Norske innkjøpsbetingelser for offshore byggeprosjekter NIB 16. Sondre Dyrland, partner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske innkjøpsbetingelser for offshore byggeprosjekter NIB 16. Sondre Dyrland, partner"

Transkript

1 Norske innkjøpsbetingelser for offshore byggeprosjekter NIB 16 Sondre Dyrland, partner Lunsjseminar 5. april 2017

2 Innholdsoversikt Bruksområde og utforming Standardisering og individuell avtaleregulering Tekniske tilpasninger til underleveranseforhold Frister tilpasset underleveranseforhold Enkelte materielle endringer i favør av hovedleverandøren Kort om avvikende leveringsvilkår og Incoterms Avsluttende bemerkninger 2

3 1 Bruksområde og utforming NF-/NTK-familien NF 15 NTK 15 NTK 15 Modifikasjon NTK 15 Modul & Modifikasjon Samlet levering Separat levering Bygging basert på Selskapets spesifikasjoner og tegninger (utførelsesentreprise) Prosjektering, innkjøp, bygging og evt. installasjon (EPC(I), totalentreprise) Større modifikasjoner av plattformer på norsk sokkel (EPC(I)) Modifikasjonskontrakter hvor en ny modul inngår i leveransen (EPC(I)) Samlet levering av modul og modifikasjonsarbeider Separat levering av modul og modifikasjonsarbeider NIB 16 "Norsk Industri anbefaler sine medlemmer å benytte til anskaffelser av utstyrskomponenter der Hovedkontrakten er en ren NF/NTK kontrakt. Det anbefales også at standarden brukes av operatørselskapene ved inngåelse av Selskapets Rammeavtaler som Leverandørene kan tenkes pålagt å bruke under Hovedkontrakten." 3

4 1 Bruksområde og utforming NIB 16 er tilpasset totalleveranser Vedleggsstruktur tilsvarende NTK Artikkel 2.1 Kontrakten består av disse kontraktsvilkår, eget avtaledokument når dette er opprettet og følgende vedlegg: Vedlegg A: Arbeidsbeskrivelsen Vedlegg B: Vederlaget Vedlegg C: Fremdriftsplanen Vedlegg D: Administrasjonsbest. Vedlegg E: Spesifikasjoner Vedlegg F: Tegninger Vedlegg G: Selskapets Leveranser Vedlegg H: Underleverandører Vedlegg I: Selskapets Forsikringer Vedlegg J: Standard Formularer for Garanti. NF15 Artikkel 2.1 Kontrakten består av disse kontraktsvilkår, eget avtaledokument når dette er opprettet, og følgende vedlegg: Vedlegg A: Arbeidsbeskrivelsen Vedlegg B: Vederlaget Vedlegg C: Fremdriftsplan Vedlegg D: Administrasjonsbest. Vedlegg E: Selskapets Dokumenter Vedlegg F: Selskapets Ytelser Vedlegg G: Selskapets Forsikringer Vedlegg H: Underleverandører Vedlegg I: Leverandørens Spesifikasjon Vedlegg J: Standard Formularer for Garanti. NTK15 Artikkel 2.1 Kontrakten består av Bestillingen, disse kontraktsvilkår, og følgende vedlegg: Vedlegg A: Arbeidsbeskrivelsen Vedlegg B: Vederlaget Vedlegg C: Fremdriftsplanen Vedlegg D: Administrasjonsbest. Vedlegg E: Kjøpers Dokumenter Vedlegg F: Kjøpers Leveranser Vedlegg G: Kjøpers Forsikringer Vedlegg H: Underleverandører Vedlegg I: Selgers Spesifikasjon Vedlegg J: Standard Formularer for Garanti. 4

5 1 Bruksområde og utforming NIB 16 er tilpasset totalleveranser Kontraktsgjenstand og Leveranse som i NTK NF NTK NIB Bygging basert på Selskapets spesifikasjoner og tegninger (utførelsesentreprise) Prosjektering, innkjøp, bygging og evt. installasjon (EPC(I), totalentreprise) Utstyrskomponenter der hovedkontrakten er en NF/NTK-kontrakt Kontraktsgjenstanden (1.12) Kontraktsgjenstanden (1.12) Kontraktsgjenstanden (1.16) "betyr den gjenstand Leverandøren etter Kontrakten skal levere, samt dens enkelte deler, men omfatter ikke Selskapets Leveranser før disse er inkorporert." "betyr den gjenstand Leverandøren etter Kontrakten skal levere, samt dens enkelte deler, men omfatter ikke Selskapsmaterialer før disse er inkorporert." Leveransen (1.14) "betyr den gjenstand Selger etter Kontrakten skal levere, samt dens enkelte deler, men omfatter ikke Kjøpers Leveranser før disse er inkorporert." Leveransen (1.18) 5 "betyr Kontraktsgjenstanden samt all dokumentasjon som etter Kontrakten skal leveres av Leverandøren." "betyr Kontraktsgjenstanden samt all dokumentasjon som etter Bestillingen skal leveres av Selger."

6 1 Bruksområde og utforming NIB 16 er tilpasset totalleveranser Risikofordeling følger funksjonsfordeling Artikkel 7 IKKE I BRUK Artikkel 7 Leverandøren skal oppfylle alle krav som følger av Vedlegg I. Leverandøren skal uten ugrunnet opphold underrette Selskapet om mangler og uoverensstemmelser som oppdages i Vedlegg I. Leverandøren skal omgående rette disse med mindre Selskapet gir annen instruks i henhold til art. 12 til 16 eller ved bruk av avviksprosedyren i Vedlegg D. Artikkel 7 Selger skal oppfylle alle krav som følger av Vedlegg I. Selger skal uten ugrunnet opphold underrette Kjøper om mangler og uoverensstemmelser som oppdages i Vedlegg I. Selger skal omgående rette disse med mindre Kjøper gir annen instruks i henhold til art. 12 til 16 eller ved bruk av avviksprosedyren i Vedlegg D. NF15 Leverandørens rettelser av mangler og uoverensstemmelser i Vedlegg I skal ikke anses som Endring av Arbeidet NTK15 Selgers rettelser av mangler og uoverensstemmelser i Vedlegg I skal ikke anses som Endring av Arbeidet 6

7 1 Bruksområde og utforming NIB 16 er tilpasset totalleveranser Garantiansvar reflekterer risiko-/funksjonsfordeling Artikkel 23.1, første og andre ledd Leverandøren garanterer for utførelsen av Arbeidet. Han garanterer også for at Materialer som Leverandøren leverer for inkorporering i Kontraktsgjenstanden er nye, og at prosjektering utført av Leverandøren er egnet for det formål og den bruk den i henhold til Kontrakten er ment å tjene. Han garanterer videre for at Kontraktsgjenstanden gjennom Garantiperioden svarer til de Tegninger og Spesifikasjoner som er gjeldende på leveringstidspunktet (sluttdokumentasjon). Denne garanti omfatter ikke Selskapets Leveranser, med mindre annet følger av art. 6.1 og 6.2. NF15 Artikkel 23.1, første og andre ledd Leverandøren garanterer: a) at Leveransen gjennom Garantiperioden svarer til Selskapets Dokumenter og Leverandørens Spesifikasjon, b) at Kontrakts-gjenstanden gjennom Garantiperioden svarer til det endelige resultat av Leverandørens prosjektering, c) at Leverandørens Spesifikasjon og hans prosjektering er egnet for det formål og den bruk dette etter Kontrakten er ment å tjene, d) at Materialer som Leverandøren leverer for inkorporering i Kontraktsgjenstanden er nye, og e) for utførelsen av Arbeidet. Denne garanti omfatter ikke Selskapets Dokumenter og Selskaps-materialer, med mindre annet følger av art NTK15 Artikkel 23.1, første og andre ledd Selger garanterer for utførelsen av Arbeidet. Han garanterer også for at Materialer som Selger leverer for inkorporering i Kontraktsgjenstanden er nye, og at prosjektering utført av Selger er egnet for det formål og den bruk den i henhold til Kontrakten er ment å tjene. Han garanterer videre for at Leveransen gjennom Garantiperioden svarer til Kjøpers Dokumenter og Selgers Spesifikasjon som er gjeldende på leveringstidspunktet (sluttdokumentasjon). Denne garanti omfatter ikke Kjøpers Leveranser, med mindre annet følger av art. 6.1 og

8 2 Standardisering og individuell avtaleregulering Samme standardiseringsgrad som NF/NTK Kommersielle vilkår må avtales individuelt Garantibeløp (art. 21.1) Garantiperiode (art. 23.2) Maksimalt forsinkelsesansvar (art. 24.2) I % av Kontraktsprisen og beløp i NOK Omkostningsansvar ved tap eller skade før levering (art. 29.2) Egenandel byggerisikoforsikring Ansvar for skade på tredjepart (art. 30.3) Maksimalt kontraktsbruddsansvar (art. 32.2) I % av Kontraktsprisen og beløp i NOK 8

9 3 Tekniske tilpasninger Nye begreper og definisjoner Hovedkontrakt, Oppdragsgiver og Bestilling Bestillingen (1.2) Bestillingen betyr det dokument som Kjøper utsteder til Selger for bestilling av Leveransen. Kontrakten (1.15) Kontrakten betyr Bestillingen, disse kontraktsvilkår med vedlegg som angitt i art. 2, og et eget avtaledokument når det er opprettet. Kontrakten (1.11) Kontrakten betyr disse kontraktsvilkår med vedlegg som angitt i art. 2, og et eget avtaledokument når det er opprettet. Hovedkontrakten (1.11) Hovedkontrakten betyr den kontrakt som Kjøper har inngått med Oppdragsgiver og som er særskilt nevnt i Bestillingen Selger (1.25) Selger betyr leverandøren av Leveransen slik det er spesifisert i Bestillingen Kjøper (1.12) Kjøper betyr kjøperen av Leveransen slik det er spesifisert i Bestillingen Leverandøren (1.15) Leverandøren betyr... Selskapet (1.24) Selskapet betyr... på vegne av...- gruppen 9 Oppdragsgiver (1.23) Oppdragsgiver betyr Kjøpers kunde under Hovedkontrakten. NTK15

10 3 Tekniske tilpasninger Endring av definisjoner Kjøpergruppen omfatter Oppdragsgiver (Selskapsgruppen) Selgergruppen (1.26) Selgergruppen betyr Selger, hans Tilknyttede Selskaper som deltar i Arbeidet, hans Underleverandører og deres leverandører og underleverandører, deltagere i et foretak som er etablert for å utføre Arbeidet, og de ansatte i de nevnte selskaper og foretak. Kjøpergruppen (1.13) Kjøpergruppen betyr Kjøper, Oppdragsgiver og de han opptrer på vegne av under Hovedkontrakten, deres Tilknyttede Selskaper, Kjøpers og Oppdragsgivers øvrige leverandører og underleverandører, i den utstrekning de ovennevnte er involvert i prosjektet Bestillingen gjelder, og de ansatte i de nevnte selskaper og andre som Kjøper eller Oppdragsgiver benytter Leverandørgruppen (1.16) Leverandørgruppen betyr Leverandøren, hans Tilknyttede Selskaper som deltar i Arbeidet, hans Underleverandører og deres leverandører og underleverandører, deltagere i et foretak som er etablert for å utføre Arbeidet, og de ansatte i de nevnte selskaper og foretak. Selskapsgruppen (1.26) Selskapsgruppen betyr...-gruppen, hver av deltagerne i denne, deres Tilknyttede Selskaper, Selskapets leverandører og deres leverandører og underleverandører, i den utstrekning de ovennevnte er involvert i... prosjektet, og de ansatte i de nevnte selskaper og andre som Selskapet benytter. NTK15 10

11 4 Frister Preklusive frister er endret Selgers frister er forkortet, Kjøpers frister er forlenget Bestemmelse Gjelder NF/NTK 5.1 Myndighetskrav Tillatelser Frist for VOR 21 dager 14 dager 8.1 Underleveranser Frist for å godkjenne underleverandører 14 dager 7 dager 8.3 Underleveranser under Rammeavtale 8.4 Underleveranser overført etter kontraktsinngåelse Frist for VOR 14 dager 21 dager Frist for VOR 14 dager 21 dager 15.2 Konsekvenser av VO. Tvist om konsekvenser Frist for søksmål om konsekvenser (hvis uenig med kjøper i VO) 4 måneder 6 måneder 16.1 Tvist om Endring foreligger DVO Frist for VOR 14 dager 21 dager 11

12 4 Frister Preklusive frister er endret Selgers frister er forkortet, Kjøpers frister er forlenget Bestemmelse Gjelder NF/NTK (NIB)/16.5 (NF) 20.5 (NIB)/20.6 (NF) Sluttoppgjør Frist for å besvare VOR (ved VO eller DVO) Frist for å varsle om for sent fremsatt VOR Frist for å reise søksmål (hvis uenig med Kjøper om VO) Frist for søksmål (hvis uenig med Kjøper) 28 dager 21 dager 28 dager 21 dager 6 måneder (fra VO) 8 måneder (fra VO) 4 måneder etter svar 6 måneder etter Ferdigattest (hvis ikke forslag til sluttoppgjør) 12 måneder etter svar 15 måneder etter Ferdigattest (hvis ikke forslag til sluttoppgjør) 28.3 Force Majeure Frist for VOR 14 dager 21 dager 12

13 4 Frister Frister tilpasset underleveranseforhold og "back-to-back" Kortere preklusive frister Høyere krav til Selgers organisering og oppfølging Vanskeliggjør underleveranser i flere ledd på samme vilkår Kjøper kan ofte unngå eksponering Rutinemessig videresende alle VOR fra Selger til Oppdragsgiver Dersom Selger ikke har fremsatt Endringsordrekrav innen 14 Dager etter at Kjøper har krevd et slikt arbeid utført på den måten som er nevnt i første avsnitt, taper han retten til å gjøre gjeldende at arbeidet er en Endring av Arbeidet., ART ANDRE LEDD 13

14 5 Enkelte materielle endringer Kostnader til utarbeidelse av overslag Selger har bare krav på betaling hvis han har varslet om det på forhånd Artikkel 12.2 Dersom Kjøper ikke bestiller slik Endring av Arbeidet, skal Kjøper betale Selgers nødvendige og dokumenterte kostnader med å utarbeide de overslag som er krevd av Kjøper, men dog bare dersom Selger har varslet om dette før utarbeidelsen av overslaget ble startet. Bestemmelsene i art. 12 til 15 gjelder tilsvarende. Artikkel 12.2 Selskapet skal betale Leverandørens nødvendige og dokumenterte kostnader med å utarbeide de overslag som er krevd av Selskapet. Bestemmelsene i art. 12 til 15 gjelder tilsvarende. NF15 Artikkel 12.2 Selskapet skal betale Leverandørens kostnader nevnt under pkt. e) selv om det ikke beordres Endring av Arbeidet. NTK15 14

15 5 Enkelte materielle endringer Selskapets plikt til å svare på en VOR Ingen regel om "deemed" DVO i NIB 16 Artikkel 16.2 Har Selger innen fristen fremsatt krav som nevnt i art. 16.1, skal Kjøper innen 28 Dager etter mottak av kravet enten utstede Endringsordre etter reglene i art. 14 eller en Omtvistet Endringsordre. Mener Kjøper at dette arbeidet er en del av Arbeidet, skal det utstede en Omtvistet Endringsordre. Omtvistet Endringsordre skal uttrykkelig betegnes som dette og fremsettes på fastsatt skjema, som skal identifisere det arbeid som partene er uenige om og inneholde en begrunnelse for hvorfor Kjøper mener at dette er en del av Arbeidet. Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende at Selgers krav er fremsatt for sent, må dette varsles innen 28 Dager etter mottak av Endringsordrekravet. Artikkel 16.2 Har Leverandøren innen fristen fremsatt krav som nevnt i art. 16.1, skal Selskapet innen 21 Dager etter mottak av kravet enten utstede Endringsordre etter reglene i art. 14 eller en Omtvistet Endringsordre. Mener Selskapet at dette arbeidet er en del av Arbeidet, skal det utstede en Omtvistet Endringsordre. Omtvistet Endringsordre skal uttrykkelig betegnes som dette og fremsettes på fastsatt skjema, som skal identifisere det arbeid som partene er uenige om og inneholde en begrunnelse for hvorfor Selskapet mener at dette er en del av Arbeidet. Dersom Selskapet vil gjøre gjeldende at Leverandørens krav er fremsatt for sent, må dette varsles innen 21 Dager etter mottak av Endringsordrekravet. Hvis Selskapet ikke har utstedt Endringsordre eller Omtvistet Endringsordre innen 21 Dager etter mottak av Endringsordrekrav, skal Omtvistet Endringsordre anses utstedt. NTK15 15

16 5 Enkelte materielle endringer Regel om "deemed" DVO ny i NF/NTK 15 Likevel utelatt i NIB 16 "Deemed" DVO en nyvinning i NF/NTK 15 (tidligere bare i NSC 05) Fordel for Leverandøren Effektiv "sanksjon" mot Selskapets unnlatelse av å utstede VO eller DVO Eliminerer usikkerhet om arbeidsplikt Eliminerer usikkerhet om vederlagskrav dersom Endring Ikke videreført nedover i kjeden i NIB 16 med uklar begrunnelse "I forhold til NF15 er art noe justert ved at bestemmelsen om «tvungen Omtvistet Endringsordre» er fjernet av hensyn til administrasjonsbyrden en slik ordning kan innebære for innkjøpssituasjonen." 16

17 5 Enkelte materielle endringer Lengre garantiperiode med mindre annet avtales Som fastsatt i Bestillingen eller som i Hovedkontrakten Artikkel 23.2 Garantiperioden begynner når Leveringsprotokoll opprettes og utløper som fastsatt i Bestillingen. Dersom utløpstidspunktet ikke er angitt i Bestillingen, skal Garantiperioden utløpe samtidig med at garantiperioden under Hovedkontrakten utløper. Artikkel 23.2 Garantiperioden begynner når Leveringsprotokoll opprettes, og utløper to år deretter. NTK15 Hovedkontrakt Underkontrakt NF/NTK 15 2 NIB 16 2? 17

18 5 Enkelte materielle endringer Garantiperiodens lengde er viktig av flere grunner Tredjepartsansvar og forsikringsplikt ikke bare garantiforpliktelse og utbedring Tredjepartsansvar Artikkel 30.3 første ledd Frem til utløp av garantiperioden skal Selger holde Kjøpergruppen skadesløs for: Artikkel 30.3 andre ledd Selgers ansvar for tap eller skader ved hver ulykkeshendelse skal være begrenset til det beløp som er angitt i Bestillingen. Dette gjelder ikke Selgers ansvar for tap eller skade ved hver ulykkeshendelse som omfattes av forsikringer tegnet i henhold til art a) og b), der Selgers ansvar skal omfatte forsikringsbeløpet som utbetales for tapet eller skaden. Forsikringsplikt Artikkel 31.2 første ledd (c) Selger skal sørge for tegning og opprettholdelse av følgende forsikringer: c) Ansvarsforsikring som skal dekke Selgers ansvar for tings- og personskade etter art. 30.3, forsåvidt det ikke er dekket av a) eller b) ovenfor. Artikkel 31.2 andre ledd Forsikringene skal være i kraft på det tidspunkt Arbeidet påbegynnes og skal ikke utløpe før ved utløp av Garantiperioden. 18

19 5 Enkelte materielle endringer Kontraktsgjenstand Hovedkontrakt Utvidet mangelsansvar for Selger Ansvar for tilkomstutgifter mv. "back to back" med hovedkontrakt Kontraktsgjenstand Underkontrakt Artikkel 25.3 tredje ledd jf første ledd Med mindre annet følger av Kontrakten, jfr. Art. 25.4, 26.3 og 32 kan Kjøper kreve erstatning for a) Kjøpers eller Oppdragsgivers tilkomstutgifter, inkludert utgifter til nødvendig demontering og reinstallering av andre gjenstander som inngår i Kjøpers kontraktsgjenstand under Hovedkontrakten, utgifter til konstatering av mangelen og beslektede utgifter, og ( ) art 25.3 Selgers ansvar for utbedringsarbeider etter at Leveringsprotokoll er opprettet og for erstatning etter art. 25.3, skal ikke i noe tilfelle omfatte kostnader forbundet med: a) demontering av andre gjenstander enn Kontraktsgjenstanden for å få adgang til Kontraktsgjenstanden, med mindre Kjøper også er ansvarlig for de samme kostnadene overfor Oppdragsgiver under Hovedkontrakten, eller art Artikkel 25.3 tredje ledd jf første ledd Forøvrig kan Selskapet kreve erstatning for tilkomstutgifter, utgifter til konstatering av mangelen og beslektede utgifter som er direkte knyttet til mangelen eller mangelsutbedringen, med mindre annet følger av Kontrakten, jfr. art. 25.4, 26.3 og 32. NTK15 Leverandørens ansvar for utbedringsarbeider etter at Leveringsprotokoll er opprettet og for erstatning etter art. 25.3, skal ikke i noe tilfelle omfatte kostnader forbundet med: a) demontering av andre gjenstander enn Kontraktsgjenstanden for å få adgang til Kontraktsgjenstanden, eller NTK15 19

20 5 Enkelte materielle endringer Utvidet mangelsansvar for Selger Ansvar også for hovedleverandørens forsinkelsesansvar 20 Artikkel 25.3, tredje og fjerde ledd Med mindre annet følger av Kontrakten, jfr. Art. 25.4, 26.3 og 32 kan Kjøper kreve erstatning for a) b) tap og utgifter Kjøper har som følge av forsinkelser med Kjøpers leveranser under Hovedavtalen eller under andre avtaler Kjøper har inngått for å gjennomføre prosjektet Bestillingen gjelder, og som i begge tilfeller er direkte knyttet til mangelen eller mangelsutbedringen. Selgers samlede ansvar for tap og utgifter under punkt b) ovenfor er begrenset til samme % sats og eventuelle kronebeløp som er angitt i Bestillingen for Selgers samlede ansvar under art Artikkel 25.3 tredje ledd Forøvrig kan Selskapet kreve erstatning for tilkomstutgifter, utgifter til konstatering av mangelen og beslektede utgifter som er direkte knyttet til mangelen eller mangelsutbedringen, med mindre annet følger av Kontrakten, jfr. art. 25.4, 26.3 og 32. NTK15

21 5 Enkelte materielle endringer Utvidet mangelsansvar for Selger Egen ansvarsbegrensning eller del av forsinkelsesansvarsbegrensning? Artikkel 25.3, tredje og fjerde ledd Med mindre annet følger av Kontrakten, jfr. Art. 25.4, 26.3 og 32 kan Kjøper kreve erstatning for a) b) tap og utgifter Kjøper har som følge av forsinkelser med Kjøpers leveranser under Hovedavtalen eller under andre avtaler Kjøper har inngått for å gjennomføre prosjektet Bestillingen gjelder, Rettekostnader inkl. tilkomst (art. 25 inkl a) Globalansvarsbegrensning (art. 32.2) og som i begge tilfeller er direkte knyttet til mangelen eller mangelsutbedringen. Selgers samlede ansvar for tap og utgifter under punkt b) ovenfor er begrenset til samme % sats og eventuelle kronebeløp som er angitt i Bestillingen for Selgers samlede ansvar under art Ansvar for hovedleverandørens forsinkelsesansvar på grunn av mangelsutbedring i underkontrakt (art b)?? Maksimalt forsinkelsesansvar (art. 24.2) 21

22 5 Enkelte materielle endringer Kompensasjon ved avbestilling og netto negative endringer Lavere prosentsats enn i NF/NTK Artikkel 13.3 Er nettoeffekten av alle Endringer av Arbeidet at Kontraktsprisen blir mindre enn den opprinnelige kontraktspris, skal Kjøper betale et tillegg til Kontraktsprisen som tilsvarer 4 % av differansen, men slik at det skal foretas en rimelig reduksjon av tillegget for så vidt Selger kan utnytte sin arbeidsstyrke på annet hold. Artikkel 17.3 I tillegg til beløp som nevnt i art skal Kjøper innen 30 Dager etter mottatt faktura betale et avbestillingsgebyr som er lik 4% av den del av Kontraktsprisen som ikke er betalt på avbestillingsdatoen og heller ikke skal betales etter art a). Artikkel 13.3 Er nettoeffekten av alle Endringer av Arbeidet at Kontraktsprisen blir mindre enn den opprinnelige kontraktspris, skal Selskapet betale et tillegg til Kontraktsprisen som tilsvarer 6 % av differansen, men slik at det skal foretas en rimelig reduksjon av tillegget for så vidt Leverandøren kan utnytte sin arbeidsstyrke på annet hold. NTK15 Artikkel 17.3 I tillegg til beløp som nevnt i art skal Selskapet innen 30 Dager etter mottatt faktura betale et avbestillingsgebyr som er lik det minste av: a) 4% av Kontraktsprisen eller b) 6% av den del av Kontraktsprisen som ikke er betalt på avbestillingsdatoen og heller ikke skal betales etter art a). NTK15 22

23 6 Avvikende leveringsvilkår Tilpasset avvikende leveringsvilkår Potensiell motstrid med Incoterms-vilkår forsøkt avverget Artikkel 19.1, første og andre ledd Selger skal levere Kontraktsgjenstanden, og alle andre deler av Leveransen, på leveringssted(er) angitt i Kontrakten og i henhold til Fremdriftsplanen og andre krav i Kontrakten. Med mindre annet er avtalt i Bestillingen, skjer Levering av Kontraktsgjenstanden ved at partene i fellesskap etter krav fra Selger oppretter Leveringsprotokoll når Leveringsdato er nådd, og Kontraktsgjenstanden er ferdig, har gjennomgått de tester som Kontrakten foreskriver og er klar for levering. Artikkel 19.1 første ledd Levering av Kontraktsgjenstanden skjer ved at partene i fellesskap etter krav fra Leverandøren oppretter Leveringsprotokoll når Leveringsdato er nådd, og Kontraktsgjenstanden er ferdig, har gjennomgått de tester som Kontrakten foreskriver og er klar for levering. Artikkel 19.2 fjerde og femte ledd Dersom det er avtalt avvikende leveringsbetingelser i Bestillingen, skal disse gjelde foran bestemmelsene i Art og Det skal i alle tilfelle utstedes et dokument som bekrefter at Kontraktsgjenstanden, og eventuelle andre deler av Leveransen, er overlevert til Kjøper, og dato for utstedelse av slikt dokument skal gjelde som tidspunktet for start av garantiperioden i henhold til art Hvis levering er avtalt å skulle skje i henhold til INCOTERMS eller liknende, og med mindre noe annet er klart uttrykt i bestillingen, skal Art. 29, 30 og 31 gjelde uavhengig av hva som ellers måtte følge av slike særskilte leveringsbetingelser. NTK15 23

24 24 6 Avvikende leveringsvilkår

25 6 Avvikende leveringsvilkår Levering i henhold til Incoterms Levering/risikoovergang, transport og forsikring Levering angitt ved Incoterms Leveringspunkt og risikoovergang i samsvar med angitte Incoterms-vilkår EXW, FOB, CIP, CIF "Art. 29, 30 og 31 [skal] gjelde uavhengig av hva som ellers måtte følge av slike særskilte leveringsbetingelser" "med mindre annet er klart uttrykt i bestillingen" Forutsetningvis klarere enn ved ren henvisning til Incoterms Uttrykkelig materiell regulering som avviker fra art. 29, 30 og 31 Potensial for motstrid primært forsikring under transport? For eksempel CIP/CIF vs. Art b) 25

26 7 Avsluttende bemerkninger NIB 16 stiller høye krav til Selger (UL) Strengere krav og større risiko Kortere frister for Selger (preklusjon) Lengre frister for Kjøper Ingen regel om deemed DVO Omfattende mangelsansvar Lengre garantiperiode Ansvar for tilkomstutgifter og forsinkelse i hovedkontrakten Ansvar for Selgers Spesifikasjon Garantiansvar for prosjektering Svaret må være individuell ansvarsbegrensning og god prosjektorganisering Ansvarsgrenser i Bestillingen blir (enda) viktigere Garantiens størrelse (21.1) Garantiperiodens lengde (23.2) Maksimalt forsinkelsesansvar i % og absolutt beløp (24.2) Mangelsansvar etter 25.3 Maksimalt ansvar for skade på Kontraktsgjenstanden (29.2) Maksimalt ansvar for skade på tredjepart pr. tilfelle (30.3) Forsikringer (31.1) Globalansvar i % av Kontraktsprisen og absolutt beløp (32.2) Eventuelle leveringsvilkår 26

27

Professor Ivar Alvik. Petroleumskontrakter Mislighold - dag 2

Professor Ivar Alvik. Petroleumskontrakter Mislighold - dag 2 Professor Ivar Alvik Petroleumskontrakter Mislighold - dag 2 Mangler disposisjon: Strukturen i mangelreguleringen art 23 og 25 Hva er en mangel? Mangler i garantiperioden Løpende inspeksjon og endringer

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Førsteamanuensis Ivar Alvik. Petroleumskontrakter: Ansvar og forsikring del II

Førsteamanuensis Ivar Alvik. Petroleumskontrakter: Ansvar og forsikring del II Førsteamanuensis Ivar Alvik Petroleumskontrakter: Ansvar og forsikring del II Risikoallokeringen ved skade på kontraktsgjenstanden art 29 Utgangspunktet risikoallokering basert på risikoovergangen Ved

Detaljer

Risikoallokeringen ved skade på kontraktsgjenstanden art 29

Risikoallokeringen ved skade på kontraktsgjenstanden art 29 Førsteamanuensis Ivar Alvik Petroleumskontrakter: Ansvar og forsikring del II Risikoallokeringen ved skade på kontraktsgjenstanden art 29 Utgangspunktet g risikoallokering basert på risikoovergangen g

Detaljer

Norsk Fabrikasjonskontrakt 2005 Kontraktsbrudd (mislighold)

Norsk Fabrikasjonskontrakt 2005 Kontraktsbrudd (mislighold) Norsk Fabrikasjonskontrakt 2005 Kontraktsbrudd (mislighold) Forelesninger i petroleumskontrakter, oktober/november 2012 Sondre Dyrland advokat, dr. juris KLUGE Advokatfirma DA sondre.dyrland@kluge.no Plan

Detaljer

Norsk Fabrikasjonskontrakt 2005 Kontraktsbrudd (mislighold)

Norsk Fabrikasjonskontrakt 2005 Kontraktsbrudd (mislighold) Norsk Fabrikasjonskontrakt 2005 Kontraktsbrudd (mislighold) Forelesninger i petroleumskontrakter V2014 Sondre Dyrland advokat, dr. juris KLUGE Advokatfirma DA sondre.dyrland@kluge.no Plan for forelesningene

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. IKM-I-K-01N Standard innkjøpsbetingelser IKM Gruppen Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom selger benytter eller henviser til andre

Detaljer

JU Internasjonale kontrakter

JU Internasjonale kontrakter JU-914 1 Internasjonale kontrakter Oppgaver Oppgavetype Vurdering JU-914, forside Dokument Ikke vurdert 1 JU-914 opplasting Linda Filopplasting Manuell poengsum JU-914 1 Internasjonale kontrakter Starttidspunkt:

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Spørsmål med svar fra oppdragsgiver.

Spørsmål med svar fra oppdragsgiver. Spørsmål med svar fra oppdragsgiver. Anbud rammeavtale PC-utstyr og tjenester ref. 2014/401334 27.01.15 Spørsmål 3: Siden dette er en offentlig anskaffelse som bruker SSA-K som kontrakt har vi noen juridiske

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. Dok.ID/ Doc.ID: 001818 Opprettet/Created: 2008.0.24 2013.09.0 Rev.nr/Revision: 005 Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet

Detaljer

Professor Ivar Alvik. Petroleumskontrakter Mislighold

Professor Ivar Alvik. Petroleumskontrakter Mislighold Professor Ivar Alvik Petroleumskontrakter Mislighold Plan for forelesningene Innledning; litt om konstatering av mislighold, bakgrunnsrett etc Forsinkelse (fra leverandøren) I dag Mangler Selskapets kontraktsbrudd

Detaljer

Førsteamanuensis Ivar Alvik. Petroleumskontrakter: Ansvar og forsikring del II

Førsteamanuensis Ivar Alvik. Petroleumskontrakter: Ansvar og forsikring del II Førsteamanuensis Ivar Alvik Petroleumskontrakter: Ansvar og forsikring del II Risikoallokeringen ved skade på kontraktsgjenstanden art 29 Utgangspunktet risikoallokering basert på risikoovergangen Sml

Detaljer

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper.

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til rammeavtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

Oversikt over de nye standardkontraktene: NTK 15, NF 15 osv.

Oversikt over de nye standardkontraktene: NTK 15, NF 15 osv. Presentasjonsrunde våren 2016 (Stavanger, Oslo, Bergen) Oversikt over de nye standardkontraktene: NTK 15, NF 15 osv. Knut Kaasen, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo 1. Rammeverk / struktur

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til avtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

Endringsreglene i NF 05 / NF 07

Endringsreglene i NF 05 / NF 07 Valgfag: Petroleumskontrakter (dynamisk kontraktsrett) Forelesninger H-13 Endringsreglene i NF 05 / NF 07 Sondre Dyrland, dr. juris, advokat i Kluge Advokatfirma (basert på forelesningene til professor

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Norsk Fabrikasjonskontrakt 2005 Kontraktsbrudd (mislighold)

Norsk Fabrikasjonskontrakt 2005 Kontraktsbrudd (mislighold) Norsk Fabrikasjonskontrakt 2005 Kontraktsbrudd (mislighold) Forelesninger i petroleumskontrakter H2014 Sondre Dyrland advokat, dr. juris KLUGE Advokatfirma DA sondre.dyrland@kluge.no Plan for forelesningene

Detaljer

Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene.

Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene. Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet stoler med oppreisningsfunksjon har NAV Økonomiavdeling inngått hhv. Rammeavtale for kjøp av stoler med oppreisningsfunksjon, tilbehør, reservedeler

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER. Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Kjøperen)

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER. Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Kjøperen) KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER Kontraktsnummer: mellom Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Kjøperen) og (heretter kalt Selgeren) Organisasjonsnummer: om Kjøp av spesialvarebiler (2 stk.) (Anskaffelse

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR.

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR. AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER mellom Folketrygdfondet Org nr 971 525 061 og [Revisors navn] Org nr [NR.] Dato: [DATO] Utkast til kontrakt med bilag.docgas-71496 1 AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Petroleumskontrakter Mislighold. (basert i stor grad på forelesningsdisposisjoner tidligere semestre av Sondre Dyrland og Ola Mestad)

Petroleumskontrakter Mislighold. (basert i stor grad på forelesningsdisposisjoner tidligere semestre av Sondre Dyrland og Ola Mestad) Førsteamanuensis Ivar Alvik Petroleumskontrakter Mislighold (basert i stor grad på forelesningsdisposisjoner tidligere semestre av Sondre Dyrland og Ola Mestad) Plan for forelesningene Innledning, bakgrunnsrett

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Professor Ivar Alvik. Petroleumskontrakter Mislighold

Professor Ivar Alvik. Petroleumskontrakter Mislighold Professor Ivar Alvik Petroleumskontrakter Mislighold Plan for forelesningene Innledning; litt om konstatering av mislighold, bakgrunnsrett etc Forsinkelse (fra leverandøren) I dag Mangler Selskapets kontraktsbrudd

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR Vedlegg 4 AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR RAMMEAVTALE mellom Norges Bank og. Vedrørende materiell rør 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter inngår i kontrakten: 1 Dette avtaledokument,

Detaljer

Petroleumskontrakter Mislighold. (basert i noen grad på forelesninger tidligere semestre av Sondre Dyrland og Ola Mestad)

Petroleumskontrakter Mislighold. (basert i noen grad på forelesninger tidligere semestre av Sondre Dyrland og Ola Mestad) Førsteamanuensis Ivar Alvik Petroleumskontrakter Mislighold (basert i noen grad på forelesninger tidligere semestre av Sondre Dyrland og Ola Mestad) Plan for forelesningene Innledning, bakgrunnsrett etc

Detaljer

MINIBUSS MELLOM

MINIBUSS MELLOM KONTRAKT LEVERING AV MINIBUSS 16 + 1 MELLOM Oppdragsgiver Og xxxxx Leverandør Side 2 av 6 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

RAMMEAVTALE GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

RAMMEAVTALE GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg c) Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 RAMMEAVTALE GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt...

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

Generelle innkjøpsvilkår

Generelle innkjøpsvilkår Revisjons 10.05.2013 1. Generelt Disse innkjøpsvilkår gjelder for alle leveranser til Autronica Fire and Security AS i det følgende kalt Kunde, med mindre annet er spesielt avtalt i inngått spesielle kontraktsvilkår,

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Gjeldende fra 01.01.2016 1 1. Innledning 1. Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene (heretter Leveringsbetingelsene) gjelder for all levering av varer og

Detaljer

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på?

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? SSA-konferansen 11. mars 2009 advokat Ingvild Hanssen-Bauer ihb@wr.no WIKBORG REIN 1 Innledning Utgangspunkt i kjøpsavtalen og de viktigste endringene

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Endringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav

Endringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav "Ændringsregler i byggeaftaler København 10. november 2009 Endringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav Nordisk Institutt for Sjørett, UiO De syv søstre fra Herøy

Detaljer

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS 1. Anvendelse 1.1. Alle Smart Connection IKT AS tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk Vedlegg 2 Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN Organisasjonsnummer: 944 384 081 heretter kalt Oppdragsgiver og Navn på

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

AVTALE. Kjøp av Kapnografer

AVTALE. Kjøp av Kapnografer AVTALE Kjøp av Kapnografer Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Avtalens parter... 3 2. Avtalens omfang... 3 3. Avtaleperioden... 3 4. Avtaleforvaltning... 3 4.1 Kontaktperson... 3 4.2 Kommunikasjon...

Detaljer

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 15.12.2015 14.12.2017. Etter 14.12.2017 kan avtalen forlenges i en periode på totalt 2 år. Eventuelle oppdateringer vil bare publiseres på

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 1. Tilbud 1.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres uttrykkelig. 1.2 Kjøper

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Oslo kommune Bymiljøetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.

KONTRAKT. mellom. Oslo kommune Bymiljøetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. KONTRAKT mellom Oslo kommune Bymiljøetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om 120-BYM-2014 Gjennomføring av belysningsplan Kontrakt - Oslo kommunes

Detaljer

Avtale om kjøp av. Verditransport og kontanthåndtering. mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av. Verditransport og kontanthåndtering. mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Verditransport og kontanthåndtering mellom Vestre Viken HF (senere kalt Oppdragsgiver) og.. (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den.. For Leverandør. den. 1. Kontraktens

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

Eventuelle andre dokumenter av betydning for kontrakten.

Eventuelle andre dokumenter av betydning for kontrakten. OFFENTLIG FELLESINNKJØP PÅ AGDER 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester

Detaljer

KONTRAKT. Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/03900 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938 801 363) (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd

Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd Sak 13/00623 er inngått mellom: (heretter kalt Kunde) og (heretter kalt Leverandør) Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd GENERELLE

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO 894 166 762 MVA (senere kalt Helseforetaket) og (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den... den. Arkiv 15/02727 1 Denne kontrakten

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER RAMMEAVTALE KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER RAMMEAVTALE mellom Vann - og avløpsetaten (heretter kalt Kjøperen) og (heretter kalt Selgeren) Organisasjonsnr./Personnr. om Kjøp av gassmålere og serviceavtale

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS MODELLER OG MÅL Basismodeller: VARENR. BESKRIVELSE Antall åpninger BREDDE LENGDE

Detaljer

KONTRAKT NR. K-SF mellom SAGA PETROLEUM ASA HELGELANDSBASE AS. for BASETJENESTER

KONTRAKT NR. K-SF mellom SAGA PETROLEUM ASA HELGELANDSBASE AS. for BASETJENESTER KONTRAKT NR. K-SF-98-006 mellom SAGA PETROLEUM ASA og HELGELANDSBASE AS for BASETJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE FOR KONTRAKTEN: BILAG A - ARBEIDSBESKRIVELSE BILAG B - KOMPENSASJON BILAG C - PLAN BILAG D

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om... (kort beskrivelse av oppdraget og formålet

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

RAMMEAVTALE OM KJØP AV MØBLER

RAMMEAVTALE OM KJØP AV MØBLER RAMMEAVTALE OM KJØP AV MØBLER mellom XXX (Leverandøren) og Helseøkonomiforvaltningen (Kunden) Sted og dato: Signatur Kunden: Sted og dato: Signatur Leverandøren: Denne avtalen er undertegnet i 2 eksemplarer,

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer

Generelle vilkår for kjøp av varer Side: 1 av 14 Generelle vilkår for kjøp av varer Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Definisjoner... 3 1.2 Kontraktens vedlegg... 3 1.3 Prioritet ved motstrid... 4 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Leverandøren RAMMEAVTALE FOR ANSKAFFELSE AV PCer OG SERVERE mellom NVE og LEVERANDØREN (heretter kalt

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER Versjon 3.0 Alminnelige innkjøpsbetingelser varer 1 Anvendelse 1.1 Disse alminnelige innkjøpsbetingelser gjelder for kjøp av varer for Universitetet i Oslo, heretter

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

KONTRAKT NR.: D

KONTRAKT NR.: D Side 1 av 5 KONTRAKT NR.: D-2015-083 Om LEVERANSE AV UTSTYR mellom

Detaljer

Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE

Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE Konkurransegrunnlagets Del II... 1 KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE... 1 1 Definisjoner... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Rammeavtalens karakter...

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer