Avvik og tillegg til standardkontrakter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avvik og tillegg til standardkontrakter"

Transkript

1 Avvik og tillegg til standardkontrakter Harald Alfsen Entrepriserettsforeningen i Bergen Finseseminaret

2 Utgangspunkt: Det finnes ingen regler om valg av kontrakt i LOA/FOA Grunnleggende krav i Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsen skal så langt det er mulig være basert på konkurranse Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted noen forskjellsbehandling mellom leverandørene Oppdragsgiver skal sikre hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen Opptre med høy integritet 20. april 2015 Side 2

3 Offentlige byggherrer STAT Avinor SVV Statsbygg UIB JBV Forsvarsbygg Helse Bergen Politi Havforskningen Mattilsynet Kystverket FYLKES- KOMMUNE HFK Bybanen Utbygging Eiendom KOMMUNER Div ANDRE Kraftselskap Nettselskap 20. april 2015 Side 3

4 Private byggherrer Eksempler: Fredriksen Olav Thon GC Rieber Boligbyggelag Frydenbøgruppen EGD Bank/forsikring PE-fond Private sykehjem Gjennom advokater, revisorer mv 1. «Private innkjøp»: Mer eller mindre systematisk Bekjentskap Erfaringer Kontakt med 2. Kontrakt Arkitekter Rådgivende ing. Prosjektledere Muntlig/skriftlig? NS? Kjøpers kontrakt? Selgers kontrakt? 20. april 2015 Side 4

5 Når vurderes valg av kontrakt? 20. april 2015 Side 5

6 Deltagere i arbeid med Norsk Standard Enstemmig utarbeidet av: Byggherre Entreprenør Rådgiver Andre Forsvarsbygg KS NHO EBA Norsk teknologi Arkitektbedriftene RIF Norsk Eiendom NBBL MEF SVV Statsbygg 20. april 2015 Side 6

7 Forutsetninger - 1 Standardkontraktene er fremforhandlet og balanserte Betydning av protokollen til 8407? «Avvik vil kunne være illojale i forhold til balansen mellom partene» «Det er en forutsetning at standarden anvendes uten andre endringer eller avvik enn de standarden selv åpner for» «Andre avvik kan kun gjøres dersom spesielle forhold ved det enkelte prosjekt, for eksempel gjennomføringsmodell, tilsier det» 20. april 2015 Side 7

8 Forutsetninger - 2 Avtalefrihet Men ikke muntlig avtale: FOA 13-3, 22-3: «Kontrakten eller rammeavtalen anses inngått når begge parter har signert kontrakten eller rammeavtalen» 20. april 2015 Side 8

9 Forutsetninger - 3 FOA 3-11: «Der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal disse som hovedregel brukes ved inngåelse av kontrakter.» 20. april 2015 Side 9

10 Forutsetninger - 3 Føring fra statsråd Grande Røys, Nærings- og fiskeridep vedrørende 3-11: «Næringslivet har lenge tatt opp problemet med urimelige og ubalanserte kontraktsvilkår» «For eksempel urimelig betalingspraksis, urimelig overføring av risiko, fare for forbehold og fare for at noen ikke vil gi tilbud» «Balanserte vilkår medvirker til en sikker gjennomføringsperiode og øker sjansene til å få tilbud fra seriøse og ansvarsbevisste leverandører» «Offentlige oppdragsgivere må ha et begrunnet behov for endringer til standardkontraktene» 20. april 2015 Side 10

11 Hvordan gjøres avvik/tillegg til standardkontrakt? Unødvendige endringer sier det samme som kontrakt Endringer der det åpnes for det «kan avtales» Endringer som endrer balansen mellom partene Full erstatning av ordlyd 20. april 2015 Side 11

12 Hvordan inkorporeres avvikene/tilleggene? Direkte i standardkontrakten ved strykning og kursivering (ny tekst) (Jernbaneverket) èn samlet tekst Generell kontraktsbestemmelser pluss supplerende bestemmelser (Statsbygg, Avinor) leverandør må sammenholde for å få totalbilde NS ligger i bunn, med to tillegg (SVV): 1. ett dokument med generelle unntak 2. ett dokument med prosjektspesifikke avvik/suppleringer (SVV) leverandør må sammenholde for å få totalbilde 20. april 2015 Side 12

13 Vanlige supplerende bestemmelser Reklame/Kontakt med media Etikk/sosial dumping Rapportering til Sentralskattekontoret for utenlandssaker Lønns- og arbeidsvilkår HMS Ytre miljø 20. april 2015 Side 13

14 Eksempel Bytte av nøkkelpersonell NS 8405 pkt 12.2 NS: Byggherren må godkjenne skifte av byggeplassledelse Statsbygg har følgende tillegg om nøkkelpersonell: Krav om skriftlig samtykke fra oppdragsgiver for å bytte Ved «saklig grunn» kan oppdragsgiver nekte skifte Kan «ved behov» kreve to mnd kostnadsfri overlapp ved bytte Dagmulkt dersom entreprenør bytter uten samtykke og dersom oppdragsgiver hadde saklig grunn til å nekte bytte 20. april 2015 Side 14

15 Eksempel Tiltransport NS 8405 pkt 16.1 NS: Byggherren kan transportere sideentrepriser til entreprenøren når dette fremgår av kontrakten eller avtales senere. Statsbygg Avtaler seg rett til å peke på underentreprenør etter kontraktsinngåelse, som entreprenør er forpliktet til å inngå kontrakt med. 20. april 2015 Side 15

16 Eksempel Rett til å pålegge entreprenør endringer NS 8405 pkt 22.1 NS: Begrensninger på 15% netto tillegg. Statsbygg/JBV/Forsvarsbygg Øker til 25% 20. april 2015 Side 16

17 Eksempel Dagmulktbelagte frister NS 8405 pkt 34.1 NS: Sluttfristen er dagmulktbelagt Forsvarsbygg har følgende dagmulktbelagte delfrister: Utarbeidelse av fremdriftsplan Frist for igangsetting på byggeplass Frist for oppstart prøvedrift Frist for levering av FDV-dokumentasjon 20. april 2015 Side 17

18 Eksempel - Vederlagsjustering Standardkontraktene Gir entreprenøren rett til vederlagsjustering bl.a til økte utgifter til kapitalytelser, rigg og drift jf. NS 8405 pkt bokstav b Beregning av justering følger pkt (enhetspriser) eller 25.8 (regningsarbeider) jf. pkt Statsbygg Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging. Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel: Uendret byggetid: 0,5 A ( B - 1,1 C ) C A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva) Endret byggetid: 0,7 A ( Z ) Y A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva Y = opprinnelig byggetid Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid 20. april 2015 Side 18

19 Eksempel Vederlagsjustering forts. SVV Viser sluttoppgjøret, inklusiv tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte generelle omkostninger. Entreprenørens generelle omkostninger tillegges i så fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes etter følgende formel V = 0,1 (S 1,1K) Avinor Dersom det totale vederlag i forbindelse med sluttoppgjøret overstiger 115 % av kontraktssummen, økes rigg- og driftsposten etter følgende formel: V = 0,7 A (B 1,15C) C V = tilleggsvederlag eks mva A = avtalt vederlag for opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva B = totale vederlag eks mva C = kontraktssum eks mva V = Vederlag for økte generelle omkostninger (kr) S = Sluttsum for utført arbeid (kr) K = Kontraktssum (kr) 20. april 2015 Side 19

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering johan.henrik.vister@foyen.no 92 83 53 43 21 93 10 00 Endringer koster, og tar ofte tid! 2 Forholdet til NS 3431 og NS 8405 I 8407 forlater

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN

HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN 1 Om veiledningen Denne veiledningen er laget for å hjelpe oppdragstaker til å varsle korrekt. Veiledningen kan benyttes uansett hvilken Norsk Standard partene

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll

Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll Misligheter offentlig anskaffelser Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll Advokat Kristine Wang 23. Oktober NIRF Plan videre Innledning Hva kan være

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise på oppføring av ny skole på Bråtejordet. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt.

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt. NOTAT Til: Fra: Dato: Etterstad Nord Borettslag v. styrets leder Advokat Terje Sjøvold Vedr. Utbygging av borettslagets loftsarealer I. Innledning Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hvilke endringer kan vi gjøre i inngåtte kontrakter? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Gjermund Aasbrenn Veileder: Lasse Simonsen FORORD Denne teksten er en bearbeidet

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, april 1994 Side 1 NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Entreprenøren påtar seg på grunnlag av sitt anbud

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse på tilbygg/ombygging av Knarvik videregående skole. Konkurransen, som senere ble omgjort til en konkurranse med forhandling

Detaljer