Vi vil nå gå litt nærmere inn på de ulike funksjonsforstyrrelsene og hvordan konservativ behandling kan ha effekt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi vil nå gå litt nærmere inn på de ulike funksjonsforstyrrelsene og hvordan konservativ behandling kan ha effekt."

Transkript

1 Har du, eller kjenner du noen som har plager med urin- og/eller avføringslekkasje? Både menn, kvinner og barn kan ha slike plager. Det er flere årsaker til at man kan få lekkasje av luft, avføring eller urin. Noen vil ha plager uten at man finner årsaken til dette. Hos andre oppstår plagene som følge av for eksempel fødsler, skade på lukkemuskler under fødsel, kirurgi eller strålebehandling i bekkenet. Mange har også plager knyttet til urin og avføring uten at de nødvendigvis har lekkasje. Det kan være problemer med å få tømt tarm- eller urinblære, plagsomt hyppig og/eller sterk trang til å gå på toalettet eller smerter forbundet med vannlatings- og/eller avføringsfunksjonen. Noen klarer å tilpasse seg situasjonen sin uten at det går ut over daglige aktiviteter, sosialt samvær eller seksuell funksjon. Andre får større eller mindre begrensninger i hverdagsaktiviteter som følge av plagene. Det er ikke uvanlig at plagene fører til at man unngår situasjoner der en er redd for lekkasje, eller at man ikke tør å gå til steder der man ikke er sikker på å ha umiddelbar tilgang til toalettet. For mange er dette problemstillinger de synes det kan være vanskelig å ta opp med lege/helsepersonell. De kan da bli gående i flere år med disse plagene uten å få behandling. Ofte er det enkle tiltak som skal til, uten kirurgi. Dette kalles konservativ behandling. I noen tilfeller kreves kirurgisk behandling, eventuelt tverrfaglig tilnærming der flere faggrupper av helsepersonell ser etter løsning sammen med pasienten. Hva som er riktig behandling må avgjøres i hvert tilfelle, og da etter at man har fått kartlagt symptomer og funksjon grundig. I det følgende sier vi litt om hva du kan gjøre selv, og nevner de vanligste konservative behandlinger det kan være lurt å starte med. HVA KAN DU GJØRE SELV? For den som opplever slike plager er det lurt å snakke med legen sin om problemet. Her er noen opplysninger du selv kan kartlegge før du oppsøker legen. Før opplysningene på et ark og ta de med til timen: Beskriv: hva består problemet/problemene i? Hvor lenge har plagene vart, oppstod de i forbindelse med en hendelse, har symptomene endret seg, og var dette i forbindelse med en spesiell situasjon? Utløses plagene- eller forsterkes de av - spesielle aktiviteter, spesiell drikke eller mat, kulde? Fører plagene til begrensninger i aktiviteter, sosiale relasjoner eller seksuell funksjon? Gir plagene en opplevelse av dårligere livskvalitet generelt? Før dagbok der du over 2-4 døgn med normal aktivitet noterer: o Klokkeslett og volum for urin- og drikkemengde. NB! bruk målebeger (gjelder urinlekkasje) o Klokkeslett for avføring, konsistens og ca mengde (gjelder luft og avføringslekkasje). Her kan det også være lurt å notere drikkevolumer og kost. o Noter også om du hadde sterk trang, smerter eller lekkasje, både forbundet med vannlatingen eller tarmtømmingen, eller om dette oppstod til andre tider eller under spesiell aktivitet Medikamenter du eventuelt bruker Tidligere behandlinger, fødsler og eventuelle skader du har fått

2 Mange pasienter synes at en slik kartlegging er avklarende for dem selv også, og kan føre til en bevisstgjøring i forhold til hvor stort problemet er. Noen har også sagt at de oppdaget at de for eksempel drakk veldig store mengder kaffe, og at redusering av dette også reduserte plagene med hyppig og sterk trang. Andre har sett sammenheng mellom problemer med forstoppelse og veldig lite væskeinntak. KONSERVATIV BEHANDLING Det er mange fordeler med ikke-kirurgisk behandling. Blant annet den åpenlyse fordelen at man unngår et kirurgisk inngrep. Det er behandling man tar ansvar for selv, ofte med støtte og oppfølging av kvalifisert helsepersonell, noe som betyr at man får verktøy en kan ta i bruk også senere om problemene skulle komme tilbake. Det er ikke kostbart da man kan trene hjemme, og man kan gjøre det når på dagen det passer best. Det er heller ingen uønskede bivirkninger forbundet med konservative tiltak. Ulempen er at man ikke blir bra med en gang. De fleste vil imidlertid merke noen effekt innen kort tid, og kan etter 3-6 måneder si noe om behandlingen har hatt så god effekt at en vil fortsette eller ikke. Det kan også være nødvendig med vedlikeholdstrening, kanskje i flere år eller resten av livet. Det er viktig at man trener daglig for at man skal se effekt. Hva er bekkenbunnstrening? Bekkenbunnen fungerer som gulvet i bekkenet. Ved økning i buktrykk, for eksempel ved hoste, nys, hopp og jogging blir bukorganene presset ned mot bekkenbunnen. Hvis bekkenbunnsmuskulaturen er svak klarer den ikke å motstå trykkøkningen og man kan få lekkasje. Bekkenbunnstrening betyr at man gradvis trener opp bekkenbunnsmuskulaturen så den blir sterk og ved behov kan reagere hurtig. Man får ikke flere muskler, men får en økning i muskelmassen. Dette gir en generelt bedre støtte i hele bekkenbunnen samtidig som volumøkning i muskulatur rundt urinåpning, vaginalåpning og analåpning reduserer faren for lekkasje. Man trener både styrke og hurtighet på knipene og resultatet blir en sterk og spenstig bekkenbunn. Slik trening kan en gjøre alene eller i gruppetrening. For å få best mulig effekt er det viktig at man lærer seg å gjøre øvelsene med riktig teknikk. Noen får dette til selv. Det finnes brosjyrer om bekkenbunnstrening ved de fleste legekontorer og apotek. Fysioterapeuter og mange sykepleiere og uroterapeuter kan gi opplæring i bekkenbunnstrening. Be legen henvise deg, eller kontakt fysioterapeut der du bor og spør om de gir tilbud om gruppetrening. Tren daglig. Husk at det er med bekkenbunnsmusklene som med all annen muskulatur; den blir sterkere jo mer du trener! Hva går elektrostimulering ut på? Elektrostimulering er en behandling der elektriske impulser går via en liten kule/probe som er koplet til et apparat, og som settes innenfor skjedeåpning, analåpning eller som et band rundt penisroten. Impulsene kan hjelpe deg å få tak på de riktige musklene når du trener bekkenbunnen. De kan også sende impulser som demper overaktivitet og sterk trang. Behandling med slike apparater gjøres i samarbeid med kvalifiserte fysioterapeuter, uroterapeuter og sykepleiere både i sykehus og i kommunene. Det er også de som bestiller apparatet i samråd med deg.

3 Bekkenbunnstrening med biofeedback Biofeedback betyr at man på en eller annen måte får tilbakemelding på kvalitet og effekt av bekkenbunnstreningen. Her kan elektrostimuleringsapparatet også brukes som et hjelpemiddel for å få tilbakemelding på knipefunksjon og styrke på bekkenbunnsmusklene. Apparatet har en skjerm som viser en søyle som gradvis når høyere opp etter hvert som bekkenbunnsknipene blir kraftigere. Mange synes dette er motiverende for videre trening. Toalett-trening Gode toalettvaner er en forutsetning for god blære- og tarmtømming. Toalett-trening tar utgangspunkt i de vanene/uvanene man har i utgangspunktet og tar sikte på at man gradvis øker eller reduserer antall toalettbesøk, alt avhengig av hva problemet er. Målet er at man skal gå regelmessig på toalettet, at man kan kontrollere trang og utsette toalettbesøk dersom det ikke passer å gå akkurat når trangen melder seg. I treningen inngår også gode rutiner for drikke- og spisevaner, sittestilling på toalettet og at man tar seg god tid ved toalettbesøkene. Medikamentell behandling I noen tilfeller er det nødvendig å bruke medikamenter for å støtte effekten av annen konservativ behandling. Dette er noe ulikt for blære- og avføringsplager og vi kommer nærmere inn på dette under de ulike funksjonsforstyrrelsene senere. Kateterisering og blokke-behandling av forsnevring i urinrøret Kateterisering kan bli aktuelt ved problemer med å tømme urinblæren helt eller delvis. Blokke-behandling kan bli aktuelt dersom forsnevring i urinrøret fører til vansker med å få tømt blæren. Dette kommer vi nærmere inn på under vannlatingsforstyrrelser. Hjelpemidler Mange vet ikke at det finnes hjelpemidler som kan redusere lekkasjeplagene, eller redusere konsekvensene av lekkasjer. Har man kroniske plager som varer over lengre tid har man krav på å få slike hjelpemidler på blå resept. Vi kommer nærmere inn på ulike hjelpemidler under de ulike funksjonsforstyrrelsene. Det er viktig å være klar over at ikke alle leger, eller annet helsepersonell, vet om alle ulike typer hjelpemidler som finnes på markedet. Apotek og bandasjister har ofte stort utvalg og vil kunne veilede i hver enkelt situasjon. Be om å få prøve ut flere ulike produkter før du bestemmer deg for hva som passer deg best. Vi vil nå gå litt nærmere inn på de ulike funksjonsforstyrrelsene og hvordan konservativ behandling kan ha effekt. Vannlatingsforstyrrelser Bekkenbunnstrening For den som har urinlekkasje der det lekker små volum ved aktivitet, hoste/nys etc, vet vi at det ofte er tilstrekkelig med bekkenbunnstrening. Dersom man har hyppig og/eller plutselig uimotståelig sterk trang til vannlating (med eller uten lekkasje) kan bekkenbunnstrening ha en dempende effekt på overaktiviteten. Dette kan også gjøres samtidig som man jobber mot å gradvis øke tiden mellom hvert toalettbesøk. For behandling av hyppig og sterk vannlatingstrang kalles dette blæretrening.

4 Blæretrening Blæretrening har ofte god effekt hos de som tisser veldig ofte med små volum. Hensikten er at man skal redusere antall vannlatinger til ca 6-8 ganger daglig, og at man skal lære blæren å tømme seg med gradvis større volum, til man til slutt har ca per vannlating. Det er viktig å ikke miste tålmodigheten når man gjør dette. Det er ikke uvanlig at det tar mange måneder å oppnå ønskede resultater. Blæretrening er også aktuelt dersom man tømmer blæren for sjelden. Det kan være at man har etablert et vannlatingsmønster med sjeldnere og sjeldnere blæretømminger. Blæren gir da ikke beskjed om at den har behov for å tømme seg på normale volum, og man kan oppleve å ha 2-3 blæretømminger per dag med alt for store volum. En blære som stadig er overstrukket vil på sikt kunne miste evnen til å tømme seg fullstendig ved vannlating. Den blir også mer mottakelig for infeksjoner. Både fordi urinen, og dermed også eventuelle bakterier som er i den, får bli lenge i blæren. Men også fordi overstrekk i blæreveggen kan redusere blærens naturlige beskyttelse mot infeksjoner. For sjeldne blæretømminger kan også komme av at man drikker for lite. Man vil da ha sjeldne tømminger med små volum. Pass på at du drikker til alle måltider og ellers når du føler deg tørst. Normalt bør voksne mennesker som er i normal aktivitet drikke ml per dag. Væskebehovet øker dersom man er i større fysisk aktivitet eller har feber, oppkast eller lignende. Bekkenbunnstrening kombinert med avslapningsøvelser Hvis man har problemer med å få tømt blæren kan det i noen tilfeller komme av at man har kronisk stram muskulatur som hindrer normal tømming. I slike tilfeller kan bekkenbunnstrening kombinert med bevisstgjøring på avslapningsøvelser føre til en bedre funksjon. Avslapningstrening og bevisstgjøring av toalettstilling og toalettvaner bør inngå i denne konservative behandlingen. Elektrostimulering og biofeedback Elektrostimulering kan ha effekt som et hjelpemiddel for å finne tak i riktig muskulatur når man skal trene bekkenbunnen. Behandlingen brukes også ved overaktivitet der de elektriske impulsene har dempende effekt. Elektrostimulering under bekkenbunnstrening gjøres ofte i forbindelse med et eget program for biofeedback der en får tilbakemelding fra apparatet på at en kniper korrekt, og at styrken på knipene etter hvert øker. Engangskateterisering Dersom man ikke får tømt blæren helt, eller ikke i det hele tatt ved normal vannlating, kan det bli aktuelt å bruke engangskateter. Ufullstendig blæretømming fører til resturin, og får man ikke tømt blæren i det hele tatt kalles det for urinretensjon. Regelmessig og fullstendig blæretømming er viktig for å unngå at nyrene skades fordi de ikke får levert urin videre til en allerede full blære. Slike vannlatingsforstyrrelser kan gi symptomer som urinlekkasje, hyppig og ukontrollert trang, urinveisinfeksjoner eller følelse av oppfylling i buken. For å få tømt blæren setter man et glatt kateter gjennom urinrøret og inn i blæren og tømmer den så helt for urin. Noen trenger å tømme med kateter ved hver blæretømming, enten som eneste tømming, eller for å tømme ut resturin etter at en har tisset først. Hos noen er det kun behov for å bruke kateter en til to ganger per døgn. For eksempel der det er snakk om at man av og til i løpet av døgnet ikke får tømt seg godt nok. Da kan kateterisering for eksempel rett før sengetid føre til at man får sove hele natten.

5 Blokke-behandling med kateter Har man hatt operasjoner i urinrøret eller sår og skader kan dette i noen tilfeller føre til forsnevring slik at en får problemer med blæretømmingen. Symptomer på dette kan være hyppig vannlatingstrang, svak urinstråle, behov for å presse under vannlating eller følelse av at blæren ikke blir tømt. Det kan da bli aktuelt å bruke kateter for å holde urinrøret åpent. Slike symptomer kan også oppstå av andre årsaker, som for eksempel ved forstørret prostata hos menn eller nedfall av blære/urinrør hos kvinner. Det er alltid viktig at man får avklart hva årsaken til problemet er slik at riktig behandling kan iverksettes! Medikamentell behandling Dersom man har overaktivitet i urinblæren kan man prøve blæredempende medisin i form av tabletter eller plaster. Det finnes flere ulike typer på markedet. Dersom man ikke har effekt av ett medikament kan man prøve ut ett annet. Disse legemidlene er reseptbelagte. Ved bruk av slike medikamenter kan man oppleve å få nedsatt spyttproduksjon. Normalt er spyttet med på å beskytte tennene mot karies. God munnhygjene og bruk av fluorskylling blir da viktig. En annen bivirkning man kan oppleve er synsforstyrrelse. Dette er avhengig av dose og plagene går som regel over etter kort tids bruk. Hjelpemidler Ved urinlekkasje finnes flere ulike typer absorberende innlegg og bleier for både kvinner og menn. For kvinner finnes også ulike typer tamponger som settes i skjeden. Disse støtter skjedeveggen mot urinrøret og gir et økt trykk inne i urinrøret slik at faren for lekkasje blir kraftig redusert. Mange kvinner finner denne typen hjelpemidler nyttige for eksempel når de trener, eller hvis de har hoste som medfører lekkasje. For menn finnes det klemmer som festes rundt penis og gir økt trykk inne i urinrøret. Spesielt kan dette være nyttig å bruke dersom en har anstrengelseslekkasje etter prostataoperasjon. Klemmen tas av når en skal late vannet. Husk at disse hjelpemidlene fås på blå resept dersom du har langvarige plager. Avføringsforstyrrelser: Bekkenbunnstrening Har man lekkasje for luft alene har vi sett at det ofte er tilstrekkelig med bekkenbunnstrening. Også ved lekkasje av avføring kan man komme i mål med denne behandlingen. Hvis avføringslekkasjen ikke blir helt borte, opplever de aller fleste at graden av plager reduseres betraktelig. De som har plager med at trangen kommer plutselig og fører til hastverk for å nå toalettet, kan få en dempende effekt av å knipe med bekkenbunnsmusklene. Dermed har man mer kontroll og kan nå toalettet selv om det ikke er i umiddelbar nærhet. Bekkenbunnstrening kombinert med avslapningsøvelser Hvis man har problemer med å få tømt tarmen kan det i noen tilfeller komme av at man har kronisk stram muskulatur som hindrer normal tømming. I slike tilfeller kan bekkenbunnstrening kombinert med bevisstgjøring på avslapningsøvelser føre til en bedre funksjon. Avslapningstrening og bevisstgjøring av toalettstilling og toalettvaner bør inngå i denne konservative behandlingen.

6 Avslapningsøvelser har også vist å kunne ha effekt ved smerter. Muskler som stadig er i spenn vil kunne føre til smerter i bekkenbunnen. Opplever man å ha smerter ved tarmtømming kan dette føre til at man kvier seg for å gå på toalettet og det blir en vond sirkel der man både har smerter og hard avføring som det blir vanskelig å få ut. Toalettvaner og livsstil Regelmessig mosjon, et normalt sunt kosthold som inkluderer fiber og tilstrekkelig væskeinntak er enkle tiltak som hjelper tarmen til best mulig funksjon. Ved Universitetssykehuset Nord Norge gis tilbud ved konservativ inkontienspoliklinikk som omfatter do-trening. Her inngår øvelser der en fokuserer på hvordan man setter seg på toalettet, hvordan man inntar en sittestilling som gir optimal mulighet for tarmtømming, hvordan pusten kan hjelpe, hvordan man slapper av og hvordan man skal unngå å presse ut avføringen. Dersom man over lengre tid presser for å få tømt seg, kan dette føre til forverrete tarmtømmingsplager. Det blir derfor viktig å lære seg teknikker og å ha hensiktsmessige dorutiner. Elektrostimulering og biofeedback I likhet med det som gjelder ved vannlatingsplager, kan elektrostimulering ha god effekt ved avføringsforstyrrelser. Elektrostimulering kan ha effekt som et hjelpemiddel for å finne tak i riktig muskulatur når man skal trene bekkenbunnen. Behandlingen brukes også ved overaktivitet der de elektriske impulsene har dempende effekt. Elektrostimulering under bekkenbunnstrening gjøres ofte i forbindelse med et eget program for biofeedback der en får tilbakemelding fra apparatet på at en kniper korrekt, og at styrken på knipene etter hvert øker. Medikamentell behandling Dersom man har avføringslekkasje med løs avføring kan behandling med medikamenter, som for eksempel Imodium, gjøre avføringen fastere, noe som kan redusere faren for lekkasje. Dette kan man få kjøpt uten resept på apoteket. Hjelpemidler Det finnes innlegg/bleier som også kan brukes ved avføringslekkasje. Selv om innlegget hindrer avføringen i å komme i tøyet, har de ikke god effekt mot lukt. For å unngå at man lekker avføring kan man prøve analplugg. Dette minner om en tampong, men den er spesielt utformet for endetarmen. Den tetter ikke igjen for luftlekkasje, men har ofte god effekt mot avføringslekkasje. Husk at disse hjelpemidlene fås på blå resept dersom du har langvarige plager. HVOR FÅR JEG HJELP? Det første du må gjøre er å snakke med legen din, ta med opplysningene fra kartleggingen du har gjort. I mange tilfeller kan du og legen avtale at du prøver ut konservative tiltak, eventuelt at legen henviser deg til fysioterapeut i kommunen eller til sykehus. Dersom dere blir enige om at du skal henvises til undersøkelse/utredning ved sykehus vil behandlingen oftest starte der, og kanskje fortsette ved at du gjør egenbehandling med mulighet for oppfølging etter en viss tid. Det kan også være at videre oppfølging skjer i hjemkommunen din.

7 Har du spørsmål om noe rundt lekkasje eller andre bekkenbunnsplager må du gjerne ta kontakt med oss på Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom (KIB), ved Universitetssykehuset Nord Norge. Send en e-post til. (NB! send aldri personopplysninger i e-post). Du kan også besøke vår hjemmeside på internett: Internett: Der finner du mer informasjon, også om andre behandlinger som finnes. Der er også blant annet vannlatingsdagbok som du kan føre registreringer i. Det finnes også et bekkensenter på Akershus Universitetssykehus. Adressen til hjemmedsiden deres er: Norsk interesseforening for personer med urologiske sykdommer og inkontiens NOFUS (internettadresse: og støtteforeningen A-INKO (e-post: for personer med analinkontinens, kan også være nyttige steder å henvende seg til for informasjon. Der vil du også kunne komme i kontakt med andre som har erfaring i å leve med funksjonsforstyrrelser knyttet til blære- eller tarm.

BEKKENBUNNEN. Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse kvinnehelse@fysio.no, www.fysio.no/kvinnehelse

BEKKENBUNNEN. Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse kvinnehelse@fysio.no, www.fysio.no/kvinnehelse BEKKENBUNNEN Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse kvinnehelse@fysio.no, www.fysio.no/kvinnehelse HVA ER BEKKENBUNNEN? Bekkenbunnen består av tre lag muskler som ligger innvendig i bekkenet,

Detaljer

Bekkenbunnsog blæretrening

Bekkenbunnsog blæretrening Bekkenbunnsog blæretrening Fakta om inkontinens (urinlekkasje) Inkontinens er vanligere enn du tror, og du kan få behandling for det. De aller fleste med inkontinens er kvinner. Det er ikke bare eldre

Detaljer

Bekkenbunns- og blæretrening

Bekkenbunns- og blæretrening Bekkenbunns- og blæretrening For menn Blæren.no Fakta om inkontinens (urinlekkasje) Inkontinens er vanligere enn du tror. Omtrent 5 % av alle menn opplever en eller annen form for inkontinens. Det er

Detaljer

Rekker du det? Informasjon om inkontinens hos kvinner

Rekker du det? Informasjon om inkontinens hos kvinner BET17029NO 09.2017 Rekker du det? Informasjon om inkontinens hos kvinner Blæren.no Man regner med at omtrent 200 millioner mennesker i verden har problemer med blæren. Vet du hvor nærmeste toalett er?

Detaljer

Inkontinens betyr å ikke kunne holde på noe og brukes oftest om ufrivillig urinlekkasje.

Inkontinens betyr å ikke kunne holde på noe og brukes oftest om ufrivillig urinlekkasje. Urininkontinens Inkontinens betyr å ikke kunne holde på noe og brukes oftest om ufrivillig urinlekkasje. Flere tusen norske kvinner og menn har inkontinensproblemer. Mange holder derfor plagene for seg

Detaljer

Tema: Ufrivillig vannlating/urininkontinens

Tema: Ufrivillig vannlating/urininkontinens INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund Tte,Tema Tema: Ufrivillig vannlating/urininkontinens Ufrivillig vannlating eller urininkontinens på fagspråket er en tilstand hvor man ikke klarer

Detaljer

Behandling av ulike vannlatingsplager

Behandling av ulike vannlatingsplager Behandling av ulike vannlatingsplager Et behandlingsopplegg avhenger av hvilket vannlatingsproblem pasienten har. Før man bestemmer behandlingsmåte må pasienten ofte utredes. En enkel utredning kan mange

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF INFORMASJON TIL BARSELKVINNER FRA FYSIOTERAPEUTENE BEKKENBUNNSMUSKLENE Bekkenbunnsmusklene ligger innvendig i bekkenet og danner gulvet i kroppen. De omslutter urinrør,

Detaljer

Bekkenbunnstrening SØ

Bekkenbunnstrening SØ Bekkenbunnstrening Bekkenbunnsmusklene er et fingertykt, skålformet muskellag som dekker den nedre utgangen av bekkenet. En velfungerende bekkenbunn er viktig for å holde på urin, luft og avføring ved

Detaljer

Bekkenbunnstrening ved underlivsprolaps. Registrering av daglig hjemmetrening

Bekkenbunnstrening ved underlivsprolaps. Registrering av daglig hjemmetrening ekkenbunnstrening ved underlivsprolaps Registrering av daglig hjemmetrening ekkenbunnstrening ved underlivsprolaps ekkenbunnstrening ved underlivsprolaps Hva er underlivsprolaps? Nedfall av fremre vaginalvegg

Detaljer

PASIENTINFORMASJON TIL DEG SOM FÅR EMSELEX OVERAKTIV BLÆRE?

PASIENTINFORMASJON TIL DEG SOM FÅR EMSELEX OVERAKTIV BLÆRE? PASIENTINFORMASJON TIL DEG SOM FÅR EMSELEX OVERAKTIV BLÆRE? Denne brosjyren er skrevet i samarbeid med docent Aino Fianu Jonasson og uroterapeutene Agneta Didrichsen og Agneta Warren INNHOLD Om overaktiv

Detaljer

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no Tips og råd om overaktiv blære Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no VES-110038-1 02.2011 Relevans.net Man regner med at omtrent 200 millioner mennesker i verden har problemer med blæren.

Detaljer

Attends Soft er en komplett serie for lett til moderat urinlekkasje.

Attends Soft er en komplett serie for lett til moderat urinlekkasje. Dry & Discreet Attends Soft er en komplett serie for lett til moderat urinlekkasje. En sunn hud har stor betydning for hvordan vi føler oss, både for vårt velvære og selvbilde, uavhengig av alder og mobilitet.

Detaljer

KVINNEKLINIKKEN TIL deg som skal TIL operasjon av skjede/livmor

KVINNEKLINIKKEN TIL deg som skal TIL operasjon av skjede/livmor KVINNEKLINIKKEN Til deg som skal til operasjon av skjede/livmor VELKOMMEN TIL KVINNEKLINIKKEN Dette er informasjon til deg som skal til operasjon for framfall av skjede/livmor (descensoperasjon) I denne

Detaljer

Bekkenbunnstrening etter fødsel

Bekkenbunnstrening etter fødsel Bekkenbunnstrening etter fødsel En informasjonsbrosjyre fra fysioterapiseksjonen Gjenopptrening av bekkenbunnen etter fødsel Graviditet og fødsel belaster bekkenbunnen fordi muskler, bindevev og nerver

Detaljer

Urininkontinens hos barn

Urininkontinens hos barn Urininkontinens hos barn: Urininkontinens hos barn Urininkontinens = Dagvæting og/eller nattevæting Enurese = nattevæting 1 Normal utvikling av blærekontroll 0-1 år Automatisk refleksmiksjon 1år Bevissthet

Detaljer

Brukerveiledning BCG-TICE. Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling

Brukerveiledning BCG-TICE. Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling BCG-TICE Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling Generelt Du har fått diagnostisert overflatisk blærekreft, og din urolog anbefaler behand ling med BCG. Her følger informasjon

Detaljer

Vannlating og tarmfunksjon til besvær. www.ms.no

Vannlating og tarmfunksjon til besvær. www.ms.no Vannlating og tarmfunksjon til besvær www.ms.no Tekst: Uroterapeut Eija L. Emblem Foto: morguefile.com og istockphoto.com Layout: Torill Older Trykk: Gunnarshaug Trykkeri AS Utgitt med støtte fra Allergan

Detaljer

BCG-medac. Behandling med BCG-medac. - Pasientinformasjon

BCG-medac. Behandling med BCG-medac. - Pasientinformasjon BCG-medac Behandling med BCG-medac - Pasientinformasjon Introduksjon Diagnos Legen din har gitt deg diagnosen urinblærekreft og har anbefalt at du behandles med BCG. Legen din har ansett risikoen for at

Detaljer

MS og urinveisproblematikk. Hvordan henger det sammen?

MS og urinveisproblematikk. Hvordan henger det sammen? MS og urinveisproblematikk. Hvordan henger det sammen? LoFric Sense er veldig enkelt og praktisk jeg hadde ikke klart meg uten! Med LoFric Sense ble jeg selvstendig igjen. Jeg sover bedre etter at jeg

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Pasientinformasjon. Prostatakreft. Kirurgisk behandling. Rev. 16.06.14

Pasientinformasjon. Prostatakreft. Kirurgisk behandling. Rev. 16.06.14 Pasientinformasjon Prostatakreft Kirurgisk behandling Rev. 16.06.14 Velkommen til Kirurgisk klinikk, St Olavs Hospital Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal ha kirurgisk behandling for prostatakreft.

Detaljer

En god start med LoFric. Lær å tømme urinblæren med LoFric kateter

En god start med LoFric. Lær å tømme urinblæren med LoFric kateter En god start med LoFric Lær å tømme urinblæren med LoFric kateter Det kan være et problem å ikke få tømt urinblæren på normalt vis. Dette kan ramme hvem som helst, når som helst i livet, uavhengig av alder

Detaljer

INKONTINENSUTREDNING. Må det gjøres så vanskelig?

INKONTINENSUTREDNING. Må det gjøres så vanskelig? INKONTINENSUTREDNING Må det gjøres så vanskelig? Arnfinn Seim Kommunelegen i Rissa 1.amanuensis i allmennmedisin, NTNU 1 Hva har vi gjort i Rissa? Epidemiologi Kartlegging av forekomst av UI blant kvinner

Detaljer

Dilatasjonsveiledning

Dilatasjonsveiledning Dilatasjonsveiledning Historien om RID Historien om behandlingen av innsnevringer i urinrøret (strikturer) strekker seg svært langt tilbake i tid. Forskjellige materialer har blitt brukt i tusenvis av

Detaljer

Effektiv GAG-erstatning Behandling av kroniske blærebetennelser

Effektiv GAG-erstatning Behandling av kroniske blærebetennelser Effektiv GAG-erstatning Behandling av kroniske blærebetennelser Pasientinformasjon Kronisk cystitt Plages du av sterk vannlatingstrang som ikke lar seg undertrykke? Må du ofte på toalettet også flere

Detaljer

1. Har du i løpet av den siste måneden hatt svelgvansker eller satt noe i halsen? Aldri Noen ganger Jevnlig Ofte. Aldri Noen ganger Jevnlig Ofte

1. Har du i løpet av den siste måneden hatt svelgvansker eller satt noe i halsen? Aldri Noen ganger Jevnlig Ofte. Aldri Noen ganger Jevnlig Ofte SCOPA-AUT Dato utfylt: Hensikten med dette spørreskjemaet er å finne ut i hvilken grad du i løpet av den siste måneden har hatt problemer med ulike kroppslige symptomer, slik som vannlating eller svetting.

Detaljer

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT Prednisolonkaproat / Cinkokainhydroklorid HEMOR O IDER HAR DU HEMOROIDER? I så fall er du ikke alene. Man regner med at opptil 50 %¹ av befolkningen har, eller vil få,

Detaljer

I Ditt Apotek har vi god kunnskap om urinlekkasje.

I Ditt Apotek har vi god kunnskap om urinlekkasje. Et temahefte fra Ditt Apotek I Ditt Apotek har vi god kunnskap om urinlekkasje. Den kunnskapen vil vi gjerne dele med deg. - vi gir deg bedre helse Innhold 3 Innledning... 5 Urinsystemet... 5 Hva skjer

Detaljer

Observasjoner hos palliative pasienter

Observasjoner hos palliative pasienter Observasjoner hos palliative pasienter ESAS Kartlegging av symptomer En av mange brikker i symptomanalysen Gir ikke alene svaret på årsaken til symptomene Nytt eller kjent symptom? Endring i smertemønster

Detaljer

Pasientveiledning Informasjon om behandling av Interstitiell Cystitt / Bladder Plain Syndrome (IC/BPS) med Uracyst

Pasientveiledning Informasjon om behandling av Interstitiell Cystitt / Bladder Plain Syndrome (IC/BPS) med Uracyst 2% CHONDROITIN SULFATE Pasientveiledning Informasjon om behandling av Interstitiell Cystitt / Bladder Plain Syndrome (IC/BPS) med Uracyst www.navamedic.com 2 Forord Denne folder er for deg som skal behandles

Detaljer

Trening av bekkenbunnens muskler. under svangerskap og etter fødsel

Trening av bekkenbunnens muskler. under svangerskap og etter fødsel Trening av bekkenbunnens muskler under svangerskap og etter fødsel Bekkenmuskulatur Bekkenbunnsmusklene ligger nederst i bekkenet. De omslutter urinrør, skjede og endetarm og danner gulvet i kroppen. Musklene

Detaljer

BCG-medac. Behandling med BCG-medac

BCG-medac. Behandling med BCG-medac NO BCG-medac Behandling med BCG-medac Behandlingen av overfladisk blærekreft følger en bestemt plan og denne brosjyren er ment som en veileder i behandlingsforløpet. Urinblærekreft Det finnes mange typer

Detaljer

Fysioterapi for kvinner

Fysioterapi for kvinner Fysioterapi for KVINNER Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109113 Innhold 4 Årsak til hofteproteseoperasjon Hva er en hofteproteseoperasjon?

Detaljer

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT REKTALSALVE

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT REKTALSALVE HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT REKTALSALVE Prednisolonkaproat / Cinkokainhydroklorid HEMOR O IDER HAR DU HEMOROIDER? I så fall er du ikke alene. Man regner med at opptil 50 %¹ av befolkningen har, eller

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109116 Operasjonsdato: Innhold 4 Årsak til kneproteseoperasjon Hva er en kneproteseoperasjon?

Detaljer

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin D A G K I R U R G I Relieff - Elisabeth Helvin Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 Velkommen til Ortopedisk avdeling, Betanien Hospital. Du skal

Detaljer

Inspire BRUKERVEILEDNING. Inspire. Dilatorsett i silikon

Inspire BRUKERVEILEDNING. Inspire. Dilatorsett i silikon Inspire BRUKERVEILEDNING Inspire Dilatorsett i silikon Brukerveiledning Størrelser: 7.5 cm x 1.25 cm (dilator 1) 9 cm x 2 cm (dilator 2) 10.75 cm x 2cm (dilator 3) 12.75 cm x 2.5 cm (dilator 4) 14 cm x

Detaljer

Hva er LUTS? og hvordan kan det behandles

Hva er LUTS? og hvordan kan det behandles Hva er LUTS? og hvordan kan det behandles Informasjon om vannlatingssymptomer i nedre urinveier (LUTS) og behandlingsalternativer. Menns helse og maskulinitet Det er ikke alltid lett å være mann. Vi har

Detaljer

Vannlatningsskjema. Mitt navn: Dette vannlatningsskjema kan brukes til barn med sengevæting.

Vannlatningsskjema. Mitt navn: Dette vannlatningsskjema kan brukes til barn med sengevæting. Vannlatningsskjema Mitt navn: Dette vannlatningsskjema kan brukes til barn med sengevæting. Vannlatningsskjema Navn: Adresse: Dato: Klokkeslett Drikke (noteres i ml) (noteres i ml) NOTER PÅ SKJEMAET: Hvor

Detaljer

Din spesialist innen: blå resept inkontinens kateter stomi ernæring diabetes hoftebeskytter sårprodukter helse- og sykepleie mor/barn produkter

Din spesialist innen: blå resept inkontinens kateter stomi ernæring diabetes hoftebeskytter sårprodukter helse- og sykepleie mor/barn produkter Velkommen til MEDIQ Fana Din spesialist innen: blå resept inkontinens kateter stomi ernæring diabetes hoftebeskytter sårprodukter helse- og sykepleie mor/barn produkter Blåresepter Bandagisten for hele

Detaljer

BCG-medac Behandling med BCG-medac

BCG-medac Behandling med BCG-medac NO BCG-medac Behandling med BCG-medac Informasjonsbrosjyre Behandlingen av overfladisk blærekreft følger en bestemt plan og denne brosjyren er ment som en veileder i behandlingsforløpet. Urinblærekreft

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR KVINNER

FYSIOTERAPI FOR KVINNER FYSIOTERAPI FOR KVINNER Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om sammenhenger mellom

Detaljer

Kvinneklinikken. Urinretensjon er et problem som kan oppstå både etter vaginal fødsel og etter sectio.

Kvinneklinikken. Urinretensjon er et problem som kan oppstå både etter vaginal fødsel og etter sectio. Kategori: Pasientbehandling somatikk Gyldig fra: 16.12.2015 Dok. ansvarlig:ingrid Borthen Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - 6.02 Kvinneklinikken Forfatter Ferenc Macsali Prosedyre Urinretensjon

Detaljer

Jinarc Viktig sikkerhets- informasjon til pasienter

Jinarc Viktig sikkerhets- informasjon til pasienter Jinarc (tolvaptan) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver

Detaljer

Urinveisinfeksjon. Akuttmedisinsk eldreomsorg. Sandnessjøen 24 april Bård Søilen Rådgiver / Intensivsykepleier. TegneHanne

Urinveisinfeksjon. Akuttmedisinsk eldreomsorg. Sandnessjøen 24 april Bård Søilen Rådgiver / Intensivsykepleier. TegneHanne Urinveisinfeksjon Akuttmedisinsk eldreomsorg TegneHanne Sandnessjøen 24 april 2019 Bård Søilen Rådgiver / Intensivsykepleier 1 Disposisjon Generelt Symptomer og funn Diagnostisering og behandling Forebygging

Detaljer

Vesikoureteral refluks (VUR) hos barn

Vesikoureteral refluks (VUR) hos barn Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/2011 16:05 Page 1 Vesikoureteral refluks (VUR) hos barn Brosjyre til pasienter/foreldre Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/2011 16:05 Page 2 Forstå

Detaljer

Behandling av inkontinens. med biofeedback og elektrostimulering

Behandling av inkontinens. med biofeedback og elektrostimulering 1 Behandling av inkontinens med biofeedback og elektrostimulering 2 3 Inkontinens trenger ikke være et problem Urinlekkasje kan ramme alle kjønn, og både unge og gamle. I Norge anslår man at minst én av

Detaljer

Utbredelse, helseutfordringer og behandling av analinkontinens. Anal kontinens. Normal defekasjon

Utbredelse, helseutfordringer og behandling av analinkontinens. Anal kontinens. Normal defekasjon Utbredelse, helseutfordringer og behandling av analinkontinens Fy siokongressen 14.02.2018 Hege Hølmo Johannessen Spesialf ysioterapeut, PhD Sy kehuset Østfold HF Anal kontinens Mental funksjon Avføringsvolum

Detaljer

Urininkontinens. Kontinensmekanismer. Inndeling. Urgeinkontinens. Urgeinkontinens. Kvinnelig urininkontinens

Urininkontinens. Kontinensmekanismer. Inndeling. Urgeinkontinens. Urgeinkontinens. Kvinnelig urininkontinens Urininkontinens Kvinnelig urininkontinens Et vanlig fenomen hos kvinner - (25 50 %) Vanligere ved økende alder Ole Aleksander Dyrkorn Gynekolog og klinisk stipendiat Kvinneklinikken Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Livet med kols - Egenbehandlingsplan

Livet med kols - Egenbehandlingsplan Livet med kols - Egenbehandlingsplan Skaff deg kunnskap - ta kontroll Denne egenbehandlingsplanen tilhører: 1 Veiledning i bruk av planen Om du føler en forverring av din kolssykdom skal denne planen hjelpe

Detaljer

Vaginalt TreningsProgram

Vaginalt TreningsProgram Fleksible bekkenbunnstrenere og Vaginalt TreningsProgram Vaginalt TreningsProgram for trening av musklene i bekkenbunnen Norsk www.vagiflex.com bekkenbunnstrener Vaginalt TreningsProgram Enkle steg for

Detaljer

Kvinnelig urininkontinens. Ole Aleksander Dyrkorn Gynekolog og klinisk stipendiat Kvinneklinikken Oslo Universitetssykehus

Kvinnelig urininkontinens. Ole Aleksander Dyrkorn Gynekolog og klinisk stipendiat Kvinneklinikken Oslo Universitetssykehus Kvinnelig urininkontinens Ole Aleksander Dyrkorn Gynekolog og klinisk stipendiat Kvinneklinikken Oslo Universitetssykehus Urininkontinens Et vanlig fenomen hos kvinner - (25 50 %) Vanligere ved økende

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

Livet med kols - Egenbehandlingsplan

Livet med kols - Egenbehandlingsplan Livet med kols - Egenbehandlingsplan Skaff deg kunnskap - ta kontroll Denne egenbehandlingsplanen tilhører: Veiledning i bruk av planen Symptomer Om du føler en forverring av din kolssykdom skal denne

Detaljer

Visste du at. Medisiner kan også være medvirkende årsak l fall. Hva øker risikoen for fall? Hva kan du gjøre selv?

Visste du at. Medisiner kan også være medvirkende årsak l fall. Hva øker risikoen for fall? Hva kan du gjøre selv? Visste du at Faren for å falle øker med alderen. 1 av 3 over 65 år faller minst én gang i løpet av ett år Når du først har falt en gang, er det dobbel så stor risiko for at du faller igjen De leste fall

Detaljer

Å arbeide med urininkontinens

Å arbeide med urininkontinens Søbstad Undervisningssykehjem HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Å arbeide med urininkontinens i praksis - utfordringer knyttet til å arbeide med urininkontinens på et sykehjem Halldor Skard Søbstad Undervisningssykehjem

Detaljer

Soul Source BRUKERVEILEDNING. Soul Source. Dilatorsett i silikon

Soul Source BRUKERVEILEDNING. Soul Source. Dilatorsett i silikon Soul Source BRUKERVEILEDNING Soul Source Dilatorsett i silikon Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Størrelser: 1. 6,35 cm 5. 11,43 cm 2. 7,62 cm 6. 12,70 cm 3. 8,89 cm 7. 13,97 cm 4. 10,16 cm 8. 15,24

Detaljer

PYELOSTOMIKATETER SLIK TAR DU VARE PÅ PP- KATETERET

PYELOSTOMIKATETER SLIK TAR DU VARE PÅ PP- KATETERET PYELOSTOMIKATETER SLIK TAR DU VARE PÅ PP- KATETERET KVA ER EIT PYELOSTOMIKATETER? Pyelostomikateter (PP-kateter) blir brukt når urinen ikkje kan passere gjennom urinleiar og ned i blæra på grunn av eit

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse?

Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse? Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse? Haakon Aars Spesialist i Spesialist i klinisk sexolog NACS. MPH Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi, Oslo n Jeg kom i 2011 ut

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Postpartum urinretensjon - forekomst, årsaker, konsekvenser

Postpartum urinretensjon - forekomst, årsaker, konsekvenser Postpartum urinretensjon - forekomst, årsaker, konsekvenser Seminar for jordmødre Rikshospitalet 7.2.2008 Hjalmar Schiøtz 1 Nedre urinveier består av 1. urinblæren 2. urethra. 2 Nedre urinveiers oppgaver:

Detaljer

Behandling med Mitomycin medac. Mitomycin medac. Informasjonsbrosjyre

Behandling med Mitomycin medac. Mitomycin medac. Informasjonsbrosjyre NO Behandling med Mitomycin medac Mitomycin medac Informasjonsbrosjyre Diagnose Du har av din lege fått diagnosen overflatisk blæresvulst og blitt anbefalt behandling med Mitomycin medac. Behandlingen

Detaljer

For mye stillesitting. Hvis du sitter i lange. Feil diett som er tungt fordøyelig, består av for. Uregelmessig daglig rutine med for lite søvn

For mye stillesitting. Hvis du sitter i lange. Feil diett som er tungt fordøyelig, består av for. Uregelmessig daglig rutine med for lite søvn Denne rapporten, Ayurvediske råd for prostata, er laget av Maharishi Ayur-Ved Produkter AS og kan fritt distribueres slik den er til alle du måtte ønske å dele den med vederlagsfritt. Vi oppfordrer alle

Detaljer

Aquaflex. Brukerveiledning NOR

Aquaflex. Brukerveiledning NOR Aquaflex Brukerveiledning NOR Dette heftet inneholder viktig informasjon om AQUAFLEX knipekonene og hvordan du bruker dem for å oppnå og vedlikeholde best mulig resultater. Innledning Alt om bekkenbunnsmuskulaturen

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

Symptomatisk behandling ved multippel sklerose

Symptomatisk behandling ved multippel sklerose Symptomatisk behandling ved multippel sklerose Av Astrid Edland, avdelingsoverlege, Nevrologisk avdeling, Drammen Sykehus, Vestre Viken HF Det betyr lite hvordan lymfocyttene påvirkes av immunmodulerende

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Artroskopisk behandling av hofte Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført artoskopisk behandling av hofte. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Foto: Mona Stedenfeldt

Foto: Mona Stedenfeldt Foto: Mona Stedenfeldt Tjenesten ble etablert i 2006 som det første av sitt slag i Norge. Vi er en tverrfaglig kompetansetjeneste innen urin - og avføringsinkontinens, samt komplekse bekkenbunnsdiagnoser.

Detaljer

KVINNEKLINIKKEN OPERASJON I NARKOSE

KVINNEKLINIKKEN OPERASJON I NARKOSE KVINNEKLINIKKEN OPERASJON I NARKOSE FØR OPERASJONEN Faste Du skal faste frå klokka 24.00 kvelden før operasjonen. Det betyr at du ikkje kan ete, røyke, bruke snus, ete drops eller tygge tyggegummi. Du

Detaljer

Avdeling for urologi

Avdeling for urologi Avdeling for urologi Informasjon om TUR-blære Kjære pasient I denne brosjyra finn du informasjon om operasjonen du skal til og litt om dei fyrste dagane etterpå. Før du vert operert vil du få ein samtale

Detaljer

SLIK PÅVIRKES URINVEIENE OG TARMEN VED MS

SLIK PÅVIRKES URINVEIENE OG TARMEN VED MS SLIK PÅVIRKES URINVEIENE OG TARMEN VED MS Denne brosjyren er for deg som har MS og som vil vite mer om urinveiene og tarmen. Kanskje har du nettopp fått vite at du har MS, kanskje har du levd med MS diagnosen

Detaljer

Operasjon for fremfall av skjedevegg

Operasjon for fremfall av skjedevegg I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T H F : Operasjon for fremfall av skjedevegg } Gynekologisk avdeling, SI Elverum Per desember 2012 Til deg som skal opereres Du skal legges

Detaljer

Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein

Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein www. Canstockphoto.com Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Rutiner før operasjon: Du vil bli undersøkt av en lege i mottagelsen.

Detaljer

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3 Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

BEKKENBUNNSTRENING VED DYSFUNKSJON I BEKKENBUNNEN FYSIOTERAPEUT CAMILLA BERG TASTA HELSELOFT FYSIOTERAPI

BEKKENBUNNSTRENING VED DYSFUNKSJON I BEKKENBUNNEN FYSIOTERAPEUT CAMILLA BERG TASTA HELSELOFT FYSIOTERAPI BEKKENBUNNSTRENING VED DYSFUNKSJON I BEKKENBUNNEN FYSIOTERAPEUT CAMILLA BERG TASTA HELSELOFT FYSIOTERAPI - DRIFTSAVTALE - SPESIALKOMPETANSE PÅ BEKKENBUNNSTRENING VED DYSFUNKSJON I BEKKENBUNNEN - FOKUSOMRÅDER:

Detaljer

Dagbok over sykdomsutvikling

Dagbok over sykdomsutvikling Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Dagbok over sykdomsutvikling Innledning Denne dagboken kan hjelpe deg å holde oversikt over sykdommen din og gi legen og/eller sykepleieren

Detaljer

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.

Detaljer

Dagbok over sykdomsutvikling

Dagbok over sykdomsutvikling Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Dagbok over sykdomsutvikling NOR_GSK_0052_15_Booklet2_Lupus_Dagbok.indd 1 04.06.2015 10:29:47 Innledning Denne dagboken kan hjelpe deg å holde

Detaljer

KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI:

KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI: KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI: Dette er en røntgenundersøkelse av hjertets kransårer. Hensikten med undersøkelsen er å se om innsiden av kransårene har forsnevringer som reduserer blodforsyningen

Detaljer

Legene vet ikke hvorfor noen mennesker får schizofreni, men det fins noen faktorer som øker sannsynligheten:

Legene vet ikke hvorfor noen mennesker får schizofreni, men det fins noen faktorer som øker sannsynligheten: Pasientbrosjyrer fra BMJ Group Schizofreni Å ha schizofreni betyr at du i perioder tenker og føler annerledes enn det du vanligvis gjør. Du kan miste kontakten med virkeligheten. Tilstanden kan være skremmende

Detaljer

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan.

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Informasjon til pasienter som har fått forskrevet Volibris Bruk av hva du må vite Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Les den nøye. Ta vare på brosjyren

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i

Detaljer

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig Gjøvik interkommunale legevakt Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten Hverdag: 15 08 Helg og høytid: hele døgnet Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner 23 08 Disse kommuner har lokal legevakt fram til kl

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon

Detaljer

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol)

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende 2 Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende - Aripiprazole Innledning Du har fått diagnosen bipolar I lidelse av legen

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung (2012-3-385) Forord Nofus Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens er en liten forening med 550 medlemmer fordelt over hele landet. Foreningen

Detaljer

Økt smerte er normalt med mindre det samtidig forekommer feber og svelgebesvær (fremfor alt drikkebesvær). Les mer under fanen Viktig.

Økt smerte er normalt med mindre det samtidig forekommer feber og svelgebesvær (fremfor alt drikkebesvær). Les mer under fanen Viktig. Smertebehandling Her får du informasjon om smertebehandling med legemiddel etter tonsilloperasjon. Du kan regne ut riktig dose av smertestillende legemiddel for barnet ditt. Vi gjør oppmerksom på at denne

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger. Informasjon til pasienter

Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger. Informasjon til pasienter Pasientveiledning BAVENCIO (avelumab) Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger Informasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for

Detaljer

Forutsigbar tarmtømming. Veiledning i bruk av Peristeen

Forutsigbar tarmtømming. Veiledning i bruk av Peristeen Forutsigbar tarmtømming Veiledning i bruk av Peristeen Innhold Innledning....3 Tarmens anatomi...4 Forstyrrelser i tarmen...5 Peristeen - en forutsigbar tarmtømmingsmetode....6 Tarmtømmingsdagbok, voksne................................

Detaljer

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Som ammehjelper gjør du en viktig jobb! Vi har samlet noen retningslinjer her som kan gjøre arbeidet lettere. Vær bevisst din egen rolle Ammehjelpere har en utfordring,

Detaljer