Sykefraværet i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykefraværet i Norge"

Transkript

1 Sykefraværet i Norge og hvordan det påvirkes av våre individuelle valg Kjetil Telle Forskningsleder Statistisk sentralbyrå Foredraget bygger bl.a. på disse artiklene: Kostøl og Telle (2011): Rieck og Telle (2012): Rege, Votruba og Telle (2012): DP-version:

2 Noen kjennetegn ved sykefraværet Høyere i dag enn på 1970-tallet Neppe dårligere helse for befolkningen i arbeidsfør alder Lavt utdannede høyere sykefravær enn høyt utdannede Høyt i de nordlige fylkene, lavt i de sør-vestlige Halvparten har diagnoser uten tilgjengelig evidensbasert behandling Kvinner 60% høyere sykefravær enn menn

3 Høyt kvinnefravær Velkjent at kvinner har 60% høyere sykefravær enn menn i de fleste sektorer og yrker noe skyldes graviditet, men langt fra alt Mange forklaringsforsøk, men lite er dokumentert Voksende erkjennelse av at kvinnefraværet har økt mest Gjesdal (2005), Nossen og Thune (2009), Bjørnstad (2010), Dale- Olsen og Marcussen (2010) Vi spør: Kan forskjeller i utviklingen i kvinners og menns sykefravær kaste lys over årsakene til dagens sykefravær? Først når vi vet mer om årsakene kan vi designe kuren

4 Sykefravær og kjønn AKU Kilde: Kostøl og Telle, Samfunnsøkonomen 1/2011

5 Hva feiler det kvinnene? Hvilke store endringer i samfunn og arbeidsliv kan forklare at sykefraværet blant kvinner har økt svært mye, mens menns sykefravær er upåvirket?

6 Sysselsettingsrater (AKU) og kjønn Kilde: Kostøl og Telle, Samfunnsøkonomen 1/2011

7 Sammensettingseffekter Kun de friskeste kvinnene jobbet i 1979, nå også rom for mer uføre kvinner? Kvinner fremdeles lavere sysselsettingsrate enn menn Kvinners uførerate vokst mye mer enn menns siden 1979 Kvinner over i mer uføreskapende sektorer? Nivåforskjellene i fraværet opprettholdes selv innenfor yrke/sektor (Mastekaasa og Olsen 1998, Markussen m.fl. 2009, Dale-Olsen og Markussen 2010) Samme kjønnstrend innenfor helse- og sosialtjenesten Sammensetningseffekter begrenset interesse Kunnskap om kausaleffekter trengs for politikkutforming

8 Andel på uføreytelser (NAV) og kjønn

9 Mindre plausible årsaksforklaringer? Nedbemanning, omorganisering, brutalisering Kvinner neppe mer sårbare for nedbemanning (Eliasson og Storrie 2009, Rege mfl. 2010) Få tegn til mer nedbemanning/omorganisering (Dale-Olsen 2006) Stillingsvern: Sykefraværet opp når prøveperioden løper ut Men først og fremst for menn Ingen endring over tid i Norge Systemet: Sykefraværet påvirkes, men mest for menn Flere egenmeldingsdager opp for menn Mer gradert sykemelding ned for begge kjønn (?) Redusert sykelønn i hovedsak ned for menn Små endringer i systemet i Norge over tid, bare siste 5-10 år

10 Mer plausible årsaksforklaringer? Kvinners doble byrde Fra full jobb i hjemmet i 1979, til full jobb både i hjemmet og på jobben i dag? Men Andelen sysselsatte kvinner med barn bare noe høyre i dag enn 1979 Kvinner med og uten barn har omtrent samme sykefravær Sosiale interaksjonseffekter og normer smitte Tegn på store smitteeffekter (Hesselius mfl. 2009) Men endring over tid som kun påvirker kvinnene? Holdninger hos legene, arbeidsgiverne, kvinnene, (ekte)mennene? Svangerskap interagert med alder eller holdninger?

11 Svangerskap og sykefravær Noen funn fra Rieck og Telle (2012): Sick leave before, during and after pregnancy Økende sykefravær ifm. svangerskap? Vi ser på alle kvinner i Norge som får sitt første barn og som har jobb rundt unnfangelsen (ca ) Sykefraværet måles som andel NAV-refunderte sykepengedager per måned Metodisk hovedutfordring at sykefravær kun kan måles for kvinner som forblir sysselsatt Unnfangelsestidspukt beregnes til 9 md før fødsel

12 Sykefravær under graviditeten

13 Hvorfor denne økningen? Sykefraværet under svangerskapet opp 50% Svært like funn i Markussen og Røgeberg (2012) Kvinners sysselsetting i 2. trimester uendret Andelen førstegangsfødende over 35 år nesten doblet Men økningen i sykefraværet størst for de yngre kvinnene (<25 år)

14 Dobbel byrde Kvinner yrkesdeltakelse har økt uten at byrden i hjemmet med husarbeid og barnepass har blitt tilsvarende redusert? Kvinners sykefravær skulle gå opp fra før de får barn til etter Vi ser på sykefraværet til de samme førstegangsfødende kvinnene før, under og etter svangerskapet

15 Sykefravær rundt graviditeten

16

17 Resultater Dobbel byrde Sykefraværet er høyere etter fødsel enn før fødsel Men ikke hvis vi tar bort sykefravær ifm. et nytt svangerskap Robust for håndteringer av måleproblemet for dem som ikke lenger er sysselsatt Få, om noen, tegn til at dobbel byrde - hypoteser er viktig for å forklare kvinners høye sykefravær

18 Sosial smitteeffekt hva er det? Hvis flere i din omgangskrets blir sykemeldt/uføre, så kan det øke din tilbøyelighet til å bli det Sosiale normer: Belastningen ved bryte normen kan være mindre når mange i omgangskretsen bryter normen (stigma reduseres) Nytte av fritid: Nytten av fritid kan øke når du har mange i omgangskretsen å tilbringe den sammen med Informasjon: Kostnaden ved å finne ut hvordan man får sykemelding/uføretrygd kan være lavere når du har mange i omgangskretsen som kjenner systemet Flere studier finner slike smitteeffekter

19 Oppsummering Kun kvinnenes fravær som har økt over de siste tiårene Noen populære forklaringer på økt sykefravær fremtrer da som mindre betydningsfulle Årsaksforklaringer som omhandler kjønn fremtrer som viktig å undersøke nærmere Graviditet Holdninger Inni familien, inni hodet: Dobbel byrde, tredje shift

20 Hva kan redusere sykefraværet? Neppe et mål i seg selv å få ned sykefraværet Målet er å redusere sykeligheten/arbeidsuførheten Aktivisering av den sykemeldte Arbeid som medisin, trening for trygd, kutt i sykelønnen Aktivisering av arbeidsgiver Arbeidsgiver bør dekke 20% av sykepengene i hele sykeperioden Passivisering av fastlegen? Halvparten diagnostiseres med lidelser som legevitenskapen ikke har behandling for På hvilket faglig grunnlag sertifiserer legene slikt sykefraværet? Hvorfor trer legen inn mellom arbeidsgiver og arbeidstaker når legevitenskapen ikke kan tilby (evidensbasert) behandling?

21 Store randomiserte forsøk nødvendig Men vi trenger politikk som virker for å redde velferdsstatens finanser, OG for å redde enkeltindivider fra et liv på trygd Mer forskning av høy metodisk kvalitet på kjønn, graviditet og holdninger arbeid som medisin, fastlegens rolle Kontrollerte, randomiserte studier i samarbeid mellom NAV/Departementene og gode kvantitative forskere Eksemplarisk Dansk studie (med rare resultater) Randomiser alle tiltakene dere helet tiden setter i gang Trening trekk tilfeldig hvem av dem som ønsker å delta som får delta Bare da kan effekten for dem som ønsker å delta beregnes pålitelig og enkelt (som forskjellen i gjennomsnittlig friskmelding mellom de som deltok og de som ønsket å delta men ikke fikk plass)

22 Sykefraværet i Norge og hvordan det påvirkes av våre individuelle valg Kjetil Telle Forskningsleder Statistisk sentralbyrå Foredraget bygger bl.a. på disse artiklene: Kostøl og Telle (2011): Rieck og Telle (2012): Rege, Votruba og Telle (2012): DP-version:

Sykefraværet og sammensetningen av. arbeidsstyrken

Sykefraværet og sammensetningen av. arbeidsstyrken Sykefraværet og sammensetningen av arbeidsstyrken av Stian Benonisen Thormodsæter Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt

Detaljer

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? *

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Et mer inkluderende arbeidsliv Økonomiske analyser / Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Roger Bjørnstad Sykefraværet har økt klart siden begynnelsen

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05 Internasjonal sammenligning av! sykefravær! Hovedrapport Rapport 2014-05 Proba-rapport nr. 2014-05, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 Aug/SK/HB, 26. mai 2014 -- Offentlig -- Rapport 2014-05 Internasjonal

Detaljer

Kunnskap om sykefravær: nye norske bidrag

Kunnskap om sykefravær: nye norske bidrag SINTEF A14516 RAPPORT Kunnskap om sykefravær: nye norske bidrag Solveig Osborg Ose SINTEF Helse Gruppe for arbeid og helse Februar 2010 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeidsdepartementet

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Er 100 prosent løsningen? Erfaringer fra Norge

Er 100 prosent løsningen? Erfaringer fra Norge Er 100 prosent løsningen? Erfaringer fra Norge Kjell Vaage, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen 1. Den norske sykelønnsordningen Hovedtrekkene i dagens sykelønnsordning daterer seg tilbake til

Detaljer

2/2010. Elisabeth Rønning Ulønnet omsorgsarbeid Dobbeltarbeidende seniorer... 2

2/2010. Elisabeth Rønning Ulønnet omsorgsarbeid Dobbeltarbeidende seniorer... 2 2/2010 Samfunnsspeilet 2/2010 24. årgang Samfunnsspeilet presenterer aktuelle analyser om levekår og livsstil. Samfunnsspeilet kommer ut fem ganger i året, med årets siste utgave som dobbeltnummer om sosiale

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø

Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø - et casestudie i Helse Bergen av Elisabet Nørvåg Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen,

Detaljer

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Rapport 2015-01 Proba-rapport nr. 2015-01, Prosjekt nr. 13062 ISSN: 1891-8093 HB, SK, OBS/AG, 28.01.2015 -- Offentlig -- Sykefraværet i bygg-

Detaljer

Forelesning HiO Velferdsfag 27.09.2012, Christer Hyggen (NOVA) LIVSLØP I VELFERDSSTATEN: ARBEIDSLEDIGHET, SYKDOM & UFØRHET

Forelesning HiO Velferdsfag 27.09.2012, Christer Hyggen (NOVA) LIVSLØP I VELFERDSSTATEN: ARBEIDSLEDIGHET, SYKDOM & UFØRHET Forelesning HiO Velferdsfag 27.09.2012, Christer Hyggen (NOVA) LIVSLØP I VELFERDSSTATEN: ARBEIDSLEDIGHET, SYKDOM & UFØRHET Pensum Gjennomgang i dag Kapittel 12-14 Kapittel 6 Disposisjon 4.10 Velferdssystemets

Detaljer

Bruken av gradert uførepensjon

Bruken av gradert uførepensjon Bruken av gradert uførepensjon Rapport 2014-13 Proba-rapport nr. 2014-13, Prosjekt nr. 14029 ISSN: 1891-8093 HB, OBS, JR /PDS, 17.12.14 -- Offentlig -- Bruken av gradert uførepensjon Utarbeidet for Arbeids-

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

0. Problemstilling/Sammendrag

0. Problemstilling/Sammendrag 0. Problemstilling/Sammendrag Det er vel kjent at egenskaper, både fysisk og kognitive, svekkes med alder. OECDs PIAACundersøkelse (Programme for the International Assessment of Adults Competencies) som

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

RAPPORT. Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem 2015/01

RAPPORT. Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem 2015/01 RAPPORT 2015/01 Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem Steinar Strøm, Steinar Holden, Ingeborg Rasmussen og Vibeke Wøien Hansen Dokumentdetaljer AS Rapporttittel Rapport nummer

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

Gradert uførepensjon

Gradert uførepensjon Gradert uførepensjon En empirisk analyse av pensjonstilgangen og utviklingen i årene etter av Rune Haugen Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet

Detaljer

6. Sysselsetting, arbeidsmiljøforhold og trygdebruk

6. Sysselsetting, arbeidsmiljøforhold og trygdebruk Elisabeth Rønning 6. Sysselsetting, arbeidsmiljøforhold og trygdebruk Sysselsettingen synker når alderen øker, og den er lavere blant kvinner enn blant menn. Sysselsettingen synker markant etter fylte

Detaljer

Gir lavere sykefravær færre på

Gir lavere sykefravær færre på Gir lavere sykefravær færre på langtidsytelser? Av Inger Cathrine Kann, Ola Thune og Anders Mølster Galaasen Sammendrag Fra til er antallet som bruker opp sykepengerettighetene sine redusert fra nesten

Detaljer

Uførepensjon og gradering

Uførepensjon og gradering Uførepensjon og gradering Av Ove Jacobsen og Ola Thune Sammendrag Artikkelen ser på utviklingen i bruk av gradert uførepensjon, og hva som kjennetegner personer som mottar en gradert ytelse, sammenliknet

Detaljer

Misbruk av sykepenge- ordningen i folketrygden

Misbruk av sykepenge- ordningen i folketrygden R Misbruk av sykepengeordningen i folketrygden Rapport 2011-03 Proba-rapport nr. 2011-03, Prosjekt nr. 949 ISSN: 1891-8093 HB, PDS/AG, 4. mars 2011 - Proba samfunnsanalyse - Offentlig Rapport 2011-03

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer