i^ ^^ C) 5,(^) -`' Arkivnøkkel registrert Arkivmateriale for perioden Inkludert noe eldre materiale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i^ ^^ C) 5,(^) -`' Arkivnøkkel registrert 13.01.1995 - Arkivmateriale for perioden 1990-1995. Inkludert noe eldre materiale."

Transkript

1 i^ ^^ C) 5,(^) -`' 1 1 Regnska/årsoppgjør/selvan igvelse Årsmelding 1989 Skatt og arbeidsgiveravgift 1989 Brønnøysundregisteret firmatest, registrering, Skedsmo likningskontor Revisjon HSK eiendom (møte med revisor) 199 Lønns - og trekkoppgaver. Kodeoversikt august 199 Årsoppgjør 199 (stiftelsen Høgskolesenteret på Kjeller) Årsoppgjør/melding 199 (stiftelsen Høgskolesenteret på Kjeller) DnB nor investor AS 1991 Årsoppgjør HSK eiendom Årsregnskap 1991 Lønns - og trekkoppgaver 1992 Årsberetning og regnskap 1992 Årsberetning og årsoppgjør Moms Årsberetning og årsoppgjør 1993 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1994 Brønnøysundregisteret 1994 HSK service A/S firmatest HSK Service A/S investeringsavgift Personalmapper B-Aa 1.3 Samarbeid institusjoner/div. administrasjon Instrukser, reglement 1992 Østfold ingeniørhøyskole Interne kurs og møter 1992 Bibliotektjeneste 1993 Oslo kristne senter/ OSK Manpower A Administrasjon og rutiner Kjeller mappe - Campus Kjeller A Administrasjon og rutiner Styresaker Interne møter AA. RB Huldt og Lillevik Rank Xerox Statistisk sentralbyrå Div. forespørsel om informasjonsmateriell

2 3 forts. Administrasjon Kjeller 1994 (div. utleie av leil., eksamensvakt, abonnementer, møtereferat m.m.) Styret HSK service A/S Styremdl., varamdl. Høst 1994 Protokoll styremøte 16.des Skedsmo kommune/ Romerike avfallsordning (1995) Mobiltelefon/telemobil (1995) div. rutiner Arbeidsrapport, høgskolesenteret (1995) 2. Stilling - søknader Prosjektledere Stilling - søknader Prosjektstillinger organisasjon og ledelse 1992 Miljøteknikk 1993 Organisasjon/ledelse 1993 Kontormedarbeider 1993 Prosjektleder 1993 Prosjektleder 1994 Søkerliste direktør HSK Stillingsutlysninger Utdanninger, utlysninger 1991 Kontormedarbeider 1993 Div. utlysninger HSK 1993 Direktør Vedtekter Stiftelsespapirer HSK. Kjeller eiendom A/S HSK stiftelsessøknad - Brønnøysundregisteret 1991 Produksjonsenheten for stiftelsen A/S Skatteplikt Televerkt, intern linje 1992/1994 (3..1) Styret for stiftelsen og HSK eiendom Valg av nytt styre Informasjonsarbeid Informasjonsarbeid Kjeller Høgskolen i Akershus Samarbeid mellom UiO og de regionale høyskolene i Oslo og Akershus Høgskolens studentsamskipnad 1993 Prosjektgruppe for faglig utvikling 1993 Organisering av høgskolen i Akershus (prosjekt) Akershus høgskole

3 6 4. Høgskolen i Akershus Konferanse - profesjonsutdanningene HiAk Budsjett Hovedfag i helsefag. Kartlegging av kompetansemiljø. Kompetanseutvikling 1994 Prosjektgruppe for bibliotek, arkiv og informasjonsarbeid Arbeidsgruppe økonomi og personalforvaltning 1994 Info kursleverandør Kontaktutvalg for samarbeid mellom de regionale høyskolene på Østlandet og UiO 1994 Høgskolen i Oslo (1995) 4..1 Administrasjon og ledelse Kurs i konsekvenspedagogikk 199 Kurs administrasjon og ledelse: ledere i universitets- og høgskolesektor ukers kurs i administrasjon og ledelse høst 199 og vår 1991 Erfaringsgrupper rektorkollegiet RHOA 1991 Statskunnskap, utenriksdepartementet Kurs T.I.D 1991 IFE, administrasjon og ledelse for prosjektledere/mellomledere 1991 Kurs og utdanningstilbud, generelt 1991 OU prosjekt statens utdanningsenter Administrasjon og ledelse Kurs for mellomledere og lederkandidater T.I.D Kurs i ledelse og administrasjon for mellomledere Arbeidsmarkedsetaten, opplæring arbeidsdirektoratet. Skolefritidsordninger, assistenter i Sørum kommune Kurs for ledereinnen universitets og høyskolesktoren og kurs i ledelse og adm. For mellomledere. Høst 1992 og vår A Administrasjon og ledelse Kurs i administrasjon og ledelse for ledere i universitets - og høyskolesektoren Kurs i administrasjon og ledelse (Kjell S. Kristensen) ukers kurs i administrasjon og ledelse høst 1993 og våren 1994 Lederkonferanse 1994 (feb.1995) B Miljøfag Konferanse miljøteknikk Karakterliste miljøfag (1995) Odd Bryhn NGI vår 1993 Opptak av studenter miljø og energiteknikk 1993 Miljø og energiteknikk studie høst 1993 og vår 1994 Forelesere miljø og energiteknikk Miljø og energiteknikk høst

4 8 forts. Vitnemål miljø og energiteknikk 1994 Miljø og energiteknikk, opptak av studenter heltid 1994 AMO, Assistenter til skolefritidsordningen høst 1994 Miljøanalyse B Miliøfag Studentopptak høst 1994 heltid og deltid Miljø og energiteknikk høst 1994 Opptak av studenter miljø og energiteknikk, 2 vektall, heltid høst 1994 Opptak av studenter miljø og energiteknikk, 2 vektall, deltid høst 1994 Karakterliste (1995) 4..1 C "Tellus" D Skolefritidsordningen Vår 1992 Assistentkurs høst D Skolefritidsordningen Kursbevis høst 1992 Vår 1993 Assistenter til skolefritidsordningen AMO høst 1993 og vår 1994 Vitnemål for folkets brevskole AMO, Sensurliste 1994 Vår (1995) E Arbeidslivskunnskap/ distraktiv skole KUF ved statsråd DIAS høst 1994 Kursevaluering Søkere DIAS F Organisasjon og ledelse Ledelsesutvikling med relevans for skole og barnehage 1994 Organisasjonsutvikling G Saksbehandling Saksbehandlerkurs høsten 1993 og våren 1994 Saksbehandling høst 1994 Saksbehandling høst 1994 forelesere Saksbehandling høst 1994 og vår 1995 Saksbehandlerkurs vår

5 11 forts H Internopplæring for administrativt ansatte ved høgskolene SOFF Søknad om tilskudd Miljøteknologi (forsvaret) Pedagogisk seminar for yrkesfaglærere. Samarbeid SYH - HSK Miljøteknologi og miljøforvaltning Rådgiverkvalifisering 1991 Div spes.ped. 2 avdeling. Studenter, fremmøtelister Datafag søknad tilskudd/ kurs i avansert databehandling Fjernundervisning/ flermedia 1991 Sosialpedagogikk, 1 årsenhet - mellomfagstillegget Soialpedagogikk for bibliotekarer. Fagplan Videreutdanning av ingeniører 1992 Fordeling av fag ved regionale høyskoler Studie/ utredning/rådgivning/yrkesveiledning 1993 Avtale mellom HSK og Oslo og Akershus vernepleierhøyskole Oppdragsvirksomhet Offentlige utdanningstilbud innen økonomi og administrasjon 1989 Kommunalkandidatutdanningen 199 Østlandets musikkonservatorium edb plan Økonomisk/administrativt studium, samarbeid UiO og høgskolene i Østlandsområdet Oppdragsvirksomhet SYH 1991 Sykepleierhøgskolen i Lørenskog Stabekk høgskole ved Tor Inge Dovland 1992 Norgesnettet 1992 Ullensaker kommune 1992 RHOA- Høgre utdanning som studieområde Bislettsenteret 1992 Oslo ingeniørhøgskole Ingeniørhøgskolene Arbeidskontoret oppdrag Arbeidskontoret 1993 Personaladministrasjon og økonomiforvaltning 1993 Transportfag Oppdragsvirksomhet Ledelsesutvikling Gjerdrum kommune

6 14 forts. Saksbehandling - utkast fra Emile A/S 1993 Politimestere 1993 Sykepleierutdanningen - Videreutdanning T.I.D NDI utlendingsdirektoratet 1993 Utredning/ kompetansenivå ved høgskolene Utdanning i ledelse ved høgskolene i slo og Akershus Kompetanseutvikling ved sykepleierhøgskolene i Oslo og Akershus Omorganisering av høyere utdanning, konferanse Kurs i økonomistyring og økonomiforvaltning 1994 Innføring i organisasjonsteori 1994 Finn Daniel "prosjekt" 1994 Helse og sosialarbeid 1994 Administrativ organisering av de nye høyskolene Kurs i økonomistyring (statskonsult) 1994 Saksbehandling Bergen 1994 Personalforvaltning for ansatte i høyere utdanning 1994 Økonomistyring i høyere utdanning 1994 Akershus fylkeskommune. Rekretering av kvalifisert personell Oppdragsvirksomhet KUF Universitetsstudier av lavere grad på Kjeller RHOA våren 1994 Miljørettet helsevern Leveutvalgets innstilling o.a Oslo ingeniørhøyskole 1991 Teigenutvalget- høringer OIH - Flytting, konsekvenser A Statskonsult/HSK Avtale statskonsult/hsk Unik instituttene Kjellermiljøets utvikling 1992 Kjellerinstituttene - samarbeid KUF Nasjonalt kartleggingsprosjekt F.D. Raaen 1994 Høyere utdanning Tandbergbegget Utleieavtaler/befaringer Forsikringer - uni forsikring. Innbo/løsøre

7 16 forts. Industribanken7eiendomskonsult A/S "Nye delen" av bygningen 199 Forhandlingsmøter/tilbud/kkalkyler Avtaler teknisk utstyr, renhold og lignende Bennett avtale 1991 Geelmuyden kiese 1991 Anbud renhold 1991 Noiseless Datautstyr Wittusen og Jensen A/S 1993 Pluss renhold 1994 Lisenser Leiekontrakter 199 BVA innbetalinger AOF - nedre romerike/bislet høgskolesenter 1993 BVA Kontrakter Sparebanken NOR (ABC bank) renteendrin/fusjon Sagene Intensjonsavtale spes.ped Kontrakt mellom HSK og ulike organisasjoner. Utlendingsdirektoratet/ kaleidoskopet Landbrukets brevskole, intensjonsavtale "assistenter i skolefritidsordningen" Arbeidsformidlingen. AMO kurs "assistenter i skolefritidsordningen" AMO kurs 2. halvår 1994 Postgiro 1994 Serviceavtaler bla. Hygiform 1994 Renva renhold 1994 TBK 1994 Objektisireing/ securitas 1994 Uni storebrand 1994 Bank/post - signaturkort/ fullmakter Kaleidoskopet Prosjekt: diskoteket prod Økonomisk - administrativ rutine Fenris A/S 1992 Sony, innkjøp videoutstyr 1992 UDI - kontrakter Uni Storebrand

8 18 forts. 8. Videoproduksjon Reidar Stjernen og Amund Lie

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5 Nummer Arkivstykketsart - innhold Tid Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5 i MHV-21 Eksamen 7.12.21 Oppvekstmiljø for barn og unge eksamen 7.12.21 5/99 IKT-1999-2 2.året 55/98 IT -1998-1999 1.året 2 Ung

Detaljer

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag.

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag. ØKONOMISK COLLEGE 1. Historie I 1964 kom Undervisningsnemnda for handelsgymnasene med forslag om 2 - årig Økonomisk College Utdannelse. Kirke- og Undervisningsdepartementet ga i 1970 samtykke til at Oslo

Detaljer

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE Telemark sykepleierhøgskole INNHOLD A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.i. Aa Møteprotokoller, 1916-1962 B Ba C Ca Kopibøker Kopibøker, 1962-1994 Journaler

Detaljer

ÅRSMELDING 1999. Vedtatt av Høgskolerådets styre 16. mars 2000

ÅRSMELDING 1999. Vedtatt av Høgskolerådets styre 16. mars 2000 ÅRSMELDING 1999 Vedtatt av Høgskolerådets styre 16. mars 2000 Årsmelding 1999 fra Det norske høgskolerådet Det norske høgskolerådet ble opprettet 10. januar 1995 og legger med dette fram sin femte årsmelding.

Detaljer

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994.

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Innholdsfortegnelse Hvordan Nesna lærerskole ble til. - Fra privat til offentlig lærerskole... 3 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER

Detaljer

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl. 0900 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Arkivnøkkel 2014 2 Innledning Bakgrunnen for dette prosjektet var at det var et ønske fra universitets- og høgskolesektoren om å fornye den eksisterende arkivnøkkelen

Detaljer

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE ARKIVNØKKEL OG KASSASJONSPLAN FOR DE STATLIGE HØGSKOLENE 01.07.1994 Revidert oktober 1996 og mars 2001 FORORD Foreliggende arkivnøkkel er laget så generell at den skal kunne brukes ved alle de statlige

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord

ÅRSMELDING 2006 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord ÅRSMELDING 2006 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord Kvinneuniversitetet Nord er en stiftelse som ble etablert høsten 1991. Stiftere er fylkeskommune, kommuner, kvinneorganisasjoner og enkeltpersoner. Formålet

Detaljer

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember kl. 09.00 Sted: Strand Hotell SAKSLISTE Sak STY 58/00 Sak STY 59/00 Sak STY 60/00 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste

Detaljer

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 11 00 Generelt 11 000 Generelt 11 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 11 004 Beredskap 11 005

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

Det norske universitetsråd gjorde i møte 9.12.1982 et vedtak, der det blant annet heter

Det norske universitetsråd gjorde i møte 9.12.1982 et vedtak, der det blant annet heter NASJONALT KOORDINERENDE UTVALG FOR GODKJENNING AV EKSAMENER (NKU) Harald Hårfagresgt. 17 5020 BERGEN TLF. 55 90 14 60 FAX: 55 90 27 48 BERGEN, 01.10.1995 Til Universitetsrådets medlemsinstitusjoner Fakultetene/avdelingene

Detaljer

D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem 1986-1994 (ca.)

D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem 1986-1994 (ca.) D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem 1986-1994 (ca.) Da - RMS 1986-1994 Daa - Eierstruktur 1986-1994 (ca.) L0001 Daa - Eierstruktur 1986-1994 (ca.) 3/034/03/1 0001 Aksjonærer - RMS 0002 Aksjeoverdragelser

Detaljer

Veien til Pilestredet. Samlokaliseringen av den statlige høgskolevirksomheten i Oslo

Veien til Pilestredet. Samlokaliseringen av den statlige høgskolevirksomheten i Oslo Åsulv Frøysnes Til Pilestredet Veien til Pilestredet. Samlokaliseringen av den statlige høgskolevirksomheten i Oslo Innledning. For høgskolevirksomheten i Oslo har lokalsituasjonen i lang tid vært preget

Detaljer

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 6 W 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 GENERELLE INSTRUKSER OG BESTEMMELSER - Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk, lov om personopplysninger,

Detaljer

Grong videregående skole Der mennesker møtes og drømmer blir til!

Grong videregående skole Der mennesker møtes og drømmer blir til! Organisasjonskart, ressurser og arbeidsoppgaver Gjeldende fra 01.08.2010. Revidert mai 2010, i forståelse med arbeidsstedets organisasjoner Grong videregående skole Der mennesker møtes og drømmer blir

Detaljer

Hå ndbok for kvålitetsutvikling Del 1

Hå ndbok for kvålitetsutvikling Del 1 1 av 20 Hå ndbok for kvålitetsutvikling Del 1 Revidert utgave vedtatt av høgskolestyret 04.09.2014 2 av 20 1. Håndbok for kvalitetsutvikling Håndbok for kvalitetsutvikling for Høgskolen i Ålesund består

Detaljer

Deres ref. Deres dato Vår ref. Dato 2011/3050 25.05.2011 T7394 FAF 15.06.2011. Tilbud: Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune

Deres ref. Deres dato Vår ref. Dato 2011/3050 25.05.2011 T7394 FAF 15.06.2011. Tilbud: Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune TILBUD FORTROLIG Harstad kommune v/ass.rådmann Henry Andersen Asbjørn Selsbanesgate 9 9405 Harstad Deres ref. Deres dato Vår ref. Dato 2011/3050 25.05.2011 T7394 FAF 15.06.2011 Tilbud: Utredning av skolestrukturen

Detaljer

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00.

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00 Program for møtet Kl. 09.30 Kl. 09.40 Kl. 09.45 Kl. 10.15 Velkommen v/ styreleder 2 minutter

Detaljer

LENVIK KOMMUNALE FORENING

LENVIK KOMMUNALE FORENING LENVIK KOMMUNALE FORENING INNLEDNING... 351 Om arkivskaper... 351 Om arkivet... 351 ARKIVFORTEGNELSE 1962-1993... 352 Møteprotokoller 1968-1990... 352 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne

Detaljer

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 ØRU-styresak 21/08 Til ÅRSKONFERANSEN 2008 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 Innholdsfortegnelse 1 Side 1. Om ØRU 2 2. ØRU-samarbeidets organisering 2 3. Strategi for kommunesamarbeidet

Detaljer

Til mottakere av NKU-liste HARALD HÄRFAGRESGT 17 N 5007 BERGEN +47-55 90 27 37 (TEL) +47-55 90 27 48 (FAX)

Til mottakere av NKU-liste HARALD HÄRFAGRESGT 17 N 5007 BERGEN +47-55 90 27 37 (TEL) +47-55 90 27 48 (FAX) DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD NORWEGIAN COUNCIL OF UNIVERSITIES Til mottakere av NKU-liste HARALD HÄRFAGRESGT 17 N 5007 BERGEN +47-55 90 27 37 (TEL) +47-55 90 27 48 (FAX) #0, SAK9. Hegskolen i Hedmark ARK:

Detaljer

Senter for eiendomsutvikling og forvaltning NTNU

Senter for eiendomsutvikling og forvaltning NTNU Eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling Samordning av utdanningstilbud - og forskning / utvikling Senter for eiendomsutvikling og forvaltning NTNU Formål : Tilby ulike tverrfaglige utdanningstilbud og

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 06/13 Dato: 18. juni 2013 Tid: Del I: 08:00 09:00 og del II: 12:00 15:00 Sted: KD

Detaljer

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 Tertialrapport 1/2012 Rapport om kvalitetsarbeid 2011 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiG Notat om benchmarking 2012 Tertialrapport 1-2012 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Tid: Onsdag 23. september 2015 kl. 10-15. Lunsj serveres kl. 12.

Tid: Onsdag 23. september 2015 kl. 10-15. Lunsj serveres kl. 12. Vår ref.: KK Lillehammer, 16. september 2015 Innkalling til møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Til: Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Trine Løvold Syversen, Geir Haugsbakk,

Detaljer