1994: Utdanningen opphører. Fra og med gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag."

Transkript

1 ØKONOMISK COLLEGE 1. Historie I 1964 kom Undervisningsnemnda for handelsgymnasene med forslag om 2 - årig Økonomisk College Utdannelse. Kirke- og Undervisningsdepartementet ga i 1970 samtykke til at Oslo Handelsgymnasium (OHG), som en forsøksordning, opprettet 2-årig økonomisk college. Utdanningen skulle være postgymnasial. Utdanningen ble opprettet første gang høsten 1970 ved OHG. OHG ble opprettet i 1875, og var i 1970 i eie av Oslo kommune. Økonomisk College ble opprettet som en avdeling ved skolen. 2. Faglig innhold 1970: Utdanningen opprettes som et 2-årig studium, første året felles, andre året linjedelt, enten økonomisk linje eller administrativ linje. 1976: Revisorutdanning opprettes som et ett semesters påbyggingsstudium 1981/1982: Studieplanen endres, blant annet blir revisorutdanningen 3 -årig 1988: Første kandidater uteksamineres fra skolens Internasjonaliseringsstudium, et 3. påbyggingsår. Utdanningen arrangerte i tillegg en rekke kurs i samarbeid med andre virksomheter og bedrifter, blant var det kurs i samarbeid med Voksenopplæringen. 3.Opphør av utdanningen 1994: Utdanningen opphører. Fra og med gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag. 4. Administrative forhold Ledelse og styringsordning var hele tiden den samme som for OHG. I tillegg ble det opprettet flere råd og utvalg knyttet til utdanningen. Rektor fra etablering av utdanningen i 1970 frem til 1978 var Olaf Kran. Fra 1978 til utdanningens opphør i 1994 var Johannes Øvereng rektor. Økonomisk fikk utdanningen statstilskudd etter samme normalkostnad og prosentsats som videregående skole til og med ble utdanningen ført opp i statsbudsjettet under Kultur- og vitenskapsdepartementet sammen med distriktshøgskolene (kap 342): Økonomisk College var som nevnt hele tiden en avdeling ved OHG. Arkivmessig fikk dette konsekvenser. Blant annet ble enkelte serier opprettet i 1983 da Økonomisk College fikk egen administrasjon. En god del materiale i perioden er derfor en integrert del av arkivet til Oslo Handelsgymnasium, og er ikke avlevert med dette arkivet. 5. Om arkivet Denne avlevering utgjør ca. 11 hyllemeter. Ordningen av arkivet har skjedd i samarbeid med Oslo Handelsgymnasium, som har bistått ved innsamling av materiale. i

2 En del av arkivet i perioden er som nevnt foran en del av arkivet til OHG, og ikke avlevert her. Serier om saksarkiv og kopibøker begynner henholdsvis i 1983 og 1986, materiale forut for disse seriers etablering er del av arkivet til Oslo handelsgymnasium. Serie om studentarbeider henter materiale fra 1990 og til utdanningens opphør i Øvrige serier går tilbake til etablering av utdanningen. I serie om etablering og drift av utdanningen, inneholder 1 boks materiale fra før etableringen. Materialet går tilbake til 1966, og finnes i boks I 2. Det er bevart protokoll fra Økonomisk College , samt referater fra diverse råd og utvalg knyttet til skolen. Saksarkivet har fulgt 2 nøkler, en fra perioden , en fra 1986 og til Det er derfor laget to serier med saksarkiv. Videre er det laget en serier om etablering og drift av utdanningen, sensurlister, eksamensoppgaver og enkelte studentarbeider, diverse faglige forhold. Personalarkiv : Lærere ved utdanningen var ansatt ved OHG. De lærere som fulgte utdanningen over til Høgskolen i Oslo, har sine personalmapper her. De som ble igjen ved OHG, har sine mapper der. Ingen personalmapper følger denne avleveringen. Oslo, september 2008 Per Christian Dahl førstekonsulent

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Serie Innhold - saksområde Side Innledning i-ii A Møtebøker, referater... 1 B Kopibøker... 1 D 1 Saksarkiv etter 1983 arkivnøkkel... 2 D 2 Saksarkiv etter nyere arkivnøkkel... 2 F Studentarkiv... 5 G Eksamensoppgaver... 6 H Studentarbeider... 7 Diverse om etablering og drift av Økonomisk College... 8 J Diverse faglige forhold... 9 K Sensurlister... 9

4 Lopenr: Arkivkode: Arkivaliens art - innhold: Tidsrom: A. MØTEBØKER, REFERATER Protokoll, Økonomisk College Skoleutvalg Oslo skolestyres utvalg for OHG 1971 Høyskoleutvalget Kontaktutvalget 1990 Fagrådet Diverse møter Arbeidsutvalget Lærermoter B. KOPIBØKER Kopibok Kopibok Kopibok , Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok

5 Lopenr: - Arkivkode: Arkivaliens art - innhold: Tidsrom: J D1. SAKSARKIV ETTER ARKIVNØKKEL Fellessaker m.a. studieplan Regnskapslære (I og II) Revisjon Diverse FOU- arbeid økonomisk College Diverse Fellessaker Ordinær prøve, melding Utsatt og ny prøve Klagesensur Diverse Fellessaker Diverse Fellessaker Oppnevning av sensorer -- muntlige fag Diverse Fellessaker Inntak i 1. avd. ØC Inntak 2. og 3. år ØC Studentforeningen for ØC Arkivnøkkel Oslo Handelsgyn-masium 1983 D2. SAKSARKIV ETTER NYERE ARKIVNØKKEL 000 Kongehuset Stortinget Regjeringen Høgskolestyret Generelt Høgskolestyret Valg Arkivordningen informasjon Opplysninger Møter Nasjonalt råd for distriktshøgskolene Fagråd Kontaktutvalg for høyskolene i Vika Høringsuttalelser Annet vedrørende kommisjoner, utvalg m.v Leie av eksterne lokaler Europeisk samarbeid Økonomiske analyser Ranunebudsjett Budsjettforslag Progranmotat Tilleggsbevilgninger over statsbudsjettet Stillingsoversikt Kunngjøringer - søknader Søknader - saksbehandler og kontorstillinger

6 i Økonomisk College Lopenr: Arkivkode: Arkivaliens art - innhold: 1. Tidsrom: Tilsetting timelærere, hjelpelærere Engasjementer i undervisningsstillinger Tilsettinger tekniske og driftsstillinger Personale Fagbeskrivelse Samarbeids/fellestiltak om undervisning 1990 og studier 308 Undervisnings- og eksamensstatistikk Kopinor Studieplaner - retningslinjer for utarb Nye studietilbud og prosjekter Norske Avisers Landsforbund Regnskapslære - innføringskurs Sosialfilosofi, rettslære Internasjonalisering Faglærerutdanning i bedriftsøkonomi Studieplaner med endringer Dispensasjoner fra studieplaner og vekttallsregel Fagbeskrivelser, generelt Studieplaner Forelesninger, seminar mv Evaluering av undervisning/studier Spesielle kurs/seminar Ekskursjoner Erasmus Europeisk samarbeid, Frankrike Andre spesielle undervisningstiltak Voksenopplæring, egne kurs Videre/etterutdanning, egne kurs Fjernundervisning mv Eksamen, reglement og forskrifter Ny/uts. prove Eksamen - Revisoreksamen Sensoroppnevning Klage, anke på eksamen , ^

7 Lopenr: Arkivkode: Arkivaliens art - innhold: Tidsrom: -, Klage, anke på eksamen Eksamen/grad avlagt v/egen institusjon Eksamen/grad avlagt ved andre institusjoner Andre institusjoners godkjenning av eksamen/grad avlagt ved ØC Innpassing av eksterne eksamener Kontinuasjon, utsatt prøve.dispensasjon fra eksamensforskrifter 381 Jubileum ØC 20 år Sensurliste Studentstatistikker, andre generelle spørsmål Opptak - reglement o. lign Standardbrev (3R+R, jf boks 8) Opptak utenlandske studenter Ordinære opptak hver høst - 1. avdeling Ordinære opptak hver høst - 2. avdeling Ordinære opptak hver høst 3 R + R Ordinære opptak - internasjonalisering Søknad om opptak - diverse Ekstraordinære opptak i løpet av studieåret Forhåndslofte/utsettelse Dispensasjon fra opptaksbestemmelsene Revisorstudiet Norske studenter i utlandet Utenlandske studenter i Norge Diverse studentforhold Yrkes- og studieorientering Studentorganer og - tillitsmenn Studentdemokrati Studentorganisasjoner Studentsamskipnaders styremøte Velferdsarbeid Studentsosiale forhold Studielån Stipend Ecole de Gestion Vaxjø - avtale under Nordplus Utveksling av studenter/stipendutveksling

8 Lopenr: Arkivkode: Arkivaliens art - innhold: 1. Tidsrom: F. STUDENTARKIV 1 Studentarkiv Studentkort Opptak: regler, statistikk m.v. 2 Revisorutdanning 1. avdeling, 2. avdeling Studentarkiv Revisorutdanning Regnskap og revisjon 11 og III avdeling, 2. avdeling Studentarkiv Lavdeling, 2. avdeling, Regnskap og revisjon, Sluttet avdeling, 2. avdeling, 2.regnskap og revisjon 3.regnskap og revisjon 2.avdeling Regnskap og revisjon Internasjonalisering avdeling, 2. avdeling 1. avdeling. 2.avdeling, Hospitant, Regnskap og Revisjon avdeling, 2. avdeling, Internasjonalisering Regnskap og Revisjon, sluttet Lavdeling avdeling, 2. avdeling, Regnskap og Revisjon Hospitanter, 1-årig studium internasjonalisering 9 1. avdeling, sluttet 2. avdeling, 3. avdeling Internasjonalisering, Hospitanter, Diverse avdeling, 2. avdeling Regnskap og Revisjon, Internasjonalisering lavdeling, 2. avdeling, Internasjonalisering Regnskap og Revisjon, Hospitanter, Opptak Eksterne studenter Oslo kommune, saksbehandleropplæring deltakere Oslo kommune, fremmøteliste AMO-kurs, deltaker og fraværsliste

9 Lopenr: r Arkivkode: Arkivaliens art - innhold: Tidsrom: ^ G. EKSAMENSOPPGAVER 1 Eksamen Eksamen 1. avdeling Ny og utsatt prøve Oppgaveforslag Eksamen 2. avdeling Eksamen 1. avdeling Eksamen 2. avdeling Ny og utsatt prøve Oppgaveforslag Eksamen 1. avdeling Eksamen 2. avdeling Revisorkurset Ny og utsatt prøve Oppgaveforslag Eksamen 1. avdeling Eksamen 2. avdeling Revisorkurset Ny og utsatt prøve Oppgaveforslag Eksamen 1. avdeling Eksamen 2. avdeling Revisoreksamen Ny og utsatt prøve Oppgaveforslag Eksamen 1. avdeling Eksamen 2. avdeling Eksamen 3. avdeling Oppgavesamling 1. avdeling Revisoreksamen Ny og utsatt prove I Eksamen 1. avdeling Eksamen 2. avdeling Eksamen 3. avdeling Oppgavesamling 2. avdeling Revisoreksamen Ny og utsatt prøve

10 Løpenr: Arkivkode: Arkivaliens art - innhold: - Tidsrom: 8 Eksamen 1. avdeling Eksamen 2. avdeling Eksamen 3. avdeling Revisoreksamen Sensorveiledning revisoreksamen 1989 Forkurs i maternatikk 1990 Ny og utsatt prøve Oppgave ikke benyttet Eksamen 1. avdeling 1992 Eksamen 2. avdeling 1992 Eksamen 3, avdeling 1992 Sensorveiledning revisoreksamen Ny og utsatt prøve Eksamen 1. avdeling Eksamen 2. avdeling Eksamen 3. avdeling Sensorveiledning revisoreksamen Ny og utsatt prøve AMO kurs, eksamen 1990 Ny og utsatt prove 1991 Norske Avisers Landsforbund, eksamen Ny og utsatt prøve Oslo kommune: Eksamen saksbehandleropplæring Oslo kommune: Ny og utsatt prøve Televerk/ Eksamen, Eksamen forkurs 1991 Ny og utsatt prøve Eksamensoppgaver, ikke benyttet H. STUDENTARBEIDER: SEMESTEROPPGAVER SEMINAROPPGAVER EKSAMENSBESVARELSER 1 13 besvarelser besvarelser besvarelser besvarelser besvarelser

11 Lopenr: Arkivkode:' Arkivaliens art - innhold: Tidsrom: _ - S 4 besvarelser besvarelser besvarelser Eksamensbesvarelser, ordinære oppgaver DIVERSE OM ETABLERING OG DRIFT AV ØKONOMISK COLLEGE 1 Årsmeldinger og programnotat fra Det regionale høgskolestyret Oslo og Akershus (RHOA) Budsjettframlegg for 1994 mv Div utredninger fi-a RHOA om organisering av høgskolene i Oslo og Akershus Drøftingsnotat fra Oslo handelsgymnasium om Fremtidig status og organisering Datakassetter Diverse om etablering av ØC Rapporter fra undervisningen, søknad til departementet om fortsettelse Søknad til departementet om godkjennelse av revisjonsstudium Utredning om status mv for ØC, særlig fra RHOA ) Fagbeskrivelse, programnotat,levy-utvalg Budsjettspørsmål Budsjettnotat Forhold mellom Handelshøyskolen og Avtale Skattedirektoratet - ØC Div spørsmål ØC - Arbeidsmarkedskurs Kontrakt ØC-Televerk; Teledirektorat Samarbeid ØC - Folkeuniversitetet Sør Kontrakt ØC - Oslo kommune AMO - kurs, søknader om lærerstilling Lærerliste Diverse vedrørende semesterstart Fotografier Studentforeninger Studentavis ØC-magazin Adelskalender (studentoversikt)

12 ^ Lopenr: Arkivkode: - Arkivaliens art - innhold: Tidsrom: J. DIVERSE FAGLIGE FORHOLD 2 3 Orientering om studiet, norsk, engelsk, tysk Fagplan, Studieplan Uttalelse fra Fagutvalg for revisorutdanning Bachelor of International businessprogram, fagplan mv. Fagplaner, fagbeskrivelser Fagplaner Notater vedrørende studieplan. Diverse fagstoff Studieplan Studieplan, utenlandske språk Fagbeskrivelse Boklister Eksamensreglement ni-,., Diverse faglige spørsmål Vitnemål, diplom, skriveark Diverse vedrørende semesterstart Diverse brosjyrer om studiet Uttalelse om Gjærum-utvalgets innstilling Nasjonal evaluering av økonomisk-administrativ utdanning Diverse om revisorstudiet Økonomi for ingeniører Fag notat om markedsføring Hjelpemiddelhefte revisoreksamen Kompendiet for revisorstudiet, 3. avdeling AMO-kurs, faglige spørsmål, NAL (Avisakademiet) fagbeskrivelse Saksbehandlerkurs ØC - RHOA Opplæring ØC - Oslo kommune K. SENSURLISTER Sensurliste Ny prøve Sensorrapporter Revisoreksamen Sensurliste Ny og utsatt prøve Revisoreksamen

13 Løpenr: P Arkivkode: Arkivaliens art - innhold: Tidsrom: i- i- 3 Sensurliste Ny og utsatt prøve Revisoreksamen Klagesensur Sensurliste Ny og utsatt prøve Revisoreksamen Kurs i markedsføring for ingeniører Sensurliste Ny og utsatt prøve 1986 Klagesensur 1987 Revisoreksamen Revisoreksamen,, klagesensur Sensurliste Ny og utsatt prøve Revisoreksamen 1987 Revisoreksamen, klagesensur Sensurliste 1989 Ny og utsatt prove 1989 Revisoreksamen Klagesensur Sensurliste Ny og utsatt prove 1990 Revisoreksamen 1990 Revisoreksamen, klagesensur 1990 Sensurliste Revisoreksamen 1991 Revisoreksamen, klagesensur Sensurliste Ny og utsatt prøve 1991 Revisoreksamen Sensurliste Ny og utsatt prøve Klagesensur 1993 Revisoreksamen 1993 Revisoreksamen, klagesensur Prove i regnskapslære og matematikk forkurs

14 økonomisk College Lopenr:'' Arkivkode: Arkivaliens art - innhold::,- -! Tidsrom: 12 AMO - kurs: Sensurliste, kursbevis AMO -kurs: Ny og utsatt prøve 1991 Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold, sensurliste Norske Avisers Landsforbund, sensurliste Ny og utsatt prøve NRK, norsk-kurs, sensurliste 1992 Oslo kommune, saksbehandleropplæring sensurliste Oslo kommune, Ny og utsatt prøve Televerket, sensurliste Televerket, forkurs 1992 Televerket, ny og utsatt prøve Eksamenskandidater ØC Eksamenskandidater NALs fagskole Eksamenskandidater, Oslo kommune Eksamenskandidater, Skatteetatskolen 1994 Eksamenskandidater, Televerket Sensorer

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994.

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Innholdsfortegnelse Hvordan Nesna lærerskole ble til. - Fra privat til offentlig lærerskole... 3 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER

Detaljer

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE Telemark sykepleierhøgskole INNHOLD A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.i. Aa Møteprotokoller, 1916-1962 B Ba C Ca Kopibøker Kopibøker, 1962-1994 Journaler

Detaljer

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE ARKIVNØKKEL OG KASSASJONSPLAN FOR DE STATLIGE HØGSKOLENE 01.07.1994 Revidert oktober 1996 og mars 2001 FORORD Foreliggende arkivnøkkel er laget så generell at den skal kunne brukes ved alle de statlige

Detaljer

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

^gi J^^ ^-. STATSARKIVET I OSLO. 0i-( I. I 2 2.P.^. 1;;7. Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua.

^gi J^^ ^-. STATSARKIVET I OSLO. 0i-( I. I 2 2.P.^. 1;;7. Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua. ARK I V V E R K E T STATSARKIVET I OSLO Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua 2 2.P.^. 1;;7 ^gi J^^ ^-. 0i-( I. I e3- Deres ref. Vår ref. 97/473 A.48/44 HH

Detaljer

Det norske universitetsråd gjorde i møte 9.12.1982 et vedtak, der det blant annet heter

Det norske universitetsråd gjorde i møte 9.12.1982 et vedtak, der det blant annet heter NASJONALT KOORDINERENDE UTVALG FOR GODKJENNING AV EKSAMENER (NKU) Harald Hårfagresgt. 17 5020 BERGEN TLF. 55 90 14 60 FAX: 55 90 27 48 BERGEN, 01.10.1995 Til Universitetsrådets medlemsinstitusjoner Fakultetene/avdelingene

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Til mottakere av NKU-liste HARALD HÄRFAGRESGT 17 N 5007 BERGEN +47-55 90 27 37 (TEL) +47-55 90 27 48 (FAX)

Til mottakere av NKU-liste HARALD HÄRFAGRESGT 17 N 5007 BERGEN +47-55 90 27 37 (TEL) +47-55 90 27 48 (FAX) DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD NORWEGIAN COUNCIL OF UNIVERSITIES Til mottakere av NKU-liste HARALD HÄRFAGRESGT 17 N 5007 BERGEN +47-55 90 27 37 (TEL) +47-55 90 27 48 (FAX) #0, SAK9. Hegskolen i Hedmark ARK:

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Journalføring av studieadministrative saker. Versjon 14. November 20 13

Journalføring av studieadministrative saker. Versjon 14. November 20 13 Journalføring av studieadministrative saker Versjon 14. November 20 13 INNHOLD 1 Journalføring av studieadminsitrative saker... 3 1.1Regler for journalføring av studieadministrative saker... 3 2 Journalføring

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02 Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02/03 Tid: Torsdag 3. april 2003 kl. 09.00 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 14/03 Godkjenning av innkalling Sak STY 15/03

Detaljer

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Arkivnøkkel for UiO - Klasseoversikt Side 1 av 1 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 Arkivnøkkel 21. mai 1999 Stikkordregister

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 11 00 Generelt 11 000 Generelt 11 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 11 004 Beredskap 11 005

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i STUD IEHÅN 0809 v d e l i n g f o r t e k n o l o g i Kontaktinformasjon vdeling for teknologi vdelingens servicesenter Besøksadresse: Postadresse: Tlf.:/faks: Epost: E.C. Dahls gate 2 700 Trondheim 73

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Versjon 14.11 Ansvarshavende: Rektor KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Innholdsfortegnelse: Vedtekter for Høyskolen for Ledelse og Teologi

Detaljer

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 26. september 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Aug. 26. Lov nr. 40 om

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer