HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert Arkivmateriale for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003"

Transkript

1 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert Arkivmateriale for perioden 1 Organisasjon og administrasjon Gruppe 2 Styret, medlemmer, oppnevning 2. Generelt Styret, styremdl.hsk styremdl. HSK service A/S Vedtekter, ORG HSK, HSK service A/S Styret, møter, generalforsamlinger HSK service A/S Styremøte Styremøte Styremøte Styremøte/generalforsamling HSK service A/S Styremøte HSK service A/S , , Styremøte Styremøte Styremøte Generalforsamling HSK service A/S , Styremøte Styremøte HSK service A/S Ekstraordinær generalforsamling HSK service A/S Styremøte Styret, møter, generalforsamlinger HSK service A/S Styremøte Styremøte Styremøter Styremøter Styremøter Styreseminar

2 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert Arkivmateriale for perioden Vedtekter, HSK produksjonsenhet Protokol, HSK service A/S Firmattest HSK service Styret, orienteringssaker Styret, orienteringssaker Gruppe 3 Tjenester 3. Generelt herunder annonser og info Romerikskonferansen Arkiv, arkivordninger. arkivnøkkel Informasjonsarbeid, tjenester

3 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert Arkivmateriale for perioden Informasjonsarbeid, tjenester Informasjonsarbeid, tjenester Tjenester, avtaler hoteller Tjenester, postkontoret p 3.7 Abonnementer, aviser, publikasjoner Tjenester, televerket Tjenester, televerket Annet politiet strømabonnement Gruppe 5 Strategi 5. Generelt næringsutvikling på Romerike 3

4 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert Arkivmateriale for perioden 8 forts. 5.1 Strategi HSK, utreding, utvikling Strategi studio Regin April mai Annet Satsing på IKT i utdanning 2 Posisjonsnotat IT Fornebu 2 Gruppe 7 organisasjonsutvikling 7.9 Annet Gruppe 11 Økonomi/regnskap 11. Generelt Il DNB kontrakt Diverse bankkontrakter BN bank Postbanken Sparebanken NOR Lillestrømbanken 11.3 Kredtikassen kontrakt mai Statsbudsjettet, tildeling av midler

5 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert Arkivmateriale for perioden Statsbudsjettet, tildeling av midler forts Budsjett HSK Brønnø sundregisteret, HSK service Forsikringer, HSK service, studio Regiri Forsikringer, HSK service, studio Regiri Gruppe 12 årsberetning/årsregnskap Årsberetning og årsoppgiør Årsberetning Årsmeldinger Revisjon Renskap/regnskapsordninger HSK service A/S Årsberetning HSK service A/S 5

6 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert Arkivmateriale for perioden jan Merverdiavgift/investerin savgift forts Lønn - og trekkoppgaver Gruppe 13 Inntekter 13.1 Inntekter,bevilgninger, statsbudsjett Gruppe 16 Plassering av midler Plassering av stiftelseskapitalen Gruppe 17 Innkjøp 17.3 Teknisk utstyr Edb maskiner og programvare Huldt og Lillevik Gruppe 21 Stillinger 21.1 Stillingsutlysninger, administrative Søknader på stillinger 1997 Studiekonsulent og høgskolelektor Høgskolelektor og førsteamanuensis 1999 Sekretær 21 Direktør 6

7 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert Arkivmateriale for perioden 21.4 Tilsetting i faste stillinger Leie av vikartjenester 14 forts Annet om stillinger A - I 16 J - P 17 S - Aa Gruppe 22 personale 22. Generelt Ansatte i faste stillinger 22.2 Ansatte i midlertidige stillinger Konsulenter Dalhøi, Sissel Staff, Ørnulf Gruppe 23 Lønn og pensjon 23.1 KLP kollektiv pensjonsforsikring Lønnsjusteringer 7

8 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert Arkivmateriale for perioden Annet Skedsmo trygdekontor forts. Gruppe 25 Arbeidsvilkår/ arbeidsforhold Joranger, Bjerke Karlsen, Agbota, Jansen Gruppe 26 Bedrifthelsetjeneste Gruppe 27 Personalpolitikk m.m Interne kurs, møter konferanser Møter, konferanser, lederkonferanser, omorganisering høgere utdanning I* Møter, konferanser, lederkonferanser, omorganisering høgere utdanning Gruppe 3 Samarbeid inst.div.adm. 3. Generelt Ingeniørutdanningsrådet

9 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert Arkivmateriale for perioden 3.2 Teknisk hygienisk forum forts. 3.9 Annet Gruppe 31 Arbeidsformidling 31. Generelt Kontrakt, arbeidskontoret Arbeidskontoret Lillestrøm Gruppe 32 UNIK instituttene 32. Generelt samarbeid med instituttene Gruppe 33 Campus Kjeller 33. Generelt Avtaler Åke Larson construction A/S

10 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert Arkivmateriale for perioden 33.4 Kontorlokaler I nybygg Gruppe 34 Statskonsult Gruppe 34 Statskonsult Gruppe 35 Høgskolen i Oslo 35. Generelt Eksamensregler HiO Annet Gruppe 36 Høgskolen i Akershus 36.1 Samarbeid HiAk Samarbeid HiAk

11 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert Arkivmateriale for perioden Samarbeid HiAk/ seminar Des Annet forts Samarbeid Akershus fylkeskommune Gruppe 38 OAS Samarbeid statens lånekasse Gruppe 39 Annet om samarbeid 39.1 Samarbeid univ./høyskoler Gruppe 4 Utdanning, studier, kurs Studiolaner Gruppe 41 Nye studier og prosjekter Generelt

12 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert Arkivmateriale for perioden Generelt forts Generelt Generelt Generelt Kunngjøring nye studier 12

13 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert Arkivmateriale for perioden Miljøledelse Lokal samfunnsutvikling Leonardo Rapporter, håndbøker CuWaT prosjekt Finansielle og administrative håndbøker 31 forts. Pilotprosjekter Leonardo Woman and technology 1996 Woman and technology Leonardo Samarbeid Norges landbrukshøyskole i Gruppe 42 Etablerte studietilbud 42. Generelt Kurskatalog 2-21 Kurskatalog Utdanning miljørettet helsevern Utdanning miljørettet helsevern jan Utdanning i miljø og energiteknikk 13

14 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert Arkivmateriale for perioden Utdanning i miliø og energiteknikk Kurs i saksbehandling + UD forts Kurs i saksbehandling + UD Kurs i saksbehandling + UD Kurs i administrasjon og ledelse DIAS Annet

15 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert Arkivmateriale for perioden Annet Gruppe 43 Skolefritidsordning 43. Generelt I* 38 forts Folkets brevskole Gruppe 44 Undervisning 44.1 Organisering av undervisning Forelesninger, seminarer, miljø Bestilling av læremidler Evaluering av undervisning Annet Gruppe 45 Eksamen/karakterer 45. Generelt

16 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert Arkivmateriale for perioden Avvikling av eksamen Eksamensoppgaver, besvarelser ol 7, seksjon Sensoroppnevning, sensur, eksaminasjon Sensoroppnevning, sensur, eksaminasjon eol 7, seksjon Sensoroppnevning, sensur, eksaminasjon

17 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert Arkivmateriale for perioden Karakterutskrifter, vitnemål Karakterutskrifter, vitnemål Karakterutskrifter, vitnemål Reol 7, seksjon Klage/anke eksamen 1995 Skoleassistenteksamen Dispensasjon fra eksamensreglene Gruppe 46 Opptak av studenter 1995 Miljørettet helsevern, heltid Miljø og energiteknikk, heltid 1995 Miljø og energiteknikk, deltid 1996 Miljørettet helsevern Miljørettet helsevern, heltid 17

18 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert Arkivmateriale for perioden 1997 Miljørettet helsevern, deltid Klage på eksamen 2-24 Toårig IKT, deltid 2-22 Bekreftelse på IKT søknader Mai/juni 2 - september Miljørettet helsevern Gruppe 48 Studietilbud ved andre institusjoner Reol 7, seksjon 7 Gruppe 5 Oppdragsvirksomhet Universal utforming Sørum Kommune Gruppe 54 Ledelsesutvikling

19 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert Arkivmateriale for perioden Gruppe 62 Eksisterende bygninger og lokaler 62.1 Tandbergbygget Vakthold av byggninger november Leieforhold Nordmangården Leieforhold Januar Reol 7, seksjon Annet Generelt Gruppe 63 Bygningsmessig utstyr/inventar 63.1 Tilbud vedlikehold Annet Gruppe 64 Renhold av lokaler m.m Miljø og hygiene Renholdsavtaler

20 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert Arkivmateriale for perioden 64.3 Avfallsfordeling Gruppe 65 Skedsmo Kommune 65 Januar Gruppe 74 Videoproduksjon 74.2 Studio Regin i Utgående post januar 23 til HiAk Reol 7, seksjon 7 2

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5 Nummer Arkivstykketsart - innhold Tid Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5 i MHV-21 Eksamen 7.12.21 Oppvekstmiljø for barn og unge eksamen 7.12.21 5/99 IKT-1999-2 2.året 55/98 IT -1998-1999 1.året 2 Ung

Detaljer

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE Telemark sykepleierhøgskole INNHOLD A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.i. Aa Møteprotokoller, 1916-1962 B Ba C Ca Kopibøker Kopibøker, 1962-1994 Journaler

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Arkivnøkkel 2014 2 Innledning Bakgrunnen for dette prosjektet var at det var et ønske fra universitets- og høgskolesektoren om å fornye den eksisterende arkivnøkkelen

Detaljer

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 11 00 Generelt 11 000 Generelt 11 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 11 004 Beredskap 11 005

Detaljer

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 6 W 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 GENERELLE INSTRUKSER OG BESTEMMELSER - Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk, lov om personopplysninger,

Detaljer

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE ARKIVNØKKEL OG KASSASJONSPLAN FOR DE STATLIGE HØGSKOLENE 01.07.1994 Revidert oktober 1996 og mars 2001 FORORD Foreliggende arkivnøkkel er laget så generell at den skal kunne brukes ved alle de statlige

Detaljer

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag.

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag. ØKONOMISK COLLEGE 1. Historie I 1964 kom Undervisningsnemnda for handelsgymnasene med forslag om 2 - årig Økonomisk College Utdannelse. Kirke- og Undervisningsdepartementet ga i 1970 samtykke til at Oslo

Detaljer

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994.

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Innholdsfortegnelse Hvordan Nesna lærerskole ble til. - Fra privat til offentlig lærerskole... 3 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER

Detaljer

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

^gi J^^ ^-. STATSARKIVET I OSLO. 0i-( I. I 2 2.P.^. 1;;7. Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua.

^gi J^^ ^-. STATSARKIVET I OSLO. 0i-( I. I 2 2.P.^. 1;;7. Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua. ARK I V V E R K E T STATSARKIVET I OSLO Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua 2 2.P.^. 1;;7 ^gi J^^ ^-. 0i-( I. I e3- Deres ref. Vår ref. 97/473 A.48/44 HH

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Arkivnøkkel for UiO - Klasseoversikt Side 1 av 1 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 Arkivnøkkel 21. mai 1999 Stikkordregister

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 1 av 57 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 2 av 57 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KLASSE 1 ØKONOMI KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE KLASSE 3 UTDANNING. LÆRINGSAKTIVITETER. VURDERING/EKSAMEN

Detaljer

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger:

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger: FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO Innledende bemerkninger: Den systematiske inndeling av arkivmaterialet i klasser, hovedgrupper, grupper og undergrupper bygger på desimelsystemet. Arkiveliene

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

Vår ref. Jnr. 1556/96

Vår ref. Jnr. 1556/96 STATSARKIVET I OSLO Høgskolen i Akershus v/karin Bjørnebo-Løvli 1340 Bekkestua 1 4 10 ; R Ltl f'1 r3 L Deres ref. Vår ref. Jnr. 1556/96 Dato 10.10.96 0 KVITTERING Statsarkivet i Oslo bekrefter med dette

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK 1 INNLEDNING 1. reviderte utgave Retningslinjer I lov om helseforetak m.m. av 15. juni 2001 nr 93 er det bestemt at bl.a. arkivloven gjelder for helseforetakene. Lov om arkiv

Detaljer

Grong videregående skole Der mennesker møtes og drømmer blir til!

Grong videregående skole Der mennesker møtes og drømmer blir til! Organisasjonskart, ressurser og arbeidsoppgaver Gjeldende fra 01.08.2010. Revidert mai 2010, i forståelse med arbeidsstedets organisasjoner Grong videregående skole Der mennesker møtes og drømmer blir

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09.

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport ferdigstilt: 22.09.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] Svar på søknad om godkjenning

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND

NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND INNLEDNING... 5 Om arkivskaper... 5 Om arkivet... 5 ARKIVFORTEGNELSE 1936-1992... 6 Møteprotokoller 1949-1955... 6 Kopibøker 1961-1987...

Detaljer

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl. 0900 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03

Detaljer

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016 Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016 Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT) Arbeidsoppgaver og ressurser for FSAT 2015 og 2016 2015 er første året det skal utarbeides en felles

Detaljer

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Sak 45/13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 JP/ 21.08.2013 Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 377 586. Påløpte

Detaljer

BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER

BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER for Kirkelig fellesråd Menighetsråd Sokneprest Prost ELEKTRONISK ARKIVMATERIALE Innledning Bakgrunn Bevarings- og kassasjonsbestemmelsene er fastsatt av Riksarkivaren med

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Sak 70/12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 Samfunnsviterne

Sak 70/12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 Samfunnsviterne Sak 70 /12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 JP/ 02.11.12 Sak 70/12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 Resultatregnskapet for 3 kvartal 2012 viser et overskudd på kr 4 788 813. Påløpte OU-inntekter er bokført

Detaljer

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember kl. 09.00 Sted: Strand Hotell SAKSLISTE Sak STY 58/00 Sak STY 59/00 Sak STY 60/00 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste

Detaljer