HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN"

Transkript

1 HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN 1

2 Om veiledningen Denne veiledningen er laget for å hjelpe oppdragstaker til å varsle korrekt. Veiledningen kan benyttes uansett hvilken Norsk Standard partene har avtalt. 2

3 Hvem kan sende et varsel? Varselet må sendes av: den som er angitt som oppdragstakers representant i kontrakten eller andre som har fullmakt til å varsle. 3

4 Til hvem skal det varsles? Varselet må sendes til: den som er angitt som oppdragsgivers representant i kontrakten. 4

5 Varslingsfristen Fristen varierer i de ulike bestemmelsene og konkrete tilfellene. Tommelfingerregelen er at det må varsles «uten ugrunnet opphold» (så snart som mulig), helst i løpet av noen få dager. For sen varsling kan medføre tap av krav eller innsigelse. 5

6 Varselet gjelder - endring Endring: skal krysses av i to tilfeller: 1. Dersom du skal angi og spesifisere konsekvensen av en skriftlig endringsordre fra oppdragsgiver. 2. Dersom du mottar en irregulær endringsordre. F. eks muntlige pålegg på byggeplassen eller arbeidstegninger som innebærer en endring av det opprinnelig avtalte. 6

7 Varselet gjelder svikt ved oppdragsgivers medvirkning - Svikt ved oppdragsgivers medvirkning eller andre forhold: Skal krysses av dersom f.eks oppdragsgiver er forsinket med levering av tegninger og instrukser, arbeidsunderlaget eller grunnforhold ikke er som du kunne forvente, andre UE er ikke er ferdig med sitt arbeid, det er feil i tegninger og beskrivelser levert av oppdragsgiver, avvik fra fremdriftsplan. Kort fortalt alle feil eller forsinkelser fra oppdragsgiver eller forhold som oppdragsgiver har risikoen for. 7

8 Varselet gjelder - Forsering ved uberettiget avslag Forsering ved uberettiget avslag på krav om fristforlengelse: Skal krysses av dersom du velger å anse oppdragsgivers avslag på krav om fristforlengelse som et pålegg om forsering. (Vær oppmerksom på standardens begrensning i forhold til når valgretten foreligger.) 8

9 Varselet gjelder for sent svar For sent svar/varsel fra oppdragsgiver: Krysses av dersom oppdragsgiver har vært for sen med å besvare et varsel (ikke besvart «uten ugrunnet opphold»). 9

10 Varselet gjelder - Annet Annet: Hvis du er usikker på hvilket punkt som skal krysses av, kan dette benyttes. 10

11 Konsekvens Kryss av for den konsekvensen det antas at det varslede forholdet vil medføre. Manglende eller for sen angivelse av konsekvens kan medføre tap av krav. Det anbefales derfor at du krysser av for de konsekvensene det antas at forholdet vil medføre. Krysses det av for «konsekvens uavklart» må angivelse av konsekvensen ettersendes «uten ugrunnet opphold». 11

12 Varselets årsak Beskriv kort hvorfor du varsler. Beskrivelsen må være så utfyllende at oppdragsgiver kan ta stilling til varselet. F.eks: «På tegning B2 rev. 1 av er det inntegnet bredere balkong i 6. etasje enn hva som opprinnelig er avtalt.» 12

13 Spesifisert og begrunnet krav Spesifiser det konkrete kravet i antall dager og kroner så langt dette er mulig. Skal arbeidet avregnes etter kontraktens enhetspriser, vil det være tilstrekkelig å henvise til den aktuelle enhetsprisen. 13

14 Metode for vederlagsjusteringen Her kan det være aktuelt å krysse av flere av beregningsmåtene. F.eks hvis arbeidet dels skal avregnes iht. enhetspriser og dels som regningsarbeid. 1. Utgangspunktet er at kontraktens enhetspriser skal benyttes. 2. Justerte enhetspriser skal benyttes for arbeid som i det vesentlige er likeartet med ytelser der det er fastsatt enhetspriser. 3. Regningsarbeid skal benyttes dersom det ikke foreligger anvendelige enhetspriser. Husk å varsle om regningsarbeid før arbeidet igangsettes. 4. Oppdragstaker kan velge å gi et spesifisert tilbud på justering av vederlaget. Oppdragsgiver kan også kreve at oppdragstaker gir et tilbud på arbeidet. 14

15 Ettersending av spesifisering Hvis det ikke foreligger grunnlag for å spesifisere kravet, må det krysses av for at spesifisering ettersendes. Husk å ettersende spesifikasjonen «uten ugrunnet opphold» fra du har grunnlag for å beregne kravet. 15

16 Svarfrist Svarfrist: Hvis det er viktig at varselet besvares innen en konkret dato, bør dette angis. Det kan være tilfelle dersom du har behov for tegninger til et arbeid som snarlig skal igangsettes, eller dersom det av hensyn til fremdriften er særlig viktig at oppdragsgiver svarer hurtig. Uansett om det angis en svarfrist eller ikke, er det standardens varslingsfrist som er utgangspunktet for fristberegningen. Begrunnelse for svarfristen: Beskriv hvorfor det er nødvendig med et svar innen den angitte datoen. 16

17 Bildevedlegg Legg gjerne ved bilder til varselet for å supplere beskrivelsen. Du kan bruke bilder som allerede er lagret på telefonen (velg «album») eller du kan ta et bilde direkte i appen (velg «kamera»). Beskriv hvor bilde er tatt og hva det er bilde av. Dato vil påføres bildevedleggene automatisk. 17

18 Send varselet 1. LAGRE: varselet lagres kun i appen. 2. LAGRE OG SEND TIL MEG: Varselet sendes kun til brukerens e- postadresse. Du vil motta en e-post med link til et pdf-dokument som er redigerbart. Gjør de nødvendige endringer og send varselet på vanlig måte pr e-post/brev. 3. LAGRE OG SEND: Varselet sendes i e-post med link til en ikke-redigerbar pdf til kontaktpersonen i det aktuelle prosjektet samt til brukerens e- postadresse i redigerbart pdfformat. 18

19 Ettersending av spesifikasjon 1. Hvis du har krysset av for «det foreligger ikke grunnlag for å spesifisere», må slik spesifikasjon ettersendes «uten ugrunnet opphold» fra du har grunnlag for å spesifisere. 2. Alle varsler der dette er krysset av, vil vises i oversikten over varslene med en annen bakgrunnsfarge og med teksten «må spesifiseres». 19

20 Ettersending av spesifikasjon 3. Sett fingeren på nummeret på varselet og dra mot høyre. 4. Trykk på «endre» 5. Spesifiser kravet og send til oppdragsgiver. Eller: Send varselet til deg selv og foreta spesifiseringen på datamaskinen og send pr e-post. 20

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe)

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Eksempelsak 3: Registrering av Mnr på Teig som mangler Mnr - Eksempel fra Lærdal

Eksempelsak 3: Registrering av Mnr på Teig som mangler Mnr - Eksempel fra Lærdal Eksempelsak 3: Registrering av Mnr på Teig som mangler Mnr - Eksempel fra Lærdal Versjon 1.0 03.12.2014 SIM_EksSak3: Reg. av Mnr på Teig som mangler Mnr Side 1 av 8 I N H O L D S F O R T E G N E L S E:

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer