. Pusten. Dyspné (tung pust) Diafragma. Åse Steine Fysioterapeut Lungeavdelingens rehabiliteringsenhet, HUS

06.06.2016. Pusten. Dyspné (tung pust) Diafragma. Åse Steine Fysioterapeut Lungeavdelingens rehabiliteringsenhet, HUS PUSTETEKNIKK OG TRENING FOR PERSONER MED KOLS OG LANGTIDSOKSYGENBEHANDLING Åse Steine Fysioterapeut Lungeavdelingens rehabiliteringsenhet, HUS Pusten Automatisk og viljestyrt Mengde luft avhengig av behov,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Gass hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m) Lisbeth Solgaard

Gass hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m) Lisbeth Solgaard Gass hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m) Lisbeth Solgaard 10.11.16 Stiftelsen Returgass/Isovator AS SRG mottar hovedsakelig kjølegass HFK, HKFK, KFK, PFK Gasser som inneholder fluor,

Detaljer

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma, KOLS, hjertesvikt Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette

Detaljer

Tilleggsavtale. distribusjon av oksygen til hjemmebasert oksygenterapi. mellom X HF. xx.xx.201x xx.xx.20xx

Tilleggsavtale. distribusjon av oksygen til hjemmebasert oksygenterapi. mellom X HF. xx.xx.201x xx.xx.20xx Tilleggsavtale distribusjon av oksygen til hjemmebasert oksygenterapi mellom X HF og X xx.xx.201x xx.xx.20xx med mulighet til forlengelse i inntil 2 år. For x For Helse x Kontaktpersoner Navn: x Adresse:

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Fargens innvirkning på fotosyntesen

Fargens innvirkning på fotosyntesen Fargens innvirkning på fotosyntesen Emily Jean Stadin, Kanutte Bye Røstad og Katinka Austad Kummeneje Ved å måle O 2 og CO 2 nivå i lys- og luftisolerte kasser med tre ulike lysforhold, ble det undersøkt

Detaljer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

Kvalitetssikring. Norsk Epilepsiforbund har bidratt. Vi anbefaler at teksten ikke endres. Revidert sept. 15. Avdeling for kompleks epilepsi SSE

Kvalitetssikring. Norsk Epilepsiforbund har bidratt. Vi anbefaler at teksten ikke endres. Revidert sept. 15. Avdeling for kompleks epilepsi SSE Kvalitetssikring Lysbildene er utarbeidet og kvalitetssikret tverrfaglig av fagpersoner ved Avdeling for kompleks epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus. Dr. med Karl Otto Nakken er medisinsk ansvarlig.

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. CONOXIA 100 % medisinsk gass, komprimert. oksygen

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. CONOXIA 100 % medisinsk gass, komprimert. oksygen Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren CONOXIA 100 % medisinsk gass, komprimert oksygen Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON HVORDAN DU BRUKER INSTANYL FLERDOSEBEHOLDER ENDOSEBEHOLDER VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON OM INSTANYL Instanyl finnes både som endosebeholder og flerdosebeholder. Kontroller

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Spirometri i Allmennpraksis

Spirometri i Allmennpraksis Spirometri i Allmennpraksis Kristian Jong Høines Fastlege Spesialist i Allmennmedisin Tananger Legesenter NFAs referansegruppe for Astma og KOLS Lunger I Praksis Conflicts of Interest Ingen relevante

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer Tryggere Hjem høyere livskvalitet, færre bekymringer Mulighet til å bli boende i eget hjem - også i vanskelige faser av livet Tryggere Hjem er et konsept som gjør det mulig å bo lengre, tryggere og bedre

Detaljer

Gratulerer med baby! Barn i utvikling, risiko i endring

Gratulerer med baby! Barn i utvikling, risiko i endring IS-2307 B Gratulerer med baby! Å være nybakt mor eller far er en ny fase i livet. Du har ansvar for noen som er helt avhengig av omsorgen din, og det kan være mye å passe på. Barnet er hele tiden i utvikling

Detaljer

BASF Coatings Safety Week. Luftveier

BASF Coatings Safety Week. Luftveier Luftveier 1 Luft Hva puster vi inn? Luften består av 78 % Nitrogen 21 % Oksygen 1 % Andre gasser Kroppens begrensninger Forsvarsystemets svakheter Smittsomma eller giftige partiklar Giftige gasser Høy

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

Når kreftene mangler. Å leve med tungpust 4

Når kreftene mangler. Å leve med tungpust 4 Når kreftene mangler Å leve med tungpust 4 Når kreftene mangler Denne informasjonen er laget for å hjelpe deg å håndtere stabil langvarig tungpust. Hvis pusten din er i forverring eller pustebesvær er

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53

1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53 1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53 Etterarbeid Ingen oppgaver på denne aktiviteten Etterarbeid Emneprøve Maksimum poengsum: 1400 poeng Tema: Energi Oppgave 1: Kulebane Over ser du en tegning

Detaljer

HÅNDBOK FOR BRUKERE AV RESPIRATOR

HÅNDBOK FOR BRUKERE AV RESPIRATOR objørn Bjørnstad Capralhaugen 70 1358 Jar 90727547 bjorn@alltidlittsterkere.org HÅNDBOK FOR BRUKERE AV RESPIRATOR Av Bjørn Bjørnstad VOL. III @Bjørnstad / Bruk av respirator / 2 Innledning. I 2010 var

Detaljer

Rapport risikovurdering av gasslagring i LAB bygget

Rapport risikovurdering av gasslagring i LAB bygget Rapport risikovurdering av gasslagring i LAB bygget Driftsteknisk divisjon v/ teknisk sjef Geir Brügger har oppnevnt en gruppe for å utføre en risikovurdering av gasslagring og gasstransport i Laboratoriebygget.

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER Modul 8 Læremål Kjenne til årsaker og symptomer på de vanligste akutte medisinske tilstander Kunne assistere sykepleier

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Trygghet i hjemmet. Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet.

Trygghet i hjemmet. Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet. Sikkerhetsfakta / Januar 2003 Trygghet i hjemmet Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet. I 2001 omkom 65 mennesker i branner i Norge. 23 av disse var

Detaljer

INNLEDNING. Nar du slar pa forstmeren, pumper. Det er viktig at du leser disse anvisningene

INNLEDNING. Nar du slar pa forstmeren, pumper. Det er viktig at du leser disse anvisningene Brukerhand -bok INNLEDNING Det er viktig at du leser disse anvisningene far bruk. Takk for at du har gatt til av forstiaveren Go m. Enkelte medisinske tilstander, for eksempel astma, KOLS (kronisk lungesykdom)

Detaljer

BioReco. (Biological Recovery) Rensing av vann med BioReco og Terra Biosa. BioReco Aps Biosa Norge as

BioReco. (Biological Recovery) Rensing av vann med BioReco og Terra Biosa. BioReco Aps Biosa Norge as BioReco (Biological Recovery) Rensing av vann med BioReco og Terra Biosa BioReco Aps Biosa Norge as BioReco (Biological Recovery) biologisk gjenoppbygging av vann med effektiv oksygentilførsel BioRecos

Detaljer

Høyere livskvalitet. -færre bekymringer

Høyere livskvalitet. -færre bekymringer Høyere livskvalitet -færre bekymringer Ny teknologi nye muligheter Allerede nå er det mulig å begynne en gradvis utbygging og foreta investeringer i forebyggende tiltak, kompetanse, ny teknologi, tekniske

Detaljer

Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser VEDLEGG 2 UNDERVISNINGSNOTAT

Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser VEDLEGG 2 UNDERVISNINGSNOTAT Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser Respirasjonsorganene: Nedre luftveier/lungene: Lungene: Respirasjon Styres fra respirasjonssenteret i den forlengede margen Frekvensen styres fra nerveceller

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON Fysiologisk overvåkning av KOLS pasienter i hjemmet?

BEHOVSDREVET INNOVASJON Fysiologisk overvåkning av KOLS pasienter i hjemmet? BEHOVSDREVET INNOVASJON Fysiologisk overvåkning av KOLS pasienter i hjemmet? Kristine Holbø, Forsker/Siv.ing. Industridesign SINTEF Helse - Arbeidsfysiologi SmartWear Fysisk aktivitet Helse og arbeid Produktutvikling

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

COLOBREATHE BRUKSANVISNING

COLOBREATHE BRUKSANVISNING COLOBREATHE BRUKSANVISNING Innhold Innledning Om Colobreathe Innholdet i pakningen Hvordan man bruker Colobreathe Turbospin inhalator Hvordan man bruker Colobreathe ved hjelp av Turbospin -inhalatoren

Detaljer

Nasjonalt register for LTMV (Langtids mekanisk ventilasjon) REGISTRERING AV NY BRUKER - BARN < 18 år

Nasjonalt register for LTMV (Langtids mekanisk ventilasjon) REGISTRERING AV NY BRUKER - BARN < 18 år 1 Nasjonalt register for LTMV (Langtids mekanisk ventilasjon) REGISTRERING AV NY BRUKER - BARN < 18 år Alle barn med langtids mekanisk ventilasjon utenfor sykehus (respirator/bipap/cpap og maske/munnstykke/trakeostomi).

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi - Brukererfaringer med velferdsteknologi Solrunn Hårstad Prosjektleder velferdsteknologi Værnesregionen OM VÆRNESREGIONEN Innbyggere

Detaljer

Gassflasken. En pålitelig arbeidskamerat hvis du tar hensyn

Gassflasken. En pålitelig arbeidskamerat hvis du tar hensyn Gassflasken En pålitelig arbeidskamerat hvis du tar hensyn 2 Yara Praxair Brannfarlige gasser En rekke vanlige gasser antennes lett, og brenner med en meget sterk varmeutvikling. Generelt skal man følge

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MÅ LESES NØYE FØR BRUK

BRUKERVEILEDNING MÅ LESES NØYE FØR BRUK MOTVIRKER SNORKING BRUKERVEILEDNING MÅ LESES NØYE FØR BRUK Sona Pillow er en patentert snorkestopper utviklet av en ledende nevrolog og søvnekspert til bruk for pasienter som lider av kronisk snorking.

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

Hallingdal trepellets

Hallingdal trepellets 5. juli 2010 Hallingdal trepellets Fakta silo: Totalt volum: 7.750 m 3 Volum pellets: 3.500 m 3 Diameter silo: Høyde til toppunkt: Vekt tak: 24 m 21 m 27.000 kg Lagringstemperatur: 30 C Fuktighet pellets:

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

PASIENTINFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET HF: Veiledning til deg som har. kronisk lungesykdom. fysioterapi

PASIENTINFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET HF: Veiledning til deg som har. kronisk lungesykdom. fysioterapi PASIENTINFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET HF: Veiledning til deg som har kronisk lungesykdom fysioterapi Kronisk lungesykdom Pusteøvelser Sitt godt i en stol med høy ryggstøtte og senk skuldrene Legg

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Medisinsk lystgass Praxair Scandinavia 100 %, medisinsk gass, flytende. dinitrogenoksid (N 2 O)

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Medisinsk lystgass Praxair Scandinavia 100 %, medisinsk gass, flytende. dinitrogenoksid (N 2 O) Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Medisinsk lystgass Praxair Scandinavia 100 %, medisinsk gass, flytende dinitrogenoksid (N 2 O) Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke

Detaljer

Når kreftene mangler. Å leve med tungpust 4

Når kreftene mangler. Å leve med tungpust 4 Når kreftene mangler Å leve med tungpust 4 Når kreftene mangler Vanlig brukte ord for å beskrive dette er slapphet, trøtthet, utmattelse, kraftløshet, energiløshet og fatigue. Hvorfor føler jeg meg mer

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL flerdosebeholder endosebeholder HVORDAN DU BRUKER INSTANYL Pasientveiledning Viktig informasjon om Instanyl Gjør deg kjent med denne viktige informasjonen og sørg for å lese pakningsvedlegget i boksen

Detaljer

Tidlig hjemreise med Exudrain sårdrenasje INFORMASJON FOR PLEIEPERSONELL OG PASIENTER FOR BRUK AV SÅRDREN HJEMME

Tidlig hjemreise med Exudrain sårdrenasje INFORMASJON FOR PLEIEPERSONELL OG PASIENTER FOR BRUK AV SÅRDREN HJEMME Tidlig hjemreise med Exudrain sårdrenasje INFORMASJON FOR PLEIEPERSONELL OG PASIENTER FOR BRUK AV SÅRDREN HJEMME Hjem, kjære hjem De første dagene etter operasjonen trenger de fleste brystopererte to dren

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. CONOXIA 100 % medisinsk gass, kryogen. oksygen

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. CONOXIA 100 % medisinsk gass, kryogen. oksygen Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren CONOXIA 100 % medisinsk gass, kryogen oksygen Kryogen betyr dypkjølt. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder

Detaljer