Kunnskap og innovasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskap og innovasjon"

Transkript

1

2 Espen Solberg Kunnskap og innovasjon Frokostseminar Akademikerne, 11. april 2012

3 Mot et utvidet innovasjonsbegrep utvidet forståelse Produkter og prosesser FoU og teknologi Industri Økonomisk vekst som formål gjeldende definisjon tradisjonell forståelse + Organisasjons- og markedsinnovasjon + Innovasjonssystemer og læring + Også tjenestenæring og low-tech + Åpen innovasjon + «Myk/estetisk» innovasjon + Innovasjon i off. sektor, sosial innovasjon + Flere formål, bl.a. miljø, helse og sikkerhet 3

4 Høy andel norske bedrifter som tilbyr opplæring Kilde: Eurostat/Continuing Vocational Education Survey (CVTS3) 4

5 Høy grad av læringsintensivt arbeid i Norge Discretionary learning Lean production Taylorist Traditional Kilde: Holms, Lorenz, Lundvall and Valeyre (2010) 5

6 Norge i Innovation Union Scoreboard (2010) Lisens- eller patentinntekter fra utlandet Salg av innovasjoner nye for marked eller bedrift Eksport av kunnskapsint. tjenester Medium og høyteknologisk eksport Arbeidsplasser i kunnskapsintensive næringer SMB med markeds-/organisasjonsinnovasjon SMB med produkt-/prosess innovasjon Design Varemerker PCT-patentsøknader ifm. samf.utfordringer Samlet plassering: 17 av 33 Lav skår innen bl.a. næringslivets FoU og high-tech eksport PCT-patentsøknader Off.-privat sampublisering Innovative SMBer med samarbeid Innovative SMBer Innovasjonskostnader utenom FoU Næringslivets FoU-utgifter Venture kapital Men aller lavest innen innovasjonskostnader utenom FoU Offentlige FoU-utgifter Andel dr.gradsstudenter fra ikke-eu-land Vitsk.publ. 10% mest siterte Andel år med min. vg. utdanning Andel år med høyere utd. Nye doktorgrader, år Andel

7 Innovasjonskostnader i norske bedrifter (CIS 2010) Kjøp av utstyr, programvare mv 11 % Andre kostnader 8 % Kjøp av annen kunnskap 2 % Innkjøpt FoU 18 % Intern FoU 61 % 7

8 Mulige forklaringer Næringsstruktur Målingene fanger ikke opp alle former for innovasjon Svakere koblinger mellom FoU og andre former for kunnskap (DUI STI) Mye «ikke-innovasjonsrettet» kompetanseutvikling 8

9 Innovasjonsrettet kompetanseutvikling utenom FoU i norske bedrifter Andel innovative bedrifter med innovasjonsrettet opplæring ekskl. FoU, etter bedriftsstørrelse Kilde: OECD STI Scoreboard 2011, basert på Eurostat (CIS-2008, CIS-2006 og CIS-2004/CIS4 + nasjonale kilder). 9

10 Hvilken kompetanse er særlig viktig for innovasjon? Vanskelig å identifisere spesifikk innovasjonskompetanse Grunnleggende ferdigheter og FoU fortsatt sentralt, men Økende vekt på «soft skills», tverrfaglighet, internasjonal kompetanse og kunde-/markedsforståelse mv. Høyere utdanning fortsatt viktig, tross diskusjon om «overeducation» og «skills mismatch» Behov for bedre data og kunnskap om (de kausale) sammenhengene mellom kompetanse og innovasjon 10

11 Har vi en god nok politisk overbygning for innovasjonsrettet kompetanseutvikling i Norge? + Et bredt innovasjonsbegrep til grunn for innovasjonspolitikken + Sterk vekt på grunnleggende ferdigheter og gjennomføring av videregående opplæring + Relativt god kobling mellom forsknings- og innovasjonspolitikk Svakere koblinger mellom innovasjons- og kompetansepolitikk Utdanning og forskning er i stor grad separate politikkområder Lite konkret politikk for læring innenfor arbeidslivet 11

12 Har vi gode nok virkemidler for innovasjonsrettet kompetanseutvikling? Omfattende virkemidler for tilegnelse av grunnleggende ferdigheter Mange tilbud også på mellomnivået, men uklar arbeidsdeling og en slagside mot tiltak i form av kurs og formell EVU Bred portefølje av virkemidler for FoU og FoU-basert innovasjon, men krav til FoU-innhold kan ekskludere bedrifter som innoverer uten FoU Utfordring: Politikk og tiltak rettet mot mellomnivået og bedriftenes egen kompetanseutvikling for innovasjon 12

13 Er det behov for offentlige tiltak rettet mot mellomnivået? Markedssvikt og systemsvikt? Relativt lav deltakelse i EVU og annen kompetanseutvikling for høyere utdannete i Norge (REFLEX-undersøkelsen) Behov for oppgradering og omskolering av høyt utdannete, pga. «feil» utdanningsvalg (for få innen realfag) automatisering av oppgaver som før krevde medium skills Vekst innen kunnskapsintensive næringer Høyt utdanningsnivå ikke lenger unikt 13

14 Eksempler på politikk og tiltak (EU) Kompetanse ikke sentralt i innovasjonspolitikken (unntatt UK,FIN) Tiltak i EU 27 + Norge rettet mot kompetanse for innovasjon: Type tiltak Land med tiltak I Norge Involvere næringslivet i utforming av læreplaner 16 Ja Skattefradrag for bedrifters investering i ansattes kompetanse 22 Nei Støtte til EVU-programmer på bedrifts-, bransje eller sektornivå 15 Ja Støtte til rekruttering av spesialister/nøkkelkompetanse 9 Nei Støtteordninger til rekruttering av forskere 17 Ja Ordninger som tillater forskere i bedrifter å forfølge en akademisk karriere 10 Ja Forskningsprogrammer hvor en andel av budsjettet vies kompetanseutvikling 4 Nei Strategier for bedriftenes utvikling og utnyttelse av egen kompetanse 12 Ja Ordninger for å styrke innovasjonsledelse 19 Ja Kilde: European Trend Chart 2004 Analysis of Country Templates 14

15 Behov for mer kunnskap og analyse Hvilke typer kompetanse er viktige for innovasjon? Hvordan styrke ikke-teknologisk og ikke FoU-basert innovasjon? I hvilken grad rammes (høy)kompetanseinvesteringer av markedssvikt? Kunnskapsinnvandring: Muligheter og effekter for innovasjon 15

16

Innovasjonssystem og innovasjonspolitikk

Innovasjonssystem og innovasjonspolitikk Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå Oslo, 17.juni, 2014 Innovasjonssystem og innovasjonspolitikk 1. Innledning Innovasjon betyr å skape noe nytt. I økonomisk forstand er det vanlig

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

[Innovasjon i tjenester]

[Innovasjon i tjenester] [Innovasjon i tjenester] En empirisk analyse av tjenesteinnovasjon i norsk næringsliv og innovasjonspolitikkens utfordringer på tjenesteområdet MENON-publikasjon nr. 12/2010 Juli 2010 Av Leo A. Grünfeld

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer

Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse med møte om privat sektor

Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse med møte om privat sektor Produktivitetskommisjonen kontakt@produktivitetskommisjonen.no Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo/åo 25.6.2014 Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse

Detaljer

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge?

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? RAPPORT 30/2009 Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? Taran Thune, Ellen Brandt, Aris Kaloudis og Olav R. Spilling NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Teknas teknologibarometer

Teknas teknologibarometer Teknas teknologibarometer TEKNA-RAPPORT 1/2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Teknas Teknologibarometer Tekna-rapport 1/2015 Oslo/Arendal, august 2015 Sammendrag Teknas Teknologibarometer

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

R-09. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land?

R-09. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land? STEP rapport / report ISSN 0804-8185 R-09 2002 Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land? Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch STEP Hammersborg

Detaljer

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA?

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/2014 PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? 1. Høy sysselsetting høyt utdanningsnivå 2. Høy beregnet produktivitet 3. Best til inkludering

Detaljer

Livslang læring og kompetansepolitikk

Livslang læring og kompetansepolitikk Livslang læring og kompetansepolitikk Innhold 1 Forord s. 3 2 Hovedpunkter s. 4 3 Innledning s. 5 4 Nasjonal strategi for livslang læring s. 6 5 Læringsutbytte s. 7 6 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Detaljer

Vår ref: SMR Oslo 22. april 2013

Vår ref: SMR Oslo 22. april 2013 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Vår ref: SMR Oslo 22. april 2013 Høringssvar NOU 2013:2 Hindre for digital verdiskaping Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening organiserer over 62

Detaljer

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Hovedpunkter....................................... 2 Innledning.......................................... 3. Internasjonale hovedtrender.........................

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

INNOVISTA NYHETSBREV FRA STEP - SENTER FOR INNOVASJONSFORSKNING / SINTEF TEKNOLOGILEDELSE ISSN 1501-8202 NR 01 / 2003 ÅRGANG 7 WWW.STEP.NO STEP foretar dykk i fotballøkonomi og musikkindustri, se side

Detaljer

Næringsstruktur og kompetanseprofil i Agder

Næringsstruktur og kompetanseprofil i Agder Prosjektrapport nr. 1/2014 Næringsstruktur og kompetanseprofil i Agder Kristin Wallevik, Eugene Guribye og Elisabet S. Hauge Tittel Forfattere Næringsstruktur og kompetanseprofil i Agder Kristin Wallevik,

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Osloregionen blant Europas mest innovative

Osloregionen blant Europas mest innovative I N N O V I S T A NYHETSBREV FRA NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning ISSN 1503-8319 NR 01 / 2005 ÅRGANG 9 www.nifustep.no Osloregionen blant Europas mest innovative I n n h o l d 0

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

Området for industri og energi. En oversikt utarbeidet av STEP-gruppen. Norges forskningsråd

Området for industri og energi. En oversikt utarbeidet av STEP-gruppen. Norges forskningsråd Området for industri og energi Norske innovasjonspolitiske virkemidler En oversikt utarbeidet av STEP-gruppen Norges forskningsråd Norges forskningsråd 2002 Industri og energi Rapport utarbeidet av STEP-gruppen

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

Uforløst potensial i Norges EU-forskning?

Uforløst potensial i Norges EU-forskning? I N N O V I S T A NYHETSBREV FRA STEP - SENTER FOR INNOVASJONSFORSKNING / SINTEF TEKNOLOGILEDELSE ISSN 1503-8319 NR 01 / 2004 ÅRGANG 8 WWW.STEP.NO Evaluering av EUs 5. rammeprogram: Uforløst potensial

Detaljer

Norsk næringsliv i blindgate

Norsk næringsliv i blindgate I N N O V I S T A NYHETSBREV FRA NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning / Senter for innovasjonsforskning ISSN 1503-8319 NR 03 / 2004 ÅRGANG 8 www.nifustep.no Norsk næringsliv

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Rammebetingelser for kompetanseinvesteringer i arbeidslivet en litteraturgjennomgang

Rammebetingelser for kompetanseinvesteringer i arbeidslivet en litteraturgjennomgang RAPPORT 16/2008 Rammebetingelser for kompetanseinvesteringer i arbeidslivet en litteraturgjennomgang Magnus Gulbrandsen, Aris Kaloudis og Tore Sandven NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon,

Detaljer

Forskerforbundet: Faglig utvikling og arbeidsvilkår i instituttsektoren

Forskerforbundet: Faglig utvikling og arbeidsvilkår i instituttsektoren Forskerforbundet: Faglig utvikling og arbeidsvilkår i instituttsektoren Skriftserien nr 7/2014 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Oppsummering av funn: 3 Tid og mulighet til egen faglig utvikling 3 Arbeidsvilkår,

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer