BELIGGENHET & FORBINDELSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BELIGGENHET & FORBINDELSER"

Transkript

1 ØSTMRKNESET E Østmarka KORSVIK Ringve LEHMMREN Lade llé Haakon VIIs gate Jarleveien LENGBUKT BRTTØR NYHVN Tomt Leangen gård Innherredsveien Fremtidig forbindelse Ny tunnell Innherredsveien ØVRE ROTVOLL MITBYEN Nidarosdomen KRISTINSTEN FESTNING KUHUGEN TYHOLT Kong Øysteins veg Omkjøringsveien BELIGGENHET & FORBINELSER Eks Ny Boligbebyggelse Sentrumsformål Tjenesteyting Næringsbebyggelse Bane K 2 Beliggenhet og forbindelser 1: (3) Kommuneplanens arealdel :000 (3) Grøntstruktur LNF Tomta ligger sentralt ift infrastruktur og kollektivtrafikk, med gode forbindelser til flyplass, tog, og hurtigbåt. Tomta er en avslutning, begynnelse på næringsområdet på Haakon VIIs gate, og Lillebyområdet. Tomta ligger med nærhet til boligområder på Lade, Ladestien og Leangenbukta. Kommuneplanens arealdel legger opp til bedring av infrastruktur, både for bil, kollektivtrafikk og sykkel. Tomta er omringet av næringsareal, boligareal og grøntstruktur, og ligger godt til rette for en utvikling som blander næring og bolig. Kommunen legger opp til en forbedring av kollektivfelt, og servicetilbud i området. Grense tomt Fremtidig turdrag Fremtidig Hovedveg sykkel Fremtidig Kollektivtrasé Fremtidig Hovedveg sykkel Eks Ny Boligbebyggelse Sentrumsformål Tjenesteyting Næringsbebyggelse Bane Grøntstruktur LNF -LE S/rkitekturfabrikken S LEBYGGET, HKON VIIs gt 1 SKIFTE EIENOM MULIGHETSTUIE NLYSER Org.nr / PROSJEKTNR. PROSJEKT TILTKSHVER FSE TO INNHOL Grense tomt Fremtidig turdrag Fremtidig Hovedveg sykkel

2 Planlagt boligformål Planlagt næringsformål NÆRING PLNLGT UTBYGGING S ( Planlagt utbygging i området 1:000 (3) Støy fra veg (miljøstatus.no) 1:000 (3) Større bygninger er planlagt og under bygging i nærheten av tomta. et er lagt opp til en høy tetthet av boliger nordvest for tomta, langs Lade llé. Planlagt boligformål Planlagt næringsformål Tomta er i dag noe støyutsatt, spesielt langs Haakon VIIs gate. Som illustrasjonen viser med eksisterende bebyggelse, vil denne støyen enkelt la seg begrense dersom man anlegger en struktur langs Haakon VIIs gate. Nordøstre del av tomta er i dag god nok m/hensyn til støy for å etablere boliger. 0 - db - 60 db 60-6 db 6-70 db 70-7 db -LE S/rkitekturfabrikken S LEBYGGET, HKON VIIs gt 1 SKIFTE EIENOM MULIGHETSTUIE NLYSER Org.nr / PROSJEKTNR. PROSJEKT TILTKSHVER FSE TO INNHOL

3 Snitt 1:2000 kjøpesenter rundkjøring næring allé bolig ny veg bolig sti Snittet viser hvordan tomta trapper seg ned, fra Haakon VIIs gate, til rotvollfjæra. leangen gård rotvollfjæra Utsiktskvaliteter 1: (3) Todeling av tomta 1: (3) Rotvoll Fjorden Tomta har meget attraktiv utsikt mot nordøst, øst og sørøst. Herfra kan man se utover fjorden, over Leangen gård og mot rotvoll, og opp mot åkerlandskapet på Øvre rotvoll mot harlottenlund TERRENGSPRNG URBNT LNLIG Et terrengsprang gjennom tomta gjør at tomta deles i to deler med forskjellige kvaliteter. et øvre nivået vil ligge i sammenheng med den fremtidige utviklingen langs Haakon VIIs gate, og vil få et urbant preg, ette tillater en høyere tetthet enn nedre del. Nedre del henvender seg hovedsaklig mot fjorden, og uteområdet til Leangen Gård. ette legger muligens opp til en mer brutt struktur, som lar det grønne komme lengre inn på tomta. Øvre rotvoll TERRENGSPRNG Soldiagram 1: (3) Funksjonssoner 1: (3) iagrammet viser hvor sola står hver hele time. e hvite linjene forteller om hvor sola står i forskjellige deler av året. På grunn av tomtas topologi, er det meget gunstige solforhold på formiddagen. Tomta er østvent, så takterrasser vil være med å bidra til gode solforhold på ettermiddag. NÆRING Tomta er omringet av både boligområder med både små og store volumer, og næringsområder med betraktelig større volumer. ette legger opp til en fleksibilitet på tomta, der flere typologier vil passe inn i området. Vi foreslår å fortsette næringstrukturen langs Haakon VIIs gate, med boligområder som henvender seg nord, nordøst mot fjorden mai. april mars. feb LE S/rkitekturfabrikken S LEBYGGET, HKON VIIs gt 1 SKIFTE EIENOM MULIGHETSTUIE NLYSER Org.nr / PROSJEKTNR. PROSJEKT TILTKSHVER FSE TO INNHOL

4 Forslag 1 (sol: 21. juni kl 100) Eksisterende lagerhall beholdes og transformeres til egnet næring. Boligbelte langs Lade llé fortsetter på planlagt tomt. Barnehage i eksisterende næringsareal. Område (boliger øvre platå): Urban struktur. Rygg som favner sør-vest sol. Parkering under lokk. Indre grøntdrag og takterrasser. BR for området: 1000m2. real tomt ca m2. Grad av utnytting ca 10% BR Område B (boliger nedre platå): Lett punktstruktur, større leiligheter, fra m2. Organsiert rundt opparbeidede tun. Grønne tak. BR for området 800m2. real tomt ca m2 Grad av utnytting ca 77% BR Område +B +B BR ca 23 00m2. +B tomt ca m2. Grad av utnytting ca 112% BR. Område (barnehage) Legges i eksisternde møtelokaler (1000m2). Henvender seg nordøst mot utsikt, og mot sørøst, med tilhørende lekeområde. real tomt ca 00m2 (inkl deler av eks. næringsbygg). Område (næring) Beholder eksisterende næringsareal. Kan transformeres til feks et innendørs idrettsanlegg. real BR ca m2. real tomt ca m2. Grad av utnytting ca 83% BR Parkering: Parkeringskjeller under område server område B. Utvendig parkering ellers. B Grøntareal: 100m2. et er regnet 10m2 privat uteareal pr leilighet, takterrasse ikke medregnet. Felles ball-løkke i sørøst, mot Haakon VIIs gate. -LE S/rkitekturfabrikken S LEBYGGET, HKON VIIs gt 1 SKIFTE EIENOM MULIGHETSTUIE 1:2000 (3) Org.nr / PROSJEKTNR. PROSJEKT Gnr/Bnr 12/26 TILTKSHVER FSE TO INNHOL Forslag 1

5 Forslag 2 (sol: 21. juni kl 100) To haller beholdes, og foreslås transformert til håndballbaner. Nytt næringsareal server denne funskjonen. Boliger foreslås etablert som forsettelse av boligbelte langs Lade llé. Barnehage på østvendt skråning langs Haakon VIIs gate. Område (boliger øvre platå): Lamellbebyggelse, urbant preg, og etasjer. Takterrasser, veranda mot sør/vest. Blanding av 0, 60, 80m2 leiligheter. BR for området: 17 00m2. real tomt ca 1300m2. Grad av utnytting ca 130% BR Område B (boliger nedre platå): Friere struktur, brytes opp+ trappes ned mot ladestien/friområde og Leangen gård. 3- etasjer, takterrasser/grønne tak m2 leiligheter. BR for området ca 800m2. real tomt ca 900m2 Grad av utnytting ca 90% BR Område +B +B BR ca m2. real tomt ca m2. Grad av utnytting: ca 11% BR Område (barnehage) Østvent skråning. Lydtiltak mot Haakon VIIs gate. Innvendig barnehageareal kan evt ligge i nybygget næringsareal. dkomst fra matevei, evt tursti gjennom området. Nærhet til ladestien. real tomt ca 000m2. Område (næring) Forslag om håndballbaner. 2 lagerhaller beholdes, 9+11m høyde. Nytt tilbygg som server hallene med parkeringskjeller mot Haakon VIIs gate. Tribuneanlegg i vest. BR ca m2. real tomt ca 900 m2. Grad av utnytting ca 180% BR B Parkering: Parkeringskjeller under område, og under nybygg næringsdel. Utvendig parkering for barnehage og næring. Grøntareal: m2. Regnet 10m2 privat uteareal pr leilighet, takterrasse ikke medregnet. -LE S/rkitekturfabrikken S LEBYGGET, HKON VIIs gt 1 SKIFTE EIENOM MULIGHETSTUIE 1:2000 (3) Org.nr / PROSJEKTNR. PROSJEKT Gnr/Bnr 12/26 TILTKSHVER FSE TO INNHOL Forslag 2

6 Forslag 3 (sol: 21.juni kl 1200) Likeverdig boligtetthet på hele tomta. Nytt fleksibelt næringsbygg mot Haakon VIIs gate. Barnehage plasseres i nordvest som fondmotiv av Lade llé. Område (boliger øvre platå): Lamellbebyggelse, urbant preg, og etasjer. Langside mot østvest. Urbane tun mellom lamellpar. Grønt belte gjennom området i nord, fortsetter antydet internsti for området langs Lade llé. Organisert etter en linje. BR i området ca 1 000m2 real område ca m2 Grad av utnytting ca 13% BR Område B (boliger nedre platå): Organisert etter ett sentralt punkt. Trappes ned mot Leangen Gård. BR i området ca 12 00m2 real omrdåde ca 12 00m2 Grad av utnytting ca 100% BR Område +B +B areal BR ca 27 00m2. +B areal tomt ca 23 00m2. Grad av utnytting 110% BR Område (barnehage) Henvender seg mot andre utviklingsområder og boligområder i nabolaget, og ligger dermed sentralt i området. Plassert i sammenheng med de andre institusjonenen. Ligger som fondmotiv i Lade llé. Uteområdet til barnehagen bidrar med et bearbeidet område for nabolaget. Ligger i nærheten av ladestien. Mulighet for aktivitet på tak. Boligvolumer på tomta tilfaller område i beregningen. B 3, etg real tomt ca 000m2. Område (næring) Nytt større fleksibelt volum. BR i området ca m2 real tomt ca 9 000m2 Grad av utnytting ca: 190% BR Parkering: Parkeringskjeller under område og server alle områder. Grøntareal: ca m2. et er regnet 10m2 privat uteareal pr leilighet, takterrasse ikke medregnet. -LE S/rkitekturfabrikken S Org.nr / PROSJEKTNR. LEBYGGET, HKON VIIs gt 1 PROSJEKT Gnr/Bnr 12/26 SKIFTE EIENOM TILTKSHVER MULIGHETSTUIE 1:2000 (3) FSE Forslag 3 TO INNHOL

7 Forslag (21.juni kl 1200) Likeverdig tetthet på hele tomta, med et større grøntområde mot øst. Sammenhengende boligstruktur mot nord og nordøst. Næringslokaer langs Haakon VIIs gate, i smale fleksible volumer. Barnehagen plasseres i 1.etg av østlige næringsbygg. Område (boliger): Urbant område, med en lengre struktur som favner sør/vest-sola, og danner fondmotiv mot lade llé. Boder/sykkelparkering fungerer som romdanner i området. Parkering under felt, med innkjøring fra fortsettelsen av Lade llé. BR ca m2. real tomt ca 2 00 m2. Grad av utnytting: 138%BR Område (barnehage) mål i østvent skråning. Innvendig barnehageareal ligger i 1. etg i nybygget næringsareal. dkomst fra matevei, evt tursti gjennom området. Nærhet til ladestien. real avsatt ca 700 m2. Område (næring) Smalere volumer som skjermer området fra Haakon VIIs gate. BR næring i område tilfaller område ved beregning av grad av utnytting. BR ca m2 real tomt ca m2 Grad av utnytting: 10%BR Parkering: Parkeringskjeller under område og server alle områder. Grøntareal: ca m2. et er regnet 10m2 privat uteareal pr leilighet, takterrasse medregnet. -LE S/rkitekturfabrikken S LEBYGGET, HKON VIIs gt 1 SKIFTE EIENOM MULIGHETSTUIE 1:2000 (3) Org.nr / PROSJEKTNR. PROSJEKT Gnr/Bnr 12/26 TILTKSHVER FSE TO INNHOL Forslag rev.1 ( )

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl DETALJREGULERING - SKISSEPROSJEKT BOLIGUTVIKLING, MV LØRENVEIEN 51 / LØRENVANGEN 14 124/32 og 126/72 m.fl. Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALERTIL NYEBOLIGERI GJEMNES 2 Oppdragsnummer 5135317 Leveranse 17. april 2015 ARBEID UTFØRT AV: Hans Petter Duun, oppdragsleder Torbjørn

Detaljer

Krav til leke- og uteoppholdsarealer

Krav til leke- og uteoppholdsarealer leke- og uteoppholdser Begrunnelse for nye bestemmelser og retningslinjer og illustrasjoner som viser konsekvensene Sandefjord kommune - Kommuneplanen 2014-2028 leke- og uteoppholdser vil sammen med krav

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Omslagsfoto: Tiedemannsjordet Forord Oslo er en by i sterk vekst, og det forventes at befolkningen vil vokse

Detaljer

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 NORDREISA KOMMUNE Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 18.04.2012 Arbeidsdokumentet er grunnlaget for utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Arbeidsdokumentet er mer omfattende enn det

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 Nye utbyggingsområder Sande kommune bevaringsverdig kulturlandskap foto: Bjørn Elnan Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel 2014 2026 Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 justert

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen. Kommunedelplan med KU

Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen. Kommunedelplan med KU Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT E18-korridoren Lysaker - Slependen Kommunedelplan med KU Mai 2013 E18-korridoren Lysaker Slependen. Kommunedelplan med KU. Temarapport ikke-prissatte konsekvenser

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR PLANBESKRIVELSE side 1 av 21 QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer