Kontrakt, kommunikasjon og forhandlinger - Hvordan få betalt for det man gjør og samtidig ha en fornøyd kunde?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrakt, kommunikasjon og forhandlinger - Hvordan få betalt for det man gjør og samtidig ha en fornøyd kunde?"

Transkript

1 Kontrakt, kommunikasjon og forhandlinger - Hvordan få betalt for det man gjør og samtidig ha en fornøyd kunde? 16 april

2 Advokat Arbeidsområder : Juridisk rådgivning Prosedyre Kvalitetssikring og revisjon Undervisning Morten Aagaard Kontaktinfo: Mobil Faglig profil 20 års erfaring fra arbeid med rådgivning innen prosjektorientert virksomhet i privat og offentlig sektor. Kontrakt, endringer, tvisteløsning, forhandlinger innen eiendom, bygg og anlegg, olje og gas, IT, skipsbygging Har deltatt i en rekke kvalitetssikringsoppdrag og prosjektrevisjoner, herunder innen Finansdepartementets regime. Bred erfaring fra norske og internasjonale prosjekter. Yrkeserfaring 2004 dd: Prosjektjuss advokatfirma : Partner,Simonsen Føyen : Advokat og Jur. Dir. Aker/Aker Maritime : Advokatfirmaet Føyen 1988: Dommerfullmektig, Haugesund.

3 Agenda Kontrakt, kommunikasjon og forhandlinger - Hvordan få betalt for det man gjør og samtidig få en fornøyd kunde? Hva må vi passe på ved inngåelse av avtaler? Hva med endringer når kart og terreng ikke stemmer? Hvilken betydning har kommunikasjon for samarbeid, fleksibilitet og gode resultater? Hvordan kan vi bli bedre til å forhandle?

4 Avtaler er bindende Kong Christian Den Femtis Norske Lov, 1687, Artikkel 2: Alle Contracter som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deres Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gav, Mageskifte, Pant, Laan, Forpligter, Forløfter og andet hvad Navn det nævnis kand, som ikke er mot Loven, eller Ærbarhet, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saasom de indgagne er.

5 Hva skal til for at en avtale foreligger? Muntlige avtaler Tilbud og aksept må være likelydende Konkludent adferd Letter of Intent

6 Hva slags avtale? Kjøp eller entreprise? Bakgrunnsretten Purchase Order/bestilling/kontrakt Back to back Battle of forms Partsdefinisjonen

7 Kontraktens innhold Kontraktsdokumentene Beskrivelse av arbeidet Hva og hvor mye Hvordan betales det Fast pris Enhetspriser Regningsarbeid Mengderegulering eller låste masser Tidsfrist Fremdriftsplan Koordinering Dagmulkt Kontraktsartikler NS 8415 Er det noe i tilbudet eller forhandlingene vi bør vite om? Avtaledokumentet Avklaringer Tilbud Forespørsel Beskrivelse Tegninger Orientering NS 3406 De dokumentene som utgjør kontrakten, utfyller hverandre. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i den rekkefølge som er angitt ovenfor.

8 Kontrakt = 2 ting Kontrakten Gjennomføring

9 Kontraktsledelse består av flere oppgaver 1. Etablere en god kontrakt 2. Kjenne innholdet, tolke og klargjøre 3. Kjenne bakgrunnsretten 4. Håndtere endringer 5. Dokumentere 6. Kommunisere 7. Forhandle

10 Kontraktsadministrasjon krever ressurser og tid Lese, tolke og lære Vurdere og utrede konsekvenser av løsningsvalg Avklare Behandle Diskutere internt og eksternt Skrive Dokumentere

11 NS 8405 pkt 8 Alle varsler og krav som skal meddeles etter bestemmelsene i kontrakten, skal fremsettes skriftlig til partenes representanter, jf punkt 6, eller til avtalte adresser. Varsel og krav som er innført i referat ført etter 7.1, regnes som skriftlig. Varsel og krav gitt ved elektronisk kommunikasjon, regnes bare som skriftlig dersom dette er avtalt. Hvis en part ønsker å gjøre gjeldende at den annen part har varslet eller svart for sent, må han gjøre det skriftlig uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt varsel eller svar. Gjør han ikke det, skal varslet eller svaret anses som gitt i tide.

12 Prosjektkontrakten er statisk i det den signeres! Under gjennomføringen er den i bevegelse!

13 Hvor oppstår de fleste diskusjonene? Kontraktsdokumentene og tolkning Prosjektering og ansvar for løsninger Endringer dokumentasjon Kundens bidrag og risiko Fremdriftsplanen og samordning Endringer

14 Varsel Hvis leverandøren ikke varsler sitt krav innen fristen, taper han retten til å kreve...når han blir oppmerksom......uten ugrunnet opphold, regnet fra mottakelsen......uten ugrunnet opphold......når han blir eller burde ha blitt klar over forholdene....innen 7 dager...regnet fra... NB! - om skriftlighet - til partenes representant - ???

15

16 Tidsvirkning - Identifisering FORSIKTIG HER! Om endringen i seg selv ikke har tidskonsekvenser, bidrar den sammen med andre endringer. Forslag til standard tekst: Denne endringen har ingen tidsvirkninger isolert, men sammen med andre kan den få tidsvirkninger.

17 Hva gjør du med endringene? Varsle. Kartlegge konsekvenser. Vurdere risiko. Estimere konsekvenser. Evaluere tidskonsekvenser. Vurdere om det skal tas forbehold. Presentere. Forhandle. Implementere.

18

19

20 Dokumentasjonen må være så god at den har overbevisningskraft!...vanntett og tung som stein...

21 Hvordan bli bedre til å forhandle?

22 Bevisstgjøring og systematikk Forhandlingsstrategi Forberedelser Forhandlingsteknikk Forhandlingene Etterfølgende aktiviteter

23 Forhandlingsstrategi Man må etablere mål for forhandlingene Forberedelser må gjøres Gjennomføringsplan må lages Forhandlingene tar ofte utgangspunkt i styrkeforholdet mellom partene!

24 Forberedelser Kartlegge Egen situasjon Forhandlingsmotparten Hvem? Hvilke behov? Forhandlingsteamet Gi-punkter Løsnigsforslag

25 Forhandlingsteknikk Menneskeforståelse Relasjon Kommunikasjon Overgangen fra argumentasjon til løsningsforslag

26 Kommunikasjon er vanskelig! Kommunikasjon kan skape Tillit Respekt Troverdighet Kommunikasjon kan også skape usikkerhet Å lytte er ofte den viktigste, men vanskeligste delen

27 Kommunikasjon Hva ønsker vi å formidle? Budskap innhold Fleksibilitet Samarbeidsvilje Løsningsevne Kompetanse Grenser Krav Troverdighet henger sammen med tillit til det som kommuniseres

28 Kommunikasjon Man kan si ting på mange måter vær bevisst Formell/uformell Mild/streng Positiv/negativ Imøtekommende/avvisende Forklarende/påstående Kroppsspråk

29 Viktige spørsmål til slutt

30 Målkonflikter Byggherre Riktig omfang, høy kvalitet, på kortest mulig tid, til lavest mulig pris. Entreprenør.høyest mulig pris....kan lede til utfordringer ift fleksibilitet løsningsvilje samarbeid dokumentasjon kommunikasjon fokus

31 Er du medspiller eller motspiller?

32 Hva kjennetegner en fornøyd kunde? 1. Han får det han skal ha Omfang Tid Kvalitet 2. Samarbeidet har vært godt Kommunikasjon Profesjonalitet Fleksibilitet 3. Forutberegnelighet - han slipper overraskelser Han får høre om problemer før det er for sent å gjøre noe 4. Han er komfortabel med å betale fakturaen Den er i samsvar med avtalen Den er dokumentert med underlag 5. Han anbefaler deg til andre

33 Hva kjennetegner en fornøyd leverandør?

34 En leverandør er fornøyd når 1. Han oppnår sitt resultatmål 2. Produksjonen går uforstyrret 3. Kunden leverer det han skal i tide 4. Samarbeidet med kunden har vært godt 5. Medarbeiderne er tilfredse 6. Kunden er fornøyd

35 Det hjelper ikke med en god kontrakt dersom den håndteres dårlig! Det er utrolig hva man kan gjøre med en dårlig kontrakt gjennom god kontraktstyring!

Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen. Tanker

Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen. Tanker Velkommen Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen Tanker Introduksjon Formålet med dette foredraget er: å gi innblikk i noen av de situasjonene som kan oppstå i gjennomføringen av et byggeprosjekt.

Detaljer

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter Innhold Generell innføring i Norsk entrepriserett... 2 1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter... 2 2 Forholdet til lovgivning. Avtalerett... 3 3. Generelt om Norsk Standards kontrakter (NS- kontrakter)...

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

1. Avtalefriheten og den private eiendomsretten

1. Avtalefriheten og den private eiendomsretten Landmålerens rolle og oppgaver -kravene til den profesjonelle landmåleren Frode Aleksander Borge Førstelektor 1. Avtalefriheten og den private eiendomsretten Avtalefrihetens grunnsetning: Enhver har frihet

Detaljer

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet?

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet? Veileder om SAMSPILLSENTREPRISE En gjennomføringsmodell og samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. hva er samspillsentreprise?

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde Hvilke ansvar har prosjekterende vedrørende HMS? (i ny BHF av 01.01.2010) Byggherreforskriften er først og fremst en samarbeidsforskrift, ikke en

Detaljer

Webben som markedsplass. Presentasjon på MARKEDSKONFERANSEN 2008 Av Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA, Oslo

Webben som markedsplass. Presentasjon på MARKEDSKONFERANSEN 2008 Av Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA, Oslo NORDIA Nordic full service law firm with 80 lawyers Offices in Oslo, Stockholm, Gothenburg and Copenhagen Cooperation with Baltic law firm (NORDIA Baublys in Vilnius and Kaunas in Lithuania) Oslo office

Detaljer

Hvem er jeg? Rådgivende ingeniør med lang fartstid i Rambøll Norge. Konserncontroller med ansvar for. Kollektiv ansvarsforsikring i RIF.

Hvem er jeg? Rådgivende ingeniør med lang fartstid i Rambøll Norge. Konserncontroller med ansvar for. Kollektiv ansvarsforsikring i RIF. Eystein Abel Engh Hvem er jeg? Rådgivende ingeniør med lang fartstid i Rambøll Norge Konserncontroller med ansvar for Irregulære kontrakter, risikoavdekking Tvister, erstatningskrav Opplæring, Spesialforsikringer,

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

RAPPORT. Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag. NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE

RAPPORT. Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag. NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE RAPPORT LEVERANDØRUTVIKLING Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE INNHOLD FORORD 3 SAMMENDRAG 4 1. SPØRREUNDERSØKELSE

Detaljer

Private avtaler og eiendomsdannelse sett i lys av kravene til den profesjonelle landmåleren

Private avtaler og eiendomsdannelse sett i lys av kravene til den profesjonelle landmåleren INSTITUTT FOR BYGGFAG FRODE ALEKSANDER BORGE FØRSTELEKTOR Private avtaler og eiendomsdannelse sett i lys av kravene til den profesjonelle landmåleren Forholdet mellom avtalefriheten, delevedtaket og oppmålingsforretningen

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8401

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8401 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8401 Innhold: Forsvarsbyggs generelle kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag basert på NS 8401 Vedlegg: o Mal for avtaledokument o Mal for endringsforespørsel/endringsavtale

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser 1-4 1.1. Grunnleggende

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008)

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) Skjema 1: Januar 2013 AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) TIL FIRMA: PROSJEKT: AVVIK MELDT AV: VARSEL NUMMER: 1. VARSEL OM AVVIK: Varsel om endring - Irregulær endringsordre (pkt. 23) Oppdragsgiver

Detaljer

Kontrakter i totalentrepriser

Kontrakter i totalentrepriser Kontrakter i totalentrepriser Ida Nes Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Medveileder: Ben-Stian Unhjem, Hent AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 2 / 2006. Lokaler «på tomgang» kan medføre store avgiftstap

NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 2 / 2006. Lokaler «på tomgang» kan medføre store avgiftstap NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 2 / 2006 Lokaler «på tomgang» kan medføre store avgiftstap SIDE 2 Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen FØYEN reviderer og utvider sin kommentarutgave til NS 8405 SIDE 15 Sårbarhet ved lederskifte

Detaljer

Utfyllende tekst til Etisk regelverk med eksempler på spørsmål og svar

Utfyllende tekst til Etisk regelverk med eksempler på spørsmål og svar Etisk Regelverk Utfyllende tekst til Etisk regelverk med eksempler på spørsmål og svar Kapittel 2 Integritet Til punkt 2.2 Å ha en profesjonell avstand til kunden innebærer at man skaper en god relasjon

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2010-16. årgang. Tema Entreprise

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2010-16. årgang. Tema Entreprise EUROJURIS INFORMERER Nr. 3/2010-16. årgang Tema Entreprise Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 9 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2015-21. årgang. Entrepriserett

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2015-21. årgang. Entrepriserett EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2015-21. årgang Entrepriserett Eurojuris Informerer Innhold Gjennom utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Høringsfrist:

Detaljer