Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester"

Transkript

1 Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester FAP vårseminar Marianne Øhrn Johannessen, Leder Studentservice

2 Mange administrative tjenester er vesentlige for studiekvalitet og læringsmiljø. Det gjelder bl.a. informasjon og veiledning til søkere og studenter, opptak og studentmottak, eksamen, sensur, klagebehandling, karakterutskrifter, vitnemål og Diploma Supplement, innpassing/fritak, utdanningsplaner og timeplanlegging. 2

3 Kvalitetssikring En helhetlig tilnærming hvor summen av aktivitetene sikrer kvalitetssikring og kvalitetsutvikling - altså mye mer enn bare årshjul og rutiner. 3

4 Kilde: Hentet fra kurs i LEAN arrangert av Hovedorganisasjonen Virke

5 Noen dimensjoner i vårt kvalitetsarbeidet Service Kultur (Endrings og evalueringskultur) Mål, systematikk og struktur Kompetanse Risiko og sårbarhetsanalyser Brukermedvirkning 5

6 Foto: Knut Bry

7 7

8 Endrings- og evalueringskultur Kilde: Hentet fra kurs i LEAN arrangert av Hovedorganisasjonen Virke

9 Kilde: Hentet fra kurs i LEAN arrangert av Hovedorganisasjonen Virke

10 Samarbeidsavtale med Servicetorget 10

11 Mot 2015: Målsettinger for Studentservice Felles tiltak Innen 2013 skal avdelingen ha målt 0-punktet ut mot sine brukere samt forbedret minimum 20 % av områdene det måles på. Innen 2015 skal avdelingen ha forbedret over halvparten av sine områder i undersøkelsen. Innen 2013 skal 50 % av alle skjema og brev som går ut fra avdelingen, sendes elektronisk hvorav minst 50 % prosent skal hel digitaliseres. Innen 2015 skal 80 % av alle skjema og brev som går ut fra avdelingen, sendes elektronisk hvorav minst 50% prosent skal hel digitaliseres. 11

12 Tjenestekatalog Mottaker av tjenesten Leveranse fra Servicetorget Fagområde Tjenester Beskrivelse av tjenesten (henviser til aktivitet i årshjulet) Ansvarlig Stedfortreder Student Vitenskapelig Administrativ Ekstern Leveringstid (X) X Eksamen Vitnemål og karakterutskrift Gradsvitnemål Alle Karakterutskrifter, utvekslingsstudenter oa bestillinger X X Karakterutskrifter, bestilt på StudentWeb X X Oppmelding til eksamen Manuelle oppmeldinger, på papir Oddbjørn/Frode Alle X Oppmeldinger på ERAS/nett Oddbjørn Linda GB X Administrere studiehåndboka i FS Legge inn nye emner, registrere endringer Oddbjørn X Legge eksamensdatoplan Datoplan for ordinære eksamener Linda GB/Grethe X X Datoplan for ny/utsatte eksamener Linda GB/Grethe X X Tilrettelegging for studenter under eksamen Behandle søknader om tilrettelegging Alle X Sende bekreftelse og Linda GB Kjøre kontrollrapporter i FS og sjekke de enkelte utfallene. Sende brev om trekk fra eksamen, til studenter som ikke Kontroll av progresjon og forkunnskapskrav oppfyller krav. Linda GB, Alle Registrere sensur Legger inn sensur to ganger på hver (del)eksamen Alle X X Klage på sensur Registrere klage Linda GB, Linda RV, Randi, Merethe, Grethe og Janny (X) Grimstad X Lage følgebrev med dertil hørende dokumenter til klagekommisjon Linda GB, Linda RV, Randi, Merethe, Grethe og Janny X Registrere ny sensur, og sende brev til studenten Linda GB, Linda RV, Randi, Merethe, Grethe og Janny X Linda GB, Linda RV, Randi, Merethe, Grethe Klage på formelle feil Ta imot, undersøke og lage notat til Klagenemda og Janny Åse, Linda GB og Eksamensinspektører Informere eksamensinspektører Frode Bestille rett antall eksamensinspektører til alle skriftlige skoleeksamener Åse, Frode Bestilling av rom Bestille korrekt antall rom i henhold til eksamensplan. Åse, Frode X Veiledning og informasjon, studenter og ansatte Nettsider, Innaskjærs, telefon, e-post, orienteringsmøter. Info til drift, Statsbygg vedr. eksamensavvikling. Linda GB X X X 1) Studiepr. ansv. 1) Studiepr. ansv. på på eks.kntr 2) eks.kntr 2) LGB/GF Søknadsbehandling 1) 4.gangs forsøk, gyldig fravær, 2) oppmelding etter frist,3) ekstern eksamensavvikling LGB/GF 3)JU/CES 3)JU/CES X X ALLE X Oppfølging av eksamenskrav Sender ut oppmeldt-lister, purre og registrere. Informere studenter som ikke oppfyller kravet. FOR/JU/OL/ÅK X Administrere skriftlig skoleeksamen Sjekke mottak av eksamensoppgave og kopiere. Generere kandidatnummer, rom og skrive ut fremmøtelister. Pakke til eksamenslokalene. Mottak av dagens besvarelser. Utsending av besvarelser. OL/ÅK/CES/FOR/ GF ALLE X X X X Vedr. muntlige/utstilling ol: sende sensurprotokoll og honorarskjema. Innlevering på Servicetorget: generere kandidatnummer, skrive ut fremmøtelister og sender til sensur. Innlevering på Fronter: Opprette rom, gi tilgang til Studiepr. ansv. Administrere øvrige eksamener studenter og sensorer, sende protokollister og honorarskjema. på eks.kntr Studiepr. ansv. på eks.kntr X X X FOR/CES/OL FOR/CES/OL Sensorer, kontrakt og honorarskjema Utsending av kontakter og honorarskjema. Godkjenning av innkommende honorarskjema. X X Arkivering Sensurprotokoller og eksamensbesvarelser (papir), eksamensoppgaver, masteroppgaver og PhD oppgaver (digitalt) GF/CES LGB X Masteroppgaver PhD Klargjør Fronter, lister til trykkeriet, utsending av oppgaver til sensor og studentene. Studiepr. ansv. på eks.kntr Studiepr. ansv. på eks.kntr x x x 12

13 Hvorfor tjenestekatalog? Fullstendig oversikt over hva avdelingen leverer sett fra brukernes perspektiv Oversikt over ansvarlige Oversikt over stedfortredere Avvikle tjenester ingen har bruk for Unngå flaskehalser Unngå dobbeltarbeid Godt verktøy ved vurdering av nye tjenester Sjekkliste for websider Mer treffsikker rekruttering Godt verktøy for planlegging av kompetanseheving Godt utgangspunkt for å ta et skritt tilbake og ikke gå rett i produksjonsmodus Godt utgangspunkt for LEAN prosesser 13

14 Kilde: Hentet fra kurs i LEAN arrangert av Hovedorganisasjonen Virke

15 Dager spart 2012 Klage på sensur 33,6 timer 42,3 timer 51,25 timer 7 Permisjon 11,1 timer 12,25 timer 12,45 timer 2 - Sluttmelding 15,6 timer 16,55 timer 17,3 timer

16 16

17 ejournal 17

18 18

19 19

20 20

21 Sannsynlighet Stor risiko Risikokart Konsekvens Ubetydelig (1) Moderat (2) Alvorlig (3) Katastrofal (4) Svært høy (4) Høy (3) 8I Moderat (2) 9I 1T,12I,13K Lav (1) 2T,5T,11I 7K 6I,10I Lav risiko Middels risiko 21

22 Brukermedvirkning: Årshjul for innspill før prioriteringer Langsiktige mål Innspill fra kvalitetssikringsrapportene Innspill fra brukerundersøkelse Innspill fra studieadministrativ matrise Prioriteringer Budsjett Virksomhetsplan 22

23 Kilde: Hentet fra kurs i LEAN arrangert av Hovedorganisasjonen Virke

24 24

25 25

26

27

28 Hvor går veien videre? Kvalitetssikringssystem for administrative tjenester kan få en mer helhetlig tilnærming? Brukerundersøkelse på tvers? Ikke glemme brukergrupper som ikke får opptak/ikke får stilling Har vi vinninger på tvers av at flere har en tjenestekatalog? Felles «plakat»? Felles mal rutiner Langsiktighet i matrisen 28

29 Kilde: Hentet fra kurs i LEAN arrangert av Hovedorganisasjonen Virke

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2009/2010 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 L se l e ed Kvali Vel fer d te t Mi ljø 1 INNHOLD 2 POLITISKE PRIORITERINGER 2014/2015 4 3 STUDENTENE DEN VIKTIGSTE RESSURSEN 5 4 5 6 7

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Studieadministrative prosesser Studieavdelingen NTNU Videre. Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Studieavdelingen NTNU Videre. Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Studieavdelingen NTNU Videre Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende kartlegging

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer