Offshore - onshore påvirkninger fra sokkel til landjord og tilbake?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offshore - onshore påvirkninger fra sokkel til landjord og tilbake?"

Transkript

1 Offshore - onshore påvirkninger fra sokkel til landjord og tilbake? Bergen Knut Kaasen Nordisk institutt for sjørett Universitetet i Oslo Knut Kaasen 1

2 Knut Kaasen 2

3 ET OVERBLIKK OVER- ORDNEDE GREP i regulering STANDARDI- SERING PROSJEKT- DYNAMIKK Forholdet til ALMINNELIG KONTRAKTS- RETT Knut Kaasen 3

4 ET OVERBLIKK (1) Regulerings- OBJEKT - Tilvirkning - Langvarige prosjekter - Mange aktører - Samspill - Myndighetsinvolvering - Mange - internasjonale - funksjonsfordeling - Tilknytning til fast eiendom - Hvor jobben gjøres - Kompleksitet kontr.gjenstand Konsekvenser av hierarki: - regulering av underleveranser - regulering av tiltransport Bestillers rolle: - hvor sentral i styringen? - egne leveranser? Knut Kaasen 4

5 ET OVERBLIKK (1) Regulerings- OBJEKT EKSEMPLER PÅ UTVIKLING OPS FPSO redefinering av bestillers og tilvirkers interesser mht. tid og sak PROSJEKTDYNAMIKK alltid vært der, men viktigere og med mer regulering Knut Kaasen 5

6 ET OVERBLIKK (1) Regulerings- OBJEKT (2) Regulerings- RAMMER Anskaffelsesregler: «Der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal disse som hovedregel brukes ved inngåelse av kontrakter.»anskf «Aktiviteter i henhold til utvinningstillatelsen skal være undergitt norsk lov og være basert på norsk kontraktstradisjon.» UTL pkt. 7 Annen lovgivning (HMS, forbrukerforhold, osv) (Se nærmere etterhvert) Knut Kaasen 6

7 ET OVERBLIKK (1) Regulerings- OBJEKT (2) Regulerings- RAMMER (3) Regulerings- METODE Knut Kaasen 7

8 ET OVERBLIKK OVER- ORDNEDE GREP i regulering STANDARDI- SERING PROSJEKT- DYNAMIKK Forholdet til ALMINNELIG KONTRAKTS- RETT Knut Kaasen 8

9 OVERORDNEDE GREP I REGULERINGEN (1) Standardisering (2) «Formalisme» (3) Redaksjon / pedagogikk (4) Protokoll-fenomenet (5) Tvisteløsningssystemer Knut Kaasen 9

10 OVERORDNEDE GREP I REGULERINGEN (1) Standardisering Hvem deltar? Hvordan gjøres det? Hvor bindende? Hvor lenge mellom revisjoner? Behovet for stabil standard NS Behovet for å reflektere utvikl. Knut Kaasen 10

11 OVERORDNEDE GREP I REGULERINGEN (1) Standardisering Hvem deltar? Hvordan gjøres det? Hvor bindende? Hvor lenge mellom revisjoner? Behovet for stabil standard NF 92 NTK 2000 Behovet for å reflektere utvikl. Knut Kaasen 11

12 OVERORDNEDE GREP I REGULERINGEN (2) «Formalisme» BEGREPET Krav til formell kommunikasjon med ris bak speilet - Varslingsfrister - preklusjon - krav til kontraktsadminstrasjon OPPLEST OG VEDTATT: Viktig «bidrag» fra offshorekontraktene er formalisme MEN ER DET SLIK? Knut Kaasen 12

13 BEGREPET Krav til formell kommunikasjon med ris bak speilet - Varslingsfrister - preklusjon - krav til kontraktsadminstrasjon OVERORDNEDE GREP I REGULERINGEN (2) «Formalisme» OPPLEST OG VEDTATT: Viktig «bidrag» fra offshorekontraktene er formalisme NS-standardene har flere frister med preklusjonsvirkninger rettet begge veier, ofte i suksessive systemer Typisk: Fastleggelse av endringer i tid/pris Knut Kaasen 13

14 OVERORDNEDE GREP I REGULERINGEN (3) Redaksjon / pedagogikk SKRIVE «FOR BYGGEPLASS» Kontraktsvilkårenes plassering i hierarkiet - og derfor funksjon Naivt? Sikkert, men ikke nødvendigvis bare på konsipistsiden... NS 8405: - avtaledokumentet; - eventuelle referater - entreprenørens tilbud; - skriftlige avklaringer; - tilbudsgrunnlaget; - denne standarden NF 07: a) evt. eget avtaledokument b) disse kontraktsvilkår, c) alle vedlegg i den rekkefølge de er nevnt i art Knut Kaasen 14

15 OVERORDNEDE GREP I REGULERINGEN (4) Protokoll-fenomenet Knut Kaasen 15

16 OVERORDNEDE GREP I REGULERINGEN (5) Tvisteløsningssystemer «Klok mann på site» (NF / NTK) «Prosjektintegrert megling» (PRIME) (NS 8407) Oppmann (NS) Ekspert (NF / NTK) prosessuelt grep der materielle løsninger er vanskelige å finne Knut Kaasen 16

17 ET OVERBLIKK OVER- ORDNEDE GREP i regulering STANDARDI- SERING PROSJEKT- DYNAMIKK Forholdet til ALMINNELIG KONTRAKTS- RETT Knut Kaasen 17

18 Sine qua non for begge rettsområder Meningsfullt å relatere til fast hovedstruktur av kilder, selv i fravær av lovgivning Følgelig miljødannende og derfor utviklende for rettsområdene Medfører stivhet kontraktskonservatisme Ivaretar kanskje ikke endrede markedsbehov Knut Kaasen 18

19 Eksempler: NF/NTK: Mangler «defaultinnstilling» i endringsmekanismen NS: Tar ikke skrittet fullt ut fra NS 3430 vedr. tosporet system for krav Medfører stivhet kontraktskonservatisme Ivaretar kanskje ikke endrede markedsbehov Knut Kaasen 19

20 Hva egner seg for standardisering? SITUASJON - stort/smått - balansert forhold? - profesjonell / amatør - stor/liten aktør TEMAER (se senere) Knut Kaasen 20

21 Nasjonalt / internasjonalt perspektiv? Entreprise: Norsk (men utlendingene kommer...) Offshore: Norsk sokkel (men der er også utlendingene...) Knut Kaasen 21

22 Bare kontraktsteknikk, eller også «ekte» risikospørsmål? Knut Kaasen 22

23 KONTRAKTSTEKNIKK Typisk: - varslings- og preklusjonsregler - levering: vilkår, måte, virkninger - forsinkelses- og mangelsansvar Knut Kaasen 23

24 KONTRAKTSTEKNIKK «EKTE» RISIKOFORHOLD Typisk: - risiko for grunnforhold - risiko for tiltransportert prosjektering - risiko for umodent kontrakts- Typisk: grunnlag - varslings- og preklusjonsregler - levering: vilkår, måte, virkninger - forsinkelses- og mangelsansvar Knut Kaasen 24

25 KONTRAKTSTEKNIKK Typisk: - varslings- og preklusjonsregler - levering: vilkår, måte, virkninger - forsinkelses- og mangelsansvar «EKTE» RISIKOFORHOLD Typisk: - risiko for grunnforhold - risiko for tiltransportert prosjektering - risiko for umodent kontraktsgrunnlag Glidende overgang fra det som tradisjonelt forsøkes regulert til det som kan hevdes ikke å burde/kunne det Knut Kaasen 25

26 KONTRAKTSTEKNIKK Typisk: - varslings- og preklusjonsregler - levering: vilkår, måte, virkninger - forsinkelses- og mangelsansvar «EKTE» RISIKOFORHOLD Typisk: - risiko for grunnforhold - risiko for tiltransportert prosjektering - risiko for umodent kontraktsgrunnlag Glidende overgang fra det som tradisjonelt forsøkes regulert til det som kan hevdes ikke å burde/kunne det Knut Kaasen 26

27 Hvilke vilkår bør overlates til individuelle vilkår, i stedet for til «standardens tvangstrøye» ALTSÅ: Hva bør konkurranseutsettes? Hvilken konkurranse er bare risikabel uten å kunne prises, altså ikke effektiv? Knut Kaasen 27

28 Forskjeller land/sokkel mht. rammer for standardisering UTFORDRING FOR BEGGE: Hvor langt skal man la bestiller velge - kontraheringstidspkt. - prisformat - tidsplan, osv. uten å knytte kontraktsregulerte virkninger til valgene? SOKKEL: Radikalt grep i NTK 2000: «ikke lov» til å be om fastpris for kontraktsgrunnlag som ikke hadde oppnådd viss modenhet. (Gjennomført i protokoll) LAND: Mindre radikalt, men føringer i protokoll til NS 8407 mht. forutsetningene for kontraktens regulering av risiko knyttet til grunnforhold, tiltransport og BHs valgte løsninger Knut Kaasen 28

29 Forskjeller land/sokkel mht. rammer for standardisering Bruk av protokoll for å supplere og evt. effektivisere ordinær kontraktsregulering SOKKEL: Radikalt grep i NTK 2000: «ikke lov» til å be om fastpris for kontraktsgrunnlag som ikke hadde oppnådd viss modenhet. (Gjennomført i protokoll) LAND: Mindre radikalt, men føringer i protokoll til NS 8407 mht. forutsetningene for kontraktens regulering av risiko knyttet til grunnforhold, tiltransport og BHs valgte løsninger Knut Kaasen 29

30 Forskjeller land/sokkel mht. rammer for standardisering Bruk av protokoll for å supplere og evt. effektivisere ordinær kontraktsregulering SOKKEL: Radikalt grep i NTK 2000: «ikke lov» til å be om fastpris for kontraktsgrunnlag som ikke hadde oppnådd viss modenhet. (Gjennomført i protokoll) Bruk LAND: av «ikkebindende» regulering Mindre radikalt, men føringer i protokoll til NS 8407 mht. forutsetningene for kontraktens regulering av risiko knyttet til grunnforhold, tiltransport og BHs valgte løsninger Knut Kaasen 30

31 ET OVERBLIKK OVER- ORDNEDE GREP i regulering STANDARDI- SERING Forholdet til alminnelig kontraktsrett Prosjektdynamikk Knut Kaasen 31

32 Forskjellig typer dynamikk Tilsiktet dynamikk Forårsaket av - umoden prosjektering - nye behov - ny teknologi etc. Det Bare Ble Sånn - dynamikk Forårsaket av Lengden av kontraktsperioden - antagelse viser seg gale - myndighetsinnblanding (for eksempel HMS) - kontraktshierarki etc. Knut Kaasen Byggherren trenger fleksibilitet Rettigheter/plikter må endres 32

33 «Alltid» vært regulert både på land og sokkel men ulik vektlegging og utforming: - Sandvik la liten vekt på endringsmekanismen - endringsmekanismen sterkt fremhevet i «offshore-litteraturen» Skyldes utvikling over tid eller sektorforskjeller? Knut Kaasen 33

34 «DYNAMISK KONTRAKTSRETT» «avtalte materielle og prosessuelle systemer for justering av opprinnelig kontraktsfastsatte rettigheter og plikter når én av kontraktspartene ensidig krever det, eller når andre forhold griper inn i oppfyllelsesforutsetningene» Et av områdene med størst utvikling i begge sektorer? Viktig kontraktsteknikk, som ellers ikke er så sentral i alminnelig kontraktsrett Knut Kaasen 34

35 Klassisk endrings-tema 1 TILLEGGS- ARBEID Frist for krav uten ugrunnet opphold TID (Angivelig utenfor kontrakt) KRAV OM ENDRINGSORDRE Bestiller frafaller Bestiller avslår Bestiller gir endringsordre Knut Kaasen 35

36 Klassisk endrings-tema 1 TILLEGGS- ARBEID Frist for krav uten ugrunnet opphold TID Angivelig utenfor kontrakt Intet krav fremmet: GLEM DET! Knut Kaasen 36

37 Klassisk endrings-tema 2 Hvordan avgjøre hvorvidt det er «endring»? Knut Kaasen 37

38 Klassisk endrings-tema 3 Bestiller gir endringsordre Hvordan avgjøre konsekvens av «endring»? Knut Kaasen 38

39 Er det vesensforskjeller land sokkel? Knut Kaasen 39

40 Penger «Hoppeplikt» TID Knut Kaasen 40

41 Penger «Hoppeplikt» TID Knut Kaasen 41

42 INSTRUKS fra bestiller ANDRE SITUASJONER der tilvirker mener «noe» har skjedd HVA NÅR «NOE» SKJER? - varsel / preklusjon - hvis i tide: system for å avklare om «endring» Knut Kaasen 42

43 HVA NÅR «NOE» SKJER? - varsel / preklusjon - hvis i tide: system for å avklare om «endring» INSTRUKS fra bestiller ANDRE SITUASJONER der tilvirker mener «noe» har skjedd Knut Kaasen 43

44 HVA NÅR «NOE» SKJER? INSTRUKS fra bestiller - varsel / preklusjon - hvis i tide: system for å avklare om «endring» - varsel / preklusjon - hvis i tide: system for å avklare om «endring» INSTRUKS fra bestiller ANDRE SITUASJONER der tilvirker mener «noe» har skjedd ANDRE SITUASJONER der tilvirker mener «noe» har skjedd ULØSELIG kobling mellom hoppeplikt, penger og tid EO bare i visse situasjoner, ellers rett på krav om tid/pris Knut Kaasen 44

45 DET GRUNNLEGGENDE ER LIKT: Hvis bestiller vil ha noe gjort oppnår han det ved endringsordre (eller instruks som tilvirker kan kreve endringsordre for) Knut Kaasen 45

46 DET GRUNNLEGGENDE ER LIKT: Hvis bestiller vil ha noe gjort oppnår han det ved endringsordre (eller instruks som tilvirker kan kreve endringsordre for) men han eksponerer seg samtidig for tid/pris-virkninger Ikke det ene uten de andre, og bindeleddet er endringsordren Knut Kaasen 46

47 Men HVA HVIS TILVIRKER MENER Å HA KRAV PÅ TID/PENGER? Mener han er utsatt for pålegg fra bestiller: Krav om endringsordre, og deretter evt. Ikke det ene uten de andre, og bindeleddet er endringsordren Knut Kaasen 47

48 Men HVA HVIS TILVIRKER MENER Å HA KRAV PÅ TID/PENGER? Mener han er utsatt for pålegg fra bestiller: Krav om endringsordre, og deretter evt. Mener han av andre grunner skal ha tid/penger: FORSKJELL SOKKEL/LAND Ikke det ene uten de andre, og bindeleddet er endringsordren Knut Kaasen 48

49 VO Mulig justering av tid og pris

50 Mulig justering av tid og pris EO Krav

51 DET GRUNNLEGGENDE ER LIKT. Men nøklene er forskjellige. SPILLER DET NOEN ROLLE? Pedagogikk Realiteter NS: Instruks gir tilvirker arbeidsplikt (tilvirker fritas fra valgrisikoen) («Der gives kun én vei...») NS, men ikke NF, har avklart to vesentlige forhold NS: Bestiller anses for å ha gitt endringsordre hvis han ikke svarer på krav (systemet for avklaring stopper ikke) Knut Kaasen 51

52 DET GRUNNLEGGENDE ER LIKT. Men nøklene er forskjellige. SPILLER DET NOEN ROLLE? Pedagogikk Realiteter NS: Instruks gir tilvirker arbeidsplikt (tilvirker fritas fra valgrisikoen) («Der gives kun én vei...») NS, men ikke NF, har avklart to vesentlige forhold NS: Bestiller anses for å ha gitt endringsordre hvis han ikke svarer på krav (systemet for avklaring stopper ikke) Knut Kaasen 52

53 DET GRUNNLEGGENDE ER LIKT. Hvem har inspirert hvem? Ikke entyding flyt av ideer og løsninger NS3401 NS 3430 NS 8405 (og tanker under NS 8407) Pågående offshoreforhandlinger Knut Kaasen 53

54 ET OVERBLIKK OVER- ORDNEDE GREP i regulering STANDARDI- SERING PROSJEKT- DYNAMIKK Forholdet til ALMINNELIG KONTRAKTS- RETT Knut Kaasen 54

55 Forholdet til ALMINNELIG KONTRAKTS- RETT «Tilvirkningsrett» som disiplin? Bidrag fra sokkel og land til alminnelig kontraktsrett Knut Kaasen 55

56 Skipsbygging Landentreprise Datakontrakter Sokkelentreprise Utstyrstilvirkning Mye felles mht. reguleringsobjekt, -behov og -muligheter Kanskje viktigere å trekke tilvirknings-synspunkter inn i alminnelig kontraktsrett? Det er kanskje KJØP som er «sært» (men kjøp er pedagogisk genialt) Knut Kaasen 56

57 Sokkel og land hand i hand leverandør av eksempler (faktum, klausuler) illustrerer kontraktsteknikk (underkommunisert i studiet) (kan minne om sjørettens bidrag tidligere)... men land er mer synlig tilfang av (tilgjengelig) praksis betydelig større i entreprise entreprise brukes som belegg for kontraktspraksis => land påvirker sokkel mer enn omvendt? Eksempel: Parters lemfeldighet med å følge varslings- og preklusjonsregler på land tillegges lett virkning av domstolene (liker ikke preklusjon...) kan smitte over på holdninger til sokkelkontrakter Knut Kaasen 57

58 Forskjellene er blitt mindre enn de var Sokkel er mer tilpasset norske forhold (var opprinnelig selskapsdiktert) Land er mer preget av krav til prosjektstyring Motesvingninger hos begge (partnering som tidsforsinket farsott) Påvirkninger og ikke bare én vei Sokkel 1971: Inspirasjon fra entreprise nødvendig Endringsmekanismen typisk gjensidig inspirasjon med skiftende ledertrøye Protokoll-fenomenet Knut Kaasen 58

59 Sammenlignende analyse er egnet til å - avdekke styrker/svakheter, og - inspirere til ny giv Personalunion er et umistelig gode Utfordre Inspirere Men i erkjennelse av at vi kommer fra ulike steder og kanskje skal til forskjellige mål Knut Kaasen 59

60 Den kontraktsrettslige vei er likevel likere enn man kunne tro... og det er bra, for dette gjelder vanskelige ting Hverken entreprenør- eller leverandørrisikoen er ferdigbehandlet Knut Kaasen 60

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a)

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Universitetet i Bergen Juridisk fakultet Masteravhandling Kandidat: 179 110 Veileder: Jonn Sannes

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

No-waiver-klausuler og bortfall av misligholdsbeføyelser

No-waiver-klausuler og bortfall av misligholdsbeføyelser No-waiver-klausuler og bortfall av misligholdsbeføyelser Spesialoppgave (20 vekttall) Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Våren 2005 Kandidat: Fredrik Skribeland Veileder: Professor Giuditta Cordero

Detaljer

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommu unikasjon i byggep prosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Rapport 25/2011 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System av Eline Olsen og Kristine Skolt Gjertsen Masteroppgave i Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse.

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. En analyse av de rettslige betingelsene for lovlige tilsigelsesavtaler,

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet RAPPORT 39/2009 Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet Delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring Evaluering av Kunnskapsløftet

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer