Kommunebarometeret 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunebarometeret 2012"

Transkript

1 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4022 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/101 Formannskapet /99 Bystyret Kommunebarometeret 2012 Sammendrag Årets kommunebarometer plasser Bodø kommune på en hederlig 30. plass, dette er en forbedring fra i fjor. Jevnt over scorer kommunen bra, og spesielt på de sektorene som er vektet tyngst bidrar sterkt til denne plasseringen. Likevel er det forbedringspotensiale på enkelte nøkkeltall som kan bidra til at kommunen klatrer enda høyere til neste år. Saksopplysninger Årets kommunebarometer ble offentliggjort i april i år, og bygger på foreløpige KOSTRA tall pr 15, mars For Bodø kommune viser årets kommunebarometer en hederlig 30. plass av totalt 429 kommuner. Siden oppstarten av kommunebarometeret i 2010 har kriteriene (utvalgte nøkkeltall) endret seg mye, slik at det er vanskelig å sammenligne de forskjellige kommunebarometrene mot hverandre. Kommunal rapport har derfor korrigert årets utgave slik at den på plassnivå kan sammenlignes med 2011 og Endelige KOSTRA tall legges fram av SSB den 15. juni, korrigeringer her kan medføre en annen plassering. Bodø kommune får bra score på de områdene som blir vektet mest slik som grunnskole og pleie/omsorg, dette teller positivt for sluttscoren. Bodø kommune får ingen topplasseringer, men heller ingen bunnplasseringer. Dette jevne resultatet medfører derfor en 30. plass sammenlagt. Grunnskole 53. plass vekt 20 Ant. Nøkkeltall 12 Vann og avløp 68. plass vekt 2,5 Ant. Nøkkeltall 9 Pleie og omsorg 88. plass vekt 20 Ant. Nøkkeltall 8 Enhetskostnader 96. plass vekt 5 Ant. Nøkkeltall 7 Brukerperspektiv 183. plass vekt 2,5 Ant. Nøkkeltall 5 Kultur 190. plass vekt 2,5 Ant. Nøkkeltall 10 Helse 201. plass vekt 7,5 Ant. Nøkkeltall 9 Saksbehandling 202. plass vekt 2,5 Ant. Nøkkeltall 6 Sosialhjelp 212. plass vekt 5 Ant. Nøkkeltall 9 Barnehage 214. plass vekt 10 Ant. Nøkkeltall 8 Barnevern 224. plass vekt 10 Ant. Nøkkeltall 7 Økonomi 231. plass vekt 10 Ant. Nøkkeltall 10 Nærmiljø og klima 244. plass vekt 2,5 Ant. Nøkkeltall 8 Totalt 30.plass vekt 100 Side 188

2 For hver sektor er det mange nøkkeltall som er med på å gi den endelige karakteren. For eksempel er det 12 nøkkeltall som gir en samlet karakter for grunnskolen. Bodø kommune scorer veldig bra på 5 av disse, som til sammen vektes med 65 % av karakteren. Vurderinger For at kommunen skal forbedre seg bør fokus settes på de sektorene som kommunen gjør det dårligst i, og som samtidig er tungt vektet. For Bodø kommunen vil sektorene barnevern (224. plass) og økonomi (231. plass) ha et forbedringspotensiale. Begge disse sektorene vektes også med 10 % hver. Barnevern: Kommunen ligger midt på treet i kommune-norge. Sektoren barnevern består av 7 nøkkeltall, ved å forbedre de som er vektet mest vil kommunen kunne klatre ytterligere. Andel undersøkelser m/behandlingstid over 3 mnd. Her ligger Bodø kommune med en score på 29 (202. plass), mens de 5 % beste kommunene i Norge ligger på 0. Dette nøkkeltallet er vektet med 20 % innenfor sektoren. Andel undersøkelser m/behandlingstid over 3 mnd, snitt siste fire år. Her ligger Bodø kommune med en score på 33 (254. plass), mens de 5 % beste kommunene i Norge ligger på 5. Dette nøkkeltallet er vektet med 20 % innenfor sektoren. Stillinger med fagutdanning, per barn 0-17 år. Her ligger Bodø kommune med en score på 3,2 (232. plass), mens de 5 % beste kommunene i Norge ligger på 5,9. Dette nøkkeltallet er vektet med 20 % innenfor sektoren. Økonomi: Kommunen ligger midt på treet i kommune-norge. Sektoren økonomi består av 10 nøkkeltall, ved å forbedre de som er vektet mest vil kommunen kunne klatre ytterligere. Netto driftsresultat (ekskl. premieavvik og momskomp inv), siste fire år. Her ligger Bodø kommune med en score på -1,2 (284. plass), mens de 5 % beste kommunene i Norge ligger på 4,9. Dette nøkkeltallet er vektet med 20 % innenfor sektoren. Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter. Her ligger Bodø kommune med en score på 76 (251. plass), mens de 5 % beste kommunene i Norge ligger på 27. Dette nøkkeltallet er vektet med 15 % innenfor sektoren. Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter. Her ligger Bodø kommune med en score på 6,8 (357. plass), mens de 5 % beste kommunene i Norge ligger på -0,8. Dette nøkkeltallet er vektet med 10 % innenfor sektoren. I perspektivmeldingen er tilsvarende måltall som nevnt over tema. Det er viktig for kommuneøkonomien at kommunen har et tilfredsstillende netto driftsresultat og at renter/avdrag på lån ikke tar beslag på for store andeler av økonomien. Rådmannen prøver å få dette forbedret i perspektivmeldingen, men over flere år. Det er likevel en vanskelig oppgave å få dette til, da kommunen har mange behov og ønsker på den ene siden, og målet om økt handlefrihet på den andre. Side 189

3 Konklusjon og anbefaling Kommunen gjør det jevnt over bra, noe som i følge Kommunal Rapport er veldig uvanlig. Hvis kommunen greier å forbedre enkelte punkter på barnevern og økonomi, og samtidig fortsatt scorer bra på grunnskole og pleie/omsorg, vil kommunen kunne forbedre seg fra årets 30. plass. Noen endringer kan komme når de endelige KOSTRA tallene legges fram 15. juni. Forslag til innstilling Kommunebarometeret for 2012 for Bodø kommune tas til orientering. Formannskapets behandling i møte den : Votering Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling Kommunebarometeret for 2012 for Bodø kommune tas til orientering. Saksbehandler: Jon Erik Anti Rolf Kåre Jensen Rådmann Kornelija Rasic Konst. økonomisjef Trykte vedlegg: 1 Kommunebarometeret rapport. Utrykte vedlegg: Ingen Side 190

4 Kommunebarometeret 2012 Bodø Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt Kommunebarometeret utvikles fra år til år. Plasseringene i 2011 og 2010 er korrigert for å være mest mulig sammenliknbare med 2012-barometeret. Korrigert inntekt: Snitt = 100. Korrigert inntekt betyr hvor stor økonomisk handlefrihet kommunen har, gitt utgiftsbehov og ekstrainntekter som eiendomsskatt og utbytte. FORELØPIG VERSJON: Denne analysen er i hovedsak basert på foreløpige Kostra-tall for I de tilfellene kommunen ikke har levert data, eller vi kjenner til at data er rapportert feil, har vi antatt at kommunen er gjennomsnittlig. En oppdatert analyse blir sendt ut når de endelige Kostra-tallene foreligger. Rapporten baserer seg i all hovedsak på konserntall. Legg merke til at rangeringen er etter at det er tatt hensyn til inntektsnivå, mens karakteren for hver enkelt sektor er satt uten hensyn til inntektsnivå. Samlet karakter og plassering per sektor Plassering Karakter Grunnskole (20) ,4 4,2 5,0 Pleie og omsorg (20) ,8 4,8 5,7 Barnevern (10) ,7 2,7 3,4 Barnehage (10) ,3 3,5 3,3 Helse (7,5) ,3 3,2 3,3 Sosialhjelp (5) ,7 2,7 3,6 Kultur (2,5) ,2 4,3 3,7 Nærmiljø og klima (2,5) ,5 4,3 5,5 Vann og avløp (2,5) ,2 5,0 4,0 Saksbehandling (2,5) ,7 4,3 4,2 Brukerperspektiv (2,5) ,6 3,6 3,6 Økonomi (10) ,1 2,8 2,6 Enhetskostnader (5) ,0 5,1 4,6 For en vanlig kommune er det helt naturlig å ha omtrent like mange gode som dårlige plasseringer på tabellene. Bodø er faktisk ikke lavere enn nr 244 på noen av sektortabellene, det er veldig uvanlig. Siden nesten alle plasseringer er på øvre halvdel av tabellen, blir det også en solid plassering til slutt. I tillegg er det et stort pluss at de to viktigste sektorene også har to av de aller beste karakterene det trekker ekstra opp. Vi ser også antydninger til at økonomien er på rett vei, noe som er viktig for å få stabile driftsforhold. Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 1 av 37 Side 191

5 De beste i kommunegruppa... 2 De beste i fylket... 3 De kommunen likner mest på... 3 Grunnskole (20)... 4 Pleie og omsorg (20)... 7 Barnevern (10) Barnehage (10) Helse (5) Sosialhjelp (5) Kultur (5) Økonomi (10) Enhetskostnader (5) Nærmiljø og klima (2,5) Saksbehandling (2,5) Vann, avløp og renovasjon (2,5) Brukerperspektiv (2,5) Kommunens nøkkeltall målt mot de 5 % beste De beste i kommunegruppa For mange kommuner er det mest relevant å sammenlikne seg med andre i samme kommunegruppe. Her er en oversikt over hvem som kommer best ut. Rangering og karakter for hver sektor RANG GS PO BV BH HE KUL SAK SOS ØK VAR MIL ENH BRUK 722 Nøtterøy 7 5,1 4,8 5,4 3,9 3,2 1,7 3,9 1,1 3,1 4,0 4,3 4,9 5,5 217 Oppegård 13 6,0 3,1 3,6 2,7 4,5 3,5 2,2 3,2 2,6 4,5 4,4 5,4 3,6 219 Bærum 17 6,0 2,2 3,4 2,3 5,2 3,6 1,0 3,5 3,9 5,5 5,1 4,2 6,0 230 Lørenskog 20 5,3 4,7 4,1 2,9 3,8 3,3 2,8 4,7 1,5 5,9 5,3 5,2 4, Tromsø 21 5,4 4,5 5,8 3,2 3,4 3,2 2,0 3,9 2,7 5,3 3,5 4,1 4,7 220 Asker 24 6,0 1,0 3,5 2,8 5,8 4,0 5,5 3,1 4,3 5,8 5,1 3,8 5,2 706 Sandefjord 25 3,2 2,1 6,0 3,9 2,6 2,8 1,6 3,3 6,0 4,8 4,1 3,8 5, Bodø 30 5,4 4,8 3,7 3,3 3,3 3,2 3,7 3,7 3,1 5,2 3,5 5,0 3, Sola 35 6,0 5,4 3,9 2,4 4,1 4,0 1,0 2,5 2,6 6,0 3,7 3,6 2,8 604 Kongsberg 42 5,8 3,9 4,0 2,4 2,7 3,1 1,0 5,2 3,5 6,0 3,7 4,0 3,1 412 Ringsaker 47 3,1 3,3 2,9 3,2 2,0 3,2 4,7 3,2 6,0 3,3 4,4 5,6 6,0 233 Nittedal 48 4,7 2,2 5,3 2,1 4,1 2,2 4,1 2,5 5,2 3,4 1,8 5,6 3,6 805 Porsgrunn 55 3,8 3,9 6,0 3,8 1,6 4,2 4,8 1,0 3,0 3,8 3,1 4,4 6,0 502 Gjøvik 60 3,9 4,2 3,9 3,3 2,8 2,5 5,1 1,8 3,5 5,7 6,0 4,1 6,0 213 Ski 72 5,1 3,8 4,9 1,7 3,4 2,2 4,1 1,0 2,5 3,4 5,0 5,2 3,8 GS: Grunnskole. PO: Pleie og omsorg. BV: Barnevern. BH: Barnehage. HE: Helse. KUL: Kultur. SAK: Saksbehandling. SOS: Sosialtjenesten. ØK: Økonomi. VAR: Vann, renovasjon og avløp. MIL: Nærmiljø og klima. ENH: Enhetskostnader. BRUK: Brukerperspektiv. Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 2 av 37 Side 192

6 De beste i fylket Det kan være store inntektsforskjeller mellom kommuner i ett og samme fylke. Rangering og karakter for hver sektor RANG GS PO BV BH HE KUL SAK SOS ØK VAR MIL ENH BRUK 1804 Bodø 30 5,4 4,8 3,7 3,3 3,3 3,2 3,7 3,7 3,1 5,2 3,5 5,0 3, Sømna 49 3,8 4,1 4,8 2,7 3,8 2,0 5,2 6,0 2,7 6,0 1,8 5,5 5, Saltdal 83 4,6 5,5 1,0 4,1 3,6 4,1 4,7 2,1 3,1 3,8 4,6 1,9 5, Vefsn 113 1,7 5,8 3,6 5,2 1,0 1,8 5,9 5,5 3,8 6,0 3,2 3,6 4, Bindal 125 5,3 1,4 3,8 3,5 4,8 2,3 4,4 3,4 6,0 3,3 1,0 2,0 3, Herøy (Nordl.) 136 3,7 5,2 3,1 4,6 3,2 2,9 1,2 4,3 3,7 4,6 4,5 1,9 4, Alstahaug 146 3,2 4,3 1,7 5,8 1,6 3,1 3,5 5,3 3,8 4,2 4,6 4,1 1, Lurøy 178 4,5 4,1 3,7 2,8 2,5 2,1 1,2 3,0 4,3 6,0 4,4 1,0 3, Lødingen 196 4,1 1,5 3,6 6,0 2,4 2,7 1,2 5,0 2,7 5,4 4,5 2,5 2, Hamarøy 218 4,5 4,5 1,4 5,0 4,4 6,0 1,2 5,5 2,6 4,2 4,5 1,9 2, Vågan 226 4,7 3,4 1,0 3,0 1,2 3,7 4,8 2,6 3,1 1,9 3,3 1,9 5, Rana 229 1,8 3,8 5,0 3,9 2,0 3,0 3,3 2,2 3,3 5,4 3,0 5,2 3, Vestvågøy 232 2,0 4,7 3,5 5,3 1,0 1,9 1,2 1,0 3,0 4,4 4,7 1,7 5, Vevelstad 234 2,9 6,0 2,8 2,1 4,4 3,6 1,2 5,4 5,1 4,5 3,0 3,0 1, Hattfjelldal 243 1,3 5,0 5,0 2,5 5,4 3,8 3,7 6,0 6,0 1,8 1,1 2,1 2,4 GS: Grunnskole. PO: Pleie og omsorg. BV: Barnevern. BH: Barnehage. HE: Helse. KUL: Kultur. SAK: Saksbehandling. SOS: Sosialtjenesten. ØK: Økonomi. VAR: Vann, renovasjon og avløp. MIL: Nærmiljø og klima. ENH: Enhetskostnader. BRUK: Brukerperspektiv. De kommunen likner mest på Kommunal Rapport beregnet i 2011 hvilke kommuner som hadde mest til felles, basert på korrigert inntekt, folketall, alderssammensetning, geografi og utgiftsbehov. Hensikten er å gi kommunen en alternativ og fleksibel gruppe å sammenlikne seg mot. Basis for sammensetningen er data fra SSB og Kommunaldepartementet, men dette står helt og fullt for Kommunal Rapports regning. Du kan lese mer om denne måten å sette sammen kommuner på i denne artikkelen på nett. Rangering og karakter for hver sektor RANG GS PO BV BH HE KUL SAK SOS ØK VAR MIL ENH BRUK 1804 Bodø 30 5,4 4,8 3,7 3,3 3,3 3,2 3,7 3,7 3,1 5,2 3,5 5,0 3, Tromsø 21 5,4 4,5 5,8 3,2 3,4 3,2 2,0 3,9 2,7 5,3 3,5 4,1 4,7 604 Kongsberg 42 5,8 3,9 4,0 2,4 2,7 3,1 1,0 5,2 3,5 6,0 3,7 4,0 3,1 412 Ringsaker 47 3,1 3,3 2,9 3,2 2,0 3,2 4,7 3,2 6,0 3,3 4,4 5,6 6, Førde 62 6,0 3,6 1,0 4,0 2,7 1,6 4,0 2,3 1,0 2,8 2,2 4,2 5, Kristiansand 123 4,8 2,9 3,9 3,2 3,1 4,6 3,4 3,4 1,1 4,2 5,0 4,8 6, Melhus 162 3,1 5,5 1,0 4,1 2,9 3,7 2,9 3,0 2,3 2,9 4,8 4,4 3,8 236 Nes (Ak.) 244 1,8 3,1 3,8 1,4 2,5 2,3 4,4 1,9 4,8 3,6 4,9 6,0 2, Harstad 255 2,3 4,7 5,2 2,6 4,0 2,0 3,2 3,6 1,0 4,1 1,7 3,6 5, Eigersund 323 2,9 2,9 1,0 2,5 2,9 1,9 4,4 2,5 3,7 6,0 5,0 5,0 1,0 237 Eidsvoll 385 1,3 1,9 3,0 1,2 1,5 1,8 3,4 1,5 3,8 5,0 4,9 5,7 2,8 Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 3 av 37 Side 193

7 Grunnskole (20) Plassering Karakter Verdi Gjennomsnittlige grunnskolepoeng siste fire år (15) ,7 4,6 4,7 41,2 40,8 40,8 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng siste år (5) ,3 4,3 5,4 41,2 40,9 42,1 Snitt nasjonale prøver 5. trinn siste fire år (20) 69 5,0 2,03 0,00 0,00 Snitt nasjonale prøver 8. trinn siste fire år (20) 46 5,1 3,20 0,00 0,00 Andel elever som ikke har gjennomført videregående, snitt ,1 3, siste fire år (10) Antall elever per PC (5) ,3 3,4 3,3 3,2 3,3 3,6 Trivsel, 7. trinn, snitt siste fem år (5) 235 4, Trivsel, 10. trinn, siste fem år (5) 266 4, Mobbing, 7. trinn, snitt siste fem år (2,5) 214 4, Mobbing, 10. trinn, siste fem år (2,5) 280 2, Andel ansatte i SFO uten relevant utdanning (5) ,4 3,5 3, Andel av lærere uten godkjent utdanning (5) ,9 5,7 5, Kommunens rangering I fylket 1 I kommunegruppa 9 Hva forteller tallene? Nasjonale prøver og grunnskolepoeng er viktigst. Det er god sammenheng mellom disse indikatorene, elevene i Bodø presterer generelt veldig bra målt mot elever i andre kommuner. Nasjonale prøver på både 5. og 8. trinn er bra. Avgangskarakterene vil variere litt fra år til år, men sett over tid er prestasjonene jevnt gode. Tre av ti elever fullfører ikke videregående skole, det er enda mer enn landsgjennomsnittet, og ikke bra. Arbeidet for å hindre frafall må starte i grunnskolen, dette er kommunens problem. Elevundersøkelsen tilsier at skolemiljøet er midt på treet; trivsel og mobbing er i hovedsak middels et unntak for mobbing på 10. trinn, som elevene melder at det er mer av enn i landet for øvrig. Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 4 av 37 Side 194

8 De beste i kommunegruppa Rangering samlet - karakterer grunnskole RANG GS GS1 GS2 GS3 GS4 GS5 GS6 GS7 GS8 GS9 GS10 GS11 GS Oppegård 13 6,0 6,0 5,7 6,0 6,0 4,7 3,9 5,8 5,4 4,5 3,9 3,4 4,2 219 Bærum 17 6,0 5,9 5,5 6,0 6,0 6,0 2,0 6,0 5,8 5,4 4,7 2,3 4,6 220 Asker 24 6,0 5,3 4,6 6,0 6,0 5,4 4,4 5,6 5,6 5,3 3,7 3,3 4,2 626 Lier 95 6,0 4,8 4,7 5,2 5,4 4,3 4,9 5,0 5,2 4,6 4,2 2,9 4, Sola 35 6,0 4,4 5,2 5,2 5,2 4,7 3,1 4,6 5,6 6,0 4,4 2,5 5,3 604 Kongsberg 42 5,8 4,3 4,4 5,4 5,0 4,8 2,9 5,0 4,4 4,6 3,7 3,8 5,0 403 Hamar 78 5,6 3,3 4,1 6,0 4,1 4,5 1,3 6,0 5,8 5,4 5,5 4,6 5, Tromsø 21 5,4 3,7 3,9 5,5 5,4 2,7 4,3 4,2 4,2 4,6 3,1 4,0 5, Bodø 30 5,4 4,7 4,3 5,0 5,1 3,1 3,3 4,2 4,0 4,0 2,7 4,4 5,9 501 Lillehammer 99 5,3 3,9 4,1 5,1 4,7 4,6 1,0 5,2 5,0 4,3 5,0 3,5 5,6 230 Lørenskog 20 5,3 4,0 3,5 5,0 4,7 4,3 3,0 6,0 5,6 4,9 5,3 3,2 2,8 722 Nøtterøy 7 5,1 2,9 3,2 5,5 5,6 4,5 1,6 4,4 4,2 4,4 4,5 2,8 5,0 213 Ski 72 5,1 3,6 3,8 5,7 4,1 4,4 1,9 5,2 5,6 5,8 4,9 3,2 3,5 231 Skedsmo 89 4,9 3,6 3,4 4,7 4,1 3,6 3,5 5,4 5,0 6,0 5,3 4,1 5, Kristiansand 123 4,8 3,2 3,6 4,6 3,3 4,2 4,1 5,6 5,4 5,3 4,8 5,6 5,9 De beste i fylket Rangering samlet - karakterer grunnskole RANG GS GS1 GS2 GS3 GS4 GS5 GS6 GS7 GS8 GS9 GS10 GS11 GS Bodø 30 5,4 4,7 4,3 5,0 5,1 3,1 3,3 4,2 4,0 4,0 2,7 4,4 5, Bindal 125 5,3 5,1 6,0 4,5 4,8 4,1 5,2 4,2 3,6 4,2 2,4 2,1 4, Beiarn 308 5,3 6,0 6,0 5,5 1,3 6,0 2,8 5,8 0,0 0,0 2,9 6, Træna 370 4,9 6,0 6,0 0,0 5,2 3,4 6,0 0,0 0,0 3,7 4, Vågan 226 4,7 5,1 5,1 3,8 3,9 3,7 4,2 4,8 4,0 2,9 3,5 3,4 5, Saltdal 83 4,6 4,4 5,9 4,6 2,4 3,6 5,1 4,6 4,4 6,0 5,4 4,0 5, Hamarøy 218 4,5 4,5 3,8 4,2 3,4 4,9 5,4 4,0 2,6 5,5 5,6 3, Lurøy 178 4,5 4,3 4,4 6,0 3,2 5,2 3,0 5,4 0,0 0,0 1,0 1, Sørfold 300 4,3 3,8 5,0 3,3 6,0 2,2 5,3 3,2 4,2 0,0 0,0 2,7 3, Lødingen 196 4,1 4,0 5,7 3,0 4,1 1,8 1,0 5,6 4,8 5,3 5,7 6,0 5, Dønna 346 3,9 3,0 2,2 4,0 4,1 0,0 4,8 4,6 3,8 2,8 0,0 3,1 6, Sømna 49 3,8 4,0 3,3 3,5 4,0 3,1 3,6 3,6 3,4 5,6 2,9 3,0 6, Herøy (Nordl.) 136 3,7 4,3 5,6 4,9 2,7 1,1 1,0 1,2 5,4 0,0 0,0 6,0 6, Hemnes 347 3,6 4,9 3,4 2,3 3,0 2,9 4,8 5,4 4,4 5,0 6,0 3,5 4, Rødøy 408 3,5 6,0 5,7 2,5 4,6 2,6 3,5 1,6 1,7 1,0 1,0 3,7 4,2 Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 5 av 37 Side 195

9 Øvrige fakta Hvordan endrer elevtallet seg i framtiden? Antall innbyggere 6-12 år Kommunen Endring (%) Endring landet (%) Vekst mot landet Lavere vekst Lavere vekst Høyere vekst Antall innbyggere år Kommunen Endring (%) Endring landet (%) Vekst mot landet Lavere vekst Lavere vekst Lavere vekst Kommunal Rapport bruker SSBs befolkningsframskrivning, alternativet "Høy nasjonal vekst" som har truffet godt på folkeveksten de siste ti årene. Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 6 av 37 Side 196

10 Pleie og omsorg (20) Plassering Karakter Verdi Andel årsverk m fagutdanning (30) ,3 4,3 4, Andel på korttidsopphold, i % av bef. over 90 år (10) ,8 3,7 3, Andel plasser (heldøgnsbemannet) % av bef. over 90 år ,0 3,1 3, (10) Snitt tildelte timer i hjemmet, hjemmesykepleie (10) ,1 3,0 2,9 5,1 4,8 4,8 Snitt tildelte timer i hjemmet, praktisk bistand (5) ,6 1,6 1,7 3,3 3,1 3,2 Tid m lege og fysioterapi per uke per beboer i sykehjem (20) ,6 4,0 5,0 0,8 0,8 1,1 Andel plasser i enerom m/eget bad/wc (10) ,3 5,4 5,5 90, ,6 Årsverk pr. mottaker (5) ,0 3,6 0,47 0,48 0,47 Kommunens rangering I fylket 8 I kommunegruppa 6 Hva forteller tallene? Høy andel med fagutdanning er det viktigste nøkkeltallet. Bodø ligger litt over gjennomsnittet, men har fortsatt et stykke opp til de aller beste. Andel korttidsplasser er jevnt og bra, målt mot innbyggere over 90 år. Dekningsgraden for sykehjem er også godt over snittet målt mot samme gruppe. Kommunen tildeler litt mer hjemmesykepleie enn for ett år siden. Praktisk bistand er det også litt mer av, men her tildeler kommunen langt mindre enn i resten av landet. Tid med lege og fysioterapeut i sykehjem er stabilt. Her blir Kommune-Norge marginalt bedre, så plasseringen blir ørlite svakere. Hvorfor vi bruker 90+ som gruppe: Det er fire ganger så stor sannsynlighet for at en innbygger over 90 er beboer på sykehjem, som en i gruppa I tillegg er det aldersgruppa 90+ som de nærmeste årene får kraftig prosentvis vekst framover, i motsetning til gruppa 80+. Derfor måler vi sykehjemsdekning mot 90+. Å måle mot 80+ vil undervurere behovet for plasser med heldøgns omsorg. Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 7 av 37 Side 197

11 De beste i kommunegruppa Rangering samlet - karakterer pleie og omsorg RANG PO PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO Fjell 151 6,0 4,8 3,1 1,1 4,2 1,8 6,0 5,5 1, Sola 35 5,4 4,3 3,7 3,5 1,9 2,9 4,0 5,6 5, Kristiansund 144 5,1 4,6 4,7 2,5 3,3 2,7 3,1 5,2 3,6 235 Ullensaker 282 5,0 3,6 5,3 5,1 1,7 3,8 3,5 4,7 4, Karmøy 206 5,0 5,0 3,9 2,5 2,9 3,8 2,1 5,7 4, Bodø 30 4,8 4,3 3,8 3,0 3,1 1,6 3,6 5,3 3,0 722 Nøtterøy 7 4,8 3,9 3,3 1,8 2,2 2,7 5,3 5,4 3, Harstad 255 4,7 3,9 3,5 3,1 4,9 2,1 3,4 4,8 3, Steinkjer 143 4,7 5,5 3,6 1,6 4,1 1,8 2,2 5,4 1,8 230 Lørenskog 20 4,7 3,9 6,0 4,1 1,4 3,6 3,0 5,3 2, Tromsø 21 4,5 2,7 3,8 3,1 4,3 3,0 4,6 4,9 4, Stjørdal 230 4,3 5,3 2,6 1,0 4,5 2,1 4,1 1,0 3, Askøy 228 4,2 2,9 2,5 2,6 6,0 2,0 3,6 6,0 3,7 502 Gjøvik 60 4,2 4,6 3,0 1,5 3,0 3,0 4,8 2,3 906 Arendal 223 4,1 6,0 2,9 2,3 2,8 2,3 1,6 4,3 1,1 De beste i fylket Rangering samlet - karakterer pleie og omsorg RANG PO PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO Vega 260 6,0 5,0 4,9 6,0 2,6 1,7 4,2 4,6 2, Vevelstad 234 6,0 5,0 6,0 6,0 1,0 1,1 6,0 2, Vefsn 113 5,8 5,3 3,5 2,7 2,7 3,2 3,6 6,0 3, Fauske 251 5,6 5, Saltdal 83 5,5 5,0 1,4 1,7 2,8 6,0 6,0 6, Herøy (Nordl.) 136 5,2 4,8 2,8 5,4 2,2 1,8 6,0 4, Hattfjelldal 243 5,0 3,1 5,7 2,5 4,0 2,9 3,8 4,7 6, Bodø 30 4,8 4,3 3,8 3,0 3,1 1,6 3,6 5,3 3, Vestvågøy 232 4,7 3,9 3,9 2,5 5,3 1,5 2,4 6,0 5, Leirfjord 252 4,6 5,3 2,2 1,7 1,9 2,6 6,0 3, Hamarøy 218 4,5 3,6 4,4 1,9 6, Alstahaug 146 4,3 4,3 2,1 4,0 2, Sømna 49 4,1 5,0 2,5 2,5 1,5 4,3 2,6 6,0 1, Lurøy 178 4,1 3,4 1,3 6,0 2,9 2,4 6,0 4, Sørfold 300 4,1 4,1 2,6 2,7 3,0 2,6 4,0 4,7 Øvrige fakta Hvor mange flere gamle blir det i framtiden? Antall innbyggere år Kommunen Endring (%) Endring landet (%) Vekst mot landet Lavere vekst Høyere vekst Høyere vekst Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 8 av 37 Side 198

12 Antall innbyggere år Kommunen Endring (%) Endring landet (%) Vekst mot landet Høyere vekst Høyere vekst Høyere vekst Antall innbyggere år Kommunen Endring (%) Endring landet (%) Vekst mot landet Høyere vekst Høyere vekst Høyere vekst Antall innbyggere 90 år og over Kommunen Endring (%) Endring landet (%) Vekst mot landet Høyere vekst Høyere vekst Høyere vekst Kommunal Rapport bruker SSBs befolkningsframskrivning, alternativet "Høy nasjonal vekst" som har truffet godt på folkeveksten de siste ti årene. Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 9 av 37 Side 199

13 Barnevern (10) Plassering Karakter Verdi Andel undersøkelser m behandlingstid over 3 mnd (20) ,9 3,3 2, Andel undersøkelser m behandlingstid over 3 mnd, snitt ,2 3,4 3, siste fire år (20) Andel barn med utarbeidet plan (10) ,6 4,6 3, Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år (10) ,3 4,2 4, Utgifter til forebygging, helsestasjon og ,9 2,9 3, skolehelsetjeneste (10) Stillinger med fagutdanning, per barn 0-17 år (20) ,5 2,6 2,9 3,2 3,0 3,2 Innført internkontroll (10) ,0 1,0 6, Kommunens rangering I fylket 19 I kommunegruppa 30 Hva forteller tallene? Andelen saker som tok mer enn tre måneder å behandle gikk ned i fjor, men er fortsatt godt over gjennomsnittet. Kommunen har en dårlig statistikk i flere år, hvorfor er det slik? Andelen med utarbeidet plan har også blitt bedre, og er over landsgjennomsnittet. Bemanningen er på samme nivå som for to år siden, så regjeringens øremerking av penger til stillinger i barnevernet har ikke hatt noen effekt i Bodø. Kommunen har brukt litt mer på forebygging enn tidligere. Ifølge en rapport fra NIBR kan det bidra til at det blir lavere behov for barneverntiltak på sikt. Nasjonalt har andelen saker som tar lang tid, vært nærmest uendret. Langt flere barn enn tidligere har utarbeidet plan. Kravet for å få god karakter ved det nøkkeltallet, er altså hevet betraktelig. Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 10 av 37 Side 200

14 De beste i kommunegruppa Rangering samlet - karakterer barnevern RANG BV BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 805 Porsgrunn 55 6,0 4,3 5,0 5,3 5,0 2,9 4,3 6,0 6,0 706 Sandefjord 25 6,0 6,0 6,0 6,0 5,9 2,5 5,2 2,0 6, Sandnes 130 5,9 5,3 5,5 5,6 6,0 2,4 5,5 2,8 6,0 602 Drammen 101 5,8 5,6 4,6 5,8 5,7 1,8 4,0 3,4 6, Tromsø 21 5,8 4,5 5,2 5,4 5,1 2,4 3,5 4,1 6,0 626 Lier 95 5,8 5,7 5,7 5,7 6,0 1,8 4,7 2,0 6, Karmøy 206 5,5 5,3 5,6 5,4 5,9 1,8 5,3 2,0 6,0 722 Nøtterøy 7 5,4 5,4 6,0 5,3 5,4 1,0 5,1 2,1 6,0 709 Larvik 128 5,3 5,6 6,0 4,0 5,1 1,8 4,4 2,1 6,0 233 Nittedal 48 5,3 5,1 4,9 5,6 5,7 1,1 5,2 2,9 6, Harstad 255 5,2 5,2 5,4 3,3 3,9 1,5 4,5 3,9 6,0 701 Horten 169 5,1 5,2 5,7 4,9 4,8 1,1 3,3 2,3 6, Rana 229 5,0 4,7 4,6 5,6 3,4 2,2 4,0 3,5 6,0 213 Ski 72 4,9 5,5 4,6 5,3 4,4 2,0 4,7 2,3 6, Haugesund 106 4,7 5,5 3,9 4,9 5,3 1,5 3,9 2,5 6,0 De beste i fylket Rangering samlet - karakterer barnevern RANG BV BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV Steigen 341 5,6 3,0 4,8 4,4 4,3 3,0 6,0 6, Tjeldsund 305 5,6 3,6 3,1 6,0 4,9 3,8 6,0 6, Gildeskål 424 5,5 4,4 3,7 6,0 4,8 2,5 1,2 5,0 6, Sørfold 300 5,5 5,6 5,4 6,0 5,9 2,3 3,5 3,9 1, Narvik 348 5,3 5,3 5,5 4,5 4,8 2,2 5,3 3, Hattfjelldal 243 5,0 6,0 6,0 3,4 5,8 5,2 1,6 1,7 1, Rana 229 5,0 4,7 4,6 5,6 3,4 2,2 4,0 3,5 6, Røst 355 4,9 3,6 5,4 4,9 5,5 4, Sømna 49 4,8 5,3 6,0 4,2 1,0 3, Træna 370 4,7 6,0 2,2 3,5 5,1 3,7 6, Grane 350 4,7 3,6 3,8 6,0 6,0 3,0 4,0 2,9 6, Moskenes 364 4,5 4,5 4,6 6,0 2,8 4, Hemnes 347 4,4 4,6 4,4 4,0 3,9 6,0 1,0 3,5 1, Bindal 125 3,8 1,0 2,8 5,2 6,0 1,0 4,7 6, Tysfjord 357 3,8 4,7 5,1 1,0 1,5 1,0 5,4 1,0 Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 11 av 37 Side 201

15 Øvrige fakta Hvor mange barn er omfattet av barnevernet, i forhold til resten av landet? Andel barn med barneverntiltak Snitt Kommunen 3,8 3,6 3 3,4 Fylket 5,5 5,2 5,0 5,1 Kommunegruppa 4,4 4,2 3,9 4,0 Landet 4,7 4,5 4,3 4,4 Nøkkeltallet er ikke med i utregningen av Kommunebarometeret, for det er ikke gitt hva som er bra; få barn på tiltak kan bety en sviktende tjeneste eller et godt oppvekstmiljø. Mange barn på tiltak kan bety det omvendte. Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 12 av 37 Side 202

16 Barnehage (10) Plassering Karakter Verdi Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent ,5 5,7 5, førskolelærerutdanning (25) Andel assistenter med relevant utdanning (10) ,2 2,0 1, Leke- og oppholdsareal per barn (10) ,5 1,6 1,6 5,1 5,2 5,1 Antall barn per årsverk (25) ,9 2,6 3,3 6,3 6,4 6,4 Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (5) ,5 1,3 2, Andel ansatte som er menn (5) ,3 4,4 3,3 7,8 8 6,4 Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage (15) ,1 3, Andel med åpningstid 10 timer eller mer per dag (5) ,5 1,4 1,4 9,9 8,5 8,7 Kommunens rangering I fylket 25 I kommunegruppa 21 Hva forteller tallene? Andel styrere og ledere med godkjent utdanning er nær maks. Men bare en av fem assistenter har relevant utdanning, dette har kommunen slitt med i flere år. Barnehagene er små, mens bemanningen er midt på treet målt som barn per årsverk. Ser vi på oppholdstimer per årsverk virker imidlertid arbeidsbelastningen langt større. Andelen ledere med pedagogisk utdanning er viktigst, sammen med hvor mange voksne det er per barn. En ny indikator er hvor stor andel av barn med minoritetsspråklig bakgrunn som går i barnehage. Nøkkeltallet er ikke med i de foreløpige Kostra-tallene. Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 13 av 37 Side 203

17 De beste i kommunegruppa Rangering samlet - karakterer barnehage RANG BH BH1 BH2 BH3 BH4 BH5 BH6 BH7 BH8 101 Halden 369 4,8 5,9 3,2 3,5 3,5 2,9 3,7 2,1 403 Hamar 78 4,5 5,5 3,0 2,3 3,7 3,2 5,2 1, Steinkjer 143 4,4 5,9 2,5 3,1 3,1 2,9 3,6 3,1 704 Tønsberg 160 4,4 5,6 2,8 1,6 3,7 2,3 6,0 1,7 701 Horten 169 4,3 5,7 2,4 1,7 3,9 2,4 4,9 1,2 105 Sarpsborg 299 4,2 5,7 2,3 1,1 3,1 2,1 5,4 5, Stjørdal 230 4,1 5,6 3,7 2,3 2,3 2,4 4,9 4, Haugesund 106 4,1 5,0 3,0 2,8 2,7 4,7 4,3 3,8 106 Fredrikstad 216 4,0 5,7 3,1 1,5 2,5 1,9 5,1 5, Kristiansund 144 3,9 5,3 2,6 1,6 3,3 1,9 5,2 3,4 722 Nøtterøy 7 3,9 5,0 2,4 2,3 3,7 2,8 4,3 1,8 709 Larvik 128 3,9 4,9 2,3 3,1 2,7 2,8 5,8 4, Rana 229 3,9 5,5 2,3 1,6 3,1 1,7 4,9 4,2 706 Sandefjord 25 3,9 5,3 2,3 1,8 3,3 3,5 4,1 2,5 805 Porsgrunn 55 3,8 5,4 2,6 1,4 2,9 2,5 4,7 3,9 De beste i fylket Rangering samlet - karakterer barnehage RANG BH BH1 BH2 BH3 BH4 BH5 BH6 BH7 BH Sørfold 300 6,0 4,8 6,0 3,9 6,0 6,0 2,7 4, Lødingen 196 6,0 6,0 4,7 1,9 5,3 4,2 6,0 1, Beiarn 308 6,0 6,0 2,7 3,5 4,9 5,2 4,9 1, Fauske 251 6,0 5,4 3,5 5,5 4,3 3,8 4,9 2, Alstahaug 146 5,8 4,7 5,9 3,1 4,3 3,3 4,6 5, Grane 350 5,3 4,8 5,9 2,4 3,9 3,5 3,0 6, Vestvågøy 232 5,3 5,3 2,6 3,1 4,7 4,0 6,0 1, Vefsn 113 5,2 5,5 3,0 2,7 3,9 3,0 4,9 5, Leirfjord 252 5,0 6,0 1,5 6,0 4,1 3,0 1,0 1, Hamarøy 218 5,0 3,3 1,6 4,4 6,0 5,7 4,3 1, Bø (Nordl.) 393 4,9 2,9 6,0 3,9 5,3 5,2 1,0 2, Sortland 303 4,7 6,0 4,6 1,0 3,3 2,8 6,0 1, Herøy (Nordl.) 136 4,6 6,0 4,7 1,6 3,3 2,2 4,7 1, Øksnes 402 4,5 4,0 5,7 5,0 3,9 3,4 1,0 1, Tjeldsund 305 4,1 2,9 1,2 4,7 4,9 5,5 6,0 1,0 Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 14 av 37 Side 204

18 Øvrige fakta Hvordan endrer barnetallet seg i framtiden? Utviklingen i barnetallet sier både noe om behovet for flere barnehageplasser, og utviklingen i rammetilskuddet for kommunen. Er veksten større enn landet, kan kommunen isolert vente høyere rammetilskudd knyttet til barnehager. Er veksten lavere enn for landet, vil kommunens rammetilskudd for barnehager vokse saktere enn snittet. Antall innbyggere 0-5 år Kommunen Endring (%) Endring landet (%) Vekst mot landet Lavere vekst Lavere vekst Lavere vekst Kommunal Rapport bruker SSBs befolkningsframskrivning, alternativet "Høy nasjonal vekst" som har truffet godt på folkeveksten de siste ti årene. Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 15 av 37 Side 205

19 Helse (5) Plassering Karakter Verdi Andel legeårsverk per innb. (15) ,6 1,7 1,7 8,9 9 9,1 Antall innleggelser pr innb. (20) 185 4, Helsesøstreårsverk pr innb. 0-5 år (10) 184 3,1 : 68,6 : Årsverk psykiatrisk sykepleier pr innb. (10) ,4 3,4 : 6,4 6,4 Diabetesmedisin, per innb. (10) ,0 5,0 5, Hjerte/karmedisin, per innb. (10) ,0 5,1 5, Snitt listelengde fastleger (5) ,3 2,4 2, Reservekapasitet fastlege (10) ,5 1,4 1, Netto utgifter til forebygging, kroner per innbygger (10) ,3 1,9 1, Kommunens rangering I fylket 19 I kommunegruppa 15 Hva forteller tallene? Sektoren er ny i Kommunebarometeret i år. I de foreløpige tallene er det ikke oppgitt årsverk for helsesøster eller psykiatrisk sykepleier. Tall for medisinbruk og innleggelser er hentet fra Folkehelseinstituttets statistikker. Legedekningen er lav, fastlegelisten lang. Kommunen har litt færre innleggelser på sykehus enn mediankommunen, og bruken av legemidler mot diabetes og hjerte-/karsykdommer er svært lav men den øker som i nesten alle andre kommuner. Kommunen bruker betraktelig mer av egne penger på forebygging enn tidligere, men er under snittet. Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 16 av 37 Side 206

20 De beste i kommunegruppa Rangering samlet - karakterer helse RANG HE HE1 HE2 HE3 HE4 HE5 HE6 HE7 HE8 HE9 220 Asker 24 5,8 1,1 5,8 6,0 5,7 1,9 2,0 5,5 219 Bærum 17 5,2 1,3 5,8 6,0 6,0 2,0 1,8 2,8 217 Oppegård 13 4,5 1,8 6,0 5,3 4,8 2,3 1,1 2, Askøy 228 4,5 1,0 5,8 5,0 4,5 3,5 1,2 3,6 235 Ullensaker 282 4,4 1,8 5,1 4,7 4,1 2,8 1,4 4,4 233 Nittedal 48 4,1 1,4 6,0 4,3 4,3 2,3 1,6 2, Sola 35 4,1 1,9 6,0 5,0 4,0 1,7 1,4 1, Harstad 255 4,0 1,9 4,1 5,7 4,9 4,1 1,0 3,0 709 Larvik 128 3,9 1,9 4,8 4,0 3,7 2,5 2,4 3,5 230 Lørenskog 20 3,8 1,5 5,8 3,7 4,3 2,0 1,2 3,0 501 Lillehammer 99 3,7 2,5 3,2 5,7 5,5 2,7 1,2 2, Sandnes 130 3,6 1,4 5,1 4,7 5,3 2,0 1,2 1, Tromsø 21 3,4 2,1 4,4 4,7 5,1 2,5 1,2 1,5 213 Ski 72 3,4 1,5 5,2 4,3 4,3 2,3 1,5 1, Bodø 30 3,3 1,6 4,0 5,0 5,0 2,3 1,5 2,3 De beste i fylket Rangering samlet - karakterer helse RANG HE HE1 HE2 HE3 HE4 HE5 HE6 HE7 HE8 HE Værøy 382 5,5 3,1 5,9 1,7 1,7 6,0 6, Hattfjelldal 243 5,4 5,6 2,7 5,7 4,0 1,9 5, Beiarn 308 5,3 6,0 5,5 2,7 1,0 6,0 4,2 1, Rødøy 408 5,3 3,8 5,0 1,0 5,1 5,7 6,0 1, Grane 350 5,3 2,7 4,7 6,0 2,7 6, Moskenes 364 4,9 4,7 2,3 6,0 1,7 6, Nesna 378 4,8 4,2 3,0 5,3 4,3 4,6 2,1 3, Bindal 125 4,8 6,0 2,7 3,3 4,3 5,8 1,8 3, Bø (Nordl.) 393 4,5 4,5 4,1 4,0 2,8 5,4 1,2 3, Vevelstad 234 4,4 2,4 5,3 3,1 5,9 1,4 6, Hamarøy 218 4,4 3,8 1,0 2,5 6,0 6, Steigen 341 4,3 5,2 4,5 4,3 2,0 6,0 1,1 1, Sømna 49 3,8 3,9 2,9 3,3 5,6 5,4 2,3 1, Sørfold 300 3,8 3,3 3,3 2,0 4,1 2,8 4, Saltdal 83 3,6 3,8 3,7 3,3 4,3 1,0 Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 17 av 37 Side 207

21 Sosialhjelp (5) Plassering Karakter Verdi Snitt stønadslengde år (25) ,6 2,7 3,6 3,7 4,3 3,7 Snitt stønadslengde år (10) ,9 2,7 2,8 4,4 4,7 4,6 Snitt utbetaling pr. stønadsmåned (10) ,0 6,0 6, Andel som går over 6 måneder på stønad (10) ,2 3,0 3, Andel arbeidsløse i kommunen (10) ,8 4,0 4,2 2,4 2,4 2,2 Andel mottakere med individuell plan (10) 184 1,0 : 0,3 : Andel mottakere som får gjeldsrådgivning (10) ,1 1,1 1, Sosialmottaker per årsverk (10) ,0 4,5 3, Telefontid for brukere, timer per uke (5) ,8 5,8 2,5 37,5 37,5 30 Kommunens rangering I fylket 25 I kommunegruppa 6 Hva forteller tallene? Faktorer utenfor kommunens kontroll, som nedlegging av en industribedrift, kan spille inn på tallene. Dette er ikke en sektor kommunen alene kan påvirke. I utgangspunktet gir høyt støttebeløp i kort tid den beste uttellingen i barometeret; det må være bedre å hjelpe skikkelig en kort stund framfor å gjøre folk avhengige av litt sosialstøtte i lang tid. Arbeidsløsheten er middels. Tiden både de over og under 25 år går på stønad, har falt det siste året. Det er positivt. En marginal andel av mottakerne får gjeldsrådgivning. Om noen har individuell plan, får vi ikke vite. Disse virkemidlene er lite i bruk i Kommune-Norge. Bemanningen er midt på treet målt som mottakere per årsverk. Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 18 av 37 Side 208

22 De beste i kommunegruppa Rangering samlet - karakterer sosialtjenesten RANG SOS SOS1 SOS2 SOS3 SOS4 SOS5 SOS6 SOS7 SOS8 SOS9 604 Kongsberg 42 5,2 4,6 3,1 5,6 3,6 5,6 1,6 5,0 5,8 230 Lørenskog 20 4,7 4,5 3,5 6,0 3,8 3,4 1,1 5,9 4, Askøy 228 4,1 3,3 3,2 4,1 3,5 4,0 5,2 5,8 625 Nedre Eiker 127 4,0 4,1 3,2 5,3 3,6 3,4 1,0 4,4 5, Tromsø 21 3,9 3,7 3,6 5,1 3,8 4,1 1,2 4,4 4, Bodø 30 3,7 3,6 2,9 6,0 3,2 3,8 1,1 4,0 5, Stjørdal 230 3,7 3,6 4,9 4,1 4,7 4,0 2,3 1,0 3,3 5, Steinkjer 143 3,7 4,1 4,0 3,7 4,5 2,3 1,1 3,8 5, Harstad 255 3,6 3,3 2,9 3,7 3,2 4,7 1,5 5,0 5,8 219 Bærum 17 3,5 3,6 2,4 5,5 2,7 4,5 1,8 5,5 1, Kristiansand 123 3,4 3,6 2,9 6,0 3,3 2,9 1,7 1,0 5,3 5,8 704 Tønsberg 160 3,4 2,9 3,3 5,2 3,3 2,5 1,6 5,4 5,8 706 Sandefjord 25 3,3 3,7 2,9 5,6 3,0 1,0 1,6 4,7 5, Kristiansund 144 3,3 3,6 3,1 4,1 3,2 3,0 1,0 4,8 5, Karmøy 206 3,3 3,7 3,5 3,5 3,9 3,2 1,3 5,5 1,6 De beste i fylket Rangering samlet - karakterer sosialtjenesten RANG SOS SOS1 SOS2 SOS3 SOS4 SOS5 SOS6 SOS7 SOS8 SOS Hattfjelldal 243 6,0 6,0 5,3 4,4 5,6 4,9 3,3 4,2 5, Sømna 49 6,0 5,4 5,4 2,5 6,0 5,1 4, Tjeldsund 305 6,0 5,6 6,0 3,5 3,8 6,0 4,2 5, Vefsn 113 5,5 4,6 4,9 4,1 5,3 4,0 1,6 6,0 5, Hamarøy 218 5,5 5,2 5,3 3,1 5,9 4, Hadsel 397 5,5 5,0 4,7 6,0 5,0 2,5 3,0 5, Vevelstad 234 5,4 6,0 4,0 6,0 5,4 5, Leirfjord 252 5,4 5,8 5,0 4,2 6,0 1,0 4,7 1,4 3,4 5, Værøy 382 5,4 6,0 3,5 6,0 4,1 1,0 3,7 5, Alstahaug 146 5,3 5,0 4,9 6,0 5,6 1, Træna 370 5,3 6,0 6,0 4,0 4,9 5, Vega 260 5,1 5,3 5,4 2,2 6,0 4,0 1,4 3,6 5, Evenes 426 5,1 6,0 4,1 4,9 6, Øksnes 402 5,1 5,4 6,0 3,6 6,0 1,0 1,7 3,7 5, Lødingen 196 5,0 5,6 3,9 1,7 4,5 3,0 4,5 1,9 5,2 5,8 Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 19 av 37 Side 209

23 Kultur (5) Plassering Karakter Verdi Netto driftsutgifter kultur, andel av totale netto driftsutgifter (20) ,5 4,7 4,8 4,3 5,5 5,5 Kommunale driftstilskudd pr lag (10) ,8 4,7 2, Netto driftsutgifter til idrett per innbygger (10) ,2 4,1 3, Netto utgift barn og unge (10) ,0 4,1 4, Netto utgift til bibliotek, per innbygger (10) ,1 1,2 1, Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger (10) ,0 2,2 2,2 3,7 4 3,9 Besøk i folkebibliotek per innbygger (5) ,2 2,8 2,7 3 3,8 3,8 Andel av elever i kommunens musikk- og kulturskole (10) ,0 2,0 2,0 10,8 10,8 10,4 Andel på venteliste til musikk- og kulturskole (10) ,1 5,0 2 2,2 : Bruk av fritidssentre pr barn (5) ,0 1, : Kommunens rangering I fylket 18 I kommunegruppa 19 Hva forteller tallene? Andelen av budsjettet som går til kultur er viktigst. Innen kultur er det en særlig sterk sammenheng mellom hvor store inntekter kommunen har, og hvor mye penger som brukes på forskjellige tilbud. Andel elever på venteliste til kultur- og musikkskole er et tall der kvaliteten er usikker. Bodø bruker en relativt stor andel av sine netto utgifter på kultur. Tilskudd til lag er høyt, det samme er utgifter til tiltak for barn og unge, og utgiftene til idrett er høyere enn i mediankommunen. Biblioteket får derimot lite penger, besøket har falt voldsomt på kort tid og utlånet er dårlig. Henger disse tingene sammen, eller er det et tilfeldig sammentreff med dårlige budsjetter og lav bruk? Andelen elever som går i musikk- og kulturskole er svært lav. Det er i tillegg en venteliste, noe som tyder på at kommunen har få plasser å tilby. Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 20 av 37 Side 210

24 De beste i kommunegruppa Rangering samlet - karakterer kultur RANG KUL KUL1 KUL2 KUL3 KUL4 KUL5 KUL6 KUL7 KUL8 KUL9 KUL Hamar 78 5,1 5,4 2,3 6,0 4,8 3,5 4,2 1,6 2,7 1,2 806 Skien 258 4,6 4,1 5,1 6,0 3,1 2,0 2,5 3,1 2,4 5,0 1, Kristiansand 123 4,6 4,3 6,0 2,1 4,1 2,4 3,5 4,6 2,0 4,7 1,1 602 Drammen 101 4,5 3,9 5,8 4,0 2,9 2,0 3,3 3,9 1,7 5,5 2,0 704 Tønsberg 160 4,3 2,8 6,0 1,7 4,4 1,9 6,0 5,2 1,6 4,0 2,2 805 Porsgrunn 55 4,2 4,1 2,6 5,0 3,4 1,9 2,7 3,3 2,8 5,7 1,1 220 Asker 24 4,0 4,1 6,0 3,2 2,2 2,2 4,2 2,0 3,4 1, Sola 35 4,0 4,4 3,9 1,4 4,2 1,9 3,6 3,9 2,8 4,0 1, Haugesund 106 3,8 3,5 4,1 1,7 3,5 2,3 3,6 2,8 2,0 5,5 2,9 709 Larvik 128 3,7 4,0 6,0 3,2 1,7 1,9 3,8 2,8 2,2 3,6 1,2 219 Bærum 17 3,6 3,2 6,0 1,4 2,9 2,2 3,7 3,8 1,8 4,4 1,8 217 Oppegård 13 3,5 3,2 1,9 2,4 4,2 2,1 3,5 4,8 2,7 4,8 1, Steinkjer 143 3,3 2,4 2,3 3,2 2,2 3,3 4,0 2,6 4,9 230 Lørenskog 20 3,3 4,2 2,0 3,9 3,3 1,4 2,0 2,5 2,0 5,5 1, Kristiansund 144 3,2 3,2 4,6 3,7 2,1 1,6 2,3 2,6 2,0 5,1 2,1 De beste i fylket Rangering samlet - karakterer kultur RANG KUL KUL1 KUL2 KUL3 KUL4 KUL5 KUL6 KUL7 KUL8 KUL9 KUL Sørfold 300 6,0 5,3 1,7 6,0 4,6 5,0 2,9 2,3 4,6 6,0 1, Hamarøy 218 6,0 5,2 4,6 6,0 6, Moskenes 364 4,8 1,3 2,0 6,0 6, Røst 355 4,5 4,3 2,6 1,5 6, Tjeldsund 305 4,5 2,1 2,4 6, Dønna 346 4,5 1,8 3,8 5,5 1,5 6,0 4, Ballangen 430 4,4 1,7 4,0 3,4 2,6 6,0 3, Tysfjord 357 4,4 2,7 2,7 4,6 3, Saltdal 83 4,1 1,5 3,1 3,3 4, Beiarn 308 4,0 3,1 1,8 2,0 5,2 3,3 2,1 1,8 4,3 6,0 2, Fauske 251 3,9 3,5 3,1 2,5 3,1 1,9 2,3 5,0 1,8 6,0 6, Hattfjelldal 243 3,8 2,8 1,7 1,3 5,4 2,3 2,5 1,8 4,1 6,0 6, Brønnøy 266 3,8 2,7 4,6 4,3 3,8 2,0 1,6 2,6 4,8 2, Vågan 226 3,7 1,2 2,2 2,8 2,7 5, Vevelstad 234 3,6 4,7 1,0 2,6 2,1 6,0 1,2 1,8 1,0 6,0 Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 21 av 37 Side 211

25 Økonomi (10) Netto driftsresultat (ekskl. premieavvik og momskomp inv.), siste år (10) Nto driftsres (ekskl. premie-avvik og momskomp inv.), siste fire år (20) Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (10) Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (15) Endring av netto lånegjeld i % av brutto inntekter, siste fire år (10) Investeringer, andel av brutto driftsinntekter (10) Lån som andel av finansiering av investeringer (5) Ubundet investeringsfond som andel av netto lånegjeld (5) Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter (10) Lønn som andel av samlede brutto driftsinntekter (5) Plassering Karakter Verdi ,3 3,4 2,0 0,1 0,6-0, ,6 2,4 2,3-1,2-1,5-1, ,4 2,2 2,1 5,1 4,6 4, ,0 2,9 2, ,0 5,2 5, ,1 4,2 4, ,8 2,9 2, ,7 3,6 3, ,3 1,2 1,7 6,8 6,3 5, ,9 5,5 4, Kommunens rangering I fylket 25 I kommunegruppa 17 Hva forteller tallene? Netto driftsresultat er justert. Vi har trukket ut premieavvik ettersom det nærmest konsekvent forbedrer resultatet kunstig, samt momskompensasjon på investeringer. Flere av indikatorene viser utvikling over tid. Det kan være særlig viktig å se korrigert netto driftsresultat, lånegjeld og disposisjonsfond i forhold til hverandre. Lønn som andel av utgiftene er tatt med i år, men vektet svært lavt. Det er noen små antydninger til at økonomien blir bedre. Netto lånegjeld som andel av brutto inntekter går litt ned år for år, selv om investeringene ikke er spesielt små. Kommunen bygger sakte opp et disposisjonsfond som nok bør opp mot 10 prosent av brutto inntekter for å være en skikkelig buffer i regnskapet mot uforutsette økonomiske utfordringer. Korrigert netto drifstresultat har vært i pluss to år på rad ett slikt år til og tidsserien vil begynne å se mer betryggende ut enn den gjør nå. Netto finans og avdrag spiser 6,8 prosent av alle inntekter, det merkes når kommunen skal budsjettere og er et argument for at gjeldsgraden må ytterligere ned i nær framtid. Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 22 av 37 Side 212

26 De beste i kommunegruppa Rangering samlet - karakterer økonomi RANG ØK ØK1 ØK2 ØK3 ØK4 ØK5 ØK6 ØK7 ØK8 ØK9 ØK Sandefjord 25 6,0 4,2 5,4 4,6 6,0 4,2 5,4 5,7 6,0 5,3 4,4 412 Ringsaker 47 6,0 5,3 3,9 5,9 5,4 5,5 5,2 2,1 5,9 6,0 1,9 233 Nittedal 48 5,2 5,4 5,0 4,8 4,5 4,1 4,1 3,7 2,4 2,2 6,0 403 Hamar 78 4,4 3,5 4,9 4,2 4,3 3,1 3,9 1,0 3,6 4,8 2,4 220 Asker 24 4,3 3,0 4,8 5,7 2,2 5,7 3,2 3,0 4,3 1,4 6,0 231 Skedsmo 89 4,0 5,0 4,2 2,5 4,1 3,9 4,2 2,2 1,6 2,3 5,8 219 Bærum 17 3,9 4,2 3,4 4,7 3,3 4,0 3,4 3,0 4,8 2,2 4,8 501 Lillehammer 99 3,8 3,6 2,8 2,6 4,1 6,0 5,1 2,3 1,1 3,6 3,5 605 Ringerike 195 3,7 3,7 1,6 1,0 5,0 5,6 5,7 6,0 1,4 4,0 2, Sandnes 130 3,5 3,9 3,5 2,7 4,1 2,6 4,3 3,6 1,1 4,3 2,8 604 Kongsberg 42 3,5 3,7 3,2 1,2 4,3 4,8 4,7 3,1 1,1 3,0 4,6 502 Gjøvik 60 3,5 2,4 3,3 2,9 4,1 4,2 4,5 1,0 6,0 2,6 3,3 602 Drammen 101 3,4 2,8 1,9 1,9 6,0 6,0 3,7 2,2 1,1 2,7 5, Rana 229 3,3 3,5 3,1 1,4 4,0 3,3 5,0 1,5 4,0 3,9 3, Steinkjer 143 3,3 3,5 3,5 1,9 4,1 4,2 4,3 2,3 1,0 2,7 4,6 De beste i fylket Rangering samlet - karakterer økonomi RANG ØK ØK1 ØK2 ØK3 ØK4 ØK5 ØK6 ØK7 ØK8 ØK9 ØK Bindal 125 6,0 6,0 5,9 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 1,7 4,6 3, Hattfjelldal 243 6,0 4,4 6,0 3,1 5,3 5,6 4,5 5,9 2,5 5,3 2, Grane 350 5,3 2,7 6,0 2,3 5,3 4,0 4,4 5,3 2,0 5,6 2, Vevelstad 234 5,1 5,9 5,1 2,8 5,1 2,5 4,0 2,2 1,2 6,0 3, Meløy 389 4,8 4,8 5,1 4,3 4,5 4,3 4,0 2,7 1,6 3,4 2, Træna 370 4,3 5,0 6,0 4,4 3,2 1,8 3,1 4,8 1,0 2,2 5, Lurøy 178 4,3 3,2 3,6 3,1 6,0 4,6 4,6 3,2 1,6 2,9 3, Nesna 378 4,0 4,1 3,7 2,9 3,4 4,5 4,1 1,9 1,7 5,1 4, Vefsn 113 3,8 5,2 4,4 4,1 3,3 2,6 2,8 2,3 1,4 4,7 3, Alstahaug 146 3,8 5,1 3,9 1,8 2,3 6,0 4,0 3,3 1,0 4,3 3, Værøy 382 3,7 3, Herøy (Nordl.) 136 3,7 3, Dønna 346 3,6 3, Leirfjord 252 3,6 3, Sørfold 300 3,6 2,7 3,2 3,7 4,1 4,2 3,9 3,1 4,2 2,7 3,1 Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 23 av 37 Side 213

27 Enhetskostnader (5) Plassering Karakter Verdi Hjemmetjeneste (20) ,4 4,4 4, Sykehjemsplass (20) ,7 2,7 2, Grunnskoleundervisning (20) ,7 5,8 5, Barnehage, per time (10) ,6 6,0 5, Sosialtjeneste, pr mottaker (10) ,3 4,1 4, Kommunehelse pr innb (10) ,2 5,4 5, Adm. og styring pr innb (10) ,1 5,1 5, Kommunens rangering I fylket 7 I kommunegruppa 15 Hva forteller tallene? Denne indikatoren er først og fremst med for å vise om kommunen er dyr eller rimelig i forhold til sammenliknbare kommuner. I denne sektoren er billig = høy karakter. Det er for eksempel helt naturlig at en kommune med få innbyggere og store avstander, har dyrere hjemmetjeneste enn en tett bebodd kommune i Oslo-området. Samtidig finnes det mange eksempler på store kostnadsforskjeller mellom relativt like kommuner. Bodø driver ikke spesielt rimelig sett mot egen kommunegruppe (de store bykommunene). Hjemmetjenesten er rimelig, også hvis vi bruker tallene i Kostra til å regne ut en timepris. Den er på 310 kroner, ingen andre store kommuner ligger så lavt det er bra. Sykehjemsplass er til gjengjeld svært dyr, mange driver langt mer enn 10 prosent rimeligere. Er årsaken at beboerne har mye større pleiebehov enn på sykehjem i Horten, Arendal, Steinkjer eller Rana? Både grunnskolen og barnehagen er rimelig, mens sosialtjenesten er ganske dyr. Den må også ses i sammenheng med hvor mye oppfølging de enkelte trenger. Bodø spratt voldsomt i administrasjonskostnader i Nivået holder seg også i fjor, og kroner per innbygger er kroner høyere enn Sandnes og Steinkjer. Hva skyldes dette? Hvis kommunen har store fellespotter som ikke fordeles ut på enhetene, blir i realiteten kostnadene ved tjenestestedene undervurdert. Derfor er det viktig å fordele kostnadene så godt som mulig ut i enhetene, for å få riktig bilde av utgiftsnivået. Slik det framstår nå, er Bodø veldig "byråkratisk". Å kutte kroner per innbygger på denne potten utgjør jo 48 millioner kroner... Det er mulig kommunen er på riktig nivå, men den må ha et bevisst forhold til dette beløpet kan ikke bare bli det det blir, som nok er tilfelle noen ganger i enkelte kommuner. Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 24 av 37 Side 214

28 De beste i kommunegruppa Rangering samlet - karakterer enhetskostnader RANG ENH ENH1 ENH2 ENH3 ENH4 ENH5 ENH6 ENH7 701 Horten 169 6,0 3,1 5,6 6,0 5,6 4,8 6,0 5,9 231 Skedsmo 89 5,9 4,5 3,7 6,0 5,2 5,1 5,6 5,8 233 Nittedal 48 5,6 4,8 3,6 6,0 4,5 4,3 6,0 5,4 412 Ringsaker 47 5,6 4,2 4,2 5,3 4,9 4,9 5,8 5,8 906 Arendal 223 5,5 4,1 4,7 5,6 3,4 4,3 5,8 5,9 217 Oppegård 13 5,4 4,3 4,0 6,0 5,4 2,1 5,9 5, Steinkjer 143 5,3 4,5 4,3 5,0 3,7 4,6 5,3 6,0 704 Tønsberg 160 5,3 3,9 3,8 5,5 4,5 4,6 6,0 5,7 230 Lørenskog 20 5,2 4,7 3,2 6,0 5,2 3,5 5,5 5,1 213 Ski 72 5,2 3,3 3,7 6,0 5,8 3,8 5,6 6, Rana 229 5,2 3,9 4,1 5,2 5,8 3,7 5,4 5,8 403 Hamar 78 5,1 3,7 3,7 5,4 4,5 5,0 5,6 5,7 626 Lier 95 5,0 3,6 3,2 5,4 4,7 5,6 6,0 5,6 602 Drammen 101 5,0 5,3 2,3 5,7 4,9 5,6 5, Bodø 30 5,0 4,4 2,7 5,7 5,6 4,3 5,2 5,1 De beste i fylket Rangering samlet - karakterer kultur RANG KUL KUL1 KUL2 KUL3 KUL4 KUL5 KUL6 KUL Sømna 49 5,5 6,0 5,0 3,4 4,9 4,9 4,9 5, Bø (Nordl.) 393 5,4 5,0 5,2 4,8 3,2 5,0 5,3 4, Hadsel 397 5,2 2,9 5,1 4,3 6,0 6,0 6,0 4, Brønnøy 266 5,2 4,6 3,5 4,9 5,4 5,5 4,5 5, Øksnes 402 5,2 4,4 4,7 4,7 3,7 5,0 5,2 5, Rana 229 5,2 3,9 4,1 5,2 5,8 3,7 5,4 5, Bodø 30 5,0 4,4 2,7 5,7 5,6 4,3 5,2 5, Andøy 351 4,8 3,6 3,4 5,6 5,1 4,1 5,4 5, Alstahaug 146 4,1 4,6 4,4 3,4 3,0 5,3 5, Sortland 303 3,9 4,4 2,1 4,8 5,1 2,8 5,4 5, Meløy 389 3,9 5,3 4,6 2,9 4,7 4,4 2,6 3, Træna 370 3,9 6,0 4,4 3,2 6,0 6,0 1,0 1, Vega 260 3,8 4,9 5,4 1,6 4,7 5,4 2,6 4, Fauske 251 3,7 4,4 4,3 3,5 4,5 5, Flakstad 419 3,7 3,0 6,0 4,1 2,4 3,9 4,7 2,9 Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 25 av 37 Side 215

29 Nærmiljø og klima (2,5) Energikostnader per kvadratmeter bygg (20) Samlet byggareal, kvadratmeter per innbygger (10) Plassering Karakter Verdi ,1 5,1 5, ,6 5,5 5,8 4,4 4,4 4 Andel dispensasjonssøkn. innvilget for nybygg i strandsonen, minus erstatningsbygg (10) Kommuneplan omfatter mål om å redusere klimagassutslipp (10) Leke- og rekreasjonsareal i tettsteder (20) Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar (10) Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (10) Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper (10) ,7 5,1 3,9 66, , ,0 6,0 6, ,4 1,4 3, ,2 1,2 1, ,0 1,0 1, ,9 1,9 1, Kommunens rangering I fylket 20 I kommunegruppa 29 Hva forteller tallene? Indikatoren er svært lavt vektet, delvis fordi vi er usikre på kvaliteten på tallene. Energikostnader og effektiv bygging kan ses som en indikator på den energibelastningen kommunen står for. For øvrig har vi stort sett samlet nøkkeltall som gir et bilde på muligheten for aktivt fritid. Geografi vil ha mye å si for flere av disse nøkkeltallene. Kommunebarometeret 2012 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 26 av 37 Side 216

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Gran Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 169 4 226 29 91 2011 173 34 255 41 2010 207 296 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Fusa Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 16 35 44 47 96 2011 51 19 91 11 2010 70 102 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

Kommunebarometeret 2011

Kommunebarometeret 2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05. 27282/ /4267 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/79 Formannskapet 01.06. 11/100 Bystyret 16.06. Kommunebarometeret Sammendrag Kommunal rapport

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Os (Hedm.) År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 16 1 5 36 98,4 2012 5 1 3 15 98,4 2011 16 1 4 50 99,3 2010 22

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Sauda År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 210 11 16 166 114,7 2012 115 3 10 71 118,5 2011 171 10 11 109 119,8

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Ski År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 88 6 8 148 92,7 2012 181 10 19 243 92,0 2011 242 12 26 316 92,7 2010

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Asker År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 13 1 1 32 101,7 2012 83 6 8 116 101,3 2011 157 5 15 176 102,5 2010

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år nr. 136 Moss Plassering i Kommunebarometeret år for år 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 234 341 267 368 136 I fylket 11 15 10 15 7 I kommunegruppa 31 37 35 36 19 Korrigert inntekt 95,9 95,9 97,0 96,8 95,8

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Sogndal Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 10 63 26 94 99 2011 73-23 120-28 2010 50 92 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Larvik År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 159 7 17 231 90,8 2012 247 10 29 318 91,0 2011 208 8 21 302 88,7

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Inderøy Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 15 23 50 54 93 2011 38 21 104 29 2010 59 133 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Førde Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 70 47 99 64 99 2011 117-78 163-88 2010 39 75 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Sauda Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 12 80 7 56 120 2011 92 150 63 114 2010 242 177 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Kommunebarometer for 2009

Kommunebarometer for 2009 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.10.2010 54940/2010 2010/214 212 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/131 Formannskapet 13.10.2010 10/109 Bystyret 28.10.2010 Kommunebarometer for

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Luster Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 30 133 11 44 127 2011 163 7 55 6 2010 170 61 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

366 422 Nøkkeltallene er litt bedre

366 422 Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er omtrent som forventet. Nøkkeltallene er omtrent som forventet. Nøkkeltallene er omtrent som forventet

Nøkkeltallene er omtrent som forventet. Nøkkeltallene er omtrent som forventet. Nøkkeltallene er omtrent som forventet SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. 7 av 429 kommuner. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 100 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. 7 av 429 kommuner. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 100 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0829 Kviteseid Rangering Kommunebarometeret 7 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 24 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Birkenes År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 387 15 60 400 96,6 2012 380 15 57 401 95,2 2011 346 15 55 373

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år nr. 155 Folldal Plassering i Kommunebarometeret år for år 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 290 28 247 149 155 I fylket 18 3 13 10 9 I kommunegruppa 11 3 15 9 8 Korrigert inntekt 104,6 104,6 103,8 105,4

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Marnardal År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 28 3 8 22 118,5 2012 51 5 13 37 118,2 2011 119 8 19 46 133,2

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0926 Lillesand Rangering Kommunebarometeret 17 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 56 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

39 % 40 % 21 % 41 % % 27 % ENDELIG UTGAVE 2015 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 2 av 36. 2015- versjonen (sammenliknbar over tid)

39 % 40 % 21 % 41 % % 27 % ENDELIG UTGAVE 2015 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 2 av 36. 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Skiptvet År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 49 4 9 90 97,5 2012 27 3 5 65 97,8 2011 19 2 4 59 99,5 2010 91

Detaljer

31 % 31 % 38 % % 40 % % 36 % 41 % % 34 %

31 % 31 % 38 % % 40 % % 36 % 41 % % 34 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Totalt 270 243 68 93 76

Totalt 270 243 68 93 76 SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 270 243 68 93 76 I fylket 16 8 2 6 1 I kommunegruppa 40 25 12 9 9 Korrigert inntekt (KI) 100,9 100,9 103,6 101,6 102,8 Rangering KI 227 227 175 204 197 Plasseringene

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Gran År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 148 12 10 217 91,4 2012 182 15 13 254 91,4 2011 193 16 11 279 89,7

Detaljer

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommunebarometeret 2015 - Kommunal Rapport SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommune Kommune Kommune Fylke Gruppe Moss Rygge (median) (median)

Detaljer

SPONSORER. nr.43. Larvik

SPONSORER. nr.43. Larvik SPONSORER nr.43 Larvik Totaltabellen utvikling over tid 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 23 289 155 161 43 I fylket 3 12 9 7 4 I kommunegruppa 5 33 20 18 5 Korrigert inntekt (KI) 88,7 88,7 91,0 90,8

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

www.kommunebarometeret.no Kommunal Rapport

www.kommunebarometeret.no Kommunal Rapport Mandal nr. 9 på totaltabellen nr. 31 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er langt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport Foreløpig utgave

Detaljer

Vanylven. nr. 175 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 225 uten justering for inntektsnivå

Vanylven. nr. 175 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 225 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 175 Vanylven nr. 225 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer Oppdatert til 2015- barometeret (sam

Detaljer

Kommunebarometeret 2011

Kommunebarometeret 2011 Kommunebarometeret Rangering samlet Verran 1724 Knr 1724 Karakter 112 (av 429) 5 2010 171 (av 429) 4 Endring 59 Rangering uten korrigering for inntektsnivå 124 5 2010 115 5 Endring -9 Korrigert inntekt

Detaljer

115 195 Nøkkeltallene er litt bedre

115 195 Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

www.kommunebarometeret.no Kommunal Rapport

www.kommunebarometeret.no Kommunal Rapport Loppa nr. 257 på totaltabellen nr. 66 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra korrigert inntektsnivå Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport Foreløpig utgave

Detaljer

Kommunebarometeret 2011

Kommunebarometeret 2011 Kommunebarometeret Rangering samlet Hitra 1617 Knr 1617 Karakter 145 (av 429) 4 2010 116 (av 429) 5 Endring -29 Rangering uten korrigering for inntektsnivå 158 4 2010 104 5 Endring -54 Korrigert inntekt

Detaljer

Klart bedre Klart bedre Klart bedre. Rangering i fylket 1 2 9 Rangering i kommunegruppa 4 6 10

Klart bedre Klart bedre Klart bedre. Rangering i fylket 1 2 9 Rangering i kommunegruppa 4 6 10 Kommunebarometeret 2015 - Kommunal Rapport SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Let opp kommunenummeret Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 1119 1120 1121 Kommune Kommune Kommune Kommunenummer:

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Kviteseid År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 26 2 5 43 104,2 2012 68 4 15 90 102,4 2011 22 2 6 53 103,0 2010

Detaljer

215 311 Nøkkeltallene er litt bedre. 248 311 Nøkkeltallene er litt bedre. 245 317 Nøkkeltallene er litt bedre. 248 317 Nøkkeltallene er litt bedre

215 311 Nøkkeltallene er litt bedre. 248 311 Nøkkeltallene er litt bedre. 245 317 Nøkkeltallene er litt bedre. 248 317 Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Gr an. nr. 219 på totaltabellen nr. 318 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON

Gr an. nr. 219 på totaltabellen nr. 318 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON Gr an nr. 219 på totaltabellen nr. 318 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er litt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Plasseringer over tid 20 10 20 11

Detaljer

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Vegårshei, 19. mai 2015

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Vegårshei, 19. mai 2015 Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Vegårshei, 19. mai 2015 Hva er Kommunebarometeret? Et journalistisk bearbeidet produkt Basis i offisielle tall levert av kommunene til staten Kostra, Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke...... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015...... 6 De beste i kommunegruppa...... 6

Detaljer

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Hva er Kommunebarometeret? Et journalistisk bearbeidet produkt Basis i offisielle tall levert av kommunene til staten Kostra, Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år Plasseringer Plasse Rapportert det e Oppdatert til 21 Plassering i Kommunebarometeret år for år 21 211 212 213 214 Totalt 42 418 317 338 295 I fylket 26 25 22 24 21 I kommunegruppa 6 8 6 9 2 Korrigert

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år nr.166 Søndre Land Plassering i Kommunebarometeret år for år 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 293 299 371 355 166 I fylket 24 24 25 25 17 I kommunegruppa 30 25 30 26 15 Korrigert inntekt 95,4 95,4 95,2

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

Kommunebarometeret endelige tall

Kommunebarometeret endelige tall Analysekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.08.2017 44831/2017 2017/7075 210 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 31.08.2017 Bystyret 14.09.2017 Kommunebarometeret 2017 - endelige

Detaljer

Totalt

Totalt SPONSORER 21 211 212 213 214 Trend Totalt 318 411 384 421 416 I fylket 2 15 6 14 13 I kommunegruppa 7 11 9 1 1 Korrigert inntekt (KI) 124,4 124,4 116,2 117,2 117,7 Rangering KI 83 83 94 84 77 Plasseringene

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

Totalt 352 158 92 176 266

Totalt 352 158 92 176 266 SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16 16 21 30 31 Plasseringene

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Totalt

Totalt SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 348 184 30 25 77 I fylket 19 12 5 4 13 I kommunegruppa 16 13 2 1 3 Korrigert inntekt (KI) 137,0 137,0 126,9 123,5 123,8 Rangering KI 45 45 44 53 56 Plasseringene

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre

Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Totalt

Totalt SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 282 287 158 68 35 I fylket 17 15 9 6 3 I kommunegruppa 15 31 13 12 2 Korrigert inntekt (KI) 117,0 117,0 113,1 112,7 112,8 Rangering KI 110 110 104 106 106

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Marnardal Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 98 57 63-1 118 2011 155 59 62 27 2010 214 89 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

Totalt

Totalt SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 65 121 71 145 38 I fylket 4 7 9 15 5 I kommunegruppa 7 7 4 9 2 Korrigert inntekt (KI) 98,6 98,6 99,3 98,2 99,1 Rangering KI 261 261 244 267 265 Plasseringene

Detaljer

281 347 Nøkkeltallene er litt bedre

281 347 Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport

Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport Notat Til: Kopi: Fra: Dagfinn Aasen [Sett inn navn] Kaare Granheim / Hege Kristin Sunde Dato: 4.6.14 Emne: Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport Kommunebarometeret er en måling av alle kommuner, gjennomført

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Totalt

Totalt SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 274 34 17 42 26 I fylket 17 2 1 2 1 I kommunegruppa 21 3 3 5 4 Korrigert inntekt (KI) 101,0 101,0 96,3 97,1 99,4 Rangering KI 224 224 302 291 259 Plasseringene

Detaljer

Kommunestyrets budsjettkonferanse 22. Oktober 2014

Kommunestyrets budsjettkonferanse 22. Oktober 2014 Kommunestyrets budsjettkonferanse 22. Oktober 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Tidsplan Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 29 % 30 % 42 % % % 31 %

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 29 % 30 % 42 % % % 31 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

13 % 55 % 22 % 42 % 28 % 30 % 42 % 32 % 43 % 36 % 42 %

13 % 55 % 22 % 42 % 28 % 30 % 42 % 32 % 43 % 36 % 42 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE FORELØPIGE TALL 2. april % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE FORELØPIGE TALL 2. april % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE FORELØPIGE TALL 2. april 2017 Seljord 42 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 22 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er litt bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi.

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

219 312 Nøkkeltallene er litt bedre. 172 263 Nøkkeltallene er litt bedre 22 % 28 % 31 % 47 % 31 % 42 % % 44 % % 33 % 36 %

219 312 Nøkkeltallene er litt bedre. 172 263 Nøkkeltallene er litt bedre 22 % 28 % 31 % 47 % 31 % 42 % % 44 % % 33 % 36 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli 2017 Sel 51 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 126 justert for inntektsnivå Nøkkeltallene er en del bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Annonse Kommunebarometeret

Detaljer

224 298 Nøkkeltallene er litt bedre. 214 273 Nøkkeltallene er litt bedre 34 % 34 % 33 % % 43 % 43 % % 44 % 42 % % 30 %

224 298 Nøkkeltallene er litt bedre. 214 273 Nøkkeltallene er litt bedre 34 % 34 % 33 % % 43 % 43 % % 44 % 42 % % 30 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli 2017 Jevnaker 45 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 69 justert for inntektsnivå Nøkkeltallene er langt bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Annonse

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli 2017 Førde 47 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 20 justert for inntektsnivå Nøkkeltallene er langt bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Annonse Kommunebarometeret

Detaljer

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år

Kommunal Rapport ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli % av nøkkeltallene er forbedret siste år ANALYSE ENDELIGE TALL 7. juli 2017 Rana 53 % av nøkkeltallene er forbedret siste år nr. 287 justert for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra økonomiske forutsetninger. Annonse Kommunebarometeret

Detaljer

Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse. Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord

Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse. Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord 1 Disposisjon Demografiutvikling trend Målrettet og langsiktig arbeid med tilflytting hva som må til?

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre

Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS Framsikt Analyse- Videreutvikling 2018 Bjørn A Brox, Framsikt AS Temaer Innsparingsanalyse Tjenesteanalyse økonomi Tjenesteanalyse kvalitet Nye kommuner Dokumentproduksjon Ny Kostra 2018 Innsparingsanalysen

Detaljer