En liten bit av Ekebergveien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En liten bit av Ekebergveien"

Transkript

1 En liten bit av Ekebergveien 1

2 Byrådssak 193/11 En liten bit av Ekebergveien Presentert av GLAʼNordstrand innbyggerinitiativ med 574 underskrifter Vi håper at kommunen: Ser sammenhengen med andre tiltak, planer og reguleringer Gjør ting i riktig rekkefølge Sørger for at det investeres til sykkelstier der det gir størst nytte. 2

3 Hvor? En liten bit av Ekebergveien. Fra Tallbergvn til Ljabrubakken, ca. 700 m 250 m: kirkegård (med graver på begge sider) 450 m: bevaringsverdig villaområde 10 bygninger på Byantikvarens gule liste bl.a. Nordstrands eldste hus Lennsmannssæter (fra 1800) Rik vegetasjon Verneverdig veifar Frederikshaldske Kongevei Område med mange barnehager Skolevei til 4 barneskoler 3

4 Dagens trafikksituasjon Før > 10,000, nå < 8,000 biler i døgnet? Definert: lokal samlevei Praksis: gjennomfartsvei i sørkorridoren Snitthastighet > 50 km/t fartsgrense 40 km/t Én fartsdump uoversiktelige overganger Prekært behov for trafikkreduksjon Relativt få transportsyklister (ca 100, telling 2004) 4

5 Konsekvenser: Reguleringsforslag: Utvidelse: 8 m til 14,5 m (12,5 m v/kirkegården) (Alt 2: 11,5 m 2 sykkelstier, ensidig fortau) Lokal samlevei blir permanent riksvei # Inviterer til høyere fart# Økt gjennomgangstrafikk# Økt støy og forurensning# Trafikkfarlig skolevei# Ødeleggelse av kulturlandskap# Uopprettelige inngrep# Rasering og ekspropriasjon av hager og grøntverdier.# Felling av 50 store verneverdige trær# Redusert opplevelsesverdi av verneverdig område# 5

6 Utvidelse dyrt og unødvendig Utvidelse krever ekspropriasjon med tilhørende erstatning for et stort antall eiendommer# I tillegg vil selve utbyggingen vil også bli kostbar! Vi er overbevist om at man kan realisere langt mer sykkelvennlighet per krone andre steder i byen# Det er spesielt uheldig å bruke store beløp for å løse et behov som kan elimineres ved å realisere andre planer eller som enkelt kan løses ved å etablere en bom! Den foreslåtte løsning er ikke optimal; - strupning ved Sæterkrysset og kryssing av vei ved Ljabrubakken # Full utbygging er både dyrt og unødvendig.# 6

7 Hva sier andre? Fylkesmannen: alternativ med blandet trafikk og bom bør fremmes som et alternativ ved politisk behandling # er ikke gjennomført. Dette er en alvorlig mangel ved byrådets innstilling.# Byantikvaren: det er knyttet betydelige kulturminneinteresser både til veien og tilhørende bebyggelse, spesielt på østsiden # ble tilsidesatt pga en teknikalitet (tidsfrist ikke overholdt)# Naturvernforbundet: forslaget tar større hensyn til gjennomfartstrafikk enn til områdets beboere og grønne preg og vi ønsker et alternativ som sparer miljøet og reduserer trafikken # Nordstrand Vel: Den foreslåtte sykkeltraseen er ikke egnet. Ljabrubakken er bydelens bratteste bakke. Ingen syklister vil velge den oppover, og nedover er den direkte farlig. Dessuten innebærer traséen at Ekebergveien må krysses. Vann- og avløpsetaten: krever at overvann fra nye flater håndteres lokalt 7

8 Spørsmål til komiteen: Er denne biten av Ekebergveien kritisk for å løse byens behov for et sykkelveinett?# Er det andre alternative løsninger for denne lille strekningen?# Er det optimal bruk av investeringsmidler å bruke pengene her?# Foreligger det allerede nå andre aktuelle planer og vedtak som eliminerer behovet?# Innebærer reguleringsforslaget en optimal løsning # For syklistene?# For beboere i området?# For kommunen?# 8

9 Hva vet vi? Forrige trafikktelling i Ekebergveien var i 2004 og viste ÅDT (årsdøgntrafikk)# Utvidelsen av E6 allerede har redusert ÅDT# Trolig er ÅDT allerede under 8000, som er anbefalt grenseverdi for miljøprioritert gjennomkjøring og blandet trafikk (ref H233 Sykkelhåndboka, 2003)# Trafikktellingen fra 2004 er utdatert# Reguleringsplanen er ment å løse100 transportsyklisters behov, morgen og ettermiddag, noen få måneder i året.# Det finnes andre planer og vedtak som løser disses behov bedre.# 9

10 Andre planer (1/2): Sæterplanen: Naturlig med forlengelse av miljøprioritert gjennomkjøring videre til Ljabru# Plante trær Blandet trafikk og miljøgate Redusert hastighet: 30 km/t Økt sikkerhet Sæter-regulering overlapper 1/3 av foreslått sykkelvei med miljøprioritert gjennomgang# Bydelsutvalget m/flere: Mosseveien tilrettelegges som sykkeltrase når den nedgraderes til lokal samlevei # Mosseveien er flat og utpeker seg som et selvsagt valg for transportsyklister Det er eneste løsning som tilfredsstiller disses behov samtidig som at et slikt tiltak ville være en stor miljøforbedring i seg selv Utallige planer for å redusere gjennomgangstrafikken over Nordstrandsplatået# 10

11 Andre planer (2/2): E11, Turvei langs Ekebergbanen, reduserer behovet for sykkelfelt og etablerer en sikker skolevei.# Tidsstyrt bom i Ljabruveien på sydsiden av broen over Ljanselva skal vurderes. Enstemmig bystyrevedtak (15. juni 2011, sak 193, punkt 3):# Vil fullstendig fjerne behovet for sykkelstier# Løser andre trafikkproblemer på Nordstrandsplatået# Flere tekniske løsninger effekten kan fintunes# Mossevei i tunell! Løser det meste# Planene må ses i sammenheng! 11

12 Prøveordning med bom bør iverksettes så raskt som mulig# Det bør utføres ny trafikktelling etter bom er etablert# Dette vil med sikkerhet få ÅDT ned under 8000 (grenseverdi for 30 km/t)# Realistisk å nå 6000 ÅDT (grenseverdi for 40 km/t)# Redusert trafikkmengde vil gi mulighet for miljøprioritert gjennomkjøring og blandet trafikk! Fjerner helt behovet for og kostnadene ved den voldsomme utvidelsen av Ekebergveien i et sårbart område# Evt. åpne bom for de registrerte med behov (jobb etc) # styres av elektronisk brikke# Bompengeløsning # Forslag om bomløsning Registrering i Ljabruveien - betaling i Kongsveien# 12

13 I dag 13

14 Etter planforslag 14

15 GLA-Nordstrands forslag Bom ved broen over Ljanselva# Behold blandet trafikk/miljøgate # Også etter kirkegården # Reduser til 30 km/t økt sikkerhet# Ensidig bredt fortau: tryggere for myke trafikanter# Akseptable forhold for transportsyklister# Redusert miljøbelastning, mindre attraktiv som gjennomfartsvei# Bevare veifaret, kulturlandskap og eksisterende bomiljø, inkl. 50 store trær# Spar penger og bruk dem til andre gode og bedre sykkeltiltak# Bommen løser mange problemer samtidig 15

16 Forslag til vedtak: 1. Byutviklingskomiteen ber byrådet sette reguleringsplanen i bero, inntil bomløsning med nye trafikktellinger er utprøvd. 2. Byutviklingskomiteen anser at det fremlagte forslag ikke innebærer en god løsning, og ber om at byrådet følger Fylkesmannens råd om å fremme et alternativ med blandet trafikk og bom før ny politisk behandling. 16

17 Mye grønt 17

18 Mye asfalt 18

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 3 Tekniske tjenester. Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 3 Tekniske tjenester. Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90/71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Saksnr.: 200602811/31. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009

Saksnr.: 200602811/31. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009 BERGEN KOMMUNE Klima, miljø og byutvikling/plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009 Saksnr.: 200602811/31 Emnekode: BBY

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Beregnet til Detaljreguleringsplan B113 Brønnerød Dokument type Rapport Dato 19.01.2015 TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD B113 BRØNNERØD INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 1

Detaljer

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 1. STYRET I 2006 Henrik Lien Henriette Bohwim Jan W. Bratterud Reidar Gotteberg Roar Langlete Espen Ramstad Birger Schjøtt Leder Kasserer Nestleder To av medlemmene trekker

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram

Saksframlegg. Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram Saksframlegg Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram Arkivsaksnr.: 13/31923 Forslag til vedtak: Bygningsrådet fastsetter planprogram for detaljregulering for Hallstein gård som gjengitt

Detaljer

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk. Horten kommune

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk. Horten kommune KOMMUNEDELPLAN Hovedplan for sykkeltrafikk Region sør Tønsberg kontorsted Januar 2012 FORORD Å sykle er sunt, billig og miljøvennlig! Å sykle er individuell dør-til-dør transport, tilgjengelig for nesten

Detaljer

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave/dato:

Detaljer

RØA VEL. Årsberetning og regnskap for 2004. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest

RØA VEL. Årsberetning og regnskap for 2004. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest Årsberetning og regnskap for 2004 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest Årsberetning 2004 Følg med på s hjemmesider: www.røa-vel.no Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post:

Detaljer

Lillehammer Næringsforum Styret UTTALELSE E6 VINGROM ENSBY. KOMMUNEDELPLAN Styret i Lillehammer Næringsforum (LNF) er veldig tilfreds med at en slik Kommuneplan fremmes, slik at traseene for E6 (senere

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet 1. Oslo, 4. januar 2015 Riktig godt nytt år! Informasjon og oppsummering fra beboermøtet Styret takker for et konstruktivt og hyggelig beboermøte den 24. november med mange diskusjoner og gode innspill.

Detaljer

Lars Petter Solås (FrP) Frode Woldsund (KrF) Ane M. Wigers (V)

Lars Petter Solås (FrP) Frode Woldsund (KrF) Ane M. Wigers (V) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/13 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 18. juni 2013 kl. 19.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest Fauske kommune Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak Forslag, tiltak og videre arbeid 2015-05-07 Revisjon: 00 07.05.2014 Revidert rapport Mosel Mosel 21.04.2015 Samlerapport Øst

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 2 INNHOLDSLISTE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER... 5 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Statens vegvesen - Region Sør Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Vedtatt 10. mai 2012 INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2 2.1 LOKALISERING 2 2.2 TRAFIKKFORHOLD

Detaljer

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Side1 Plannavn Bergenhus, Årstad, gnr 163 bnr 490 m.fl. Haraldsplass diakonale sykehus. Arealplan-ID PlanID 19040001.

Detaljer