Bygging og leie av FPSOer Kontraktuelle og regulatoriske utfordringer i trekanten verft-eier-leietaer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygging og leie av FPSOer Kontraktuelle og regulatoriske utfordringer i trekanten verft-eier-leietaer"

Transkript

1 Bygging og leie av FPSOer Kontraktuelle og regulatoriske utfordringer i trekanten verft-eier-leietaer Petroleumsjuridisk klubb, Stavanger Advokat dr. juris Amund Bjøranger Tørum

2 Page 2 DEL 1: AKTUALITET, PARTSFORHOLD OG DET KOMMERSIELLE BAKTEPPET

3 Page 3 EMNET Kommersielle, kontraktuelle og regulatoriske utfordringer ved bygging og leie av FPSOer - utvalgte emner Primært om anbudsfasen og byggefasen Andre avgrensninger Oljeselskapet bestiller FPSO direkte; regulær EPCkontrakt (mangler trekantdimensjonen ved leie) Nybygg vs. modifikasjonsprosjekter (kjøp av tankskip for modifikasjon) Finansiering og konsortier Kjøpsopsjoner og skattespørsmål

4 Page 4 FPSO-PROSJEKTERS AKTUALITET Benyttes ofte ved utbygging av marginale felt; begrenset produksjonsperiode Det nye aktørbildet; leasing som finansiering i utbyggingsfasen? Mange FPSO-prosjekter har vært hjemsøkt av forsinkelser og overskridelser (globalt fenomen) Skipsverft bygger flytende topsides, kombinert med det funksjonelle norske regelverket Lite homogen kontraktspraksis; ulike kombinasjoner av skipsbyggingskontrakter, EPCkontrakter og certepartier

5 Page 5 HVA SKILLER FPSO-PROSJEKTER FRA ANDRE UTBYGGINGSPROSJEKTER? I stor grad de samme dynamiske utfordringene Fast track kombinert med umoden prosjektering Utfordringer med forsinkelser og overskridelser Men visse konseptuelle forskjeller: Hovedforskjell 1: Partsforholdene NF/NTK = verksted og bestiller/kjøper Bygging og leie av FPSO Trepartsforhold: Verksted eier oljeselskap Hovedutfordringen for oljeselskapet; sikre seg muligheter for innflytelse i byggefasen fra baksetet

6 Page 6 HVA SKILLER FPSO-PROSJEKTER FRA ANDRE UTBYGGINGSPROSJEKTER? Hovedforskjell 2: Vederlagsmodellen/finansiering Eieren får normalt dekket byggekostnadene gjennom dagrater etter at FPSOen er satt i produksjon I NF/NTK finansierer derimot oljeselskapet utbyggingen gjennom å betale fortløpende for arbeidet Det siste kan være lite attraktivt for mindre oljeselskap Hovedforskjell 3: Vanlig med lump sum Hvorfor? Særlig behov for forutberegnelighet om kostnadene på marginale felt? Hovedforskjell 4: Bruken av skipsverft i stedet for tradisjonsrike offshore verksted

7 Page 7 TYPISKE PARTS OG KONTRAKTSFORHOLD Mor Mor Byggeverksted T Byggekontrakt Eier (SPV) EPC-kontrakt Oljeselskap B Byggeverkste dets eierselskap i byggefasen (SPV) Leiekontrakt Quiet enjoyment Agreement Skrogverk sted (nytt skrog) Selger (modifik asjon) Finansielt konsortium

8 Page 8 OPPLEGGET VIDERE De kommersielle utfordringene legger sterke føringer på hvordan avtalestrukturen bør utformes i trekanten verksted eier oljeselskap

9 Page 9 TRE PÅSTANDER Byggeverksted T Byggekontrakt Eier EPC-kontrakt Oljeselskap Leiekontrakt B Påstand 1: Uenighet mellom Byggeverkstedet og eieren vil før eller siden bli oljeselskapets problem; hvem taper mest på forsinkelser? Påstand 2: Oljeselskapet trenger som følge av dette innsyn i og innflytelse på kontraktsforholdet mellom verkstedet og eieren Påstand 3: Kontrakten mellom eieren og oljeselskapet legger ofte for svake føringer på kontrakten mellom verkstedet og eieren; Oljeselskapet trenger kontraktuelle verktøy som sikrer framdriftskontroll og kostnadskontroll

10 Page 10 KOMMERSIELLE UTFORDRINGER BRUKEN AV LUMP SUM Fortsatt vanlig med lump sum for byggekontrakten Sett fra eierens ståsted Dersom eieren har tilbudt oljeselskapet en lump sum, ønsker han ideelt sett en tilsvarende lump sum fra byggeverkstedet Men; hvis eieren ikke klarer å oppnå en tilsvarende lump sum, kan eieren få sterke kommersielle incentiver til å: Begrense kostnadene foretrekke minimumsløsninger som kan utfordre det norske regelverket og vanskeliggjøre SUT Det kan dessuten bli mange DVOer

11 Page 11 KOMMERSIELLE UTFORDRINGER BRUKEN AV LUMP SUM Sett fra eierens ståsted forts. Selv om eieren har klart å oppnå en lump sum overfor byggeverkstedet, må selvsagt eieren forholde seg til VORer Eieren risikerer ellers at uenighet om endringer skader framdriften eller samarbeidsklimaet i prosjektet Betydningen av at kontrakten mellom byggeverkstedet og eieren (som ikke trenger å være underlagt norsk rett) oppstiller arbeidsplikt også for omtvistede endringer Sett fra oljeselskapets ståsted Lump sum er selvsagt ingen garanti mot VORer fra eieren, særlig ikke der eieren ikke har lump sum med byggeverkstedet

12 Page 12 KOMMERSIELLE UTFORDRINGER - OPPSUMMERING Det formelle utgangspunktet sett fra oljeselskapet Forholdet til byggeverkstedet er eierens ansvar og problem Den kommersielle realiteten Uenighet mellom byggeverkstedet og eieren vil, dersom den truer framdriften eller utløser krav fra eieren mot oljeselskapet, før eller siden bli oljeselskapets problem Dette innebærer at oljeselskapet verken kan eller bør sitte i baksetet som i en typisk turn-key -kontrakt Oljeselskapet trenger kontraktuelle verktøy som sikrer framdriftskontroll og kostnadskontroll Dette forutsetter at oljeselskapet får løpende innsyn i forholdet mellom byggeverkstedet og eieren

13 Page 13 DEL 2: KONTRAKTUELLE UTFORDRINGER UTVALGTE SPØRSMÅL

14 Page 14 KONTRAKTSMODELLER - AVTALEVERKET MELLOM EIER OG OLJESELSKAP Lite homogen kontraktspraksis; kombinasjoner (bastarder?) av skipsbyggingskontrakter, EPC-kontrakter og certepartier Byggekontrakten og leiekontrakten er i noen tilfeller integrert i samme kontraktsdokument Kan lett bli uoversiktlig og byggekontrakten er lite relevant i leiefasen, og leiekontrakten er lite relevant for byggefasen Fordeler med å ha byggekontrakten i et eget dokument Oversiktlig og man sikrer at utfordringene i byggefasen får den oppmerksomheten de fortjener Gjør det lettere å ta utgangspunkt i etablerte modeller; NTK Typiske vederlagsmodeller Lump sum for byggekostnadene, inkludert endringer i byggefasen, neddiskonteres i dagrater (konverteringsnøkkel) Installasjon, tie-in etc. kompenseres ofte ved siden av

15 Page 15 UTFORDRINGER I ANBUDSFASEN - BYGGEVERKSTED OG REGULATORISKE UTFORDRINGER Kort om nybygg vs. modifisert skip (kjøpt as is ) Betydningen av å velge et solid byggeverksted kan neppe overvurderes Hvordan kan oljeselskapet påvirke valget av byggeverksted? Gjennom å stille krav overfor eieren til hvilke krav byggeverkstedet må oppfylle for å komme på shortlist Gjennom å legge stor vekt på byggeverkstedets erfaring med tilsvarende prosjekter i tildelingskriteriene

16 Page 16 KONTRAKTUELLE UTFORDRINGER I BYGGEFASEN: BACK-TO-BACK Back-to-back ; hovedkontrakt og underkontrakt Det viktigste for oljeselskapet og eieren Byggekontrakten mellom byggeverkstedet og eieren må speile de viktigste prinsippene i EPC-kontrakten mellom eieren og oljeselskapet Ergo; byggekontrakten mellom eieren og verkstedet må være noe langt mer enn en enkel skipsbyggingskontrakt Eksempler på hva underkontrakten bør inneholde Hoppeplikten og framdrift Når det gjelder framdrift, kan eierens hoppeplikt for omtvistede endringer være lite verdt dersom ikke byggeverkstedet har en like ubetinget hoppeplikt Budsjettkontroll; preklusive varslingsregler Regulatoriske krav; Byggeverkstedet må oppfylle (minst) de samme regulatoriske kravene som eieren

17 Page 17 KONTRAKTUELLE UTFORDRINGER I BYGGEFASEN: BACK-TO-BACK Flere eksempler: Oljeselskapet trenger kontraktuelle verktøy for å kunne ivareta påseplikten Timing Rett til tilstedeværelse på site, audit, tilgang på kommunikasjon med klassen (DNV) etc. Etter at eieren har inngått kontrakten/opsjonen med byggeverkstedet, er det gjerne for sent for back-to-back Oppsummering For oljeselskapet er det ikke tilstrekkelig å sørge for en solid kontraktsstruktur med eieren Oljeselskapet må også fokusere på kontraktsforholdet mellom byggeverkstedet og eieren

18 Page 18 KONTRAKTUELLE UTFORDRINGER - NÅR SKAL DAGRATEN STARTE Å LØPE? GRENSESNITT Utgangspunktet; på tidspunktet for avtalt levering Problemstillingen FPSOen er klar på tidspunktet for avtalt levering, men kan ikke tas i bruk på grunn av forhold på oljeselskapets side Plattformen er ikke ferdig, oljeselskapets installasjonsspread er forsinket etc. I slike tilfeller oppstår det gjerne spørsmål om eieren fra et visst tidspunkt skal få krav på dagrate selv om oljeselskapet ikke får tatt FPSOen i bruk Dette kan også være et krav fra konsortiet som finansierer byggefasen på vegne av eieren; sikre likviditet Ulike løsninger Grace period Men hva skal skje med betalte dagrater hvis produksjonstesten senere viser at FPSOen ikke var klar?

19 Page 19 KONTRAKTUELLE UTFORDRINGER I LEIEKONTRAKTEN: SCOPE OG OPSJONER Hvilke reservoarer/felt har oljeselskapet rett til å produsere med FPSOen? Også nye funn? Normalt helt uproblematisk, ettersom eieren ønsker å forlenge kontrakten Dersom eieren ønsker å benytte FPSOen på andre felt (til høyere dagrate), kan det imidlertid oppstå uenighet Den teknologiske utviklingen med stadig høyere utvinningsgrad, innebærer at felt får stadig lenger levetid Tie-in av subseautbygginger kan dessuten gjøre det regningssvarende å produsere små, tilgrensende funn Hvor mye av produksjonen må komme fra moderfeltet som foranlediget FPSO-kontrakten? Løsningen: Partene bør forsøke å presist angi scopet for bruken av FPSOen

20 Page 20 DEL 3: OPPSUMMERING

21 Page 21 OPPSUMMERING Flere fallgruver for eieren og oljeselskapet Turn-key betyr ikke at oljeselskapet kan og bør sette seg i baksetet Kontraktene kan og bør bli bedre på reguleringen av byggefasen; behov for standardisering?

22 Page 22 Takk for oppmerksomheten! Nordic law firm of the year The Lawyer 2012

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter Innhold Generell innføring i Norsk entrepriserett... 2 1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter... 2 2 Forholdet til lovgivning. Avtalerett... 3 3. Generelt om Norsk Standards kontrakter (NS- kontrakter)...

Detaljer

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33 Update Update 2 2012 Næringseiendom Forhandling av leiekontrakter side 4 «Deres hus og hoteller brenner» side 33 MVA og justering enkelte tema av stor betydning for utleiere side 35 update 2 2012 Næringseiendom

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser 1-4 1.1. Grunnleggende

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo RAPPORT 2015/04 Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo Jernbaneverkets dokumentnummer: UTF-00-A-20121 Dokumentdetaljer

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

EPC SOM KONTRAKTSTRATEGI I OFFSHORE-PROSJEKTER

EPC SOM KONTRAKTSTRATEGI I OFFSHORE-PROSJEKTER MAGMA 0414 FAGARTIKLER 49 EPC SOM KONTRAKTSTRATEGI I OFFSHORE-PROSJEKTER TROND NILSEN er ph.d. og seniorforsker hos Norut Alta og arbeider med samfunns- og økonomifaglige spørsmål knyttet til rammer for

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

BACK-TO-BACK AVTALER. Utforming og praktiske problemer. Nils-Henrik Pettersson Holmsbu, 4. september 2009. www.schjodt.no

BACK-TO-BACK AVTALER. Utforming og praktiske problemer. Nils-Henrik Pettersson Holmsbu, 4. september 2009. www.schjodt.no BACK-TO-BACK AVTALER Utforming og praktiske problemer Nils-Henrik Pettersson Holmsbu, 4. september 2009 www.schjodt.no Back-to-back situasjonen Byggherre Hovedkontrakt Hovedentreprenør Underentreprenør

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

"Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering

Plukkliste for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering VEILEDER "Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Målgruppe... 2 1.3. Videreutvikling og ønske om tilbakemeldinger...

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal klassifiseres som finansiell eller

Detaljer

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere 14. desember 2009 1. Innledning Bransjenormen er utviklet av Forbrukerombudet i samarbeid med sentrale tilbydere i bransjen,

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging Update Update 8 2012 Næringseiendom Opsjonsavtaler ved erverv av tomt for utvikling side 4 BER: Konvertering fra næring til boligformål side 7 Forurensing i grunn og sjø side 28 update 8 2012 Næringseiendom

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Nyheter innen offentlige anskaffelser

Nyheter innen offentlige anskaffelser NYHETSBREV FEBRUAR 2015 Nyheter innen offentlige anskaffelser FOTO: ILJA HENDEL KOFA om når det foreligger plikt til avlysning pga. feil i konkurransegrunnlaget/ kunngjøringen Dersom oppdragsgiver har

Detaljer

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Kandidatnummer: 621 Veileder: Professor dr. juris Erling Hjelmeng Leveringsfrist: 25. november 2007 Til

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Lojalitetsplikt ved kausjonsstillelse. Finansinstitusjoners opplysnings- og frarådningsplikt ved inngåelse av kausjonsavtaler etter finansavtaleloven

Lojalitetsplikt ved kausjonsstillelse. Finansinstitusjoners opplysnings- og frarådningsplikt ved inngåelse av kausjonsavtaler etter finansavtaleloven Lojalitetsplikt ved kausjonsstillelse Finansinstitusjoners opplysnings- og frarådningsplikt ved inngåelse av kausjonsavtaler etter finansavtaleloven Veileder: Viggo Hagstrøm Leveringsfrist: 25. november

Detaljer

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett»

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett» Olje- og energidepartementet, OED Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Vår referanse: 13/01495-12 Arkivkode: S00 Saksbehandler: Kristin H. Lind Deres referanse: Dato: 30.09.2014 postmottak@oed.dep.no KS Bedrifts

Detaljer

Sikkerhetsøkonomi og riggkontrakter

Sikkerhetsøkonomi og riggkontrakter Petter Osmundsen Professor i Petroleumsøkonomi Høgskolen i Stavanger petter.osmundsen@tn.his.no Sikkerhetsøkonomi og riggkontrakter 1. Sammendrag Det er en del generelle utviklingstrekk i offshoresektoren

Detaljer