HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5"

Transkript

1 Nummer Arkivstykketsart - innhold Tid Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5 i MHV-21 Eksamen Oppvekstmiljø for barn og unge eksamen /99 IKT året 55/98 IT året 2 Ung 1998 Oppgaver og veiledningsseminar i Saksbehandling Kurs i saksbehandling -Pol./adm. perspektiv I* 4 Møter,-omorganisering av høgre utdanning Kurs konflikthåndtering Søkelys på saksbehandling i off. forvaltning Konferanse om høgre utdanning 1995 og /95 utdanning i MH 11/95 MH - studentsaker 112/95 Forelesere MH 12/95 MH deltidsstud. 139/95 MH Samarbeid Høgskolen Stord/Haugesund 5/96 MH forelesere /96 MH deltid /95 utd. i MET 91/95 MET - studentsaker 111/95 MET - forelesere /95 MET - deltidsstud. 1/96 MET - forelesere1996 Miljø & energiteknikk - forelesere ( ) 4 Miljø & energiteknikk - deltid (1998-2) + ( ) Miljø & energiteknikk - heltid (1999-2) + ( ) Miljø & energiteknikk - kurs ( ) MH 12 Stud.saker Heltid Deltid Forelesere Deltid Heltid 1998 Dias: Sensur Eksamensoppgaver 1995 Karakterutskrift/vitnemål SFO: Karakterutskrift/vitnemål U-land: Nye prosjekter Studiesaker Studiesaker U-land: Eksamensavvikling vår 1997 Eksamensavvikling vår 1998 Sensoroppnevn./sensur Karakterutskrifter/vitnemål 1997 Karakterutskrifter, vitnemål MET opptak av stud. 1

2 Nummer Arkivstykkets art - innhold Tid 6 Helse Deltid 1996 Samarbeid HiAk, seminar om miljøarbeid, kom. Eksamen - Disp. fra eks.regler Eksamensavv. MH 16/12-96 helt./deltid Leonardo-konf 18-19/ Mål for Høgskolen i Akershus Styringsgruppen 1994 Møtereferater fra Det regionale høgskolestyret Normanngården (1996) - ominnr./flytteutg. Leieforhold, framleie av lokaler (1999) Leieforhold, husleie ( ) Akershus Kurs & Kompetanses. Leie av lok Stillinger - utlys-admin. (1995) Oppdrag- Skedsmo kom.utv.av Kjellermiljøet og Kunnskapsbyen Lillestrøm (2-21) 8 Campus Kjeller generelt Videoproduksjon Studio Regin ( ) Videoproduksjon avtaler (1995) Videoproduksjon generelt ( ) Videoproduksjon globalt ( ) 9 Mapper fra studiet MET MET MET Miljørettet helsevern 1995 MET mapper 1995/96 Miljørettet helse, fjernund MH deltid 1999 MH fjjernund. (1999-2) +2 MH heltid MH deltid 2 1 MET eksamensoppg 1995, 1996, 1997, 1998 MET sensoroppn, sensur, eksamen 1996 MET karakterutskrifter, vitnemål 1995, 1996 Eksamensavvikl høst 2 Eksamensavvikl konte jan 21 Miljørettet helsevern heltid høst 1996 MH opptak av stud MET studentsaker MET kurs 1996, 1997, 1998 MET Deltid MET Heltid MET Forelesere MET Heltid MET Prosjekt MET Sensoroppn./sensur Miljørettet helsevern - deltid

3 Nummer Arkivstykkets art - innhold Tid Opptak av studenter: U-land OBU MET Oppvekstmilj ø for barn og unge -forebygg - helse og sosial Deltid OBUheltid og deltid Eks.avvikling våren 2 Skattekort-Innleid t.o.m 1999 makulert Konte-eksamen- Jan 2 Eks.avvikling Des 1999 Adm. og led. for mell. led Lederoppl. I høgre utd Kurs i øk. Og øk.styr Miljøkonf. Høst 1997 Kurs i Attføring eller pensjon 1997 og OBU-fjern 21 Saksbeh i off forvaltnig uke 44+45, 21 MET- Enkeltkurs 2-21 MET- Deltid MH- forelesere MH- fjern 2-21 AMO- saksbeh.i off forv. Høst 2/vår 21 AMO- saksbeh. fremmedspråklig 2-21 Saksbeh. i høgre utd.- påbygg. NLH DIAS/arbeidslivskunnskap Forelesere Sensuroppnevning IT MET eksamensbesvarelser/oppg Godkjenning av eksamensoppg IT Eksamensoppg og besvarelser IKT 2-21 Eksamensbesvarelser IT Konteeksamen aug 2 17 Offentlig saksbehandling mvp høgre utd. 2 AMO-kurs, saksbehandling i off.forv Saksbehandling i off.forv. høst 2 Kurs i saksbeh. I off.forv høgre utd Hovedprosjekt 21 - Natur og miljø Prosjektrapport IKT, Websider for Aktietrykk 21 Prosjektrapport IKT, Intern portal for Kunnskapsbyen Lillestrøm Prosjektrapport IKT, utvikl. av Webportal for ung.inf.kontor i Norge MET heltid MET deltid

4 Nummer Arkivstykketsart - innhold Tid Påmelding til kurset "arealpplanlegg-og miljø" MET 1998 MI-1 fjern MH heltid MH deltid 1996 MH heltid /95 Studieplaner MH /96 MET miljøkurs utredninger /95 studieplaner/miljø- og energi teknikk /97 studieplan for videreutdanning i flerkulturell forståelse 32/97 forslag studieplan helsefremmende og forebyggende arbeid i bedrifter 21 MH deltid 1999 Søknader MH deltid 1998 OBU 1997 (heltid) OBU 1998 OBU 1999 (deltid) / opptak MH /98 opptak av studenter OBU /99 opptak av studenter miljø-og energiteknikk / opptak av studenter MET /99 søknader til 2-årig 1KT utdanning /95 renhold av lokaler/renholdsavtale 23 4/99 Høgskolen i Akershus samarbeid /97 Regnskap årsmelding HSK/konsern 12.1 Studio Regin 24 IT Konferanse Triaden-"Hvor går Romerike?" Hjemmeeksamen i programering Saksbehandling i offentlig forvaltning høst 1998 saksbehandling i DU mars 1999 og høst 1999 Saksbehandling i høgre utdanning Saksbehandling/utredningsteknikk Eksamensbesvarelser 26 Hjemmeeksamen programmering Hjemmeeksamen nettverksadministrasj on Eksamensbesvarelser IKT 11 programmering

5 Nummer Arkivstykkets art - innhold Tid 27 Eksamensbesvarelser IKT 1 året Programmering 2 innlevering Hjemmeeksamen, programmering Eksamensbesvarelser anvendt OT gruppeeksamen Kurs i saksbehandling i offentlig forvaltning vår 1999 og høst Eksamensbesvarelser IKT 2året Hovedprosjekt Eksamensbesvarelser, kurs i offentlig saksbehandling 4 ut Eksamensbesvarelser andre året: Nettverksadministrasjon Datamodellering Datamodellering og database første året Offentlig saksbehandling 4 ut Eksamensbesvarelser IKT 3 året 2-21 IKT 38 datasikkerhet 32 Eksamensbesvarelser IKT 34 unix og systemadministrasjon IKT matematikk for IT IKT 24 oprativsystem og unix Hjemmeeksamen IKT 11 anvendt IT Eksamensbesvarelser IKT 1. året 2-22 IKT 22 matematikk for IT høst 2 IKT deltid 2-24 IKT 11 anvendt IT 35 Eksamensbesvarelser IKT 375 internett og multimedia Anvendt IT og hjemmeeksamen i anvendt IT Eksamen IKT 11 anvendt IT IKT deltid 2-4 Eksamensbesvarelser anvendt IT

6 Nummer Arkivstykkets art - innhold Tid 37 Eksamensbesvarelser anvendt IT Eksamensbesvarelser systemutvikling Eksamensbesvarelser IKT 23 algoritmer og datastrukturer 38 Eksamensbesvarelser algoritmer og datastrukturer Eksamensbesvarelser konteeksamen IKT januar 2 Eksamensbesvarelser saksbehandling for fremmedspråklige Folkets brevskole skoleassistenter eksamen Miljørettet helsevern MET dag 1 eksamen MET dag 2 eksamen Konteeksamen datamodellering og database Eksamensbesvarelser miljørettet helsevern, hel-,deltid og fjernundervisning Prosjektoppgaver MET 2 42 Hovedprosjekt natur og miljø 21 Prosjektrapport IKT websiden for aktietrykk 21 Prosjektrapport 1KT internetportal for kunnskapsbyen Lillestrøm Prosjektrapport IKT utvikling av webportal for ungdomsinformasjonen i Norge 21 Saksarkiv ordnet etter nøkkel Tilsetting i faste stillinger 21.8 Leie av vikartjenester 22.1 Stillinger og personale, personalmapper A-J Reol '11' ti niger og persona 1 e, persona 1 "^ mapper KÅ Ansatte i midlertidige stillinger'` C f_ Arbeidsvilkår/ arbeidsfoyhold ii din vi u 4.1 Studieplaner diverse planer (også mrk. 41.) 4^ l Z^ Ylt ^ Studieplaner 1KT- studiet (mrk. 4.1 og 41.) Studieplaner miljørettet helsevern (mrk. 4.1 og 41., 41. til 2/) Studieplaner miljørettet helsevern (47/2) 42. /kurs i saksbehandling med mer. Til 48/ Saksbehandling i offentlig forvaltning fra 51/2 /2.4 Annet om etablerte studieretninger hl 45/ Annet om etablerte studieretninger fra 36/2 45 Eksamen/karaktersetting/vitnemål til 87/97 6

7 Nummer Arkivstykkets art - innhold Tid 9 \ 45 Eksamen/ karaktersetting vitnemål 45. Generelt fra 4/` 5.1 Avvikling av eksamen Reol Eksamensoppgaver og besvarelser Senioroppnevning, sensur eksaminasjon til 57/ Sensoråppnevning, sensur, eksaminasjon fra 24/ Karakterskrifter, vitnemål til 11/ Karakterutskifter, vitnemål 52/ / Karakterutskrifter 32/22-,45.5 Klage, anke i forbindelse med eksamen, 5.1 Oppdragsvirksomhet I tillegg er det avlevert et eldre kaosarkiv som er plassert i reol? 7

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE Telemark sykepleierhøgskole INNHOLD A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.i. Aa Møteprotokoller, 1916-1962 B Ba C Ca Kopibøker Kopibøker, 1962-1994 Journaler

Detaljer

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE ARKIVNØKKEL OG KASSASJONSPLAN FOR DE STATLIGE HØGSKOLENE 01.07.1994 Revidert oktober 1996 og mars 2001 FORORD Foreliggende arkivnøkkel er laget så generell at den skal kunne brukes ved alle de statlige

Detaljer

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994.

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Innholdsfortegnelse Hvordan Nesna lærerskole ble til. - Fra privat til offentlig lærerskole... 3 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

3 ÅRIG NETTBASERT SVEISETEKNIKERUTDANNING NASJONAL SVEISETEKNIKER INTERNASJONAL SVEISETEKNIKER (IWT) VED FAGSKOLEN I TROMS, AVD.

3 ÅRIG NETTBASERT SVEISETEKNIKERUTDANNING NASJONAL SVEISETEKNIKER INTERNASJONAL SVEISETEKNIKER (IWT) VED FAGSKOLEN I TROMS, AVD. 3 ÅRIG NETTBASERT SVEISETEKNIKERUTDANNING NASJONAL SVEISETEKNIKER INTERNASJONAL SVEISETEKNIKER (IWT) VED FAGSKOLEN I TROMS, AVD. HARSTAD LINJE FOR TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON FORDYPNING SVEISETEKNIKK

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

^gi J^^ ^-. STATSARKIVET I OSLO. 0i-( I. I 2 2.P.^. 1;;7. Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua.

^gi J^^ ^-. STATSARKIVET I OSLO. 0i-( I. I 2 2.P.^. 1;;7. Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua. ARK I V V E R K E T STATSARKIVET I OSLO Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua 2 2.P.^. 1;;7 ^gi J^^ ^-. 0i-( I. I e3- Deres ref. Vår ref. 97/473 A.48/44 HH

Detaljer

Journalføring av studieadministrative saker. Versjon 14. November 20 13

Journalføring av studieadministrative saker. Versjon 14. November 20 13 Journalføring av studieadministrative saker Versjon 14. November 20 13 INNHOLD 1 Journalføring av studieadminsitrative saker... 3 1.1Regler for journalføring av studieadministrative saker... 3 2 Journalføring

Detaljer

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005 Innhold 1 Rammeplan for fagtekniker- og skipsoffisersutdanningen... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål med fagtekniker/skipsoffisersutdanningen...

Detaljer

Årsmelding 2014 Forskning Fagskole Flerfaglig samhandling Forlag Nettstudier

Årsmelding 2014 Forskning Fagskole Flerfaglig samhandling Forlag Nettstudier Årsmelding 2014 Forskning Fagskole Flerfaglig samhandling Forlag Nettstudier Fotokunst omslag: Ali Alsam Innholdsfortegnelse TISIP Tema - HiST 2020 og SAKS 3 Styrets beretning 4 Hovedtall for virksomheten

Detaljer

Fotokunst omslag: Ali Alsam. Innholdsfortegnelse

Fotokunst omslag: Ali Alsam. Innholdsfortegnelse Årsmelding 2011 TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. Våre kunder er bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner. Fotokunst omslag: Ali

Detaljer

info til våre nye studenter høsten 2011 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

info til våre nye studenter høsten 2011 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi info høsten 2011 til våre nye studenter Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 1 Velkommen til Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi! Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har all

Detaljer

TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar 2001. høgskoledirektør 1

TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar 2001. høgskoledirektør 1 TIL VÅRE STUDENTER Etter initiativ fra regjeringen skal alle statlige etater bli mer serviceinnstilt overfor sine brukere. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har derfor henvendt seg til institusjoner

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Styremøte nr. 1/2010

Styremøte nr. 1/2010 Styremøte nr. 1/2010 Tid/Sted: 11. og 12. mars 2010. University of Gloucestershire, England Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/10 Innkalling til styremøte nr 1/2010... 2 Sak STY 02/10 Saksliste...

Detaljer

2012 ble også et år med svært stor aktivitet. Dette gjelder både innen kursvirksomhet og fagskoleutdanning.

2012 ble også et år med svært stor aktivitet. Dette gjelder både innen kursvirksomhet og fagskoleutdanning. Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 ORME ressurs og fagskole... 2 Aktivitet... 2 NAV-kvalifisering... 2 Multifag-/fagbrevkurs-... 2 Praksiskandidatkurs... 3 Fagskole... 3 NOKUT-godkjente

Detaljer

TISIP Tema - Bedriftstilpasset e-læring Styrets beretning Forskning og utvikling (FoU) Fagskole og nettbaserte tilbud Bedriftstilpasset e-læring

TISIP Tema - Bedriftstilpasset e-læring Styrets beretning Forskning og utvikling (FoU) Fagskole og nettbaserte tilbud Bedriftstilpasset e-læring Årsmelding 2008 TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. Våre kunder er bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner. Innholdsfortegnelse TISIP

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Elektro - fordypning bioenergi. Fagskolen Rogaland v/ SOTS August 2013

Elektro - fordypning bioenergi. Fagskolen Rogaland v/ SOTS August 2013 Elektro - fordypning bioenergi Fagskolen Rogaland v/ SOTS August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Rogaland v/ Stavanger offshore tekniske skole, fjernundervisning Elektro - fordypning bioenergi

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 11 00 Generelt 11 000 Generelt 11 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 11 004 Beredskap 11 005

Detaljer

09.06.2010 13:15 QuestBack eksport - NUFHS

09.06.2010 13:15 QuestBack eksport - NUFHS NUFHS Publisert fra 12.05.2010 til 09.07.2010 24 respondenter (24 unike) 1. Er dere en privat eller offentlig tilbyder av fagskoleutdanning? 1 Privat 41,7 % 10 2 Offentlig 58,3 % 14 Total 24 1 2. Funksjonen

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kurs til Sør-Trøndelag Fylkeskommune 11

Innholdsfortegnelse. Kurs til Sør-Trøndelag Fylkeskommune 11 Aarsmelding_2007:Aarsmelding_2007.qxd 18.02.2008 13:56 Side 1 Årsmelding 2007 TISIP er en stiftelse som driver FoU-arbeid og kursvirksomhet innen IT og e-læring for næringsliv, offentlige institusjoner,

Detaljer

RAPPORT FORPROSJEKT "NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING"

RAPPORT FORPROSJEKT NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING RAPPORT FORPROSJEKT "NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING" Høgskolen i Gjøvik August 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG... 3 AKTIVITETER I FORPROSJEKTET OG RESULTATER... 5 DELMAL

Detaljer