utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering"

Transkript

1 utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering

2 Endringer koster, og tar ofte tid! 2

3 Forholdet til NS 3431 og NS 8405 I 8407 forlater man systematikken som er i NS 3431 og har valgt samme som i 8405 (2008 utg.) 8407 kap. VII tilsvarer nye 8405 kap. IV med noen språklige justeringer m.v. Her samles alt mht endringer i ett kapittel. Ønske om mest mulig like regler. 3

4 Noe nytt er det likevel! endringer i form av pålegg nytt tredje alternativ for BH; frafalle pålegget dvs rett til å ombestemme seg Partenes spesifisering av krav på fristforlengelse, se særlig om byggherrens forespørsel. 4

5 Oversikt Kap VII - Endringer 31 Endringer 32 Irregulær endring 33 Fristforlengelse 34 Vederlagsjustering (tillegg m.v) 35 Uenighet om endringer m.v 5

6 31 - Endringer Retten til å pålegge endringer 15% se 31.1 Gjelder 15% netto tillegg sum av +/ Også tidsmessig omlegging forsering (31.2) Gir rett til vederlagsjustering og fristforlengelse se pkt. 33 og 34 (varsle m.v). Særavtale om at endringer (tillegg) innenfor 15% skal utføres innenfor samme tid? Ikke nødvendigvis gyldig hvis virker urimelig (avtaleloven 36). 6

7 Forholdet mellom fradrag og avbestilling Endring kan også være fradrag - skal utgå Grense ved 15%? Ja, fremgår av pkt. 44 om Avbestilling. Netto reduksjon på 15% eller mer skal hele behandles som avbestilling. Da rett for TE til å få dekket økonomisk tap. 7

8 32 Irregulær endring Ulike typer instrukser, pålegg, krav fra BH som ikke skjer gjennom ordinær endringsordre. TE skal uansett iverksette dersom a, b, eller c i 32.1 er oppfylt. Men TE må varsle hvis han vil påberope seg dette som en endring uten ugrunnet opphold BH har svarplikt 32.3 uten ugrunnet opphold Utføre også ved uenighet se 35.1 kan kreve økt sikkerhet for verdien av kravet 8

9 33 - Fristforlengelse TE har etter 33.1 krav på fristforlengelse pga; a) endringer - se 31 og 32 b) forsinkelse el svikt ved BH ytelser se 22,23,24 c) andre forhold byggherren har risikoen for TE også krav på fristforlengelse pga force majeure se 33.3 I alle tilfelle: Forutsetter korrekt varsling se 33.4 m.v. 9

10 Fristforlengelse for BH? Også BH kan kreve fristforlengelse som følge av TEs forhold se 33.2 Gjelder hindring av BH leveranser eller annen medvirkning når hindringen kommer som følge av et forhold TE har risikoen for. Kan f.eks få fristforlengelse til å levere en ytelse, mens TE på sin side da ikke kan kreve fristforlengelse pga BHs forhold. 10

11 Beregningen av fristforlengelse Skal svare til den virkning fremdriften som det aktuelle forhold (33.1, 33.2 og 33.3) har forårsaket se (kritisk linje m.v) Plikt til å forebygge og begrense se også 21.4 om TEs samordningsplikt om partenes spesifikasjoner noe nytt bl.a om BHs forespørsel. 11

12 Forsering ved uberettiget avslag TE kan etter 33.8 velge å forsere (som endring) hvis BH har avslått et berettiget krav på forlengelse men problemet er ofte at TE ikke vet om kravet hans er berettiget. TE må ta en sjanse evt. dekke hele eller deler av forseringen - for å unngå dagmulkt. Ellers vises til 35 om uenighet om krav på fristforlengelse m.v. 12

13 34 Vederlagsjustering (tillegg) :Hvis endring etter 31 eller : Hvis svikt i BHs ytelser (22,23,24) mv : Særlig justering som følge av økte utgifter til; kapitalytelser, rigging, drift, og nedrigging, samt nedsatt produktivitet eller forstyrrelser. 13

14 Justeringen fastsettelse av tillegget avtalt tillegg spesifisert tilbud m.v hvis ikke enighet/avtale så skal reglene i 34.3 om anvendelige enhetspriser benyttes, eller så viser 34.4 til 30 dvs reglene om regningsarbeid. Ikke lenger bare merkost ved fristforlengelse (NS 3431) men justering av pris inklusiv dekningsbidrag. 14

15 Særlig om varslinger Som oftest uten ugrunnet opphold Hva betyr det? Rettslig standard domstolene tolker i siste instans sak til sak - men ikke vent for lenge! Hr. rett R.t 2009 s. 160 (NS 3431):..når NCC hadde slik samlet oversikt over forholdene at det klart dreide seg om et avvik som Stryn Energi kunne gjøres ansvarlig for Se også 5 om varsler og krav nå også e-post! 15

16 35 Uenighet om endringer m.v Egen tvistebestemmelse for uenighet endringer og krav om fristforlengelse Utførelsesplikt TE kan kreve sikkerhet 35.2 TE må evt. forfølge sine krav ved rettslige skritt senest åtte måneder etter overtakelsen av hele kontraktsgjenstanden Se også 50 om tvister generelt. 16

HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN

HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN 1 Om veiledningen Denne veiledningen er laget for å hjelpe oppdragstaker til å varsle korrekt. Veiledningen kan benyttes uansett hvilken Norsk Standard partene

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

BACK-TO-BACK AVTALER. Utforming og praktiske problemer. Nils-Henrik Pettersson Holmsbu, 4. september 2009. www.schjodt.no

BACK-TO-BACK AVTALER. Utforming og praktiske problemer. Nils-Henrik Pettersson Holmsbu, 4. september 2009. www.schjodt.no BACK-TO-BACK AVTALER Utforming og praktiske problemer Nils-Henrik Pettersson Holmsbu, 4. september 2009 www.schjodt.no Back-to-back situasjonen Byggherre Hovedkontrakt Hovedentreprenør Underentreprenør

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen?

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? I denne korte oversikt gir vi en orientering om de rettigheter du har når en motorvogn har gjort skade på din person eller dine ting. Skademelding Skaden må

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling

Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling Fastsatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 8. desember 1998 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 10.

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Bakgrunn og begrunnelse for særreaksjonen samfunnsvernet Ved særreaksjonsreformen av 01.01.02 ble sikring erstattet av tre

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING Mellom OPPDRAGSGIVER og ENTREPRENØR 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt oppdragsgiveren) Entreprenør: Org nr: Adresse:

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag!

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Denne brosjyrens formål NIF Denne brosjyren skal gi deg tydelig informasjonen om hva medlemskapet i et idrettslag innebærer for deg. Idrettslaget ditt er medlem

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer