Kommunebarometeret 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunebarometeret 2013"

Transkript

1 Kommunebarometeret 2013 Ski År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt , , , ,7 Kommunebarometeret utvikles fra år til år. Plasseringene for tidligere år er korrigert for å være mest mulig sammenliknbare med årets barometer. Det er gjort endringer fra foreløpig til endelig versjon 2013, se siste side (s. 57). Korrigert inntekt: Betyr hvor stor økonomisk handlefrihet kommunen har, etter at utgiftsbehovet er dekket og ekstrainntekter som eiendomsskatt og utbytte er tatt med. Snitt = 100. Kommunebarometeret er en rangering, ikke en vurdering om tjenesten fortjener stempel god nok eller ei. For en vanlig kommune er det helt naturlig å ha omtrent like mange gode som dårlige plasseringer på tabellene. Der man kommer dårlig ut, kan det likevel være naturlig å tenke at det kan være noe å hente. Denne analysen er basert på endelige Kostra-tall for 2012, samt data fra andre kilder. I de tilfellene kommunen ikke har levert data, eller vi kjenner til at data er rapportert feil, har vi antatt at kommunen er gjennomsnittlig. Rapporten baserer seg i all hovedsak på konserntall. Karakteren for hver enkelt sektor er satt uten hensyn til inntektsnivå. I totaltabellen har vi imidlertid justert for korrigert inntekt. ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 1 AV 57

2 Innhold Utvikling år for år... 3 De beste i kommunegruppa... 4 De beste i fylket... 5 De kommunen likner mest på... 6 Hva sier innbyggerne?... 7 Grunnskole... 8 Pleie og omsorg Barnevern Barnehage Helse Sosialhjelp Kultur Økonomi Enhetskostnader Nærmiljø Saksbehandling Vann, avløp og renovasjon Brukerperspektiv Kommunens nøkkeltall målt mot de beste Generelt om Kommunebarometeret Korreksjoner i barometeret ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 2 AV 57

3 Utvikling år for år Hvor stor andel av nøkkeltallene (justert for vekt i barometeret) ble bedre og dårligere siste år? 2013-barometeret 36 % 64 % 2012-barometeret 2011-barometeret 36 % 64 % 42 % 58 % Andel dårligere nøkkeltall. Andel bedre nøkkeltall. Målt mot året før, justert for nøkkeltallets vekt i barometeret. De som har størst forbedring vil ha bedre nøkkeltall på rundt to tredeler av barometeret. For dem som har størst forverring er fordelingen omvendt. ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 3 AV 57

4 Karakter og plassering for hver sektor Samlet karakter Endring siste år Grunnskole (20% vekt) 4,6 4,6 3,8 3,8 - Pleie og omsorg (20) 4,3 3,2 3,6 3,4 + Barnevern 5,4 5,1 4,6 4,2 + Barnehage 2,4 2,8 2,4 3,0 - Helse (7,5) 3,5 4,1 3,8 3,4 - Sosialhjelp (5) 2,7 2,2 1,9 2,1 + Kultur (2,5) 2,4 2,7 3,2 3,2 - Økonomi 3,6 3,3 3,3 2,7 + Enhetskostnader (5) 5,8 5,4 5,5 5,4 + Nærmiljø og klima (2,5) 5,2 5,3 5,2 5,5 - Saksbehandling (2,5) 4,3 4,5 5,2 5,0 - Vann og avløp (2,5) 5,4 4,9 4,4 3,2 + Brukerperspektiv (2,5) 4,3 4,3 4,5 5,4 - Plassering nasjonalt Plass fylke Plass kommunegruppe Grunnskole (20% vekt) Pleie og omsorg (20) Barnevern Barnehage Helse (7,5) Sosialhjelp (5) Kultur (2,5) Økonomi Enhetskostnader (5) Nærmiljø og klima (2,5) Saksbehandling (2,5) Vann og avløp (2,5) Brukerperspektiv (2,5) Ski gjør et kraftig hopp på tabellen, blant annet takket være langt bedre plassering innen pleie og omsorg, bedre økonomitall og enda bedre plassering innen enhetskostnader og barnevern. Barnehage, sosialhjelp og kultur trekker noe ned. I totaltabellen justerer vi litt for kommunens lave inntektsnivå, men selv uten den justeringen er profilen i hovedsak god. Det går også an å måle kommunen mot egne nøkkeltall tidligere år. Da ser vi at blant de tallene som har endret seg det siste året, er det en klar overvekt av nøkkeltall som har blitt bedre enn før. Nasjonalt er utviklingen klart positiv, men ikke så sterk som i Ski. Det forklarer også hoppet på tabellen. ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 4 AV 57

5 De beste i kommunegruppa Dette er de kommunene som kommer best ut innen kommunegruppa, slik den er definert av SSB: Rang GSK PO BV BH HE SOS KUL ØK ENH MIL SAK VAR BRUK 1 Asker 13 6,0 1,9 4,5 3,5 5,2 3,1 3,4 6,0 5,1 4,8 4,7 6,0 6,0 2 Nøtterøy 45 5,1 4,2 5,5 4,2 3,5 1,9 2,6 3,3 5,4 5,4 4,5 4,8 5,2 3 Oppegård 48 6,0 2,8 4,5 2,3 4,2 4,4 3,7 4,2 5,5 4,1 4,3 5,7 3,5 4 Sandefjord 52 3,9 2,3 5,9 4,2 2,9 3,3 2,6 6,0 4,6 4,0 3,3 5,9 5,8 5 Nittedal 55 4,6 3,1 5,4 3,5 3,3 3,4 1,8 5,4 5,1 4,3 5,4 4,8 4,5 6 Lillehammer 57 4,8 3,4 4,2 4,1 4,0 1,4 4,3 5,2 3,7 5,6 5,8 5,1 6,0 7 Hamar 60 5,1 2,7 4,7 4,6 3,7 1,2 4,5 5,3 5,0 4,0 4,2 5,8 4,7 8 Ski 88 4,6 4,3 5,4 2,4 3,5 2,7 2,4 3,6 5,8 5,2 4,3 5,4 4,3 9 Kongsberg 91 5,5 4,8 5,2 2,5 3,2 3,1 3,3 4,0 4,7 4,8 2,6 4,0 1,8 10 Lørenskog 93 5,0 4,4 4,6 3,8 3,6 3,6 3,6 2,8 5,3 5,5 3,3 4,6 3,9 11 Sola 94 5,4 4,6 4,1 2,7 3,7 2,2 3,5 3,5 4,2 4,8 4,8 6,0 3,9 12 Haugesund 118 4,6 4,4 5,1 4,3 3,0 1,5 3,4 2,7 4,9 5,2 3,7 5,1 4,8 13 Skedsmo 129 4,8 2,7 4,7 3,0 2,7 2,7 2,7 4,9 6,0 4,5 5,1 4,2 3,9 14 Bodø 133 4,9 5,3 3,6 3,6 3,9 3,1 3,2 3,5 5,2 3,9 2,4 5,0 3,5 15 Lier 138 5,6 1,5 4,9 4,5 2,6 2,3 1,9 3,8 5,1 5,0 3,2 4,4 5,8 De ti største kommunene i landet har vi samlet i én kommunegruppe (G14). Grimstad er flyttet til G13, og Inderøy er plassert i G11. De beste i fylket Husk at det kan være store inntektsforskjeller mellom kommuner i ett og samme fylke. Rang GSK PO BV BH HE SOS KUL ØK ENH MIL SAK VAR BRUK 1 Asker 13 6,0 1,9 4,5 3,5 5,2 3,1 3,4 6,0 5,1 4,8 4,7 6,0 6,0 2 Bærum 37 6,0 2,9 4,1 2,9 4,9 2,9 3,0 4,6 4,9 4,4 3,8 5,6 6,0 3 Oppegård 48 6,0 2,8 4,5 2,3 4,2 4,4 3,7 4,2 5,5 4,1 4,3 5,7 3,5 4 Vestby 51 4,6 4,1 5,3 3,1 2,5 2,3 2,1 4,9 6,0 5,7 4,4 5,5 4,7 5 Nittedal 55 4,6 3,1 5,4 3,5 3,3 3,4 1,8 5,4 5,1 4,3 5,4 4,8 4,5 6 Ski 88 4,6 4,3 5,4 2,4 3,5 2,7 2,4 3,6 5,8 5,2 4,3 5,4 4,3 7 Frogn 90 5,9 2,5 5,4 2,1 3,4 4,6 2,8 4,2 5,5 3,8 1,5 4,1 6,0 8 Lørenskog 93 5,0 4,4 4,6 3,8 3,6 3,6 3,6 2,8 5,3 5,5 3,3 4,6 3,9 9 Nesodden 100 5,9 3,7 4,1 2,1 3,9 2,6 2,9 3,3 6,0 3,5 3,0 4,8 6,0 10 Ås 110 5,3 2,5 3,9 3,2 3,6 2,9 2,1 4,8 5,1 3,3 4,8 4,9 6,0 11 Skedsmo 129 4,8 2,7 4,7 3,0 2,7 2,7 2,7 4,9 6,0 4,5 5,1 4,2 3,9 12 Gjerdrum 144 4,3 3,1 5,7 1,1 3,6 3,1 2,2 4,6 5,2 5,7 5,0 4,1 5,6 13 Rælingen 226 4,1 3,3 4,4 2,3 3,4 3,3 1,4 3,9 5,2 4,6 5,1 6,0 3,5 14 Aurskog-Høland246 2,7 4,2 5,5 2,7 2,5 1,8 2,1 4,4 6,0 4,4 5,9 4,9 2,2 15 Sørum 248 4,0 2,5 3,9 3,6 3,5 4,2 2,5 3,3 5,6 4,0 5,2 5,0 4,7 GSK: Grunnskole. PO: Pleie og omsorg. BV: Barnevern. BH: Barnehage. HE: Helse. SOS: Sosialtjenesten. KUL: Kultur. ØK: Økonomi. EN: Enhetskostnader. MIL: Nærmiljø og klima. SAK: Saksbehandling. VAR: Vann, renovasjon og avløp. BRUK: Brukerperspektiv. ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 5 AV 57

6 De kommunen likner mest på Kommunal Rapport har beregnet hvilke kommuner som har mest til felles, basert på korrigert inntekt, folketall, alderssammensetning, geografi og utgiftsbehov. Hensikten er å prøve å gi et annet, men relevant sammenlikningsgrunnlag for kommunen som kan supplere de mest brukte måtene å sammenlikne seg på i dag. Data er hentet fra SSB og Kommunaldepartementet, men dette står helt og fullt for Kommunal Rapports regning. Rang GSK PO BV BH HE SOS KUL ØK ENH MIL SAK VAR BRUK 1 Vestby 51 4,6 4,1 5,3 3,1 2,5 2,3 2,1 4,9 6,0 5,7 4,4 5,5 4,7 2 Nittedal 55 4,6 3,1 5,4 3,5 3,3 3,4 1,8 5,4 5,1 4,3 5,4 4,8 4,5 3 Røyken 74 4,5 3,8 4,8 2,8 2,5 4,9 1,2 4,9 5,4 5,5 4,7 5,3 4,7 4 Søgne 76 4,7 3,9 4,5 3,4 3,7 3,1 2,2 4,8 5,7 4,5 5,7 4,2 4,5 5 Ski 88 4,6 4,3 5,4 2,4 3,5 2,7 2,4 3,6 5,8 5,2 4,3 5,4 4,3 6 Lørenskog 93 5,0 4,4 4,6 3,8 3,6 3,6 3,6 2,8 5,3 5,5 3,3 4,6 3,9 7 Nesodden 100 5,9 3,7 4,1 2,1 3,9 2,6 2,9 3,3 6,0 3,5 3,0 4,8 6,0 8 Ås 110 5,3 2,5 3,9 3,2 3,6 2,9 2,1 4,8 5,1 3,3 4,8 4,9 6,0 9 Lier 138 5,6 1,5 4,9 4,5 2,6 2,3 1,9 3,8 5,1 5,0 3,2 4,4 5,8 10 Karmøy 203 3,1 4,8 5,2 3,2 2,8 3,2 2,9 3,7 4,7 4,3 3,8 4,9 3,5 11 Nedre Eiker 241 3,2 3,6 5,2 3,8 2,2 3,2 2,0 4,0 4,9 3,9 6,0 5,3 2,7 12 Sørum 248 4,0 2,5 3,9 3,6 3,5 4,2 2,5 3,3 5,6 4,0 5,2 5,0 4,7 13 Ullensaker 316 2,6 5,1 3,1 3,1 4,3 3,3 2,9 3,3 4,7 4,0 1,8 6,0 4,7 14 Stord 375 3,7 3,0 3,7 3,2 3,4 2,7 1,5 2,3 4,1 4,0 3,3 4,9 4,8 15 Fet 389 3,9 1,8 3,7 2,9 3,5 3,9 1,5 2,6 5,1 2,3 4,7 4,2 5,2 GSK: Grunnskole. PO: Pleie og omsorg. BV: Barnevern. BH: Barnehage. HE: Helse. SOS: Sosialtjenesten. KUL: Kultur. ØK: Økonomi. EN: Enhetskostnader. MIL: Nærmiljø og klima. SAK: Saksbehandling. VAR: Vann, renovasjon og avløp. BRUK: Brukerperspektiv. Vår metode for å sette sammen denne "kommunegruppa" er svært enkel. Vi har brukt 13 forskjellige indikatorer innen alderssammensetning, utvikling i folketall, geografi, folketetthet, økonomi og levekår. Alle faktorer betyr like mye. Kommunegruppene til SSB varierer nemlig mye, både i størrelse på de enkelte kommunene og særlig hva gjelder reelt inntektsnivå. I noen kommunegrupper er det svært store økonomiske forskjeller, og da er det også et spørsmål om det egentlig har så stor hensikt å måle egen kommune mot en slik gruppe. Vi oppdaterer denne beregningen et par ganger i året, når det foreligger nye data som vi kan bruke. Vi understreker at sammenstillingen er metodisk enkel; men på den annen side blir det en annen og langt mer fleksibel gruppering enn SSBs. SSB oppdaterer sine kommunegrupper omtrent hvert fjerde år. Du kan lese mer om denne måten å sette sammen kommuner på i denne artikkelen på Kommunal- Rapport.no. Artikkelen er åpen for alle, også ikke-abonnenter. ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 6 AV 57

7 Hva sier innbyggerne? Her er svarene fra innbyggerne på en del utvalgte spørsmål fra Innbyggerundersøkelsen. Det kommer ny undersøkelse i juni 2013, barometeret blir da oppdatert med nye data. Skalaen (verdi) går fra 1 (dårligst) til 7 (best). Om lag 150 kommuner er tatt med (minst 20 må ha svart fra kommunen for å bli tatt med i vår oversikt). Svarene er ikke vektet i Kommunebarometeret. Antall svar 2013: 71 Karakter Hvor gode er tjenestene? Plassering 2013 (av 118) 2010 (av 151) Andel positive - negative svar (>0 = flere positive enn negative) Barnehage 2,7 5, Barnevern 2, SFO 2,1 3, Grunnskole 3,5 2, Fastlege 2, Sykehjem 2,2 4, Hjemmesykepleie 2,0 4, Hjemmehjelp 2,9 4, Sosialtjenesten 1,9 4, Plan- og bygningsetaten 4,3 4, Biblioteket 3,1 4, Alt i alt 3,1 4, Hvor nær idealkommunen er din kommune? 3,6 3, Tilgang på hjemmehjelp 2,2 3, Tilgang på hjemmesykepleie 2,0 2, Tilgang på sykehjemsplass 1,8 3, Oppvekstmiljø for barn 3,1 3, Sikker skolevei 3,9 3, Tilrettelagt for syklister 3,4 4, Tillit til kommunepolitikerne 4, Innsyn i dokumenter og saker 2,4 4, Finner nyttig info på kommunens nettsider 2,2 1, Bruker nettbaserte tjenester 2,2 4, Forstår skriftlig informasjon fra kommunen 4,2 1, Får rett person i kommunen i tale 2,9 3, Får informasjon fra de ansatte 3,1 3, Å klage til kommunen 2,6 4, Alt i alt, hvor fornøyd er du med kommunen som et sted å leve og bo? 3,3 4, Kilde: Difi, Innbyggerundersøkelsen. Rangeringen og karaktergivingen er foretatt av Kommunal Rapport, på samme måte som ellers i Kommunebarometeret. Minst 20 innbyggere i kommunen må ha svart på undersøkelsen, for at vi skal gjengi svarene og rangere. ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 7 AV 57

8 Grunnskole Teller 20 % av det samlede barometeret Karakter Plassering Snitt grunnskolepoeng siste fire år (15) 3,6 3,6 3, Snitt grunnskolepoeng siste år (5) 3,9 3,8 3,5 1, Snitt nasjonale prøver 5. trinn siste fire år 5,7 5, Snitt nasjonale prøver 8. trinn siste fire år 4,3 4, Snitt nasjonale prøver 9. trinn siste tre år 4,0 125 Andel elever som ikke har fullført og bestått videregående innen fem år, snitt siste fire år 4,6 4,0 3,8 3, Antall elever per PC (5) 2,0 1,9 2,2 3, Trivsel, 7. trinn, snitt siste fem år (2,5) 5,7 5, Trivsel, 10. trinn, siste fem år (2,5) 5,0 5, Andel av lærere uten godkjent utdanning, trinn (5) Andel av lærere uten godkjent utdanning, trinn (5) 4,1 4,0 4,2 4, ,4 3,3 2,7 3, Andel ansatte i SFO uten relevant utdanning (5) 2,7 3,1 2,9 2, Åpningstid i SFO (5) 3,4 4,4 4,2 4, Hva forteller tallene? Nasjonale prøver og grunnskolepoeng er viktigst. For nasjonale prøver teller alle prøver like mye. Frafallet i videregående skoler er også vektet høyt; det hjelper lite med gode resultater på ungdomsskolen hvis mange ikke fullfører og består eksamen på videregående skole. Elevene i Ski presterer litt bedre på nasjonale prøver enn på 10. trinn, men forskjellene er ganske små. Særlig på 5. trinn ligger elevene i Ski høyt målt mot resten av landet. Gjennomsnittlige avgangskarakterer virker å være på vei opp. Like viktig er det at andelen elever som ikke fullfører og består videregående skole, har falt betydelig de siste årene. Det gir positiv uttelling. Kommunen har mange lærere uten godkjent utdanning, det trekker litt ned. På SFO er det samme utfordring; knapt to av tre er uten relevant utdanning. Hva har det å si for kvaliteten på tilbudet? Åpningstiden i SFO er midt på treet. ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 8 AV 57

9 Rapporterte nøkkeltall målt mot de beste Registrert verdi Endring Topp 5 % KB 13 KB 12 KB 11 KB Snitt grunnskolepoeng siste fire år (15) 40,2 40,1 39,7 + 42,5 Snitt grunnskolepoeng siste år (5) 40,5 40,6 39,9 39,6-43,2 Snitt nasjonale prøver 5. trinn siste fire år 2,07 2,07 2,09 Snitt nasjonale prøver 8. trinn siste fire år 3,12 3,11 + 3,29 Snitt nasjonale prøver 9. trinn siste tre år 3,50 3,74 Andel elever som ikke har fullført og bestått videregående innen fem år, snitt siste fire år 21,5 24,3 25,4 26,1 + 15,1 Antall elever per PC (5) 3,7 4,1 4,2 3,7 + 1,3 Trivsel, 7. trinn, snitt siste fem år (2,5) Trivsel, 10. trinn, siste fem år (2,5) Andel av lærere uten godkjent utdanning, trinn (5) Andel av lærere uten godkjent utdanning, trinn (5) 6,8 6,5 6,0 6,4-0,0 10,3 8,5 11,2 10,2-0,0 Andel ansatte i SFO uten relevant utdanning (5) Åpningstid i SFO (5) De beste i kommunegruppa Rang GSK GSK1 GSK2 GSK3 GSK4 GSK5 GSK6 GSK7 GSK8 GSK9 GSK10 GSK11 GSK12 GSK13 1 Asker 5 5,5 5,6 6,0 6,0 6,0 5,1 4,0 5,9 5,8 4,9 4,0 2,6 4,5 2 Oppegård 8 5,8 4,8 6,0 6,0 6,0 4,6 3,3 5,6 5,5 4,9 5,2 3,1 4,1 3 Lier 40 4,6 4,3 5,2 5,3 4,4 4,2 5,1 5,4 4,8 5,1 5,1 2,9 4,8 4 Kongsberg 46 4,4 4,3 5,7 4,9 4,4 4,3 3,6 4,1 5,1 5,2 5,1 3,5 5,1 5 Sola 53 4,6 4,1 5,5 5,2 4,5 4,4 2,7 5,7 4,6 5,8 5,4 2,0 3,4 6 Molde 62 2,9 3,8 4,5 4,3 4,5 5,9 3,2 5,2 4,3 5,7 5,2 3,2 4,0 7 Hamar 75 3,4 3,3 6,0 4,4 4,3 4,5 1,3 6,0 6,0 5,9 5,7 3,4 3,9 8 Nøtterøy 77 2,9 2,9 5,5 6,0 5,4 4,3 2,0 4,5 4,5 5,7 5,7 2,1 3,9 9 Lørenskog 83 3,8 3,4 5,0 4,5 3,8 4,6 2,5 5,7 5,8 4,4 4,8 2,5 6,0 10 Bodø 94 4,9 4,7 4,3 5,1 4,1 2,8 3,7 4,3 4,3 5,9 5,6 3,1 3,5 11 Lillehammer 95 4,3 4,7 4,5 4,4 4,5 4,3 1,0 5,3 5,0 5,5 3,9 2,2 3,6 12 Skedsmo 101 3,5 3,9 5,1 4,1 3,4 3,8 3,9 5,3 5,6 4,9 4,4 3,6 5,5 13 Ålesund 105 3,8 3,8 5,3 3,5 3,3 4,3 1,8 5,1 5,3 5,7 5,6 2,3 5,0 14 Ski 117 3,6 3,9 5,7 4,3 4,0 4,6 2,0 5,7 5,0 4,1 2,4 2,7 3,4 15 Haugesund 119 2,9 3,7 4,1 3,7 3,3 4,7 2,6 4,6 4,4 6,0 6,0 4,0 4,3 ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 9 AV 57

10 De beste i fylket Rang GSK GSK1 GSK2 GSK3 GSK4 GSK5 GSK6 GSK7 GSK8 GSK9 GSK10 GSK11 GSK12 GSK13 1 Bærum 2 6,0 5,8 6,0 6,0 6,0 6,0 2,8 6,0 6,0 4,8 3,5 1,7 4,1 2 Asker 5 5,5 5,6 6,0 6,0 6,0 5,1 4,0 5,9 5,8 4,9 4,0 2,6 4,5 3 Oppegård 8 5,8 4,8 6,0 6,0 6,0 4,6 3,3 5,6 5,5 4,9 5,2 3,1 4,1 4 Nesodden 27 5,5 5,1 5,5 6,0 4,7 4,1 3,9 5,5 5,1 4,5 4,9 2,1 4,1 5 Frogn 28 4,4 5,1 6,0 6,0 5,2 4,0 3,7 6,0 5,6 5,8 4,1 2,8 4,6 6 Ås 66 4,3 4,6 5,7 4,7 5,0 4,0 5,3 5,1 4,0 3,2 4,6 2,1 3,9 7 Lørenskog 83 3,8 3,4 5,0 4,5 3,8 4,6 2,5 5,7 5,8 4,4 4,8 2,5 6,0 8 Skedsmo 101 3,5 3,9 5,1 4,1 3,4 3,8 3,9 5,3 5,6 4,9 4,4 3,6 5,5 9 Ski 117 3,6 3,9 5,7 4,3 4,0 4,6 2,0 5,7 5,0 4,1 2,4 2,7 3,4 10 Nittedal 121 3,7 4,1 5,6 4,6 4,1 3,1 3,2 5,7 4,8 4,3 5,0 1,4 5,0 11 Vestby 124 3,8 3,5 4,5 4,7 4,3 2,8 4,0 4,8 4,2 4,9 5,6 2,4 5,9 12 Gjerdrum 157 3,5 4,1 5,5 3,7 3,0 3,6 2,3 5,7 5,3 4,3 3,8 2,6 5,0 13 Rælingen 181 3,6 4,3 4,4 3,3 2,7 3,2 3,6 5,2 4,9 3,5 5,6 3,4 4,4 14 Sørum 195 2,3 2,3 4,7 4,6 3,7 4,1 1,0 5,1 4,3 4,0 4,5 3,2 4,7 15 Fet 215 4,5 3,9 3,8 2,8 2,6 4,0 1,0 5,6 4,6 2,2 5,8 2,0 4,4 Andre fakta Slik har prestasjonene til de aller beste vært de siste årene. Her kan du også se hvor mange kommuner som har levert et bedre og dårligere nøkkeltall, målt mot året før. "Trend" viser om det er flest som har forbedret (+) eller forverret (-) seg det siste året. Nasjonal utvikling Topp 5 % i Kommune-Norge Forbedret siste år Forverret siste år Forbedret - forverret GRUNNSKOLE Trend Snitt grunnskolepoeng siste fire år (15) 42,5 42,6 42, Snitt grunnskolepoeng siste år (5) 43,2 43,5 43,1 42, Snitt nasjonale prøver 5. trinn siste fire år 2,1 2, Snitt nasjonale prøver 8. trinn siste fire år 3,3 3, Snitt nasjonale prøver 9. trinn siste tre år 3, Andel elever som ikke har fullført og bestått videregående innen 15,1 15,0 15,4 14, fem år, snitt siste fire år (20) Antall elever per PC (5) 1,3 1,4 1,5 1, Trivsel, 7. trinn, snitt siste fem år (2,5) 91,6 91, Trivsel, 10. trinn, siste fem år (2,5) 89,2 88, Andel av lærere uten godkjent utdanning, trinn (5) 0,0 0,0 0,0 0, Andel av lærere uten godkjent utdanning, trinn (5) 0,0 0,0 0,0 0, Andel ansatte i SFO uten relevant utdanning (5) 10,4 16,2 17,7 17, Åpningstid i SFO (5) 30,0 30,3 30,3 31, ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 10 AV 57

11 Hvordan vil elevtallet endre seg i framtiden? Endring i elevtallet sier noe om eventuelt behov for nye klasser eller skoler, eller fare for nedleggelser. Er veksten sterkere enn landsgjennomsnittet, vil det isolert øke rammetilskuddet målt mot resten av landet. Slik er SSBs framskrivninger sommeren 2012 for de neste fireårsperiodene: Innbyggere 6-12 år (barnetrinnet) Middels vekst Antall Endring fra 2012 Vekstnivå Høyere enn landet Høyere enn landet Lavere enn landet Høy vekst Antall Endring fra 2012 Vekstnivå Høyere enn landet Høyere enn landet Lavere enn landet Innbyggere år (ungdomstrinnet) Middels vekst Antall Endring fra 2012 Vekstnivå Lavere enn landet Høyere enn landet Høyere enn landet Høy vekst Antall Endring fra 2012 Vekstnivå Lavere enn landet Høyere enn landet Høyere enn landet ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 11 AV 57

12 Pleie og omsorg Teller 20 % av det samlede barometeret Karakter Plassering Andel årsverk m fagutdanning (20) 4,3 4,6 4,0 3, Kortidsplasser som andel av befolkningen 80+ Sykehjemsplasser (heldøgns omsorg) i % av befolkningen 80+ Andel av hjemmeboende over 80 år som får tjenester (5) Andel av hjemmeboende over 80 år med hjemmetjeneste og stort pleiebehov (5) Snitt tildelte timer i hjemmet, hjemmesykepleie Snitt tildelte timer i hjemmet, praktisk bistand (5) Tid m lege og fysioterapi per uke per beboer i sykehjem (15) Antall liggedøgn for utskrivningsklare, per innbyggere (5) 3,8 1,9 3,9 2, ,5 2,6 2,9 3, ,0 1,0 1,0 1, ,0 6, ,7 1,3 1,3 1, ,2 4,0 3,9 3, ,5 2,7 3,1 2, ,9 3,1 2, Andel plasser i enerom m/eget bad/wc 4,6 4,8 4,7 4, Årsverk pr. mottaker (5) 2,5 2,4 2,6 3, Hva forteller tallene? Høy andel med fagutdanning er det viktigste nøkkeltallet. Nytt i år er at vi beregner hvor mange av de eldste som bor hjemme, får hjemmetjenester og samtidig har stort omsorgsbehov. Vi har også med tall for utskrivningsklare pasienter (som i hovedsak er pleietrengende eldre). Utviklingen det siste året viser særlig at det nasjonalt rapporteres om langt mer tid med lege på sykehjem, enn tidligere. Det blir ikke flere enerom og det blir nærmest ikke flere sykehjemsplasser nasjonalt. Andelen som har fagutdanning er noe høyere enn landsgjennomsnittet (74 prosent) det er bra. Det er flere korttidsplasser målt som andel av de over 80 år, mens sykehjemsdekningen (heldøgns omsorg) er svakt fallende og nå på snittet. Bare tre av ti hjemmeboende over 80 år får tjenester, det er veldig lavt. Er gamle i Ski sprekere enn andre steder, eller er lista for å få bistand lagt for høyt? Kommunen tildeler lite hjemmesykepleie, men mye praktisk bistand en ikke helt uvanlig fordeling. Det har blitt mer av begge tjenester i år. Utskrivningsklare pasienter kommer nå mye raskere til hjemkommunen fra sykehuset enn tidligere det er bra; men mange er enda bedre. Forskjell på 80+ og 90+: Vær oppmerksom på at det er voldsom forskjell mellom gruppene år og 90+ hva gjelder bruk av hjemmehjelp og institusjon. Bare å se på dekningsgrad for 80+, for eksempel, kan i noen kommuner gi et feil bilde av utviklingen. Å måle mot 80+ kan undervurdere behovet for plasser med heldøgns omsorg, ettersom det er gruppa 90+ som nå vokser (gruppa er omtrent konstant de neste årene). ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 12 AV 57

13 Rapporterte nøkkeltall målt mot de beste Registrert verdi Endring Topp 5 % KB 13 KB 12 KB 11 KB Andel årsverk m fagutdanning (20) Kortidsplasser som andel av befolkningen 80+ Sykehjemsplasser (heldøgns omsorg) i % av befolkningen 80+ Andel av hjemmeboende over 80 år som får tjenester (5) Andel av hjemmeboende over 80 år med hjemmetjeneste og stort pleiebehov (5) Snitt tildelte timer i hjemmet, hjemmesykepleie Snitt tildelte timer i hjemmet, praktisk bistand (5) Tid m lege og fysioterapi per uke per beboer i sykehjem (15) Antall liggedøgn for utskrivningsklare, per innbyggere (5) ,7 2,9 2,3 2,2 2,2 + 9,3 10,9 10,2 9,6 8,9 + 16,3 1,1 0,7 0,7 0,6 + 1,4 5,6 32,2 30,9 + 0,0 Andel plasser i enerom m/eget bad/wc Årsverk pr. mottaker (5) 0,43 0,42 0,42 0,46 + 0,69 De beste i kommunegruppa Rang PO PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 1 Fjell 37 4,8 4,8 1,1 4,1 3,1 4,5 2,6 6,0 5,9 4,7 1,7 2 Bodø 68 4,5 3,4 2,6 2,5 6,0 3,1 1,7 4,9 5,7 4,9 2,8 3 Ullensaker 77 4,1 2,5 3,0 1,0 5,5 1,7 4,0 6,0 5,5 4,9 4,5 4 Kongsberg 110 3,8 3,0 2,1 3,3 4,4 3,3 3,7 4,1 5,6 5,8 3,1 5 Karmøy 111 5,0 3,7 2,3 1,4 4,4 3,3 3,8 3,0 5,2 5,5 4,1 6 Askøy 117 2,6 3,1 3,0 3,1 4,4 6,0 1,9 5,1 1,4 5,6 4,4 7 Sola 129 4,1 3,3 3,0 1,2 5,2 2,1 3,0 4,0 5,7 5,5 5,2 8 Lørenskog 155 4,1 4,8 2,9 1,1 6,0 1,5 3,5 3,1 5,6 5,5 2,9 9 Haugesund 158 4,5 2,7 2,7 1,4 5,7 6,0 2,3 2,2 4,3 3,8 4,0 10 Ski 164 4,3 3,8 2,5 1,0 3,5 1,7 4,2 4,5 4,9 4,6 2,5 11 Larvik 167 4,8 3,3 1,9 1,0 5,1 2,5 2,3 3,2 5,2 5,9 2,3 12 Grimstad 169 6,0 1,5 1,7 2,1 2,4 3,5 1,9 2,0 6,0 6,0 2,3 13 Nøtterøy 182 3,8 4,3 1,8 1,5 3,4 1,9 2,9 5,3 5,9 4,6 2,8 14 Arendal 199 4,5 2,2 2,7 2,7 5,1 2,5 2,5 3,1 5,7 3,9 2,3 15 Kristiansund 201 4,5 4,8 2,5 2,0 5,5 3,3 2,8 2,8 1,0 5,0 3,7 ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 13 AV 57

14 De beste i fylket Rang PO PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 1 Ullensaker 77 4,1 2,5 3,0 1,0 5,5 1,7 4,0 6,0 5,5 4,9 4,5 2 Lørenskog 155 4,1 4,8 2,9 1,1 6,0 1,5 3,5 3,1 5,6 5,5 2,9 3 Ski 164 4,3 3,8 2,5 1,0 3,5 1,7 4,2 4,5 4,9 4,6 2,5 4 Aurskog-Høland 190 4,1 4,3 3,0 2,1 5,9 1,0 2,2 2,7 5,8 5,8 2,1 5 Vestby 200 2,1 2,9 2,8 1,2 3,5 1,9 3,4 6,0 5,1 6,0 1,6 6 Nesodden 262 4,1 2,7 3,0 1,9 6,0 1,7 3,2 2,1 3,2 5,5 1,2 7 Enebakk 271 1,9 4,6 3,5 2,6 4,9 1,5 2,4 5,9 5,8 2,0 2,3 8 Rælingen 313 2,6 3,5 2,9 1,3 5,1 1,5 3,4 6,0 3,4 1,7 3,3 9 Hurdal 316 3,1 2,7 3,4 2,0 3,5 1,7 2,4 2,6 6,0 4,8 1,7 10 Nittedal 337 2,6 2,9 2,5 1,4 5,2 2,7 2,5 2,2 5,5 5,9 2,9 11 Nannestad 339 3,1 1,8 3,4 2,3 5,3 1,5 4,3 3,8 4,0 2,2 1,0 12 Gjerdrum 341 3,3 1,1 3,1 1,0 3,5 2,1 4,8 1,2 6,0 6,0 3,3 13 Bærum 358 1,9 3,7 2,2 1,1 2,6 3,5 2,8 4,5 3,8 4,0 3,9 14 Nes (Ak.) 359 3,3 4,3 3,2 2,2 2,5 1,7 3,0 1,7 2,4 5,5 2,7 15 Oppegård 370 2,6 2,8 2,4 1,0 6,0 2,6 2,8 2,8 4,0 4,3 3,6 Andre fakta Slik har prestasjonene til de aller beste vært de siste årene. Her kan du også se hvor mange kommuner som har levert et bedre og dårligere nøkkeltall, målt mot året før. "Trend" viser om det er flest som har forbedret (+) eller forverret (-) seg det siste året. Nasjonal utvikling Topp 5 % i Kommune-Norge Forbedret siste år Forverret siste år Forbedret - forverret PLEIE OG OMSORG Trend Andel årsverk m fagutdanning (20) Kortidsplasser som andel av befolkningen Sykehjemsplasser i % av befolkningen Andel av hjemmeboende over 80 år som får tjenester (5) Andel av hjemmeboende over 80 år med hjemmetjeneste og stort pleiebehov (5) Snitt tildelte timer i hjemmet, hjemmesykepleie 9,3 9,2 9,3 9, Snitt tildelte timer i hjemmet, praktisk bistand (5) 16,3 16,1 15,8 14, Tid m lege og fysioterapi per uke per beboer i sykehjem (15) 1,4 1,3 1,2 1, Liggedøgn per utskrivningsklar pasient (5) 0,0 0,0 0, Andel plasser i enerom m/eget bad/wc Årsverk pr. mottaker (5) 0,69 0,67 0,64 0, ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 14 AV 57

15 Hvor mange flere gamle blir det i framtiden, og hva betyr det for tilbudet? Slik er SSBs framskrivninger for de neste fireårsperiodene. Framskrivningen av behovet for nye plasser og nye tilbud er basert på landsgjennomsnittet per Er veksten sterkere enn landsgjennomsnittet, vil det isolert øke rammetilskuddet målt mot resten av landet. Innbyggere år Middels vekst Antall Endring fra 2012 Behov hjemmetj.* Behov heldøgns plass* Vekstnivå Høyere enn landet Høyere enn landet Lavere enn landet Endring fra 2012 Behov hjemmetj.* Behov heldøgns plass* Høy vekst Antall Vekstnivå Høyere enn landet Høyere enn landet Lavere enn landet Innbyggere år Middels vekst Antall Endring fra 2012 Behov hjemmetj.* Behov heldøgns plass* Vekstnivå Høyere enn landet Høyere enn landet Høyere enn landet Endring fra 2012 Behov hjemmetj.* Behov heldøgns plass* Høy vekst Antall Vekstnivå Høyere enn landet Høyere enn landet Høyere enn landet Innbyggere 90 år og over Behov Middels vekst Antall Endring fra 2012 Behov hjemmetj.* heldøgns plass* Vekstnivå Høyere enn landet Høyere enn landet Høyere enn landet Endring fra 2012 Behov hjemmetj.* Behov heldøgns plass* Høy vekst Antall Vekstnivå Høyere enn landet Høyere enn landet Høyere enn landet ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 15 AV 57

16 Barnevern Teller 10 % av det samlede barometeret Andel undersøkelser m behandlingstid over 3 mnd (20) Andel undersøkelser m behandlingstid over 3 mnd, snitt siste fire år (20) Karakter Plassering ,6 5,5 4,5 4, ,1 4,6 3,6 3, Andel barn med utarbeidet plan 5,0 5,5 4,5 3, Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år Utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste Stillinger med fagutdanning, per barn 0-17 år (20) 4,3 4,2 4, ,2 2,0 2,1 2, ,4 2,0 2,6 2, Innført internkontroll 6,0 6,0 6,0 6, Hva forteller tallene? Andelen fristbrudd er klart viktigst; nasjonalt har denne andelen vært veldig konstant de siste årene, men gikk noe ned i fjor. Vi kjenner dessverre ikke gjennomsnittlig saksbehandlingstid. Det har de siste par årene også blitt klart flere barn med tiltak som også har utarbeidet plan noe som i praksis er et lovkrav. På landsbasis har det også blitt langt flere stillinger med fagutdanning. Her har dessuten de beste løftet seg betraktelig, slik at kravet for å få god karakter i 2013-barometeret er mye høyere enn i tidligere år. Andelen fristbrudd er endelig på et akseptabelt nivå. Over flere år har kommunen forbedret seg, snittet for de fire siste årene viser det samme. De fleste barn i barnevernet har også en utarbeidet plan, men ikke alle. Her har hele Kommune-Norge blitt veldig mye bedre. Bemanningen har blitt noe bedre men her har lista blitt hevet betraktelig det siste året, derfor gir det ikke utslag i bedre karakter (som settes ut fra nivået til de aller beste). Kommunen bruker mye mer enn før på forebygging ved skolehelsetjeneste og helsestasjon. En rapport fra NIBR antyder at slik innsats kan redusere behovet for barneverntjenester på et senere tidspunkt. ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 16 AV 57

17 Rapporterte nøkkeltall målt mot de beste Andel undersøkelser m behandlingstid over 3 mnd (20) Andel undersøkelser m behandlingstid over 3 mnd, snitt siste fire år (20) Registrert verdi Endring Topp 5 % KB 13 KB 12 KB 11 KB Andel barn med utarbeidet plan Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år Utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste Stillinger med fagutdanning, per barn 0-17 år (20) ,4 3,0 3,0 3,2 + 6,7 Innført internkontroll De beste i kommunegruppa Rang BV BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 1 Sandefjord 26 6,0 6,0 6,0 6,0 2,4 2,0 6,0 2 Porsgrunn 48 5,0 5,0 5,6 5,4 3,0 3,0 6,0 3 Horten 51 5,8 5,9 5,4 5,1 1,3 2,3 6,0 4 Nøtterøy 62 5,9 6,0 5,2 5,4 1,3 1,8 6,0 5 Harstad (t.o.m. 2012) 64 4,8 5,3 3,9 4,0 1,7 4,6 6,0 6 Larvik 66 5,8 6,0 4,2 4,7 1,7 2,4 6,0 7 Ski 74 5,6 5,1 5,0 4,3 3,2 2,4 6,0 8 Nittedal 80 5,5 5,1 5,1 5,8 1,6 2,4 6,0 9 Karmøy 97 4,9 5,5 5,4 5,8 1,7 1,9 6,0 10 Ringerike 98 5,0 4,5 5,8 5,5 2,2 2,5 6,0 11 Kongsberg 103 5,1 5,5 5,1 5,1 2,3 1,9 6,0 12 Nedre Eiker 104 4,8 4,6 5,8 5,9 1,0 2,8 6,0 13 Haugesund 110 4,2 4,5 5,1 5,3 1,5 3,7 6,0 14 Lier 137 4,5 5,5 4,8 5,8 1,5 1,8 6,0 15 Rana 141 4,5 4,3 5,4 4,5 2,1 2,8 6,0 ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 17 AV 57

18 De beste i fylket Rang BV BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 1 Gjerdrum 33 6,0 5,4 6,0 5,0 1,3 2,8 6,0 2 Aurskog-Høland 55 5,7 5,4 5,5 5,2 1,4 2,6 6,0 3 Frogn 63 5,9 4,7 5,6 5,6 3,5 1,7 6,0 4 Ski 74 5,6 5,1 5,0 4,3 3,2 2,4 6,0 5 Nittedal 80 5,5 5,1 5,1 5,8 1,6 2,4 6,0 6 Vestby 88 5,7 5,7 5,6 5,3 1,9 1,2 6,0 7 Skedsmo 166 4,3 4,1 5,6 5,5 1,9 2,3 6,0 8 Nannestad 173 4,5 4,5 5,2 4,9 1,7 2,1 6,0 9 Lørenskog 177 4,6 4,8 5,1 5,2 1,8 1,5 6,0 10 Hurdal 178 2,3 3,7 3,7 3,8 2,4 6,0 6,0 11 Asker 195 4,7 3,9 5,1 4,6 2,2 2,0 6,0 12 Oppegård 200 4,2 3,7 5,8 4,0 1,9 2,6 6,0 13 Rælingen 211 4,7 4,3 4,6 4,2 1,3 2,2 6,0 14 Enebakk 224 3,8 4,2 4,6 4,6 2,1 2,4 6,0 15 Bærum 247 3,3 3,9 4,4 4,0 2,3 2,6 6,0 Andre fakta Slik har prestasjonene til de aller beste vært de siste årene. Her kan du også se hvor mange kommuner som har levert et bedre og dårligere nøkkeltall, målt mot året før. "Trend" viser om det er flest som har forbedret (+) eller forverret (-) seg det siste året. Nasjonal utvikling Topp 5 % i Kommune-Norge Forbedret siste år Forverret siste år Forbedret - forverret BARNEVERN Trend Andel undersøkelser m behandlingstid over 3 mnd (20) Andel undersøkelser m behandlingstid over 3 mnd, snitt siste fire år (20) Andel barn med utarbeidet plan Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år Utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste Stillinger med fagutdanning, per barn 0-17 år (20) 6,7 6,2 5,6 5, Innført internkontroll ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 18 AV 57

19 Hvor mange barn er omfattet av barnevernet, målt mot resten av landet? Nøkkeltallet er ikke tillagt vekt i Kommunebarometeret, for det er ikke gitt hva som er bra; få barn på tiltak kan bety en sviktende tjeneste eller et godt oppvekstmiljø. Mange barn på tiltak kan bety det omvendte. Andel barn med barneverntiltak Andel undersøkelser som fører til tiltak År Kommunen Fylket Kommunegruppa Landet ,6 3,2 3,7 4, ,4 3,3 3,8 4, ,5 4,2 4, ,4 3,6 4,3 4, ,5 : : 4,8 År Kommunen Fylket Kommunegruppa Landet : : 47 ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 19 AV 57

20 Barnehage Teller 10 % av det samlede barometeret Andel styrere og pedagogiske ledere i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning (25) Andel assistenter med relevant utdanning, alle barnehager Leke- og oppholdsareal per barn, kommunale barnehager Antall barn per årsverk, kommunale barnehager (15) Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (15) Karakter Plassering ,7 3,7 3,4 4, ,7 2,9 2,2 2, ,2 1,3 1,3 1, ,2 2,4 2,4 3, ,0 1,0 1,0 1, Andel ansatte som er menn, alle barnehager (5) 4,6 4,3 4,2 3, Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage (15) Andel med åpningstid 10 timer eller mer per dag, alle barnehager (5) 3,5 3,0 3, ,4 1,6 1,4 1, Hva forteller tallene? Andelen ledere med pedagogisk utdanning er viktigst, sammen med hvor mange voksne det er per barn. Fra og med i år har vi regnet ledere og styrere med all pedagogisk utdanning som "ok". En ganske ny indikator er hvor stor andel av barn med minoritetsspråklig bakgrunn som går i barnehage. Det er en liten forskjell i telletidspunkt mellom barn med minoritetsbakgrunn og barn i barnehage. Nøkkeltallet kan derfor i noen tilfeller, særlig i små kommuner, være feil. Fortsatt mangler en del styrere og ledere pedagogisk utdanning de fleste er bedre enn Ski her. Andel assistenter med relevant utdanning er rett under landsgjennomsnittet og på nivå med mediankommunen. Andelen har i det minste økt svakt de siste årene. Arealet per barn er lite, mens bemanningen har vært stabil de siste årene. Her er også lista hevet igjen i år, slik at samme bemanning som før gir dårligere uttelling. Oppholdstimer per årsverk tilsier at det er få andre barnehager med så mange barn til stede til enhver tid, som i Ski. Knapt sju av ti minoritetsspråklige barn går i barnehage. Det er litt under landsgjennomsnittet på 75 prosent. Vi er usikre på datakvaliteten. ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 20 AV 57

21 Rapporterte nøkkeltall målt mot de beste Andel styrere og pedagogiske ledere i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning (25) Andel assistenter med relevant utdanning, alle barnehager Leke- og oppholdsareal per barn, kommunale barnehager Antall barn per årsverk, kommunale barnehager (15) Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (15) Registrert verdi Endring Topp 5 % KB 13 KB 12 KB 11 KB , ,9 4,9 4,9 5,0 10,7 6,5 6,5 6,5 6,3 4, Andel ansatte som er menn, alle barnehager (5) Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage (15) Andel med åpningstid 10 timer eller mer per dag, alle barnehager (5) De beste i kommunegruppa Rang BH BH1 BH2 BH3 BH4 BH5 BH6 BH7 BH8 1 Hamar 104 6,0 2,5 2,4 3,4 3,2 5,2 3,4 1,3 2 Lier 110 6,0 1,4 1,0 2,2 4,5 4,4 3,6 5,1 3 Rana 122 5,8 2,3 1,6 3,4 2,3 5,2 3,9 3,7 4 Haugesund 133 5,4 2,8 2,4 2,7 4,5 4,0 2,3 3,6 5 Larvik 143 5,7 2,0 2,9 2,4 2,7 5,8 2,9 4,7 6 Stjørdal 145 6,0 3,8 1,7 2,9 2,4 4,7 2,2 4,1 7 Halden 150 5,6 2,7 3,4 3,9 3,0 4,1 1,7 2,1 8 Nøtterøy 154 5,7 2,0 2,4 3,6 3,2 4,8 2,4 1,9 9 Sandefjord 157 6,0 1,9 1,9 3,1 3,4 4,5 2,5 2,5 10 Lillehammer 176 6,0 3,0 1,7 3,1 1,8 5,4 2,9 2,1 11 Horten 187 6,0 2,8 1,2 4,1 2,6 5,0 1,9 1,2 12 Tønsberg 190 5,9 2,2 1,2 3,4 2,3 6,0 2,9 1,7 13 Arendal 191 5,8 2,0 1,7 2,9 3,3 4,2 2,8 2,0 14 Moss 202 6,0 2,2 1,4 3,1 1,8 3,4 3,0 4,9 15 Nedre Eiker 222 6,0 1,7 1,4 2,2 1,2 4,8 3,8 5,1 ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 21 AV 57

22 De beste i fylket Rang BH BH1 BH2 BH3 BH4 BH5 BH6 BH7 BH8 1 Lørenskog 235 5,2 2,4 1,7 2,7 1,9 3,5 4,0 4,1 2 Sørum 271 5,0 1,9 1,7 3,4 2,1 3,1 2,7 5,5 3 Asker 272 5,6 1,7 1,2 2,9 2,1 5,3 2,9 1,8 4 Nittedal 274 3,9 2,1 1,2 3,9 2,6 4,4 3,2 5,0 5 Ås 304 6,0 1,8 1,2 1,2 1,0 5,0 3,5 3,3 6 Ullensaker 316 3,5 1,5 1,9 2,9 2,3 4,0 3,8 5,2 7 Vestby 325 4,7 2,3 1,8 2,0 1,0 4,6 3,1 5,8 8 Skedsmo 335 4,1 2,3 1,1 3,1 2,0 3,4 2,9 4,4 9 Fet 345 3,9 2,2 1,3 3,4 2,7 3,0 1,9 4,8 10 Bærum 350 3,7 1,8 1,1 3,4 2,2 5,7 3,3 1,3 11 Eidsvoll 351 3,7 1,5 1,5 2,4 2,3 4,3 2,9 6,0 12 Aurskog-Høland 364 2,9 3,0 1,0 3,4 2,8 2,9 2,5 5,1 13 Nannestad 375 3,4 1,5 2,2 1,7 1,9 4,2 3,2 5,6 14 Ski 389 3,7 2,7 1,2 2,2 1,0 4,6 3,5 1,4 15 Rælingen 393 3,6 2,1 1,4 1,7 1,2 4,1 3,0 5,1 Andre fakta Slik har prestasjonene til de aller beste vært de siste årene. Her kan du også se hvor mange kommuner som har levert et bedre og dårligere nøkkeltall, målt mot året før. "Trend" viser om det er flest som har forbedret (+) eller forverret (-) seg det siste året. Nasjonal utvikling Topp 5 % i Kommune-Norge Forbedret siste år Forverret siste år Forbedret - forverret BARNEHAGE Trend Andel styrer og pedagogiske ledere uten pedagogisk utdanning (25) Andel assistenter med relevant utdanning Leke- og oppholdsareal per barn 10,7 10,9 10,4 9, Antall barn per årsverk (15) 4,9 4,7 4,7 5, Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (15) Andel ansatte som er menn (5) Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage (15) Andel med åpningstid 10 timer eller mer per dag (5) ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 22 AV 57

23 Hvor mange barn er det i kommunen i framtiden? Utviklingen i barnetallet sier både noe om behovet for flere barnehageplasser, og utviklingen i rammetilskuddet for kommunen. Er veksten større enn landet, kan kommunen isolert vente høyere rammetilskudd knyttet til barnehager. Er veksten lavere enn for landet, vil kommunens rammetilskudd for barnehager vokse saktere enn snittet. Det anslåtte behovet for nye plasser er basert på andelen som går i barnehage i kommunen i dag. Slik er SSBs framskrivninger for de neste fireårsperiodene: Innbyggere 1-5 år (barnehagealder) Middels Endring fra Behov nye vekst Antall 2012 plasser Vekstnivå Lavere enn landet Lavere enn landet Lavere enn landet Endring fra 2012 Behov nye plasser Vekstnivå Høy vekst Antall Lavere enn landet Lavere enn landet Lavere enn landet ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 23 AV 57

24 Helse Teller 7,5 % av det samlede barometeret Karakter Plassering Andel legeårsverk per innb. (15) 1,7 1,5 1,6 1, Antall innleggelser pr innb. (15) 5,3 5,6 3, Helsesøstreårsverk pr innb. 0-5 år 2,9 2,8 2, Årsverk psykiatrisk sykepleier pr innb. 2,5 2,3 2,5 2, Diabetesmedisin, per innb. 4,3 4,2 4,2 4, Hjerte/karmedisin, per innb. 4,3 4,3 4,3 4, Medisin psykiske lidelser (5) 3,5 3,6 3,6 3, Reservekapasitet fastlege (5) 1,2 1,5 1,7 1, Netto utgifter til forebygging, kroner per innbygger (20) 1,8 1,6 1,0 1, Hva forteller tallene? Helseindikatoren vil utvikle seg videre de neste årene. Ikke alle nøkkeltall vil være kommunens direkte ansvar, men vil indikere utfordringer som kommunen må forholde seg til. Vi ser store forskjeller i medisinbruken landet over, og denne vokser generelt veldig raskt. Nasjonalt brukes det langt mer av kommunens egne penger på forebygging nå, enn for bare et par år siden. Legedekningen er relativt lav, noe som er vanlig i større kommuner. Det er også ganske lite ledig kapasitet på fastlegelistene. Dekningen av helsesøster og psykiatrisk sykepleier er omtrent midt på treet, langt etter de beste. Det er få innleggelser på sykehus fra Ski. Medisinbruken er midt på treet eller noe lavere enn i mediankommunen, uten å utmerke seg spesielt. Kommunen doblet netto utgifter til forebygging i fjor, målt per innbygger. Fortsatt er kommunens egen økonomiske innsats veldig liten. ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 24 AV 57

25 Rapporterte nøkkeltall målt mot de beste Registrert verdi Endring Topp 5 % KB 13 KB 12 KB 11 KB Andel legeårsverk per innb. (15) 9,2 8,6 8,7 8,3 + 21,8 Antall innleggelser pr innb. (15) Helsesøstreårsverk pr innb. 0-5 år Årsverk psykiatrisk sykepleier pr innb. 4,2 3,8 4,0 3,0 + 14,1 Diabetesmedisin, per innb Hjerte/karmedisin, per innb Medisin psykiske lidelser (5) Reservekapasitet fastlege (5) Netto utgifter til forebygging, kroner per innbygger (20) De beste i kommunegruppa Rang HE HE1 HE2 HE3 HE4 HE5 HE6 HE7 HE8 HE9 1 Asker 48 1,0 5,3 3,5 2,7 6,0 5,8 3,6 1,7 4,0 2 Harstad (t.o.m. 2012) 86 1,9 4,0 4,0 5,4 5,4 4,9 3,6 1,0 2,0 3 Molde 100 1,9 3,4 3,0 4,4 4,9 5,8 2,9 1,2 3,0 4 Ullensaker 109 1,8 5,6 1,8 2,5 4,4 4,1 2,5 1,2 4,1 5 Oppegård 127 1,8 5,8 2,8 2,7 5,2 4,7 4,0 1,0 2,1 6 Lillehammer 151 2,7 3,4 3,3 1,7 5,7 5,5 2,9 1,0 2,6 7 Bodø 167 1,5 4,3 3,3 3,6 5,0 4,9 2,7 1,7 2,1 8 Askøy 185 1,0 5,2 1,0 2,5 4,9 4,6 3,2 1,3 3,4 9 Hamar 194 2,4 3,3 2,8 3,2 4,5 3,8 2,4 1,5 3,2 10 Sola 196 1,7 5,9 2,5 1,8 4,8 4,1 4,2 1,2 1,9 11 Lørenskog 219 1,7 4,9 3,1 1,6 3,6 4,4 3,7 1,9 2,5 12 Ski 221 1,7 5,3 2,9 2,5 4,3 4,3 3,5 1,2 1,8 13 Nøtterøy 237 1,5 4,5 3,1 2,7 4,9 5,5 2,9 1,5 1,4 14 Ålesund 254 1,5 3,6 3,1 2,6 4,9 5,2 3,2 1,2 2,0 15 Larvik 259 1,9 4,6 2,7 2,3 3,8 3,6 1,6 2,3 2,7 ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 25 AV 57

26 De beste i fylket Rang HE HE1 HE2 HE3 HE4 HE5 HE6 HE7 HE8 HE9 1 Asker 48 1,0 5,3 3,5 2,7 6,0 5,8 3,6 1,7 4,0 2 Bærum 60 1,4 5,5 2,9 2,9 6,0 6,0 3,8 1,8 2,9 3 Ullensaker 109 1,8 5,6 1,8 2,5 4,4 4,1 2,5 1,2 4,1 4 Oppegård 127 1,8 5,8 2,8 2,7 5,2 4,7 4,0 1,0 2,1 5 Nesodden 164 1,7 6,0 2,3 1,6 5,3 4,9 3,8 1,3 1,9 6 Gjerdrum 208 1,6 6,0 2,9 1,5 4,7 3,9 3,9 1,6 1,8 7 Ås 216 1,0 5,9 3,1 2,0 4,8 4,8 3,9 1,9 1,3 8 Lørenskog 219 1,7 4,9 3,1 1,6 3,6 4,4 3,7 1,9 2,5 9 Ski 221 1,7 5,3 2,9 2,5 4,3 4,3 3,5 1,2 1,8 10 Sørum 228 1,5 5,0 2,4 1,0 4,2 3,5 3,5 1,2 3,6 11 Fet 240 1,3 4,8 3,0 2,2 4,5 3,2 3,2 1,7 2,7 12 Rælingen 258 1,3 5,9 3,4 1,7 3,7 3,3 3,2 1,5 2,2 13 Frogn 262 1,3 5,5 1,0 1,5 4,7 4,5 3,0 1,3 2,8 14 Nittedal 264 1,4 5,4 2,7 1,2 4,2 4,2 4,1 1,3 2,1 15 Enebakk 296 1,0 5,3 3,1 1,7 4,2 5,1 3,9 1,1 1,2 Andre fakta Slik har prestasjonene til de aller beste vært de siste årene. Her kan du også se hvor mange kommuner som har levert et bedre og dårligere nøkkeltall, målt mot året før. "Trend" viser om det er flest som har forbedret (+) eller forverret (-) seg det siste året. Nasjonal utvikling Topp 5 % i Kommune-Norge Forbedret siste år Forverret siste år Forbedret - forverret HELSE Trend Andel legeårsverk per innb. 21,8 (15) 22,0 21,0 20, Antall innleggelser pr innb. (20) Helsesøstreårsverk pr innb. 0-5 år Årsverk psykiatrisk sykepleier pr innb. 14,1 14,7 13,6 13, Diabetesmedisin, per innb Hjerte/karmedisin, per innb Medisin psykiske lidelser Reservekapasitet fastlege Netto utgifter til forebygging, kroner per innbygger ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 26 AV 57

27 Sosialhjelp Teller 5 % av det samlede barometeret Karakter Plassering Snitt stønadslengde år (15) 2,5 1,3 1,1 1, Snitt stønadslengde år 2,3 1,0 1,0 1, Andel som går over 6 måneder på stønad 2,6 1,0 1,0 1, Andel av langtidsmottakere med kvalifiseringsprogram som arbeidssituasjon 1,6 1,2 1,0 1, Andel mottakere med individuell plan (5) 1,0 176 Andel mottakere som får gjeldsrådgivning (5) 2,7 3,1 5,8 6, Sosialmottaker per årsverk 5,0 5,2 5,3 5, Telefontid for brukere, timer per uke (5) 5,7 4,4 4,5 4, Andel med sosialhjelp som hovedinntektskilde Andel avslåtte søknader om kommunal bolig Andel av de som har kommunalt botilbud, som har vært innom midlertidig tilbud 2,3 2,5 2,5 2, ,9 4,0 2,2 4, ,6 4,9 4,5 4, Hva forteller tallene? Faktorer utenfor kommunens kontroll, som nedlegging av en industribedrift, kan spille inn. Dette er ikke en sektor kommunen alene kan påvirke. Vi har justert nøkkelen noe, blant annet ved å hente inn enkelte tall for kommunale boliger og en indikator for bruken av kvalifiseringsprogram. Stønadslengden gikk kraftig ned i fjor, og nå går "bare" en av tre mottakere mer enn seks måneder på stønad. Det er hovedmålgruppa for kvalifiseringsprogrammet. Andelen som har programmet som arbeidssituasjon er ganske lav, men har økt noe de siste årene. Halvparten av alle som får stønad, har den som hovedinntektskilde. Om kommunen bruker individuell plan som verktøy, får vi ikke vite. Drøyt en av fire brukere får gjeldsråd knyttet til utbetaling, den andelen har gått kraftig ned de to siste årene. Har brukerne sluttet å ha økonomiske problemer? Nær halvparten av alle søknader om kommunal bolig blir avslått. Midlertidige løsninger er en relativt liten del av det kommunale boligtilbudet. ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 27 AV 57

28 Rapporterte nøkkeltall målt mot de beste Registrert verdi Endring Topp 5 % KB 13 KB 12 KB 11 KB Snitt stønadslengde år (15) 4,3 5,3 5,4 5,8 + 2,0 Snitt stønadslengde år 4,8 6,1 6,6 7,1 + 2,2 Andel som går over 6 måneder på stønad Andel av langtidsmottakere med kvalifiseringsprogram som arbeidssituasjon ,5 Andel mottakere med individuell plan (5) 1 19 Andel mottakere som får gjeldsrådgivning (5) Sosialmottaker per årsverk Telefontid for brukere, timer per uke (5) 37,5 35,0 35,0 35,0 + 38,0 Andel med sosialhjelp som hovedinntektskilde Andel avslåtte søknader om kommunal bolig Andel av de som har kommunalt botilbud, som har vært innom midlertidig tilbud De beste i kommunegruppa Rang SOS SOS1 SOS2 SOS3 SOS4 SOS5 SOS6 SOS7 SOS8 SOS9 SOS10 SOS11 1 Oppegård 178 4,5 2,4 3,0 3,5 4,6 2,0 5,6 4,1 2,4 5,5 1,3 2 Ålesund 215 3,6 2,7 3,3 4,7 2,5 4,7 6,0 2,6 4,3 1,8 4,1 3 Steinkjer 240 3,7 3,7 4,3 2,7 1,0 1,0 4,2 5,7 3,3 4,3 5,8 4 Fjell 241 3,4 3,1 3,7 1,9 3,5 1,9 5,1 5,7 1,5 6,0 2,9 5 Kristiansund 242 3,7 3,6 4,0 2,2 3,5 1,0 4,8 5,7 1,9 4,9 3,6 6 Stjørdal 250 4,0 4,1 4,3 2,2 1,7 3,5 3,4 5,7 2,4 3,9 5,6 7 Lørenskog 277 3,9 2,7 3,0 1,6 3,5 3,5 5,5 4,1 1,5 4,9 3,5 8 Horten 288 3,4 2,6 2,9 3,1 1,2 1,0 3,9 5,7 2,9 6,0 1,0 9 Ringsaker 291 3,3 2,9 3,2 1,8 1,5 1,0 3,7 5,7 3,8 5,7 4,1 10 Molde 292 2,7 1,4 1,9 2,3 4,1 1,7 6,0 5,7 3,3 5,5 6,0 11 Nittedal 301 2,0 1,0 1,4 3,8 3,1 2,5 4,9 6,0 5,0 4,6 5,3 12 Tønsberg 307 3,3 3,0 3,4 1,1 1,3 3,5 4,8 5,7 1,7 5,1 1,0 13 Grimstad 308 2,7 2,7 3,1 2,8 1,3 3,5 5,1 4,1 3,5 3,5 3,5 14 Sandefjord 311 3,4 2,6 2,9 2,1 3,5 2,2 4,6 1,0 3,4 5,0 4,3 15 Ullensaker 317 2,8 1,6 2,2 1,6 1,3 3,5 5,4 5,7 4,0 4,6 2,0 ENDELIG UTGAVE AV OLE PETTER PEDERSEN KOMMUNAL RAPPORT SIDE 28 AV 57

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Asker År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 13 1 1 32 101,7 2012 83 6 8 116 101,3 2011 157 5 15 176 102,5 2010

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Larvik År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 159 7 17 231 90,8 2012 247 10 29 318 91,0 2011 208 8 21 302 88,7

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Os (Hedm.) År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 16 1 5 36 98,4 2012 5 1 3 15 98,4 2011 16 1 4 50 99,3 2010 22

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Sauda År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 210 11 16 166 114,7 2012 115 3 10 71 118,5 2011 171 10 11 109 119,8

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Birkenes År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 387 15 60 400 96,6 2012 380 15 57 401 95,2 2011 346 15 55 373

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Marnardal År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 28 3 8 22 118,5 2012 51 5 13 37 118,2 2011 119 8 19 46 133,2

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Gran År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 148 12 10 217 91,4 2012 182 15 13 254 91,4 2011 193 16 11 279 89,7

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Skiptvet År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 49 4 9 90 97,5 2012 27 3 5 65 97,8 2011 19 2 4 59 99,5 2010 91

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Kviteseid År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 26 2 5 43 104,2 2012 68 4 15 90 102,4 2011 22 2 6 53 103,0 2010

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år nr. 136 Moss Plassering i Kommunebarometeret år for år 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 234 341 267 368 136 I fylket 11 15 10 15 7 I kommunegruppa 31 37 35 36 19 Korrigert inntekt 95,9 95,9 97,0 96,8 95,8

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Totalt 270 243 68 93 76

Totalt 270 243 68 93 76 SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 270 243 68 93 76 I fylket 16 8 2 6 1 I kommunegruppa 40 25 12 9 9 Korrigert inntekt (KI) 100,9 100,9 103,6 101,6 102,8 Rangering KI 227 227 175 204 197 Plasseringene

Detaljer

SPONSORER. nr.43. Larvik

SPONSORER. nr.43. Larvik SPONSORER nr.43 Larvik Totaltabellen utvikling over tid 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 23 289 155 161 43 I fylket 3 12 9 7 4 I kommunegruppa 5 33 20 18 5 Korrigert inntekt (KI) 88,7 88,7 91,0 90,8

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år Plasseringer Plasse Rapportert det e Oppdatert til 21 Plassering i Kommunebarometeret år for år 21 211 212 213 214 Totalt 42 418 317 338 295 I fylket 26 25 22 24 21 I kommunegruppa 6 8 6 9 2 Korrigert

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2012 32452/2012 2012/4022 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/101 Formannskapet 06.06.2012 12/99 Bystyret 21.06.2012 Kommunebarometeret 2012 Sammendrag

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år nr. 155 Folldal Plassering i Kommunebarometeret år for år 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 290 28 247 149 155 I fylket 18 3 13 10 9 I kommunegruppa 11 3 15 9 8 Korrigert inntekt 104,6 104,6 103,8 105,4

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0926 Lillesand Rangering Kommunebarometeret 17 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 56 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år nr.166 Søndre Land Plassering i Kommunebarometeret år for år 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 293 299 371 355 166 I fylket 24 24 25 25 17 I kommunegruppa 30 25 30 26 15 Korrigert inntekt 95,4 95,4 95,2

Detaljer

Totalt

Totalt SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 65 121 71 145 38 I fylket 4 7 9 15 5 I kommunegruppa 7 7 4 9 2 Korrigert inntekt (KI) 98,6 98,6 99,3 98,2 99,1 Rangering KI 261 261 244 267 265 Plasseringene

Detaljer

Nøkkeltallene er omtrent som forventet. Nøkkeltallene er omtrent som forventet. Nøkkeltallene er omtrent som forventet

Nøkkeltallene er omtrent som forventet. Nøkkeltallene er omtrent som forventet. Nøkkeltallene er omtrent som forventet SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Vanylven. nr. 175 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 225 uten justering for inntektsnivå

Vanylven. nr. 175 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 225 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 175 Vanylven nr. 225 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer Oppdatert til 2015- barometeret (sam

Detaljer

Totalt

Totalt SPONSORER 21 211 212 213 214 Trend Totalt 318 411 384 421 416 I fylket 2 15 6 14 13 I kommunegruppa 7 11 9 1 1 Korrigert inntekt (KI) 124,4 124,4 116,2 117,2 117,7 Rangering KI 83 83 94 84 77 Plasseringene

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Gran Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 169 4 226 29 91 2011 173 34 255 41 2010 207 296 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

Gr an. nr. 219 på totaltabellen nr. 318 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON

Gr an. nr. 219 på totaltabellen nr. 318 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON Gr an nr. 219 på totaltabellen nr. 318 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er litt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Plasseringer over tid 20 10 20 11

Detaljer

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Vegårshei, 19. mai 2015

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Vegårshei, 19. mai 2015 Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Vegårshei, 19. mai 2015 Hva er Kommunebarometeret? Et journalistisk bearbeidet produkt Basis i offisielle tall levert av kommunene til staten Kostra, Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Fusa Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 16 35 44 47 96 2011 51 19 91 11 2010 70 102 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Sogndal Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 10 63 26 94 99 2011 73-23 120-28 2010 50 92 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

Totalt 352 158 92 176 266

Totalt 352 158 92 176 266 SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16 16 21 30 31 Plasseringene

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

Totalt

Totalt SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 348 184 30 25 77 I fylket 19 12 5 4 13 I kommunegruppa 16 13 2 1 3 Korrigert inntekt (KI) 137,0 137,0 126,9 123,5 123,8 Rangering KI 45 45 44 53 56 Plasseringene

Detaljer

Totalt

Totalt SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 282 287 158 68 35 I fylket 17 15 9 6 3 I kommunegruppa 15 31 13 12 2 Korrigert inntekt (KI) 117,0 117,0 113,1 112,7 112,8 Rangering KI 110 110 104 106 106

Detaljer

366 422 Nøkkeltallene er litt bedre

366 422 Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Totalt

Totalt SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 274 34 17 42 26 I fylket 17 2 1 2 1 I kommunegruppa 21 3 3 5 4 Korrigert inntekt (KI) 101,0 101,0 96,3 97,1 99,4 Rangering KI 224 224 302 291 259 Plasseringene

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Inderøy Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 15 23 50 54 93 2011 38 21 104 29 2010 59 133 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Førde Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 70 47 99 64 99 2011 117-78 163-88 2010 39 75 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

115 195 Nøkkeltallene er litt bedre

115 195 Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Hva er Kommunebarometeret? Et journalistisk bearbeidet produkt Basis i offisielle tall levert av kommunene til staten Kostra, Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

Kommunebarometeret 2011

Kommunebarometeret 2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05. 27282/ /4267 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/79 Formannskapet 01.06. 11/100 Bystyret 16.06. Kommunebarometeret Sammendrag Kommunal rapport

Detaljer

Kommunebarometer for 2009

Kommunebarometer for 2009 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.10.2010 54940/2010 2010/214 212 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/131 Formannskapet 13.10.2010 10/109 Bystyret 28.10.2010 Kommunebarometer for

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre

Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

31 % 31 % 38 % % 40 % % 36 % 41 % % 34 %

31 % 31 % 38 % % 40 % % 36 % 41 % % 34 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke...... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015...... 6 De beste i kommunegruppa...... 6

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 29 % 30 % 42 % % % 31 %

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 29 % 30 % 42 % % % 31 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

39 % 40 % 21 % 41 % % 27 % ENDELIG UTGAVE 2015 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 2 av 36. 2015- versjonen (sammenliknbar over tid)

39 % 40 % 21 % 41 % % 27 % ENDELIG UTGAVE 2015 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 2 av 36. 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Hå År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 167 9 12 228 92,2 2012 155 10 10 221 91,3 2011 195 11 13 259 92,4 2010

Detaljer

219 312 Nøkkeltallene er litt bedre. 172 263 Nøkkeltallene er litt bedre 22 % 28 % 31 % 47 % 31 % 42 % % 44 % % 33 % 36 %

219 312 Nøkkeltallene er litt bedre. 172 263 Nøkkeltallene er litt bedre 22 % 28 % 31 % 47 % 31 % 42 % % 44 % % 33 % 36 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Sauda Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 12 80 7 56 120 2011 92 150 63 114 2010 242 177 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Luster Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 30 133 11 44 127 2011 163 7 55 6 2010 170 61 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

281 347 Nøkkeltallene er litt bedre

281 347 Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. 7 av 429 kommuner. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 100 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. 7 av 429 kommuner. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 100 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0829 Kviteseid Rangering Kommunebarometeret 7 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 24 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommunebarometeret 2015 - Kommunal Rapport SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommune Kommune Kommune Fylke Gruppe Moss Rygge (median) (median)

Detaljer

Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport

Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport Notat Til: Kopi: Fra: Dagfinn Aasen [Sett inn navn] Kaare Granheim / Hege Kristin Sunde Dato: 4.6.14 Emne: Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport Kommunebarometeret er en måling av alle kommuner, gjennomført

Detaljer

13 % 55 % 22 % 42 % 28 % 30 % 42 % 32 % 43 % 36 % 42 %

13 % 55 % 22 % 42 % 28 % 30 % 42 % 32 % 43 % 36 % 42 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

224 298 Nøkkeltallene er litt bedre. 214 273 Nøkkeltallene er litt bedre 34 % 34 % 33 % % 43 % 43 % % 44 % 42 % % 30 %

224 298 Nøkkeltallene er litt bedre. 214 273 Nøkkeltallene er litt bedre 34 % 34 % 33 % % 43 % 43 % % 44 % 42 % % 30 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

215 311 Nøkkeltallene er litt bedre. 248 311 Nøkkeltallene er litt bedre. 245 317 Nøkkeltallene er litt bedre. 248 317 Nøkkeltallene er litt bedre

215 311 Nøkkeltallene er litt bedre. 248 311 Nøkkeltallene er litt bedre. 245 317 Nøkkeltallene er litt bedre. 248 317 Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 30 % 39 % 31 % 34 % 36 % % 33 % % 47 %

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 30 % 39 % 31 % 34 % 36 % % 33 % % 47 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 24 % 41 % 30 % 33 % 37 % 35 % % 50 %

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 24 % 41 % 30 % 33 % 37 % 35 % % 50 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

36 % 39 % 25 % 42 % ENDELIG UTGAVE 2015 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 2 av versjonen (sammenliknbar over tid)

36 % 39 % 25 % 42 % ENDELIG UTGAVE 2015 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 2 av versjonen (sammenliknbar over tid) SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

22 % 44 % 28 % 30 % 34 % 35 % 36 % 27 %

22 % 44 % 28 % 30 % 34 % 35 % 36 % 27 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

26 % 38 % 29 % 41 % 30 % 36 % 40 % 39 % % 39 % 48 %

26 % 38 % 29 % 41 % 30 % 36 % 40 % 39 % % 39 % 48 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

www.kommunebarometeret.no Kommunal Rapport

www.kommunebarometeret.no Kommunal Rapport Mandal nr. 9 på totaltabellen nr. 31 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er langt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport Foreløpig utgave

Detaljer

23 % 23 % 39 % 24 % 39 % 34 % 43 % 37 % 38 % 39 % % 41 %

23 % 23 % 39 % 24 % 39 % 34 % 43 % 37 % 38 % 39 % % 41 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Klart bedre Klart bedre Klart bedre. Rangering i fylket 1 2 9 Rangering i kommunegruppa 4 6 10

Klart bedre Klart bedre Klart bedre. Rangering i fylket 1 2 9 Rangering i kommunegruppa 4 6 10 Kommunebarometeret 2015 - Kommunal Rapport SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Let opp kommunenummeret Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 1119 1120 1121 Kommune Kommune Kommune Kommunenummer:

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre

Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS Framsikt Analyse- Videreutvikling 2018 Bjørn A Brox, Framsikt AS Temaer Innsparingsanalyse Tjenesteanalyse økonomi Tjenesteanalyse kvalitet Nye kommuner Dokumentproduksjon Ny Kostra 2018 Innsparingsanalysen

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 24 % 32 % 44 % 32 % 33 % 26 % 35 % 33 % 41 %

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 24 % 32 % 44 % 32 % 33 % 26 % 35 % 33 % 41 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Nøkkeltallene er klart bedre. Nøkkeltallene er klart bedre. Nøkkeltallene er klart bedre

Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Nøkkeltallene er klart bedre. Nøkkeltallene er klart bedre. Nøkkeltallene er klart bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre

Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

24 % 40 % 29 % 38 % 33 % 34 % 31 % 35 % 36 % 38 % % 42 % 22 %

24 % 40 % 29 % 38 % 33 % 34 % 31 % 35 % 36 % 38 % % 42 % 22 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre

Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 24 % 30 % 46 % 40 % 40 % % 51 % 45 % % 37 %

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 24 % 30 % 46 % 40 % 40 % % 51 % 45 % % 37 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Gjerdrum kommune

Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 07.06.17 Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper RESULTATER, UTFORDRINGER OG MULIGHETER Kaare Granheim 1 Situasjon 31.12.16 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE FORELØPIGE TALL 2. april % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE FORELØPIGE TALL 2. april % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE FORELØPIGE TALL 2. april 2017 Seljord 42 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 22 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er litt bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi.

Detaljer

Kommunestyrets budsjettkonferanse 22. Oktober 2014

Kommunestyrets budsjettkonferanse 22. Oktober 2014 Kommunestyrets budsjettkonferanse 22. Oktober 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Tidsplan Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre

Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

34 % 47 % 29 % % 46 % % 22 % 34 %

34 % 47 % 29 % % 46 % % 22 % 34 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

www.kommunebarometeret.no Kommunal Rapport

www.kommunebarometeret.no Kommunal Rapport Loppa nr. 257 på totaltabellen nr. 66 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra korrigert inntektsnivå Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport Foreløpig utgave

Detaljer

24 % % 41 % 42 % % %

24 % % 41 % 42 % % % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli 2017 Andøy 52 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 309 justert for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart svakere enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Annonse

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli 2017 Jevnaker 45 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 69 justert for inntektsnivå Nøkkeltallene er langt bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Annonse

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 28 % % 43 % 31 % % 44 % 52 %

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 28 % % 43 % 31 % % 44 % 52 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli 2017 Sel 51 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 126 justert for inntektsnivå Nøkkeltallene er en del bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Annonse Kommunebarometeret

Detaljer