KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene."

Transkript

1 KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog

2 Forord Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 18. år på rad en egen katalog med kurs, konferanser og opplæringstiltak knyttet til Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Bergensklinikkene er en ikke-kommersiell, uavhengig, livssynsnøytral og ideell stiftelse for mestring av rusproblemer gjennom behandling, forebygging, undervisning, kompetanseutvikling, forskning og dokumentasjon. Bergensklinikkene har lang erfaring i å tilby tilpassede kurs, programmer og metodikk rettet mot ulike virksomheter innen kommuner, helseforetak, helse- og sosialtjeneste, psykisk helsevern, skoler, barne- og ungdomsvern, sykehus, frivillige organisasjoner og bedrifter med flere. Kursene som inngår i kurskatalogen bygger på kunnskapsbasert praksis fra forskning, utviklingsarbeid, og ikke minst systematisert kunnskap fra klinikere og brukere i stiftelsens egne virksomheter. Stiftelsen Bergensklinikkene håper kurskatalogen fremstår som relevant for ulike målgrupper og opplæringsbehov og som et av mange tilbud for å møte utfordringer innen feltet rus, helse, livsstil og avhengighet. Katalogen er i seg selv et utviklingsarbeid og Stiftelsen Bergensklinikkene ønsker deltakelse og innspill til fremtidige presentasjoner, kurstilbud, konferanser og kurskataloger. Bergen 2012 Stiftelsen Bergensklinikkene Erling Pedersen adm.direktør Vibeke Johannessen virksomhetssjef Arne Klyve undervisningssjef 2 Kurskatalog 2012

3 Generelt om deltakelse på kurs i regi av Stiftelsen Bergensklinikkene Denne katalogen gir en samlet oversikt over Stiftelsen Bergensklinikkenes kurs- og konferansetilbud for Det tas forbehold om endring av programmet. Kursdeltaker må selv sørge for overnatting, hvis ikke annet er oppgitt under det enkelte kurs. Kursene er beregnet for ulike målgrupper. Deltakeravgift: Deltakere fra Stiftelsen Bergensklinikkenes kompetansesenterregion: Hordaland og Sogn og Fjordane prioriteres til kursene. Pris for deltakelse framgår under det enkelte kurs. Deltakeravgiften refunderes ikke dersom deltaker er forhindret fra å møte. Det vil bli sendt faktura til den enkeltes arbeidssted, dersom ikke annet er avtalt. Påmelding til kurs: Påmelding er bindende. Det er mulig å erstatte forfall med en annen deltaker, hvis dette er ønskelig. Kurssted: Det går frem av oversikten hvor det enkelte kurs skal avholdes. Ved bekreftelse om deltakelse vil det blir opplyst om kurssted. Påmeldingsfrist: Påmeldingsfrist er satt til ca. 3 uker før kursstart, hvis ikke annet er oppgitt under aktuelt kurs. Erfaringsmessig blir kursene fort fulltegnet, og vi anbefaler deltakere om å være tidlig ute med påmelding. Bak i kurskatalogen finner du en påmeldingsblankett som kan benyttes. Det vil også bli sendt ut egen invitasjon til hvert enkelt kurs. Påmelding kan også foretas via Informasjon: For mer informasjon om kursene; ta kontakt med Kompetansesenter rus, region vest Bergen (KoRus vest Bergen), Stiftelsen Bergensklinikkene, Vestre Torggate 11, 5018 BERGEN Telefon: / Telefax: e post: Endringer og oppdateringer av kurskatalogen finnes på 3

4 JANUAR 2012 K01 12 Skilsmisse som risikofaktor? 16. januar kl Påmelding innen 6. januar sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen pris: Kr 600,- forelesere: Kari Moxnes, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Per Schultz Jørgensen, professor emeritus ved Danmarks Pedagogiske Universitet ansvar: Undervisningssjef Arne Klyve og spesialkonsulentene Berit Bareksten og Espen Endresen, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene. Målgruppe: Lærere, barnehageansatte, SFO ansatte, helsesøstre, kjentmenn, FAU representanter, politi, frivillige organisasjoner Skilsmisser er sammensatte og vanskelige prosesser for alle involverte. Kanskje spesielt for barn, som er prisgitt den prosessen foreldrene lager. Gjennom en skilsmisse forsøker som oftest foreldre å skape et bedre liv for seg selv og barna, men det er ingen nødvendig sammenheng mellom hva som er best for foreldre og for barn ved en slik prosess. To av nordens mest anerkjente forskere på skilsmisser, Kari Moxnes og Per Schultz Jørgensen, vil på dette kurset belyse spørsmålene om hvorvidt og hvordan skilsmissen kan være en risikofaktor i barn og unges oppvekst. K02 12 Om relasjoner og den følsomme hjernen 24. januar kl Påmelding innen 6. januar sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen pris: Kr 600,- forelesere: Psykolog og forsker Susan Hart Susan Hart er psykolog og en kjent foredragsholder i Danmark, og hun har sitt spesialfelt på barns utvikling og de følelsesmessige hjerneprosesser. Hun har i løpet av de siste årene utgitt flere bøker som er oversatt til bl.a. norsk og engelsk. Hart kaller sin integrasjon av nevrovitenskap og en psykodynamisk forståelse av utviklingspsykologi og psykoterapi for Nevroaffektiv utviklingspsykologi ansvar: Klinikkdirektør Kari Lossius og psykologspesialist Nina Arefjord, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Fagfolk fra kommuner og spesialisthelsetjenesten som arbeider med barn, familier og voksne Seminaret vil fokusere på kunnskap om hjernestrukturer som er avgjørende for utvikling av mellommenneskelige relasjoner, personlighetsutvikling og følelser. Hun vil snakke om hvordan det menneskelige sentralnervesystem er i stand til å utvikle evne til empati, mentalisering og refleksjon, og hvilke implikasjoner denne kunnskapen kan ha for praksis i arbeid med mennesker som strever - fra spedbarnsalderen og gjennom hele livsløpet. Det vil bli vektlagt hvilke type stimuli nervesystemet har behov for, for å sikre en sunn personlighetsutvikling. Det vil også handle om hvordan dette utvikles hos større barn, ungdom og voksne, og i hvilken grad dette kan gjenopprettes i tilfeller der det har forekommet omsorgssvikt. 4 Kurskatalog 2012

5 K03 12 ÖPP (Örebro Prevention Program) nivå 2, instruktørkurs GRATIS 23. og 24. januar Påmelding innen 16. januar Sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen Pris: Gratis Forelesere: Programutvikler Nikolaus Koutakis ved Örebro Universitet Ansvar: Spesialkonsulent Espen Endresen, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Målgruppe: ÖPP-presentatører med minimum 1 års praksis K04 12 Motiverende samtale, Trinn I februar kl Påmelding innen 20. januar Sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen Pris: Kr ,- (inkl. kaffe/lunsj) Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene Ansvar: Psykologspesialist Nina Elin Andresen, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere, samt spesialisthelsetjenesten JANUAR/FEBRUAR 2012 Örebro Prevention Program (ÖPP) er et forebyggingsprogram som retter seg mot foreldre med barn i ungdomsskolen. Programmet bruker en forskningsbasert metode for å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk og normbrudd blant unge. Kurset gir en bredere innføring i forebyggingsvitenskap, ÖPP-studien, kursorganisering, samt presentasjonsteknikk. Etter eksaminasjon gir ÖPP-kurs nivå 2 kompetanse til å utdanne ÖPP-presentatører. Kurset er gratis. innhold: Motiverende samtale er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke til atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Prochaska og DiClementes (1992) tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. Motiverende samtale legger vekt på empatisk rådgiver-kommunikasjon for å etablere og styrke relasjonen til klienten, redusere motstand og påvirke til endring. Kurset består av forelesninger, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne. 5

6 april 2012 K05 12 Seminar - På samme planet? 12. og 13. april Påmelding innen 30. mars sted: Hotel Norge pris: 1 500,- forelesere: Interne og eksterne fagpersoner og representanter for brukerorganisasjoner og utvalg. ansvar: Prosjekt- og metodeutvikler Therese Dahl og klinikksjef Eva Karin Løvaas, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte, boligetaten, brukerorganisasjoner og andre med interesse for samhandling innen sosial- og helsearbeid K06 12 Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid 18. april kl Påmelding innen 30. mars sted: Bryggens Museum, Bergen pris: GRATIS Gratis forelesere: Professor Irene Engelstad, undervisningsjef i Bergensklinikkene Arne Klyve og eksterne samarbeidspartnere ansvar: Undervisningssjef Arne Klyve og spesialkonsulentene Berit Bareksten og Espen Endresen, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene. Målgruppe: Lærere, barnehageansatte, SFO ansatte, helsesøstre, kjentmenn, FAU-representanter, politi, frivillige organisasjoner. Seminaret er en oppfølging av konferansen På hver vår planet som ble arrangert i Med samhandlingsreformen og økt fokus på brukermedvirkning er temaet ytterligere aktualisert. Seminaret vil belyse ulike utfordringer i samhandlingen mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, hvilke sentrale føringer som forligger, hvilke endringer og tiltak som har skjedd på aktuelle område og presentasjon og etablering av hensiktsmessige løsninger. Fokus på brukermedvirkning og brukerstyring vil gå som en rød tråd gjennom hele seminaret. Konferansen problematiserer foreldrerollen, er foreldrerollen en rolle? Det settes også søkelys på foreldrepotensialet i rusforebyggende arbeid. Hvor mye har rusforebyggende arbeid med rusmidler å gjøre? Hva er bekymringsfull rusbruk og hva tilhører eventuelt en normal utforsking av rusmidler i ungdomsårene? Særlig vil det bli satt søkelys på risikofaktorer og beskyttende faktorer. 6 Kurskatalog 2012

7 K07 12 Motiverende samtale, Trinn II 19. og 20. april kl Påmelding innen 5. april sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen pris: Kr 1 800,- (inkl. lunsj/kaffe) forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Psykologspesialist Nina Elin Andresen, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten Fordypningskurset i Motiverende samtale vil bygge videre på metodikken som ble presentert i innføringskurset. Det vil bli brukt tid til å se nærmere på endringstenkning og på tilpassing av intervensjoner i forhold til klienters stadium i endringsprosessen. Det vil også bli lagt vekt på arbeid med motstand og generell vegring mot endring. Dette kommer i tillegg til repetisjon av elementer fra innføringskurset. Kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til Prochaska og DiClementes modell for endring, og til ulike grunnleggende kommunikasjonsferdigheter som refleksjon og empatisk lytting. Kurset består av forelesninger, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne. K08 12 ÖPP (Örebro Prevention Program) nivå 1, presentatørkurs 24. og 25. april kl Påmeldingsfrist 17. april sted: Rica Sunnfjord hotell og Spa, Førde pris: GRATIS Gratis forelesere: Fagpersoner ved KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Spesialkonsulent Espen Endresen, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 25 Målgruppe: Inspektører, lærere, helsesøstre, miljøterapeuter, kjentmenn, politi fra forebyggende avdeling eller andre personer som det er naturlig at tar del på foreldremøter i ungdomsskolen. Opplæring i bruk av Örebro Prevention Program (ÖPP). ÖPP er et forebyggingsprogram som retter seg mot foreldre med barn i ungdomsskolen. Programmet bruker en forskningsbasert metode for å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk og normbrudd blant unge. Den grunnleggende ideen i programmet er å påvirke foreldres holdninger til ungdommers drikking for på denne måten å påvirke barnas alkoholvaner. Kurset består av en gjennomgang av ÖPP- programmet, introduksjon i forskning på forebyggingsfeltet, undervisning i presentasjonsteknikk samt veiledning i implementering av ÖPP. april

8 mai 2012 K09 12 Grunnleggende rusbehandling Serie på 3 samlinger med utgangspunkt i Rushåndboken. K10 12 Brukeren som veileder 11 mai kl Påmelding innen 27. april 3. mai, 11. oktober 2012 og 18. januar 2013 kl Påmelding innen 20. april sted: Bergen pris: Kr 2 500,- (alle tre samlinger) forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Klinikkdirektør Kari Lossius, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Hvilke funksjoner kan rus ha i menneskers liv? Hvordan skal behandlere forstå fenomenet? Rusproblemer er komplekse tilstander der både gener, miljø og ulike former for stress virker inn. Det er mange forklaringer på hvorfor noen får et rusproblem, kursserien tar opp sentrale spørsmål som: Hva er den optimale behandlingen for akkurat denne pasienten? Hvordan kan jeg bistå på best mulig måte i personens egenutvikling, og hvilke utfordringer kan vi støte på i løpet av behandlingsprosessen? Påmelding forutsetter at en deltar på alle samlingene i kursserien. sted: Radisson Blu hotell Norge, Bergen pris: Kr 1 200,- (inkl lunsj/kaffe) forelesere: Fagpersoner fra klinisk virksomhet og KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene, ansatte fra Bergen kommune, ansatte fra Stord kommune, representanter fra ulike brukerorganisasjoner mfl. ansvar: Prosjekt- og metodeutvikler Therese Dahl og klinikksjef Eva Karin Løvaas, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Ansatte innenfor ulike kommunale helse- og sosiale tjenester, ansatte i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og andre deler av spesialisthelsetjenesten, brukere og brukerorganisasjoner, ansatte innenfor utdanningssektoren og ellers andre som finner seminaret relevant og interessant. Under seminaret presenteres en metode som tar brukerstyringsprinsippet på alvor og som legger opp til et utstrakt og reelt samarbeid mellom enkeltindividet og hjelpeapparatet. Innenfor ambulant brukerstyrt tilnærming betraktes brukernes erfaringer og kunnskap om seg selv som ressurser og innebærer gjensidighet og kunnskapsutveksling. Seminaret vil blant annet ha fokus på samarbeid mellom kommunale tjenester og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, hva det betyr og hvordan man kan jobbe ambulant, brukermedvirkning og brukerstyring. I tillegg fokuseres det på begreper som gummirammer, å møte brukeren uten en systemagenda, og hvordan man kan samarbeide med brukeren ut fra forståelsen av at det er brukeren som er veileder i relasjonen. 8 Kurskatalog 2012

9 K11 12 Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige 24. og 25. mai kl Påmelding innen 13. mai sted: Scandic Bergen City (gamle kongressenteret i Håkonsgaten) GRATIS pris: Seminaret er gratis forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Psykologspesialist Nina Elin Andresen og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken etc. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gies uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke. Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat/sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet. K12 12 Miljøterapi for unge med relasjons- og samspillsvansker. Faktorer som fremmer vekst og utvikling 24. mai kl Påmelding innen 11. mai sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen pris: Kr 1 500,- (inkl. lunsj/kaffe) forelesere: Spesialist i klinisk psykologi, tidligere forsker ved Barnevernets Utviklingssenter, Erik Larsen, spesialkonsulent Solveig Storbækken, Stiftelsen Bergensklinikkene og spesialkonsulent Unni Strandman, KASA. ansvar: Psykologspesialist Nina Arefjord og spesialkonsulent Solveig Storbækken. Målgruppe: Helse- og sosialpersonell, ansatte i barnevern, rusbehandling og psykisk helsevern. Miljøterapi for unge med relasjons- og samspillsvansker. Faktorer som fremmer vekst og utvikling. Rusens kompliserende faktor Erfaringer fra mentaliseringsbasert fokus i miljøterapi med unge mai

10 mai/juni 2012 K13 12 Mentaliseringsbasert terapi i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 31. mai 1. juni kl Påmelding innen 20. april sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen pris: kr 2.500,- (inkl. lunsj/kaffe) forelesere: Psykologspesialist Nina Arefjord og klinikksjef Kari Lossius ansvar: Psykologspesialist Nina Arefjord og klinikksjef Kari Lossius, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helsepersonell som arbeider i psykisk helsevern, rusbehandling, barneverntjeneste og NAV sosialtjeneste Mål: Grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner mentaliseringsbasert terapi (MBT)i spesialisert rusbehandling, grunnleggende intervensjoner og strategier. Mentaliserings betydning ruslidelser og psykiske lidelser Tidlige samspills betydning- nevropsykologi og selvregulering Hva kjennetegner god versus sviktende mentalisering Grunnleggende prinsipper for mentaliseringsbasert behandling Kriseplan og mentaliseringsbasert problemformulering Øvelser 10 Kurskatalog 2012 K14 12 Aktiv vei ut av psykiske lidelser og problematisk rusmiddelbruk 7. juni kl Påmelding innen 25. mai sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen pris: Kr 1 500,- (inkl. lunsj/kaffe) forelesere: Tverrfaglige foredragsholdere; lege, psykolog, helse og treningsterapeut. ansvar: Fagansvarlig for treningsterapi Thomas Dahl Orø Målgruppe: Leger og psykologer i spesialist- og førstelinjetjenesten. Helse- og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte, boligetaten og andre som kommer i kontakt med mennesker som har etablert problematisk rusmiddelbruk. Mange mener treningsterapi bør ha en sentral plass i arbeidet med personer med rus- og psykiske lidelser. Likevel er dette en behandlingsform som mange kun har implementert i tillegg til annen behandling som en fritidssyssel. Behandlingen har selvstendig effekt, er med å redusere medikamentbruk og tilrettelegger for bedre utbytte av annen behandling. Erfaring tilsier at metoden gir reduksjon i lidelsestrykk, stabiliserer rusfrihet og gir økt livskvalitet. Konferansen fokuserer aktivitet og utvikling fra barn til voksen, etablering og utvikling av avhengighet, effekt av fysisk aktivitet på hjernen, bruk av kroppslig bevegelse i terapirommet, implementering av treningsterapi i behandling og legens betydning ved bruk av fysisk trening i en rehabiliteringsprosess. FOR PSYKOLOGER OG LEGER: Søkes om godkjent 9 timers vedlikeholdsaktivitets kurs fra Norsk Psykologforening. Det er søkt godkjent som valgfritt kurs hos Den Norske Legeforening.

11 K15 12 Rusfaglig Forum, vår 15. juni Påmelding innen 8. juni GRATIS sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen pris: Gratis for deltakerer fra Hordaland/Sogn og Fjordane forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Adm.direktør Erling Pedersen, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse- og sosialpolitikere, kommunal helse- og sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, bufetat, skoler, politi og organisasjoner og andre som arbeider med rusmiddelproblemer. Se egen invitasjon. TVIVL 2012 Makt Hvor finner vi maktens nye former midt i friheten? september kl Påmelding innen 28. september sted: Pressem, Politikens Hus, København Dagbladet Politiken åpner selve avishuset ved Raadhuspladsen som konferansearena når de flernasjonale tvilsdagene blir avviklet for ellevte år på rad, dagene september Ekskursjoner og vandringer i grupper med skreddersydd fagprogram vil prege onsdagen, mens konferansedelen avvikles torsdag-fredag. Diskusjon og analyser omkring makt og avmakt på en rekke samfunnsområder vil her prege programmet, og den sentrale lokaliseringen gjør det mulig å innlemme flere kulturelle og politiske institusjoner i forløpet. Et slikt urbant tilsnitt så man sist under ZWIEFEL arrangementet i Berlin. Men årets tema blir ikke minst belyst ut fra sammensetningen i arrangørgruppen, som vil vise både kontinuitet og fornyelse i forhold til tidligere år. Aktuelle profesjonsdebatter og dilemmaer innen skole, barnehage, helsevesen, journalistikk og kulturformidling i de to land vil bli drøftet. Og aktive kunstnere vil stå sentralt i opplegget, formidle erfaringer og ny innsikt. TVIVL2012 MAKT videreutvikler dermed det unike, tverrfaglige, dansk-norske refleksjonsrom som gjennom flere år er etablert i Kongens By. Prosjektledelsen er ved Wilhelmsen Kulturformidling, Bergen. JUNI/september 2012 For mer informasjon, se / tlf

12 september 2012 K16 12 Motiverende samtale, Trinn I september kl Påmelding innen 24. august sted: Bergen pris: Kr 1 800,- (inkl lunsj/kaffe) forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Sosionom Brita Leivestad, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere, samt spesialisthelsetjenesten. Motiverende samtale er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke til atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Prochaska og DiClementes (1992) tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. Motiverende samtale legger vekt på empatisk rådgiverkommunikasjon for å etablere og styrke relasjonen til klienten, redusere motstand og påvirke til endring. Kurset består av forelesninger, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne. K17 12 Personlighetslidelser og rus september kl Påmelding innen 31. august sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen pris: kr 1 200,- (inkl lunsj/kaffe) forelesere: Psykologspesialistene Nina Elin Andresen, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene og Nina Arefjord, Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Psykologspesialistene Nina Elin Andresen og Nina Arefjord, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten Hva karakteriserer personlighetsforstyrrelser Hvorfor diagnostisere Nyere forskning om rusmiddelavhengighet og personlighetslidelser Fagpersoners holdninger, etiske dilemma og utfordringer Behandlingsstrategier 12 Kurskatalog 2012

13 K18 12 Ungdom og rus 28. september kl Påmelding innen 14. september sted: Bergen pris: Kr 1 200,- (inkl lunsj/kaffe) forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Psykologene Randi Abrahamsen og Katharina Morken, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte, boligetaten og andre som kommer i kontakt med unge mennesker som har etablert problematisk rusmiddelbruk. K19 12 Rus i familien fokus på barna 18. og 19. oktober kl Påmelding innen 28. september sted: Bergen pris: Kr 2 500,- (inkl lunsj/kaffe) forelesere: Eksterne forelesere og fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Spesialkonsulent Solveig Storbækken og psykologspesialistene Nina Elin Andresen og Nina Arefjord, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Fagfolk fra kommuner og spesialisthelsetjenesten som arbeider med barn, familier og voksne rusmiddelavhengige. SEPTEMBER/oktober 2012 Hovedfokus under kurset vil være det særegne ved ungdom i aldersgruppen år og deres rusmiddelbruk - ulike kjennetegn og behov, hvordan møte og hvordan forstå ungdom med rusproblemer. Det vil fokuseres på hensiktsmessige tiltak for å bryte et destruktivt rusmisbruk, og erfaringer fra spesialisthelsetjenesten ut fra et relasjonelt og motiverende perspektiv. Kurset fokuserer på rusmiddelbruk i et barne- og familieperspektiv, og vil presentere oversiktsbilder og konkret metodikk som Mentalisering og Motiverende Samtale i møte med familier hvor det er rusproblemer. Fars rolle i risikofamilier vil også bli tematisert. 13

14 november 2012 K20 12 ÖPP (Örebro Prevention Program) nivå 1, presentatørkurs 6. og 7. november kl Påmelding innen 23. oktober sted: Bergen GRATIS forelesere: Fagpersoner ved KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Spesialkonsulent Espen Endresen, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 25 Målgruppe: Inspektører, lærere, helsesøstre, miljøterapeuter, kjentmenn, politi fra forebyggende avdeling eller andre personer som det er naturlig at tar del på foreldremøter i ungdomsskolen. Opplæring i bruk av Örebro Prevention Program (ÖPP). ÖPP er et forebyggingsprogram som retter seg mot foreldre med barn i ungdomsskolen. Programmet bruker en forskningsbasert metode for å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk og normbrudd blant unge. Den grunnleggende ideen i programmet er å påvirke foreldres holdninger til ungdommers drikking for på denne måten å påvirke barnas alkoholvaner. Kurset består av en gjennomgang av ÖPP- programmet, introduksjon i forskning på forebyggingsfeltet, undervisning i presentasjonsteknikk samt veiledning i implementering av ÖPP. K21 12 Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige 15. og 16. november kl Påmelding innen 2. november sted: Bergen GRATIS pris: Seminaret er gratis forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Psykologspesialist Nina Elin Andresen og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken etc. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gies uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke. Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet. 14 Kurskatalog 2012

15 K22 12 Motiverende samtale, Trinn II november kl Påmelding innen 9. november sted: Bergen pris: Kr 1 800,- (inkl lunsj/kaffe) forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Sosionom Brita Leivestad, Stiftelsen Bergensklinikkene Maks antall deltakere: 30 Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Fordypningskurset i Motiverende samtale vil bygge videre på metodikken som ble presentert i innføringskurset. Det vil bli brukt tid til å se nærmere på endringstenkning og på tilpassing av intervensjoner i forhold til klienters stadium i endringsprosessen. Det vil også bli lagt vekt på arbeid med motstand og generell vegring mot endring. Dette kommer i tillegg til repetisjon av elementer fra innføringskurset. Kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til Prochaska og DiClementes modell for endring, og til ulike grunnleggende kommunikasjonsferdigheter som refleksjon og empatisk lytting. Kurset består av forelesninger, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne K23 12 Utdanningens polyfoni 28. november Påmelding innen 9. november sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen pris: Kr 600,- (inkl lunsj/kaffe) forelesere: Stig Broström, Danmarks Pedagogiske Universitet. Tore Vagn Lid, regissør og kunstnerisk leder for Transiteateret-Bergen. Bjørn Sortland, forfatter, Ida Koch, ungdomspsykolog og kriminolog samt fagpersoner ved Stiftelsen Bergensklinikkene. ansvar: Undervisningssjef Arne Klyve og spesialkonsulentene Berit Bareksten og Espen Endresen, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Lærere, barnehageansatte, SFO ansatte, helsesøstre, kjentmenn, FAU representanter, politi, frivillige organisasjoner. Hvordan bidrar skjønnlitteratur, teater og musikk til samfunnsengasjement og kritisk tenking hos barn og unge? Hvilken rolle spiller de ulike kulturuttrykkene, i og utenfor skolen, i unge menneskers bestrebelser på å tilegne seg og egne seg til verden? Og hvordan gjør de oss bedre rustet til å håndtere samtidige og fremtidige omskiftninger og utfordringer? Stig Broström, Tore Vagn Lid, Ida Koch og Bjørn Sortland er blant foredragsholderne som vil belyse disse og tilgrensende spørsmål. november

16 desember 2012 K24 12 Rusfaglig forum Høst 13. desember Påmelding innen 6. desember sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen pris: Gratis for deltakere fra Hordaland/ GRATIS Sogn og Fjordane forelesere: Fagpersoner fra Stiftelsen Bergensklinikkene ansvar: Adm. direktør Erling Pedersen, Stiftelsen Bergensklinikkene Målgruppe: Helse- og sosialpolitikere, kommunal helse- og sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, bufetat, skoler, politi og organisasjoner og andre som arbeider med rusmiddelproblemer. Se egen invitasjon 16 Kurskatalog 2012

17 Sør Afrika konferansen Forståelse av traumer og traumebehandling. Mentaliseringsbasert behandling og mindfulness. 27. februar 2. mars 2012 Påmelding innen 15. januar STED: CAPE TOWN Sør Afrika Sted: Cape Town 2012 Pris: Kr ,- Kursavgift og hotell inkl. frokost, lunsj, kaffe/te/forfriskninger mandag 27. februar til fredag 2. mars netter. Deltakere må ordne flyreise selv. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli noen justeringer i pris. forelesere: Prof. Anthony Bateman, prof. Jon Allan og prof. Per Einar Binder, m.fl. ansvar: Psykologspesialist Nina Arefjord og klinikkdirektør Kari Lossius, Stiftelsen Bergensklinikkene Godkjent av Norsk Psykologiforening som 35 timers spesialkurs og 35 timers vedlikeholdsaktivitet. Maks antall deltakere: 50 Flere av foredragene vil ta utgangspunkt i mentaliseringsbasert behandling og mindfulness. Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom University of Western Cape og Stiftelsen Bergensklinikkene. Alle foredrag vil foregå på engelsk Finn link til hele invitasjonen med program på 17

18 Kompetansesenter Rus region Vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Opplæringsprogrammer Kartleggingsredskaper Metoder Kompetansesentret Rus region Vest Bergen arbeider med oppdrag fra Helsedirektoratet. Kompetansesenteret har utviklet undervisning og veiledning, opplæringsprogrammer, kartleggingsredskaper og metoder rundt tematikk som spenner fra forebygging, tidlig intervensjon til etablert rusmiddelproblematikk. Vi kan tilby faglig hjelp med følgende: PLANLEGGING Kommunal planlegging Kommuner er pålagt å utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner. Det er anbefalt at disse planene ses i sammenheng med det helhetlige rusmiddelpolitiske arbeidet i kommunene. Forskning viser at kommunenes bevilling- og kontrollmyndighet er effektive virkemidler for å redusere alkoholforbruk og alkoholrelaterte skader. Rusmiddelproblemene er sammensatte og innsatsene som skal iverksettes krever at en utarbeider planen slik at denne inkluderer tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Rusmiddelplaner omhandler derfor arbeid innenfor helsetjeneste, sosial- og barneverntjeneste, skole, kultur- og organisasjonsliv. Kompetansesenteret bistår kommuner i å utvikle lokale rusmiddelpolitiske planer. 18 Kurskatalog 2012

19 FOREBYGGENDE ARBEID FORELDREROLLEN I RUSFOREBYGGENDE ARBEID Ansvarlig alkoholhåndtering Ansvarlig alkoholhåndtering er en metode som retter seg mot å skape en positiv utvikling i lokalsamfunn når det gjelder bruk av alkohol. Et av målene er å redusere forekomsten av overstadig beruselse på offentlig sted, enten dette er inne på steder som skjenker alkohol, eller ute i gater og veier. Oppnår en dette vil, på grunn av den sterke sammenhengen mellom fyll og vold, voldsepisodene også reduseres, og også episoder som er ubehagelige uten at de direkte er voldelige vil reduseres, som krangel og støyende atferd. Dette vil igjen gjøre de offentlige rom ikke bare tryggere, men også hyggeligere. Og - et hyggeligere miljø både inne på serveringsstedene og utenfor og mellom dem vil kunne lokke flere grupper av befolkningen til å benytte seg av tilbudene, samtidig som arbeidsmiljøet til personellet blir bedre. Ansvarlig alkoholhåndtering gjennomføres i samarbeid mellom kommunene, politiet og serverings-stedene. Virkemidlene er særlig samarbeid, kompetanseøkning, internkontrollsatsning, og offentlige tilsyn og kontroller. Kompetansesenteret kan bistå med tilrettelegging og oppfølging av Ansvarlig alkoholhåndtering i kommunene. Ungdomsundersøkelser Stiftelsen Bergensklinikkene har lang erfaring i å gjennomføre ungdomsundersøkelser, særlig overfor aldersgruppen år. Slike undersøkelser har vist seg nyttige både som utgangspunkt og oppstart for en lokalbasert forebyggende innsats. Fra 2011 tar vi i bruk et nytt konsept som kalles Ungdata, som har et bredere folkehelseperspektiv enn de tidligere rusfokuserte undersøkelsene, og som er tenkt likt gjennomført i alle regioner. Undersøkelsene i Hordaland og Sogn og Fjordane gjennomføres i samarbeid mellom den aktuelle kommune, Kommuneforlaget og kompetansesenteret ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Moderne familier, foreldreskap og forebygging Spisskompetanseområdet Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet er tillagt KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene. Vi har gjennom mange år hatt fokus på foreldrerollens spesielle betydning for godt rusforebyggende arbeid, fra tidlig forebygging (lenge før temaet er rus) til generelle og spesifikke innsatser for og med barn, ungdom og voksne. Tilstedeværende, tydelige og omsorgsfulle foreldre og foresatte er de viktigste i sine barns liv. Forebyggingsprogram i ungdomsskolen ÖPP Örebro Preventionsprogram (ÖPP) er en forskningsbasert metode for å forebygge tidlig alkoholdebut, minske alkoholforbruk samt normbrudd blant ungdommer. Programmet er utviklet av forskere ved Örebro universitet og er basert på korte og effektive intervensjoner. Programmet retter seg til foreldre med barn i ungdomsskolen. Det er korte intervensjoner (15 20 minutter) i tilknytning til ordinære foreldremøter. Evalueringene er lovende. Stiftelsen Bergensklinikkene har fått et nasjonalt faglig ansvar for programmet med utgangspunkt i vårt spissområde: Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid. Rusforebygging i fredstid Forebyggingsprosjektet Rusforebygging i fredstid har fokus på å styrke og understøtte foreldre, barnehager og skoler i arbeidet i og rundt de sårbare overgangene mellom omsorgs- og læringsarenaene for barn i alderen 1 til 15 år. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene og Bergen kommune i utvalgte barnehager og skoler i tre bydeler. 19

20 TIDLIG INTERVENSJON Føre Var Kompetansesenteret har siden våre 2002 drevet kartleggingsprosjektet Føre Var. Målsettinger for arbeidet er å etablere et omfattende system som på en rask og pålitelig måte kan overvåke, identifisere og rapportere om eventuelle endringer i tilgjenglighet og bruk av rusmidler. På lengre sikt kan dette systemet gi informasjon om lokale rustrender. Føre Var er et lokalt overvåkingssystem for rusmiddelbruk som fokuserer på hurtig og systematisk halvårlig innsamling, analyse og rapportering av data, mønstre og tendenser. Tidsriktig og pålitelig informasjon om rustrender gir mulighet til å kunne ta gode og kunnskapsbaserte beslutninger. Det finnes ulike tilnærmingsmåter og modeller for Føre Var. Kompetansesenteret har erfaring og gir opplæring til andre kommuner som kan gi grunnlag for å utarbeide lokale Føre Var-prosjekter. ReDNet Recrational Drugs Kompetansesenter og forskningsavdeling, deltar i europeisk nettverk: ReDNet Recrational Drugs European Network and ICT prevention service. Adressing the use of novel compounds in vulnerable people. Prosjektet er et 2-årig europeisk prosjekt, finansiert med midler fra EU, og hadde oppstart januar Deltakende land: England, Italia, Tyskland, Spania, Belgia, Norge og Ungarn. Prosjektet har målsetting om å se spesielt på hvordan internett er med på å påvirke ungdom, spesielt marginalisert og sårbar ungdom, og hvordan denne gruppen kan nås på en best mulig måte. Prosjektet er en videreføring av prosjektet: the Psychonaut Web Mapping Project ( ), som har identifisert nye rusmidler og kombinasjoner av rusmidler på internett.med ReD Net kan en nå Psychonauts langsiktige mål om å opprettholde databasen og utvikle metoder for å oversette og bruke informasjonen i forebygging og tidlig intervensjon, ved å utvikle ulike IT-verktøy. 20 Kurskatalog 2012 Hurtigkartlegging (HKH) Rapid assessment and response (RAR) er en kartleggingsmodell utviklet av Verdens helseorganisasjon. Kompetansesenteret har tilpasset modellen til norske forhold og har gjennomført to pilotforsøk i samarbeid med Utekontakten i Bergen. Målsettingen med RAR er å gi et best mulig bilde av valgte problemområder i løpet av en kort tidsperiode, og kunne utvikle en handlingsplan som legger til rette for formålstjenlige intervensjoner. Kartleggingen gjennomføres med ulike metodiske tilnærminger for å utforske problemstillingen(e). Det gies tilbud om opplæring i modellen, og kompetansesenteret har nå et nasjonalt ansvar for opplæring i metoden til andre kompetansesentra. Veiledning i rushåndtering i ungdomsskolen Kompetansesenteret har sammen med lærere, helsesøstre og elever, utarbeidet eget veiledningsprogram for rushåndtering i ungdomsskolen. Veiledningen strekker seg over 4 økter a 2 timer og følger et semester. Tematiske tyngdepunkt kretser rundt rusutviklingen blant unge og voksne, skolens ulike roller, samarbeidende instanser, situasjonsforberedende trening og hvor skolen kan få hjelp. Kjentmann Kjentmann er et beredskapsverktøy til bruk i skoleverket. Kjentmann gir råd i forhold til å oppdage og se rusmisbrukende elever, kommunikasjon og samtale om rus, samt gjøre bruk av eksterne samarbeidspartnere for skolen. Kjentmannsordningen er i dag virksom i en rekke norske kommuner. Målsettinger for arbeidet: At skolen skal ha en kjentmann som kan samle og øke kompetansen innenfor rusforebygging. At skolen skal ha strukturer som øker sannsynligheten for at elever selv tar kontakt i forhold til egne eller andres rusproblemer. At skolen er trygg, presis og treffsikker i arbeidet med en rusmisbrukende elev.

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2011 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet februar Motiverende samtale, Trinn I Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid mars Mentaliseringsbasert

Detaljer

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene.

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene. KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 19. år på rad en egen katalog

Detaljer

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2014 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir

Detaljer

Kurskatalog 2013. Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. www.bergensklinikkene.no

Kurskatalog 2013. Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. www.bergensklinikkene.no Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

ROP-undersøkelsen. RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord. Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen

ROP-undersøkelsen. RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord. Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord ROP-undersøkelsen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år Nr: 2 / 2013 Nyhetsbrev Les mer om disse sakene: Innhold Om Ungdata undersøkelser s. 2 Pris til Risør s. 3 Nytt nr. av Rusfag s. 3 Kurs om kvinner og rusproblematikk s. 4 Ungdomsundersøkelser i rundt 30

Detaljer

Regional kompetanseplan 2012

Regional kompetanseplan 2012 Regional kompetanseplan 2012 Kompetanse- utviklingsarbeid på området i Raland., region vest ved Raland A-senter i Raland skal iverksette ulike kompetansehevende tiltak gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette Helse Vest RHF i oppdrag å gjennomføre følgende oppdrag, som en del av grunnlagsarbeidet for utarbeiding av ny Stortingsmelding om den nasjonale ruspolitikken:

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING: FRA BEKYMRING TIL HANDLING: Gjøre noe med det! Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Kari Hjellum & Mads Hagebø RAPPORT9 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret DEL II Heftets tittel: Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA BRUKERE MED SAMTIDIGE RUSLIDELSER OG PSYKISK LIDELSE, ROP-LIDELSER

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK Kompetanserekke for helsepersonell og brukerrepresentanter LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK INNLEDNING Helsepedagogikk er én av de fire hovedområdene som Læring- og mestringssentrene (LMS) skal jobbe

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Virksomhetsrapport 2010

Virksomhetsrapport 2010 Virksomhetsrapport 2010 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet 1 Kompetansesenter Rus - region vest Bergen

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE

BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE SANDNES 21.12.12 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn for prosjektet:...

Detaljer

Emneplan for: Motiverende samtale

Emneplan for: Motiverende samtale Emneplan for: Motiverende samtale Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng Semester Undervisningsspråk Godkjenningsmyndighet Motiverende samtale Motivational Interviewing/MI

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo Handlingsplan 2014 SAMFOR hva og hvorfor? SAMFOR står for Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo. SAMFOR fungerer som et

Detaljer

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk anne.landheim@sykehuset-innlandet.noinnlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt Nordlandsklinikken Organisasjon Nordlandsklinikken er en seksjon under Avdeling for Rusbehandling, som er en del av Psykisk helse-og rusklinikken

Detaljer

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 Nasjonal satsing på tidlig intervensjon Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 STATUS PR OKTOBER 2010 Implementering av veilederen Studietur til Danmark Gjennomgang av tidlig intervensjonsprosjekter hvilke

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune Snillfjord kommune Lokal handlingsplan for PREMIS -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune 2010-2012 BAKGRUNN Deltakelse i Premis Kommunene har ansvar for å utforme en lokal rusmiddelpolitikk som

Detaljer

Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner

Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Hva har vi gjort i Møre og Romsdal så langt? Folkehelsekonferansen,

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er unge voksne med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig rus og psykiske

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

KONFERANSE BARN OG UNGE I MOTBAKKE. Torsdag 18. og fredag 19. september Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

KONFERANSE BARN OG UNGE I MOTBAKKE. Torsdag 18. og fredag 19. september Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo KONFERANSE BARN OG UNGE I MOTBAKKE hvem kan hjelpe når livet kjennes vanskelig? hvilke metoder har vi? Torsdag 18. og fredag 19. september Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo Tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Sosial ulikhet. - Vitenskaper som griper inn i hverandre. Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid KoRus samling i Bergen 24. oktober 2012 Arne Klyve

Sosial ulikhet. - Vitenskaper som griper inn i hverandre. Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid KoRus samling i Bergen 24. oktober 2012 Arne Klyve Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid KoRus samling i Bergen 24. oktober 2012 Arne Klyve Folkehelse - forebygging tidl.interv. - behandling Ressurser til forebygging er vanligvis begrensede. Derfor ser

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Visst nytter det! Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er ungdom med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Kompetansesenteret Rus Region Vest Bergen Virksomhetsplan 2009

Kompetansesenteret Rus Region Vest Bergen Virksomhetsplan 2009 Kompetansesenteret Rus Region Vest Bergen Virksomhetsplan 2009 Kompetansesenteret har gjennom oppdragsbrev fra Helsedirektoratet oppgaver knyttet til kompetanseutvikling i kommunene og i spesialisthelsetjeneste.

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Forebygging av rusmiddelproblem hos gravide og småbarnsforeldre

Forebygging av rusmiddelproblem hos gravide og småbarnsforeldre Forebygging av rusmiddelproblem hos gravide og småbarnsforeldre V/ Ingvil Holtedahl. Jordmor - KK -UNN Agenda Historikk Presentasjon av Rusfri start på livet -prosjekt Målgruppe og målsetting Plan for

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Hva trenger barnet mitt?

Hva trenger barnet mitt? Hva trenger barnet mitt? Mentaliseringsbasert miljøterapi og bruk av funksjonssirkelen som arbeidsverktøy i behandling av familier med kompleks problematikk Miljø -og familieterapeut Tora Fyksen Sommernes

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 SARK-456-201000063-36

Byrådssak /11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 SARK-456-201000063-36 Dato: 26. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 RUTJ SARK-456-201000063-36 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016.

Detaljer

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 4 2 Nye tiltak iverksatt i perioden 2011-13... 4 3 Nye nasjonale føringer og veiledere

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten psykoterapi (Vedtatt av sentralstyret 9.april

Detaljer

Jubileumskonferansen Rusfeltet mot nye høyder

Jubileumskonferansen Rusfeltet mot nye høyder 1 Jubileumskonferansen Rusfeltet mot nye høyder STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE 9. MAI 2016 RADISSON BLU HOTELL BRYGGEN BERGEN WWW.BERGENSKLINIKKENE.NO PROGRAM 13.30 14.15 MINISEMINARER 09.00 Velkommen til

Detaljer

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Siw Lisbet Karlsen, seniorrådgiver BUFetat Kjersti Sandnes, psykologspesialist og universitetslektor RBUP Sensitiv omsorg Når foreldrene opplever

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for for det obligatoriske programmet i spesialiteten samfunns- og allmennpsykologi

Detaljer

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene 2012 UTGITT AV www.rus-midt.no/korus KONTAKTINFORMASJON 120746-08 www.hatlehols.no HOVEDKONTOR Nordre gate 6 Postboks 2655 7415 Trondheim Tlf: 73 53 80 40 I LEVANGER Røstad Postboks 373 Tlf: 73 53 80 40

Detaljer

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon KONFERANSE PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon Onsdag 3. og torsdag 4. desember 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret Rapport 05/2014 Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge En spørreundersøkelse blant ansatte i offentlige og private klinikker Lærings- og mestringssenteret Lars

Detaljer

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til:

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til: BrukerPlan er et gratis dataverktøy som kartlegger rusmisbruk i kommunen. Resultatene kan danne grunnlag for folkehelseplan, rusplan og individuell plan, men er i seg selv ikke et direkte planverktøy.

Detaljer

Eldre med skadelige rusmiddelvaner

Eldre med skadelige rusmiddelvaner ELDRE MED SKADELIGE RUSMIDDELVANER 81 Rusfag nr. 1 2015 Hvordan kan kommunene få en god oversikt over de eldre innbyggerne som sliter med rusvansker? Kan BrukerPlan være et verktøy i dette arbeidet? Den

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Gjør noe med det... Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Radisson Blu Hotell, Lillehammer, 26. & 27. oktober 2010

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA NAPHAs rolle 2014: Har bidratt til delen om psykisk helse

Detaljer

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) Fra forskning til praksis med vilje til endring. Espen Enoksen Daglig leder

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) Fra forskning til praksis med vilje til endring. Espen Enoksen Daglig leder Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) Fra forskning til praksis med vilje til endring Espen Enoksen Daglig leder Oppdraget: Å fremme forskning og kunnskapsformidling og

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN RUS- OG AVHENGIGHETSPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN RUS- OG AVHENGIGHETSPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN RUS- OG AVHENGIGHETSPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten rus- og avhengighetspsykologi

Detaljer

Eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre?

Eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Røros, 3. sept 2013, Ingjerd Woldstad rådgiver, Korus Midt-Norge 1 Befolkningsutvikling Del av

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Kjærlighet og Grenser

Kjærlighet og Grenser Kjærlighet og Grenser Torhild Sundmyhr, helsesøster Rusfagleg forum april -13 i Sogndal Mailadr: torhild.sundmyhr@sandefjord.kommune.no Disposisjon Programmet K & G bakgrunn, praktisk gjennomføring og

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag Adm. direktør Bård Lilleeng Målene med rusreformen Lettere for personer

Detaljer

Regional kompetanseplan 2013

Regional kompetanseplan 2013 Regional kompetanseplan 2013 Kompetanse- og utviklingsarbeid på rusområdet i Rogaland. Kompetansesenter rus, region vest ved Rogaland A-senter ( ) og i Rogaland skal iverksette ulike kompetansehevende

Detaljer

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Etter å ha gjennomført den tredje ARR Åpen Arena er det et ønske i Kompetansesenteret om å se på sammenhenger og utvikling fra ARR Åpen Arena 2009 2011.

Detaljer

Innlandsmodellen- Med barnet i mente

Innlandsmodellen- Med barnet i mente Innlandsmodellen- Med barnet i mente Behandlingslinjer for sped og småbarn som er i risiko på grunn av foreldrenes rusproblemer og/eller psykiske vansker Opplæringsprogrammet Tidlig Inn,arbeidsseminarer,

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer