PMU 2014 PRAKTISK GYNEKOLOGI 24.OKTOBER. Ingrid Næss, fysioterapeut MSc., spesialist i Kvinnehelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PMU 2014 PRAKTISK GYNEKOLOGI 24.OKTOBER. Ingrid Næss, fysioterapeut MSc., spesialist i Kvinnehelse"

Transkript

1 PMU 2014 PRAKTISK GYNEKOLOGI 24.OKTOBER Ingrid Næss, fysioterapeut MSc., spesialist i Kvinnehelse

2 Masteroppgave ved Institutt for helse og samfunn Avdeling for helsefag, det medisinske fakultet UNIVERSITETET I OSLO April 2013 Ingrid Næss veileder Kari Bø

3 Er det forskjell i funksjon i bekkenbunnsmuskulaturen hos kvinner med provosert vestibulodyni (PVD) sammenlignet med friske kontroller?

4 ProvosertVestibulodyni En en smertetilstand i skjedeinngangen, uten kjent årsak (Moyal-Barracco et al 2003) Prevalens 12-15% (Danielsson et al 2003, Bachmann et al 2006) Beskrevet i 1874 første gang (T. Gilliard Thomas)

5 Smerteribekkenbunnen To teorier: stram bekkenbunn gir smerte smerter gir stram bekkenbunn

6 Hensiktmed undersøkelsene Undersøkeom deterforskjellihvile, styrkeog utholdenhet i bekkenbunnsmuskulaturen mellom kvinner med PVD og kontroller Hvileverdier etter kontraksjon av bekkenbunnsmuskulaturen

7 Kasus-Kontrollstudie 70 nulliparous, ikke candida Alder Kasuser: påvist PVD, fra gynekologer og vulvaklinikken Kontroller: venninner, medisin- og fysioterapi studenter

8 Kriteriererfor inklusjon/eksklusjon Inklusjon Diagnostisert PVD i hht gjeldende retningslinjer Nulliparous Eksklusjon Påvist candida Graviditet Dårlig språkforståelse

9 Metode Spørreskjemaer Eget laget med utgangspunkt i skjema fra Vulvaklinikken Norsk Skjema for smertemåling SF 36 Fear Avoidance To fysioterapeuter med erfaring fra pasientgruppen undersøktedeltagernevaginaltmed trykk, q-tips-test, overflate elektromyografi (semg), samt Standarisert Mensendieck Test (SMT). Blindet for diagnose + ansiktsuttrykk(ikke SMT)

10 Funksjon er i denne sammenhengen definert som: evne til voluntært å kontrahere bekkenbunnsmuskulaturen (definert som et løft og en sammentrekning rundt urinrør, skjede og endetarm) (Messerlinket al 2005) evne til å spenne av etter en kontraksjon av bekkenbunnsmuskulaturen (definert som voluntært å slippe kontraksjonen) styrke maksimal voluntær kontraksjon(mvc) holdetid (areal under kurven)

11 Målefunksjon Trykk, måler hviletilstand og endringer som er et resultatetavkontraksjonicm H2O og eret uttrykk for funksjon EMG, måler aktiviteten inne i muskulaturen entenihvileellernårmuskulaturenutføreret arbeid(en funksjon).

12

13 Vaginal ballongog q-tipsfor trykktest Camtech AS, Sandvika, Norge

14 semg vaginalemåleinstrumenter Anuform anal probe, Quintet AS NeuroTrac ETS, Quintet AS

15 Bakgrunnsvariabl er for deltagerne N=70 PVD N=35 Kontroll N=35 P verdi mellom gruppene Alder 24.3(4.7) 24.5(4.7) 24.1(4.7) BMI 22.0(2.6) 21.84(2.9) 22.2(2.3) Sosialt Singel Samboer/gift Kjæreste Utdanning student/>4år <4år Arbeid Heltidsstudenter Deltidsarbeid Heltidsarbeid

16 Bakgrunns-variablerfor deltagerne Prevensjon N=70 PVD N=35 Kontroll N=35 P verdi mellom gruppene ingen kondom P-piller Spiral, p-stav, p-sprøyte Candida siste tre år ja nei Urinveisinfeksjon siste tre år ja nei Urininkontinens ja nei

17 Bakgrunns-variablerfor deltagerne Generelle treningsvaner N=70 PVD N=35 Kontroll N=35 P verdi mellom gruppene Trener ikke Engang pruke 2-3 ganger pruke >3 ganger pruke Bekkenbunnstrening 1.0 ja nei

18 Smertevarighet

19 Observasjon PVD N=35 Kontroller N=35 Rødhet 14.3 % 20.0 % Hevelse Kontrahert posisjon av perineum 14.3 % 54.3 % 17.1 % 54.3 % Korrekt kontraksjon 91.2 % 87.5 %

20 Reggie Q-tips test PVD N=35 Controls N=35 P-value between groups 4 o clock site Force in grams VAS 64.9(46.0) 5.5(2.5) 95.1(44.5) 3.1(2.1) o clock site Force in grams VAS 92.8(47.1) 5.3(2.3) 115.6(33.0) 3.4(2.1) o clock site Force in grams VAS 60.7(37.9) 4.9(2.7) 80.7(41.4) 2.9(2.0)

21 Målingmed trykkballong N=70 cm H 2 O(SD) PVD N=35 cm H 2 O(SD) Kontroll N=35 cm H 2 O(SD) P-verdi mellom gruppene Vaginalt hviletrykk før 1.MVC 18.9(6.1) 20.6(7.1) 17.3(4.4) PFM styrke 3X MVC 18.1(11.9) 17.2(13.2) 18.9(10.6) PFM utholdenhet (10sek cm H 2 O) 141.3(95.4) 126.8(96.9) 155.7(93.0) 0.208

22 Målingmed semg N=69 PVD N=34 Kontroller P-verdi mellom µv(sd) µv(sd) N=35 gruppene µv(sd) Aktivitet før 1.MVC 15.2(12.7) 13.5(7.1) 16.9(16.4) PFM maksaktivering 3X 52.7(24.3) 48.5(21.6) 56.8(26.4) MVC PFM holdetid (10sek µv) 529.0(256.4) 465.2(218.4) 591.1(277.7) 0.040

23 Engman et al 2005 studie: 47 med partiellvaginisme/pvdog 27 asymptomatiske kvinner hensikt: å undersøkeomsemg kunneskillemellomfriskeog syke. visteingensignifikantforskjellmellomgruppeneihvile, MVC, men signifikantlavereutholdenhetipasientgruppen p=0.025 (60 sek) viste at semg ikke egner seg til å skille diagnostisk mellom partiell vaginisme/pvd og friske kontroller- viste god testretest reliablitet på semg hos asymptomatiske kvinner

24 Gentilcore-Saultiner et al studie: 11 med pvd/11 friske+ behandlingavpvd - semg + palpasjon - viste kontraktil respons på smerte i bekkenbunnsmusklene hos friske og hos PVD - viste signifikant forskjell i hvile i muskelaktivitet mellom kontroller og pvd

25 Trykkog semg førog etterkontraksjon PVD N=35 cm H 2 O(SD) Kontroll N=35 cm H 2 O(SD) Vaginalt hviletrykk før 1.kontraksjon Vaginalt hviletrykk etter3 MVC P-verdi 20.6(7.1) 17.7(5.9) (4.4) 16.1(4.4) 0.027

26 Tolkningavfunneneog kliniskrelevans Hvileverdiermåltmed trykkog semg førog etterkontraksjonersignifikantlaverehos kvinner med PVD. Spenning/avspenning evt brukes som en mulig behandlingsform Funnetbørbekreftesien fremtidigrct Praksis viser også at spenning/avspenning virker

27 Styrkerog svakheter Styrke Utvalget Blinding av undersøkerene Trykkmål objektiv måling Svakhet Q-tips test Mangel på info om seksualvaner Erfarte at spørreskjema for bakgrunnsvariabler ikke dekket behovet fullt ut

28 Konklusjon Kvinner med PVD hadde signifikant høyere hviletrykk enn friske kontroller Muskelaktivering målt over 10 sekunder er signifikant lavere hos kvinner med PVD enn friske kontroller Hviletrykk og semg etter kontraksjon er signifikant lavere hos begge grupper

29 Litteratur Terminologi The Vulvodynia Guideline, Haefner et al 2005 Gratis opplæringsvideo i bekkenbunnstrening bestilles her:

30 Vitaminveien 11 A 0485 Oslo Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi - kort presentasjon for kurset Praktisk Gynekologi, PMU 2014 Generelt: Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi arbeider i tråd med Mensendiecks prinsipper om å være helsepedagoger. Firmaets hovedmålsetning er å spre kunnskap og bevissthet om egen kropp i arbeid og fritid, slik at evnen til å ivareta egen kropp økes. Vi har mer enn 23 års erfaring og høy faglig kompetanse innen det helsefremmende, forebyggende og behandlende arbeidet, og vi tilbyr våre tjenester for bedrifter og enkeltpersoner. Fysioterapeutene arbeider både med og uten kommunal driftsavtale, men holder omtrent samme prisnivå. Behandlingen foregår individuelt og i grupper. Spesielt: Kompetansesenter for bekkenbunns-problematikk - undersøkelse med palpasjon og funksjonsmålinger vaginalt/analt - smertetilstander i bekkenbunnen, kvinner og menn - angst for gynekologisk undersøkelse - inkontinens, urin/fecal/flatus - fødselsskader - lekkasje etter prostatektomi - (barn, noe erfaring med fecalinkontinens) - sexologisk rådgivning - egne grupper med fokus spesielt for pasienter med bb.smerte, urin- og fecalinkontinens

31 Takkfor oppmerksomheten!

FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS

FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS INNHOLD FF1 Barn og unge s. 2 FF2 - Lungefysioterapi og eldre s. 11 FF3 Kvinnehelse s. 20 FF4 Fysioterapi i kommunene s. 29 FF5 Rehabilitering s. 38 FF6 Muskel- og skjelettplager

Detaljer

Er det sammenheng mellom rapportert styrketrening av magemusklene før og under svangerskapet og type fødsel og grad av perineal ruptur?

Er det sammenheng mellom rapportert styrketrening av magemusklene før og under svangerskapet og type fødsel og grad av perineal ruptur? k Eirin Nygaard Rise Er det sammenheng mellom rapportert styrketrening av magemusklene før og under svangerskapet og type fødsel og grad av perineal ruptur? En prospektiv kohortstudie av 38 185 førstegangsfødende

Detaljer

Oppsummering av kartleggingsstudie av kortvokste i Norge.

Oppsummering av kartleggingsstudie av kortvokste i Norge. Oppsummering av kartleggingsstudie av kortvokste i Norge. Heidi Johansen Inger-Lise Andresen Innledning Resultater fra kortvokststudien er nå publisert: Tre vitenskaplige artikler, en på engelsk og to

Detaljer

Marianne Mørk. - En systematisk litteraturoversikt

Marianne Mørk. - En systematisk litteraturoversikt k Marianne Mørk Gir nevromuskulær trening som behandling av pasienter med uspesifikke nakkesmerter en bedre effekt på smerte, funksjon og livskvalitet sammenliknet med kontrollbehandling? - En systematisk

Detaljer

NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi

NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi Nr. 2 - juni 2010-21. årg. ISSN 1891-5116 Ringpessarbehandling s.6 Kreftpoliklinikken ved Stavanger Universitetssykehus s.10 Stressinkontinens - utredning og behandling s.12 Kan vi lære noe av menn i korte

Detaljer

Trening av bekkenbunnens muskler. under svangerskap og etter fødsel

Trening av bekkenbunnens muskler. under svangerskap og etter fødsel Trening av bekkenbunnens muskler under svangerskap og etter fødsel Bekkenmuskulatur Bekkenbunnsmusklene ligger nederst i bekkenet. De omslutter urinrør, skjede og endetarm og danner gulvet i kroppen. Musklene

Detaljer

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2008 23. ÅRGANG Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning Idrett og artrose

Detaljer

I Ditt Apotek har vi god kunnskap om urinlekkasje.

I Ditt Apotek har vi god kunnskap om urinlekkasje. Et temahefte fra Ditt Apotek I Ditt Apotek har vi god kunnskap om urinlekkasje. Den kunnskapen vil vi gjerne dele med deg. - vi gir deg bedre helse Innhold 3 Innledning... 5 Urinsystemet... 5 Hva skjer

Detaljer

Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre

Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre IS-1575 Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre Helsedirektoratets vurdering Heftets tittel: Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler

Detaljer

Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling

Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 har en visjon om bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet i befolkningen. Målet er å øke andelen

Detaljer

Trening for gravide idrettsutøvere NORSK

Trening for gravide idrettsutøvere NORSK NORSK NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2002 17. ÅRGANG Trening for gravide idrettsutøvere Behandling av bekkenløsning Kvinnelige utøvertriaden Astmabehandling

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

Påvirker Etnisitet Pasienttilfredsheten Ved Evaluering Av Lege og Legekontor?

Påvirker Etnisitet Pasienttilfredsheten Ved Evaluering Av Lege og Legekontor? Påvirker Etnisitet Pasienttilfredsheten Ved Evaluering Av Lege og Legekontor? MED-3950 5.-årsoppgave Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Student: Keiwan Salimi, kull 2008 Veileder :

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 17. juni 2009 TBC. Navn Stilling Medlem/Vara. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 17. juni 2009 TBC. Navn Stilling Medlem/Vara. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 17. juni 2009 TBC Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Forfall: Navn Stilling Medlem/Vara Nye søknader 2009/135 Intervensjonsstudie i tidlig rehabiliteringsfase

Detaljer

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen En undersøkelse av hva jenter med utviklingshemming lærer om tema seksualitet og kjønn i grunnskolen. Litteratur og Metode Kompetansemålene

Detaljer

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme SLUTTRAPPORT Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme Prosjektet er gjennomført ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS i perioden januar 2012 desember

Detaljer

Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon.

Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon. Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon. En studie basert på Tromsøundersøkelsen. Unni Bilden Masteroppgave i helsefag, studieretning psykiatrisk

Detaljer

Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012

Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012 Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012 Sluttrapport Mars 2013 0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Hovedkonklusjoner... 2 3 Mål og målgruppe... 3 3.1 Hovedmål... 3

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver.

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver. Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1 høst 2007 Mandag 14. januar 2008 kl. 09:00-15:00 Bokmål Oppgavesettet består av 5 sider Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV)

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Et rehabiliteringsopphold for personer med fibromyalgi, -effekt på kort og lang sikt.

Et rehabiliteringsopphold for personer med fibromyalgi, -effekt på kort og lang sikt. Et rehabiliteringsopphold for personer med fibromyalgi, -effekt på kort og lang sikt. Pia Foss, Anders Orpana, Alf Magne Foss. Fysioterapeuter Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Innledning: Fibromyalgi

Detaljer

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter ØF-notat 17/2014 Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter av Per Kristian Alnes Edel Krøll Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert

Detaljer

Bekkenbunnsog blæretrening

Bekkenbunnsog blæretrening Bekkenbunnsog blæretrening Fakta om inkontinens (urinlekkasje) Inkontinens er vanligere enn du tror, og du kan få behandling for det. De aller fleste med inkontinens er kvinner. Det er ikke bare eldre

Detaljer

Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek?

Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek? Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek? Kartlegging og utforming av blodtrykksmåling som en etterspurt helsetjeneste i norske apotek. Mariam Agharbi Examensarbeid i farmasi 30 hp Masterprogrammet

Detaljer

rapport 2009:6 Levekårsundersøkelsen 2005 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger

rapport 2009:6 Levekårsundersøkelsen 2005 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger rapport 29:6 Levekårsundersøkelsen 25 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Jocelyne Clench-Aas Marit Rognerud Odd Steffen Dalgard Rapport 29:6 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektets målgruppe og målsetning... 6 1.3 Prosjektgruppen... 7 1.4 Metode

Detaljer

Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år!

Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år! Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år! Hva skjer? Ved Sidsel Alvheim Dubrefjord s. 5 Portrettet: Bernt Kvarstein s. 8 En spesialklinikk for kvinner s. 12 Oss medlemmer i mellom. Ved Katrin

Detaljer