Au! Kan du se det gjør vondt?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Au! Kan du se det gjør vondt?"

Transkript

1 Au! Kan du se det gjør vondt? Smertevurdering av barn med fysisk og psykisk funksjons-nedsettelse uten verbal språk Eva Carlsen Barne og fagutviklingssykepleier Fag- og forskningsdagene i HSØ

2 Presentasjon: Hvem er Eva Carlsen? Jobber Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet på Kirurgisk Avdeling Barn post 3 Elektiv og ø-hjelp ortoped kirurgi og operasjoner i ØNH regionen hos barn )År) Har jobbet med barn som skal gjennom kirurgi siden 2001 Klinisk spesialist i sykepleier 2009 Spesialsykepleier til barn 2011 Nå fagutviklingssykepleier og med i styret i Norsk Barnesmerteforening.

3 FNs Barnekonvensjon 23 FUNKSJONSHEMMEDE BARN Psykisk og fysisk funksjonshemmede barn har rett til å leve et fullverdig og anstendig liv under forhold som sikrer dets verdighet, fremmer selvtillit, og letter barnets aktive deltakelse i samfunnet. Et funksjonshemmet barn har rett til særskilt omsorg. 24 HELSE Barnet har rett til å få den best mulige medisinske behandling og hjelp til å komme seg etter sykdom.

4 International Association for the Study of Pain Tilføyelse til IASP sin smertedefinisjon. Alle har rett til å si ifra om sin smerte og bli forstått, også barn som ikke kan uttrykke seg verbalt, slik som multifunksjonshemmede barn med CP IASP, 2001)

5 Vanskeligheten med å smertevurdere kognitiv svekkede barn uten språk! Postoperativ smertevurdering hos ikke-verbale barn med psykisk utviklingshemming er en utfordring for selv de mest erfarne kliniske sykepleiere McJunkin, Grenn & Anand, 2010). Utfordringen med vurdering av smerte er en av hovedårsakene til sjelden og feilaktig smertebehandling av psykisk utviklingshemmede barn Voepel-Lewis, Malviya, Tait, Merkel, Foster & Krane, 2008). I et studie fra Sverige kommer det frem at foreldre til barn med CP kan bruke mange år på å skaffe seg erfaring i fortolkning av barnet og innse barnets måte å kommunisere sin smerte på Ståhle-Öberg & Fjellman- Wiklund, 2009)

6 Hvorfor? Flere medisinske problemer kan forårsake eller være årsak til smerte. Blir utsatt for flere prosedyrer som ofte er smertefulle. Idiosynkratiske trekk særmerket individuell adferd eller egenskap), som stønning eller latter, kan maskere smerteuttrykk. Smerteadferd, som endring i ansiktsuttrykk og søvnmønster eller lek, er allerede inkonsekvent og vanskelig å tolke på grunn av fysiske problemer. Stinson 2009)

7 Barn med multippel funksjonsnedsettelse Trøsting av disse barn kan være mindre verdsatt i samfunnet Stinson 2009). Foreldrenes byrde, de kjenner jo barnet best!!! Kan vi hjelpe å lette denne byrden? JA verden går videre. HELDIGVIS!!!

8 Hvordan smertevurdere disse barna? Økt utvikling i de siste årene har ført til at det nå finnes pålitelig forskning som kan bekrefte validiteten og nytten i klinisk bruk av smertevurderingsverktøy Voeple-Lewis et al., 2008, McKearnan et al., 2004). NCCPC-PV 3-18 år) https://www.sykepleierforbundet.no/content/ /NCCPC-P%20og%20PV.pdf r-flacc 4-19år)

9 Non-communicating Children s Pain Checklist- Postoperative Version NCCPC-PV) Ikke- kommuniserende barns smerte sjekkliste Postoperativ versjon NCCPC-PV) NCCPC-PV Navn: Avdeling: Dato: dag/måned/år) Observatør: Start tidspunkt: Avslutnings tidspunkt: Hvor ofte har dette barnet vist følgende atferd i løpet av de siste 10 minuttene? Vennligst sett ring rundt et tall for hvert utsagn. Hvis et utsagn ikke er relevant for dette barnet for eksempel at dette barnet ikke kan rekke med hendene sine), da skal det settes ring rundt gjelder ikke for dette utsagnet. 0 = ALDRI 1 = AV OG TIL 2 = OFTE 3 = SVÆRT OFTE GI = GJELDER IKKE I. Stemmebruk 1. Stønner, sutrer, ynker ganske svakt) GI 2. Gråter moderat styrke) GI 3. Skriker/hyler høy styrke) GI 4. En bestemt lyd eller ord for smerte for eksempel et ord, gråt eller type latter ) GI II. Sosial atferd 5. Samarbeider ikke, grinete, irritabel, er lei seg GI 6. Mindre samspill med andre, tilbaketrukket GI 7. Søker trøst eller fysisk nærhet GI 8. Vanskelig å avlede, kan ikke tilfredstilles eller beroliges GI III. Ansiktsuttrykk 9. Rynker pannen GI 10. Forandringer ved øynene som inkluderer: å myse, sperre opp øynene, rynker bryn GI 11. Trekker ned munnvikene, smiler ikke GI 12. Leppene er sammenknepne, stramme, surmulende eller skjelvende GI 13. Biter sammen eller gnisser tenner, tygger eller presser tungen ut GI IV. Aktivitet 14. Urørlig, mindre aktiv, stille GI 15. Farer omkring, oppspilt, urolig GI V. Kropp og lemmer 16. Er slappe GI 17. Er stive, spastiske, spente, stramme GI 18. Peker mot eller berører den delen av kroppen som gjør vondt GI 19. Beskytter, støtter eller skjermer den delen av kroppen som gjør vondt GI 20. Rykker til eller trekker til seg kroppsdelen, er følsom for berøring GI 21. Beveger kroppen på en spesiell måte for å vise smerte GI f. eks. med hodet bakover, armene ned, sammenkrølling osv.) VI. Fysiologiske tegn 22. Skjelver GI 23. Fargeforandring, blekhet GI 24. Svetter, kaldsvetter GI 25. Tårer GI 26. Trekker pusten raskt, gisper GI 27. Holder pusten GI SAMLET POENGSUM: KATEGORI V V V1 TOTALT POENG Utgave Lynn Breau, Patrick McGrath, Allen Finley, Carol Camfield

10 r-flacc r"flacc Pasientnavn: Dato: Kategorier 0poeng 1poeng 2poeng Poeng Ansikt Individuelladferd Ingenspesielleutrykkeller smil Avogtilgrimmassereller rynkerpannen, tilbaketrukket,uinteressert Hyppigtilkonstantrynkingi pannen,stramkjeve, skjelvendehake Ben Individuelladferd Normalstillingeller avslappet Urolige,rastløse,anspente Sparkerellertrekkerbeina opp Aktivitet Individuelladferd Liggerrolig,normalstilling, bevegerseglett Vrirseg,flyttersegfremog tilbake,anspent Bøydikroppen,stiveller rykninger Gråt Individuelladferd Ingengråtvåkeneller sovende) Stønnerellerklynker,klager avogtil Gråteruavbruttskrikereller hulker,klagerofte Trøstbarhet Individuelladferd Tilfreds,avslappet Larsegtrøsteavberøring, klemmingellervedåbli snakketmed,kanavledes Vanskeligåtrøsteellerroe

11 Hvordan gjør vi dette i praksis 1. Introduser og forklar r-flacc skjemaet til foreldre. 2. Utfylling av skjemaet gjøres av foreldrene Bruk Jukselappen hvis man mangler ord) 3. Smertescor barnet før smerte, ved smertefulle prosedyrer, ved mistanke om smerte og etter smertelindrende tiltak er satt iværk!

12 Annika 4 år - har spastisk CP quadriplegi og alvorlig epilepsi. r"flacc Pasientnavn:Annika4År Dato:Januar2013 Kategorier 0poeng 1poeng 2poeng Poeng Ansikt Individuelladferd Ingenspesielleutrykkeller smil Avogtilgrimassereller rynkerpannen, tilbaketrukket,uinteressert Hyppigtilkonstantrynkingi pannen,stramkjeve, skjelvendehake Stramiheleansiktet, rekkeruttungen,rullende Ben Individuelladferd Aktivitet Individuelladferd Gråt Individuelladferd Trøstbarhet Individuelladferd Normalstillingeller avslappet Liggerrolig,normalstilling, bevegerseglett Ingengråtvåkeneller sovende) Tilfreds,avslappet Urolige,rastløse,anspente Vrirseg,flyttersegfremog tilbake,anspent Stønnerellerklynker,klager avogtil Larsegtrøsteavberøring, klemmingellervedåbli snakketmed,kanavledes øyne Sparkerellertrekkerbeina opp Stivner/spennerbeina Bøydikroppen,stiveller rykninger Spennerhelekroppen,vrir hodettilhøyre,enarmopp ogenned Gråteruavbruttskrikereller hulker,klagerofte Hylerofte,lagerlydved hodevri,myegråtmedog utentårer Vanskeligåtrøsteellerroe

13 Erfaringer på Kirurgisk Avdeling Barn post 3 Ting tar tid, men man må bestemme seg for å starte! Krever fokus på området og en engasjert sykepleier og aktiv smertekontakt!!! Prosedyren på bruk av r-flacc kommer som Nivå 1 prosedyre. Følg med på fagprosedyrer.no Disse barn har krav på det samme som alle andre barn! LYKKE TIL

14 Spørsmål? Oppsummering Kontakt: Tlf:

15 Referanser FN`s barnekonvensjon: fns_barnekonvensjon.pdf IASP, default.htm McJunkins, A., Green, A. & Anand, K.J.S. 2010). Pain Assesment in cognitively Impared, Functionally Impared Children: Pilot Study Results. Journal of Pediatric Nursing, 25, Voepel-Lewis, T., Malviya, S., Tait, A., Merkel, S., Forter, R. & Krane, E. 2008). A comparison of the clinical utility of pain assesment tools for children with cognitive impairment. Pediatric Anesthesiology, 106, 1), StåStåle-Öberg, L. & Fjellman-Wiklund, A. 2009). Parents`experiences of pain in children with cerebral palsy and multiple disabilities An interwiew study. Advances in Physiotherapy. 11, Voepel-Lewis, T., Malviya, S., Tait, A., Merkel, S., Forter, R. & Krane, E. 2008). A comparison of the clinical utility of pain assesment tools for children with cognitive impairment. Pediatric Anesthesiology, 106, 1), McKearnan, K. A., Kieckhefer, G., Engel, J. M., Jensen, M. & Labyak, S. 2004) Pain in Children with cerebral Palsy: A Review. Journal of Neuroscience Nursing. Vol. 36, no 5 s Stinson, J. 2009). Pain assesment. I: A. Twycross, S. J. Downden & E. Bruce. Managin Pain in Children a clinical guide. s ). Blackwell Publishing. https://www.sykepleierforbundet.no/content/290987/nccpc-p%20og%20pv.pdf Fagprosedyrer:http://www.helsebiblioteket.no/microsite/fagprosedyrer

Åtte temaer for godt samspill Q-0923

Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Foreldreveiledning Symbolet for foreldreveiledningen er stilisert etter en gammel helleristning fra boken «Helleristningene i Alta» av Knut Helskog. Program for foreldreveiledning

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

Å bruke seg selv terapeutisk-

Å bruke seg selv terapeutisk- SPL4911 Masteroppgave i klinisk sykepleie 2008 HMKLSYKD Anne Pettersvold Andreassen Ingrid Thurmann-Nielsen Å bruke seg selv terapeutisk- Operasjonssykepleiers møte med pasienten Høgskolen i Gjøvik Avdeling

Detaljer

Barns utvikling - Ettåringen

Barns utvikling - Ettåringen Barns utvikling - Ettåringen Motoriske ferdigheter Rundt 1 års alderen er tiden da barnet skal kaste seg utpå og gå på egne ben. Så lenge de har en trygg havn innen rekkevidde, kaster de seg utpå et par

Detaljer

STØTTE. Når spising er et problem for ditt barn

STØTTE. Når spising er et problem for ditt barn STØTTE Når spising er et problem for ditt barn For alle foreldre er det naturlig å ville ta vare på barnet sitt og gi det mat... Fra fødselen av vil det spesielle forholdet mellom foreldre og barn i stor

Detaljer

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid D A G 3 EPDS og utvikling av samtaleferdigheter Dag 3 side 1 Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R.BUP Øst og Sør Hovedmålsettinger:

Detaljer

Spørreskjema om deg selv og barnet 6 måneder etter fødselen

Spørreskjema om deg selv og barnet 6 måneder etter fødselen 1 Den norske influensaundersøkelsen Spørreskjema om deg selv og barnet 6 måneder etter fødselen Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig.

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes. med deres dagligliv i forhold til andre livskvalitetsområder

Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes. med deres dagligliv i forhold til andre livskvalitetsområder Førsteamanuensis Gunnar Vold Hansen Høgskolen i Østfold Avd. helse-og sosialfag 1757 Halden gunnar.v.hansen@hiof.no Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes tilfredshet med deres dagligliv i forhold

Detaljer

HVA SKJER MELLOM OSS?

HVA SKJER MELLOM OSS? HVA SKJER MELLOM OSS? VURDERING AV KOMMUNIKASJONS- OG SAMHANDLINGSFERDIGHETER HOS MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER Av Ingunn Myraunet, Cecilia Celo, Brian Ellingham, Kjell-Emil Granå og Tore Bonsaksen Ingunn

Detaljer

INNBLIKK. ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

INNBLIKK. ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER INNBLIKK ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER 2 Informasjon This PDF is registered for copyright under

Detaljer

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter Hva er lindrende behandling? Palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet. Av Grethe Skorpen Iversen, prosjektsykepleier/lcp-kontakt,

Detaljer

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual TID Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens Manual Utgitt av: Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet Innhold 1.

Detaljer

Et felles gløtt inn i skumringstimen...

Et felles gløtt inn i skumringstimen... Et felles gløtt inn i skumringstimen... Depresjon og demens. En sammenlignende studie av kartleggingsverktøyene og i hjemmesykepleien og på korttidsavdeling på sykehjem Alois Alzheimers pasient Auguste

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i skolen Vernepleieren i skolen Miljøarbeidets plass i tilrettelagt undervisning Silje Netland Silje Netland, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Østfold 1999. Arbeidssted: Kvaløya videregående skole i Troms fylkeskommune.

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING)

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) De er kvinner som har opplevd det som mange vil betegne som den største lykken i livet: å føde et barn. Men de tre mødrene representerer også

Detaljer

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Som ammehjelper gjør du en viktig jobb! Vi har samlet noen retningslinjer her som kan gjøre arbeidet lettere. Vær bevisst din egen rolle Ammehjelpere har en utfordring,

Detaljer

NORSK GESTALTTIDSSKRIFT, ÅRGANG I, NR. 2, NOVEMBER 2004

NORSK GESTALTTIDSSKRIFT, ÅRGANG I, NR. 2, NOVEMBER 2004 NORSK GESTALTTIDSSKRIFT, ÅRGANG I, NR. 2, NOVEMBER 2004 i NORSK GESTALTTIDSSKRIFT ÅRGANG I, NR. 2, NOVEMBER 2004 REDAKSJON: Synnøve Jørstad Åshild Krüger Gro Skottun ADRESSE: Norsk Gestalttidsskrift NGI

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer