Kommunestyrets budsjettkonferanse 22. Oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyrets budsjettkonferanse 22. Oktober 2014"

Transkript

1

2 Kommunestyrets budsjettkonferanse 22. Oktober 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf

3 Tidsplan Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan for prosessen Kommunestyret Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan 3 Ferdigstillelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan 4 Budsjettkonferanse - gjennomgang av konsekvensjustert budsjett. Fagsjefer/sektorledere Adm. sjef 19.september2014 September-oktober Kommunestyret 22. oktober politiske signal til utredningsbehov. - budsjettsimulering for formannskap, adm. sjef og fagsjefer 5 Presentasjon/framlegg av tiltak for formannskapet Formannskap 5. november Gjennomgang av utvalgte tiltak for formannskapet Formannskap November Prioriteringsdugnad Formannskapet November Utarbeidelse av grovutkast til årsbudsjett og Formannskap November 2014 økonomiplan 9 Endelig forslag til årsbudsjett og økonomiplan Formannskap Utlegging til alminnelig gjennomsyn 2 uker Formannskapet Desember oktober 2014

4 Dagens tema: Kommunebarometeret. Statsbudsjettets innvirkning på vår økonomi. Særlige utfordringer. Konsekvensjustert budsjett/ økonomiplan Politiske bestillinger til utredninger/ tiltak. 23. oktober 2014

5 Kommune barometeret 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf

6 Plasseringer Trend Totalt I fylket I kommunegruppa Korrigert inntekt (KI) 99,8 99,8 99,1 102,6 99,7 Rangering KI Plasseringer med de 127 nøkkeltallene i 2014-barometeret - sammenliknbar serie Totalt I fylket I kommunegruppa Plasseringer hvis vi ikke tar noe hensyn til økonomi (korrigert inntekt) Rapportert det enkelte år Oppdatert til 2014-utgaven

7 Hovedutfordringer og konklusjoner Hva er riktig nivå på spesialundervisningen? Skal andelen bare øke og øke hvert eneste år? Er lista for at gamle skal få tjenester høyere i Alstahaug enn andre steder? Hvordan skal kommunen komme under landsgjennomsnittet for fristbrudd i barnevernet? Kommunen er åpenbart sårbar for renteøkning gjeldsgraden er svært høy Driftsøkonomien virker solid disposisjonsfondet er nå bra

8 Plassering innen sektorene Vekt (%) Grunnskole Eldreomsorg Barnevern Barnehage Helse 7, Sosial Kultur 2, Økonomi Enhetskostnader Nærmiljø og klima 2, Saksbehandling 2, Vann, avløp og renovasjon 2, Brukerperspektiv 2,

9 Best i fylket Plass Kommune Fylke GSK ELD BV BH HEL SOS KUL ØK ENH MIL SAK VAR BRUK 34 Herøy (Nordl.) Nordland 3,8 5,5 4,1 4,1 4,1 6,0 2,7 2,6 4,6 3,5 5,8 87 Lurøy Nordland 3,8 3,9 3,9 4,8 3,0 6,0 2,2 6,0 1,4 3,2 4,4 6,0 3,1 91 Sømna Nordland 3,4 5,8 3,0 4,2 4,5 2,4 4,0 5,4 4,4 4,6 5,0 3,3 104 Leirfjord Nordland 2,8 4,5 3,2 4,2 2,5 5,7 3,9 4,3 3,6 5,0 4,4 110 Alstahaug Nordland 3,4 3,0 3,4 6,0 3,1 4,6 3,1 2,6 3,5 5,8 2,6 4,1 4,5 125 Bindal Nordland 4,6 3,2 3,6 2,3 6,0 4,4 3,3 6,0 3,3 1,2 4,1 3,1 138 Vågan Nordland 4,3 2,8 3,1 4,5 3,0 5,1 2,8 1,6 3,4 6,0 3,4 3,3 147 Bodø Nordland 4,7 5,3 3,1 3,2 3,8 3,0 3,5 2,8 4,7 5,5 2,4 4,9 3,0 150 Hattfjelldal Nordland 2,0 3,2 5,0 2,4 5,8 3,8 5,1 4,6 3,5 4,2 1,0 4,4 209 Sortland Nordland 2,2 4,3 3,3 4,4 2,6 4,1 2,2 3,4 5,0 2,7 3,9 3,8 4,0 223 Lødingen Nordland 4,2 2,2 3,1 3,7 1,9 5,5 1,6 4,4 4,1 1,8 227 Hamarøy Nordland 4,4 1,6 3,8 5,3 6,0 5,9 4,3 2,4 238 Saltdal Nordland 3,2 5,1 3,4 3,4 3,0 2,2 3,4 2,2 4,8 3,5 239 Rana Nordland 2,7 4,6 3,6 4,3 2,6 2,5 3,3 3,8 4,6 5,7 4,8 6,0 3,1 254 Vevelstad Nordland 4,6 4,1 5,6 3,9 4,3 4,5 3,9 3,7 1,6 3,3 2,4

10 Best i kommunegruppa Plass Kommune Fylke GSK ELD BV BH HEL SOS KUL ØK ENH MIL SAK VAR BRUK 5 Oppdal Sør-Trøndelag 5,6 3,0 4,7 4,5 3,9 3,9 4,1 4,7 4,6 4,5 3,5 4,2 4,7 16 Eid Sogn og Fjordane 6,0 3,3 4,2 3,5 3,2 4,8 3,2 2,7 5,6 3,5 4,2 6,0 3,3 17 Røros Sør-Trøndelag 5,8 2,3 4,5 5,1 3,9 3,3 5,2 1,4 4,9 5,3 5,1 1,1 53 Tynset Hedmark 6,0 3,4 3,6 4,1 3,9 4,5 3,7 2,9 3,0 4,4 3,4 6,0 4,7 64 Nord-Fron Oppland 4,5 5,7 3,4 4,7 4,0 3,5 4,2 4,3 3,2 6,0 5,7 5,6 4,4 85 Hole Buskerud 5,4 3,1 3,8 3,4 3,6 4,8 3,0 3,4 5,0 4,1 3,4 6,0 4,9 107 Sel Oppland 4,2 3,7 3,6 3,0 4,0 4,2 3,8 4,2 3,7 5,6 5,5 3,1 110 Alstahaug Nordland 3,4 3,0 3,4 6,0 3,1 4,6 3,1 2,6 3,5 5,8 2,6 4,1 4,5 129 Vågsøy Sogn og Fjordane 6,0 2,6 3,4 2,3 3,1 5,9 1,3 3,2 3,2 2,9 6,0 5,5 3,1 136 Inderøy Nord-Trøndelag 3,3 4,9 3,8 5,5 2,5 3,6 3,4 3,7 4,1 4,0 4,9 4,1 1,3 138 Vågan Nordland 4,3 2,8 3,1 4,5 3,0 5,1 2,8 1,6 3,4 6,0 3,4 3,3 155 Voss Hordaland 4,6 3,2 3,7 2,0 3,2 1,7 3,5 4,0 5,6 4,5 6,0 4,1 156 Spydeberg Østfold 3,0 5,2 3,4 3,9 3,6 3,8 3,3 3,2 6,0 4,5 4,5 2,4 159 Haram Møre og Romsdal 3,7 3,7 3,4 2,2 4,3 5,5 2,7 3,5 5,3 4,4 4,8 4,8 3,1 165 Vindafjord Rogaland 4,3 3,6 3,1 2,2 4,3 5,1 1,4 5,1 5,2 5,0 4,8 2,4

11 Hvor stor andel av kommunens nøkkeltall ble bedre siste år? 21 % 40 % 39 % Forbedret Dårligere Ingen endring/ikke beregnet

12 Undervisning- og oppvekst Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf

13 Kommunebarometeret: Område Plassering totalt Barnehage 5 (nr 1 i kommunegr) Grunnskole 245 (nr 13 i fylket) 23. oktober 2014

14 Plassering innen sektorene Vekt (%) Grunnskole Eldreomsorg Barnevern Barnehage Helse 7, Sosial Kultur 2, Økonomi Enhetskostnader Nærmiljø og klima 2, Saksbehandling 2, Vann, avløp og renovasjon 2, Brukerperspektiv 2,

15 Kommunebarometeret 2014 «Alstahaug får en god plassering på den endelige totaltabellen i Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport. Det er barnehagetallene som virkelig løfter kommunen på tabellen.» 23. oktober 2014

16 Barnehage Andelen ledere med pedagogisk utdanning er viktigst, sammen med hvor mange voksne det er per barn. Alle styrere og ledere har pedagogisk utdanning, slik har det vært i flere år. Fire av fem assistenter i kommunale barnehager har relevant utdanning, det er mer enn dobbelt så bra som landsgjennomsnittet (28,5%). En relativt ny indikator er hvor stor andel av barn med minoritetsspråklig bakgrunn som går i barnehage. Nesten alle minoritetsspråklige barn går i barnehagen i Alstahaug kommune. 23. oktober 2014

17 Barnehage BARNEHAGE KB 2010KB 2011KB 2012KB 2013KB 2014on FAGUTDANNING (KB): Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning (20 % vekt innen sektoren) FAGUTDANNING (KB): Assistenter i kommunale barnehager med relevant utdanning (15 %) 6,0 6,0 6,0 6,0 6, ,5 6,0 6,0 6,0 6, AREAL (KB): Leke- og oppholdsareal per barn (10 %) 2,5 2,9 3,1 3,0 2, BEMANNING (KB): Antall barn (korrigert for alder) per årsverk (20 %) BEMANNING (KB): Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (15 %) 4,5 3,9 4,4 4,1 5, ,8 2,5 3,3 2,8 4, KJØNN: Andel ansatte som er menn (5 %) 5,4 6,0 4,6 4,4 4, MINORITETSSPRÅKLIGE: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage (10 %) ÅPNINGSTID: Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag (5) KB: Kommunale barnehager 5,9 4,9 4,0 5,3 5, ,8 4,3 5,1 5,1 4,

18 Grunnskole Nasjonale prøver og grunnskolepoeng er viktigst. Prestasjonene er best på 5. trinn når vi måler mot resten av Skole- Norge. Det er også en relativt lav andel av elevene som havner på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver. 23. oktober 2014

19 Grunnskole Karakter og plassering GRUNNSKOLE KB 2010 KB 2011 KB 2012 KB 2013 KB 2014nn AVGANGSKARAKTER: Gjennomsnittlige grunnskolepoeng siste fire år (10 % vekt innen sektoren) AVGANGSKARAKTER: Gjennomsnittlige grunnskolepoeng siste år (5 %) NASJONALE PRØVER: Gjennomsnitt 5. trinn siste fire år (10 %) NASJONALE PRØVER: Gjennomsnitt 8. trinn siste fire år (10 %) NASJONALE PRØVER: Gjennomsnitt 9. trinn siste fire år (10 %) NASJONALE PRØVER: Gjennomsnitt andel elever på laveste mestringsnivå, alle trinn siste tre år (5) FRAFALL: Andel elever som ikke har fullført og bestått videregående innen fem år, snitt siste fire år (20 %) GRUPPESTØRRELSE: Størrelse ( trinn) målt mot median i egen kommunegruppe (100 = median) (5 %) Karakter år for år Plassering 1,6 1,5 2,3 3, ,9 2,2 2,8 3,8 4, ,0 4,0 4, ,1 2,5 2, , ,0 5, ,8 3,8 3,2 2,6 2, ,0 4,1 3,6 4,7 4, TRIVSEL: 7. trinn, snitt siste fem år (5 %) 4,2 4,2 4, TRIVSEL: 10. trinn, siste fem år (5 %) 4,0 5,0 5, UTDANNING: Andel lærere med høyere utdanning og pedagogisk utdanning, trinn (5 %) SPESIALUNDERVISNING: Andel elever som får slik undervisning, snitt siste fire år (5 %) SFO: Andel ansatte i SFO med relevant utdanning (2,5 %) Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert. 5,6 5,4 5,7 5,3 5, ,8 3,2 3,5 3,2 3, ,8 2,1 1,0 2,3 3,

20 Videregående skole Frafallet i videregående skoler er også vektet høyt; det hjelper lite med gode resultater på ungdomsskolen hvis mange ikke fullfører og består eksamen på videregående skole. FRAFALL: Andel elever som ikke har fullført og bestått videregående innen fem år: snitt siste fire år 27% oktober 2014

21 Hovedutfordringen 25 Hva er riktig nivå på spesial- undervisningen? Alstahaug Kostragruppe 11 Nordland Landet uten Oslo Landet Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt

22 Tilstandsrapport for grunnskolen Alstahaug kommune 23. oktober 2014

23 Prosent Utvikling i folketall framover Denne grafikken viser hvordan SSB forventer at folketallet skal utvikle seg i kommunen over de kommende fireårsperiodene, målt mot Forventet utvikling i folketall (2013 = 100) Barn i barnehagealder (1-5 år) Barn i skolealder, barnetrinnet (6-12 år) Barn i skolealder, ungdomstrinnet (13-15 år) Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere 90 år og eldre oktober 2014

24 Pleie- og omsorg Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf

25 Kommunebarometeret: Område Plassering totalt Pleie og omsorg 317 Helse oktober 2014

26 Pleie og omsorg ELDREOMSORG KB 2010KB 2011KB 2012KB 2013KB TILBUD: Andel av innbyggerne over 80 år som får tjenester (5 % vekt i sektoren) TILBUD: Andel innbyggere over 80 år som får tjenester, snitt siste fire år (2,5 %) BEHOV: Andel av alle brukere som har omfattende behov for bistand (5 %) BEHOV: Andel av brukere med omfattende behov, snitt siste fire år (5 %) 1,5 1,0 1,7 1,2 1, ,0 1,2 1,3 1, ,6 5,0 5,8 5,1 3, ,2 4,6 4,6 4, HJEMMESYKEPLEIE: Snitt tildelte timer per uke (10 %) 2,2 2,3 2,1 1,8 2, PRAKTISK BISTAND: Snitt tildelte timer per uke (5 %) 4,2 4,8 4,1 4,1 4, SYKEHJEMSPLASSER: Andel av innbyggere over 80 år som faktisk har en sykehjemsplass (10 %) KORTTIDSPLASSER: Antall dager per opphold på én korttidsplass siste år (gjennomstrømming) (5 %) UTSKRIVNINGSKLARE: Liggedøgn på sykehus, utskrivningsklare pasienter, per innb. (5 %) ENEROM: Andel plasser i brukertilpasset enerom med eget bad/wc (10 %) LEGE OG FYSIOTERAPI: Tid per uke per beboer i sykehjem (15 %) FAGUTDANNING: Andel av brukerrettede årsverk som er fagutdannet (20 %) ÅRSVERK PER MOTTAKER: Både hjemmetjeneste og institusjon (2,5 %) Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert. 2,6 2,6 2,7 2,0 2, , ,5 2,9 1,8 2, ,0 6,0 6,0 6,0 5, ,5 2,8 2,2 2,7 1, ,1 4,8 4,6 5,0 4, ,5 2,0 2,0 1,9 2,

27 Hva betyr tallene: Drøyt fire av ti over 80 år får tjenester i Alstahaug er det fordi folk er spesielt friske her eller fordi lista for å få bistand ligger høyere enn andre steder? Fortsatt er det relativt sett mange utskrivningsklare som venter på å komme tilbake til kommunen. Vi har ikke oppdaterte tall for hvor godt utnyttet korttidsplassene blir. Vær oppmerksom på at det er voldsom forskjell mellom gruppene år og 90+ hva gjelder bruk av hjemmehjelp og institusjon. Bare å se på dekningsgrad for 80+ kan i noen kommuner gi et feil bilde av utviklingen. Å måle mot 80+ kan undervurdere behovet for plasser med heldøgns omsorg, ettersom det er gruppa 90+ som nå vokser.

28 Demografiutvikling

29

30

31 Helsetjenester

32 Hva betyr tallene: Legedekningen ble litt dårligere i fjor, og er nå på landsgjennomsnittet. Det er nesten ingen ledig kapasitet på fastlegelisten, slik har det vært i mange år. Det er litt flere innleggelser på sykehus fra Alstahaug enn i normalkommunen. Medisinbruken blant innbyggerne er middels innen de tre kategoriene vi har valgt å ta med i barometeret. Oppdaterte årsverkstall for helsesøster viser at dekningen ble litt dårligere i fjor, nå er nivået omtrent middels. Det er klart mer psykiatrisk sykepleie i Alstahaug enn i normalkommunen. Alle barn har hatt helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoleår, og nesten alle nyfødte hadde hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst.

33 antall personer Den store utfordringen i helse: 2000 Endring i alderssammensetning til oktober

34 Økonomi Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf

35 ØKONOMI KB 2010KB 2011KB 2012KB 2013KB 2014on DRIFTSRESULTAT: Korrigert netto driftsresultat siste år (10 % vekt innen sektoren) DRIFTSRESULTAT: Korrigert netto driftsresultat siste fire år (20 %) Økonomi DISPOSISJONSFOND: I prosent av brutto driftsinntekter (10 %) NETTO LÅNEGJELD: I prosent av brutto driftsinntekter (15 %) ENDRING LÅNEGJELD: Endring i prosentpoeng siste fire år (5 %) NETTO FINANSUTGIFTER: I prosent av brutto driftsinntekter, eksklusive avdrag (5 %) INVESTERINGER: I prosent av brutto driftsinntekter (10 %) INVESTERINGER: Snitt siste fire år, som andel av brutto driftsinntekter (10 %) LÅN: Andel av investeringene som finansieres med lån, siste fire år (5 %) PREMIEAVVIK: Oppsamlet beløp i balansen, i prosent av brutto driftsinntekter (5 %) LØNNSKOSTNADER: Lønn og sosiale kostnader som andel av samlede brutto driftsinntekter (5 %) Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret 2,8 3,4 5,7 5,1 3, ,7 2,9 4,1 4,1 4, ,0 2,0 3,7 3,9 3, ,2 2,4 1,0 1,1 1, ,1 4,7 1,1 5,3 2, ,3 3,0 4,4 2,2 1, ,0 4,2 2,7 3,6 2, ,7 3,6 2,9 3,4 2, ,2 2,2 2,4 2,5 2, ,8 3,9 4,0 5,8 3, ,6 4,3 4,9 5,3 5,

36 23. oktober 2014

37 23. oktober 2014

38 23. oktober 2014

39 Bruk av disp.fond i ØP-perioden ,0 mill. ( + 3,2) ,1 mill ,5 mill ,1 mill 2018? 23. oktober 2014

40 23. oktober 2014

41 Gjeld Lånegjeld Minsteavdrag Budsjetterte avdrag 2015 ØP Avdrag nedbetalingsplaner mill 21 mill 24,5 mill 36 mill 23. oktober 2014

42 Statsbudsjettet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf

43 Momenter fra statsbudsjettet: Samhandlingsreformen Ressurskrevende brukere-økt innslagspunkt Barnehager Oppgavefordeling våren 2015 Trukket forslag om godkjenning låneopptak Pålegge interkommunalt samarbeid Nytt vekstilskudd Skatteoppkreverfunksjonen Formuesskatten 23. oktober 2014

44 HELE LANDET Vekt Antall Antall ALSTAHAUG Bruk av folke tall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0, ,9651-0,02 % år 0, ,8343-2,09 % år 0, ,0126 0,36 % år 0, ,0946 0,19 % år 0, ,9779-0,20 % år 0, ,9764 0,00 % år 0, ,9241-0,04 % år 0, ,1314 0,09 % år 0, ,1729 0,85 % år 0, ,9775-0,16 % over 90 år 0, ,5889-1,85 % Basistillegg 0, ,6012 1,34 % Sone 0, ,4846 0,62 % Nabo 0, ,0215 0,03 % Landbrukskriterium 0, ,2627 0,08 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skand 0, ,3474 0,28 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, ,1254-0,08 % Flytninger uten integreringstilsk 0, ,4712-0,24 % Dødlighet 0, ,1032 0,45 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, ,2018 0,23 % Lavinntekt 0, ,7948-0,12 % Uføre år 0, ,3471 0,15 % Opphopningsindeks 0, ,6894-0,42 % Urbanitetskriterium 0, ,6914-0,53 % PU over 16 år 0, ,5220 2,28 % Ikke-gifte 67 år og over 0, ,0627 0,26 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0, ,2613 0,77 % Innbyggere med høyere utdanni 0, oktober ,8326-0,31 % Kostnadsindeks 1,0000 1, ,92 %

45 HELE LANDET Vekt Antall Antall ALSTAHAUG Bruk av folke tall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0, ,9824-0,01 % år 0, ,8702-1,63 % år 0, ,9834-0,48 % år 0, ,1228 0,26 % år 0, ,9718-0,27 % år 0, ,1833 0,83 % år 0, ,9966-0,02 % over 90 år 0, ,5943-1,87 % Basistillegg 0, ,6173 1,42 % Sone 0, ,4770 0,63 % Nabo 0, ,0184 0,02 % Landbrukskriterium 0, ,2484 0,07 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skand 0, ,2245 0,19 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, ,1026-0,08 % Flytninger uten integreringstilsk 0, ,4224-0,27 % Dødlighet 0, ,1156 0,53 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, ,1556 0,18 % Lavinntekt 0, ,8363-0,10 % Uføre år 0, ,4258 0,19 % Opphopningsindeks 0, ,7082-0,39 % Urbanitetskriterium 0, ,6916-0,53 % PU over 16 år 0, ,4166 1,90 % Ikke-gifte 67 år og over 0, ,0914 0,40 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0, ,9397-0,18 % Innbyggere med høyere utdanni 0, oktober ,8447-0,29 % Kostnadsindeks 1,0000 1, ,50609 %

46 Nord-Norge tilskudd 1645 x 7393 = Innbyggertilskudd x 7422 = Utgiftsutjevning 1,0050 x = x 7422 = Private/ statlige skoler INGAR Særskilt fordeling Skjønn oktober 2014

47 Nord-Norge tilskudd Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning INGAR Skjønn Særskilt fordeling Netto innt. Utj Skatt SUM FRIE INNTEKTER oktober 2014

48 23. oktober 2014

49 Særlige utfordringer Kulturbadet Ikke kommunale barnehager Tjenesten for funksjonshemmede Lav vekst i frie inntekter 2015 Befolkningsutvikling Store investeringsutfordringer Ubalanse i ØP-perioden 23. oktober 2014

50 Arena 23. oktober 2014

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år Plasseringer Plasse Rapportert det e Oppdatert til 21 Plassering i Kommunebarometeret år for år 21 211 212 213 214 Totalt 42 418 317 338 295 I fylket 26 25 22 24 21 I kommunegruppa 6 8 6 9 2 Korrigert

Detaljer

Totalt 270 243 68 93 76

Totalt 270 243 68 93 76 SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 270 243 68 93 76 I fylket 16 8 2 6 1 I kommunegruppa 40 25 12 9 9 Korrigert inntekt (KI) 100,9 100,9 103,6 101,6 102,8 Rangering KI 227 227 175 204 197 Plasseringene

Detaljer

Totalt

Totalt SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 348 184 30 25 77 I fylket 19 12 5 4 13 I kommunegruppa 16 13 2 1 3 Korrigert inntekt (KI) 137,0 137,0 126,9 123,5 123,8 Rangering KI 45 45 44 53 56 Plasseringene

Detaljer

Totalt 352 158 92 176 266

Totalt 352 158 92 176 266 SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16 16 21 30 31 Plasseringene

Detaljer

Totalt

Totalt SPONSORER 21 211 212 213 214 Trend Totalt 318 411 384 421 416 I fylket 2 15 6 14 13 I kommunegruppa 7 11 9 1 1 Korrigert inntekt (KI) 124,4 124,4 116,2 117,2 117,7 Rangering KI 83 83 94 84 77 Plasseringene

Detaljer

Totalt

Totalt SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 282 287 158 68 35 I fylket 17 15 9 6 3 I kommunegruppa 15 31 13 12 2 Korrigert inntekt (KI) 117,0 117,0 113,1 112,7 112,8 Rangering KI 110 110 104 106 106

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

Totalt

Totalt SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 65 121 71 145 38 I fylket 4 7 9 15 5 I kommunegruppa 7 7 4 9 2 Korrigert inntekt (KI) 98,6 98,6 99,3 98,2 99,1 Rangering KI 261 261 244 267 265 Plasseringene

Detaljer

SPONSORER. nr.43. Larvik

SPONSORER. nr.43. Larvik SPONSORER nr.43 Larvik Totaltabellen utvikling over tid 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 23 289 155 161 43 I fylket 3 12 9 7 4 I kommunegruppa 5 33 20 18 5 Korrigert inntekt (KI) 88,7 88,7 91,0 90,8

Detaljer

Vanylven. nr. 175 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 225 uten justering for inntektsnivå

Vanylven. nr. 175 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 225 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 175 Vanylven nr. 225 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer Oppdatert til 2015- barometeret (sam

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år nr.166 Søndre Land Plassering i Kommunebarometeret år for år 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 293 299 371 355 166 I fylket 24 24 25 25 17 I kommunegruppa 30 25 30 26 15 Korrigert inntekt 95,4 95,4 95,2

Detaljer

Totalt

Totalt SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 274 34 17 42 26 I fylket 17 2 1 2 1 I kommunegruppa 21 3 3 5 4 Korrigert inntekt (KI) 101,0 101,0 96,3 97,1 99,4 Rangering KI 224 224 302 291 259 Plasseringene

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år nr. 136 Moss Plassering i Kommunebarometeret år for år 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 234 341 267 368 136 I fylket 11 15 10 15 7 I kommunegruppa 31 37 35 36 19 Korrigert inntekt 95,9 95,9 97,0 96,8 95,8

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år nr. 155 Folldal Plassering i Kommunebarometeret år for år 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 290 28 247 149 155 I fylket 18 3 13 10 9 I kommunegruppa 11 3 15 9 8 Korrigert inntekt 104,6 104,6 103,8 105,4

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Ski År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 88 6 8 148 92,7 2012 181 10 19 243 92,0 2011 242 12 26 316 92,7 2010

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Asker År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 13 1 1 32 101,7 2012 83 6 8 116 101,3 2011 157 5 15 176 102,5 2010

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Os (Hedm.) År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 16 1 5 36 98,4 2012 5 1 3 15 98,4 2011 16 1 4 50 99,3 2010 22

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Larvik År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 159 7 17 231 90,8 2012 247 10 29 318 91,0 2011 208 8 21 302 88,7

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015 Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 Formannskapet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunestyrets vedtak 18/6 2015 Nr. Aktivitet Ansvarlig

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Førde År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 111 12 7 152 98,2 2012 136 11 10 172 99,3 2011 99 10 6 140 98,6 2010

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Birkenes År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 387 15 60 400 96,6 2012 380 15 57 401 95,2 2011 346 15 55 373

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Sauda År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 210 11 16 166 114,7 2012 115 3 10 71 118,5 2011 171 10 11 109 119,8

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Skiptvet År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 49 4 9 90 97,5 2012 27 3 5 65 97,8 2011 19 2 4 59 99,5 2010 91

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Marnardal År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 28 3 8 22 118,5 2012 51 5 13 37 118,2 2011 119 8 19 46 133,2

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Gran År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 148 12 10 217 91,4 2012 182 15 13 254 91,4 2011 193 16 11 279 89,7

Detaljer

Gr an. nr. 219 på totaltabellen nr. 318 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON

Gr an. nr. 219 på totaltabellen nr. 318 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON Gr an nr. 219 på totaltabellen nr. 318 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er litt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Plasseringer over tid 20 10 20 11

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Fusa År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 32 1 3 66 96,2 2012 13 1 2 42 96,2 2011 35 1 5 59 101,0 2010 65 2

Detaljer

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Kviteseid År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 26 2 5 43 104,2 2012 68 4 15 90 102,4 2011 22 2 6 53 103,0 2010

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Fusa År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 38 2 3 68 97,1 2012 11 1 2 40 96,2 2011 37 1 5 68 101,0 2010 56 2

Detaljer

115 195 Nøkkeltallene er litt bedre

115 195 Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Hva er Kommunebarometeret? Et journalistisk bearbeidet produkt Basis i offisielle tall levert av kommunene til staten Kostra, Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

Budsjett- og økonomiplanopplegget Administrasjonssjef Børge Toft

Budsjett- og økonomiplanopplegget Administrasjonssjef Børge Toft Budsjett- og økonomiplanopplegget 2019-2022 Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no 9 Kommunestyrets vedtak vedr.

Detaljer

Kommunestyrets budsjettkonferanse

Kommunestyrets budsjettkonferanse Kommunestyrets budsjettkonferanse 19. September 2018 Administrasjonssjef Børge Toft Økonomisjef Frank Pedersen Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Porsanger kommune Dialogseminar 30. august 2018 KOSTRA-analyse. Håvard Moe, seniorrådgiver, KS-Konsulent as

Porsanger kommune Dialogseminar 30. august 2018 KOSTRA-analyse. Håvard Moe, seniorrådgiver, KS-Konsulent as Porsanger kommune Dialogseminar 30. august 2018 KOSTRA-analyse Håvard Moe, seniorrådgiver, KS-Konsulent as Brutto driftsinntekter Porsanger 2017: 388 697 952,- Noen fundamentale perspektiver: 1. Det er

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 4. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 4. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 4. juli 2018 Sel 44 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 200 justert for inntektsnivå Fylke: nr. 17 Gruppe: nr. 27 Nøkkeltallene er litt bedre enn økonomiske forutsetninger

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2017 Administrasjonssjef Børge Toft

Økonomiplan Årsbudsjett 2017 Administrasjonssjef Børge Toft Økonomiplan 2017-2020 Årsbudsjett 2017 Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette?

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette? Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar Konsekvenser av demografiske endringer Hvordan jobber Trysil kommune med dette? 1 2 Østlendingen 19.11.14 3 Inntektssystemet bygger i hovedsak

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 4. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 4. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 4. juli 2018 Førde 46 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 1 justert for inntektsnivå Fylke: nr. 1 Gruppe: nr. 1 Nøkkeltallene er langt bedre enn økonomiske forutsetninger

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 13. august % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 13. august % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 13. august 2018 Alstahaug 45 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 281 justert for inntektsnivå Fylke: nr. 12 Gruppe: nr. 9 Nøkkeltallene er litt svakere enn økonomiske

Detaljer

Budsjett og økonomiplan i Levanger

Budsjett og økonomiplan i Levanger Budsjett og økonomiplan i Levanger 1 Budsjettet og økonomiplanen i årshjulet Lenke til årshjulet på nett Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 2 Økonomiplanen

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 13. august % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 13. august % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 13. august 2018 Rana 43 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 292 justert for inntektsnivå Fylke: nr. 13 Gruppe: nr. 41 Nøkkeltallene er en del svakere enn økonomiske

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 13. august % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 13. august % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 13. august 2018 Kvam 37 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 331 justert for inntektsnivå Fylke: nr. 21 Gruppe: nr. 47 Nøkkeltallene er en del svakere enn økonomiske

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 4. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 4. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 4. juli 2018 Lindesnes 46 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 43 justert for inntektsnivå Fylke: nr. 7 Gruppe: nr. 3 Nøkkeltallene er langt bedre enn økonomiske forutsetninger

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 4. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 4. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 4. juli 2018 Sigdal 47 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 110 justert for inntektsnivå Fylke: nr. 8 Gruppe: nr. 14 Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra økonomiske

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 4. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 4. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 4. juli 2018 Tynset 47 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 6 justert for inntektsnivå Fylke: nr. 1 Gruppe: nr. 1 Nøkkeltallene er klart bedre enn økonomiske forutsetninger

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 13. august % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 13. august % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 13. august 2018 Narvik 50 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 325 justert for inntektsnivå Fylke: nr. 18 Gruppe: nr. 46 Nøkkeltallene er langt svakere enn økonomiske

Detaljer

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommunebarometeret 2015 - Kommunal Rapport SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommune Kommune Kommune Fylke Gruppe Moss Rygge (median) (median)

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015 Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Reell inntektsvekst Reell inntektsvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 milliardar kroner i 2015. Av dette er 4,4 milliarder

Detaljer

224 298 Nøkkeltallene er litt bedre. 214 273 Nøkkeltallene er litt bedre 34 % 34 % 33 % % 43 % 43 % % 44 % 42 % % 30 %

224 298 Nøkkeltallene er litt bedre. 214 273 Nøkkeltallene er litt bedre 34 % 34 % 33 % % 43 % 43 % % 44 % 42 % % 30 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 13. august % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 13. august % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 13. august 2018 Vik 35 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 353 justert for inntektsnivå Fylke: nr. 23 Gruppe: nr. 21 Nøkkeltallene er litt svakere enn økonomiske forutsetninger

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 13. august % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 13. august % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 13. august 2018 Lenvik 49 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 392 justert for inntektsnivå Fylke: nr. 31 Gruppe: nr. 13 Nøkkeltallene er langt svakere enn økonomiske

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke...... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015...... 6 De beste i kommunegruppa...... 6

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 4. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 4. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 4. juli 2018 Porsanger 39 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 425 justert for inntektsnivå Fylke: nr. 19 Gruppe: nr. 35 Nøkkeltallene er langt svakere enn økonomiske

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Gran Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 169 4 226 29 91 2011 173 34 255 41 2010 207 296 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

Kommunebarometeret Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Kommunebarometeret Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Kommunebarometeret 2019 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Innhold Hva er Kommunebarometeret? Gjennomgang av Ringerike kommunes resultater foreløpig rapport Hva er Kommunebarometeret Viser kommunens

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 4. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 4. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE 2018 ENDELIGE TALL 4. juli 2018 Bærum 49 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 5 justert for inntektsnivå Fylke: nr. 1 Gruppe: nr. 1 Nøkkeltallene er klart bedre enn økonomiske forutsetninger

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2012 32452/2012 2012/4022 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/101 Formannskapet 06.06.2012 12/99 Bystyret 21.06.2012 Kommunebarometeret 2012 Sammendrag

Detaljer

Budsjettkonferanse Kommunestyret 28. oktober 2015

Budsjettkonferanse Kommunestyret 28. oktober 2015 Budsjettkonferanse Kommunestyret Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunestyrets vedtak 18/6 2015 Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting

Detaljer

Klart bedre Klart bedre Klart bedre. Rangering i fylket 1 2 9 Rangering i kommunegruppa 4 6 10

Klart bedre Klart bedre Klart bedre. Rangering i fylket 1 2 9 Rangering i kommunegruppa 4 6 10 Kommunebarometeret 2015 - Kommunal Rapport SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Let opp kommunenummeret Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 1119 1120 1121 Kommune Kommune Kommune Kommunenummer:

Detaljer

Presentasjon av tallgrunnlaget for

Presentasjon av tallgrunnlaget for Presentasjon av tallgrunnlaget for økonomiplanen 2019-2025 Kommunestyremøte 07.11.2018 Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 Forslag til statsbudsjett 2019 ble lagt frem 08.10.2018

Detaljer

Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune

Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune 1 Om beregningene Vi har utarbeidet illustrasjonsberegninger av effekt på frie inntekter for Fjell kommune som følge av oljekrisen/-prisfallet

Detaljer

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Vegårshei, 19. mai 2015

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Vegårshei, 19. mai 2015 Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Vegårshei, 19. mai 2015 Hva er Kommunebarometeret? Et journalistisk bearbeidet produkt Basis i offisielle tall levert av kommunene til staten Kostra, Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS Framsikt Analyse- Videreutvikling 2018 Bjørn A Brox, Framsikt AS Temaer Innsparingsanalyse Tjenesteanalyse økonomi Tjenesteanalyse kvalitet Nye kommuner Dokumentproduksjon Ny Kostra 2018 Innsparingsanalysen

Detaljer

Kommunebarometer for 2009

Kommunebarometer for 2009 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.10.2010 54940/2010 2010/214 212 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/131 Formannskapet 13.10.2010 10/109 Bystyret 28.10.2010 Kommunebarometer for

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Gjerdrum kommune

Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 07.06.17 Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper RESULTATER, UTFORDRINGER OG MULIGHETER Kaare Granheim 1 Situasjon 31.12.16 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

39 % 40 % 21 % 41 % % 27 % ENDELIG UTGAVE 2015 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 2 av 36. 2015- versjonen (sammenliknbar over tid)

39 % 40 % 21 % 41 % % 27 % ENDELIG UTGAVE 2015 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 2 av 36. 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 FORELØPIGE TALL 9. april % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 FORELØPIGE TALL 9. april % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE 2018 FORELØPIGE TALL 9. april 2018 Skaun 38 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 64 justert for inntektsnivå Fylke: nr. 2 Gruppe: nr. 11 Nøkkeltallene er klart bedre enn økonomiske forutsetninger

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0926 Lillesand Rangering Kommunebarometeret 17 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 56 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Fusa Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 16 35 44 47 96 2011 51 19 91 11 2010 70 102 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 FORELØPIGE TALL 5. april % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 FORELØPIGE TALL 5. april % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE 2018 FORELØPIGE TALL 5. april 2018 Mandal 49 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 1 justert for inntektsnivå Fylke: nr. 1 Gruppe: nr. 1 Nøkkeltallene er langt bedre enn økonomiske forutsetninger

Detaljer

31 % 31 % 38 % % 40 % % 36 % 41 % % 34 %

31 % 31 % 38 % % 40 % % 36 % 41 % % 34 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

219 312 Nøkkeltallene er litt bedre. 172 263 Nøkkeltallene er litt bedre 22 % 28 % 31 % 47 % 31 % 42 % % 44 % % 33 % 36 %

219 312 Nøkkeltallene er litt bedre. 172 263 Nøkkeltallene er litt bedre 22 % 28 % 31 % 47 % 31 % 42 % % 44 % % 33 % 36 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 FORELØPIGE TALL 9. april % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE 2018 FORELØPIGE TALL 9. april % av nøkkeltallene er forbedret siste år www.kommunebarometeret.no Kommunal Rapport ANALYSE 2018 FORELØPIGE TALL 9. april 2018 Verdal 52 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 83 justert for inntektsnivå Fylke: nr. 5 Gruppe: nr. 10 Nøkkeltallene

Detaljer

366 422 Nøkkeltallene er litt bedre

366 422 Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer